0

giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt 6

Tiết 4: Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Tiết 4: Giao tiếp văn bản phương thức biểu đạt

Ngữ văn

... Kiểu văn bản phương thức biểu đạt của văn bản : - Có 6 kiểu văn bản - HS : Thảo luận & trình bày.- GV +HS : Cùng nhận xét.STT Kiẻu văn bản & phương thức …Mục đích giao tiếp ... số văn bản mà em biết ?- Đơn xin nghỉ học, nghị quyết ã Hoaùt ủoọng 3 : Kieồu vaờn baỷn vaứ phương thức biểu đạt của văn bản. I. Tìm hiểu chung về văn bảnphương thức biểu đạt : 1, Văn ... Tiết 4 : GIAO TIẾP VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠTI. Mục tiêu cần đạt : - Giáo viên cần huy động kiến thức của học sinh về các loại văn bản mà Hs đã biết. - Giúp HS hình...
 • 3
 • 22,705
 • 73
Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạt

Công nghệ

... Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạt I. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Văn bản mục đích giao tiếp a) Em làm thế nào khi cần biểu đạt một điều gì đó cho người khác biết?Khi cần biểu đạt một ... xin (hay đề nghị,…), thiếp mời có phải là văn bản không?Đơn xin (hay đề nghị,…), thiếp mời cũng là những dạng văn bản. Như vậy, thế nào là văn bản? Văn bản là chuỗi lời nói miệng hay bài viết ... một văn bản. g) Bài thơ, truyện kể (có thể là kể bằng miệng hoặc bằng chữ viết), câu đối có phải là văn bản không?Bài thơ, truyện kể – truyền miệng hay bằng chữ viết, câu đối đều là văn bản. h)...
 • 3
 • 19,720
 • 42
Báo cáo

Báo cáo " Bàn về phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng Hán tiếng Việt " potx

Báo cáo khoa học

... Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23 (2007) 155- 166 155 Bàn về phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng Hán tiếng Việt Cầm Tú Tài* Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ... tiếng Hán tiếng Việt như một ngoại ngữ. 2. Phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng Hán tiếng Việt Cầm Tú Tài / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23 (2007) 155- 166 161 Một ... phân tích đối chiếu một số phương thức biểu đạt ý phủ định của tiếng Hán tiếng Việt từ góc độ ngữ nghĩa từ vựng, cú pháp ngữ dụng, qua đó tìm hiểu những điểm giống nhau khác nhau...
 • 12
 • 1,346
 • 0
Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh và tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Đối chiếu cấu trúc phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Khoa học xã hội

... mục đích phát ngôn. Ngữ điệu là công cụ biểu đạt tính tình thái của câu hỏi các sắc thái biểu đạt lời nói. Kèm theo ngữ điệu là rất nhiều tổ hợp từ trong các câu hỏi tiếng Việt biểu đạt ... tôi chỉ xin đối chiếu về cấu trúc phương tiện biểu hiện câu hỏi chính danh trong tiếng Anh tiếng Việt, mà cụ thể là đối chiếu cấu trúc phương thức biểu hiện của câu hỏi có chứa đại ... 0918.775. 368 Đối chiếu cấu trúc phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)Chương I: Cơ sở lý thuyết về câu hỏi câu...
 • 15
 • 3,565
 • 17
BÁO CÁO

BÁO CÁO "NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN TIẾNG NHẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP NHẬT BẢN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC " pdf

Báo cáo khoa học

... vấn đề Văn hoá phương Đông phương Tây có nhiều điểm khác nhau trên nhiều phương diện, trong đó có văn hoá ứng xử. Khác với các nước phương Tây, các nước phương Đông, đặc biệt là Nhật Bản, ... quốc gia rất coi trọng lễ nghi việc sử dụng kính ngữ trong giao tiếp. Bởi đó là cách nói biểu thị sự kính trọng với đối tượng giao tiếp biểu thị sự khiêm tốn về bản thân mình. Việc sử dụng ... TIẾNG NHẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP NHẬT BẢN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DIFFICUTIES OF COLLEGE FOREIGN LANGUAGES STUDENTS IN USING...
 • 8
 • 1,186
 • 10
Báo cáo khoa học: Truyện Nôm những vấn đề thể loại và phương thức biểu hiện pot

Báo cáo khoa học: Truyện Nôm những vấn đề thể loại phương thức biểu hiện pot

Báo cáo khoa học

... nhung bai tho tam cdu va bdn cdu dan dan nhudng ch6 cho tho luc bat. Va thi loai truyen nom vdi hinh thric S6 301 Th^ng 7-2009 H VAN H6A NGHg THUAT TROMC Mite nghe thudt la tho luc ... lang Gia Miin, huyen Tdng Son nay thudc Ha Tiling, Thanh Hda, sau di cu vao Thria Thien, ndm 167 2 dupe phong tude Hao Luong Hdu. Ong la ngudi cd hpc thric uydn bac, am hiiu ca Phdt, ... chri Ndm cd nhd't, nhung cd mdt sd truydn khae ndi tie'ng hon va quan trpng hon. 6 Viet Nam, truyin thdng chip sri ngupc ddng qua khri da cd tri TK XUI vdi Dai Viet su ky...
 • 3
 • 555
 • 2
TT Kiểu văn bản Phương thức biểu đạt ppt

TT Kiểu văn bản Phương thức biểu đạt ppt

Cao đẳng - Đại học

... tri thức phương pháp trong khoa học. 5 Văn bản nghị luận Trình bày tư tưởng, chủ trương, quan điểm của con người đối với thiên nhiên, xã hội, con người qua các luận điểm, luận cứ ... chiếu, biểu. - Xã luận, bình luận, lời kêu gọi. - Sách lí luận. - Tranh luận về 1 vấn đề chính trị xã hội, văn hoá. 6 Văn bản điều hành (hành chính công vụ) Trình bày theo mẫu chung và ... tình, tuỳ bút… Văn bản thuyết minh Trình bày thuộc tính, cấu tạo, nguyên nhân, kết quả có ích hoặc có hại của sự vật, hiện tượng,đẻ giúp người đọc có tri thức khả quan có thái độ đúng...
 • 3
 • 1,692
 • 11
Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao

Mẫu chữ chi tiết trình bày thể thức văn bản thể thức bản sao

Biểu mẫu

... 02 năm 2009Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009135Tên loại trích yếu nội dung aĐối với văn bản có tên loại- Tên loại văn bản In hoa 14Đứng, đậmCHỈ THỊ 14- Trích yếu ... Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 12, thì dòng dưới cỡ chữ 13; địa danh ngày, tháng, năm văn bản cỡ chữ 13. 6 - Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương In thường 14Đứng, đậmPhần ... trang In thường 13-14 Đứng 2, 7, 13 14 16 Hình thức sao In hoa 13-14Đứng, đậmSAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC14Ghi chú: Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống nhất, ví dụ:...
 • 7
 • 2,001
 • 14
Nghiên cứu giao dịch nông sản và phương thức giao dịch nông sản

Nghiên cứu giao dịch nông sản phương thức giao dịch nông sản

Kinh tế - Thương mại

... hình phương thức giao dịch nông sản 2.1. phương thức giao dịch giao ngay nông sản 2.1.1. Khái niệm bản chất của giao dịch giao ngay phương thức giao dịch giao ngay nông sản Giao dịch giao ... địa phương. Thứ nhất, phương thức giao dịch giao ngay”; Thứ hai, phương thức giao dịch “sản xuất theo hợp đồng”; Sau đây tiểu luận sẽ phân tích sâu hơn các hình thức giao dịch phương thức ... nông sản 1.3. Phân loại phương thức giao dịch nông sản 2. Các loại hình phương thức giao dịch nông sản 2.1. phương thức giao dịch giao ngay nông sản 2.2. phương thức giao dịch sản xuất theo...
 • 19
 • 576
 • 3
Một vài vấn đề về phương thức biểu hiện hành vi phủ định trong tiếng Việt

Một vài vấn đề về phương thức biểu hiện hành vi phủ định trong tiếng Việt

Khoa học xã hội

... tiếng Việt thử tìm hiểu về phương thức biểu hiện hành vi.Sẽ là cần thiết nếu chúng ta tìm hiểu sơ lược về sự phủ định, câu phủ định trước khi đi vào nghiên cứu các phương thức biểu đạt hành ... hiện câu bác bỏ, trong tiếng Việt còn có những phương thức đặc biệt khác2. Phương thức dùng các từ phiếm định ai, nào, sao, gì, đâu phương thức dùng từ màVD7: - Ai bảo mày gạ gẫm tao?- ... đạt trên sao cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thì sẽ làm dồi dào thêm lời ăn tiếng nói của bản thân mình.MỤC LỤCI. ĐẶT VẤN ĐỀ 1II. CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN SỰ PHỦ ĐỊNH 4TRONG TIẾNG VIỆT...
 • 9
 • 1,705
 • 16
cac hinh thai tu ban va hinh thuc bieu hien cua gia tri thang du

cac hinh thai tu ban va hinh thuc bieu hien cua gia tri thang du

Tư liệu khác

... Chöông Chöông CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN HÌNH CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN HÌNH THỨC THỨC BIEÅU HIỆN CỦA BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TS. Nguyễn ... GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TS. Nguyễn Minh Tuấn W = c + (v + m)k = c + v>a. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa (k) ...
 • 3
 • 1,168
 • 30
Báo cáo

Báo cáo "Đặc điểm phương thức biểu hiện của cái nghịch dị trong tác phẩm "trái tim chó" của Bulgacov"

Báo cáo khoa học

... các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống vận dụng một số phương pháp dạy và học tiên tiến5 ,63 %: ... khăn nhu cầu trong việc giao tiếp, tham gia các sinh hoạt tập thể.a. Đối với việc giao tiếp nói chung giao lưu kết bạn, quan hệ Thầy cô, cán bộ Nhà trườngDo hạn chế về sức khoẻ tâm ... động tri thức quản lý toàn bộ quy trình.Trong một xã hội hướng tới nền kinh tế tri thức, vai trò của tri thức QTTT ngày càng trở nên quan trọng thiết yếu. Việc cung cấp những tri thức...
 • 138
 • 1,224
 • 2
Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt

Hàm ý phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt

Tiến sĩ

... trực tiếp, hàm ý gián tiếp trong tiếng Việt. 0 .6. Phương pháp nghiên cứu nguồn tư liệu0 .6. 1. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được áp dụng trong luận án này là phương ... lập hàm ý người nghe tiếp nhận hàm ý trong giao tiếp. 1.7.2. Nhân vật giao tiếp Để cuộc giao tiếp bằng phát ngôn có hàm ý thành công (tức là người nói gửi được hàm ý tới người nghe người ... hàm ý, các loại hàm ý phương thức biểu thị hàm ý. Tuy nhiên, vấn đề phân loại hàm ý chưa đạt được sự thống nhất cao giữa các nhà nghiên cứu, việc xem xét phương thức biểu thị hàm ý chủ yếu...
 • 164
 • 2,072
 • 8

Xem thêm