0

giao tiep van ban va phuong thuc bieu dat

Tiết 4: Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Tiết 4: Giao tiếp văn bản phương thức biểu đạt

Ngữ văn

... văn bảnphương thức biểu đạt : 1, Văn bản mục đích giao tiếp : - Muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm cho người khácthì em phải giao tiếp với người đó. - Phải lập văn bản nói hoặc viết ... về các loại văn bản mà Hs đã biết. - Giúp HS hình thành sơ bộ các khái niệm : Văn bản, mục đích giao tiếp & phương thức biểu đạt .II.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học : 1, n định ... Tiết 4 : GIAO TIẾP VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠTI. Mục tiêu cần đạt : - Giáo viên cần huy động kiến thức...
 • 3
 • 22,705
 • 73
Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạt

Công nghệ

... đặt đề bài " khác của bài viết trên:• phuong thuc bieu dat bai tieng noi cua van nghe• soan bai khi con tu hu ngu van 8• xem phuong thuc bieu dat cua bai tho khi con tu hu, ... Soạn bài Giao tiếp, văn bản phương thức biểu đạtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Văn bản mục đích giao tiếpa) Em làm thế nào khi cần biểu đạt một điều ... rèn luyện;d) Bày tỏ tâm tình;đ) Giới thiệu về sự quay của Trái ĐấtCăn cứ theo những mục đích giao tiếp trên, ta có thể xác định được kiểu văn bản tương ứng.2. Truyền thuyết Con Rồng, cháu...
 • 3
 • 19,720
 • 42
Báo cáo

Báo cáo " Bàn về phương thức biểu đạt ý phủ định trong tiếng Hán tiếng Việt " potx

Báo cáo khoa học

... Language and Culture, College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi, Pham Van Dong Street, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Frequency uses of negative words and negative sentences ... thân. Cứ ở nhà này. - Không. - Thế thì tôi đi với mợ. (Nó sợ hãi) - Không. (sđd: Diệp Quang Ban, 2004) [7] 2.2.2. Sử dụng phương thức suy luận để tri nhận A. Phủ định bằng phương thức không ... 1987. [5] ,, 2000. [6] ,, , , 2004. [7] Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004. [8] ,, 1 (2004) 95....
 • 12
 • 1,346
 • 0
Đối chiếu cấu trúc và phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh và tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Đối chiếu cấu trúc phương thức biểu hiện của câu hỏi chính danh trong tiếng anh tiếng việt (tiểu loại câu hỏi có đại từ nghi vấn)

Khoa học xã hội

... thế?What đóng vai trò bổ ngữ cũng được sử dụng với nghĩa sao, tại sao, làm sao trong câu hỏi tiếng Việt. Trường hợp này từ nghi vấn đứng ở vị trí đầu câu hỏi. What có hai vai trò cơ bản trong ... là lời đáp nhưng không phải lời đáp nào cũng là câu trả lời.Câu hỏi là những hành vi lời nói ban đầu điển hình. câu trả lời là hành vi đáp lại cần thiết. Câu hỏi có thể tạo ra môi trường ... nào, làm sao… Ví dụ:What did you dream about? (t31-NCAV) Anh đã mơ thấy gì?Vị trí từ hỏi đóng vai trò bổ ngữ của what cũng được đặt ở các vị trí khác nhau trong câu hỏi tiếng Việt. Phần lớn...
 • 15
 • 3,565
 • 17
BÁO CÁO

BÁO CÁO "NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN TIẾNG NHẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP NHẬT BẢN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC " pdf

Báo cáo khoa học

... use of etiquette in Japanese culture and communication and find out the method to fix those disadvantages are essential to students who are trying to study Japanese. By that way they can use etiquette ... quốc gia rất coi trọng lễ nghi việc sử dụng kính ngữ trong giao tiếp. Bởi đó là cách nói biểu thị sự kính trọng với đối tượng giao tiếp biểu thị sự khiêm tốn về bản thân mình. Việc sử ... VIÊN TIẾNG NHẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHI SỬ DỤNG KÍNH NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP NHẬT BẢN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DIFFICUTIES OF COLLEGE FOREIGN LANGUAGES STUDENTS IN...
 • 8
 • 1,186
 • 10
Báo cáo khoa học: Truyện Nôm những vấn đề thể loại và phương thức biểu hiện pot

Báo cáo khoa học: Truyện Nôm những vấn đề thể loại phương thức biểu hiện pot

Báo cáo khoa học

... theo van luat va trinh ty trde bdng. Ngam khrie, van sri dung the tho song that luc bat. The van cring la the ngdm khrie. Bdi trong tieng Viet, van cung chi'nh la ngdm. Tieu bieu cho ... qudc sri diln ca da gdp phdn dang kl vao vide lam phong phri va vao ehd't lupng cua kho tang van hpc vidt bdng chri ndm. Truydn ndm va ngam khrie, van, ca la nhung the loai cd nhiiu ... truyen nom la the luc bat cdn ngdm khrie, van la the song tha't luc bat, ma truyen nom va ngdm khrie, van con dupe phan biet vdi tu each mpt the loai van hpc. Trong tie'n trinh phat...
 • 3
 • 555
 • 2
Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao

Mẫu chữ chi tiết trình bày thể thức văn bản thể thức bản sao

Biểu mẫu

... Đứng + 147Chức vụ, họ tên của người ký- Quyền hạn của người kýIn hoa 13-14Đứng, đậmTM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. BỘ TRƯỞNG 14- Chức vụ của người ký In hoa 13-14Đứng, đậmCHỦ TỊCH THỨ TRƯỞNG ... In hoa 13-14 Đứng, DỰ THẢO DỰ THẢO 10135thường 12/UBND-VX 4Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn bản In thường 13-14 NghiêngHà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009Thành phố Hồ Chí...
 • 7
 • 2,001
 • 14
Nghiên cứu giao dịch nông sản và phương thức giao dịch nông sản

Nghiên cứu giao dịch nông sản phương thức giao dịch nông sản

Kinh tế - Thương mại

... phương thức giao dịch nông sản 2.1. phương thức giao dịch giao ngay nông sản 2.1.1. Khái niệm bản chất của giao dịch giao ngay phương thức giao dịch giao ngay nông sản Giao dịch giao ngay ... giao dịch nông sản. Do đó, tiểu luận chia các hình thức giao dịch nông sản như sau: giao dịch giao ngay, giao dịch sản xuất theo hợp đồng giao dịch giao sau.1.3. phân loại phương thức giao ... giao dịch giao ngay hình thành nên hợp đồng giao ngay. Tập hợp các giao dịch giao ngay hình thành nên thị trường giao ngay. phương thức giao dịch giao ngay có thể khái quát như sau: - Thứ nhất,...
 • 19
 • 576
 • 3
Một vài vấn đề về phương thức biểu hiện hành vi phủ định trong tiếng Việt

Một vài vấn đề về phương thức biểu hiện hành vi phủ định trong tiếng Việt

Khoa học xã hội

... âm - âm học mà người nói người nghe đều có liên hệ với một ý nghĩa như nhau trong hoàn cảnh giao tiếp nào đó. Như vậy, khi sử dụng ngôn ngữ, ngoài vệc tạo ra những phát ngôn có chứa mệnh ... thực hiện HVPĐ, nếu biết lựa chọn các phương thức diễn đạt trên sao cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thì sẽ làm dồi dào thêm lời ăn tiếng nói của bản thân mình.MỤC LỤCI. ĐẶT VẤN ĐỀ 1II. ... về sự vui – buồn của cuộc đời bằng một câu phủ định. Để có được câu phủ định này, phải kể đến vai trò của hai từ chẳng không. Câu trên có thể chỉ cần dùng một từ không cho cả hai lần cũng...
 • 9
 • 1,705
 • 16
cac hinh thai tu ban va hinh thuc bieu hien cua gia tri thang du

cac hinh thai tu ban va hinh thuc bieu hien cua gia tri thang du

Tư liệu khác

... Chửụng Chửụng CC HèNH THI T BN V HèNH CC HèNH THI T BN V HèNH THC THC BIEU HIEN CUA BIEU HIEN CUA GIA TRề THAậNG Dệ GIA TRề THAậNG Dệ TS. Nguyn Minh Tun W = c + (v + m)k...
 • 3
 • 1,168
 • 30
Báo cáo

Báo cáo "Đặc điểm phương thức biểu hiện của cái nghịch dị trong tác phẩm "trái tim chó" của Bulgacov"

Báo cáo khoa học

... hợp với sức khoẻ.2.2. Khó khăn nhu cầu trong việc giao tiếp, tham gia các sinh hoạt tập thể.a. Đối với việc giao tiếp nói chung giao lưu kết bạn, quan hệ Thầy cô, cán bộ Nhà trườngDo ... vẻ, xu hướng nhân bản va tự do, thể hiện trong văn chương, nghệ thuật, khoa học va các bộ phận cấu thành. Các sáng tác thông qua các vị thần va anh hùng đã khắc họa ... nhược điểm của mô hình này.- Đa số sinh viên đều nhận thức được vai trò của thầy cô trong mô hình đào tạo tín chỉ. Thầy cô chỉ có vai trò hỗ trợ, cung cấp phương pháp tiếp cận kiến thức, giúp...
 • 138
 • 1,224
 • 2
Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt

Hàm ý phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt

Tiến sĩ

... 28vậy không phải là để van xin anh đừng bỏ rơi tôi trong lúc này. Tôi nghĩ, ai cũng có lòng tự trọng có lẽ đó là điều quan trọng hơn cả. Tôi thà chịu cô đơn còn hơn van xin để rồi đánh mất ... lý thuyết quan yếu (relevance theory) của D. Sperber D. Wilson – làm cơ sở để khái quát phương thức biểu thị hàm ý. Các tác giả cho rằng: sự vi phạm các nguyên tắc giao tiếp của H.P. Grice ... động giao tiếp bằng ngôn ngữ có khả năng biến thành một “cực hình” mà con người luôn sợ đối mặt. Điều này dường như trái với thực tế giao tiếp bởi lẽ, không phải trong bất kỳ hoạt động giao...
 • 164
 • 2,072
 • 8

Xem thêm