Bài 1. Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

19 354 0
Bài 1. Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI - TIẾT 4: TẬP LÀM VĂN: GIAO TIẾP VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT I Mục tiêu: Giúp HS 1.Kiến thức: - Sơ giản hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm phương tiện ngôn từ: Giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập văn - Các kiểu văn tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh hành công vụ Kĩ năng: - Bước đầu nhận biết việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp - Nhận kiểu văn văn cho trước vào phương thức biểu đạt - Nhận tác dụng việc lựa chọn phương thức biểu đạt đoạn văn cụ thể Thái độ: Giáo dục HS có tư tưởng, tình cảm cao đẹp tham gia giao tiếp II Chuẩn bị: GV: Một vài dụng cụ trực quan: Thiếp mời, hoá đơn, báo,Bảng phụ HS: Đọc nghiên cứu III Tiến trình tổ chức dạy học: Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Các hoạt động dạy học (40’) Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thúc HĐ 1: Hướng dẫn tìm hiểu chung I TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT (25’) ? Trong đời sống có tư tưởng, tình cảm nguyện vọng cần biểu đạt cho người biết em, em phải làm ntn? Văn mục đích giao tiếp - HS: Trả lời -Muốn biểu đạt t2, tình cảm, nguyện vọng cách đầy đủ phải tạo lập văn phải nói có ? Muốn biểu đạt t2, tình cảm nguyện vọng - Muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng cần phải nói viết ấy cách đầy đủ trọn vẹn cho người khác hiểu em phải làm nào? đầu đuôi, mạch lạc, lí lẽ - HS: Tạo lập văn - HS đọc câu ca dao: Ai giữ chí cho mặc ? Câu ca dao sáng tác để làm gì? nói lên vấn đề gì? - Câu ca dao nêu lời khuyên đề cập đến vấn đề giữ chí cho bền - GV giảng: Câu ca dao thứ có tác dụng nói rõ thêm ý nghĩa việc giữ chí cho bền không dao động người khác thay đổi chí hướng ? Hai câu liên kết với - Câu cao dao LK cách gieo nào? vần Câu ca dao mạch lạc ( quan hệ giải thích ? Câu ca dao biểu ý trọn vẹn câu ca dao sau với câu ca dao trước làm rõ chưa coi văn không? cho ý câu trước) - Câu ca dao biểu đạt ý trọn vẹn -> văn - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi d, - Bức thư, đơn, thơ, câu chuyện văn đ, e đến kết luận viết Lời phát biểu, thư, đơn, thơ, câu - Lời phát biểu văn nói chuyện coi văn - Lời phát biểu văn nói - Bức thư văn viết GV chốt: Văn chuỗi lời nói ( viết) có chủ đề thống có LK mạch lạc - GV dùng bảng phụ trình bày phương thức biểu đạt yêu cầu HS điền VD, VD: Văn tự : Tấm cám Văn miêu tả: Tả đồng lúa chín Văn biểu cảm: Phát biểu cảm nghĩ Văn thuyết minh: Giới thiệu áo dài Kiểu văn phương thức biểu đạt văn Văn HCCV: Đơn, thiệp mời - GV: Giới thiệu kiểu văn phương thức biểu đạt cho HS biết: Lớp 6: Văn tự miêu tả Lớp 7: Biểu cảm , nghị luận Lớp 8: Tự thuyết minh Lớp 9: Nghị luận, HCCV ? Nêu đặc điểm kiểu văn mục đích giao tiếp Văn tự sự: trình bày diễn biến việc Văn miêu tả: tái trạng thái VB biểu cảm: bày tỏ tình cảm, cảm xúc VB nghị luận: Nêu ý kiến đánh giá bàn luận VB thuyết minh: giới thiệu đ2, tính chất, p2 VBHCCV: Trình bày ý muốn - GV: Hướng dẫn HS làm tập lựa chọn kiểu văn phương thức biểu đạt cho * Bài tập phù hợp với tình Đơn: VBHCCV Tường thuật: VB tự Tả pha bóng: VB miêu tả Giới thiệu trình thành lập: VBTM Bày tỏ lòng yêu nước: VB biểu cảm Bày tỏ ý kiến: VB nghị luận - HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ ( SGK) - GV nhấn mạnh lại ý II LUYỆN TẬP (15’) HĐ 2: Hướng dẫn làm tập Bài - HS: Đọc nêu yêu cầu tập a Phương thức tự ? Đoạn GIAO TIP, VN BN V PHNG THC BIU T I Tỡm hiu chung v bn v phng thc biu t: Vn bn v mc ớch giao tip: hn t n p ti t, n y u tr g n t a, Giao tip: l mt ho t n ụ g n n ti g n h p g n tng, tỡnh cm b I Tỡm hiu chung v bn v phng thc biu t: Vn bn v mc ớch giao tip: b, Vn bn: - Din t mt ý trn vn, y ; cú mch lc, liờn kt Gm bn núi v bn vit I Tỡm hiu chung v bn v phng thc biu t: Kiu bn v phng thc biu t ca bn: I Tỡm hiu chung v bn v phng thc biu t: Kiu bn v phng thc biu t ca bn: - Mi kiu bn cú mt kiu phng thc biu t tng ng - Mi kiu bn cú mc ớch giao tip riờng Bài tập: Cho tình giao tiếp sau, lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sân vận động thành phố Hành công vụ - Tng thuật lại diễn biến trận bóng đá Văn tự - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu Văn Miêu tả - Giới thiệu trình thành lập thành tích hai đội Văn thuyết minh - Bày tỏ lòng yêu mến môn bóng đá Văn biu cảm - Bác bỏ ý kiến cho bóng đá môn thể thao tốn làm ảnh h ng không tốt đến việc học tập làm việc nhiều ngời Văn nghị luận II Luyn tp: Bi a, T s b, Miờu t c, Ngh lun d, Biu cm , Thuyt minh BÀI - TIẾT - TẬP LÀM VĂN: GIAO TIẾP, VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT Mục tiêu học: a Kiến thức: -Sơ giản hoạt động truyền đạt,tiếp nhận tưởng,tình cảm phương tiện ngôn từ: giao tiếp,văn bản,phương thức biểu ddatj ,kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập vưn -Các kiểu văn tự sự,miêu tả,biểu cảm,lạp luận,thuyết minh hành chính-công vụ b Kỹ : - Bước đầu nhận biết việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đíc giao tiếp -Nhận kiểu văn văn cho trước vào phương thức biểu đạt -Nhận tác dụng việc lựa chọn phương thức biểu đạt đoạn văn cụ thể c Thái độ : -Có ý thức giao tiếp sử dụng vănbản Chuẩn bị: a.GV: Giáo án, Bảng phụ b.HS: Học cũ Tiến trình dạy học: (2p) a Kiểm tra cũ : KT chuẩn bị hs b Bài mới: - Dẫn vào Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động I : Hướng dẫn tìm hiểu Từ ? (20p) ? Trong đời sống có tư tưởng, t/cảm, nguyện vọng - HS trả lời, lấy ví dụ (muốn khuyên người # làm điều gì, có lòng yêu mến bạn, muốn tham gia hđộng nhà trường tổ chức ) mà cần biểu đạt cho người hay biết em làm I Tìm hiểu chung phương thức biểu đạt 1.Văn mục đớch giao tiếp nào? VD: - Tôi muốn bạn phải học giỏi Cho VD ? Khi muốn biểu đạt tư tưởng, t/cảm, ng vọng cách đầy đủ, trọn vẹn cho người # hiểu em phải làm ntn? - HS trả lời - Bạn nên nhà sớm để bố mẹ khỏi lo - Nói có đầu, có đuôi - Chép câu ca dao lên bảng? - Mạch lạc, có lí lẽ ? Câu ca dao sáng tác để làm gì? ? Nó muốn nói lên vấn đề gì? - Ai giữ chí cho bền ? Hai câu 6,8 liên kết với ntn? Dù xoay hướng đổi mặc ? Câu ca dao biểu đạt trọn vẹn ý chưa? - Nêu lời khuyên - Khi biểu đạt trọn vẹn ý người ta gọi văn ? Vậy văn gì? - Trả lời - Chủ đề: “Giữ chí cho bền” - Suy nghĩ trả lời - Câu sau làm rõ ý cho câu trước - Trả lời - Vần yếu tố liên kết - Đã biểu đạt trọn vẹn ý - Lớp lắng nghe - HS trả lời - Treo bảng phụ ? Trong tình sau - Nói hay viết cho người ta biết giao tiếp - VB chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt cho phù hợp để thực mục đích giao tiếp hãy chọn kiểu VB PT biểu đạt cho phù hợp - Giao tiếp hảnh động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng tình cảm p.tiện ngôn từ - đội bạn muốn xin phép sử dụng sân vận động thành phố Kiểu văn phương thức biểu đạt văn - Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu - H quan sát bảng phụ - Thảo luận nhóm - Giới thiệu trình thành lập - Trả lời thành tích thi đấu đội - Bày tỏ lòng yêu mến môn bóng đá - VB hành công vụ (đơn từ) - (VB thuyết minh hay tường thuật, kể chuyện) - VB miêu tả - Bày tỏ ý kiến cho bóng đá môn thể thao tốn kém, làm ảnh hưởng không tốt tới việc học tập công tác nhiều người - VB thuyết minh - VB biểu cảm - Rút học - Y/c hs đọc ghi nhớ - VB nghị luận * Ghi nhớ ( SGK ) - Đọc ghi nhớ Hoạt động II: Hướng dẫn Luyện tập (18p) - Y/c hs làm tập - Làm tập III luyện tập - Trả lời Bài tập - Nhận xét a Tự = kể chuyện : Vì có người, có việc, có diễn biến việc b Miêu tả- tả cảnh thiên nhiên: đêm trăng sông c Nghị luận: bàn luận ý kiến vấn đề làm cho đất nước giàu mạnh d Biểu cảm: thể tình cảm tự tin, tự hào cô gái - Y/c hs làm tập - Làm tập e Thuyết minh: giới thiệu hướng quay địa cầu - Trả lời Bài tập - Nhận xét - Truyền thuyết “CRCT”văn tự sự: Vì truyện kể việc, người, lời nói hoạt động theo diễn biến định c Củng cố: (3p) - Hệ thống hoá lại kiến thức d Dặn dò: (2p) - Tìm ví dụ cho phương thức biểu đạt,kiểu văn - Học cũ chuẩn bị Tiết : Giao tiếp, văn phơng thức biểu đạt A - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Sơ giản hoạt động truyền đạt , tiếp nhận t tởng, tình cảm phơng tiện ngôn từ: giao tiếp, văn bản, phơng thức biểu đạt, kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phơng thức biểu đạt để tạo lập văn - Các kiểu văn tự sự, miêu tả văn biểu cảm, lập luận thuyết minh hành công vụ Kỹ năng: - Bớc đầu nhận biết việc lựa chọn phơng thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp - Nhn kiu bn mt bn cho trc cn c vo phng thc biu t - Nhn tác dng ca vic la chn phng thc biu t mt on bn c th Thái : - Giáo dc HS bit trau chut ngôn ng t mc ích giao tip B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy 1.ổn định tổ chức n nh lp: TaiLieu.VN Page Kim tra bi c: Bi mi: Giới thiệu Trong i sng xã hi ngi mun hiu cn phi giao tip, vy giao tip óng mt vai trò vô quan trng mqh gia ngi vi ngi Ngôn ng l phng tin quan trng nht trình giao tip, qua giao tip hình thnh kiu bn khác Vy giao tip l gì? Vn bn l gì? Có kiu bn no? Chúng ta tìm hiu bi hc ngy hôm Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt I Tìm hiểu chung văn phơng thức biểu đạt 1) Văn mục đích giao tiếp + Dùng lời nói hay viết cho ngời ta biết (có ? Trong sống, có t t- thể nói tiếng, câu hay nhiều câu) ởng, tình cảm, nguyện vọng cần biểu đạt cho ngời hay biết, em làm ? ? Khi muốn biểu đạt t tởng, tình + Muốn phải tạo lập văn (chuổi lời cảm, nguyện vọng cách đầy nói hay viết trọn vẹn) đủ, trọn vẹn cho ngời khác hiểu, em làm ? Giáo viên : Sự trao đổi thông tin ngời nói ngời nghe ngời viết ngời đọc giao tiếp ? Trong giao tiếp quan TaiLieu.VN Page trọng ? + Ngôn ngữ ? Vậy em hiểu giao + Ghi nhớ (cho học sinh đọc, giáo viên tổng tiếp ? kết, dặn học sinh học thuộc) Giáo viên : Chuổi lời nói hay viết trọn vẹn để diễn đạt ý văn ? Vậy em hiểu văn ? + Ghi nhớ (cho học sinh đọc, giáo viên nhấn mạnh, yêu cầu học sinh học thuộc) ? Con Rồng, cháu Tiên Bánh + Phải chng, bánh giầy có phải văn không ? Vì + Vì câu chuyện có chủ đề thống nhất, có liên kết mạch lạc ? Giáo viên dùng bảng phụ, dẫn + Không phải câu VB Con Rồng, cháu Tiên Đây có phải VB + Vì câu giới thiệu công lao không ? Vì ? Lạc Long Quân - Giáo viên hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi c, d, đ, e SGK trang 16 để cố kiến thức văn mục đích giao tiếp 2) Kiểu văn phơng thức biểu đạt văn ? Giáo viên dùng bảng phụ, giới thiệu cho học sinh kiểu văn phơng thức biểu đạt văn TaiLieu.VN + HS nêu ví dụ phơng thức biểu đạt - Tự : Tấm cám, bánh chng, bánh giầy - Miêu tả : Tả cảnh sinh hoạt Page - Biểu cảm : Phát biểu cảm nghĩ - Nghị luận : Câu tục ngữ Tay làm hàm nhai/ tay quai miệng trễ Ghi nhớ : - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Thuyết minh : Hớng dẫn sử dụng thuốc - Hành chính, công cụ : Đơn từ, giấy mời - GV tổng kết, yêu cầu học thuộc * Hớng dẫn học sinh làm tập lớp II - Luyện tập : + Nêu câu hỏi cho HS trả lời a Tự ; b Miêu tả + GV xác nhận đúng, sai c Nghi luận ; d Biểu cảm ; đ Thuyết minh * Cũng cố : Giáo viên hệ thống lại kiến thức học * Hớng dẫn học : - Học sinh học thuộc ghi nhớ - Học sinh làm tập 2, 3, (SGK) TaiLieu.VN Page Tiết 4: GIAO TIẾP, VĂN BẢN PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Sơ giản hoạt động truyền đạt,tiếp nhận tư tưởng tình cảm phương tiện ngôn từ: giao tiếp,văn bản,phương thức biểu đạt,kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập văn - Các kiểu văn tự sự, miêu tả,biểu cảm,lập luận,thuyết minh hành công vụ - Bước đầu nhận biết việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp - Nhận kiểu văn văn cho trước vào phương thức biểu đạt - Nhận tác dụng việc lựa chọn phương thức biểu đạt đoạn văn cụ thể B CHUẨN BỊ: - GV: Đọc sách - Tư liệu - Giáo án - HS: Đọc sách - Trả lời câu hỏi + Bảng phụ C TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: I Tổ chức lớp: Sĩ số 6A 6B … 6C………… TaiLieu.VN Page II Kiểm tra: - Bài cũ: Kết hợp - Sự chuẩn bị: SGK, ghi, tập III Tổ chức HĐ dạy học: Giới thiệu: Trong thực tế sống tiếp xúc sử dụng nhiều VB mục đích khác Nhưng VB gì? phương thức biểu đạt loại VB học giúp hiểu Nội dung: I Tìm hiểu chung văn phương thức biểu đạt VB mục đích giao tiếp: a Ngữ liệu PT ngữ liệu: Học sinh đọc ngữ liệu SGK ? SGK: 15 b Nhận xét: a) Muốn người biết cần có Trong đời sống có tư tưởng, giao tiếp (nói viết cho người ta tcảm, nguyện vọng muốn biểu đạt biết) cho người hay biết em làm nào? VD: Tôi muốn tham (Hằng ngày ta sử dụng NN nói viết gia vào đội bóng trường cho người hiểu tâm tư, nguyện vọng, t.cảm ta (Khi nói, viết thực hoạt động GT) giao tiếp với người  Giao tiếp nhu cầu tất yếu sống) TaiLieu.VN Page ?Giao tiếp gì? *Giao tiếp: hđộng truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tcảm ngôn ngữ b) Muốn cho người khác hiểu ý Khi muốn biểu đạt tư tưởng, tcảm, cách đầy đủ, trọn vẹn phải tạo lập VB: ng.vọng cách đầy đủ, trọn vẹn nói có đầu có đuôi, có lý lẽ em phải làm tnào? (VD: Muốn xin nghỉ học, phải viết đơn  tạo lập VB) Đọc câu ca dao “Ai mặc c) Câu ca dao: ai”(Bảng phụ) Câu ca dao viết để làm gì? + Mục đích sáng tác: khuyên bảo Nó đề cập vấn đề gì? (Chđề) + Chủ đề: Giữ chí cho bền (không dao động người khác thay đổi chí hướng) Nó liên kết nào? + Tính lkết: Câu sau g.thích làm rõ ý câu trước, HThức: tiếng thứ Câu CD biểu đạt trọn vẹn 1ý không? câu vần với tiếng thứ câu Câu ca dao coi VB không? Diễn đạt ý trọn vẹn, có đủ tính chất VB d) Lời PB 1VB chuỗi lời nói d-Lời PB thầy HT lễ khai có chủ đề (Thành tích năm qua, n.vụ giảng có phải VB không? Vì sao? năm học mới, kêu gọi cổ vũ GV,HS hoàn thành tốt n.vụ năm học)-> VB nói đ-Bức thư có phải VB không? đ) Bức thư VB (T.báo tình hình, bày tỏ quan tâm tới người nhận thư)-> BV viết e) Các loại đơn từ, thơ, truyện VB chúng có mđ, ND, đủ thông TaiLieu.VN Page tin theo thể thức định Các loại đơn từ, thơ, truyện có phải VB không? truyện Rồng cháu Tiên, BCBG có phải Vb k? Vì sao?(Có Vì :Trình bày diễn biến việc, có chủ đề) Kể tên VB e biết?( Thiếp mời, đơn, câu đối ) ?Văn gì? c/ Kết luận: VB: Là chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vdụng PThức bđạt phù hợp để t.hiện m.đích GT Kiểu VB phương thức biểu đạt VB: Xem bảng phụ Bảng phụ TT Kiểu văn bản, phương thức biểu đạt Tự TaiLieu.VN Page Mục đích giao tiếp Trình bày diễn biến việc Ví dụ - Con rồng cháu tiên Miêu tả Tái trạng thái vật - Tả cảnh, tả người người Biểu cảm Bày tỏ tình cảm, cảm xúc - Phát biểu cảm nghĩ Nghị luận Nêu ý kiến đánh giá, bàn luận - Các câu tục ngữ Thuyết minh Giới thiệu đặc điểm, tính chất - Thuyết minh thí phương pháp nghiệm, phương pháp Hành công Trình bày ý muốn, định Đơn từ, báo cáo vụ thể quyền hạn người giấy mời với người HS đọc ghi nhớ * Ghi nhớ: SGK(17) III.LUYỆN TẬP Bài 1: (SGK - 17) Học sinh thực - GV nhận xét a, Tự b, Miêu tả d, Biểu cảm đ, Thuyết minh c, Nghị luận Bài tập bổ sung: Cho tình gtiếp, HS chọn Tit 4: GIAO TIP, VN BN V PHNG THC BIU T A MC TIấU BI HC: Giúp học sinh: - Huy động kiến thức HS loại văn mà HS đợc học - Hình thành sơ khái niệm văn bản, mục đích giao tiếp, phơng thức biểu đạt B CHUN B: - Giáo viên: + Soạn + Đọc sách giáo viên sách soạn + Bảng phụ - Học sinh: + Soạn C CC BC LấN LP: ổn định tổ chức Kim tra bi c: Bi mi TaiLieu.VN * Gii Cỏc em ó c tip xỳc vi mt s bn tit thiu v Vy bn l gỡ? c s dng vi mc ớch bi giao tip nh th no? Tit hc ny s giỳp cỏc em gii ỏp nhng thc mc ú Page * Bi mi Hot ng ca thy Hot ng 1: Hot ng ca trũ Ni dung cn t Hỡnh thnh khỏi nim giao I tỡm hiu chung v bn v tip phng thc biu t: - Thụng qua cỏc ý ca cõu hi a Vn bn v mc ớch giao tip: - HS tr li: K - Khi i ng, thy mt hoc núi a Giao tip: vic gỡ, mun cho m - HS: vit th bit em lm th no? - ụi lỳc rt nh bn thõn xa m khụng th trũ chuyn thỡ em lm th no? * GV: Cỏc em núi v vit nh vy l cỏc em ó dựng phng tin ngụn t biu t iu mỡnh mun núi Nh phng tin ngụn t m m hiu c iu em mun núi, bn nhn c nhng tỡnh cm m em g gm ú chớnh l giao tip - Trờn c s nhng iu va tỡm hiu, em hiu th - HS rỳt khỏi no l giao tip? nờm * GV cht: ú l mi quan h hai chiu gia TaiLieu.VN - Giao tip l mt hot ng truyn t, tip nhn t tng, tỡnh cm bng phng tin ngụn Page ngi truyn t ngi tip nhn v t - Vic em c bỏo v xem truyn hỡnh cú phi l giao tip khụng? Vỡ - HS: Cú vỡ cú sao? ngi truyn t v ngi tip nhn Hot ng 2: Hỡnh thnh khỏi nim b Vn bn: bn - Quan sỏt bi ca dao SGK (c) - Bi ca dao cú ni dung gỡ? * GV: õy l ch yu m cha ụng chỳng ta mun gi gm qua bi ca dao ny ú chớnh l ch ca bi ca dao - Bi ca dao c lm theo th th gỡ? Hai cõu lc v bỏt liờn kt vi nh th no? * GV cht: Bi ca dao l mt bn: nú cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc v din t trn ý TaiLieu.VN * VD: - HS tr li - Bi ca dao: Khuyờn chỳng ta phi cú lp trng kiờn nh + Bi ca dao lm theo th th lc bỏt, Cú s liờn kt cht ch: V hỡnh thc: Vn ờn V ni dung:, ý ngha: Cõu sau gii thớch rừ ý cõu trc Bi ca dao l mt bn: nú cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc v din t mt ý trn Page - Li phỏt biu ca thy cụ hiu trng : + õy l mt bn vỡ ú l chui li núi cú ch , cú s liờn kt v ni dung: bỏo cỏo thnh tớch nm hc trc, phng hng nm hc mi - Quan sỏt cõu hi d,,e - Cho bit li phỏt biu ca thy cụ hiu trng bui l khai ging nm hc cú phi l l bn khụng? Vỡ sao? Li phỏt biu ca thy cụ hiu trng l mt dng bn núi - Bc th: L mt bn vỡ cú ch , cú ni dung thng nht to s liờn kt. ú l dng bn vit - Bc th em vit cho bn cú phi l bn khụng? Vỡ sao? - Vy em hiu th no l bn? Hot ng 3: TT - HS rỳt khỏi nm * Khỏi nim: Vn bn l mt chui li núi ming hay bi vit cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc, dng phng thc biu t phự hp thc hin c ớch giao tip Hng dn cho HS nm Kiu bn v phng thc c kiu bn v biu t: phng thc biu t a VD: Kiu bn Mc ớch giao tip Vớ d phng thc TaiLieu.VN Page biu t T s Miờu t Trỡnh by din bin s Truyn: Tm Cỏm vic Tỏi hin trng thỏi s vt, ngi Biu cm By t tỡnh cm, cm xỳc Ngh lun Bn lun: Nờu ý kin ỏnh giỏ Thuyt minh Gii thiu c im, tớnh cht, phng phỏp Hnh chớnh cụng v + Miờu t cnh + Cnh sinh hot + Tc ng: Tay lm + Lm ý ngh lun T n thuc cha bnh, thuyt minh thớ ngim Trỡnh by ý mi quyt n t, bỏo cỏo, thụng bỏo, nh th hin, quyn giy mi hn trỏch nhim gia ngi v ngi - GV treo bng ph - GV gii thiu kiu bn - HS quan sỏt bng v phng thc biu t - HS ln lt mi - Kiu bn v phng thc - Ly VD cho tng kiu em in mt VD biu t:: t s, miờu t, biu bn? vo bng cm, ngh lun, thuyt minh, hnh chớnh, cụng v TaiLieu.VN Page - Lp hc: vbn t s, miờu t - Bi hc hụm chỳng ta cn ghi nh iu gỡ? b Ghi nh: SGK - tr17 - HS rỳt kt lun Hot ng Luyn - Cho HS làm tập iii Luyn tp: - HS lên bảng Chọn tình giao tiếp, làm tập lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hành công vụ - Tự - Miêu tả - Thuyết minh - Biểu cảm - Nghị luận - HS đọc Các đoạn văn, thơ thuộc phơng thức biểu đạt nào? - Mỗi em làm a Tự câu b Miêu tả c Nghị luận d Biểu cảm đ Thuyết minh Truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên thuộc kiểu văn tự vì: việc truyện đợc kể nhau, việc nối tiếp việc nhằm nêu bật nội TaiLieu.VN Page - đứng chỗ trả dùn, ý nghĩa lời Hớng dẫn học tập: - Học bài, thuộc ghi ... cú mt kiu phng thc biu t tng ng - Mi kiu bn cú mc ớch giao tip riờng Bài tập: Cho tình giao tiếp sau, lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hai đội bóng đá muốn xin phép sử dụng sân... diễn biến trận bóng đá Văn tự - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu Văn Miêu tả - Giới thiệu trình thành lập thành tích hai đội Văn thuyết minh - Bày tỏ lòng yêu mến môn bóng đá Văn biu cảm - Bác bỏ... bn v mc ớch giao tip: hn t n p ti t, n y u tr g n t a, Giao tip: l mt ho t n ụ g n n ti g n h p g n tng, tỡnh cm b I Tỡm hiu chung v bn v phng thc biu t: Vn bn v mc ớch giao tip: b,

Ngày đăng: 16/10/2017, 01:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • a, Tự sự

 • b, Miêu tả

 • c, Nghị luận

 • d, Biểu cảm

 • đ, Thuyết minh

 • Slide 19

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan