0

giao an tieng anh lop 5 tron bo

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Trọn Bộ

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Trọn Bộ

Trung học cơ sở - phổ thông

... there. I also went to Dong Ba 5 5 5 15 Naêm hoïc: 2009-2010 Trang 9 Giaùo aùn Anh Vaên lôùp 9 board.- Ss work in group- Some group give the answer on the board- T corrects.- Ss take ... university and college students wore jeans3 .1970s: Jeans became cheaper so many people began wearing jeans4 .1980s : Jeans became high fashion clothing 5 .1990s: The sale of jeans stopped ... picture) lăng mộ 5 5 5 Năm học: 2009-2010 Trang 1 Places in Ha Noi Giaùo aùn Anh Vaên lôùp 9 Shrine, entrance* Answer: ( Student’s )- T asks Ss to some questions.- Ss answer freely.-...
 • 119
 • 58,223
 • 355
GIAO AN TIENG ANH LOP 7- TRON BO

GIAO AN TIENG ANH LOP 7- TRON BO

Tiếng anh

... the picture and answer some eliciting questions.? Who are they ? (They are Mr Tan and Lan.)? Look at balloon 1 : Was Lan in class? ( No.)? What is Mr Tam tell Lan ?( About why Lan didn't ... (A2-P.88)- Hang 5 pictures of A2 on the board.- Get the Ss to look at the pictures and answer some T 's eliciting questions in order to retell the story. Picture 1: ? What is it? 5 Lesson Plan ... their answers. Key : 1. ask 2. How 3. your 4. 50 5. shorter 6. me 7. tall 8. meter 9. centimeters 10. will 11. nurse 12. height 13. think 14. No 15. form- Have Ss close their books and answer...
 • 126
 • 17,764
 • 148
Giáo án Tiếng anh lớp 10 trọn bộ

Giáo án Tiếng anh lớp 10 trọn bộ

Tiếng anh

... their answers to class.Suggested answers1. enjoy 2. traffic 3. worry4. crowed 5. language- Read the reading text and do the task in pairs.- Report their answers.- Take notesSuggested answers29 ... plane, plane took off, plane began to shake, plane seemed to dip……− The climax: we thought we had only minutes to live− The conclusion: the pilot announced everything was all right, we landed ... time by giving them some handouts, then ask them to match a number in column A with suitable expressions in column B:A B1. 6:002. 7: 15 3. 8: 05 4. 8 :55 5. 9: 45 6. 10:40a. a quarter to tenb....
 • 330
 • 6,024
 • 6
giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ

Tiếng Anh

... down. - Open your book. - Close your book. - Stand up.- Good bye.* Practice: Match and write.a) Open your book.- Call some students ask and answerabout age- Class arrangement.- Tell the ... work in pair to ask and answer- Students copy the answers- Students work in pairs- Practice asking and answering thequestions about themselvesHow many + …+ are there ? 25 UNIT1: GREETINGS ... askingand answer in front of the class.38 PERIOD 1. GIỚI THIỆU CÁCH HỌC –MÔN HỌC TIẾNG ANH A- Aims: Nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen với bộ môn tiếng Anh, hiểu được vị trí và tầm quan trọng...
 • 214
 • 3,696
 • 7
Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ ppt

Giáo án tiếng anh lớp 6 trọn bộ ppt

Anh ngữ phổ thông

... từ số it sang số nhiềuThông thường ta thêm ‘s’ vào sau danh từE.g. Book = > books.Cỏc danh từ cú từ tận cựng là x, o, s, sh, ch. Ta thờm ‘es’ vào sau danh từE.g. Box = > boxes.Conch ... questions does Lan ask about Ba health ?T: ? How about the answer ?Ss: answer T: Open the tape again and request Ss find the true answer. Request the Ss to Work in pairs( Ask and answer about the ... picture in the book ?What is it? Ss: Look at the book and answer by VietnameseSs: Answer ‘ trường học’T: can you say ‘ trường học’ in English?Ss: answer T: readSs: Listen and repeat? What...
 • 251
 • 3,325
 • 13
Trọn bộ Giáo án tiếng anh lớp 5 theo chương trình mới

Trọn bộ Giáo án tiếng anh lớp 5 theo chương trình mới

Tiếng anh

... listen and repeat- listen- listen and repeat- listen and clapLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School.Japanese- Indonesian: Australian, Cambodian,Malaysian, ... demonstrateLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School. 15 5 2’- Teach sentence patternsIII. Practice2. Point, ask and answer3. Read and do the taska. Tick T or FAnswers: ... learnt:- to ask and answer question about a friend’s house- to read a description of a houseLesson planning: English 5 Tran Dang Huyen Cuong ChinhPrimary School. 5 5 18’ 5 I. Warmer:Role...
 • 66
 • 32,806
 • 157
Giao an Tieng Anh 9 moi (tron bo)

Giao an Tieng Anh 9 moi (tron bo)

Tiếng anh

... examiner ask Lan? - Have sts work in pairs to answer them - Give feed buck 3) while- reading - Reading and checking - Get sts to read the dialogue be tween Lan and Pao la on page 32-33 and check ... Prepare the new lesson Unit4: Speaking 25 2)Listen and read: (5 mins) - Set the scene: Ba and Liz are friends - Ba and his family are living in Ha Noi city. And one Surday Ba in visited Liz to ... vocab: - announce ment: th«ng b¸o, loan b¸o missing: thÊt l¹c an entrance: lèi vµo fair: héi chî a doll: bóp bª Checking vocab: slap bb2. While- listening: set the scene: you`ll hear an announce...
 • 135
 • 1,669
 • 7
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Trọn bộ

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Trọn bộ

Mỹ thuật

... Xem tranh Du kích tập bắn - Gv đặc câu hỏi đẻ hs tìm hiều nội dung tranh ? Hình ảnh chính trong tranh là gì? ? hình ảnh phụ là những gì ? ?Có những mầu nào trong tranh ? tranh vẽ Hs qan sát ... ảnh và mầu sắc trong tranh - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của bức tranh .II. chuẩn bị. GV: - SGK SGV -Tranh Du kích tập bắn trong tập tranh ở bộ đồ dùng -Su tầm thên một số tranh khác HS: ... nhiều cách vẽ tranh về ngày 20/11; tranh thể hiện đợc không khí 15 Tuần 7 Lớp 5 Ngày tháng năm 200Bài 7: vẽ tranhđề tài : an toàn giao thôngI. Mục tiêu- HS hiểu biết về an toàn giao thông và...
 • 59
 • 3,651
 • 30
Bài soạn Giáo án Tiếng Anh lớp 5

Bài soạn Giáo án Tiếng Anh lớp 5

Tiểu học

... last Sunday?Alan : I went to Ha long BayNam : did you visit Tuan chau Island?Alan : yes, I did. It was so beautifulUnit Eight: Family weekend activities Section B (1,2,3)Friday Fanuary 14 th, ... (1,2,3)Friday Fanuary 14 th, 20111. Peter visited Do Son yesterday. 2. He went there with Alan. 3. They went swimming 4. They bought many things. SwimmingPlay footballWatch TVClean the floor ... (1,2,3)Friday Fanuary 14 th, 2011 Listen and check true false1. Peter visited Do Son yesterday. 2. He went there with Alan. 3. They went swimming 4. They bought many things. Unit Eight: Family weekend...
 • 10
 • 6,082
 • 99
Giáo án Mĩ Thuật lớp 5 trọn bộ

Giáo án Mĩ Thuật lớp 5 trọn bộ

Tiểu học

... hình ảnh phụ có trong tranh ? - Màu sắc của tranh ra sao ? - Em có nhận xét gì về cách vẽ tranh của các bạn ?Hoạt động 2:(4 -5 ,) Cách vẽ tranh - GV giới thiệu 1 số bức tranh và hình gợi ... cho bức tranh sinh động em làm gì ? - Muốn cho bức tranh thật nổi bật em làm nh thế nào ? - Nêu lại cách vẽ tranh ?Hoạt động 3:( 15- 17,) Thực hành -HÃy vẽ một bức tranh về an toàn giao thông ... 2:(4 -5 ,) Cách vẽ tranh - Nêu cách vẽ tranh theo đề tài ? - GV yêu cầu HS quan sát kĩ các bức tranh trong sgk để HS thấy rõ cách sắp xếp hình ảnh, cách vẽ hình và vẽ màu. Hoạt động 3:( 15- 17,)...
 • 27
 • 1,451
 • 9
Giáo án Thể Dục lớp 5 trọn bộ

Giáo án Thể Dục lớp 5 trọn bộ

Tiểu học

... chơiThể dụcBài 25 : động tác thăng bằng trò chơi ai nhanh và khéo hơn.I. Mục tiêu : - Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn . Y/c chơi nhiệt tình, chủ động và đảm bảo an toàn. - Ôn 5 động tác đà ... tổ. Tổ nào thua phải nhảy lò cò 1 vòng quanh sân tập.Thể dụcBài 26 : động tác nhảy trò chơi chạy nhanh theo số.I. Mục tiêu :- Trò chơi Chạy nhanh theo số. Yêu cầu chủ động chơi và nhiệt ... hàng ngang,dóng hàng, điểm số, dàn hàng , dồn hàng. Yêu cầutập hợp và dàn hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh. - Trò chơi Chuyển đồ vật . Y/c chuyển đồ vật nhanh, đúng luật, hào hứng trong...
 • 36
 • 1,298
 • 18
Giáo án thể dục lớp 5 trọn bộ

Giáo án thể dục lớp 5 trọn bộ

Tiểu học

... chuyên đềNgời thực hiện: Phạm Thị Giang ThanhMôn:Lịch sử- Lớp 5 BàI 5: phan bội châu và phong trào đông duI- Mục tiêu : Học xong bài này, học sinh biết.- Phan Bội Châu là nhà yêu nớc tiêu biểu ... tối.-Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt ngời.Cách tiến hành: Chia 5 nhóm 1.Muỗi a-nô-phen thờng ẩn náu và đẻ trứng ở những chỗ nào trong nhà và xung quanh nhà? 2. ... chung của từ chạy có tất cả trong các câu nêu trên là: sự vận động nhanh.- Trao đổi và trả lời: + Hoạt động của đồng hồ là hoạt động của máy móc, tạo ra âm thanh. + Hoạt động của tàu trên...
 • 29
 • 1,162
 • 4
Giáo án Tiếng Anh 11 cb trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh 11 cb trọn bộ

Tiếng anh

... about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc.and how to do them* The tests in grade 11 include: reading : 25% listening: 25% writing: 25% language focus: 25% 3. Guiding other books ... students about the teacher- Ask students about their names andEnglish knowledge etc.Guiding: 35 minutes1. Guiding student’s book and workbook:* Introduce to students how to use theirbook and ... rewrite their answers- Close the books- Listen to the teacher andanswer the questions.- Listen to theteacher then andanswer thequestions in thebook.- Work in pairs.- Look at the books- Listen...
 • 220
 • 631
 • 6
Giáo án Tiếng Anh 12 cb trọn bộ

Giáo án Tiếng Anh 12 cb trọn bộ

Tiếng anh

... again and note- Work in groups andlook at the picture andanswer- Listen to the teacher andopen textbooks- 0ne or two students talkabout their family.- Read the new words.- Listen and note ... similarities anddifferences between the school systemin Vietnam and in England”. - Let them work in groups- Ask some students to stand up andtell loudly- Walk round and help them- Listen and correct ... Teaching aids: Board, chalks, textbook and notebook IV. Procedure:Teacher s activities’ Students activities’ NotesWarm-up: (5 minutes)- Ask students to keep book close- Write on the board names...
 • 229
 • 836
 • 12

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25