0

giao an ngu van co ban lop 6 ki 2

Giáo án ngữ văn cơ bản lớp 12 (chi tiết)

Giáo án ngữ văn bản lớp 12 (chi tiết)

Ngữ văn

... liệu AIDS Trang 42 Tuần Tiết: 16+ 17 Ngày: 26 / 8 /20 13 THƠNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHỊNG CHỐNG AIDS, 1- 12- 20 03 CƠ- PHI AN- NAN I Mức độ cần đạt: giúp HS Ki ́n thức: + Thấy tầm quan trọng thiết ... SGK lớp 11- NXB Giáo dục 20 07) -Hết Tân An, ngày 08 tháng năm 20 13 Người đề Nguyễn Kim Loan Trang 13 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu : (2 đ) Học sinh trả lời ý sau: Nhan đề thơ thường bao qt ... Người 4 .2 Hướng dẫn học tập: Học chuẩn bò viết số Trang 12 Tuần Tiết: 5 +6 Ngày: 09/8 /20 13 ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 20 13 – 20 14 (VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI) KHỐI 12 MƠN THI:...
 • 284
 • 1,462
 • 4
Giáo án ngữ văn cơ bản lớp 12 (hay)

Giáo án ngữ văn bản lớp 12 (hay)

Ngữ văn

... (1 922 ), Lời than vãn luận theo nhóm, đại diện bà Trưng Trắc (1 922 ), Con người biết mùi hun khói trình bày (1 922 ), Đồng tâm trí (1 922 ), Vi Hành (1 923 ), Những trò Nhóm khác bổ sung lố Va-ven Phan ... phương diện nào? + Viết mẫu câu sử dụng câu ghép phụ C1V1 nên C2V2 Để (bằng, với) C1V1 C2V2 Nếu (hễ ngộ giá) C1V1 C2V2 Tuy C1V1 C2 V2 Phân tích thêm ví dụ SGK - Sự sáng b Tiếng Việt hệ thống ... Tôn-xtôi với Đôt-xtôi-ep-xki qua câu: “Nước Nga dồn mắt vào ông Ông thành sứ giả xứ sở - Các tác phẩm: + Tội ác trừng phạt (1 866 ) + Con bạc (1 866 ) + Gã khờ (1 868 ) Giáo Viên : Nguyễn Đình Hào -44-...
 • 155
 • 1,725
 • 14
Giáo án ngữ văn cơ bản lớp 12 (BẢN ĐẸP)

Giáo án ngữ văn bản lớp 12 (BẢN ĐẸP)

Ngữ văn

... RÚT KINH NGHIỆM: Trang 36 Cấn Văn Thắm – Hà Nội Giáo án Ngữ văn lớp 12 – Ban - Năm học 20 13- 20 14 TUẦN: Tiết: 20 ,21 Ngày soạn: 9/10 /20 13 Đọc văn: TÂY TIẾN (Quang Dũng) I Mục đích cần đạt : + Ki n ... ĐànSau trình bày nét chính, 12 – Ban -Kim Liên -20 13- 20 14 Nghệ An nhắc lại mốc thời gian HS gia đình nhà nho nghèo u nước, cha tự ghi vào Nguyễn Sinh Sắc, mẹ Hồng Thị Loan ? Hãy trình bày nét -1911 ... văn lớp 12 – Ban - Năm học 20 13- 20 14 TUẦN: Tiết: 11, 12 Ngày soạn: 29 /8 /20 13 Đọc văn: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NGƠI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC (Phạm Văn Đồng) A Mục tiêu cần đạt : + Ki n thức...
 • 190
 • 1,378
 • 4
GIÁO ÁN NGỮ VĂN CƠ BẢN (khối 10) - HK1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BẢN (khối 10) - HK1

Ngữ văn

... 3 42+ 66 2 + 2. 34 .66 - HS lên bảng = (34 + 66 )2 = 10 02 = 10.000 - Mỗi HS làm ý b)7 42 +24 2 - 48.74 = 7 42 + 24 2 - 2. 24.74 Tính nhanha) 3 42 + 66 2 + 68 .66 ;b) 7 42 + 24 2 - 48.74 = (74 - 24 )2 = 5 02 = 2. 500 ... 51 /24 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử: 2 a) x -2x +x=x(x -2x+1) =x(x-1 )2 b) 2x2+4x +2- 2y2=(2x2+4x)+ (2- 2y2)=2x(x +2) +2( 1-y2) =2[ x(x +2) +(1-y2)] =2( x2+2x+1-y2) =2[ (x+1 )2- y2)] =2( x+y+1)(x-y+1) c) 2xy-x2-y2+ 16 ... Phân tích đa thức thành nhận tử a) 4x4+4x2y+y2 = (2x2 )2+ 2.2x2.y+y2 = [(2x2)+y ]2 b) a2n- 2an+ 1 Đặt an= A Có: A2-2A+1 = (A-1 )2 Thay vào: a2n- 2an+ 1 = (an- 1 )2 + GV chốt lại cách biến đổi E-BT - Hướng...
 • 93
 • 2,293
 • 19
GIÁO ÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN LỚP 10 - PHẦN 6 ppt

GIÁO ÁN HÌNH HỌC BẢN LỚP 10 - PHẦN 6 ppt

Toán học

... Hãy cho biết phương trình phương trình sau PT đường tròn: 2x2 + y2 -8x+2y-1 = 0; x2 + y2 +2x-4y-4 = x2 + y2 -2x-6y +20 = 0; x2 + y2 +6x+2y+10 = Phương trình tiếp tuyến đường tròn: Giáo viên: yêu ... động 2: Xây dựng phương trình Elip - Chọn hệ trục tọa độ OF1 = OF2 = c  F1(- c; 0); F2(c; 0) - Xác định tọa độ F1, F2 MF 12 = (x + c )2 + y2; MF 12 = (x - c )2 + y2 - Tính: MF 12 - MF 22 ? MF 12 - ... Chi vi MF1F2: MF1 + MF2 + F1F2 ? Trang 58 - Chú ý: F1F2 = 2c (c > 0) a  R a > c > Tổng MF1 + MF2 ? Định nghĩa: (SGK) M  (E)  MF1 + MF2 = 2a F1, F2 tiêu điểm F1F2 = 2c tiêu cự 2) Phương trình...
 • 10
 • 582
 • 0
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12, BAN CƠ BẢN.

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12, BAN BẢN.

Ngữ văn

... *Kí duyệt: Nguyễn Thị Gấm QT - SGA Ban hành lần Ngày ban hành:05/09 /20 13 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án Ngữ Văn 12 GV : Đỗ Thị Vân Oanh Tuần : Tiết : 22 Ngày soạn : 21 /08/13 VIỆT ... MỘT Ý KI N BÀN VỀ VĂN HỌC *Kí duyệt: Nguyễn Thị Gấm QT - SGA Ban hành lần Ngày ban hành:05/09 /20 13 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án Ngữ Văn 12 GV : Đỗ Thị Vân Oanh Tuần : Tiết : 21 Ngày ... TIẾN (QUANG DŨNG) Tổ Trưởng duyệt: Nguyễn Thị Gấm TÂY TIẾN Tuần : Tiết : 19 – 20 Ngày soạn : 21 /08/13 QUANG DŨNG A.MỤC TIÊU BÀI HỌC : Ki n thức: QT - SGA Ban hành lần Ngày ban hành:05/09 /20 13...
 • 218
 • 473
 • 2
Giao an ngu van cuc hay lop 8

Giao an ngu van cuc hay lop 8

Ngữ văn

... >:²J3r݆·bÇm(ܬþªƠÈNmÈÜÝ>Dœùpm?7ÍdEŠ±Đa:É[QE‘Gݬ”Fã 42( vqŠÃòâw¦?L¨3û½>¥\§²"Ë2a(Ỵ0µŸ ü›¼ì†`ỵCp)$ „9ƠÅŒ÷,Fªšø¼–q¹Áy‡Š…ÍïC±í†{TX6Lè¡cỶl‰cêS#ȳ;‘–O0F9¤3%l9Ɉ¯ã4 2 €N 2 ‰š\P” OR2d¸ĨxªN˜„á!ÞkÙ * 2@ sr`Ï&H>b6·«“dõr`Só/Ç°±+â_: {2 cä¯ØO¬y ... >:²J3r݆·bÇm(ܬþªƠÈNmÈÜÝ>Dœùpm?7ÍdEŠ±Đa:É[QE‘Gݬ”Fã 42( vqŠÃòâw¦?L¨3û½>¥\§²"Ë2a(Ỵ0µŸ ü›¼ì†`ỵCp)$½¨Ĩ"™0V# „9ƠÅŒ÷,Fªšø¼–q¹Áy‡Š…ÍïC±í†{TX6Lè¡cỶl‰cêS#ȳ;‘–O0F9¤3%l9Ɉ¯ã4 2 €N 2 ‰š\P” OR2d¸ĨxªN˜„á!ÞkÙŸ³b1YGÉ * 2@ sr`Ï&H>b6·«“dõr`Só/Ç°±+â_: {2 cä¯ØO¬y ... ¿Ë¢¾þC§ZÅ}g²j)ðkỴL…i 6 G×®ơŸ÷êêÈ¿¬Ûỵ¼½oB¼äỴHŸä,'÷ùwÕÜÿù{µX3òõ¾ FY‚ù r¯bË—¢ýS ư&éI‡þžMZ"ơ’ë]B¨lÁ“OP®ÿ"(ü;]…t¸S‚ỉÉõqåỵÁþþ Ä={@ Page Sheet1 xýt`6h±ªí¾'Ün%93 giao an van 8.docð`M/%ĐVçÂë//g 76 Ýỉ òỵ^^ÐI¾™Ë)'VèФ…"¯ ỊZ飋*ÌỴ#=’É™...
 • 63
 • 991
 • 1
giáo án ngữ văn phụ đạo lớp 9

giáo án ngữ văn phụ đạo lớp 9

Ngữ văn

... ************************************* Ngày soạn: 14/9 /20 10 Ngày giảng: 16/ 9 /20 10 Tiết 2- Tiếng việt Các phơng châm hội thoại A Mục tiêu cần đạt - Khắc sâu ki n thức phơng châm hội thoại - ý thức vận ... Ngày soạn: 16/ 9/ 20 10 Ngày giảng: Tiết Luyện tập sử dụng phơng châm hội thoại A Mục tiêu cần đạt - Biết vận dụng phơng châm hội thoại giao tiếp - Biết sửa lỗi tránh đợc lỗi trình giao tiếp B.Chuẩn ... trình giao tiếp B.Chuẩn bị: 1.GV: Tài liệu liên quan 2. HS: ôn lại toàn ki n thức học phơng châm hội thoại C Tiến trình tổ chức dạy học ổn định tổ chức Ki m tra cũ Bài HTKH TB K K-G Hoạt động GV HS...
 • 11
 • 963
 • 3
Giáo án vật lý cơ bản lớp 12

Giáo án vật lý bản lớp 12

Vật lý

... khoảng thời gian phút điện lượng 24 C chuyển qua tiết diện thẳng Gía trị cường độ dòng điện A 12A B A C 0,2A D 48AV 12 Một ngu n điện suất điện động 20 0mV Để chuyển điện lượng 10C qua ngu n lực ... điện điện lượng III Ngu n điện Điều ki n để dòng điện Ngu n điện IV Suất điện động ngu n điện Cơng ngu n điện Suất điện động ngu n điện V Pin acquy Pin điện hố Acquy 2. 2 Học sinh: - Đọc SGK ... mạch nối tiếp Đoạn mạch song song U…….U1………U2………Un U…….U1………U2………Un I…….I1………I2………In I…….I1………I2………In R…….R1………R2………Rn R R2 R1 Rn R2 Rn  1 1 R R1 R2 Rn Bài 11 Phương pháp giải số tốn tồn mạch...
 • 59
 • 708
 • 0
giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8

giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8

Văn Mẫu

... Tuần 1: 22 /8 /20 11 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 26 / 08 /20 11 Ngày dạy: 29 /08 /20 11 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN Tit 5: Văn bản: TRONG LềNG M (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn ... dung phn thõn bi - Lm cỏc bi 2, 3 /27 v bi Sỏch bi - Son bi mi Tc nc v b Duyệt giáo án Tuần 2: 22 /8 /20 11 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 3/09 /20 11 Ngày dạy: 6/ 09 /20 11 Giáo viên: Vũ Phong Trờng ... soạn: 26 / 08 /20 11 Ngày dạy: 30/08 /20 11 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 6: Văn bản: TRONG LềNG M (tip theo) (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn Hng ) A.MC TIấU: Giỳp Hc sinh: - đợc ki n...
 • 369
 • 533
 • 0

Xem thêm