0

giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8

369 536 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 15:08

    TUẦN 1: BÀI 1Tiết 1: Văn bản: TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh) A.MỤC TIÊU: Giúp Học sinh:    Cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” ở buổi tựu trường đầu tiên trong đời.    Thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình man mác của Thanh Tịnh.    Biết yêu thương, quý trọng thầy cô và gắn bó với bạn bè, trường lớp.B.CHUẨN BỊ:    1.Giáo viên:Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng.Chân dung Thanh Tịnh, tranh ngày khai trường(nếu có) Ngày son: 19/08/2011 Ngy dy: 22/08/2011 Giỏo viờn: Vũ Phong Trng THCS Vnh Phỳ TUN 1: BI 1 Tit 1: Vn bn: TễI I HC (Thanh Tnh) A.MC TIấU: Giỳp Hc sinh: -Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn trong i. -Thy c ngũi bỳt vn xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh. -Bit yờu thng, quý trng thy cụ v gn bú vi bn bố, trng lp. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn : -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Chõn dung Thanh Tnh, tranh ngy khai trng(nu cú) 2.Hc sinh: -c truyn, tr li cõu hi c - Hiu vn bn. -Vit mt on vn ngn núi v cm xỳc ca mỡnh trong ngy tu trng u tiờn. C.TIN TRèNH BI GING: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c : Kim tra vic chun b sỏch v, son bi ca hc sinh vo u nm hc. 3.Gii thiu bi mi: -Trong cuc i mi con ngi, nhng k nim tui hc trũ thng c lu giữ trong trớ nh. c bit l nhng k nim v ngy u tiờn i hc: Ngy u tiờn i hc M dt tay n trng Em va i va khúc M d dnh yêu thơng Chỳng ta s đc hiu rừ hn qua truyn ngn Tụi i hc ca Thanh Tnh *Hoạt động 2: H ớng dẫn tìm hiểu văn bản: HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T Giỏo viờn v 3-4 HS c bi mt ln. I. Tiếp xúc văn bản: 1.c: GV nhn xột cỏch c ca HS GV hng dn HS c chỳ thớch, trỡnh by ngn gn vi nột s lc v nh vn Thanh Tnh? (Cho HS xem chõn dung nh vn Thanh Tnh) Em hóy nờu nhng nột chung v truyn ngn Tụi i hc. HS c chỳ thớch, GV yờu cu HS gii thớch v gii thớch mt s t khú B cc vn bn? 2.Tỡm hiu chỳ thớch a.Tỏc gi:Thanh Tnh (1911-1988) l bỳt danh ca Trn Vn Ninh, quờ tnh Tha Thiờn Hu b.Tỏc phm: - Tụi i hc in trong tp Quờ m (1941), mt tp vn xuụi ni bt nht ca Thanh Tnh. c.Gii thớch t khú : 3-B cc: 4 on + on 1: Từ dầu -> trên ngọn núi: Cảm nhận của tôi trên đờng tới trờng. + on 2: tip theo đợc nghỉ cả ngày nữa: Cảm nhận của tôi lúc ở sân trờng. + on 3: Cũn li Tõm trng nhõn vt tụi trong lớp học -Thi gian v khụng gian ca ngy u tiờn ti trng c Tụi nh li c th nh th no? Vỡ sao thi gian v khụng gian y li tr thnh nhng k nim sõu sc trong lũng tỏc gi? - Em hóy gii thớch vỡ sao nhõn vt Tụi li cú cm giỏc thy l trong bui u tiờn n trng mc dự trờn con ng y, Tụi quen i li lm ln? - Chi tit no th hin t õy, ngi hc trũ nh s c gng hc hnh quyt tõm v chm ch? - Thụng qua nhng cm nhn ca bn thõn trờn con ng lng n trng nhõn vt Tụi ó t bc l c tớnh gỡ ca mỡnh? - Trong cõu vn í ngh thoỏng qua trong trớ tụi nh nhng nh mt ln mõy lt ngang ngn nỳi, tỏc gi s dng ngh thut gỡ v phõn tớch ý ngha cỏch din t y? II/- Phân tích vn bn: 1. Tõm trng ca Tụi trờn con ng cựng m ti trng . - Thi gian bui sỏng cui thu. - Khụng gian: trờn con ng lng di v hp. - Vỡ ú l thi im v ni chn quen thuc gn gi, gn lin vi tui th ca tỏc gi. y cng l thi im c bit ca Tụi, ln u tiờn c cp sỏch n trng. => Tỡnh cm v chuyn bin mnh m nhn thc ca cu bộ, khụng li qua sụng th diu v khụng ra ng nụ ựa na. Tụi ó ln. - Ghỡ tht cht hai quyn v mi trờn tay, mun th sc t cm bỳt, thc -> Phộp so sỏnh. So sỏnh mt hin tng vụ hỡnh vi mt hin tng thiờn nhiờn hu hỡnh p . Chớnh hỡnh nh ny ó cho ngi c thy k nim ca Tụi ngy u tiờn i hc tht cao p v sõu sc. * Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - c li truyn v nm bt ni dung. - Tip tc tỡm hiu din bin tõm trng ca nhõn vt tụi v nhng nột c sc v ngh thut ca truyn. - Chun b bi tiết 2 _______________________________________________ Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 2: Văn bản: TễI I HC ( Tip theo) (Thanh Tnh) A.MC TIấU : Giỳp Hc sinh: -Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn trong i. -Thy c ngũi bỳt vn xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh. -Bit yờu thng, quý trng thy cụ v gn bú vi bn bố, trng lp. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn : -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Chõn dung Thanh Tnh, tranh ngy khai trng(nu cú) 2.Hc sinh: -c truyn, tr li cõu hi c - Hiu vn bn. -Vit mt on vn ngn núi v cm xỳc ca mỡnh trong ngy tu trng u tiờn. C.TIN TRèNH BI GING: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c : Kim tra vic chun b sỏch v, son bi ca hc sinh vo u nm hc. 3.Gii thiu bi mi *Hoạt động 2: H ớng dẫn tìm hiểu văn bản: *Hot ng 2: Tỡm hiu vn bn - Ngụi trng M Lý hin lờn trong mt II- Phân tích vn bn: (Tip theo) 2- Cm nhn ca Tụi lỳc sõn trng. - cao rỏo v sch s hn. - Nhng ln ny: va xinh xn, va oai nghim nh cỏi ỡnh lng Hũa p khin lũng Tụi õm ra lo s vn v Tụi trc v sau khi i hc cú nhng gỡ khỏc nhau, v hỡnh nh y cú ý ngha gỡ? - Khi t cỏc hc trũ nh ln du tiờn ti trng, tỏc ga ó dựng hỡnh nh so sỏnh gỡ, v iu y cú ý ngha gỡ? - Hỡnh nh ụng c c Tụi nh li nh th no? Qua chi tit y, chỳng ta cm thy tỡnh cm ca ngi hc trũ nh th no i vi ụng c? - S nhn thc cú phn khỏc nhau v ngụi trng M Lý th hin rừ s thay i trong tỡnh cm v nhn thc ca Tụi. -> Trang nghiờm, thnh kớnh ca ngi hc trũ, tỏc gi cao tri thc khng nh v trớ quan trng ca trng hc -Tỏc gi so sỏnh nh con chim non ng bờn b t,. -> th hin khỏt vng bay bng ca tui tr trc vic hc. -Trong hi c ca Tụi ụng c c th hin qua li núi, ỏnh mt, thỏi rt p > bit quý trng, bit n, tin tng sõu sc . Vỡ sao khi vo lp hc, trong lũng Tụi li cm thy ni xa m tht ln, v Tụi cú nhng cm nhn gỡ khỏc khi bc vo lp? Ngi trong lp hc, va a mt nhỡn theo cỏnh chim, nhng nghe ting phn thỡ Tụi chm chỳ nhỡn thy vit ri lm nhm c theo. Nhng chi tit y th hin iu gỡ trong tõm hn ca nhõn vt Tụi? Nhng cm giỏc trong sỏng ny n ca Tụi trong ngy u tiờn i hc i vi trng lp, thy cụ, bn bố ó th hin iu gỡ trong tõm hn Tụi? T ú, chỳng ta cm thy c iu gỡ trong tõm hn nh vn? ? Dòng chữ Tôi đi học kết thúc truyện có ý nghĩa gì? 3- Cm nhn ca Tụi trong lp hc. - Cm nhn ni xa m tht ln, xp hng th hin s ln lờn ca mỡnh khi i hc. - Thy mt mựi hng l, tng l v hay hay, nhỡn bn gh ch ngi nh l ca mỡnh,-> Cm giỏc y th hin tỡnh cm trong sỏng hn nhiờn - Khi nhỡn con chim v cỏnh bay lờn v thốm thung, tõm trng bun t gió tui u th vụ t, hn nhiờn bt u ln lờn trong nhn thc ca mỡnh. ->th hin tõm hn giu cm xỳc vi tui th, tỡnh yờu i vi quờ hng, trng lp v quỏ kh ca nh vn Thanh Tnh. => Kết thúc rất tự nhiên, bất ngờ nh khép lại bài văn và mở ra 1 thế giới mới. Cả bài văn là một ký ức hồi tởng, là một thế giới dầy tâm trạng những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi ấu thơ đợc chuyển hoá thành cảm giác bay bổng, lãng mạn, lung linh và tơI tắn sắc màu, 1 kí ức đáng yêu tng bừng, rộn rã, lấp lánh chất thơ khép lại trang văn mà ngời đọc vẫn cảm thấy bồi hồi sao xuyến ngày đầu tiên đi học đã mãI lùi xa nhng 2 tiếng tựu trờng vẫn thổn thức không nguôi trong lòng ngời đọc. ? Thái độ và cử chỉ của ngời lớn đối với các em? 4- T hái độ, cử chỉ của ng ời lớn đối với các em học sinh lần đầu tiên đi học: - Phụ huynh: Chuẩn bị chu đáo, tham gia buổi lễ trang trọng. - Ông đốc: bao dung, giàu tình yêu thơng => Trách nhiệm, tấm lòng của gia đình, nhà trờng đối với thế hệ tơng lai. Đó là môI tr- ờng gd ấm áp, là nguồn nuôI dỡng các em trởng thành. Nhn xột c sc ngh thut ca truyn ngn ny? Sc cun hỳt ca tỏc phm, theo em, c to nên t õu? Hóy nhc li ni dung, ngh thut truyn ngn. H/s đọc ghi nhớ. III/- Tng kt ghi nhớ : 1. Nghệ thuật: Truyn ngn c b cc theo dũng hi tng, cm nhn ca nhõn vt Tụi theo trỡnh t thi gian . - S kt hp hi hũa gia k, miờu t, bc l tõm trng cm xỳc. - Hỡnh nh thiờn nhiờn, ngụi trng v cỏch so sỏnh giu sc gi cm ca tỏc gi . =>Ton b truyn toỏt lờn cht tr tỡnh thit tha, ờm du. 2. Nội dung: - Ghi nh sgk/9 *Hot ng 3: Cng c v dn dũ: - c li truyn v nm bt ni dung. - Tip tc tỡm hiu din bin tõm trng ca nhõn vt tụi v nhng nột c sc v ngh thut ca truyn. - Chun b bi Cp khỏi quỏt ca ngha t vng. _____________________________________________ Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 3: Tiếng Việt: CP KHI QUT CA NGHA T NG A.MC TIấU : Giỳp Hc sinh: -Hiu rừ cp khỏi quỏt ca ngha t ng v mi quan h v cp khỏi quỏt ca ngha t ng. -Thụng qua bi hc, rốn luyn t duy trong vic nhn thc mi quan h gia cỏi chung v cỏi riờng. -Biết yêu quý và có ý thức trong việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt. B.CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: -Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, thiết kế bài giảng. -Bảng phụ, các ví dụ. 2.Học sinh: -Đọc sách, tìm hiểu bài. -Xem lại nội dung các bài về nghĩa của từ ở chương trình lớp 7. C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: * Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng 1.Ổn định lớp: 8A: ………………………………………………………………… 8B: ………………………………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở, soạn bài của học sinh vào đầu năm học. 3.Bài mới: * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦM ĐẠT * Hoạt động 1 :Tìm hiểu khái niệm từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp. GV : Các em hãy quan sát sơ đồ sau: (Treo bảng phụ) voi, hươu tu hú, sáo cá rô, cá mè… - Nghiã của từ “động vật” rộng hơn hay hẹp hơn nghĩa của các từ “thú, chim, cá”? Vì sao? (Gợi ý: Thú, chim, cá đều là động vật.) - Nghĩa của từ “thú” so với “voi, hươu”, từ “Chim” so với “tu hú, sáo”, từ “cá” so với “cá rô, cá mè” như thế nào? (Gợi ý: Những con vật cụ thể trong một loài.) - Em có nhận xét gì về nghĩa của từ “thú” so với từ “động vật” và từ “voi, hươu”. - Em có nhận xét gì về ý nghĩa của một từ? I.Từ ngữ nghĩa rộng và từ ngữ nghĩa hẹp. + Nghĩa của từ “động vật” rộng hơn nghĩa của các từ “thú, chim, cá” vì trong động vật nói chung có thú, chim, cá. + Nghĩa của từ “thú, chim, cá” rộng hơn nghĩa của các từ “voi, tu hú, cá rô…” + Nghĩa của từ “thú” rộng hơn nghĩa từ “hươu, voi” nhưng lại hẹp hơn từ “động vật” + Nghĩa của một từ có thể hẹp hơn thú động vật chim cá - Các em hãy quan sát hình sau để thấy rõ hơn mối quan hệ đó! (Bảng phụ.) cá thú ĐỘNG VẬT chim -Từ “thú”có ý nghĩa bao hàm ý nghĩa từ “voi, hươu” nên nó có ý nghĩa rộng hơn từ “voi, hươu”, ngược lại từ “thú” có ý nghĩa được bao hàm trong phạm vi ý nghĩa của từ “động vật” nên nó có ý nghĩa hẹp hơn ý nghĩa của từ “động vật” +.Vậy thế nào là từ có nghĩa rộng, từ có nghĩa hẹp? GV : Chốt lại nội dung bài học, HS đọc ghi nhớ. hoặc rộng hơn nghĩa của một từ khác. * Ghi nhớ :SGK - GV nêu câu hỏi để HS thảo luận. 1.Tìm những từ có nghĩ rộng hơn và hẹp hơn từ “sách”. 2.Lập sơ đồ biểu thị mối quan hệ ý nghĩa giữa các từ đó. (Gợi ý: sơ đồ) *Hoạt động2: Luyện tập GV : gợi ý bài tập sau đó HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày các bài tập 1,2,3,4.5 II.Luyện tập: Bài 1:Làm theo mẫu: Bài 2: a.Chất đốt. b.Nghệ thuật. c. Thức ăn. d. Nhìn.e. Đánh. Bài 3: e. mang: xách, khiêng, gánh Bài 4: a. Thuốc lào b. thủ quỹ. c. Bút điện. d. Hoa tai Bài 5:-Động từ có nghĩa rộng: khóc. -Động từ có nghĩa hẹp: nức nở, sụt sùi. Cá rô cá thu Voi hươu Sáo tu hú dụng cụ học tập sách Sách giáo khoa Sách tham khảo vở bút *Hot ng 3: Cng c v dn dũ: - Hc bi, lm bi tp trong sgk, sbt. - Son bi: Tớnh thng nht v ch ca vn bn. __________________________________________________ Ngày soạn: 19/08/2011 Ngày dạy: 25/08/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 4: TLV: TNH THNG NHT V CH CA VN BN A.MC TIấU : Giỳp Hc sinh: -Nm c ch ca vn bn, tớnh thng nht v ch ca vn bn. -Bit vit mt on vn bn m bo tớnh thng nht v ch ; bit xỏc nh v duy trỡ i tng; trỡnh by, la chn, sp xp cỏc phn sao cho vn bn tp trung nờu bt ý kin, cm xỳc ca mỡnh. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn: -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Bng ph, cỏc vớ d. 2.Hc sinh: -c sỏch, tỡm hiu bi. -Xem li ni dung cỏc bi v vn bn chng trỡnh lp 7. C.TIN TRèNH BI GING: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c: Kim tra vic chun b sỏch v, son bi ca hc sinh vo u nm hc. 3.Bi mi: Mt vn bn mun trụi chy mch lc thỡ phi m bo tớnh thng nht v ch .Vy hiu rừ vn ny, tit hc hụm nay s giỳp cỏc em nm rừ kin thc. * Hoạt động 2: Hình thành khái niệm HOT NG CA THY V TRề NI DUNG CN T - Qua vn bn Tụi i hc, tỏc gi nh li nhng k nim sõu sc no trong thi th u ca mỡnh? - S hi tng y gi nhng n tng gỡ I. Ch ca vn bn: 1. Ngữ liệu/ SGK 2. Nhận xét: + K nim v bui tu trng u tiờn vi tõm trng hi hp, b ng. trong lòng tác giả? - Văn bản có đề cập đến vấn đề nào khác không? - Đối tượng chính được đề cập trong văn bản là gì? - Văn bản chỉ tập trung đề cập đến đối tượng và các vấn đề liên quan đến tâm trạng của tác giả trong ngày tựu trường đầu tiên. Đó chính là chủ đề của văn bản. Vậy chủ đề của văn bản là gì? + Tác giả thấy lòng rộn rã, bâng khuâng như đang được sống lại những ngày tuổi thơ trong sáng ấy. + Văn bản xoay quanh việc kể lại những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học với nhiều tâm trạng khác nhau. + Tâm trạng của nhân vật tôi. * Ghi nhớ ý 1, sgk/12 - Căn cứ vào đâu em biết văn bản Tôi đi học” nói lên những kỉ niệm của tác giả về buồi đầu tiên đến trường ? (Chú ý nhan đề, các từ ngữ, các câu trong văn bản viết về những kỉ niệm lần đầu tiên đên trường.) - Hãy tìm các từ ngữ chứng tỏ tậm trạng đó in sâu trong lòng nhân vật ''tôi'' suốt cuộc đời. - Tìm các từ ngữ, các chi tiết nêu bật cảm giác mới lạ xen lẫn bỡ ngỡ của nhân vật ''tôi'' khi cùng mẹ đi đến trường, khi cùng các bạn đi vào lớp. HS thảo luận -Từ việc phân tích trên, hãy cho biết thế nào là tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Tính thống nhất này thể hiện ở những phương diện nào ? HS thảo luận, phân tích thống nhất về chủ đề của vă bản: Rừng cọ quê tôi. II.Tính thống nhất về chủ đề của văn bản: 1. Ng÷ liÖu/ SGK 2. NhËn xÐt: - Những kỉ niệm của tác giả về buồi đầu tiên đến trường ? thể hiện ở - Nhan đề : Tôi đi học - Các câu đều nhắc đến kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên trong đời. - Văn bản Tôi đi học tập trung tô đậm '”Cảm giác trong sáng'' nảy nở trong lòng'' nhân vật ''tôi'' ở buổi đến trường đầu tiên trong đời bằng nhiều chi tiết nghệ thuật khác nhau + Hôm nay tôi đi học. + Hằng năm cứ vào cuối thu… của buổi tựu trường + Tôi quên…. trong sáng âý. + Hai quyển vở mới… thấy nặng. + Tôi bặm tay ghì thật chặt… chênh đầu chúi xuống đất…(cảm nhận được những cảm giác trong sáng nảy nở trong lòng nhân vật ''tôi'' ở buổi tựu trường đâu tiên. => Văn bản phải thống nhất về chủ đề. + văn bản có đối tưọng xác định, có tính mạch lạc. + nhan đề + quan hệ giữa các phần của văn bản + các câu, các từ ngữ tập trung biểu hiện chủ đề. * Ghi nhí ý 2, 3/ 12 III/- Luyện tập. Bài tập 1 a)Nhan đề của văn bản : “ Rừng cọ quê tôi” -Phần thứ nhất: Miêu tả rừng cọ quê tôi GV: gọi HS đọc kỉ làm bài trên bảng -Phần thứ hai : Rừng cọ gắn bó với tuổi thơ của tôi -Phần cuối : Rừng cọ gắn bó với người dân quê tôi + Ở mỗi phần đều có các câu thể hiện chủ đề: -Chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi rừng cọ trập trùng -Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ. Ngôi trường tôi học cũng khụất trong rừng cọ Ngày ngày đến lớp, tôi đi trong rừng cọ. - Cuộc sống quê tôi gẳn bó với rừng cọ Dù ai đi ngược về xuôi + Cơm nắm lá cọ là ngưởi sô ng Thao. . b) các ý lớn : - Miêu tả rừng cọ quê tôi - Rừng cọ gắn bó với tuổi thơ của tôi - Rừng cọ gắn bó với người dân quê tôi Các ý này rất rành mạch , theo một trình tự hợp lý : Từ giới thiệu hình ảnh rừng cọ đến sự gắn bó của con người đối với rừng cọ, từ bản thân nhà văn đến những người dân quê hương. Chính vì vậy mà việc thay đổi trật tự nào khác sẽ làm cho bài văn không còn mạch lạc c)Hai câu trong bài trực tiếp nói tới tình cảm đó Dù ai đi ngược về xuôi Cơm nắm lá cọ là ngưởi sô ng Thao. . Chứng minh : sự gắn bó giữa rừng cọ với người dân sông Thao được thể hiện trong toàn bài : từ việc miêu tả rừng cọ đến cuộc sống của người dân -Rừng cọ đẹp nhất ( chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi) -Cuộc sống người dân gắn bó với rừng cọ từ đời sống tinh thần đến vật chất Bài tập 2. (Câu B và D) Bài tập 3: Có những ý lạc chủ đề (c), (g) - Có nhiều ý hợp với chủ đề nhưng do cách diễn đạt chưa tốt nên thiếu sự tập trung vào chủ đề (b), (e). Sau đây là một phương án có thể chấp nhận được : a) Cứ mùa thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng lại náo nức, rộn rã, xốn xang. b) Cảm thấy con đường thường ''đi lại [...]... m. Duyệt giáo án Tuần 1: 22 /8/ 2011 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 29/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN 2 bài 2 Tit 5: Văn bản: TRONG LềNG M (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn Hng ) A.MC TIấU : Giỳp hc sinh: - Có đợc những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí Thấy đợc đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đợm chất trữ tình, lời văn chân thành,... Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 30/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 6: Văn bản: TRONG LềNG M (tip theo) (Trớch: Nhng ngy th u - Nguyờn Hng ) A.MC TIấU: Giỳp Hc sinh: - Có đợc những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí Thấy đợc đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đợm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc - Nắm đợc cốt... dn dũ - Nm vng nhim v tng phn ca b cc, cỏch trỡnh by ni dung trong phn thõn bi - Lm cỏc bi tp 2, 3/27 v bi tp trong Sỏch bi tp - Son bi mi Tc nc v b Duyệt giáo án Tuần 2: 22 /8/ 2011 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 3/09/2011 Ngày dạy: 6/09/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN 3 - BI 3 Tit 9: VB: TC NC V B (Trớch Tt ốn - Ngụ Tt T) A.MC TIấU: Giỳp hc sinh: - Bit c - hiu mt on trớch trong... lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc - Nắm đợc cốt truyện, nv, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ Ngôn ngữ truyện thể hiện những khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nv - Rèn kĩ năng bớc đầu biết đọc hiểu một văn bản hồi kí Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phơng thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện - GD những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô... lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc - Nắm đợc cốt truyện, nv, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ Ngôn ngữ truyện thể hiện những khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nv - Rèn kĩ năng bớc đầu biết đọc hiểu một văn bản hồi kí Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phơng thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện - GD những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô... 2.Hc sinh: - c Nhng ngy th u - c sỏch giỏo khoa, son cỏc cõu hi c - hiu vn bn C.CC BC LấN LP: * Hoạt động 1: Khởi động 1.n nh lp: 8A: 8B: 2.Kim tra bi c: 1.Phõn tớch nhõn vt ''b cụ' trong truyn ? 2.Nột c sc qua cỏi ci rt kch ca b ? 3.Bi mi: *Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu văn bản: - Th phõn tớch nhng ý ngh ca chỳ bộ khi tr li ngi cụ? + Mi u, nghe cụ gi ý thm m, chỳ nhn ra ngay nhng ý ngha cay c trong... lời văn kể chuyện với miêu tả, biểu cảm tạo nên những rung động trong lòng độc giả - Khắc hoạ hình tợng nv bé Hồng với lời nói, hành động, tâm trạng sinh động, chân thật 2 Nội dung: - Cảnh ngộ đáng thơng và nỗi buồn của nv bé Hồng - Nỗi cô đơn, niềm khao khát tình mẹ của bé Hồng bất chấp sự tàn nhẫn, vô tình của ngời cô - Cảm nhận của bé Hồng về tình mẫu tửthiêng liêng, sâu nặng khi gặp mẹ 3 ý nghĩa văn. .. truyn - Nm vng cỏc c im v cỏc chi tit cho thy c im ú 2 nhõn vt chỳ bộ Hng v ngi cụ Nhn xột ỏnh giỏ v tng nhõn vt - Chun b bi : Trng t vng - Cn hc k bi Cp khỏi quỏt ngha ca t Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 30/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 7: Ting vit: TRNG T VNG A.MC TIấU: Giỳp hc sinh: - Hiu c th no l trng t vng v xỏc lp c mt s trng t vng gn gi - Bit cỏch s dng cỏc t cựng trng t... cỏc bi tp vo v - Tỡm mt bi th hoc mt on cú s dng s chuyn i trng t vng v ch rừ tỏc dng ca nú - Chun b bi mi: B cc ca vn bn _ Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 01/09/2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú Tit 8: TLV: B CC CA VN BN A.MC TIấU : Giỳp hc sinh: - Nm c b cc vn bn, c bit l cỏch sp xp cỏc ni dung trong phn Thõn bi - Bit xõy dng b cc vn bn mch lc, phự hp vi i tng... vn hi ký? -GV gi HS c vn bn: Hóy nờu b cc ca on trớch? NI DUNG CN T I/ Tiếp xúc văn bản: 1-c 2-Tỡm hiu chỳ thớch a.Tỏc gi: - Nguyờn Hng (19 18- 1 982 ) - Quờ Nam nh, sng trong mt xúm lao ng nghốo ở HảI Phòng b Tỏc phm: Trong lũng m trớch trong tp Nhng ngy th u (19 38) Tỏc phm gm 9 chng, "Trong lũng m" l chng 4 c Th loi: Hi kớ l mt th ca kớ, ú ngi vit k li nhng chuyn, nhng iu chớnh mỡnh ó tri qua, ó chng . cỏc bi tp Trong SBT - Chun b bi mi : Trong lũng m. Duyệt giáo án Tuần 1: 22 /8/ 2011 TCM Nguyễn Thị Hồng Thanh Ngày soạn: 26/ 08/ 2011 Ngày dạy: 29/ 08/ 2011 Giáo viên: Vũ Phong Trờng THCS Vĩnh Phú TUN. chỳ thớch a.Tỏc gi:Thanh Tnh (1911-1 988 ) l bỳt danh ca Trn Vn Ninh, quờ tnh Tha Thiờn Hu b.Tỏc phm: - Tụi i hc in trong tp Quờ m (1941), mt tp vn xuụi ni bt nht ca Thanh Tnh. c.Gii thớch. man mỏc ca Thanh Tnh. -Bit yờu thng, quý trng thy cụ v gn bú vi bn bố, trng lp. B.CHUN B: 1.Giỏo viờn : -Sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn, sỏch bi tp, thit k bi ging. -Chõn dung Thanh Tnh, tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8, giáo án ngữ văn chuẩn KTKN lớp 8,