0

Giáo án tổng hợp các môn lớp 4 tuần 1 - hoc360.net- Tài liệu học tập

32 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2020, 03:18

- Hiểu các từ ngữ trong bài : ngắn chùn chùn, thui thủi và phần giải nghĩa trong SGK. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xoá bỏ áp[r] (1)Thứ ba ngày 04 tháng năm 20 TẬP ĐỌC (T1 ) DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I.Mục tiêu : - Luyện đọc : * Đọc đúng: cỏ xước, Nhà Trò, cánh bướm non, Đọc ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ * Đọc rành mạch : đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện, với lời lẽ tính cách nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn) - Hiểu từ ngữ : ngắn chùn chùn, thui thủi phần giải nghĩa SGK - Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi Dế Mèn có lịng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xố bỏ áp bức, bất công - HS phát lời nới, cử cho lòng nghĩa hiệp Dế Mèn; bước đầu biết nhận xét nhân vật Trả lời câu hỏi SGK - Giáo dục KNS: Kĩ thể thông cảm, xác định giá trị, tự nhận thức bản thân. II.Chuẩn bị: - Gv : Tranh SGK phóng to, bảng giấy (bảng phụ) viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc - HS : Xem trước sách III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định : Nền nếp 2 Bài cũ : Kiểm tra sách học sinh. 3 Bài : Giới thiệu – Ghi đề. Bài tập đọc :” Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” đoạn trích từ truyện Dế Mèn phiêu lưu kí. HĐ1: Luyện đọc - Gọi HS đọc trước lớp - Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo đoạn đến hết ( lượt) - GV theo dõi sửa sai phát âm cho HS, đồng thời khen em đọc để em khác noi theo -Ghi từ khó lên bảng,hướng dẫn HS luyện phát âm - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Thi đọc nhóm - GV nhận xét, tuyên dương - GV đọc diễn cảm HĐ2: Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi Hát - Cả lớp mở sách, lên bàn - Lắng nghe nhắc lại đề -Học sinh đọc + giải -Lớp theo dõi,Lắng nghe -Học sinh tiếp nối đọc - Thực đọc ( cặp), lớp theo dõi, nhận xét - Luyện phát âm - Luyện đocï theo cặp - Đại diện số nhóm đọc, lớp nhận xét - HS theo dõi - Thực đọc thầm theo nhóm bàn trả lời câu hỏi (2)+ Đoạn 1:” dòng đầu”. H: Dế Mèn gặp Nhà Trị hồn cảnh nào? H: Đoạn 1nói nên điều gì? + Đoạn 2:” dịng tiếp theo”. H: Tìm chi tiết cho thấy chị Nhà Trò yếu ớt? G: ” ngắn chùn chùn”: ngắn đến mức đáng, trơng khó coi Đoan 2nói nên điều gì? + Đoạn 3:” dịng tiếp theo”. H: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ nào? G: “ thui thủi” : cô đơn, lặng lẽ khơng có bầu bạn H: đoạn cho ta thấy điều gì? + Đoạn 4:”cịn lại”. H: Những lời nói cử nói lên lịng nghĩa hiệp Dế Mèn? H: Những cử cho ta thấy điều gì? - u cầu HS đọc lướt tồn H: Nêu hình ảnh nhân hố mà em thích, cho biết em thích? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn rút đại ý - GV chốt ý- ghi bảng: HĐ3: Luyện đọc diễn cảm - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp - Gv hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn viết sẵn - GV đọc mẫu đoạn văn - Gọi HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp - Gọi vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp - GV theo dõi, uốn nắn - Nhận xét tuyên dương _ Lớp theo dõi – nhận xét bổ sung ý kiến … Dế Mèn qua vùng cỏ xước nghe tiếng khóc tỉ tê, lại gần thấy chị Nhà Trị gục đầu khóc bên tảng đá cuội Ý 1:Dế Mèn gặp chị nhà trò ….thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự phấn lột Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, yếu, lại chưa quen mở Vì ốm yếu, chị kiếm bữa chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng Ý 2: Hình dáng chị NhàTrị …trước mẹ Nhà Trị có vay lương ăn cuả bọn nhện Sau chưa trả chết Nhà Trị ơm yếu, kiếm khơng đủ ăn, khơng trả nợ Bọn nhện đánh Nhà Trò bận Lần này, chúng tơ chặn đường, đe bắt chị ăn thịt Ý 3: Chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ. …+ Lời nói Dế Mèn : Em đừng sợ Hãy trở với Đứa độc ác cậy khoẻ ăn hiếp kẻ yếu + Cử hành động Dế Mèn: phản ứng mạnh mẽ xoè ra; hành động bảo vệ, che chở: dắt Nhà Trò Ý 4: Tấm lòng nghĩa hiệp Dế Mèn HS đọc HS nêu Đại ý: Ca ngợi Dế Mèn có lịng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu, xố bỏ áp bức, bất cơng. - HS đọc nối tiếp đến hết bài, lớp theo dõi,nhận xét,tìm giọng đọc đoạn - Theo dõi -Luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp -HS thi đọc diễn cảm trước lớp (3)4.Củng cố: - Gọi HS đọc lại nhắc NDC. H: Qua học hôm nay, em học nhân vật Dế Mèn? - GV kết hợp giáo dục HS Nhận xét tiết học 5.Dặn dò : -Về nhà luyện đọc văn, chuẩn bị bài:” Tiếp theo”, tìm đọc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí. cách vận dụng vào sống TỐN ( T1) ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I Mục tiêu : - Giúp HS : + Ôn tập đọc, viết số 100 000 +Biết phân tích cấu tạo số, BT1,2, 3a viết số; b dòng + Rèn kỹ đọc viết số phạm vi 100 000 II Chuẩn bị : - Gv : Bảng phụ. - HS : Xem trước III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp lớp. 2 Bài cũ : Kiểm tra sách học sinh. 3 Bài : Giới thiệu bài, ghi đề. “ Trong chương trình tốn lớp 3, em học đến số nào? ( 100 000) Trong học ôn tập số đến 100 000” HĐ1 : Ôn lại cách đọc số, viết số hàng. - GV viết số 83 251, yêu cầu HS đọc nêu rõ chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn chữ số nào? - Tương tự với số: 83 001, 80 201, 80 001 - Cho HS nêu quan hệ hàng liền kề (VD: chục = 10 đơn vị; trăm = 10 chục;…) - Gọi vài HS nêu : số trịn chục, trịn trăm, trịn nghìn, trịn chục nghìn HĐ2 : Thực hành làm tập. Bài 1 : - Gọi HS nêu yêu cầu, sau tự làm vào - Theo dõi HS làm - Gọi HS lên bảng sửa - Yêu cầu HS nêu quy luật số tia số Hát - Mở sách, học toán - Theo dõi - HS nhắc lại đề - HS đọc nêu, lớp theo dõi: số1 hàng Đơn vị, số hàng chục, số hàng trăm, số hàng nghìn, số hàng chục nghìn, - Vài HS nêu: - 10,20,30,40,50, - 100,200,300,400, 500,… - 000, 000, 000, 000,… - 10 000, 20 000, 30 000,… - HS nêu: a) Viết số thích hợp vào vạch tia số b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (4)“a” số dãy số “b” H: Các số tia số gọi số gì? H: Hai số đứng liền tia số đơn vị? H: Các số dãy số “b” số gì? H: Hai số đứng liền dãy số “b” đơn vị? - Chữa bảng cho lớp Bài 2 : - Yêu cầu HS tự làm - Chữa cho lớp - Yêu cầu HS đổi chéo kiểm tra Đáp án: 63850 : sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi 91 907: chín mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy 16 212 : mười sáu nghìn hai trăm mười hai 105 : tám nghìn trăm linh năm 70 008: bảy mươi nghìn khơng trăm linh tám Bài 3 : - Gọi HS đọc mẫu “a”, HS đọc mẫu “b”và nêu yêu cầu - Cho HS tự phân tích cách làm làm vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Chữa bài, yêu cầu HS sửa sai Đáp án: 9171 = 9000 + 100 + 70 + 3082 = 3000 + 80 +2 7006 = 7000 +6 7000 + 300 + 50 +1 = 7351 6000 + 200 + 30 = 6230 6000 + 200 + = 6203 5000 + = 5002 Bài 4 : ( Nếu có thời gian) - Gọi HS nêu yêu cầu H: Muốn tính chu vi hình ta làm nào? - Cho HS nêu hình tập - Gv gợi ý: vận dụng cơng thức tính chu vi hình chữ nhật hình vng để tính - Yêu cầu HS tự làm chữa - Chữa cho lớp, yêu cầu sửa Đáp án: … số trịn chục nghìn ….10 000 đơn vị số trịn nghìn …1000 đơn vị - Theo dõi sửa sai - Cả lớp làm vào tập - HS lên bảng làm - HS kiểm tra lẫn - Theo dõi sửa sai - HS đọc, lớp theo dõi a) Viết số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị b) Viết tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị thành số theo mẫu - HS tự làm vào vở, sau lên bảng làm, lớp theo dõi, nhận xét -Thực sửa - HS nêu yêu cầu bàitập 4: Tính chu vi hình …tính tổng độ dài cạnh hình …hình tứ giác, hình chữ nhật hình vng (5)Chu vi hình tứ giác ABCD: 6+4+3+4 = 17 ( cm) Chu vi hình chữ nhật QMNP: ( 8+4) x = 24 ( cm) Chu vi hình vng GHIK: 5 x = 20 ( cm) 4.Củng cố : - Chấm bài, nhận xét. - Gọi vài em nhắc lại cách tính chu vi HCN, HV Hướng dẫn BT luyện thêm nhà - Nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Về làm luyện thêm, chuẩn bị :”Tiếp theo” -Thực sửa - Lắng nghe - em nhắc lại - Lắng nghe, ghi nhận CHÍNH TẢ (T1 ) (Nghe- viết). DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I Mục tiêu : - Học sinh nghe - viết tả, trình bày đoạn TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu:” Một hơm……vẫn khóc”. - Làm tập phân biệt tiếng có âm đầu ( l/n) vần ( an/ang) - Viết rõ ràng, có ý thức rèn chữ đẹp, giữ II Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn tập. - HS: Xem trước III Các hoạt động dạy - học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp 2 Bài cũ : Kiểm tra tả học sinh. 3.Bài : Giới thiệu bài- Ghi đề. HĐ1 :Hướng dẫn nghe - viết. a) Tìm hiểu nội dung viết: - Gọi HS đọc đoạn viết tả lượt H: Tìm chi tiết cho thấy chị nhà trò yếu ớt? b) Hướng dẫn viết từ khó: - u cầu HS tìm tiếng, từ khó đoạn viết? - GV nêu thêm số tiếng, từ mà lớp hay viết sai - Gọi em lên bảng viết, lớp viết nháp - Gọi HS nhận xét, phân tích sửa sai + Nhà Trò : viết hoa danh từ riêng + cỏ xước : ý viết tiếng “xước” + tỉ tê : ý dấu hỏi + ngắn chùn chùn: ý âm “ch” vần “un” - Gọi HS đọc lại từ viết bảng GV đọc lại viết lần Hát - Cả lớp để lên bàn - Lắng nghe 1 em đọc, lớp theo dõi, đọc thầm theo - HS nêu - 2-3 em nêu: Nhà Trò, cỏ xước, tỉ tê, ngắn chùn chùn, - HS viết bảng, lớp viết nháp -Thực phân tích trước lớp, sửa sai (6)c) Viết tả: - GV hướng dẫn cách viết trình bày - Đọc câu cho học sinh viết - Đọc cho HS soát - Chấm 7-10 - yêu cầu HS sửa lỗi - GV Nhận xét chung HĐ2 : Luyện tập. - Gọi HS đọc yêu cầu tập 2/a,b, sau làm tập vào Mỗi dãy làm phần - GV theo dõi HS làm - Gọi HS lên bảng sửa - Nhận xét, sửa 4.Củng cố: - Cho lớp xem viết đẹp. - Nhận xét tiết học 5 Dặn dò: - Về nhà sửa lỗi sai, chuẩn bị sau - Theo dõi -Viết vào - HS đổi soát bài, báo lỗi - Thực sửa lỗi sai - Lắng nghe - HS nêu yêu cầu, thực làm vào - HS sửa bài, lớp theo dõi - Lần lượt đọc kết làm, nhận xét - Thực sửa bài, sai Theo dõi - Lắng nghe ghi nhận Thứ tư ngày 05 tháng năm 20 LUYÊN TỪ VÀ CÂU ( T1 ) CẤU TẠO CỦA TIẾNG I Mục tiêu: - HS nắm cấu tạo tiếng gồm phận: âm đầu, vần - Biết nhận diện phận tiếng, từ có khái niệm phận vần tiếng nói chung vần thơ nói chung - HS vận dụng học làm tốt tập II Chuẩn bị: - Gv: Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ tiếng; Bộ chữ ghép tiếng. - HS : Vở tập, SGK III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định: Chuyển tiết 2 Bài cũ: Kiểm tra sách học sinh. 3.Bài mới: - Giới thiệu – Ghi đề. Tiết học hôm giúp em nắm cấu tạo các phận tiếng, từ hiểu là những tiếng bắt vần với thơ. HĐ1: Tìm hiểu bài. a Nhận xét: - GV treo bảng phụ ghi sẵn câu tục ngữ SGK - Yêu cầu 1: HS đếm số tiếng câu tục ngữ Bầu thương lấy bí cùng Trật tự - Mở sách lên bàn - Lắng nghe nhắc lại đề - Tất HS đếm thầm (7)Tuy khác giống chung giàn - Yêu cầu 2: Đánh vần tiếng bầu ghi lại cách đánh vần - GV ghi kết HS lên bảng màu phấn khác - Yêu cầu 3: Phân tích cấu tạo tiếng bầu H: Tiếng bầu phận tạo thành? - GV chốt lại: Tiếng âm b, vần âu huyền tạo thành - Yêu cầu 4: Phân tích tiếng cịn lại rút nhận xét - GV giao cho nhóm phân tích tiếng - Gọi HS lên bảng chữa - GV nhận xét sửa cho lớp Tiếng Âm đầu Vần Thanh ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn gi an huyền - Yêu cầu HS nhắc lại kết phân tích H: Tiếng phận tạo thành? H: Những tiếng có đủ phận tiếng bầu? tiếng khơng có đủ phận tiếng bầu? - Gọi vài HS nêu nhận xét chung cấu tạo tiếng b Rút ghi nhớ. Mỗi tiếng gồm có phận: Âm đầu, vần và thanh Tiếng có vần Có tiếng khơng có âm đầu. HĐ2: luyện tập. Bài : - Gọi HS đọc đề nêu yêu cầu đầu cách đập nhẹ tay lên mặt bàn) Kết tiếng -Tất lớp làm theo đếm thành tiếng dòng lại.( tiếng) - Cả lớp đánh vần thầm - HS làm mẫu đánh vần thành tiếng - Cả lớp đánh vần thành tiếng ghi lại cách đánh vần vào bảng con: bờ-âu-bâu-huyền-bầu. - HS giơ bảng báo cáo kết - HS ngồi cạnh thảo luận, trao đổi - 1-2 HS trình bày kết luận, HS khác nhận xét, bổ sung - Hoạt động nhóm bàn em - Đại diện nhóm lên bảng chữa - Theo dõi, sửa phiếu sai - Một số em trả lời: .tiếng âm đầu, vần tạo thành …Tất tiếng có đủ phận tiếng bầu riêng tiếng khơng đủ vì thiếu âm đầu - Một vài em nêu, mời bạn nhận xét, bổ sung - 3-4 HS đọc ghi nhớ SGK (8)- Yêu cầu HS làm vào tập - Gọi HS lên bảng sửa - Chấm sửa bảng theo đáp án gợi ý sau : Tiếng âm đầu Vần Thanh nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền Phủ ph u hỏi lấy l ây sắc giá gi a sắc gương g ương ngang người ng ươi huyền trong tr ong ngang một m ôt nặng nước n ươc sắc phải ph hỏi thương th ương ngang nhau nh au ngang cùng c ung huyền Bài : - Gọi HS đọc đề nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào tập - Gọi HS lên bảng sửa - Chấm sửa cho lớp Đáp án: chữ sao 4.Củng cố: - Gọi 1HS đọc lại ghi nhớ - Tuyên dương em học tốt - Nhận xét tiết học Dặn dò nhà học kỹ - Cả lớp thực làm - Theo dõi bạn sửa - Sửa sai - em nêu yêu cầu - Cả lớp thực làm - Theo dõi bạn sửa - Sửa sai HS đọc, lớp theo dõi -Theo dõi, lắng nghe - Nghe ghi nhận TỐN.(T ) ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I Mục tiêu : Thực phép cộng, trừ số có đến năm chữ số; nhân ( chia) số có đến năm chữ số với ( cho) số có chữ số Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến số ) số đến 100 000 BT1 ( cột 1) BT2a, BT3 dòng 1,2, BT4b II Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ. - HS : Xem trước sách III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp. 2 Bài cũ : Sửa tập luyện thêm. - Gọi HS lên bảng sửa Bài 1: Cho chữ số 1,4,7,9 Viết số lớn số Hát (9)bé có chữ số a) 9741 ; b) 1479 Bài 2: Viết số sau thành tổng theo mẫu: 5143= 5000+ 100+40+3 7634=7000+600+30+3 535=500+30+5 - Nhận xét ghi điểm cho học sinh 3 Bài : - Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Luyện tính nhẩm. - Cho HS tính nhẩm phép tính đơn giản trị chơi: “ Tính nhẩm truyền” VD: GV viết phép tính lên bảng, sau gọi HS tính nhẩm gọi tiếp bạn khác với phép tính nối tiếp 7000 + 3000 8000 - 2000 6000 : 4000 x 11000 x 42000 : - GV tuyên dương bạn trả lời nhanh, HĐ2 : Thực hành - GV cho HS làm tập - Gọi HS nêu yêu cầu 1,2,3 Bài 1 : - Yêu cầu HS tính nhẩm viết kết vào - Gọi em lên bảng thực - Cho HS nhận xét, sửa theo đáp án sau: 7000 + 2000 = 9000 16000 : = 8000 9000 – 3000 = 6000 8000 x = 24000 8000 : = 4000 11000 x = 33000 3000 x = 6000 49000 : = 7000 Bài : - Yêu cầu HS làm vào VBT. Đáp án: 4637 7035 5916 6471 + 8245 - 2316 + 2358 - 518 12882 4719 8274 5953 325 4162 25968 18418 x x 19 8656 24 2302 975 16648 16 018 18 Bài :- Gọi 1-2 em nêu cách so sánh Yêu cầu HS làm vào - Gọi em lên bảng sửa bài, lớp nhận xét - Sửa chung cho lớp Đáp án: 4327 > 3742 28676 = 28676 5870 < 5890 97321 < 97400 - Theo dõi, lắng nghe -Vài em nhắc lại đề -Theo dõi - Cả lớp chơi - em nêu yêu cầu - Thực cá nhân - Làm vào - Thực làm bài, lên bảng sửa, lớp theo dõi nhận xét - Sửa sai - 1-2 em nêu: So hàng chữ số từ cao xuống thấp, từ lớn đến bé - Thực làm bài, em lên bảng sửa, lớp theo dõi nhận xét (10) 65300 > 9530 100 000 > 99 999 Bài :- Yêu cầu HS tự làm bài. Đáp án: a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 56731, 65371, 67351, 75631 b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: 92678, 82697, 79862, 62978 4.Củng cố :- Chấm số bài, nhận xét – Nhấn mạnh số HS hay sai - Hướng dẫn luyện tập thêm nhà - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Về nhà làm luyện thêm, chuẩn bị bài:”Tiếp theo” - Thực làm bài, em lên bảng sửa, lớp theo dõi nhận xét - Sửa sai 1 em đọc đề, lớp theo dõi - HS quan sát đọc bảng thống kê số liệu - HS thực theo yêu cầu sách - Viết thành câu trả lời vào - em lên bảng điền, - Cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Nghe ghi tập nhà LỊCH SỬ(1) MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ I.Mục tiêu: Sau học , HS biết: -Vị trí địa lý, hình dáng đất nước ta -Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sốngvà có trung lịch sử, tổ quốc -Một số yêu cầu học moan lịch sử địa lý II Đồ dùng dạy học. -Bản đờ địa lý tự nhiên VN, đồ hành VN - hình ảnh sinh hoạt số dân tộc số vùng III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định 2 Bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS 3 Bài mới: * Hoạt động 1: Làm việc lớp - GV treo đồ tự nhiên, đồ hành VN lên bảng - GV giới thiệu vị trí địa lý đất nước tavà cư dân vùngtrên đồ H: Em sống tỉnh nào? -Gv gọi số lên trình bày lạivà xác định đồ hành VN vị trí tỉnh mà em sống * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm - GV phát cho nhóm tranh ảnh cảnh sinh hoạt số dân tộc vùng Yêu cầu HS tìm hiểuvà mơ tả theo tranh, ảnh =>KL: Mỗi dân tộc sống đất nước VN có nét văn hố riêng song có Tổ quốc, lịch sử VN *Hoạt động 3: Làm việc lớp - HS theo dõi - HS theo dõi - HS trả lời - HS lên trình bày xác định đồ (11)- GV đặt vấn đề: Tổ quốc ta tươi đẹp ngày hôm nay, ông cha ta trải qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước H: Em kể kiện chứng minh điều đó? - GV bổ sung => KL: môn lịch sử địa lý giúp em biết điều từ em thêm yêu thiên nhiên, yêu ngưòi tổ quốc ta - Hướng dẫn HS cách học: G: để học tốt môn lịch sử địa lý, em cần tập quan sát vật, tượng,thu thập tìm kiếm tài liệu lịch sử, địa lý,mạnh dạn nêu thắc mắc đặt câu hỏi tìm câu trả lời Tiếp em nên trình bày kết học tập cách diễn đạt 4.củng cố, dặn dị: H: em mơ tả sơ lược cảnh thiên nhiên sống người dân nơi em Dặn dò: Học bài, chuẩn bị sau - Nhận xét học - HS theo dõi - HS kể - Theo dõi - đọc học SGK KỂ CHUYỆN ( T1 ) SỰ TÍCH HỒ BA BỂ I Mục tiêu : - Nghe kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa, kể tiếp toàn câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện: Ngoài việc giải thích hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện cịn ca ngợi người giàu lòng nhân ái, khẳng định người giàu lòng nhân đền đáp xứng đáng II Chuẩn bị : - Gv : Tranh minh hoạ SGK. - HS : Xem trước truyện III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp. 2 Bài cũ: - Kiểm tra sách HS. 3 Bài mới: - Giới thiệu, ghi đề. HĐ1 : Giáo viên kể chuyện. - Cho HS quan sát tranh minh hoạ câu chuyện : “ Sự tích hồ Ba Bể” Trong SGK đọc thầm yêu cầu - GV kể chuyện lần - Lần kể lời kết hợp giải nghĩa số từ khó truyện như: + Cầu phúc: cầu xin hưởng điều tốt lành. + Giao long: lồi rắn lớn cịn gọi thuồng luồng. + Bà goá: người phụ nữ có chồng bị chết. Hát - HS kiểm tra lẫn - em nhắc lại đề - Theo dõi quan sát - Đọc thầm yêu cầu kể chuyện SGK (12) + Làm việc thiện: làm điều tốt lành cho người khác. + Bâng quơ: không đâu vào đâu, sở để tin tưởng - Lần kể tranh minh hoạ. - Kể câu chuyện chốt ý đoạn 1 Bà cụ ăn xin xuất đêm lễ hội Bà cụ ăn xin mẹ bà goá đưa nhà Chuyện xảy đêm lễ hội 4 Sự hình thành hồ Ba Bể HĐ2 : Hướng dẫn HS kể chuyện. - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập * Chú ý : Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô + Kể xong, cần trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện a) Kể chuyện theo nhóm: Đoạn : Bà cụ ăn xin xuất nào? Đoạn : Ai cho bà cụ ăn nghỉ ? Đoạn : Chuyện xảy đêm lễ hội? Đoạn : Hồ Ba Bể hình thành nào? - Yêu cầu học sinh kể câu chuyện b) Thi kể chuyện trước lớp: - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm em theo tranh - Gọi HS xung phong thi kể toàn câu chuyện - Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi: H Ngồi mục đích giải thích hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện cịn nói với ta điều ? - GV tổng hợp ý kiến, chốt ý: Ngồi việc giải thích hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện ca ngợi những người giàu lịng nhân ( mẹ bà gố) , khẳng định người giàu lòng nhân đền đáp xứng đáng. - GV nhận xét , tuyên dương 4 Củng cố: - Gv liên hệ giáo dục HS: Biết quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn, người già cả, neo đơn - Khen ngợi thêm HS chăm nghe kể chuyện nêu nhận xét xác - Nhận xét tiết học 5 Dặn dò: - Về kể lại cho người thân bạn bè nghe. - HS theo dõi - HS đọc yêu cầu tập - HS kể chuyện theo nhóm bàn 1–2 em kể đoạn theo tranh, lớp lắng nghe, nhận xét, kể bổ sung - 1em kể câu chuyện -Thực nhóm em kể nối tranh Lớp theo dõi, nhận xét - HS xung phong thi kể toàn câu chuyện Lớp theo dõi, nhận xét - Thảo luận nhóm bàn - Đại diện nhóm trình bày trước lớp Mời bạn nhận xét, bổ sung - Cho HS trình bày trước lớp - Ngồi việc giải thích hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện cịn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ( mẹ con bà gố) , khẳng định người giàu lịng nhân đền đáp xứng đáng. - Lớp nhận xét bình chọn bạn kể chuyện hay nhất, bạn hiểu câu chuyện để tuyên dương trước lớp 1–2 em nhắc lại ý nghĩa (13)Chuẩn bị: “ Nàng tiên ốc” - Lắng nghe, ghi nhận ĐẠO ĐỨC( T1) TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (TIẾT 1) I Mục tiêu : - Giúp học sinh nhận thức cần phải trung thực học tập Trung thực học tập không dối trá, gian lận làm, thi, kiểm tra - Hình thành rèn cho học sinh thói quen biết trung thực học tập - Giáo dục KNS: Học sinh biết đồng tình, ủng hộ hành vi trung thực và phê phán hành vi thiếu trung thực học tập Làm chủ thân học tập II Chuẩn bị : - GV : Tranh vẽ, bảng phụ. - HS : Xem trước bài, sưu tầm mẩu chuyện, gương trung thực học tập III Hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định : Chuyển tiết 2 Bài cũ : Kiểm tra sách học sinh. 3.Bài : Giới thiệu – Ghi đề HĐ1 : Xử lí tình huống. - Cho HS xem tranh SGK đọc nội dung tình - Yêu cầu HS thảo luận nhóm em liệt kê cách giải có bạn Long tình - Gv tóm tắt thành cách giải a) Mượn tranh bạn để đưa cho cô giáo xem b) Nói dối sưu tầm quên nhà c) Nhận lỗi hứa với cô sưu tầm, nộp sau H: Nếu em Long, em chọn cách giải nào? Vì chọn cách G.quyết đó? - GV kết luận: Cách giải (c) phù hợp nhất, thể tính trung thực học tập Khi mắc lỗi ta nên thẳng thắn nhận lỗi sửa lỗi - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK HĐ2: Làm việc cá nhân tập1 (SGK). - Gọi HS nêu yêu cầu tập SGK - Yêu cầu HS làm việc cá nhân tập - GV lắng nghe HS trình bày kết luận: + Ý (c) trung thực học tập + Ý (a), (b), (d) thiếu trung thực học tập HĐ3 : Thảo luận nhóm tập (SGK). - GV nêu ý tập yêu cầu HS lựa chọn đứng vào vị trí, quy ước theo thái độ: + Tán thành Trật tự - Đặt sách lên bàn - Lắng nghe nhắc lại - HS quan sát thực - Theo dõi, lắng nghe - Thảo luận nhóm em - Trình bày ý kiến thảo luận, mời bạn nhận xét - HS theo dõi - Một số em trình bày trước lớp - Cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung - Theo dõi, lắng nghe - Vài em đọc ghi nhớ, lớp theo dõi - Nêu yêu cầu : Giải tình - Mỗi HS tự hồn thành tập - HS trình bày ý kiến, trao đổi, chất vấn lẫn - Nhóm em thực thảo luận (14)+ Phân vân + Không tán thành - Yêu cầu HS nhóm lựa chọn giải thích lí lựa chọn - GV cho HS sử dụng bìa màu VD: Tán thành giơ bìa màu đỏ Khơng tán thành giơ bìa màu xanh Phân vân giơ bìa màu vàng - GV kết luận: Ý kiến (b), (c) đúng, ý (c) sai - GV kết hợp giáo dục HS: H: Chúng ta cần làm để trung thực học tập? - GV khen ngợi nhóm trả lời tốt, động viên nhóm trả lời chưa tốt HĐ4 : Liên hệ thân. - GV tổ chức làm việc lớp - Cho HS sưu tầm mẩu chuyện, gương trung thực trog học tập H: Hãy nêu hành vi thân em mà em cho trung thực? H: Nêu hành vi không trung thực học tập mà em biết? * GV chốt học: Trung thực học tập giúp em mau tiến người yêu quý, tôn trọng. “ Khôn ngoan chẳng lọ thật thà Dẫu vụng dại người ngay” 4 Củng cố : Hướng dẫn thực hành: - GV yêu cầu HS nhà tìm hành vi thể trung thực, hành vi thể không trung thực học tập - Giáo viên nhận xét tiết học. 5 Dặn dò : - Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề học( BT5 SGK) bổ sung - Lắng nghe trả lời: …cần thành thật học tập, dũng cảm nhận lỗi mắc phải, khơng nói dối, khơng coi cóp, chép bạn, khơng nhắc cho bạn kiểm tra -Nói dối, chép bạn, nhắc cho bạn kiểm tra - Nhắc lại - HS nêu trước lớp - Tự liên hệ - Lắng nghe, ghi nhận - Nghe ghi Thứ năm ngày 06 tháng năm 20 TẬP ĐỌC ( T2 ) MẸ ỐM I.Mục tiêu : - Luyện đọc : * Đọc đúng: cơi trầu, cánh màn, sớm trưa, nóng ran, nếp nhăn Đọc ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ (15)- Giáo dục tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn cha (me) cha (mẹ) bị ốm.( trả lời CH1,2,3) - Giáo dục KNS: Kĩ thể thông cảm, xác định giá trị, tự nhận thức bản thân. II.Chuẩn bị: - Gv : Tranh SGK phóng to, băng giấy (bảng phụ) viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc - HS : Xem trước sách III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định : Nền nếp 2 Bài cũ :” Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”. H: Những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò yếu ớt? H: Những lời nói cử nói lên lòng nghĩa hiệp Dế Mèn? H: Nêu nội dung chính? - GV nhận xét ghi điểm 3 Bài : Giới thiệu – Ghi đề. HĐ1: Luyện đọc - Gọi HS đọc trước lớp+ giải - Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo khổ thơ đến hết - GV theo dõi sửa sai phát âm cho HS - GV ghi từ khó lên bảng,hướng dẫn HS luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc lần thứ GV theo dõi phát thêm lỗi sai sửa cho HS - u cầu HS luyện đọc theo nhóm đơi - Cho HS thi đọc nhóm - Gọi – HS đọc - GV nhận xét, tuyên dương - GV đọc diễn cảm HĐ2: Tìm hiểu bài. - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi + Cho HS đọc thầm khổ thơ đầu H: Em hiểu câu thơ sau muốn nói điều gì? “ Lá trầu khô cơi trầu ………. Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa”. G: Truyện Kiều”: truyện thơ tiếng đại thi hào Nguyễn Du, kể thân phận người gái tài sắc vẹn toàn tên Thuý Kiều Hát 3 em lên bảng - Lắng nghe nhắc lại đề - HS đọc, lớp lắng nghe, đọc thầm theo SGK - Nối tiếp đọc bài, lớp theo dõi đọc thầm theo - HS luyện phát âm - Nối tiếp đọc lần - HS đọc theo nhóm đơi - Đại diện số nhóm đọc, lớp nhận xét 1-2 em đọc, lớp theo dõi - Theo dõi, lắng nghe - Thực đọc thầm theo nhóm bàn trả lời câu hỏi … câu thơ muốn nói mẹ bạn nhỏ bị ốm: không ăn trầu nên trầu nằm khô cơi trầu; không đọc truyện nên truyện kiều gấp lại; không làm lụng vườn tược (16)+ Cho HS đọc thầm khổ thơ H: Sự quan tâm chăm sóc làng xóm mẹ bạn nhỏ thể qua câu thơ nào? - Qua hình ảnh cho ta thấy điều gì? + Cho HS dọc thầm toàn thơ H: Những chi tiết thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc bạn nhỏ mẹ? - Những chi tiết cho ta thấy điều gì? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn rút đại ý - GV chốt ý- ghi bảng: Đại ý: Tình cảm yêu thương sâu sắc, hiếu thảo, lòng biết ơn bạn nhỏ với người mẹ HĐ3: Luyện đọc diễn cảm - HTL - Gọi HS đọc nối tiếp trước lớp ( em đọc khổ thơ, em thứ đọc khổ cuối) - GV dán giấy khổ to Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm, ngắt nhịp dòng thơ viết sẵn - GV đọc mẫu - Gọi HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - Gọi vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp - GV theo dõi, uốn nắn - Cho HS nhẩm HTL thơ - Cho HS thi đọc HTL khổ thơ - Nhận xét, tuyên dương ghi điểm cho HS 4.Củng cố: - Gọi HS đọc đại ý H: Qua học hôm nay, em học bạn nhỏ bài? - GV kết hợp giáo dục HS Nhận xét tiết học 5.Dặn dò : -Về nhà HTL thơ Chuẩn bị bài:” Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.( Tiếp theo)”. vào +Bạn nhỏ xót thương mẹ: Nắng mưa từ ngày xưa ……đến chưa tan. Cả đời gió sương ….lần giường tập đi. Vì con, mẹ khổ đủ điều. … nhiều nếp nhăn. + Bạn nhỏ mong mẹ chóng khoẻ: Con mong mẹ khoẻ dần dần. Ý 1: Sự quan tâm xóm làng mẹ + Bạn nhỏ không quản ngại, làm việc để mẹ vui: Mẹ vui, có quản gì …con sắm ba vai chèo. - Cá nhân nêu theo ý thích + Bạn nhỏ thấy mẹ người có ý nghĩa to lớn mình: Mẹ đất nước tháng ngày con. - Thực hiện, sau đại diện vài nhóm trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung Ý 2: Tình yêu thương sâu sắc bạn nhỏ đối với mẹ - Vài em nhắc lại - 3HS thực đọc Cả lớp lắng nghe, nhận xét xem bạn đọc chưa - HS lắng nghe - 3-4 cặp HS đọc, lớp theo dõi, nhận xét - Thực đọc 4-5 em, lớp theo dõi, nhận xét Cả lớp nhẩm học thuộc thơ Sau HS xung phong thi đọc HTL trước lớp - HS đọc, lớp theo dõi - HS tự nêu - Lắng nghe, ghi nhận - Nghe ghi (17)cha mẹ bạn nhỏ; tự liên hệ thân TẬP LÀM VĂN (T1) THẾ NÀO LÀ VĂN KỂ CHUYỆN? I Mục tiêu: 1- Hiểu đặc điểm văn kể chuyện Phân biệt vă kể chuyện với loại văn khác 2- Bớc đầu biết k li mt cõu chuyn ngn cú đầu có cuối, liên quan đến 1,2 nhân vật nói lên điều có ý nghĩa II Đồ dùng Dạy- học Bảng phụ ghi sẵn việc truyện "Sự tích hồ Ba Bể" III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Mở đầu: GV nêu yêu cầu cách học 2.Dạy mới: HĐ1: Giới thiệu - ghi mục HĐ2 Phần nhận xét: - GV chia nhóm làm Bài tập1: GV quan sát, nhận xét BT2 GVnêu câu hỏi -Bài văn có nhân vật khơng? Bài văn có kể việc xẩy nhân vật k? BT3 Theo em kể chuyện? HĐ3 Ghi nhớ - GV giải thích HĐ4 Luyện tập: Làm bài1 _ GV nhận xét Bài tập 2: + Những nhân vật câu chuyện + Nêu ý nghĩa câu chuyện - GV theo dõi, nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: - Gv yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ - HS đọc nội dung BT 1HS kể lại câu chuyện "Sự tích hồ Ba Bể" - Các nhóm thực yêu cầu bài1 - Thi nhóm làm đúng, nhanh - HS Đọc thầm, trả lời - HS phát biểu dựa BT1,2 HS đọc phần ghi nhớ Cả lớp đọc yêu cầu làm - HS thi kể trước lớp - HS đọc BT, nối tiếp phát biểu HS tự học nhà TOÁN ( T3 ) ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 I Mục tiêu : - Ơn tập bốn phép tính học phạm vi 100 000 - Luyện tính nhẩm, tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính - Củng cố tốn có liên quan đến rút đơn vị - Bài tập 1,2b,3a,b (18) - HS : Xem trước bài, VBT III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp. 2 Bài cũ : - Gọi HS lên bảng lam - Nhận xét ghi điểm cho học sinh 3 Bài : - Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Hướng dẫn HS ôn tập. - Gọi HS nêu yêu cầu 1,2,3,4 Sau vài HS nêu cách tính giá trị biểu thức tìm thành phần chưa biết phép tính - GV lắng nghe chốt lại kiến thức, sau cho HS làm tập vào HĐ2 : Thực hành Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài - Gọi HS lên bảng thực Nhận xét Bài : Gọi HS nêu yêu cầu bài - Gọi HS lên bảng làm, HS làm phép tính - Yêu cầu HS nhận xét bảng Chấm điểm cho HS, sau sửa cho lớp Bài : Gọi HS nêu yêu cầu bài - Gọi em lên bảng sửa bài, lớp nhận xét - Sửa chung cho lớp Bài : Gọi HS nêu yêu cầu bài - Gọi em lên bảng sửa bài, lớp nhận xét - Sửa chung cho lớp Bài :- Yêu HS đọc đề, em tìm hiểu đề trước lớp. - Gọi vài em nêu dạng toán cách làm - GV chốt cách làm cho HS làm vào - Gọi em lên bảng giải, lớp làm vào - Sửa chung cho lớp Tóm tắt: ngày : 680 ngày : ? Giải Số ti vi nhà máy sản xuất ngày: 680 : = 170 (chiếc) Hát - em lên bảng - Nêu yêu cầu - Thực cá nhân - Lần lượt lên bảng sửa, lớp theo dõi nhận xét - Sửa sai Nêu yêu cầu - Thực làm vào nháp, em lên bảng sửa, lớp theo dõi nhận xét - Đổi chấm đ/s - Sửa sai - Nêu yêu cầu - Thực làm bài, em lên bảng sửa, lớp làm vào nháp - Sửa sai Nêu yêu cầu - Thực làm bài, em lên bảng sửa, lớp làm vào nháp - em đọc đề, em tìm hiểu đề trước lớp - Bài tốn dạng rút đơn vị - Một vài HS nêu cáh làm Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung (19)Số ti vi nhà máy sản xuất ngày: 170 x = 1190 (chiếc) Đáp số : 1190 ti vi 4.Củng cố :- Chấm số bài, nhận xét – Nhấn mạnh số HS hay sai - Hướng dẫn luyện tập thêm nhà - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Về nhà làm luyện thêm, chuẩn bị bài: ” Biểu thức có chứa chữ” KHOA HỌC (T1) CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? I Mục tiêu : Sau học, HS có khả năng: - Nêu yếu tố mà người sinh vật khác cần để trì sống - Kể số điều kiện vật chất tinh thần mà người cần sống - Có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường II Chuẩn bị : - Gv: Hình trang 4,5 SGK, Phiếu học tập, phiếu trò chơi. - HS : Xem trước III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Chuyển tiết. 2 Bài cũ : Kiểm tra sách HS. 3 Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Động não. * Mục tiêu: HS liệt kê tất em cần có cho sống * Cách tiến hành: Bước 1: - Yêu cầu HS kể thứ em cần dùng hàng ngày để trì sống - GV nghe ghi tất ý kiến lên bảng Bước 2: - GV tóm tắt lại ý kiến HS rút nhận xét chung Kết luận : SGK HĐ2 : Làm việc với phiếu học tập SGK. * Mục tiêu: HS phân biệt yếu tố mà người sinh vật khác cần để trì sống với yếu tố mà người cần * Cách tiến hành: - Học sinh xếp sách môn Khoa học lên bàn - Lắng nghe nhắc lại đề - Nhóm em thảo luận theo yêu cầu GV, sau trình bày ý kiến Lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung (20)Bước 1:Làm việc với phiếu học tập theo nhóm. - GV phát phiếu học tập hướng dẫn HS làm việc theo nhóm - Theo dõi nhóm làm việc, giúp đỡ nhóm cịn lúng túng Bước 2: Chữa tập cho lớp. - Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết trước lớp Đáp án: Những yếu tố cần cho sống Khơng khí 2 Nước Ánh sáng 4 Nhiệt độ( thích hợp với đối tượng) Thức ăn( phù hợp với đối tượng) Nhà 7 Tình cảm gia đình Phương tiện giao thơng Tình cảm bạn bè 10 Quần áo 11 Trường học 12 Sách báo 13 Đồ chơi Bước 3: Thảo luận lớp. - Dựa vào kết phiếu học tập Yêu cầu HS mở SGK trả lời câu hỏi H: Như sinh vật khác, người cần để trì sống mình? H: Hơn hẳn sinh vật khác, người cịn cần gì? Kết luận : SGK HĐ3 : Trò chơi hành trình đến hành tinh khác. * Mục tiêu: Củng cố kiến thức học điều kiện cần để trì sống người * Cách tiến hành: Bước 1: Tổ chức. - Chia lớp theo nhóm bàn, nhóm đồ chơi gồm 20 phiếu, phiếu vẽ thứ thứ cần có để trì sống Bước 2: Hướng dẫn cách chơi chơi. - Yêu cầu nhóm bàn bạc chọn 10 thứ 20 phiếu mà em thấy cần phải mang đến hành tinh khác Những phiếu loại nộp cho GV - Tiếp theo nhóm lại chọn thứ cần thiết để mang theo, thứ loại tiếp lại nộp cho GV - HS làm việc theo nhóm bàn - Đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến Con người - Động vật - Thực vật x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Mở sách trả lời câu hỏi - HS khác nhận xét, bổ sung - Lắng nghe nhắc lại (21)- Cho nhóm thực trị chơi theo dõi, quan sát Bước 3: Thảo luận. - Yêu cầu nhóm so sánh kết lựa chọn giải thích lại lựa chọn vậy? - GV tuyên dương nhóm kết thúc trò chơi 4.Củng cố : Gọi HS đọc phần kết luận. - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Xem lại bài, học nhà, chuẩn bị 2. - Các nhóm thực chơi - Lần lượt nhóm nêu kết lựa chọn nhóm giải thích cho nhóm khác nghe lựa chọn - HS đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe ghi Thứ sáu ngày 07 tháng năm 20 LUYỆN TỪ VÀ CÂU(2) LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG I Mục tiêu : - Phân tích cấu tạo tiếng câu nhằm củng cố thêm kiến thức học tiết trước - Hiểu tiếng bắt vần với thơ - Các em vận dụng học làm tốt tập trình bày II.Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng phần vần, xếp chữ. - HS : Xem trước bài, VBT III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định : Chuyển tiết 2.Bài cũ õ : - Gọi HS lên bảng. - HS lên bảng nêu ghi nhớ 3 Bài : Giới thiệu – Ghi đề. HĐ1 : Hướng dẫn HS làm tập. Bài 1: - Gọi HS đọc nội dung BT1 phần VD mẫu SGK - u cầu HS làm việc nhóm em hồn thành BT1 theo mẫu nhóm làm bảng - GV qui định nhóm làm xong trước nộp lên bàn ghi theo thứ tự, sau chấm điểm vào phiếu cho nhóm - GV tổng hợp xem nhóm làm nhanh – Tuyên dương trước lớp - GV sửa bảng, yêu cầu nhóm làm sai sửa Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu BT2. H: Câu tục ngữ viết theo thể thơ nào? H: Tìm tiếng bắt vần với câu tục ngữ trên? Hát HS lên bảng - Dưới lớp làm nháp HS nhận xét - em đọc, lớp theo dõi, lắng nghe - Thực nhóm em - Thi đua nhóm - Nhóm làm xong trước nộp trước - Sửa sai HS đọc yêu cầu BT2 - Viết theo thể thơ lục bát (22)Bài 3:- Gọi em đọc yêu cầu bài, sau làm vào VBT GV thu chấm số bài, nhận xét Bài 4: - Yêu cầu HS đọc đề trả lời miệng GV chốt ý: Hai tiếng bắt vần với tiếng có vần giống hồn tồn khơng hồn tồn. Bài 5: - Gọi HS đọc yêu cầu câu đố. - Yêu cầu HS thi giải đúng, nhanh cách viết giấy nộp cho GV -Yêu cầu nhóm trình bày lời giải đáp nhóm -Tun dương nhóm giải nhanh Đáp án : Dòng 1: chữ bút bớt đầu thành chữ út Dịng 2: đầu bỏ hết thành chữ ú (mập) Dòng 3,4: để nguyên chữ bút. 4.Củng cố : H: Tiếng có cấu tạo nào? Những phận thiết phải có? Nêu VD - Giáo viên nhận xét tiết học 5.Dặn dò : -Xem lại Chuẩn bị tuần 2. - Cả lớp thực làm vào VBT - Thực cá nhân Mời bạn nhận xét, bổ sung ý kiến - HS đọc đề, nêu yêu cầu đề -Thực thi giải nhanh câu đố theo bàn - Từng nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Vài học sinh nêu cho VD Lớp theo dõi -Theo dõi, lắng nghe TOÁN.(4) BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ. I Mục tiêu : Giúp HS: - Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa chữ - Biết cách tính giá trị biểu thức thay chữ số cụ thể - Các em tính cẩn thận, xác tập trình bày - Bài tập 1,2a; 3b II Chuẩn bị : - GV : Bảng phụ vẽ sẵn phần ví dụ để trống cột. - HS : Xem trước III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp. 2 Bài cũ: “Ôn tập số đến 10 000”. - GV chữa bài, nhận xét, ghi điểm cho học sinh 3 Bài : - Giới thiệu - Ghi đề. HĐ1 : Giới thiệu biểu thức có chứa chữ. a) Biểu thức có chứa chữ - Gọi HS đọc toán ( VD SGK) H: Muốn biết Lan có tất ta làm nào? - GV nêu dịng đầu ví dụ: “Lan có vở, mẹ cho thêm Vậy số Lan có tất số Hát 3 em lên bảng làm tập Theo dõi, lắng nghe - Nghe nhắc lại đề - em đọc, lớp theo dõi (23)vở có cộng với số mẹ cho + - GV gọi HS lên bảng làm tiếp c¸c dịng sau, lớp làm nháp - Yêu cầu HS nêu ý kiến nhận xét bảng * Chốt kiến thức trọng tâm bài: 3 + 1, + , + biểu thức có số với phép tính. - GV nêu vần đề: Nếu thêm a Lan có tất quyển? H: Biểu thức + a có khác biểu thức trên? * GV kết luận: + a biểu thức có chứa chữ. b) Giá trị biểu thức có chứa chữ. H: Nếu thay chữ a số + a viết thành biểu thức số nào? Và có giá trị bao nhiêu? Vậy: giá trị số biểu thức + a, biết a = 1. - u cầu nhóm em tính giá trị số biểu thức + a, a = 2; a = - Gọi em làm bảng lớp - Yêu cầu HS nhận xét làm bảng Kết luận: Mỗi lần thay chữ a số, ta tính một giá trị số biểu thức + a. HĐ2: Thực hành. Bài 1: - Gọi em nêu yêu cầu đề đọc VD mẫu - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Yêu cầu HS nhận xét bảng - GV sửa chung cho lớp, yêu cầu HS sửa sai Bài 2 : - GV treo bảng phụ vẽ sẵn BT2 lên bảng - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Yêu cầu HS nhận xét bảng - GV sửa chung cho lớp, yêu cầu HS sửa sai Bài 3 : - Gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm vào VBT, sau HS lên bảng sửa - Yêu cầu HS nhận xét bảng -1 em lên bảng làm, lớp làm nháp - HS nêu ý kiến - Theo dõi, lắng nghe … Lan có tất + a vở. - Biểu thức + a khác biểu thức trên là: Biểu thức có chứa chữ, là chữ a. …Nếu a = + a = + = - Từng nhóm em thực - em làm bảng - HS nêu ý kiến nhận xét - Vài em nhắc lại -1 HS đọc Lớp theo dõi, lắng nghe - HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Theo dõi sửa bài, sai - HS đọc Lớp theo dõi, lắng nghe - HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Theo dõi sửa bài, sai (24)- Sửa bảng theo đáp án sau 4 Củng cố : - Gọi HS nhắc lại kết luận biểu thức có chứa chữ H: Bạn cho VD biểu thức có chứa chữ ? - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : - Xem lại bài, làm luyện thêm nhà. Chuẩn bị :”Luyện tập” - Cả lớp thực làm vào VBT em lên bảng sửa - Theo dõi sửa bài, sai - HS nhắc, lớp theo dõi - Một vài HS lấy VD 258+n, 3641-y, 45: x,… - Lắng nghe - Theo dõi ghi ĐỊA LÝ: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I Mục tiêu:Sau học, HS biết: - Định nghĩa đơn giản đồ + Một số yếu tố đồ: Phương tiện, tỷ lệ, ký hiệu đồ + Các kí hiệu số đối tượng địa lý đồ - Rèn kỹ đọc đồ, tìm tượng địa lý đồ II Đồ dùng dạy học: - Một số loại đồ: Thế giới, châu lục, VN III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định 2 Bài cũ: kiểm tra chuẩn bị HS 3 mới: giới thiệu bài * Hoạt động 1: Làm viẹc lớp - GV treo loại đồ lên bảngtheo lãnh thổ từ lớn đến nhỏ - Gọi HS đọc tên đồ treo bảng - GV yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ thể đồ - GV nhận xét, bổ sung H: đồ thể gì?  KL: đồ hình vẽ thu nhỏ lại khu vực hay toàn trái đất theo tỷ lệ định * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân: - Cho HS quan sát hình 1,2 SGK H: Em vị trí hồ Hồn Kiếm đền Ngọc Sơn hình? H: Ngày nay, muốn vẽ đồ thường phải làm gì? H: Tại vẽ VN mà đồ hình lại nhỏ đồ đại lý tự nhện VN treo tường? - GV yêu nhóm đọc SGK, quan sát đồ thảo luận H: Tên đồcho ta biết điều gì? lắng nghe -HS theo dõi - HS tiếp nối đọc tên đồ - HS nêu, nhận xét - Vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn trái đất - HS lên bảng - Ngày nay, muốn vẽ đồcủa khu vực lên đồ - Cho phù hợp với kích cỡ SGK (25) H: Trên đồ, người ta quy định hướng NTN? H: Tỷ lệ đồ cho em biết điều gì? H: Bảng ký hiệu dùng để làm gì? - Cho nhóm báo cáo kết thảo luận *Hoạt động 3: Thực hành vẽ số ký hiệu bản đồ -GV cho HS quan sát bảng giải hình 3và số đồ khác - Cho HS làm việc theo cặp, em vẽ, em nói ký hiệu => Bài học SGK 4 Củng cố, dặn dò Nhấn mạnh nội dung học Dặn: Học bài, chuẩn bị sau Nhận xét học bản đồ - Phía trên: Hướmg bắc - Phía dưới: Hướng nam -Bên phải: Hưóng đông - Bên trái: Hướng tây - HS trả lời - HS trả lời - Đại diện số nhóm lên báo cáo kết thảo luận nhóm - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS quan sát -HS làm việc theo cặp -Đọc học KỸ THUẬT ( T1 ) VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU. I Mục tiêu : - HS biết đặc điểm, tác dụng cách sử dụng, bảo quản vật liệu, dụng cụ đơn giản dùng để cắt, khâu, thêu - Biết cách thực thao tác sâu vào kim vê nút - Giáo dục ý thức thực an toàn lao động II Chuẩn bị : - Gv : số mẫu vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu: (1số mẫu vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, ……) III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Chuyển tiết. 2 Bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị HS. 3.Bài : Giới thiệu bài, ghi đề. HĐ1 : Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét vật liệu khâu, thêu. a) Vải: - GV yêu cầu HS đọc nội dung a (SGK) quan sát màu sắc, hoa văn, độ dày, mỏng số mẫu vải nêu nhận xét đặc điểm vải - GV nhận xét, bổ sung câu trả lời HS kết luận: - GV hướng dẫn HS chọn loại vải để khâu, thêu Nên Trật tự - HS để dụng cụ lên bàn kiểm tra - Lắng nghe nhắc lại - HS đọc sách nêu đặc điểm vải, mời bạn nhận xét, bổ sung - Lắng nghe và1-2 HS nhắc lại (26)chọn vải trắng vải màu có sợi thơ, dày vải sợi bơng, vải sợi pha Không nên chọn vải lụa, xa tanh, ni lơng… vải mềm nhũn, khó cắt, khó khâu, thêu b) Chỉ: - GV hướng dẫn HS đọc nội dung b trả lời câu hỏi theo hình SGK - GV giới thiệu số mẫu để minh hoạ đặc điểm khâu, thêu Lưu ý : Muốn có đường khâu, thêu đẹp phải chọn chỉ khâu có độ mảnh độ dai phù hợp với độ dày độ dai vải * GV kết luận: HĐ : Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm cách sử dụng kéo - GV hướng dẫn HS quan sát H2 SGK yêu cầu HS trả lời câu hỏi đặc điểm cấu tạo kéo cắt vải; So sánh giống, khác kéo cắt vải kéo cắt - GV sử dụng loại kéo HS quan sát bổ sung thêm đặc điểm, hình dáng loại kéo - Giới thiệu thêm: Kéo cắt tức kéo bấm dụng cụ khâu, thêu, may Lưu ý: Khi sử dụng, vít kéo cần vặn chặt vừa phải, vặn chặt lỏng không cắt vải - Yêu cầu HS quan sát H3 nêu cách cầm kéo - GV định 1-2 HS thực thao tác cầm kéo cắt vải * GV chốt ý: HĐ : Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét số vật liệu vật dụng khác. - Yêu cầu HS quan sát H6 SGK Nêu tên nêu tác dụng dụng cụ hình - GV nghe chốt ý: 4.Củng cố : Gọi 1-2 HS đọc lại phần kiến thức trọng tâm - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Xem lại bài, học nhà, chuẩn bị :” Tiết 2” - HS lớp đọc thầm nội dung b trả lời câu hỏi: + Hình 1a loại khâu, may + Hình 1b loại thêu - Lần lượt nhắc lại theo bàn - Vài em nhắc lại - HS quan sát nêu đặc điểm cấu tạo kéo: + Kéo dùng may, khâu, thêu gồm loại kéo : kéo cắt kéo cắt vải + Kéo cắt vải gồm phận lưỡi kéo tay cầm Giữa tay cầm lưỡi kéo có chốt ( ốc vít) để bắt chéo lưỡi kéo - Lắng nghe - Quan sát 1-2 em thực hành cầm kéo cắt vải, HS khác quan sát nhận xét - Lắng nghe - Một vài em nêu, mời bạn nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - 1-2 em đọc phần kết luận, lớp theo dõi - Lắng nghe - Nghe ghi (27) TẬP LÀM VĂN(T2) NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN I Mục tiêu : - HS hiểu văn kể chuyện phải có nhân vật Nhân vật truyện người hay co vật, đồ vật nhân hố - Tính cách nhân vật bộc lộ qua hành động, lời nói, suy nghĩ nhân vật - Bước đầu biết xây dựng nhân vật kể chuyện đơn giản II Chuẩn bị : - GV : Ba, bốn tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại theo yêu cầu BT 1 - HS : Xem trước bài, VBT Tiếng Việt III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Nền nếp. 2 Bài cũ: - Kiểm tra H: Bài văn kể chuyện khác văn kể chuyện điểm nào? H: nêu ghi nhớ? - GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới: - Giới thiệu - Ghi đề. HĐ1 : Nhận xét qua tập rút ghi nhớ. Bài tập 1: - Gọi HS đọc nội dung BT1 - Gọi HS khác nói tân truyện em học - GV u cầu HS làm việc theo nhóm đơi viết vào - Yêu cầu HS làm bảng - GV lớp theo dõi Sau GV sửa cho lớp chốt lại Bài tập 2: - Gọi em đọc yêu cầu Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ trả lời câu hỏi H: Nêu nhận xét tính cách nhân vật: (Dế Mèn, mẹ bà nông dân) H: Nhân vật truyện ai? Hát - Hai HS lên bảng - em nhắc lại đề - em đọc BT1, lớp theo dõi - em kể (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) Lớp lắng nghe. - HS thực làm - Theo dõi - Theo dõi quan sát em đọc lại đáp án em đọc Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ trả lời câu hỏi GV …Dế Mèn khẳng khái, có lịng thương người, ghét áp bất cơng, sẵn sàng làm việc nghĩa để bênh vực kẻ yếu -> Lời nói hành động Dế Mèn che chở, giúp đỡ nhà Trò …Mẹ bà gố giàu lịng nhân hậu  cho bà lão ăn in, ngủ nhà, hỏi bà lão cách giúp người bị nạn, chèo thuyền cứu giúp người bị nạn lụt - Có thể người, vật đồ vật, cối nhân hoá (28)H: Hành động, lời nói, suy nghĩ nhân vật nói lên điều gì? H: Dựa vào tập trên, nêu ghi nhớ? - GV lắng nghe HS trình bày, tổng hợp ý kiến rút ghi nhớ HĐ2 : Luyện tâp. Bài tập 1: - Gọi 1HS đọc đề nêu yêu cầu BT1 - Yêu cầu cặp HS thảo luận trả lời câu hỏi SGK - Gọi HS xung phong nêu ý kiến - GV lớp theo dõi, nhận xét Bài tập 2: -Gọi em đọc yêu cầu BT2 -Cho HS thảo luận theo nhóm đơiđể kể tiếp câu chuyện theo hướng - Yêu cầu nhóm kể - Gọi số em kể trước lớp - GV lớp nghe nhận xét xem kể yêu cầu đề, giọng kể hay,… Củng cố: - - Nhận xét tiết học 5 Dặn dò: - Về nhà học bài, làm vào VBT Chuẩn bị:”Kể lại hành động nhân vật” - Vài em đọc phần ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm -1 em đọc, lớp theo dõi - Từng cặp em trao đổi - vài em nêu trước lớp Các bạn khác lắng nghe nhận xét, góp ý - HS theo dõi - em đọc yêu cầu BT2, lớp theo dõi - HS thảo luận nhóm để kể tiếp câu chuyện - Từng nhóm kể chuyện theo gợi ý -3-4 em kể - số em kể trước lớp - Nhận xét lời bạn kể - Lắng nghe - Nghe ghi KHOA HỌC ( T2 ) TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I Mục tiêu : Sau học, HS biết: - Kể ngày thể lấy vào thải trình sống Nêu trình trao đổi chất - Viết vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường - Giáo dục ý thức giữ gìn sức khỏe hàng ngày II Chuẩn bị : - GV : Tranh hình SGK phóng to. - HS : Giấy khổ lớn, bút vẽ III Các hoạt động dạy - học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : Chuyển tiết. 2 Bài cũ : “ Con người cần để sống”. H: Nêu điều kiện cần để người sống phát triển? H: Như sinh vật khác, người cần để trì sống mình? H: Hơn hẳn sinh vật khác, người cịn cần gì? (29)3 Bài mới: Giới thiệu bài- Ghi đề. HĐ1 : Tìm hiểu trao đổi chất người. * Mục tiêu: - HS kể ngày thể lấy vào thải trình sống - Nêu trình trao đổi chất * Cách tiến hành: Bước 1:- GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát thảo luận theo nhóm đơi với nội dung sau: + Kể tên vẽ hình SGK/ + Sau phát thứ đóng vai trị quan trọng sống người thể hình ( ánh sáng, nước, thức ăn) + Phát thêm yếu tố cần cho sống người mà khơng thể qua hình vẽ khơng khí + Cuối tìm xem thể lấy từ mơi trường thải mơi trường q trình sống - GV nghe ghi tất ý kiến lên bảng Bước 2: - Yêu cầu HS thực nhiệm vụ theo hướng dẫn - Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ thêm cho nhóm Bước 3: - Gọi vài HS trình bày kết làm việc nhóm Bước 4: - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi để rút kết luận H: Trao đổi chất gì? H: Nêu vai trò trao đổi chất người, động vật thực vật - GV tóm tắt lại ý kiến HS rút kết luận Kết luận : HĐ2 : Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường. * Mục tiêu: HS trình bày cách sáng tạo kiến thức học trao đổi chất thể người với môi trường * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm bàn. - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường theo ý tưởng tượng - GV theo dõi giúp HS hiểu sơ đồ sách cách cịn sáng tạo viết vẽ theo nhiều cách khác - Lắng nghe nhắc lại đề - Theo dõi, lắng nghe - Nhóm em thảo luận theo yêu cầu GV - Lần lượt HS trình bày ý kiến Lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung - HS cá nhân trả lời, mời bạn nhận xét, bổ sung - Theo dõi, lắng nghe - Vài em nhắc lại - HS làm việc theo nhóm bàn Cả nhóm bàn cách thể tất bạn nhóm tham gia vẽ theo phân cơng nhóm trưởng - Đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (30)- Theo dõi nhóm làm việc, giúp đỡ nhóm cịn lúng túng Bước 2: Trình bày sản phẩm. - Gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày kết trước lớp - GV nhận xét khen nhóm làm tốt Gợi ý: Lấy vào Thải ra Sơ đồ trao đổi chất người 4.Củng cố : - Gọi HS đọc phần kết luận. - Giáo viên nhận xét tiết học 5 Dặn dò : Về xem lại bài, học bài, chuẩn bị 3. 1 HS đọc, lớp theo dõi - Lắng nghe, ghi nhận - Nghe ghi TOÁN ( T5 ) LUYỆN TẬP I)Mục tiêu : - Luyện tính giá trị biểu thức có chứa chữ - Làm quen cơng thức tính chu vi hình vng có độ dài cạnh a - Bài tập 1,BT2 ( câu ), BT4 chọn trường hợp - Giáo dục học sinh tính vẩn thận, xác II)Đồ dùng dạy học : -Bảng phụ III)Hoạt động dạy học:. Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định: Hát 2.Bài cũ: Bài 1: a) tính giá trị biểu thưc 250 + m với m=80; m=30 b) Tính giá trị biểu thức 873-n với n =10; n = o - GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới: Giáo viên giới thiệu - Ghi đề * Hoạt Động 1: Ơn lại cách tính giá trị biểu thức có chứa chữ. H: Nêu cách tính giá trị biểu thức có chứa chữ? * Hoạt Động 2 : Luyện tập thực hành Bài :Tính giá trị biểu thức theo mẫu - Yêu cầu HS làm phiếu Bài :Tính giá trị biểu thức - HS lên bảng, lớp làm vào nháp 1-2 em nêu, lớp theo dõi CƠ THỂ NGƯỜI Các-bơ-níc Phân Ô-xi Thức ăn Nước Nước tiểu, (31)- Gọi em nêu yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm vào - Gọi em lênbảng sửa - Nhận xét sửa 4) Củng cố - Nhấn mạnh nội dung học 5) Dặn dò : Xem lại làm tập số nhà. Chuẩn “Các số có chữ số” - Từng cá nhân làm phiếu em nêu, lớp theo dõi - Từng cá nhân làm vào - Theo dõi bạn sửa - Theo dõi sửa vào em đọc đề, lớp theo dõi - HS lên bảng làmbài - Theo dõi bạn sửa - Sửa vào Sinh hoạt lớp Tiết 1: TỔNG KẾT – PHƯƠNG HƯỚNG I /Mục tiêu: - Nhắc nhở HS vệ sinh , chuyên cần , đồng phục - Nhận xét ưu điểm , khuyết điêm lớp - Đề phương hướng biện pháp giáo dục II / Chuẩn bị : - Các tổ chuẩn bị sổ báo cáo III / Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1 Ổn định : 2 GV kiểm tra chuẩn bị tổ: Tiến trình sinh hoạt : * Tổng kết tuần 1: - Yêu cầu lớp trưởng điều khiển lớp - Theo dõi, ghi nội dung sinh hoạt - GV nhận xét chung rút kinh nghiệm tuần + Tun dương HS có thành tích tốt + Nhắc nhở HS vi phạm * Nêu kế hoạch tuần - Duy trì sĩ số - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sách học tập đến lớp - Học tập: Thi đua học tốt, ơn tập kiến thức cịn hạn chế, giúp bạn học tập tiến - Vệ sinh cá nhân, trường lớp sẽ, chăm sóc hoa - Văn nghệ: Hát - Thể dục: Tập - Lớp trưởng nhận nhiệm vụ, mời: + Các tổ trưởng tự nhận xét ưu, khuyết điểm tuần tổ - Lớp phó nhận xét + Lớp trưởng nhận xét chung + Cả lớp nhận xét, ý kiến - Lắng nghe (32)- Thực tốt ATGT Tổng kết: - Văn nghệ, dặn dò - Hát văn nghệ Ký duyệt tuần ngày / /20 ……… ……… ……… ……… ……… ……… Tổ Trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp các môn lớp 4 tuần 1 - hoc360.net- Tài liệu học tập,