0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 đầy đủ trọn bộ full

101 2,490 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:07

Ngày soạn: 20/ 8/ 2011 Ngày dạy 23 /8/2011 Tit 1. BI M U I. Mc tiờu 1. Kin thc: - Biết nội dung của chơng trình địa lí 6 - Biết cách học môn địa lí nh thế nào 2. K nng : - Bớc đầu làm quen với phơng pháp học mới. 3. Thỏi : - Gợi lòng yêu thiên nhiên, quê hơng đất nớc trong học sinh - Giúp các em có hứng thú tìm tòi, giải thích các hiện tợng sự vật địa lí xảy ra xung quanh. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên - Qu a cu. - Bn t nhiờn th gii. - Biu nhit hoc ma. - Mt s cnh quan. 2. Học sinh - SGK, Tập bản đồ - Đồ dùng học tập, vở ghi chép III. Hoạt động trên lớp A.Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh B.Hoạt động bài mới a. Giới thiệu: ở Tiểu học các em đã đợc tìm hiểu kiến thức Địa Lí ở môn học tự nhiên xã hội, lên lớp 6 các em sẽ đợc học một môn học riêng đó là môn Địa Lí. Vậy môn Địa lí lớp 6 chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung gì? Cách học nh thế nào? Nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề đó. b. Bài mới: Hot ng ca GV v HS Ni dung cn t Hoạt động 1: (Nhóm/cặp) *Tìm hiểu nội dung môn địa lí GV hớng dẫn HS làm việc với thông tin SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi sau: ? Môn Địa lí giúp các em hiểu biết những vấn đề gì? HS: Đại diện nhóm trả lời GV: Chuẩn xác: GV: Môn địa lí có vai trò rất quan trọng, là một môn học không thể thiếu đợc trong hệ thống các môn học. Vậy môn Địa lí 6 gồm những nội dung gì? -> (1) Hoạt động 2 ? Môn Địa lí 6 bao gồm những nội dung gì? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức - Môn Địa lí giúp các em hiểu biết về Trái Đất, môi trờng sống của con ngời, hiểu đợc thiên nhiên, cách thức sản xuất của con ngời trên Trái đất, biết đợc các hiện tợng địa lí xảy ra xung quanh. 1. Nội dung của môn Địa Lí 6 - Tìm hiểu về Trái Đất: + Môi trờng sống của con ngời Hoạt động 3 ? Để học tốt môn học, các em phải học nh thế nào? HS dựa vào thông tin SGKvà thực tế của bản thân, tìm hiểu và trả lời. ? Để học tốt môn địa lí, các em cần học nh thế nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức: + Đặc điểm riêng về vị trí , hình dáng, kích thớc của Trái Đất + Các thành phần tự nhiênấu tạo nên Trái Đất - Tìm hiểu về bản đồ và công dụng của bản đồ - Rèn luyện các kĩ năng cơ bản cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu Địa Lí. 2. Cần học môn Địa Lí nh thế nào - Phải quan sát tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ. - Phải biết quan sát và khai thác kiến thức ở cả kênh hình và kênh chữ để trả lời các câu hỏi - Biết liên hệ những điều đã học với thực tế, quan sát các sự vật hiện tợng đại lí xảy ra xung quanh và tìm cách giải thích C.Củng cố: ? Mụn a lý 6 giỳp em hiu bit c nhng vn gỡ? ? Em cn hc mụn a lý 6 th no cho tt? D. Dặn dò: - Xem qua SGK để tìm hiểu xem chơng trình địa lí 6em sẽ học những nội dung gì? - Chuẩn bị bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thớc của Trái Đất. Chng I . TRI T Ngày soạn: 26 /8/2012 Ngày dạy: 31/ 8/2012 Tiết 2 Bài 1 V TR, HèNH DNG V KCH THC CA TRI T I. M c tiờu: Sau bi hc, hc sinh cn: 1. Kin thc: - Biết vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thớc của Trái Đất. - Trình bày đợc khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết qui ớc về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc; kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Tây, nửa cầu Đông, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. 2. K nng: - Xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên hình vẽ - Xác định đợc: kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông và Tây, vĩ tuyến gốc, các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu bắc, nửa cầu Nam trên Bản đồ và quả Địa cầu. 3. Thỏi : - Yờu quý trỏi t v bit bo v mụi trng sng ca chỳng ta. - Hng say tỡm hiu khoa hc. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Qu a cu - Tranh v Trỏi t v cỏc hnh tinh. - Cỏc hỡnh v trong SGK. 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, vở bài tập, vở ghi. - Đồ dùng học tập. 3.Ph ơng pháp: Hoạt động nhóm, vấn đáp III. Tiến trình lên lớp: A. Kim tra bi c: ? Em hóy nờu ni dung v phng phỏp hc mụn a lớ 6? B.Hoạt động bài mới: a. Giới thiệu: Trong v tr bao la trỏi t ca chỳng ta rt nh nhng nú l thiờn th duy nht cú s sng ca h mt tri. T xa n nay con ngi luụn khỏm phỏ nhng bớ n ca trỏi t. Bi hc hụm nay chỳng ta cn tỡm hiu nhng c im ny. b. Bài mới: Hat ng ca GV v HS Ni dung Hoạt động 1: GV gii thiu bi: Ngi u tiờn tỡm ra h mt tri l Nicolaicopecnic (1473-1543) v thuyt nht tõm h cho rng mt tri l trung tõm ca v tr. HS quan sỏt tranh (H1), c SGK. ? H mt tri l gỡ? Cú my hnh tinh, k tờn? HS: Cú 9 hnh tinh quay xung quanh mt tri gi l h mt tri. ? Trỏi t nm v trớ no (theo th t xa dn mt tri). HS: Trỏi t l hnh tinh th 3 (k theo th t xa dn h Mt tri) GV: lu ý cỏc thut ng: Hnh tinh, h Mt tri, h Ngõn H. GV: m rng: - Cỏc hnh tinh thu, kim, ho , mc c quan sỏt bng mt thng thi c i. - Nm 1781 bt u cú kớnh thiờn vn 1. V trớ ca Trỏi t trong h mt tri - Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời (vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời) phỏt hin sao thiờn vng, 1846 sao hi vng, 1930 sao diờm vng. ? í ngha ca v trớ th 3 ú ca trỏi t? HS: V trớ th 3 ca trỏi t l 1 trong nhng iu kin quan trng giỳp trỏi t l hnh tinh cú s sng duy nht trong h mt tri. H oạt động 2: GV: yêu cầu HS quan sỏt hỡnh Trỏi t chp qua v tinh (trang 5) và da vo H2 (SGK) ? Trỏi t cú hỡnh gỡ? GV cho HS quan sỏt qu a cu (mụ hỡnh thu nh ca Trỏi t). HS: Trỏi t hỡnh cu ? HS quan sỏt H2: Xỏc nh di bỏn kớnh? di ng xớch o? HS quan sỏt H3 ? Cỏc ng ni lin 2 im cu Bc v cu Nam trờn b mt qu a cu l gỡ? ? Nhng vũng trũn vuụng gúc vi cỏc kinh tuyn l nhng ng gỡ? GV: hng dn cho HS hiu ti sao phi chn kinh tuyn gc, v tuyn gc. ? Kinh tuyn i din vi kinh tuyn gc l kinh tuyn gỡ? ? ? di ca cỏc ng kinh tuyn. ? di ca cỏc ng v tuyn. ? V tuyn ln nht, bộ nht. ? Ch trờn qu a cu na cu Bc, na cu Nam. ? Th no l v tuyn Bc, v tuyn Nam. ? Cụng dng ca h thng kinh tuyn, v tuyn. HS: Nh cú h thng kinh tuyn, v tuyn ngi ta xỏc nh c v trớ ca mi a im trờn qu a cõu. 2. Hỡnh dng, kớch thc ca Trỏi t v h thng kinh,v tuyn - Trỏi t hỡnh cu Din tớch 510.000.000km 2 Bỏn kinh xớch o: 6370km. - Kinh tuyn: l nhng ng ni lin hai điểm cực Bc v cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu (cú 360 kinh tuyn). -V tuyn l nhng vũng trũn vuụng gúc vi cỏc kinh tuyn (cú 181 v tuyn). - Kinh tuyn gc: 0 0 i qua i Thiờn vn Grin-uýt (Luõn ụn - Nc Anh). Bờn phi kinh tuyn gc l nhng kinh tuyn ụng. Bờn trỏi kinh tuyn gc l nhng kinh tuyn Tõy. i din kinh tuyn 0 0 l kinh tuyn 180 0 . V tuyn gc 0 0 ln nht l xớch o chia qu a cu ra 2 na: na cu Bc v na cu Nam. T xớch o Cu Bc l cỏc v tuyn Bc. T xớch o Cu Nam l cỏc v tuyn Nam. => Nh cú h thng kinh tuyn, v tuyn ngi ta xỏc nh c v trớ ca mi a im trờn qu a cõu. C. Củng cố 1.? Ch trờn qu a cu: Cu Bc, cu Nam, ng xớch o, cỏc kinh tuyn, v tuyn, kinh tuyn gc, v tuyn gc, kinh tuyn ụng, kinh tuyn Tõy, v tuyn Bc, v tuyn Nam? D.Hng dn hc bi nh: Tr li cõu hi SGK - c bi c thờm. Chuẩn bị bài mới : Bài 2: Bản đồ - Cách vẽ bản đồ Ngày soạn: 2 /9/2013 Ngày dạy: 6//9/2013 Tiết 3 Bài 3 tỉ lệ bản đồ I. Mc tiờu: Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: - Hiu t l bn l gỡ v nm c ý ngha ca 2 loi s t l v thc t l. - Bit cỏch tớnh khong cỏch thc t da vo s t l v thc t l. 2. K nng: - Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính đợc khoảng c ch trên thực tế theo đờng chim bay (đờng thẳng) và ngợc lại 3. Thỏi : - Giỳp cỏc em cú thỏi ỳng n v yờu thớch mụn hc. II. Ch uẩn bị: 1. Giáo viên: - Mt s bn cú t l khỏc nhau. - H8 (SGK), thc cun. - compa, thớc kẻ 2. Học sinh: - SGK, Tập bản đồ, vở ghi, đồ dùng học tập III. Tiến trình lên lớp: A.Kim tra bi c: GV v s Trỏi t lờn bng. ? in cỏc im cc Bc, cc Nam, ng xớch o, cỏc kinh tuyn, v tuyn. Bn l gỡ? v bn ngi ta cn lm nhng cụng vic gỡ? GV da vo ni dung cõu hi bi c: Rỳt ngn khong cỏch t l t l bn (vo bi mi). B.H oạt động bài mới: a) Giới thiệu: Cỏc vựng t biu th trờn bn u nh hn kớch thc thc ca chỳng. lm c iu ny ngi v bn đ phi tỡm cỏch thu nh theo t l khong cỏch v kớch thc ca cỏc i tng a lý a lờn bn . ú l ni dung ca bi hc hụm nay chỳng ta cn tỡm hiu. b. Bài mới Hat ng ca GV v HS Ni dung Hoạt động 1: Hỡnh thnh khỏi nim v t l bn (HS hot ng cỏ nhõn) - GV ly vớ d 1/100, 1/500, 1/1500 lờn bng. ? T l l gỡ? HS: T l l mt phõn s cú t luụn bng 1, mu l mt s nguyờn bt k. - GV treo bn t nhiờn Vit Nam v Chõu : gii thiu 2 bn cú t l khỏc nhau v v trớ ghi t l bn . ú chớnh l t l bn . HS quan sỏt H8 v H9 (SGK) (cựng ni dung, t l khỏc nhau) ? ý nghĩa của tỷ l bn ? Hoạt động 2: Cỏc dng t l. ? Cú my dng t l. nờu c im ca tng dng. ? í ngha ca phõn s ny? - T s: ch khong cỏch trờn bn - Mu s: ch khong cỏch trờn thc a. a) T l s: l mt phõn s cú t s l 1: VD: 1:200000 hay 200000 1 trờn bn l 1cm thỡ thc th l 200000cm hay 20km. T l cng ln, bn cng chi tit. b) T l thc Thc o ó tớnh sn, mi on 1cm cú ghi s o trờn thc t. ? H8,9: T l no ln hn, bn no rừ hn, chi tit hn (phõn s cú mu s cng nh t l cng ln) ? H8: mi on 1cm ng vi bao nhiờu - Bn l hỡnh vẽ thu nhỏ trên mặ phẳng của giấy, tơng đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. 1. í ngha ca t l bn - Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thớc thực của chúng trên thực tế. - Hai dạng tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ số và tỉ lệ thớc một trờn thc a. ? Cú loi t l bn ? HS: cú 3 loi: ln, trung bỡnh, nh. GV: cung cấp tiêu chuản để phân loại bản đồ: > 1 : 200.000 : tỉ lệ lớn 1 : 200.000 - 1 : 1.000.000 : Tỉ lệ TB < 1 : 1.000.000 : Tỉ lệ nhỏ H oạt động 3: o tớnh kớch thc thc a (HS hot ng nhúm) CH: Mun tớnh khong cỏch trờn thc a (theo ng chim bay) chỳng ta phi lm nh th no? - GV gii thớch cỏch o. - GV: Hớng dẫn HS làm bài tập: + Dùng compa hoặc thớc kẻ để đánh dấu k/c rồi đặt vào thớc tỉ lệ. + Đo k/c theo đờng chim bay từ điểm này tới điểm khác. + Đo từ chính giữa các kí hiệu , không đo từ cạnh kí hiệu. - HS lm vic theo nhúm (chia 2 nhúm) mi nhúm lm 1 ni dung: + Nhúm 1: tớnh khong cỏch t khỏch sn Hi võn - KS thu bn. + Nhúm 2: KS Ho bỡnh - KS Thu bn + Nhúm 3: o on ng Nguyn Chớ Thanh. + Nhúm 4: o oạn ng Phan Bi Chõu. - i din nhúm trỡnh by kt qu. - Nhúm khỏc nhn xột. - GV chun xỏc. 2. o tớnh khong cỏch thc a da vo t l thc hoc t l s trờn bn * Cách đo: + Theo tỉ lệ thớc: - ỏnh du khong cỏch 2 im vào thớc. - Đặt thớc dọc theo thớc tỉ lệ, đọc trị số. + Theo số tỉ lệ: - Đo khoảng cách - Dựa vào số tỉ lệ để tính khoảng cách trên thực đia * Bài tập: :C. Củng cố GV: yêu cầu HS quan sỏt 2 bn treo tng. ? c t l bn , ý ngha. 2 HS lờn bng tớnh khong cỏch thc t ca 2 im da vo t l ca 2 bn ú. D. Dặn dò: - Hc v tr li cõu hi, bi tp SGK, TB. - Chuẩn bị bài 5: Phơng hớng trên bản đồ. Kinh độ - vĩ độ và Toạ độ địa lí Ngày soạn: 8 /9/2013 Ngày dạy: 13//9/2013 Tiết 4 Luyện tập và ôn tập(Nội dung bài 1 và 3) I. Mc tiờu: Sau bi hc, HS cn: 1. Kin thc: -Nắm đợc khái niệm kinh tuyến và vĩ tuyến. -Hiu t l bn l gỡ v nm c ý ngha ca 2 loi s t l v thc t l. - Bit cỏch tớnh khong cỏch thc t da vo s t l v thc t l. 2. K nng: - Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính đợc khoảng cách trên thực tế theo đờng chim bay (đờng thẳng) và ng- ợc lại 3. Thỏi : - Giỳp cỏc em cú thỏi ỳng n v yờu thớch mụn hc. -Giáo dục kĩ năng sống. II. Ch uẩn bị: 1. Giáo viên: - Mt s bn cú t l khỏc nhau. - H8 (SGK), thc cun. - compa, thớc kẻ 2. Học sinh: - SGK, Tập bản đồ, vở ghi, đồ dùng học tập III. Tiến trình lên lớp: A.Kim tra bi c: GV v s Trỏi t lờn bng. ? in cỏc im cc Bc, cc Nam, ng xớch o, cỏc kinh tuyn, v tuyn. Bn l gỡ? v bn ngi ta cn lm nhng cụng vic gỡ? GV da vo ni dung cõu hi bi c: Rỳt ngn khong cỏch t l t l bn (vo bi mi). B.H oạt động bài mới: Hat ng ca GV v HS Ni dung Hoạt động 1: Nhắc lại khỏi nim v t l bn (HS hot ng cỏ nhõn) - GV ly vớ d 1/100, 1/500, 1/1500 lờn bng? Hoạt động 2:Bài 1 SGK trang 8 -GV yêu cầu HS đọc đầu bài -GV yêu cầu HS hoạt động nhóm -Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Bn l hỡnh vẽ thu nhỏ trên mặ phẳng của giấy, tơng đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất. -Trên quả địa cầu nếu cứ 10 vẽ 1 kinh tuyếnthì có tất cả 36 kinh tuyến. -Nếu cách 10 vẽ 1 vĩ tuyến thì sẽ có 9 vĩ tuyến Bắc và 9 vĩ tuyến Nam. 1H oạt động 3: o tớnh kớch thc thc a (HS hot ng nhúm) CH: Mun tớnh khong cỏch trờn thc a (theo ng chim bay) chỳng ta phi lm nh th no? - GV gii thớch cỏch o. Cỏc dng t l. ? Cú my dng t l. nờu c im ca tng dng. a) T l s: l mt phõn s cú t s l 1: VD: 1:200000 hay 200000 1 trờn bn l 1cm thỡ thc th l 200000cm hay 20km. T l cng ln, bn cng chi tit. b) T l thc Thc o ó tớnh sn, mi on 1cm cú ghi s o trờn thc t. ? H8,9: T l no ln hn, bn no rừ hn, chi tit hn (phõn s cú mu s cng nh t l cng ln) ? H8: mi on 1cm ng vi bao nhiờu một trờn thc a. ? Cú loi t l bn ? HS: cú 3 loi: ln, trung bỡnh, nh. GV: cung cấp tiêu chuản để phân loại - GV: Hớng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 2 SGK trang 14 -HS hoạt động cá nhân làm trên bảng -Một HS khác nhận xét -GV chuẩn kiến thứ - Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thớc thực của chúng trên thực tế. -Hai dạng tỉ lệ bản đồ: tỉ lệ số và tỉ lệ thớc -Số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1:200000 5km trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 5x200000(cm) =10km -Số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1:6000000 5 km trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là 5x6000000cm =300 km :C. Củng cố 1.c t l bn , ý ngha. 2 HS lờn bng tớnh khong cỏch thc t ca 2 im da vo t l ca 2 bn ú. D. Dặn dò: - Hc v tr li cõu hi, bi tp SGK, TB. - Chuẩn bị bài 5: Phơng hớng trên bản đồ. Kinh độ - vĩ độ và Toạ độ địa lí Ngày soạn:15/9/2012 Ngày dạy 20// 9/2012 Tiết 5 B i 4 . PHNG HNG TRêN BN . KINH - V Và TA A Lí I. Mc tiờu bi hc: 1. Kin thc : -HS bit v phng hng trờn bn ( 8 hớng chính) -Hiu th no l kinh , v , ta a lý ca mt im. 2. K nng: - Xác định đợc phơng hớng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa Cỗu. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: -Qu a cu. -Bn tự nhiên chõu . 2. Học sinh: - Chuẩn bị bài, Đồ dùng học tập - SGK, Vở ghi chép, vở bài tập III. Tiến trình lên lớp: A. Khởi động- Kim tra bi c: ? T l bn l gỡ? Lm BT2 (SGK). ? í ngha t s, mu s trong t l. Lm BT3 (SGK). T l bn = 700000 1 10500000 15 = B.H oạt động bài mới: a) Giới thiệu: Các em đang đi tham quan trong một khu rừng lớn, do quá mãi mê nhìn ngắm phong cảnh, các em bị lạc trong rừng. Với tấm bản đồ trong tay các em phải làm sao để có thể thoát ra khỏi khu rừng đó. Chúng ta sẽ biết đợc ở bài 4 b) Bài mới: Hat ng ca GV v HS Ni dung Hoạt động 1: Hot ng cỏ nhõn. - GV:Trỏi t hỡnh cu vy lm th no xỏc nh c phng hng trờn bn - HS: Da vo hng t quay ca Trỏi t. - GV nờu cỏc qui nh v hng trờn bn - V H10. ? Quan sỏt H10 cú my phng hng chớnh? - HS: 8 phng hng chớnh. ? C s xỏc nh cỏc phng hng trờn bn ? HS: da vo h thng kinh- v tuyn ? Xỏc nh trờn bn Chõu : Vit Nam nm khu vc no? HS xỏc dnh trờn bn chõu ỏ: Vit Nam nm khu vc NA GV: Trờn thc t cú nhng bn , lc khụng th hin kinh tuyn, v tuyn, lm th no xỏc nh phng hng.? ? Nu s lp hc cú mi tờn hng B nh sau: 1. Phng hng trờn bn - Cú 8 phng hng chớnh trờn bn . - Cách xác định phơng hớng trên bản đồ: + Với bản đồ có kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào các đờng kinh , vĩ tuyến để xác định phơng hớng + Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hớng bắc trên bản đồ để xác định hớng bắc sau đó tìm các hớng còn lại. u trờn: Hng Bc. Kinh tuyn u di: Hng Nam [...]... -Ngày 22 /6 và 22/12 các địa điểm ở vĩ tuyến 66 033' Bắc và Nam có ngày hoặc đêm dài 24 giờ - Các địa điểm từ 66 033' Bắc và Nam đến hai cực có số ngày hoặc đêm dài ? Nguyên nhân của hiện tợng ngày đêm 24 giờ dao động từ 1 ngày đến 6 tháng dài ngắn khác nhau theo vĩ độ trên Trái tùy theo mùa Đất? - Các địa điểm nằm ở 2 cực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ trong 6 tháng tùy theo mùa - Vĩ tuyến 66 033' Bắc... thức: -Củng cố kiến thức đã học: Phơng hớng trên bản đồ và tỉ lệ bản đồ -Biết cách sử dụng bản đồ để xác định phơng hớng của các đối tợng địa lí trên thực địa 2 Kĩ năng: -Biết đo các khoảng cách trên thực tế và tính tỉ lệ khi đa lên sơ đồ, lợc đồ II Chuẩn bị 1 Giáo viên: - Quả địa cầu - Bản đồ 2 Học sinh: - thớc kẻ, giấy, bút chì III Tiến trinh lên lớp: A Khởi động - Kim tra bi c: ? Ti sao khi xem... soạn: 30/9/2012 Tiết 6 Ngày dạy: 5 /10/2012 Bi 5 Kí HIU BN , CCH BIU HIN A HèNH TRấN BN I Mc tiờu : 1 Kin thc: - HS biết đợc có 3 loại kí hiệu bản đồ thờng đợc sử dụng để thể hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ; kí hiệu điểm, kí hiệu đờng, kí hiệu diện tích - Biết đợc một số dạng kí hiệu đợc sử dụng để thể hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ - Các cách thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ: thang màu,... 1 Kin thc: - Nêu đợc tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp - Trỡnh by c cu to và vai trò của lớp vỏ Trỏi t - Bit tỉ lệ lục địa, đại dơng và sự phân bố lục địa, đại dơng trên bề mặt Trái Đất 2 K nng: - Rốn luyn k nng phõn tớch tranh nhn bit c cu to v c im ca cu to Trỏi t - Xác định đợc 6 lục địa, 4 đại dơng và 7 mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả địa cầu 3 Thỏi : - Thỏi ỳng... nhằm điều chỉnh nội dung, phơng pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời - Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản ở những nội dung: Vị trí, hình dạng và kích thớc của Trái Đất; Tỉ lệ bản đồ; Phơng hớng trên bản đồ Kinh độ, vĩ độ, tọa độ đại lí; Kí hiệu bản đồ Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ II Hình thức kiểm tra: - 100% tự luận IMa trận đề kiểm tra Chủ đề ( nội dung, chơng)/ Mức độ Nhận biết... nhau 10 ta vẽ một vĩ tuyến thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu vĩ tuyến? Câu 3 (3 điểm) a.ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ? b.Trên bản đồ có tỉ lệ số 1: 6 000 000 Tính 3cm trên bản đồ tơng ứng với bao nhiêu km trên thực tế? Câu 4 (2điểm) Xác định các hớng còn lại ở hình sau: B Câu 5 (1điểm) Có mấy loại kí hiệu thờng đợc sử dụng để thể hiện các đối tợng địa lý trên bản đồ? Đáp án: A Câu 1 (2điểm): Mỗi ý đúng cho... Lc a Nam M: na cu Nam Lc a ễxtrõylia: na cu Nam, bộ nht Bài tập 4 Cỏc i dng i dng chim 71%S b mt Trỏi t Cú 4 i dng Thỏi Bỡnh Dng: ln nht i Tõy Dng n Dng Bc Bng Dng: bộ nht C Củng cố: ? Trên bề mặt Trái Đất lục địa đa số tập trung ở bán cầu nào?Đại dơng tập trung ở bán cầu nào? ? Bán cầu Bắc, Nam còn đợc gọi là gì? ? Nêu cấu tạo của rìa lục địa? ? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? nhỏ nhất? ? Đại dơng... quả Địa Cầu (1điểm) b Nếu cách nhau 10 ta vẽ một kinh tuyến thì trên quả Địa Cầu có 360 kinh tuyến (1điểm) Câu 3 (3 điểm) a Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thớc thực của chúng trên thực tế (2điểm) b 4km trên thực tế (1 điểm) Câu 4 (2điểm) Xác định đúng mỗi hớng cho 0,25 điểm Câu 5 (1điểm) Có 3 loại kí hiệu đợc sử dụng để thể hiện các đối tợng địa lí. .. động của GV&HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 1: 1 Phơng hớng trên bản đồ -Muốn xác định phơng hớng trên bản GV yêu cầu HStrả lời câu hỏi đồ ta cần dựa vào các đờng kinh tuyến ? Muốn xác định phơng hớng trên bản đồ và vĩ tuyến cần làm gì HS trả lời HS khác nhận xét ? Toạ độ địa lí là gì -Kinh độ và vĩ độ của 1 điểm đợc gọi là HS trả lời toạ độ địa lí của điểm đó HS khác nhận xét ? GV yêu cầu HS đọc bài tập... a Vĩ tuyến là những vòng tròn trên bề mặt Địa Cầu vuông góc với kinh tuyến (1điểm) b Nếu cách nhau 10 ta vẽ một vĩ tuyến thì trên quả Địa Cầu có 181 vĩ tuyến (1 điểm) Câu 3 (3 điểm) a ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thớc thực của chúng trên thực tế (2điểm) b Làm phép tính: 3cm x 60 0 000 = 1 800 000cm Đổi ra km: 1 800 000cm . đồ và công dụng của bản đồ - Rèn luyện các kĩ năng cơ bản cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu Địa Lí. 2. Cần học môn Địa Lí nh thế nào - Phải quan sát tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ. - Phải biết. tỉ lệ của bản đồ là 1:200000 5km trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là: 5x200000(cm) =10km -Số ghi tỉ lệ của bản đồ là 1 :60 00000 5 km trên bản đồ ứng với số km trên thực địa là 5x6000000cm. đối tợng địa lí trên bản đồ - Các cách thể hiện độ cao địa hình trên bản đồ: thang màu, đờng đồng mức. 2. K nng: - Đọc và hiểu nội dung bản đồ dựa vào kí hiệu bản đồ. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 đầy đủ trọn bộ full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 đầy đủ trọn bộ full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 đầy đủ trọn bộ full