0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ cả năm full

132 2,509 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:55

Trường THCS Lương Tâm Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết : 1 Ngày dạy : Phần một : THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1 : DÂN SỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức Giúp cho HS hiểu biết căn bản về : - Dân số và tháp tuổi . Dân số là nguồn lao động của một địa phương . - Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số . - Hậu quả của bùng nổ dân số đối vơi các nước đang phát triển . 2. Kỹ năng: - Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số - Rèn kĩ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi . 3. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 (tự vẽ) - Biểu đồ gia tăng dân số địa phương tự vẽ (nếu có ). Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) 3. Bài mới :(35ph) Giới thiệu : Các em có biết hiện nay trên TĐ có bao nhiêu người sinh sống làm sao biết được trong số đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu trẻ bao nhiêu già ? Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp. * Bước 1 : ? Bằng cách nào ta biết được dân số của một nước hoặc một địa phương ? (Điều tra dân số ) * Bước 2 : HS quan sát hình 1.1 cho biết : ? Hãy cho biết số trẻ em từ 0 - 4 tuổi ở mỗi tháp khoảng bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái ? ? Hình dạng của 2 tháp tuổi khác nhau như thế nào ? ? Tháp tuổi như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động nhiều ? (thân tháp mở rộng) * Bước 3 : GV cho HS biết : - Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể về ds của một địa phương . - Tháp tuổi cho ta biết các độ tuổi của dân số, số Nam , Nữ, số người trong độ tuổi dưới tuổi lao động (là màu xanh lá cây),trong độ tuổi lao động (là màu xanh biển), trên tuổi lao động (là màu cam) . - Tháp tuổi cho biết nguồn lao động hiện tại và trong tương lai của 1 địa phương . - Hình dạng cho ta biết dân số trẻ(ở tháp thứ nhất), dân số già ở (tháp thứ hai) . 2. Hoạt động 2 : cả lớp. * Bước 1 : Gv cho HS quan sát hình 1.2 : ? Tình hình dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối XX (tăng nhanh) ? Dân số bắt đầu tăng nhanh vào năm nào ? Tăng vọt vào năm nào ? (tăng nhanh từ năm 1804, tăng vọt từ năm 1960 10' 15' 1. Dân số, nguồn lao động - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động … của một địa phương, một nước . Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi . 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX : - Trong nhiều thế kỉ dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp. Nguyên nhân do bệnh Ñòa Lí 7 1 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm đường biểu diễn dốc đứng . Do kinh tế xã hội phát triển, y tế tiến bộ ; còn những năm đầu công nguyên tăng chậm do dịch bệnh, đói kém, chiến tranh) . 3. Hoạt động 3 : hoạt động lớp. * Bước 1 : GV cho HS hiểu thế nào là tỉ lệ (hay tỉ suất) sinh, tỉ lệ tử . - GV hướng dẫn HS đường xanh là tỉ lệ sinh, đường đỏ là tỉ lệ tử và phần tô màu hồng là tỉ lệ gia tăng dân số (khoảng cách giữa đường xanh và đường đỏ ). ? Khoảng cách giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử năm 1950, 1980 , 2000 ? (khoảng cách thu hẹp ⇒ dân số tăng chậm ; còn khoảng cách mở rộng ⇒ dân số tăng nhanh ). * Bước 2 : cho HS quan sát biểu đồ 1.3 và 1.4 : ? Trong giai đoạn 1950 đến 2000 nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao hơn ? Tại sao ? (nhóm nước đang phát triển tăng cao hơn ⇒ các nước này lâm vào tình trạng bùng nổ dân số (dân số tăng nhanh đột ngột, tỉ lệ sinh hàng năm cao hơn 21%o , trong khi đó tỉ lệ tử giảm nhanh). ? Tỉ lệ sinh năm 2000 các nước đang phát triển là bao nhiêu ? Các nước phát triển là bao nhiêu (Nước đang phát triển là 25%o, các nước phát triển là 17%o). * Bước 3 : ? Đối với các nước có nền kinh còn đang phát triển mà tỉ lệ sinh còn quá cao thì hậu quả sẽ như thế nào? (làm kinh tế chậm phát triển, đói kém, nhà ở, học hành, y tế, tệ nạn …). 10' dịch, đói kém, chiến tranh. - Từ năm đầu thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh. Nguyên nhân: do có những tiến bộ về kinh tế -x hội v y tế. 3. Sự bùng nổ dân số : - Từ những năm 50 của thế kỉ XX, bùng nổ dân số đ diễn ra ở cc nước đang phát triển châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh do các nước này giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao. - Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển đ tạo sức ép đối với việc làm, phúc lợi x hội, mơi trường, kìm hm sự pht triển kinh tế- x hội… 4 . CỦNG CỐ :(4ph) Câu hỏi 1 : Tháp tuổi cho ta biết nhưng đặc điểm gì của dân số ? Câu hỏi 2 : Bùng nổ dân số xảy ra khi nào ? Nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết 5 . DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, làm bài tập 2 trang 6 và chuẩn bị bài 2 . Ñòa Lí 7 2 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 1 Ngày soạn: Tiết : 2 Ngày dạy : Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức Giúp cho HS biết : - Biết được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới . - Nhận biết sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên thế giới . 2. Kỹ năng - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ phân bố dân cư . - Nhận biết dược 3 chủng tộc trên thế giới qua ảnh và trên thực tế . 3 Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Bản đồ phân bố dân cư thế giới . - Bản đồ tự nhiên (địa hình) thế giới để giúp học sinh đối chiếu với bản đồ 2.1 nhằm giải thích vùng đông dân, vùng thưa dân trên thế giới .Tranh ảnh về các chủng tộc trên thế giới . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Tháp tuổi cho ta biết nhưng đặc điểm gì của dân số ? Câu hỏi 2 : Bùng nổ dân số xảy ra khi nào ? N nhân, hậu quả và hướng giải quyết 3. Bài mới :(35ph) . Giới thiệu : Loài người xuất hiện trên Trái Đất cách đây hàng triệu năm. Ngày nay con người sống hầu khắp nơi trên Trái Đất, có nơi rất đông cũng có nơi thưa thớt, để hiểu tại sao như vậy bài học hôm nay cho các em thấy được điều đó . Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp. * Bước 1 : GV cho HS đọc thuật ngữ " Mật độ dân số " Mật độ dân số (người/km 2 ) = Dân số (người):Diện tích (km 2 ) -Ví dụ : có 1000 người : diện tích 5km 2 = 200người/km 2 * Bước 2 : cho HS quan sát lược đồ 2.1 và giới thiệu cách thể hiện trên lược đồ (chú giải). ? Hãy đọc trên lược đồ những khu vực đông dân nhất trên thế giới ? (đọc từ phải qua trái). ? Tại sao đông dân ở những khu vực đó ? (Tại gì ở đó là những nơi ven biển, đồng bằng khí hậu thuận lợi). ? Hai khu vực nào có mật độ dân số cao nhất ? + Những thung lũng và đồng bằng sông lớn : sông Hoàng Hà, sông Ấ n , sông Nin . + Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu : Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì , Đông Nam Braxin, Tây phi . ? Những khu vực nào thưa dân ? (các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng sâu trong nội địa). * Bước 3 : ? Cho biết sự phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? (phân bố không đồng đều , do ĐK sinh sống và đi lại ) 2. Hoạt động nhóm : 4 nhóm. * Bước 1 : GV giới thiệu cho HS hai từ " chủng tộc ". 20' 15' 1. Sự phân bố dân cư : - Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới: + Những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hịa đều có dân cư tập trung đông đúc. + Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt. Ñòa Lí 7 3 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm ? Làm thế nào để phân biệt được các chủng tộc ? (căn cứ vào màu da, tóc, mắt, mũi …) * Bước 2 : HS quan sát 3 chủng tộc hình 2.2 hướng dẫn HS tìm ra sự k nhau về hình thái bên ngoài của 3 chủng tộc + Nhóm 1 : mô tả chủng tộc Môngôlôit : da vàng, tóc đen và dài, mắt đen, mũi thấp . + Nhóm 2 : mô tả chủng tộc Nêgrôit : da đen, tóc xoăn và ngắn mắt đen và to, mũi thấp và rộng . + Nhóm 3 : mô tả chủng tộc Ơrôpêôit : da trắng, tóc nâu hoặc vàng , mắt xanh hoặc nâu , mũi cao và hẹp . + Nhóm 4 : nhận xét 3 người ở H.2.2 là người nước nào ? * Bước 3 : GV nhấn mạnh : - Sự khác nhau giữa các chủng tộc chỉ là hình thái bên ngoài . Mọi người đều có cấu tạo hình thể như nhau . - Ngày nay sự khác nhau về hình thái bên ngoài là di truyền . - Ngày nay 3 chủng tộc đã chung sống và làm việc ở tất cả các châu lục và quốc gia trên thế giới . 2. Các chủng tộc : - Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính là: + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it người da trắng sống chủ yếu ở châu Âu-châu Mĩ. + Chủng tộc Nê- gro-it người da đen sống ở châu Phi. + Chủng tộc Môn-gô-lô-it người da vàng sống chủ yếu ở châu Á. 4 .CỦNG CỐ : (4ph) 5 . DẶN DÒ :(1PH) - Về nhà học bài, làm bài tập 2 trang 9 SGK và chuẩn bị bài 3 . Ñòa Lí 7 4 GV : Đặng Bá Nhẫn Các Chủng Tộc Môn-gô-lô-it Nê-gro-it Ơ-rô-pê-ô-it Da màu vàng sống chủ yếu ở châu Á( trừ Trung Đông); châu Mĩ, châu Đại Dương, Trung Âu. Da màu đen sống chủ yếu ở châu Phi, Nam Ấn Độ. Da màu trắng sống chủ yếu ở châu Âu, Trung và Nam Á, Trung Đông. Trường THCS Lương Tâm Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết : 3 Ngày dạy : Bài 3 : QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HOÁ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức Giúp cho HS nắm : - Nắm được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn & quần cư đô thị . - Biết được vài nét về lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị . 2. Kỹ năng: - Nhận biết được quần cư đô thị hay quần cư nông thôn qua ảnh chụp hoặc trên thực tế - Nhận biết được sự phân bố của các siêu đô thị đông dân nhất thế giới . 3. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :BĐ dân cư thế giới có thể hiện các đô thị .Ảnh các đô thị ở Việt Nam hoặc trên thế giới . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Dân cư trên thế giới sinh sống chủ yếu ởnhững khu vực nào ? Câu hỏi 2 : Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên tgiới thành các chủng tộc ? Câu hỏi 3 : Các chủng tộc này chủ yếu sống ở đâu ? 3. Bài mới :(35ph) Giới thiệu : từ xưa, con người đã biết sống quây quần biết nhau để tạo nên sức mạnh nhằm khai thác và chế ngự thiên nhiên. Các làng mạc và đô thị dần hình thành trên bề mặt Trái Đất. Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính 1. Hoạt động 1. : cả lớp . * Bước 1 : GV giới thiệu thuật ngữ " Quần cư " có 2 loại : quần cư nông thôn và quần cư đô thị . - HS quan sát hình 3.1 và 3.2 cho biết : ? Cho biết mật độ dân số, nhà cửa đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau ? (ở thành thị đông đúc, san sát bên nhau; nông thôn ít ) ? Hãy cho biết sự khác nhau về hoạt động kinh tế giữa nông thôn đối với đô thị ? (nông thôn chủ yếu là nông nghiệp, lâm ngư nghiệp; đô thị chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ… ) (ở nông thôn sống tập trung thành thôn, xóm, làng, bản …còn ở đô thị tập trung thành phố xá ) ⇒ GV nhấn mạnh : xu thế ngày nay là số người sống ở các đô thị ngày càng tăng . 2. Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS. * Bước 1 : cho HS đọc đoạn đầu SGK ? Đô thị xuất hiện trên trái đất từ thời kì nào ? (từ thời kì Cổ đại : Tquốc, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã … là lúc đã có trao đổi hàng hoá .) ? Đô thị phát triển mạnh nhất vào khi nào ? (thế kỉ XIX là lúc công nghiệp phát triển ) ⇒ Quá trình phát triển đô thị gắn liền với phát thương mại , thủ công nghiệp và công nghiệp . * Bước 2 : HS xem lược đồ 3.3 và trả lời ? Có bao nhiêu siêu đô thị trên thế giới (từ 8 triệu dân trở 20' 15' 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị : - Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư thành thị: - Quần cư nông thôn: mật độ dân số thường thấp; làng mạc, thôn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ dân cư sống chủ yếu dựa vào nông, lâm hay ngư nghiệp . -Quần cư thành thị: mật độ dân số rất cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ . - Lối sống nông thôn và lối sống đô thị có nhiều điểm khác biệt. 2 . Đô thị hoá. Các siêu đô thị : - Đô thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới. - Số dân đô thị trên thế giới ngày càng tăng, hiện có Ñòa Lí 7 5 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm lên) ( có 23 siêu đô thị) ? Châu nào có siêu đô thị nhất ? Có mấy siêu đô thị ? Kể tên ? ( Châu Á có 12 siêu đô thị) ⇒ Phần lớn các siêu đô thị ở các nước phát triển . * Bước 3 : HS đọc đoạn từ " Vào thế kỉ … ? Tỉ lệ dân số đô thị trên thế giới từ thế kỉ XVIII đến năm 2000 tăng thêm mấy lần ? (tăng thêm hơn 9 lần) ⇒ Sự tăng nhanh dân số, các đô thị, siêu đô thị làm ảnh hưởng đến môi trường , sức khoẻ, nhà ở, y tế, học hành cho con người . khoảng một nữ dân số thế giới sống trong các đô thị. - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng, trở thành các siêu đô thị. 4 .CỦNG CỐ : (4PH) 5 . DẶN DÒ : - Về nhà học bài, nhận xét bài tập 2 trang 12, chuẩn bị trả lời câu hỏi bài thưc hành . Ñòa Lí 7 6 GV : Đặng Bá Nhẫn Quần cư Quần Cư Nông Thôn Quần Cư Đô Thị Nhà cửa xen ruộng đồng, tập hợp thành làng xóm Dân cư thưa Dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, … Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Dân tập trung đông Công đồng có tổ chức, mọi người tuân theo PL… Sản xuất công nghiệp, dịch vụ Nhà cửa xây thành phố, phường Trường THCS Lương Tâm Tuần : 2 Ngày soạn: Tiết : 4 Ngày dạy : Bài 4 : THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức Giúp cho HS - Nắm được khái niệm mật độ dân số và sự phân bố d số không đồng đều trên thế giới - Khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phan bố các siêu đô thị ở châu Á . 2. Kỹ năng - Nhận biết cách thể hiện mật độ dân số, pbố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số . - Biết đọc các thông tin trên các lược đồ dân số và sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi . 3. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ tự nhiên châu Á , bản đồ hành chính Việt Nam , tháp tuổi (phóng to trong SGK).Lược đồ phân bố dân cư châu Á. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) Câu hỏi 1 : Nêu sự khác nhau về tổ chức sinh sống và hoạt động kinh tế gữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ? Câu hỏi 2 : Hãy đọc tên và chỉ trên bản đồ các siêu đô thị châu Á ? 3. Bài mới :(35ph ) Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính • Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS . • GV: hướng dẫn HS xem hình 4.1 lược đồ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000 . • Đọc bản chú giải trong lược đồ (có 3 thang mật độ dân số <1000, 1000 - 3000, >3000) • GV gọi 1 HS lên bảng tìm trên bản đồ : ? Quan sát hình 4.1 cho biết nơi có mật độ dân số cao nhất là bao nhiêu ? ? Nơi có mật độ dân số thấp nhất ? Là bao nhiêu ? • Treo hình 4.2và 4.3 GV nói lại cách xem tháp tuổi 2. Quan sát tháp tuổi TP HCM qua các cuộc điều tra sau 10 năm cho biết : ? Hình dáng của tháp tuổi có gì thay đổi ? -Tháp tuổi 1989 đáy rộng, thân tháp thon dần ⇒ d số trẻ . - Tháp năm 1999 đáy tháp thu hẹp, thân tháp phình rộng và số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ dân số già . ? Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ? Nhóm tuổi nào g về tỉ lệ - Quan sát tháp tuổi TP HCM qua các cuộc tổng điều tra dân số 1989 và năm 1999 cho biết : ? Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi ? - Tháp tuổi 1989 đáy rộng, thân tháp thấp dần ⇒ ds trẻ . - Tháp tuổi 1999 đáy tháp thu hẹp, chân tháp phình rộng và số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ dân số già ? Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ?Nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ 3. GV treo lược đồ phân bố dân cư châu Á lên bảng và chỉ cách xem lược đồ , chỉ hướng . ? Trên lược đồ phân bố dân cư châu Á những khu vực nào 10' 15' 10' 1. Mật độ dân số tỉnh Thái Bình : - Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình mật độ trên 3.000 người/km 2 . - Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải mật độ dưới 1.000 người/km 2 2. Tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm (1989 - 1999) : - Hình dáng tháp tuổi 1999 thay đổi : + Chân Tháp hẹp . + Thân tháp phình ra . ⇒ Số người trong độ tuổi lao động nhiều ⇒ Dân số già . + Nhóm tuổi dưới tuổi lao động giảm về tỉ lệ . + Nhóm tuổi trong tuổi lao động tăng về tỉ lệ . 3. Sự phân bố dân cư châu Á Ñòa Lí 7 7 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm đông dân ở phía (hướng) nào ? ? Các đô thị lớn của châu Á thường phân bố ở đâu - GV nói thêm ở vùng núi, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo … cuộc sống và đi lại khó khăn ⇒ dân cư ít . - Những khu vực tập trung đông dân ở phía Đông, Nam và Đông Nam . - Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở ven biển, đồng bằng nơi có điều sinh sống, giao thông thuận tiện và có khí hậu ấm áp … 4 .CỦNG CỐ :(4PH) : Hình dáng tháp tuổi biểu hiện điều gì qua bài học ? 5. DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, xem lại cách nhận xét về các tháp tuổi, - Chuẩn bị trước bài 5 . Ñòa Lí 7 8 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 3 Ngày soạn: Tiết : 5 Ngày dạy : Phần hai : CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Chương I : MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Bài 5 : ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức Giúp cho HS cần biết - Xác định được vị trí đới nóng trên thế giới và các kiểu môi trường trong đới nóng . - Trình bày được đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm (nhiệt độ và lượng mưa cao quanh năm, có rừng rậm thường xanh quanh năm ). 2. Kỹ năng - Đọc được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm và sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo xanh quanh năm . - Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm qua một đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp . 3. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ khí hậu thế giới hay bản đồ các miền tự nhiên thế giới .Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm và rừng sác (rừng ngập mặn) . Phóng to các biểu đồ, lược đồ trong SGK . III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1. Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật . 2. Kiểm tra bài cũ :(4ph) (nộp bài làm thực hành) 3. Bài mới :(35ph) - Giới thiệu : trên Trái Đất người ta chia thành : đới nóng, đới ôn hoà và đới lạnh . Môi trường xích đạo ẩm là môi trường thuộc đới nóng, có khí hậu nóng quanh năm và lượng mưa dồi dào. Thiên nhiên ở đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống phát triển phong phú và đa dạng . Đây là nơi có diện tích rừng rậm xanh quanh năm rộng nhất thế giới . Bài học hôm nay giúp các em hiểu được điều đó . Hoạt động của GV - HS TG Nội dung chính Hoạt động 1 : cả lớp . ? GV cho HS quan sát lược đồ 5.1 để xác định vị trí đới nóng . - Dựa vào hai đường vĩ tuyến 30 o B và 30 o N (đới nóng nằm giữa hai chí tuyến nên gọi là đới nóng nội chí tuyến). ? Hãy so sánh tỉ lệ diện tích đới nóng với diện tích đất nổi trên Trái Đất ? ? Hãy kể tên 4 đới môi trường đới nóng ? - GV nói thêm môi trường hoang mạc có cả ở đới ôn hoà Hoạt động 2 : Hoạt động nhóm : mỗi nhóm 4 HS . * Bước 1: GV chỉ vị trí Xingapo, phân tích hình 5.2 để tìm ra những điểm đặc trưng của khí hậu xích đạo ẩm qua nhiệt độ và lượng mưa . - Tập cho HS đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa . ? Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ Xingapo có đặc điểm gì ? (Đường nhiệt độ ít dao độngvà ở mức cao tren 25 o C ⇒ nóng quanh năm, nhiệt độ t bình năm từ 25 o C - 28 o C , biên độ nhiệt mùa hạ và mùa đông thấp khoảng 3 o C ). ? Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu ? Sự phân bố lượng mưa trong năm ra sao ? Sự chênh lệch giữa tháng 10' 15' I. Đới nóng : - Đới nóng nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến Bắc v Nam. - Gồm có bốn kiểu môi trường : môi trường xích đạo ẩm, môi trương nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, và môi trường hoang mạc . II. Môi trường xích đạo ẩm 1. Khí hậu : - Vị trí địa lí: Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng từ 5 o B đến 5 o N. - Đặc điểm nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, Ñòa Lí 7 9 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu milimét ? (trung bình từ 1.500mm - 2.500mm/năm, mưa nhiều quanh năm, tháng thấp nhất và cao nhất hơn nhau 80mm) * Bước 2 : GV nói thêm nhiệt độ ngày đêm chênh nhau hơn 10 o , mưa vào chiều tối kèm theo sấm chớp, độ ẩm không khí trên 80% . - Môi trường xích đạo ẩm ⇒ nóng ẩm quanh năm . - GV cho HS quan sát hình 5.3 và 5.4 , nhận xét : ? Rừng có mấy tầng ? (tầng cây vượt tán, tầng cây gỗ cao, tầng cây gỗ cao TB, tầng cây bụi, tầng dây leo, phong lan, tầm gửi, tầng cỏ quyết ). ? Tại sao ở đây rừng có nhiều tầng ? (rừng xanh quanh năm). 10' nhiều dy leo, chim th. 2. Rừng rậm xanh quanh năm : - Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển . - Trong rừng có nhiều loài cây, mọc thành nhiều tầng rậm rạp và có nhiều loài chim thú sinh sống . 4. CỦNG CỐ :(4ph) Câu hỏi 1 : Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng ? Câu hỏi 2 : Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ? 5 . DẶN DÒ :(1ph) - Về nhà học bài, làm bài tập 4 trang 19 và chuẩn bị bài 6. Ñòa Lí 7 10 GV : Đặng Bá Nhẫn [...]... thiệu và chỉ trên bản đồ Ma-la-can và Gia- Vị trí địa lí: Khoảng 50 B mê-na, quan sát hình 6.1 và 6.2 nhận xét : v 50 N đến chí tuyến ở cả hai ? Sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa trong năm của khí hậu bán cầu nhiệt đới như thế nào ? - Đặc điểm: Nóng quanh ( nhiệt độ dao động mạnh từ 22 oC - 34oC và có hai lần năm, có thời kì khơ hạn, cng tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 và gần chí tuyến... bài 13 Ñòa Lí 7 24 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 7 Tiết : 13 Ngày soạn: Ngày dạy : ÔN TẬP I Mục tiêu : 1 Về kiến thức : HS củng cố thêm các kiến thức cơ bản đầu tiên của Địa lí 7 như dân số, nguồn lao động, quần cư, đô thị hóa đặc biệt là vị trí, đặc điểm của Đới nóng, các kiểu môi trường trong Đới nóng 2 Về kĩ năng : HS rèn luyện thêm các kĩ năng quan sát ảnh Địa lí , biểu đồ... di dân ở đới nóng ……………… ……………… ……………… 70 % TSĐ= 7 điểm 28,6% TSĐ= 2 điểm 42,8 % TSĐ= 3 điểm 28,6 % TSĐ= 2 điểm TSĐ: 10 Tổng số câu: 04 4 điểm= 40% TSĐ 4 điểm= 40% TSĐ Vận dụng sng tạo 2 điểm= 20% TSĐ Ñòa Lí 7 27 ………… TSĐ…… ………… TSĐ… ………… GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: ĐỊA LÍ 7 THỜI GIAN: 45 PHT Câu 1: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông... Ñòa Lí 7 13 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm + Nhiệt đới gió mùa : có lượng mưa TB cao hơn 1.500 mm , có mùa khô nhưng không có thời kì khô hạn kéo dài * Bước 5 : cho HS biết thêm khí hậu gió mùa có tính chất thất thường : + Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn + Lượng m tuy có nhiều nhưng không đều giữa các năm + Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm. .. vòng cực) ? Phân bố của đới ở đâu ? (hai bán cầu, nhiều nhất là Bắc bán cầu )  Hoạt động 1 : Hoạt động nhóm mỗi nhóm 4 HS 20' 1 Khí hậu * Bước 1 : HS căn cứ vào bảng số liệu trang 42 SGK.Tìm trên - Vị trí địa lí: đới ôn hịa nằm lược đồ hình 13.1 và bản đồ thế giới các địa điểm Ac-khankhoảng từ chí tuyến đến gen, Côn, TP HCM vịng cực ở cả hai bn cầu - HS ptích bảng số liệu để thấy tchất tgian của khậu... tích các sự vật, hiện tượng địa lí - Củng cố các kĩ năng đọc và phân tích ảnh địa lí, lược đồ địa lí và biểu đồ hình cột 3 Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới Các ảnh sưu tập về hậu quả đô thị hoá ở đới nóng như đường sá ngập nước mưa, đường sá quá tải, nhà ổ chuột, cảnh nhặt rác kiếm sống, ăn... học bài , làm bài tập 4 , tr.22 và chuẩn bị bài 7 Ñòa Lí 7 12 GV : Đặng Bá Nhẫn Trường THCS Lương Tâm Tuần : 4 Tiết : 7 Ngày soạn: Ngày dạy : Bài 7 MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 Kiến thức HS cần : - Nắm được sơ bộ nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm của gió mùa mùa hạ, gió mùa mùa đông - Nắm được 2 đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt đới gió mùa (nhiệt độ lượng... Nâng cao kĩ năng phân tích ảnh địa lí và lược đồ địa lí - Rèn luyện kĩ năng lập sơ đồ các mối quan hệ 3 Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Bản đồ dân cư và bản đồ nông nghiệp châu Á hoặc Đông Nam Á Ảnh 3 hình thức canh tác trong nn ở đới nóng ( nếu có ) Ảnh về thâm canh lúa nước III HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và... kiểu môi trường 2 Kỹ năng - Đọc và phân tích bản đồ , biểu đồ - Nhận biết các kiểu khí hậu qua biểu đồ, tranh ảnh 3 Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức mới II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Lược đồ hình 13 - 1 SGK phóng to; - Bản đồ thế giới (tự nhiên ) - Ảnh 4 ở đới ôn hoà (nếu có ); - SGK địa lí lớp 7 III HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1.Ổn định lớp : (1ph) Báo cáo sĩ số và nhận xét trực... đai và bảo vệ đất - Biết được 1 số cây trồng, vật nuôi ở các kiểu môi trường khác nhau của đới nóng 2 Kỹ năng - Luyện tập cách mô tả hiện tượng địa lí qua tranh liên hoàn và cũng cố thêm kĩ năng đọc ảnh địa lí cho học sinh - Rèn luyện kĩ năng phán đoán địa lí cho HS ở mức độ cao hơn về mối quan hệ giữa khí hậu với nông nghiệp và đất trồng, giữa khai thác với bảo vệ đất trồng 3 Thái độ: Hs có thái . năng - Luyện tập cách mô tả hiện tượng địa lí qua tranh liên hoàn và cũng cố thêm kĩ năng đọc ảnh địa lí cho học sinh . - Rèn luyện kĩ năng phán đoán địa lí cho HS ở mức độ cao hơn về mối quan. : + Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn . + Lượng m tuy có nhiều nhưng không đều giữa các năm + Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm rét ít . . hai lần tăng cao trong năm vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 và khoảng tháng 9 đến tháng 10) ( các cột mưa chênh lệch nhau từ 0mm đến 250 mm giữa các tháng có mưa và các tháng khô hạn, lượng mưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ cả năm full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ cả năm full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ cả năm full