0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ full

990 2,884 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:55

Tiết : 01 Soạn ngày : 15/ 8/ 2013 Tuần : 01 PHẦN MỘT: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG TIẾT 1- BÀI 1: DÂN SỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó 2. Kĩ năng: - Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ dân số thế giới để thấy và tình hình gia tăng dân số thế giới 3. Thái độ: -Ủng hộ các chính sách, hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC - Tư duy: +Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, biểu đồ và tháp dân số để tìm hiểu về dân số và tình hình gia tăng dân số thế giới. + Phân tích nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số thế giới - Giao tiếp: phản hồi, lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG Thảo luận theo nhóm nhỏ; đàm thoại; gợi mở; trình bày 1 phút; thuyết giảng tích cực IV. THIẾT BỊ DẠY HỌC: 1. Biểu đồ gia tăng dân số thế giới từ đầu CN -> 2050 (SGK) 2. Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khám phá: (?) Các em có nghe nói: "Điều tra dân số" bao giờ chưa? (?) Người ta điều tra dân số để làm gì? Theo tài liệu của UBDS thì "Toàn TG mỗi ngày có 35.600.000 trẻ sơ sinh ra đời.” Vậy trên TĐ hiện nay có bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu người già, bao nhiêu trẻ em? Cứ 1 ngày, số trẻ em sinh ra bằng số dân của 1 nước. Điều này có ảnh hưởng tới sự PT kinh tế - XH không?Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn qua bài học hôm nay. 2. Kết nối HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH * HĐ1: Cả lớp 1. Dân số, nguồn lao động - GV giới thiệu thuật ngữ "Dân số" (?) Bằng cách nào ta biết được dân số của - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động … của một địa HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH một nước hoặc một địa phương? (Điều tra dân số ) phương, một nước - Dân sè ®îc biÓu hiÖn cụ thể b»ng 1 th¸p tuæi - GV giới thiệu H1.1 về cấu tạo, màu sắc của tháp dan số - Quan sát H1.1, cho biết: (?) Số trẻ từ 0-> 4 tuổi ở mỗi tháp có bao HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH nhiêu bé trai, bé gái? (?) So sánh số người trong độ tuổi LĐ ở 2 tháp? (?) Nhận xét hình dạng 2 tháp? (Thân? đáy ) - GV kết luận, bổ sung: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH * Tháp1: 5,5 triệu trai - 5,5 triệu gái.Đáy tháp rộng, thân thon dần => dân số trẻ * Tháp 2: 4,3 triệu trai – 4,8 triệu gái.Đáy tháp thu hẹp, thân rộng => dân số già (?) Vậy hình dạng tháp tuổi cho biết đặc điểm gì của dân số? - Tháp tuổi cho biết đặc điểm của dân số về: giới tính, độ tuổi, nguồn LĐ hiện tại và HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH - GV mở rộng: Có 3 kiểu tháp tuổi Tháp dân số trẻ có hình nón( hình tam giác hoặc cây thông), tháp dân số ổn định có hình trụ, tháp dân số già có đỉnh và thân rộng hơn đáy tương lai của một địa phương * HĐ2: Cá nhân 2. Dân số thế giớ i t¨ng nhanh trong thÕ kØ [...]... NG CA GV V HS NI DUNG CHNH 1960 ng biu din dc ng Do kinh gn õy do tiến bộ trong các lĩnh vực kinh t xó hi phỏt trin, y t tin b; cũn tế - xó hi v y t nhng nm u cụng nguyờn tng chm do dch bnh, úi kộm, chin tranh) + Gia tăng dân số tự nhiên: phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số ngời chết đi trong năm HOT NG CA GV V HS + Gia tăng cơ giới: Số ngời chuyển đi và số NI DUNG CHNH ngời từ nơi khác đến * H3:... nhng hn 21%o , trong khi ú t l t gim tin b v y t lm gim t l t trong khi t nhanh) + T l sinh nm 2000 cỏc nc ang phỏt trin vn trờn 25%o, cỏc nc phỏt trin l sinh vn cao HOT NG CA GV V HS NI DUNG CHNH l 17% o (?) i vi cỏc nc cú nn kinh t ang - S bựng n dõn s ó to ra sc ộp i vi phỏt trin m t l sinh cũn quỏ cao thỡ hu vic lm, phỳc li xó hi, mụi trng, kỡm qu s nh th no? (kinh t chm phỏt hóm s phỏt trin kinh . hộ các chính sách, hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lí II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC - Tư duy: +Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, biểu đồ và tháp dân số để tìm hiểu về. điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động … của một địa HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH một nước hoặc một địa phương? (Điều tra dân số ) phương, một nước - Dân sè ®îc biÓu. lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm tỉ lệ tử trong khi tỉ lệ sinh vẫn cao. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH là 17% o (?) Đối với các nước có nền kinh tế đang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 trọn bộ full