0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 cả năm full 2014

146 3,536 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:52

Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 Phần 1 THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Tiết 1 Bài 1 DÂN SỐ I. MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh phải nắm được. 1. Kiến thức: Trình bày được quá trình phát triển và gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó. 2. Kĩ năng: - Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số. - Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế giới. 3. Thái độ: Có ý thức về sự cần thiết phải phát triển dân số một cách có kế hoạch. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm III. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Tranh tháp dân số; các H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 trong sgk phóng to. 2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong SGK. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Nội dung bài mới: a. Vào bài: Dân số là một vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay vì nó ảnh hưởng to lớn đến nguồn lao động và đồng thời cũng là thị trường tiêu thụ để sản xuất phát triển. Sự gia tăng dân số ở mức quá cao hay quá thấp đều có tác động sâu sắc tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một dân tộc. Dân số là bài học đầu tiên trong chương trình lớp 7 được chúng ta nghiên cứu trong chương trình lớp 7. b. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Bước 1. - Gv hỏi: Thế nào gọi là dân số? - Gv: Cho học sinh nhận biết về tháp tuổi . + Bên trái thể hiện số Nam. + Bên phải thể hiện số Nữ. + Mỗi băng thể hiện một độ tuổi Ví dụ: 0 – 4 tuổi, 5 – 9 tuổi …độ dài băng cho biết số người trong từng độ tuổi . Trên tháp tuổi người ta tô màu cho 3 độ tuổi là trẻ em , trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động. Bước 2.Thảo luận nhóm - Gv nêu yêu cầu: Theo 2 câu hỏi cuối trang 3 - - Chia lớp thành 8 nhóm, nhóm chẳn thảo luận câu 1, nhóm lẽ thảo luận câu 2. Thời gian thảo luận là 5 phút. - Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức. 1. Dân số, nguồn lao động. - Dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ ở một thời điểm cụ thể. - Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế-xã hội. - Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi. Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 1 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 Mục tiêu 2.: sự gia tăng nhanh chóng của dân số thế giới - Gv: Cho học sinh đọc “ tỉ lệ sinh”, “Tỉ lệ tử”, “gia tăng dân số” ở bảng thuật ngữ. Gv nêu cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và tỉ lệ gia tăng dân số cơ giới. - Yêu cầu Hs Quan sát hình 1.2 => Em hãy nhận xét về tình hình tăng dân số thế giới giai từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX. Tại sao từ đầu thế kỉ XIX dân số tăng nhanh? ? Dân số tăng nhanh để lại những hậu quả gì? - Hs suy nghĩ trả lời 2. Dân số Thế Giới tăng nhanh trong Thế Kỉ XIX và XX - Trong nhiều thế kỉ, dân số thế giới tăng hết sức chậm chạp. - Nguyên nhân: do dịch bệnh, đói kém và chiến tranh - Từ thế kỉ XIX đến nay, dân số thế giới tăng nhanh. - Nguyên nhân: do có những tiến bộ trong kinh tế - xã hội và y tế. 3. Sự bùng nổ dân số ( chương trình giảm tải) 4. Củng cố - Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số? - Thế nào là “gia tăng dân số tự nhiên”? thế nào là “gia tăng dân số cơ giới”? 5. Hướng dẫn về nhà - Làm bài tập số 2 trang 6 SGK. - Trả lời bài 1 trong tập bản đồ thực hành địa lí 7. - Nghiên cứu trước bài 2 sự phân bố dân cư. Chú ý: + Mật độ dân số là gì ? cách tính MĐDS ? + Sự phân bố dân số trên Thế Giới hiện nay được thể hiện như thế nào? + Căn cứ vào đâu người ta chia Thế Giới ra thành các chủng tộc? các chủng tộc này phân bố chủ yếu ở đâu? Tiết 2 Bài 2 SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức Sau bài học này học sinh cần phải biết - Nhận biết được sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Nê-grô-ít và Ơ-rô-pê- ô-ít về hình thái bên ngoài của cơ thể (màu, da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới. 2.Kĩ năng - Biết đọc lược đồ phân bố dân cư trên thế giới. - Xác định được một số vùng đông dân, thưa dân trên bản đồ dân cư thế giới. 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng đoàn kết các dân tộc, chủng tộc. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, giải thích III.CHUẨN BỊ : Giáo viên - Bản đồ phân bố dân cư thế giới. Bản đồ tự nhiên thế giới hoặc các châu lục. - Tranh ảnh về 3 chủng tộc chính trên thế giới. Học sinh: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài mới. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 2 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số? - Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết? 3. Nội dung bài mới a. Vào bài: Chúng ta đã biết dân số Thế Giới hiện nay rất đông và tăng nhanh, song sự phân bố dân cư Thế Giới rất không đồng đều. Dân cư trên Thế Giới lại có những đặc điểm hình thái rất khác nhau. Có nhóm gia trắng, da đen, da vàng. Dựa trên các đặc điểm hình thái đó, các nhà nhân chủng học đã chia nhân loại ra các chủng tộc khác nhau…Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. b. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu 1: sự phân bố dân cư thế giới không đồng đều Vậy MĐDS là gì các em hãy đọc phần thuật ngữ trang 187. CH: Để tính MĐDS ta làm thế nào? - Lấy Tổng số dân/Tổng DT được MĐDS. Diện tích đất nổi trên Thế Giới là 149 triệu km 2 . DSTG năm 2002 là 6.294 triệu người. Tính MĐ DS trung bình của Thế Giới. ( 42 người / km 2 ) Không kể lục địa Nam Cực : 6294 triệu người = 46,6 người / km CH: Quan sát hình 2.1 cho biết: - Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới? Đối chiếu hình 2.1 với bản đồ tự nhiên, dựa vào nội dung sgk cho biết những nơi có MĐ DS cao nhất? thấp nhất? nguyên nhân? - Hs suy nghĩ trả lời Chuyển ý: Như trên đã nói dựa vào đặc điểm hình thái của các nhóm dân cư trên Thế Giới, các nhà khoa học đã chia nhân loại ra các chủng tộc khác nhau. Chúng ta sẽ nghiên cứu các nét chính về các chủng tộc trong mục 2. Mục tiêu 2: đặc điểm và phân bố các chủng tộc trên thế giới GV: Yêu cầu học sinh đọc khái niệm “ chủng tộc” trang 186. 1. Sự phân bố dân cư - MĐDS: số dân trung bình sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ ( số người / km 2 ). - MĐDS TG năm 2002 là 46 người / km 2 . - Phân bố dân cư trên Thế Giới rất không đồng đều. + Đông ở những nơi điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc vùng có khí hậu ấm áp + thưa thớt vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt(Bắc Châu Mĩ, Bắc Châu Á, Xahara, Ôxtrâylia.) 2. Các chủng tộc - Dựa vào hình thái bên ngoài của cơ thể ( màu da, tóc, mắt, mũi ) để đưa ra các chủng tộc. - Có 3 chủng tộc chính. + Môn-gô-lô-it: (thường gọi là người Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 3 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 ? dựa đâu để phân chia các chủng tộc trên thế giới? GV Dân cư trên Thế Giới được chia ra các chủng tộc chính nào? - Hs suy nghĩ trả lời GV Các chủng tộc đó có đặc điểm chính gì và phân bố chủ yếu ở đâu? - Hs suy nghĩ trả lời GV: Lưu ý: Chủng tộc là khái niệm mang hoàn toàn tính chất tự nhiên và cần chống lại mọi biểu hiện phân biệt chủng tộc xem phần phụ lục. da vàng) sống chủ yếu ở châu Á. + Ơ-rô-pê-ô-it: (thường gọi là người da trắng) sống chủ yếu ở châu Âu-châu Mĩ. + Nê-grô-it: (thường gọi là người da đen) sống chủ yếu ở châu Phi. 4. Củng cố: - MĐDS là gì? muốn tính MĐDS ta làm thế nào? - Dân cư trên Thế Giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? tại sao? - Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên Thế Giới ra các chủng tộc? các chủng tộc sinh sống chủ yếu ở đâu? 5. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập số 2 trang 9 sgk. - Trả lời bài trong tập bản đồ thực hành địa lí 7. - Nghiên cứu trước bài 3 Quần cư và đô thị hoá. + Quần cư là gì? Có mấy loại quần cư? + Siêu đô thị là gì? + Đô thị hoá là gì ? ========================= Tiết 3 Bài: 3 QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống. - Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới. - Biết một số siêu đô thị trên thế giới. 2.Kĩ năng: - Đọc bản đồ, lược đồ các siêu đô thị trên thế giới để nhận bết sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới. - Xác định trên bản đồ, lược đồ các siêu đô thị trên thế giới vị trí của một số siêu đô thị. 3.Thái độ: Thấy được mối quan hệ giữa quần cư và đô thị hoá và một vài dấu hiệu của đô thị hoá. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận *, Nêu vấn đề, Đàm thoại gợi mở, so sánh, trình bày sử dụng bản đồ… III. CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ các siêu đô thị Thế giới. Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 4 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 - Tranh ảnh về quần cư nông thôn và đô thị, các siêu đô thị. - Hình 3.1; 3.2 SGK trang 10. Học sinh: - Học thuộc bài cũ và đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài mới. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: - Dân cư trên Thế giới thường phân bố chủ yếu ở những khu vực nào? tại sao? - Trên thế giới có các chủng tộc chính nào? họ sống chủ yếu ở đâu? nêu một số đặc điểm hình thái bên ngoài của mỗi chủng tộc? 3. Nội dung bài mới: a. Vào bài: Em đang sống ở nông thôn hay đô thị? quần cư nông thôn và đô thị có gì khác nhau? Siêu đô thị và đô thị hoá là gì? Bài học này sẽ giúp các em giải đáp những câu hỏi này? b. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu 1: Đặc điểm các loại hình quần cư GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ SGK trang 118 về quần cư. GV: Dựa vào hình 3.1; hình 3.2 và sự hiểu biết của mình, em hãy so sánh đặc điểm của 2 kiểu quần cư này về MĐDS, nhà cửa, chức năng kinh tế, đơn vị quần cư. GV: Kẻ bảng so sánh hai kiểu quần cư sau đó cho học sinh lên điền kết quả nghiên cứu. HS: khác góp ý bổ sung . GV chuẩn xác. CH: Lối sống hai quần cư này có đặc trưng gì? HS: Quần cư nông thôn: dựa vào các mối quan hệ dòng họ, làng xóm, các tập tục. Quần cư đô thị: theo cộng động có tổ chức theo luật pháp, có quan điểm chung. CH: Tỉ lệ dân số trong các hình thức quần cư này có xu hướng thay đổi như thế nào? HS: Quần cư nông thôn giảm đi. Quần cư thành thị tăng lên. GV: Chuyển ý: Tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng giảm, ngược lại tỉ lệ người sống trong các đô thị có xu hướng tăng. Do đô thị hoá là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề đô thị hoá và các siêu đô thị trong mục 2 sau đây. Mục tiêu 2: lịch sử quá trình đô thị hóa CH: Dựa vào nội dung SGk hãy cho biết quá trình đô thị hoá trên thế giới diễn ra như thế nào? - Hs suy nghĩ trả lời CH: Tại sao nói quá trình phát triển đô thị hoá 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị. - Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp + đơn vị hành chính: thôn xã, phân bố phân tán +hoạt động kinh tế: sản xuất NN, LN, DV +lối sống họ hàng tình cảm + có xu hướng giảm đi - Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao + đơn vị hành chính: phường , tổ dân phố phân bố phân tán + hoạt động kinh tế: CN, DV + lối sống pháp luật kỉ cương + có xu hướng tăng lên 2. Đô thị hoá, các siêu đô thị. a. Quá trình đô thị hoá. - Đô thị hóa là xu thế tất yếu của thế giới. Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 5 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 trên thế giới gắn liền với quá trình phát triển thương nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp? HS suy nghĩ trả lời GV: Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành các siêu đô thị . Vậy siêu đô thị là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu? CH: Siêu đô thị là gì? HS: Siêu đô thị là các đô thị có số dân từ 8 triệu người trở lên. CH: Quan sát hình 3.3 cho biết Trên thế giới hiện nay có bao nhiêu siêu đô thị? HS: Có 23 siêu đô thị. CH: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.? HS: Châu Á. CH: Kể tên các siêu đô thị ở châu Á có số dân từ 8 triệu người trở lên? HS: 12 siêu đô thị. CH: Siêu đô thị có nhiều ở các nước đang phát triển hay ở các nước phát triển? HS: Các nước đang phát triển: 16 siêu đô thị. Các nước phát triển: 7 siêu đô thị. GV Theo em sự phát triển các siêu đô thị mang tính chất tự phát, không gắn liền với trình độ phát triển kinh tế sẽ gây nên những hậu quả tiêu cực gì? HS: suy nghĩ trả lời - Dân số đô thị trên thế giới ngày càng tăng, hiện có khoảng một nửa dân số thế giới sống trong các đô thị. - Nhiều đô thị phát triển nhanh chống, trở thành các siêu đô thị. b. Các siêu đô thị: - Siêu đô thị là các đô thị có từ 8 triệu dân trở lên - Một số siêu đô thị tiêu biểu ở các châu lục. - Ví dụ: + Châu Á: Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Thượng Hải, Xơ-un, Niu-Đê-li, Gia- cac-ta. + Châu Âu: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân Đôn. + Châu Phi: Cai-rô, La-gốt. + Châu Mĩ: Nui I-ooc, Mê-hi-cô, Ri-ô đê Gia-nê-rô. -Hậu quả đô thị hóa : để lại hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sức khỏe và giao thông 4. Củng cố. - Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn? - Tại sao nói đô thị hóa là một xu thế tiến bộ nhưng đô thị hoá tự phát lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội? 5. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập 2 SGK trang 12. - Soạn bài 3 trong tập bản đồ bài tập thực hành địa lí 7. - Nghiên cứu trước bài 4 thực hành. ========================== Tiết 4. Bài 4 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI I. MỤC TIÊU: Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 6 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 1. Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Hiểu và nắm vững các khái niệm MĐDS, đặc điểm phân bố dân cư trên Thế Giới. - Biết một số cách thể hiện MĐDS, phân bố dân cư và các đô thị trên bản đồ, lược đồ, cách khai thác thông tin từ bản đồ, lược đồ phân bố dân cư và các đô thị. 2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng nhận dạng và phân tích tháp tuổi. 3.Thái độ: Thấy được tình hình dân số qua tháp tuổi. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: -Thảo luận * - Nêu vấn đề. - Đàm thoại gợi mở… III. CHUẨN BỊ Giáo viên: - Lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình ( phóng to). - Tháp dân số thành Phố Hồ Chính Minh (hình 4.2 và 4.3 SGK). - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên châu Á. Học sinh: Học thuộc bài cũ. Đọc kĩ và làm các bài tập trong bài thực hành. IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: - MĐDS là gì? đặc điểm phân bố dân cư trên Thế Giới? - Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì về dân số? 3. Nội dung bài mới: a. Vào bài: Trong các bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về dân số, MĐDS, tháp tuổi, đô thị…để củng cố những kiến thức này và tăng khả năng vận dụng chúng trong thực tế. Hôm nay chúng ta nghiên cứu bài thực hành với những nội dung cụ thể sau đây. b. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu 1 biết phân tích và so sánh tháp dân số GV: Chia lớp làm 4 nhóm trong mỗi nhóm cử một nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận và một thư kí ghi lại nội dung thảo luận của nhóm. + Thời gian: 5 phút. + Nội dung câu hỏi: * Nhóm 1;2: Quan sát H4.2 và 4.3 để nhận xét. a. Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?( chú ý độ phình to hay thu nhỏ của phần chân tháp và phần giữa tháp). b. Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ? ( chú ý độ dài của các băng ngang 1. Đọc lược đồ, bản đồ phân bố dân cư tỉnh Thái Bình.(giảm tải ) 2. Phân tích, so sánh tháp dân số TP. Hồ Chí Minh vào năm 1989 và năm 1999. a. Hình dáng tháp tuổi 4.3 so với 4.2. - Phần chân tháp thu hẹp hơn. - Phần giữa tháp phình to hơn. b. Hình dáng tháp tuổi cho thấy. - Nhóm tuổi lao động năm 1999 tăng về tỉ lệ so với năm 1989. - Nhóm tuổi trẻ em năm 1999 giảm về tỉ lệ so với năm 1989. - Dân số TP Hồ Chí Minh năm 1999 Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 7 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 thể hiện từng lứa tuổi). * Nhóm 3;4 : Quan sát hình 4.4 kết hợp đối chiếu với bản đồ thiên nhiên châu Á cho biết: a. Những khu vực tập trung đông dân cư của châu Á là khu vực nào? tại sao? b. Các đô thị lớn của châu Á thường phân bố ở đâu? - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức. già hơn so với năm 1989. 3. Phân tích lược đồ dân cư châu Á. a. Nơi tập trung đông dân.( có các chấm đỏ dày đặc). b. Các đô thị lớn: thường tập trung ven biển hoặc dọc theo các sông lớn. 4. Củng cố: - Đọc tên các đô thị có 8 triệu người và từ 5 đến 8 triệu dân trở lên của châu Á? - Tại sao các đô thị lớn thường tập trung ven biển hoặc dọc theo các con sông lớn? 5. Hướng dẫn về nhà: - Trả lời các câu hỏi trong bài 4 trong tập bản đồ thực hành, - Xem trước bài 5 “ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM”. + Môi trường là gì? + Ở đới nóng có những loại môi trường gì ? + Vị trí và đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm ? + Thế nào là rừng rậm thường xuyên quanh năm ? ============ Phần hai CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Chương I MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Tiết 5. Bài 5 ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Xác định vị trí, giới hạn của môi trường đới nóng và các kiểu môi trường đới nóng trên bản đồ Thế Giới. - Biết trình bày đặc điểm tiêu biểu của môi trường đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. 2. Kĩ năng: - Biết phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm. - Xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên của môi trường đới nóng, môi trường xích đạo ẩm. 3. Thái độ: - Yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường thiên nhiên: Thực - động vật của môi trường xích đạo ẩm. II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: -Thảo luận * - Nêu vấn đề. - Đàm thoại gợi mở… III. CHUẨN BỊ: Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 Giáo viên: - Bản đồ các môi trường thiên nhiên, khí hậu Thế Giới - biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa ở xích đạo. - Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm, rừng ngập mặn. Học sinh: Đọc trước bài và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong bài mới. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Nội dung bài mới: a. Vào bài: - GV: hỏi ở lớp 6 các em đã được học trên Trái Đất người ta chia ra các đới khí hậu nào. - GV: Do sự phân hoá vị trí gần hay xa biển, địa hình và tính chất của mặt đệm. Trong mỗi đới khí hậu mà chúng ta vừa nêu đã hình thành nhiều môi trường địa lí khác nhau. Trong bài học hôm nay chúng sẽ tìm hiểu khái quát về môi trường đới nóng – môi trường xích đạo. b. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Mục tiêu 1:đặc điểm đới nóng CH: Dựa vào hình 5.1 và nội dung SGK em hãy. Xác định vị trí của môi trường đới nóng trên thế giới? HS : Nằm khoảng giữa hai chí tuyến. CH: Nêu các đặc điểm chủ yếu của môi trường đới nóng ? HS trả lời GV kết luận GV : Chính vì thế người ta gọi đây là “đới nóng nội chí tuyến”. Có tới 70% số loài cây và chim thú trên Trái Đất sinh sống ở rừng rậm nhiệt đới nóng. Chuyển ý : Dựa vào hình 5.1, nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. Mục tiêu 2: đăc điểm môi trường xích đạo ẩm Dựa vào hình 5.1, 5.2 và nội dung SGK em hãy : + Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm ? + Xác định vị trí của Xingapo và nhận xét về diễn biến, nhiệt độ lượng mưa của Xingapo ? HS : Đại diện học sinh trình bày, học sinh nhóm khác góp ý bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức. CH: Dựa vào nội dung SGK trang 17 , em hãy nêu các đặc trưng tiêu biểu của khí hậu này ? GV : Quan sát hình 5.3, 5.4 em hãy cho biết - Rừng có mấy tầng chính, là những tầng nào. - Giải thích tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng. HS trả lời GV kết luận 1. Đới nóng : a. Vị trí : Nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến Bắc và Nam. b. Đặc điểm : - Nhiệt độ cao quanh năm. - Có gió tín phong. - Giới thực động vật phong phú đa dạng. - Đông dân tập trung nhiều nước đang phát triển trên Thế Giới. c. Các kiểu môi trường: - Môi trường xích đạo ẩm. - Môi trường nhiệt đới. - Môi trường nhiệt đới gió mùa. - Môi trường hoang mạc. 2. Môi trường xích đạo ẩm. a. Vị trí, khí hậu: * Vị trí: Nằm chủ yếu trong khoảng 5 0 B đến 5 0 N. * Khí hậu: - Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm. - Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. b. Rừng rậm xanh quanh năm. Đặc điểm: Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo, chim thú Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 9 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 4. Củng cố: - Nói và chỉ trên bản đồ : vị trí, giới hạn của môi trường đới nóng ? - Nêu đặc điểm vị trí, khí hậu, thực vật đặc trưng của môi trường xích đạo ẩm ? - Bài tập 3, SGK trang 18. Nêu một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm ? - GV hướng dẫn học sinh lập sơ đồ về mối quan hệ giữa khí hậu và thực vật của rừng rậm xanh quanh năm. 5. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành địa lí 7, bài tập 4 SGK.(giảm tải) - Nghiên cứu, soạn bài 6 : Môi trường nhiệt đới. + Vị trí và đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới? + Đặc điểm thực vật của môi trường nhiệt đới. + Tại sao Xavan đang ngày càng mở rộng trên Thế Giới? + Đất Feralit được hình thành như thế nào? ______________________________________________________________________ Tiết 6. Bài: 6. MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Xác định được trên lược đồ vị trí, giới hạn của Môi trường nhiệt đới. - Hiểu và trình bày được những đặc điểm của Môi trường nhiệt đới - Nhận biết cảnh quan đặc trưng của Môi trường nhiệt đới là Xa van hay đồng cỏ cao. 2. Kĩ năng: Có kĩ năng đọc biểu đồ khí hậu và nhận biết các môi trường địa lí qua amhr chụp. 3.Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. II. PHƯƠNG PHÁPGIẢNG DẠY: - Thảo luận * - Nêu vấn đề. - Đàm thoại gợi mở… III. CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ các môi trường, khí hậu Thế Giới , tranh ảnh về Xa van. - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Môi trường nhiệt đới Học sinh: Học thuộc bài cũ. Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi trong bài mới. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì? 3. Nội dung bài mới: a. Vào bài: Môi trường nhiệt đới – cái tên ấy có lẽ mới chỉ diễn tả được đặc điểm thiên nhiên quan trọng là tính chất nóng của môi trường này thực ra nó còn rất nhiều đặc điểm Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 10 Độ ẩm và nhiệt độ cao. Rừng phát triển rậm rạp. Nhiều thú leo trèo, chim. Nhiều tầng, nhiều loại Cây xanh tốt quanh [...]... màu đỏ vàng? 3 Tại sao diện tích Xavan và ½ Hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng? Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 11 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 4 Học sinh làm bài tập 4 SGK trang 22 5 Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập trong tập bản đồ thực hành địa lí 7 - Nghiên cứu, soạn trước bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa + Gió mùa là loại gió thế nào? Khu vực Mục tiêu chính của gió... nhiệt đới gió mùa rất đa dạng và phong phú? - Tại sao hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới phải tuân theo tính thời vụ chặt chẽ? Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 13 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 5 Hướng dẫn về nhà - Làm bài 7 trong tập bản đồ thực hành địa lí 7 - Nghiên cứu trước bài 8 Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng? + Có mấy hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới nóng?... tập kĩ năng phân tích bố cục ảnh địa lí, nhận xét, trình bày ác Mục tiêu sản xuất Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 30 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 3.Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại III CHUẨN BỊ Giáo viên: Bản đồ công nghiệp thế giới Học sinh: Làm bài, học và đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra... III CHUẨN BỊ Giáo viên: Bản đồ dân cư và đô thị trên Thế Giới Học sinh: Đọc và làm bài đầy đủ IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ: - Tại sao nói công nghiệp ở đới ôn hoà rất phát triển, cơ cấu ngành đa dạng ? - Ở đới ôn hoà có các cảnh quan công nghiệp phổ biến nào ? 3 Nội dung bài mới: Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 32 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 a Vào bài:... là gì? HS: trả lời giáo viên chuẩn xác Mục tiêu 2: đặc điểm trường CH: Quan sát hình 7. 5 và hình 7. 6 cho biết cảnh sắc thiên nhiên thay đổi như thế nào qua hai mùa mưa và khô? CH: Nêu sự thay đổi cảnh sắc thiên nhiên theo không gian và giải thích nguyên nhân? CH: Những thuận lợi và khó khăn của môi trường đối với việc phát triển kinh tế? - HS suy nghĩ trả lời câu hỏi Giáo án: Địa Lí 7 và Nam Á b Khí... thức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hoà Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 28 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 - Biết ngành nông nghiệp ở đới ôn hoà được áp dụng nhiều biện pháp kỉ thuật tiên tiến nên đạt năng suất cao - Nắm các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở đới ôn hoà 2.Kĩ năng: Củng cố kỉ năng phân tích thông tin từ ảnh địa lí và kĩ năng tư duy tổng hợp Địa lí 3.Thái độ: Có nhận thức khoa học... Kĩ năng: Đọc và phân tích được bảng số liệu, biểu đồ về các mối quan hệ giữa dân số và lương thực 3 Thái độ: Thấy được sức ép của dân số gia tăng quá đông gây tác động xấu đến vấn đề kinh tế xã hội và môi trường II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 17 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ Giáo viên: - Biểu đồ về mối quan... Sử dụng lược đồ các môi trường địa lí CH: Xác định môi trường đới nóng trên lược đồ GV: Yêu cầu học sinh thảo luận 10 phút Theo mẫu thống kê Đặc điểm Các kiểu môi trường Xích đạo ẩm Nhiệt đới Nhiệt đới gió 1 Lập bảng thống kê về vị trí, khí hậu và các đặc mùa điểm khác của môi trường Vị trí Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 24 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 Khí hậu Các đặc điểm khác HS trình... thành một lớp đá gọi là: A Đá vôi hoá B Đá cuội hóa C Đá Bazan hoá D Tất cả đều sai c Xem hình 5.1 ( Lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng) Việt Nam nằm trong môi trường A Xích đạo ẩm B Nhiệt đới Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 25 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 C Nhiệt đới gió mùa D Hoang mạc d Quan sát hai biểu đồ A, B ở cuối bài ( phần câu hỏi và bài tập SGK Biểu đồ thuộc Bắc bán cầu... Nam Á b Khí hậu: - Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió - Nhiệt độ TB năm > 200 - Lượng mưa TB năm >1000mm Mưa chủ yếu vào mùa hạ - Mùa Đông, mùa khô ít mưa * Thời tiết diễn biến thất thường Biểu hiện: - Năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm mưa sớm, năm mưa muộn - Năm rét nhiều, năm rét ít… 2 Các đặc điểm khác của môi trường - Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa - Có nhiều thảm thực vật khác nhau . tính thời vụ chặt chẽ? Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 13 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 5. Hướng dẫn về nhà. - Làm bài 7 trong tập bản đồ thực hành địa lí 7. - Nghiên cứu trước. gợi mở, so sánh, trình bày sử dụng bản đồ… III. CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ các siêu đô thị Thế giới. Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 4 Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7 - Tranh ảnh. gió hay khuất gió. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm 70 đến 95% lượng mưa cả năm. GV: Quan sát hình 6.1; 6.2 và hình 7. 3 ;7. 4 em hãy cho biết sự khác biệt cơ bản giữa khí hậu nhiệt đới gió
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 cả năm full 2014, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 cả năm full 2014, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 cả năm full 2014