0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7

195 2,288 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:57

Tuần 01 Ngày soạn: 12/8/2013 Tiết 01 Ngày dạy: PHẦN MỘT THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1: DÂN SỐ I. MỤC TIÊU. Kiến thức: - Biết các khái niệm về dân số, mật độ dân số, tháp tuổi. - Biết nguồn lao động của một địa phương. - Hiểu nguyên nhân của gia tăng dân số và bùng nổ dân số. - Hậu quả của bùng nổ dân số đối với các nước đang phát triển và cách giải quyết. Kĩ năng: - Đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi. Thái độ: - Nhận thức đúng đắn về gia tăng dân số. II. CHUẨN BỊ. GV: Hai tháp tuổi hình 1.1 SGK. Biểu đồ gia tăng dân số thế giới H.1.2. HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Kiểm tra: không kiểm tra 3. Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Dân số, nguồn lao động (15p) - Gv yêu cầu HS đọc thuật ngữ “Dân số” Tr 186 nói về dân số. - Trong các cuộc điều tra dân số người ta cần tìm hiểu những điều gì ? - Qs H.1.1 SGK cho biết: + Tổng số trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp ước tính bao nhiêu bé trai, bé gái ? + Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhau như thế nào ? - Hs đọc. - Hs dựa vào SGK trả lời. - Hs khác nhận xét. - Nhìn chung giữa giới nữ ước tính nhiều hơn so với nam. - Tháp thứ nhất: đáy mở rộng, thân và đỉnh thu hẹp. - Tháp thứ hai: thân mở 1. Dân số, nguồn lao động - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của địa phương, một quốc gia. - Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của dân số qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai. -1- + Tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao ? - Gv chuẩn xác, giải thích thêm. rộng. - Tháp có phần thân mở rộng. Hoạt động 2: Dân số tăng nhanh từ thế kỉ XIX và thế kỉ XX (15p) - Gv yêu cầu HS đọc thuật ngữ “ tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử ” - Gv cho Hs thảo luận nhóm: + Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số phụ thuộc vào yếu tố nào ? - Qs H.1.2 SGK cho biết dân số thế giới bắt đầu tăng: + Tăng nhanh từ năm nào ? + Tăng vọt từ năm nào? + Giải thích nguyên nhân hiện tượng trên ? - Gv kết luận: - Hs đọc thuật ngữ SGK (tr 186) - Hs thoả luận nhóm trình bày: - Phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. - Hs quan sát tranh: + 1804 + 1927 + Do KHKT phát triển 2. Dân số tăng nhanh từ thế kỉ XIX và thế kỉ XX - Dân số thế giới tăng nhanh nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và y tế. Hoạt động 3: Sự bùng nổ dân số (10p) - Dân số thế giới tăng nhanh từ năm nào ? Ở châu lục nào ? - Tỉ lệ gia tăng bình quân hằng năm của thế giới là bao nhiêu ? - Dân số tăng nhanh đã gây ra những khó khăn gì đối với các nước ? - Gv giải thích cho Hs hiểu thêm. - Tuy nhiên, bằng việc thực hiện các chính sách dân số, nhiều nước đã đạt được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hợp lí. - Những năm 50 của thế kỉ XX ở nhiều nước châu Á, Châu Phi và Mĩ latinh. - 2,1% - Vấn đề ăn, mặc, ở, học hành,… 3. Sự bùng nổ dân số - Dân số thế giới tăng nhanh trong hai thế kỉ gần đây. - Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên cao. - Dân số tăng nhanh và đột biến dẫn đến bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, Châu Phi và Mĩ latinh. - Các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần hạ thấp tỉ lệ gia tă ng dân số ở nhiều nước. 4. Củng cố: (2p) Điền vào chỗ trống những từ, cụm từ thích hợp: + Điều tra dân số cho biết . . . . . . . . . . . . . ở một địa phương, một nước. -2- + Tháp tuổi cho biết . . . . cụ thể của dân số qua . . . . . địa phương. ? Nêu những hậu quả của sự bùng nổ dân số ? Biện pháp khắc phục ? 5. Dặn dò: (1p) - Các em về nhà học bài, làm bài tập SGK. - Chuẩn bị bài 2 SGK. V. RÚT KINH NGHIỆM. Tuần 01 Ngày soạn: 12/8/2013 Tiết 02 Ngày dạy: Bài 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU. Kiến thức: - Biết sự phân bố dân cư không đêu và những vùng đông dân trên thế giới. - Nhận biết sự khác nhau cơ bản và sự phân bố 3 chủng tộc trên thế giới. Kĩ năng: - Đọc bản đồ dân số, bản đồ tự nhiên thế giới. - Nhận biết qua hình ảnh và trên thực tế 3 chủng tộc chính trên thế giới. Thái độ: - Có tinh thần đoàn kết giữa các chủng tộc trên thế giới. II. CHUẨN BỊ. GV: Bản đồ dân số thế giới. Bản đồ tự nhiên thế giới. HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Kiểm tra: (4p) - Tháp tuổi cho biết những đặc điểm gì của dân số ? - Bùng nổ dân số trên thế giới xảy ra như thế nào ? 3. Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Sự phân bố dân cư (20p) - Qs bản đồ 2.1 SGK. 1. Sự phân bố dân cư -3- BGH KÝ DUY ỆT T Ổ TRƯỞNG KÝ DUY ỆT - Một chấm đỏ có bao nhiêu người ? - Như vậy độ dầy chấm đỏ thể hiện điều gì ? - Số liệu mật độ dân số cho biết điều gì ? - Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư trên thế giới ? - Nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đều? - Gv kết luận: - 500.000 người. - Mật độ dân số. - Dân cư của một địa phương hay một quốc gia. - Không đều. - Dân cư tập trung sinh sống ở những điều kiện thuận lợi ở đồng bằng. - Dân cư bố phân không đều trên thế giới. - Dân cư tập trung sinh sống ở những đồng bằng châu thổ ven biển, những đô thị nơi có khí hậu tốt, điều kiện sinh sống, giao thông thuận tiện. Hoạt động 2: Các chủng tộc (15p) - Gv yêu cầu HS đọc thuật ngữ “chủng tộc” - Căn cứ vào dân để chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc ? - Gv cho Hs quan sát hình 2.2 thảo luận nhóm, mỗi nhóm thảo luận một chủng tộc: + Đặc điểm về hình thái bên ngoài. + Địa bàn sinh sống chủ yếu của chủng tộc đó.  N1: Chủng tộc Mông- gô-lô-it.  N2: Chủng tộc Nê-grô- it.  N3: Chủng tộc Ơ-gô- pê-ô-it. - Gv chuẩn xác lại kiến thức. - Hs đọc thuật ngữ. - Căn cứ vào hình thái bên ngoài. - Hs thảo luận nhóm: - Các nhóm lên bảng trình bài. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 2. Các chủng tộc - Mông-gô-lô-it (da vàng): Tóc đen, mượt, dài. Mắt đen mũi tẹt. Ở châu Á (trừ Trung Đông). - Nê-grô-it (da đen): Tóc đen ngắn và xoăn, mũi thấp, rộng, môi dày. Chủ yếu ở châu Phi, nam Ân Độ. - Ơ-gô-pê-ô-it (da trắng): Tóc nâu hoặc vàng gợn sóng, mắt xanh hoặc nâu, mũi dài và nhọn, hẹp. Môi mỏng. Ở châu Âu, Trung và Nam Á. 4. Củng cố: (3p) - Hs lên bảng xác định trên bản đồ những khu vực dân cư thế giới sống chủ yếu. 5. Dặn dò: (1p) - Các em về nhà học bài trả lời các câu hỏi cuối bài, hoàn thành bài tập 2 vào vở. - Hs đọc, xem trước bài 3. V. RÚT KINH NGHIỆM. -4- Tuần 02 Ngày soạn: 19/8/2013 Tiết 03 Ngày dạy: Bài 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA I. MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư thành thị, sự khác nhau về lối sống giữa hai quần cư. - Biết được vài nét lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị. Kĩ năng: - Nhận biết quần cư đô thị, quần cư nông thôn qua ảnh chụp, hình vẽ trong thực tế. Thái độ: - Tích cực học tập, tự nghiên cứu tài liệu bổ sung kiến thức. II. CHUẨN BỊ: GV: Lược đồ dân cư thế giới có các đô thị. HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Kiểm tra: (4p) - Giải thích tại sao những khu vực đồng bằng dân cư đông, trung du miền núi dân tập trung sinh sống thưa thớt ? - Căn cứ trên cơ sở nào để chia dân cư thế giới thành các chủng tộc. Việt Nam thuộc chủng tộc nào ? 3. Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị (20p) - Gv yêu cầu HS đọc thuật ngữ: “Quần cư” - Quần cư tác động đến yếu tố nào của dân cư ở một nơi ? - Qs H3.1 và H3.2 SGK, cho HS thảo luận nhóm: + Cho biết sự khác nhau - Hs đọc. - Sự phân bố, mật độ, lối sống… - Hs quan sát hình. - Thảo luận nhóm mỗi 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị -5- BGH KÝ DUY ỆT T Ổ TRƯỞNG KÝ DUY ỆT giữa hai kiểu quần cư đô thị và nông thôn ? + Cách tổ chức sinh sống ? + Mật độ ? Lối sống ? + Hoạt động kinh tế ? - Gv kết luận theo bảng: nhóm tìm hiểu một kiểu quần cư theo yêu cầu. - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét và bổ sung. Các yếu tố Quần cư nông thôn Quần cư đô thị Cách tổ chức sinh sống Nhà cửa xen đồng ruộng, tập hợp thành làng xóm. Nhà cửa san sát, nhiều nhà cao tầng, đường xá nhiều xe cộ. Mật độ Dân cư thưa Dân cư tập trung đông. Lối sống Dựa vào truyền thống gia đình, dòng họ, làng xóm, có các phong tục tập quán, lễ hội cổ truyền… Cộng đồng có tổ chức, mọi người dân tuân thủ theo pháp luật, nếp sống văn minh, trật tự bình đẳng…. Hoạt động kinh tế Chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ. - Em và gia đình đang sống thuộc kiểu quần cư nào ? - Gv xu thế ngày nay ngày càng nhiều người sống trong các đô thị … - Hs trình bày. - Hs theo dõi lắng nghe. Hoạt động 2: Đô thị hoá. Các siêu đô thị (15p) - Đô thị xuất hiện sớm nhất vào lúc nào ? Ở đâu ? - Xuất hiện đô thị do nhu cầu gì của xã hội loài người ? - Đô thị phát triển nhất khi nào ? - Gv kết luận: - Qs hình 3.3 SGK cho biết có bao nhiêu siêu đô thị trên thế giới ? - Các siêu đô thị phần lớn thuộc nhóm nước nào ? - Gv kết luận: - Sự gia tăng tự phát của ds trong các đô thị dẫn - Thời kì cổ đại: Trung Quốc, Ấn Độ, La Mã. - Trao đổi hàng hoá có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. - Thế kỉ XIX. - Có 23 siêu đô thị trên thế giới. - Những nước đang phát triển. - Môi trường, sức khoẻ, gt 2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị - Ngày nay số người sống trong đô thị chiếm 50% dân thế giới. - Đô thi phát triển rất sớm và phát triển mạnh nhất ở TK XIX là lúc công nghiệp phát triển. - Số siêu đô thị ngày càng tăng ở các nước đang phát triển châu Á và Nam Mĩ. -6- đến hậu quả gì ? 4. Củng cố: (3p) - Đặc điểm khác nhau cơ bản của hai loại quần cư chính ? - Gv hướng dẫn BT 2: Từng cột, theo ngôi thứ, theo châu lục, nhận xét. 5. Dặn dò: (1p) - Ôn cách đọc tháp tuổi, kĩ năng nhận xét phân tích các tháp tuổi. - Yêu cầu Hs về nhà học bài, chuẩn bị trước bài thực hành. V. RÚT KINH NGHIỆM. Tuần 02 Ngày soạn: 19/8/2013 Tiết 04 Ngày dạy: Bài 4: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI I. MỤC TIÊU. Kiến thức: - Khái niệm mật độ dân số và phân bố dân số không đều trên thế giới. - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu Á. Kĩ năng: - Đọc và phân tích các thông tin trên lược đồ dân số. Thái độ: Tích cực học tập, tự nghiên cứu tài liệu bổ sung kiến thức. II. CHUẨN BỊ. GV: Sơ đồ tự nhiên châu Á. Bản đồ hành chính Việt Nam. HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Kiểm tra: (4p) - Nêu sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ? 3. Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Bài tập 2: (20p) + Đáy tháp tuổi thể hiện cho nhóm tuổi nào ? + Thân tháp tuổi thể hiện - Nhóm dưới tuổi lao động. - Nhóm độ tuổi lao động. 1. Bài tập 2: So sánh 2 nhóm tuổi: trẻ, độ tuổi lao động của Tp. Hồ -7- T Ổ TRƯỞNG KÝ DUY ỆT cho nhóm tuổi nào ? - Gv chia thành các nhóm nhỏ thảo luận: - Hình dáng tháp 2 thời điểm 1989-1999 có gì thay đổi ? - Tháp tuổi 1989 có: Đáy ? Thân ? - Qua hai tháp tuổi H4.2, H4.3 cho biết: + Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ ? + Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ ? - Gv kết luận: - Thảo luận nhóm: - Năm 1989 có kết cấu trẻ. - Năm 1999 có kết cấu dân số già. - Đáy mở rộng. - Thân thu hẹp hơn. - Nhóm tuổi lao động tăng - Nhóm dưới tuổi lao động giảm Chí Minh 1989 – 1999 - Tháp tuổi 1989 là tháp có kết cấu dân số trẻ. - Tháp tuổi năm 1999 là tháp có kết cấu dân số già. Như vậy sau 10 năm 1989 – 1999 tình hình dân số già đi. Hoạt động 2: Bài tập 3 (15p) - Những khu vực tập trung mật độ dân số cao được phân bố ở đâu ? - Tìm trên lược đồ vị trí các khu vực có chấm tròn lớn và vừa. Các đô thị tập trung phân bố ở đâu ? - Gv kết luận: Sự gia tăng tự phát của ds trong các đô thị dẫn đến hậu quả gì ? - Thảo luận nhóm Hs dựa vào H4.4 để trả lời. - Hs dựa vào H4.4 để trả lời. Học sinh khác nhận xét. 2. Bài tập 3: Phân tích lược đồ phân bố dân cư châu Á - Đông Á, Tây Nam Á, Nam Á mật độ dân số đông. - Các đô thị phân bố ở hai đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trung hạ lưu các con sông lớn. - Số siêu đô thị ngày càng tăng ở các nước đang phát triển châu Á và Nam Mĩ. 4. Củng cố: (3p) - Lưu ý các kĩ năng thường xuyên sử dụng trong bài. - Biểu dương các kết quả tốt của Hs đã thu hoạch được. 5. Dặn dò: (1p) - Các em về ôn lại các đới khí hậu chính trên Trái Đất ở lớp 6. - Đặc điểm khí hậu 3 yếu tố: Nhiệt độ, lượng mưa, gió. - Đọc xem trước bài 5. V. RÚT KINH NGHIỆM. -8- T Ổ TRƯỞNG KÝ DUY ỆT Tuần 03 Ngày soạn: 26/8/2013 Tiết 05 Ngày dạy: Phần hai: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ Chương II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Bài 5: ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I. MỤC TIÊU. Kiến thức: - Hs xác định được vị trí đới nóng trên thế giới và các kiểu môi trường trong đới nóng. - Biết được đặc điểm môi trường xích đạo ẩm (Nhiệt độ và lượng mưa cao quanh năm, có rừng rậm thường xanh quanh năm). Kĩ năng: - Đọc lược đồ khí hậu xích đạo ẩm và sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo xanh quanh năm. Thái độ: Tích cực học tập, tự nghiên cứu tài liệu bổ sung kiến thức. II. CHUẨN BỊ. GV: Bản đồ khí hậu thế giới. Tranh rừng rậm xanh quanh năm. HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Đàm thoại, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Ổn định lớp: (1p) 2. Kiểm tra: không kiểm tra 3. Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đới nóng (20p) - Gv treo lược đồ các môi trường địa lý lên bảng: - Quan sát H.5.1 SGK hãy xác định ranh giới các đới môi trường địa lí. - Gv kết luận: - Tại sao đới nóng còn có tên là “Nội chí tuyến” ? - So sánh diện tích của đới nóng với diện tích đất nổi trên Trái Đất ? - Đặc điểm tự nhiên của đới nóng có ảnh hưởng - HS quan sát - Môi trường đới lạnh. - Môi trường đới ôn hoà. - Môi trường đới nóng. - Nằm giữa hai chí tuyến. - Đới nóng chiếm diện tích đất nổi khá lớn trên Trái Đất. - Giới thực vật đa dạng. - Dân cư đông. 1. Đới nóng - Nằm giữa hai chí tuyến, đới nóng chiếm diện tích đất nổi khá lớn trên Trái Đất. - Giới thực vật rất phong phú. Đới nóng là khu -9- thế nào đến giới thực vật và phân bố dân cư của khu vực này ? - Gv kết luận: - Dựa vào H5.1 em hãy nêu tên các MT của đới nóng ? - 4 kiểu MT: Xích đạo ẩm ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, hoang mạc. vực đông dân của thế giới. Hoạt động 2: Môi trường xích đạo ẩm (20p) - Xác định giới hạn, của môi trường xích đạo ẩm trên H.5.1 SGK ? - Quốc gia nào trên H.5.1 nằm trọn trong môi trường xích đạo ẩm ? - Gv kết luận: - Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po, cho nhận xét, từ đó tìm ra đặc điểm đặc trưng của khí hậu xích đạo ẩm ? + N1,2: Nhận xét chung về nhiệt độ trong năm ? + N3,4: Nhận xét diễn biến lượng mưa trong năm ? - Gv kết luận đặc điểm MT xích đạo ẩm. - Với tính chất đặc trưng của khí hậu xích đạo ẩm như vậy sẽ ảnh hưởng tới giới sinh vật như thế nào ? - Quan sát H.5.3 cho biết rừng có mấy tầng chính ? Giới hạn các tầng rừng. - Đặc điểm của thực vật rừng sẽ ảnh hưởng tới đặc điểm động vật như thế nào ? - Gv kết luận: - 5 0 B – 5 0 N - Xin-ga-po. - Hs dựa vào H.5.2 trả lời, nhiệt độ, lượng mưa. - Hs thảo luận nhóm. Đại diện nhóm báo cáo kết quả. - Hs theo dõi lắng nghe - Động vật đa dạng, phong phú sống trên khắp các tầng rừng rậm. - Có 4 tầng. - Động vật sống khắp ở trong rừng. 2. Môi trường xích đạo ẩm a. Vị trí: - Nằm trong khoảng 5 0 B – 5 0 N. b. Nhiệt độ: + Chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông: 3 0 C. + Nhiệt độ TB năm 25 – 28 0 C. c. Lượng mưa: + Lượng mưa TB hàng tháng 170 – 250mm. + TB năm 1.500 – 2.500mm * Nóng ẩm quanh năm, mưa nhiều quanh năm. d. Sinh vật: - Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng xanh quanh năm, vùng cửa sông và biển có rừng ngập mặn. - Rừng nhiều loại cây, mọc nhiều tầng, rất rậm rạp cao từ 40 – 50m. - Động vật rất phong phú, đa dạng, sống trên khắp các tầng rừng rậm. 4. Củng cố: (2p) -10- [...]... nam Ấn Độ 1 2 Nê-grô-it b Châu Âu, Trung và Nam Á Trả lời 2 c Châu Á (trừ Trung Đông) II TỰ LUẬN (7, 0đ): Câu 1 (1,0đ): Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng dưới đây Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Việt Nam 330991 78 ,7 Trung Quốc 95 970 00 1 273 ,3 Câu 2 (4,0đ): Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ? Câu 3 (2,0đ): Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng... điểm cơ bản của môi trường xích đạo ẩm ? 3 Dạy học bài mới: (1p) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Khí hậu (15p) - Gv treo lược đồ các MT - Hs qun sát : 1 Khí hậu H5.1 lên bảng: - Xác định vị trí của môi - 50 – 300 hai bán cầu - Nằm trong khoảng từ vĩ trường nhiệt đới trên tuyến 50 – 300 ở hai bán H.5.1 SGK cầu -11- - Giới thiệu, xác định vị - Hs dựa vào SGK xác trí của hai địa. .. Hs quan sát hình 7. 1, 7. 2 - Em hãy nhận xét hướng gió thổi mùa hạ, hướng gió thổi mùa đông ở khu vực ĐNÁ và NÁ ? - Hs: quan sát: + Mùa hè thổi từ C.ÂĐD và TBD→T.lục địa + Mùa đông thổi từ C.xibia→ Lục địa - Gv: kết luận - Gv: Do đặc điểm của hướng gió thổi, hai mùa có tính chất gì ? - Hs: Mùa đông khô lạnh ít mưa Mùa hè nóng ẩm mua nhiều - Gv: kết luận - Gv: cho Hs quan sát H7.3, H7.4 (Hs thảo luận... 1500mm - Thời tiết diễn biến thất thường, hay gây thiên tai lũ lụt, hạn hán Hoạt động 2: Các đặc điểm khác của môi 2 Các đặc điểm khác của môi trường trường (15p) - Gv: hướng dẫn Hs quan sát H 7. 5 và 7. 6 Hs: quan sát - Gv: Qua H7.5, 7. 6 em có nhận xét gì về - Gió mùa có ảnh hưởng lớn tới cảnh sắc màu sắc, cảnh thiên nhiên qua 2 mùa ở địa thiên nhiên điểm trên + Mùa mưa: rừng cao su lá xanh tươi, mượt mà... các môi trường tự nhiên -15- - Về kĩ năng: + Rèn luyện kĩ năng làm việc với bản đồ nhiệt độ, lượng mưa + Khai thác kênh hình - Về thái độ: + Nghiêm túc tự giác tích cực học tập II Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Giáo án, Bản đồ khí hậu thế giới - HS: Sgk, vở ghi III Phương pháp: Đàm thoại IV Tiến trình giờ dạy -Giáo dục 1 Ổn định lớp: (1p) 2 Kiểm tra bài cũ: kiểm tra 15p Đề bài: I TRẮC NGHIỆM (3,0đ): Câu... ở cột B sao cho phù hợp: A Môi trường B Vị trí Đáp án 0 1 Xích đạo ẩm a Vĩ tuyến 5 đến chí 1.→ tuyến ở cả hai bán cầu 2 Nhiệt đới b Khu vực Nam Á, Đông 2.→ Nam Á c Từ 50B đến 50N II TỰ LUẬN (7, 0đ): Câu 1 (4,0đ): Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ? Câu 2 (3,0đ): Trình bày các đặc điềm khác của môi trường nhiệt đới ? ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM (3,0đ) Câu 1 (2,0đ):... Tiến trình giờ dạy -Giáo dục 1 Ổn định lớp: (1p) 2 Kiểm tra bài cũ: (45p) Đề bài: I TRẮC NGHIỆM (3,0đ): Câu 1 (2,0đ): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 1 Nét đặc trưng cơ bản của thảm thực vật môi trường nhiệt đới là: a Rừng rậm xanh quanh năm b Rừng thưa và cây bụi phổ biến c Càng về chí tuyến, thảm thực vật càng nghèo nàn d Trảng cỏ xavan và hoang mạc chiếm ưu thế 2 Đặc điểm cơ bản của khí hậu nhiệt... Hs kĩ năng đọc bản đồ, ảnh Địa lí, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, nhận biết khí hậu nhiệt đới gió mùa qua biểu đồ - Về thái độ: + Yêu thiên nhiên, yêu đất nước II Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Biểu đồ khí hậu Việt Nam Bản đồ khí hậu châu Á hoặc thế giới - HS: Xem kĩ bài trước ở nhà -13- III Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận, làm việc với mô hình IV Tiến trình giờ dạy -Giáo dục 1 Ổn định lớp: (1p) 2 Kiểm... nứa, đọc xem trước bài 7 SGK V RÚT KINH NGHIỆM BGH KÝ DUYỆT Ngày soạn: 02/09/2013 Tuần: 04 Tiết thứ: 07 TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT Ngày dạy: /…/… BÀI 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I Mục tiêu: - Về kiến thức: + Hs hiểu nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm của gió mùa mùa hạ, gió mùa mùa đông + Biết được 2 đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt... trường địa lí cho học sinh qua ảnh chụp, tranh vẽ… Kĩ năng: - Củng cố rèn luyện đọc biểu đồ khí hậu - Kĩ năng phân tích tranh ảnh Thái độ: Có tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ GV: Bản đồ khí hậu thế giới, biểu đồ khí hậu nhiệt đới H.6.1, H.6.2 (phóng to) HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại, thảo luận nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định lớp: (1p) . động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đới nóng (20p) - Gv treo lược đồ các môi trường địa lý lên bảng: - Quan sát H.5.1 SGK hãy xác định ranh giới các đới môi trường địa lí. . hay gây thiên tai lũ lụt, hạn hán. Hoạt động 2: Các đặc điểm khác của môi trường (15p) - Gv: hướng dẫn Hs quan sát H 7. 5 và 7. 6 - Hs: quan sát. - Gv: Qua H7.5, 7. 6 em có nhận xét gì về màu. những vùng đông dân trên thế giới. - Nhận biết sự khác nhau cơ bản và sự phân bố 3 chủng tộc trên thế giới. Kĩ năng: - Đọc bản đồ dân số, bản đồ tự nhiên thế giới. - Nhận biết qua hình ảnh và trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 7, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7