0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 6

70 2,488 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:09

Trường THCS Quảng Trường Ngµy so¹n: 19/08/2012 Ngµy d¹y: 20/08/2012 Tiết 1/BÀI MỞ ĐẦU I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. - Giúp HS làm quen với bộ môn Địa lý, nắm được nội dung của môn địa lý lớp 6 là nghiên cứu về Trái đất và các thành phần tự nhiên của Trái đất. Từ đó bước đầu định hình được cách học tập với bộ môn này thế nào cho tốt. - HS bước đầu nhận thức được: Bản đồ, cách sử dụng bản đồ là một phần quan trọng trong chương trình học tập, bên cạnh đó còn phải biết thu thập, xử lý thông tin … Có kỹ năng quan sát thực tế, biết vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề cụ thể. - T¹o cho các em có sự hứng thú với bộ môn, có mong muốn học tập tốt để mở rộng hiểu biết, yêu thiên nhiên, đất nước. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. - Quả địa cầu. - Bản đồ tự nhiên thế giới. - Biểu đồ nhiệt độ hoặc mưa vµ một số cảnh quan. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY. 1. æ n ®Þnh líp (1 phót) 2. Bµi míi Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hđ1: GV giới thiệu về bộ môn Địa lý, nội dung nghiên cứu. Hđ2: Nội dung của môn Địa lý 6. ? Hành tinh chúng ta đang sinh sống gọi là gì? Vị trí trong vũ trụ? Hình dạng? GV cho HS quan sát quả địa cầu. ? Những hiện tượng xảy ra trên trái đất? Vì sao? (Không yêu cầu HS phải trả lời được) GV cho HS quan sát bản đồ → Nêu vì sao học Địa lý cần có bản đồ. GV giới thiệu về 1 biểu đồ và các thông tin đọc được. GV giới thiệu 1 số cảnh quan khác nhau: Hoang mạc, rừng rậm … 1. Nội dung của môn Địa lý 6 - Cung cấp kiến thức về trái đất (hình dạng, kích thước, những vận động …) và các thành phần tự nhiªn cấu tạo nên trái đất (đất, đá, nước, không khí, sinh vật …) - Hình thành kỹ năng bản đồ, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề cụ thể. - Làm cho vốn hiểu biết thêm phong phú. Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 1 Trng THCS Qung Trng H3: Cỏch hc mụn a lý GV gii thiu SGK a lý 6. HS c 3 dũng u (m2) ? Vỡ sao phi hc trờn bn , tranh nh, hỡnh v GV Mở rộng: Ngoài cách học trên các em còn học địa lí trên các phơng tiên thông tin đại chúng (báo chí, đài truyền thanh truyền hình, internet ) GV gii thiu phn ch sau mi bi Kin thc cn ghi nh. 2. Cn hc mụn a lý 6 nh th no ? - Nm c ni dung kin thc c bn. - Quan sỏt cỏc s vt, hin tng, trờn tranh nh, bn , s - Tr li cõu hi, hon thnh bi tp. - Bit liờn h thc t. 4. Cng c - Bi tp ? Mụn a lý 6 giỳp em hiu bit c nhng vn gỡ? ? Em cn hc mụn a lý 6 th no cho tt? 5. Dn dũ: Tỡm hiu v v trớ, hỡnh dng, kớch thc ca Trỏi t. ________________________________________ Ngy 20/08/2012 Kớ duyt ca t trng Trn ỡnh Hng Ngày soạn: 27/08/2012 Ngày dạy: 28/ 8/2012 Chơng I: Trái đất Tit 2. V TR, HèNH DNG V KCH THC CA TRI T. I. MC TIấU BI HC. Sau bi hc, hc sinh cn Giỏo ỏn a lớ 6 Nm hc : 2014 - 2015 2 Trường THCS Quảng Trường - Nắm được các hành tinh trong hệ mặt trời. Biết 1 số đặc điểm của hành tinh Trái đất như: Vị trí, hình dạng, kích thước. - Hiểu 1 số khái niệm: Kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, biết được công dụng của chúng. - Xác định được kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam trên quả địa cầu. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. - Quả địa cầu III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY. 1. æ n ®Þnh líp: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Theo em ®¹i lÝ 6 gåm nh÷ng néi dung nµo. ? §Ó häc tèt ®Þa lÝ 6 cÇn häc nhn thÕ nµo. 3. Bµi míi: Họat động của GV và HS Nội dung bài học HS quan sát tranh (H1), đọc SGK. ? Hệ mặt trời là gì? Có mấy hành tinh, kể tên? ? Trái đất nằm ở vị trí nào (theo thứ tự xa hệ mặt trời). HS quan sát hình Trái đất chụp qua vệ tinh (trang 5) HS dựa vào H2 (SGK) ? Trái đất có hình gì? GV cho HS quan sát quả địa cầu (mô hình thu nhỏ của Trái đất). ? HS quan sát H2: Đồ dài bán kính? Độ dài đường xích đạo? HS quan sát H3 ? Các đường nối liền 2 điểm cầu Bắc và cầu Nam trên bề mặt quả địa cầu là gì? ? Những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì? GV hướng dẫn cho HS hiểu tại sao phải chọn kinh tuyến gốc, vĩ tuyến 1. Vị trí của Trái đất trong hệ mặt trời - Có 9 hành tinh quay xung quanh hệ mặt trời → gọi là hệ mặt trời. Trái đất là hành tinh thứ 3 (kể theo thứ tự xa dần hệ Mặt trời) 2. Hình dạng, kích thước của Trái đất và hệ thống kinh,vĩ tuyến - Trái đất hình cầu - Bán kinh xích đạo: 6370km. - Kinh tuyến: là những đường nối liền cầu Bắc và cầu Nam (có 360 kinh tuyến). - Vĩ tuyến là những vòng tròn vuông góc với các kinh tuyến (có 181 vĩ tuyến). - Kinh tuyến gốc: 0 0 đi qua Đài Thiên văn Grin-uýt (Luân Đôn - Nước Anh). Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 3 Trng THCS Qung Trng gc. ? Kinh tuyn i din vi kinh tuyn gc l kinh tuyn gỡ? ? ? di ca cỏc ng kinh tuyn. ? di ca cỏc ng v tuyn. ? V tuyn ln nht, bộ nht. ? Ch trờn qu a cu na cu Bc, na cu Nam. ? Th no l v tuyn Bc, v tuyn Nam. ? Cụng dng ca h thng kinh tuyn, v tuyn. - Bờn phi kinh tuyn gc l nhng kinh tuyn ụng. - Bờn trỏi kinh tuyn gc l nhng kinh tuyn Tõy. i din kinh tuyn 0 0 l kinh tuyn 180 0 . - V tuyn gc 0 0 ln nht l xớch o chia qu a cu ra 2 na: na cu Bc v na cu Nam. - T xớch o Cu Bc l cỏc v tuyn Bc. - T xớch o Cu Nam l cỏc v tuyn Nam. * Nh cú h thng kinh tuyn, v tuyn ngi ta xỏc nh c v trớ ca mi a im trờn qu a cõu. 4 Cng c - Luyn tp ? Ch trờn qu a cu: Cu Bc, cu Nam, ng xớch o, cỏc kinh tuyn, v tuyn, kinh tuyn gc, v tuyn gc, kinh tuyn ụng, kinh tuyn Tõy, v tuyn Bc, v tuyn Nam? ? Cõu 1 SGK? Tr li cõu hi SGK - c bi c thờm. 5. Dặn dò: ? Tìm hiểu bản đồ là gì. ? Để vẽ đợc bản đồ ta phải làm cách nào. Tit 3: BN - CCH V BN I. MC TIấU BI HC. Lm cho HS hiu c: - Khỏi nim bn v c im ca bn c v theo cỏc phng phỏp chiu khỏc nhau. - Bit c 1 s vic phi lm khi v bn nh: Thu thp thụng tin v cỏc i tng a lý. Bit cỏch chuyn mt cong ca Trỏi t lờm mt phng ca giy, thu thp khong cỏch, dựng ký hiu th hin cỏc i tng. II. PHNG TIN DY HC. - Bản đồ Việt Nam. III. Tiến trình BàI dạy. 1. ổ n định lớp: Giỏo ỏn a lớ 6 Nm hc : 2014 - 2015 4 Trng THCS Qung Trng 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu vị trí hình dạng của trái đất. ? Trái đất có kích thớc nh thế nào so với các hành tinh khác. 3. Bài mới: - Vào bài: Dựa vào phần giớ thiệu đầu SGK Hat ng ca GV v HS Ni dung bi hc H1: Khỏi nim v bn HS quan sỏt cỏc bn ? Mi bn th hin khu vc no? ? Bn l gỡ? Lm th no cú c nhng tm bn ny? GV gii thớch H4. HS quan sỏt tip H5. ? Bn H4 H5 ch no? Vỡ sao o Grn-len to gn bng Nam M (thc t = 1/9) ? Nhn xột s khỏc nhau v hỡnh dng cỏc ng kinh, v tuyn H5, 6, 7. GV núi thờm v s bin dng v hỡnh dỏng, din tớch. H2: Nhng cụng vic cn lm khi v bn HS c SGK ? Mun v c bn ngi ta phi ln lt lm nhng cụng vic gỡ? ? Trờn bn t nhiờn Vit Nam, ngi ta dựng nhng ký hiu gỡ? Th hin ni dung gỡ? 1. V bn - Vẽ bản đồ là biu hin mt cong hỡnh cu ca Trỏi t lờn mt phng ca giy - Bn l hỡnh nh thu nh trờn giy ca 1 khu vc hay ton b b mt Trỏi t. - V bn : Chuyn mt cong lờn mt phng ca giy. - Cú nhiu cỏch v, mi cỏch cú nhng u im, nhc im riờng. 2. iu kin v bn - Thu thp thụng tin. - Tớnh t l rỳt gn khong cỏch. - Dựng cỏc ký hiu bin hin cỏc i tng trờn bn . 4. Củng cố đánh giá ? Bn cú vai trũ nh th no trong hc tp a lý? ? o, tớnh t l phũng hc. Giỏo ỏn a lớ 6 Nm hc : 2014 - 2015 5 Trường THCS Quảng Trường 5. DÆn dß: Chuẩn bị cho bài sau: Thước dây. Làm BT thực hành trong tập bản đồ. _________________________________________ Ngày 10/09/2012 Kí duyệt của tổ trưởng Trần Đình Hưng Ngµy so¹n: 10/09/2012 Ngµy d¹y: 11/09/2012 Tiết 3: TỶ LỆ BẢN ĐỒ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Sau bài học, HS cần: - Hiểu tỷ lệ bản đồ là gì và nắm được ý nghĩa của 2 loại số tỷ lệ và thước tỷ lệ. - Biết cách tính khoảng cách thực tế dựa vào số tỷ lệ và thước tỷ lệ. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. - Một số bản đồ có tỷ lệ khác nhau. - H×nh 8: (SGK), thước cuộn. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY. 1. æ n ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ - GV vẽ sơ đồ Trái đất lên bảng. ? Điền các điểm cực Bắc, cực Nam, đường xích đạo, các kinh tuyến, vĩ tuyến. Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 6 Trường THCS Quảng Trường - Bản đồ là gì? Để vẽ bản đồ người ta cần làm những công việc gì? 3. Bµi míi - GV dựa vào nội dung câu hỏi bài cũ: Rút ngắn khoảng cách tỷ lệ → tỷ lệ bản đồ (vào bài mới). Họat động của GV và HS Nội dung bài học Hđ1: Hình thành khái niệm về tỷ lệ bản đồ. HS quan sát H8 và H9 (SGK) (cùng nội dung, tỷ lệ khác nhau) ? Tỷ lệ bản đồ cho ta biết gì? Hđ2: Các dạng tỷ lệ ? Có mấy dạng tỷ lệ ? Ý nghĩa của phân số này? Tử số: chỉ khoảng cách trên bản đồ Mẫu số: chỉ khoảng cách trên thực địa. ? H8,9: Tỷ lệ nào lớn hơn, bản đồ nào rõ hơn, chi tiết hơn (phân số có mẫu số càng nhỏ → tỷ lệ càng lớn) ? H8: mỗi đoạn 1cm ứng với ? m trên thực địa. HS đọc SGK. ? Thế nào là bản đồ tỷ lệ lớn, trung bình, nhỏ. HS quan sát các bản đồ. Hđ3: Đo tính kích thước thực địa GV giải thích cách đo. HS làm việc theo nhóm (chia 2 nhóm) mỗi nhóm làm 1 nội dung (chữ in nghiêng - mục 26). GV kiểm tra, đánh giá 1. Ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ - Tỷ lệ bản đồ cho biết biểu đồ được thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế. - Có 2 dạng tỷ lệ. a) Tỷ lệ số: là một phân số có tỷ số là 1: VD: 1:200000 hay 200000 1 trên bản đồ là 1cm thì thực thế là 200000cm hay 20km. Tỷ lệ càng lớn, bản đồ càng chi tiết. b) Tỷ lệ thước Thước đo đã tính sẵn, mỗi đoạn 1cm có ghi số đo trên thực tế. 2. Đo tính khoảng cách thực địa dựa vào tỷ lệ thước hoặc tỷ lệ số trên bản đồ Dùng thước (nếu dựa vào tỷ lệ thước). Tính toán (nếu dựa vào tỷ lệ số). 4. Củng cố. HS quan sát 2 bản đồ treo tường. Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 7 Trường THCS Quảng Trường ? Đọc tỷ lệ bản đồ, ý nghĩa. 2 HS lên bảng tính khoảng cách thực tế của 2 điểm dựa vào tỷ lệ của 2 bản đồ ? Câu hỏi 3 SGK: Tính tỷ lệ bản đồ. 700000 1 10500000 15 = 5. Dặn dò: - Học và trả lời câu hỏi, bài tập SGK, tËp b¶n ®å. Ngày 17/09/2012 Kí duyệt của tổ trưởng Trần Đình Hưng Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 8 Trường THCS Quảng Trường Ngµy so¹n: 17/09/2012 Ngµy d¹y: 18/09/2012 Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ - VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Sau bµi häc, HS ph¶i: - Biết nhớ các qui định về phương hướng trên bản đồ. - Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý của một điểm. - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý của một điểm trên bản đồ, trên quả địa cầu. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. - Quả địa cầu. - Bản đồ châu Á. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY. 1. æ n ®Þnh líp 2. Kiểm tra bài cũ ? Tỷ lệ bản đồ là gì? Làm BT2 (SGK). ? Ý nghĩa tử số, mẫu số trong tỷ lệ. Làm BT3 (SGK). Tỷ lệ bản đồ = 700000 1 10500000 15 = 3. Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung chÝnh GV nêu các qui định về hướng trên bản đồ - Vẽ H10. ? Hướng các kinh tuyến vĩ tuyến . ? HS quan sát H13. ? Hướng trên bản đồ H13 có đúng với qui ước không? ? Vậy cơ sở nào để xác định hướng trên bản đồ. ? Xác định trên bản đồ Châu Á: Việt Nam nằm ở khu vực nào? GV: Trên thực tế có những bản đồ, lược đồ không thể hiện kinh tuyến, vĩ 1. Phương hướng trên bản đồ Đầu trên: Hướng Bắc. Kinh tuyến Đầu dưới: Hướng Nam Bên phải: Đông Vĩ tuyến Bên trái: Tây Dựa vào các kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định hướng trên bản đồ. Lưu ý: Nếu bản đồ không có kinh tuyến, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi ta tìm các hướng còn Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 9 Trường THCS Quảng Trường tuyến, làm thế nào để xác định phương hướng.? ? Hướng từ O → A, B, C, D ở H13 (HS làm việc theo nhóm). ? Điểm C (H11) là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến, vĩ tuyến nào? GV: Khoảng cách từ C đến kinh tuyến gốc là kinh độ của điểm C. Khoảng cách từ C đến xích đạo: vĩ độ cùa điểm C. ? Vậy kinh độ, vĩ độ của 1 điểm là gì? (tách 2 câu). GV nêu qui ước viết tọa độ ? Đ ? hay S? tại sao? A { T o 15 B      D N o o 20 10 C      B T o 10 15 GV: Ngoài tọa đọ địa lý, còn các định độ cao. lại. 2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý Kinh độ địa lý của 1 điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc (xác định). Tọa độ địa lý của một điểm là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ. - Thường ta viết kinh độ trước và vĩ độ sau. VD: C      )(10 )(20 dokinhB doviT o o 4. Củng cố . ? Căn cứ vào đâu để xác định phương hướng. ? Cách viết tạo độ địa lý 1 điểm, VD. ? Máy bay từ Hà nội Bắc  → Km1000 Đông  → Km1000 Nam  → Km1000 Tây. Hỏi máy bay đó có về đúng Hà Nội không? 5. Hướng dẫn về nhà - Làm bài tập 1, 2 (SGK), Bài tập thực hành tập bản đồ. - Đọc trước bài 5. __________________________________________ Ngµy so¹n: 23/09/2012 Ngµy d¹y: 25/09/2012 Tiết 5: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ - VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 10 [...]... hai min cc cú s ngy ờm di 24 ? 22 /6, ti D ngy ờm ntn? gi thay i theo mựa V tuyn 66 033B v N l ng gỡ? - V tuyn 66 033B: Vũng cc Bc T vũng cc Bc Cc Bc: Min cc - V tuyn 66 033N: Vũng cc Nam Bc Ngy 22 /6: T vũng cc Nam Cc Nam: Min - Ti vũng cc Bc: ngy di 24h cc Nam ? Ngy ờm 2 im cc - Ti vũng cc Nam: ờm di 24h 2 min cc: ? Hin tng ngy ờm di ngn nh Mựa hố: s ngy di 24k l 1 6 thỏng hng ntn n i sng sn xut?... S cõu Tớnh k/c thc t da vo t l bn S cõu Kớ hiu bn S cõu Tng Giỏo ỏn a lớ 6 Vn dng 1 cõu K nng tớnh toỏn da vo t l b 1 cõu 1 cõu 1=10% í ngha ca bng chỳ gii 1 cõu 2 cõu 6 = 60 % 17 1 cõu 1 cõu 3=30% 1 cõu 4 cõu 10=100% Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng Kiểm tra 45 phút Môn Địa lí Lớp: 6 Họ và tên : Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề bài Cõu 1: V Hỡnh trũn tng trng cho Trỏi t trờn ú ghi rừ im cc... (1) V bng chỳ gii giỳp chỳng ta hiu ni dung v ý ngha ca cỏc ks hiu c s dng trong bn Ngy 15/10/2012 Kớ duyt ca t trng Trn ỡnh Hng Giỏo ỏn a lớ 6 19 Nm hc : 2014 - 2015 Kiểm tra 45 phút Họ và tên : Điểm Trng THCS Qung Trng Môn Địa lí Lớp: 6 Lời nhận xét của giáo viên Đề bài Cõu 1: V Hỡnh trũn tng trng cho Trỏi t trờn ú ghi rừ im cc Bc, im cc nam, ng xớch o, kinh tuyn gc, na cu Bc, na cu Nam, na cu ụng,... miền bắc: VD nh: Vịnh Hạ Long, khu vực hồ ba bể, Ninh Bình ) 4 Cng c - Giáo viên treo bảng phụ, yêu cầu HS lê bảng làm việc ? in nỳi gi, nỳi tr, cao tng i, cao tuyt i vo s (GV v sn) 5 Dn dũ - Lm cỏc bi tập trong SGK và tập bản đồ - Su tm hỡnh nh v ng bng, cao nguờn Ngy 03/12/2012 Kớ duyt ca t trng Trn ỡnh Hng Giỏo ỏn a lớ 6 36 Nm hc : 2014 - 2015 ... lc a trờn Trỏi t HS quan sỏt bn th gii v bng trang 34 Lm theo nhúm: *Có 6 lục địa ? Trỏi t cú bao nhiờu lc a, tờn, v trớ cỏc lc a? - Lc a u có diện tích lớn ? Lc a no cú din tớch ln nht, bộ nht? - Lục địa Austraylia có diện tích nhỏ nhất ? Lc a no nm hon ton na cu Bc, * Cú 6 chõu lc lc a no nm hon ton na cu Nam Giỏo ỏn a lớ 6 31 Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng ? Trờn Trỏi t cú nhng chõu... im A, B, C vo ngy 22 /6 - Ngy 22 /6: Na cu Bc ng v Mt tri Ngy > ờm Kt lun? - Ti xớch o: ngy = ờm ? So sỏnh di ngy, ờm A, B - Na cu Nam: Cỏch xa Mt tri Ngy < ờm (na cu Nam) vo 22 /6 GV giao bi tp v nh cho HS: phõn (Cng xa xớch o v phớa 2 cc, ngy ờm chờnh lch cng ln) tớch tng t 22/12 Giỏo ỏn a lớ 6 27 Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng 21/3 v 23/9: Mi ni u cú ngy = ờm ? 22 /6: ỏnh ỏng Mt tri vuụng... ngy di 24k l 1 6 thỏng hng ntn n i sng sn xut? Mựa ụng: s ngy cú ờm di 24h l t 1 Gi vo hc mựa ụng, mựa hố? 6 thỏng Cc Bc, cc Nam ngy ờm di 6 thỏng 4 Cng c ? Nu Trỏi t vn chuyn ng tnh tin xung quanh Mt tri nhng khụng chuyn ng quanh trc thỡ s cú hin tng gỡ? (mi ni u cú ngy di 6 thỏng v ờm di 6 thỏng) ? Gii thớch cõu ca dao ca nhõn dõn ta: ờm thỏng nm cha nm ó sỏng Ngy thỏng mi cha ci ó ti ? (Nu cũn... tiờn phi xem bng chỳ gii? Bi lm 20 Giỏo ỏn a lớ 6 Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng Giỏo ỏn a lớ 6 21 Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng Ngày soạn: 16/ 10/2010 Ngày dạy: 18/10/2010 Tit 7: KIM TRA 1 TIT I bi Cõu 1 T l bn cho ta bit iu gỡ? - Trờn bn , mt con sụng di 6cm Hi trờn thc a con sụng ú di bao nhiờu km Bit t l bn l 1:300000... (th hin ng thi 2 chuyn ng) ? Thi gian Trỏi t quay Mt tri 1 - Thi gian Trỏi t chuyn ng 1 vũng quanh Mt tri l 365 ngy 6 gi vũng? ? Khi di chuyn trờn qu o trc Giỏo ỏn a lớ 6 25 Nm hc : 2014 - 2015 Trng THCS Qung Trng nghiờng v hng t quay ca Trỏi t cú thay i khụng? 2 Hin tng cỏc mựa (20) ? Ngy 22 /6: Nc no ng nhiu v - Do trc Trỏi t nghiờng v khụng i Mt tri, lng ỏnh sỏng, nhit nhn hng khi chuyn ng trờn qi... phõn 22 /6 H chớ Xuõn phõn GV a bng ph hoc dựng ốn chiu Xuõn phõn Chuyn tip t núng sang lnh Chuyn tip t lnh sang núng - S phõn b nhit , ỏnh sỏng, cỏch tớnh mựa 2 na cu trỏi ngc nhau 4 Cng c ? Vỡ sao cú cỏc mựa trờn trỏi t? 5 Dn dũ - Tr li cõu hi SGK v tp bn - c bi 9 - Tìm hiểu hiện tợng ngày và đêm ? Tại sao ngày đêm dài ngắn theo mùa ? Ngy 29/10/2012 Kớ duyt ca t trng Trn ỡnh Hng Giỏo ỏn a lớ 6 26 Nm . thực địa dựa vào tỷ lệ thước hoặc tỷ lệ số trên bản đồ Dùng thước (nếu dựa vào tỷ lệ thước). Tính toán (nếu dựa vào tỷ lệ số). 4. Củng cố. HS quan sát 2 bản đồ treo tường. Giáo án địa lí 6 Năm. Trần Đình Hưng Ngµy d¹y: 05/10/2012 Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 12 Trường THCS Quảng Trường Tiết 6: KÝ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. Sau khi. æ n ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ - GV vẽ sơ đồ Trái đất lên bảng. ? Điền các điểm cực Bắc, cực Nam, đường xích đạo, các kinh tuyến, vĩ tuyến. Giáo án địa lí 6 Năm học : 2014 - 2015 6 Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 6, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6, II. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY., I.MỤC TIÊU BÀI HỌC.