0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 full

301 3,480 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:54

Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn:14/8/2014 HỌC KÌ I Phần I: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Tiết 1 Bài 1: DÂN SỐ I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Về kiến thức - Hiểu và nắm vững về dân số, mật độ dân số, tháp tuổi, nguồn lao động của 1 địa phương. - Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số. - Hậu quả của bùng nổ dân số đối với các nước đang phát triển. 2. Về kĩ năng - Hiểu và nhận biết được sự gia tăng và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số. Rèn luyện kĩ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi. - KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin (HĐ1, HĐ2); phân tích (HĐ3); phản hồi, lắng nghe tích cực (HĐ2, HĐ3). 3. Về thái độ - Có ý thức tìm hiểu về tình hình dân số ở Việt Nam. II. CHUẨN BỊ CỦA GV – HS: 1. Giáo viên: Hình 1.1, 1.2 phóng to. Bài giảng điện tử. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập. III. PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại, giảng giải. Hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B 7C 7D 7E 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Các em có biết hiện nay trên Trái Đất có bao nhiêu người sinh sống? Trong đó có bao nhiêu nam, nữ, già, trẻ không? Bài học hôm nay phần nào giúp chúng ta trả lời được các câu hỏi này: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1: Tìm hiểu dân số và nguồn lao động. - GV Y/C hs: + đọc thuật ngữ “dân số” sgk/186 VD: 01/04/2009 VN có 85,86 triệu người. → Làm thế nào để biết được số dân, nguồn lao động ở 1 vùng, 1 quốc gia? Đó là công việc của người điều tra dân số. + Đọc sgk/3 cho biết: các cuộc điều tra dân số cho ta biết những gì? + Quan sát H1.1sgk/4 cho biết: . Trẻ em từ 0 – 4 tuổi ở mỗi tháp có bao nhiêu bé trai, bao nhiêu bé gái? ( Tháp 1 có khoảng 5,5 triệu bé trai; 5,5 triệu bé gái. Tháp 2 có khoảng 4,5 triệu bé trai; gần 5 triệu bé gái). . So sánh số người trong độ tuổi lao động ở 2 tháp? ( Tháp 1 ít hơn tháp 2). . Nhận xét hình dạng 2 tháp? (Thân, đáy, đỉnh). - HS tìm hiểu, trả lời. - GV nhận xét, kế luận. Hoạt động 2: Tìm hiểu về dân số thế giới tăng nhanh trong TK XIX và XX. - GV Y/c HS: + Đọc thuật ngữ “Gia tăng dân số” sgk/186, “Tỉ lệ sinh + Tỉ lệ 1. Dân số, nguồn lao động. - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của 1 địa phương, 1 quốc gia. - Dân số được biểu hiện cụ thể bằng 1 tháp tuổi. - Tháp tuổi cho biết tổng số nam và nữ phân theo đọ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của mỗi địa phương. - Hình dạng tháp tuổi cho biết dân số già hay trẻ. 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX - Những năm đầu CN dân số TG tăng GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm tử” Sgk/186. + Quan sát hình 1.2 sgk/4 nhận xét tình hình tăng dân số TG từ đầu TK XIX đến cuối TK XX? ( tăng nhanh, chậm, vọt). + Nguyên nhân nào làm cho dân số thế giới tăng như vậy? - HS tìm hiểu, trao đổi, trả lời. - GV nhận xét, chuẩn kiến thức. Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự bùng nổ dân số. - GV: Dựa vào thông tin Sgk và hiểu biết của bản thân, hãy cho biết sự bùng nổ dân số thế giới diễn ra ntn? + Các nước trên thế giới có chính sách gì để giảm sự gia tăng dân số? - HS trao đổi, trả lời. - GV nhận xét, kết luận. chậm do dịch bệnh, thiên tai, đói kém và chiến tranh. - Từ đầu TK XIX đến nay, dân số tăng nhanh do những tiến bộ về KT – XH, KH – KT và y tế. 3. Sự bùng nổ dân số - Xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của DS TG lên đến 2,1%. - Sự gia tăng DS không đều trên TG: Có xu hương giảm ở các nước phát triển và bùng nổ ở các nước đang phát triển thuộc châu Á, Phi, Mĩ Latinh. - NN: Do các nước ĐPT giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh TL tử trong khi TL sinh vẫn cao. - Hậu quả: Tạo sức ép đối với việc làm, phúc lợi xã hội, môi trường, kìm hãm sự phát triển KT – XH, - Nhiều nước có các chính sách dân số và phát triển KT – XH góp phần hạ thấp TLGT dân số. 4. Củng cố - Làm bài tập 2 sgk/6 5. Hướng dẫn về nhà Học bài, làm bài tập 2 Sgk và chuẩn bị trước bài 2. V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn:15/8/2014 Tiết 2 Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Biết được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới . - Nhận biết sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên thế giới . 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ phân bố dân cư. - Nhận biết được 3 chủng tộc trên thế giới qua ảnh và trên thực tế. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu về con người VN. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: Bản đồ phân bố dân cư thế giới, Bài giảng điện tử, Bản đồ tự nhiên, tranh ảnh về các chủng tộc trên thế giới . 2. Học sinh: sgk, vở ghi, vở bài tập, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Giảng giải, đàm thoại, khai thác kiến thức từ bản đồ, hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B 7C 7D 7E 2. Kiểm tra bài cũ: ? Tháp tuổi cho ta biết nhưng đặc điểm gì của dân số? ? Bùng nổ dân số xảy ra khi nào? Nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết? 3. Bài mới: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Loài người xuất hiện trên Trái Đất cách đây hàng triệu năm. Ngày nay con người sống hầu khắp nơi trên Trái Đất, có nơi rất đông cũng có nơi thưa thớt, để hiểu tại sao như vậy bài học hôm nay cho các em thấy được điều đó . Hoạt động của GV – HS Nội dung chính Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phân bố dân cư - GV cho HS đọc thuật ngữ “ Mật độ dân số” sgk/187 + Nêu công thức khái quát tính MĐ DS? Mật độ dân số (người/km 2 ) = Dân số (người):Diện tích (km 2 ) + Áp dụng làm bài tập 2 sgk/9? + HS quan sát lược đồ 2.1 và giới thiệu cách thể hiện trên lược đồ (chú giải). ? Hãy đọc trên lược đồ những khu vực đông dân nhất trên thế giới? (đọc từ phải qua trái). ? Hai khu vực nào có mật độ dân số cao nhất ? ? Những khu vực nào thưa dân ? ?Cho biết sự phân bố dân cư trên thế giới như thế nào ? - HS nghiên cứu trả lời. - GV nhận xét và chuẩn kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu các chủng tộc. - GV Y/c HS đọc thuật ngữ" chủng tộc " sgk/186 + Y/c HS đọc mục 2 sgk/8 cho biết: ?Làm thế nào để phân biệt được các chủng tộc ? + Chia nhóm: 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 chủng tộc về: đặc điểm hình thái bên ngoài, địa bàn sinh sống chủ yếu. 1. Sự phân bố dân cư - Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới. + Đông ở những nơi có giao thông thuận tiện, khí hậu ôn hoà: Những thung lũng và đồng bằng sông lớn: sông Hoàng Hà, sông Ấn - Hằng, sông Nin, Lưỡng Hà. Những khu vực có nền kinh tế phát triển của các châu: Tây Âu và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Phi . + Thưa thớt ở các hoang mạc, các vùng cực và gần cực, các vùng núi cao, các vùng sâu trong nội địa. - Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước … 2. Các chủng tộc - Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính là : Môngôlôit, Nêgrôit và Ơrôpêôit . - Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môngôlôit, ở châu GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Hoạt động của GV – HS Nội dung chính - HS: thảo luận, đại diện trình bày. - GV nhận xét, kết luận. Phi thuộc chủng tộc Nêgrôit, còn ở châu Âu thuộc chủng tộc Ơrôpêôit . 4. Củng cố 1. Dân cư trên thế giới sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? TL: Đồng bằng, ven biển 2. Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc? TL: Căn cứ vào đặc điểm hình thái bên ngoài. 5. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài, làm bài tập và chuẩn bị bài 3 . V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn: 23/8/2014 Tiết 3 Bài 3: QUẦN CƯ. ĐÔ THỊ HOÁ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn & quần cư đô thị . - Biết được vài nét về lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị . 2. Kỹ năng: - Nhận biết được quần cư đô thị hay quần cư nông thôn qua ảnh chụp hoặc trên thực tế Nhận biết được sự phân bố của các siêu đô thị đông dân nhất thế giới . 3. Thái độ: - Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường đô thị ; phê phán các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đô thị. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Giáo viên: BĐ dân cư thế giới có thể hiện các đô thị, Ảnh các đô thị ở Việt Nam hoặc trên thế giới, bài giảng điện tử. 2. Học sinh: sgk, vở ghi, cở bài tập và đồ dùng. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Đàm thoại, giảng giải. - Khai thác kiến thức bằng phương tiện trực quan, làm việc theo nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B 7C 7D 7E 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày tình hình phân bố dân cư trên thế giới? Giải thích về sự phân bố đó? GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm - Căn cứ vào đâu để chia dân cư TG thành các chủng tộc. VN thuộc chủng tộc nào? 3. Bài mới: Từ xưa, con người đã biết sống quây quần biết nhau để tạo nên sức mạnh nhằm khai thác và chế ngự thiên nhiên. Các làng mạc và đô thị dần hình thành trên bề mặt Trái Đất. Hoạt động của GV – HS Nội dung chính Hoạt động 1: Tìm hiểu Quần cư nông thôn và quần cư đô thị - GV Y/c HS đọc thuật ngữ " Quần cư " sgk/187? + Dựa vào mục 1sgk/10 và quan sát hình 3.1, 3.2 cho biết sự khác nhau giữa 2 kiểu quần cư? . Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1: quần cư nông thôn Nhóm 2: quần cư đô thị. (cách tổ chức sinh sống, mật độ, lối sống, hoạt động). + Liên hệ nơi em đang sống? - HS trao đổi, đại diện trình bày. - GV nhận xét, chuẩn kiến thức. HĐ2: Tìm hiểu Đô thị hoá. Các siêu đô thị - GV Y/c HS đọc mục 2 SGK/11 cho biết: ? Đô thị xuất hiện trên trái đất từ thời kì nào? ?Đô thị phát triển mạnh nhất vào khi nào? + HS xem lược đồ 3.3 và trả lời ?Có bao nhiêu siêu đô thị trên thế giới (từ 8 triệu dân trở lên)? (23) 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị - Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư thành thị . - Quần cư nông thôn: mật độ dân số thấp, hoạt động kinh tế chủ yếu là nông, lâm hay ngư nghiệp; nhà cửa tập trung thành làng mạc, thôn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước. - Quần cư đô thị: mật độ dân số rất cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. - Lối sống nông thôn và lối sống đô thị có nhiều điểm khác biệt. 2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị - ĐTH là xu thế tất yếu của TG. - Ngày nay, số người sống trên các đô thị đã chiếm khoảng một nửa dân số thế giới và có xu thế ngày càng tăng. - Đô thị xuất hiện sớm và phát triển mạnh nhất ở TK XIX là lúc công nghiệp phát triển. - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành siêu đô thị . + Châu Á: Bắc Kinh, Tô ki o, Thượng GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Hoạt động của GV – HS Nội dung chính ?Châu nào có siêu đô thị nhất? Có mấy siêu đô thị? Kể tên? (Châu Á có 12 siêu đô thị) - HS trả lời. - GV nhận xét, chuẩn KT. Hải, Xơ un, Niu Đê li, Gia các ta. + Châu Âu: Pari, Luân Đôn, Matxcova. + Châu Phi: Cai ro, La gốt + Châu Mĩ : Niu Iooc, Mêhicô, Ri o đê Gianêrô. 4. Củng cố - Hãy đọc tên và chỉ trên bản đồ các siêu đô thị châu Á ? 5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài, nhận xét bài tập 2 trang 12, chuẩn bị trả lời câu hỏi bài thưc hành. V. RÚT KINH NGHIỆM - Thời gian: - Nội dung: - Phương pháp: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Ngày soạn:24/8/2014 Tiết 4 Bài 4: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, củng cố cho HS: 1. Kiến thức: - Khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới. - Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở châu á. 2. Kĩ năng: - Nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân cư và các đô thị trên bản đồ phân bố dân cư và đô thị . - Đọc và khai thác các thông tin trên bản đồ dân số. - Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi. Nhận dạng tháp tuổi. - Vận dụng để tìm hiểu thực tế dân số châu Á, dân số một địa phương. - KNS: tư duy ( HĐ 1, 2), giao tiếp (HĐ 2) II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Giáo viên: Bản đồ phân bố dân cư và đô thị châu Á. Bản đồ tự nhiên châu Á. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập, Tập bản đồ, dụng cụ cần thiết. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Đàm thoại, giảng giải, hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ lược đồ. IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 1. Ổn định lớp: Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 [...]... học: 2014 – Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm 1 Giáo viên: BĐ Khí hậu Việt Nam, BĐ Khí hậu Châu Á hoặc TG Các tranh ảnh về các loại cảnh quan nhiệt đới gió mùa, rừng ngập mặn, rừng thông,… 2 Học sinh: Sgk, vở ghi, vở bài tập III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Khai thác kiến thức từ bản đồ - Đàm thoại, giảng giải - Hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp Ngày dạy Lớp 7A 7B 7C 7D 7E Sĩ số Tên... PHÁP DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm nhỏ; đàm thoại, gợi mở; trình bày 1 phút; thuyết giảng tích cực GV: Ngô Hồng Thơ 2015 Năm học: 2014 – Giáo án Địa Lý 7 - Khai thác kiến thức từ các phương tiện trực quan IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp Ngày dạy Lớp 7A 7B 7C 7D 7E Sĩ số Trường THCS Trọng Điểm Tên HS vắng 2 Kiểm tra bài cũ - Xác định vị trí của đới nóng? Đới nóng có đặc điểm gì và có mấy kiểu môi... năng GV: Ngô Hồng Thơ 2015 Năm học: 2014 – Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm - Rèn luyện khái niệm phán đoán Địa Lý cho HS ở mức độ cao hơn về mối quan hệ giữa Khí hậu với Nông nghiệp và đất trồng, giữa khai thác và bảo vệ đất trồng - Luyện tập cách tả môi trường qua tranh liên hoàn và củng cố thêm kĩ năng đọc ảnh địa lí cho học sinh - KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; phản hồi/ lắng nghe tích cực... vệ môi trường II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1 Giáo viên: Ảnh về xói mòn đất đai trên các sườn núi Các hình SGK hình 9.1, 9.2 Bản đồ tự nhiên thế giới 2 Học sinh: Sgk, vở ghi, đồ dùng III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Hướng dẫn HS khai thác kiến thức từ bản đồ - Đàm thoại gợi mở, giảng giải tích cực - Hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp Ngày dạy Lớp 7A 7B 7C 7D 7E Sĩ số Tên HS vắng 2 Kiểm tra bài cũ:... DẠY HỌC 1 Giáo viên: Bản đồ dân số thế giới và sự phân bố dân cư trên thế giới Sơ đồ hình bài tập 1 SGK trang 35 phóng lớn Biểu đồ gia tăng dân số ở các nước đang phát triển 2 Học sinh: Sgk, vở ghi, vở bài tập III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Thảo luận theo nhóm nhỏ; đàm thoại gợi mở; thuyết giảng tích cực - Khai thác kiến thức từ bản đồ IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp Ngày dạy Lớp 7A 7B 7C 7D 7E Sĩ số.. .Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm 7C 7D 7E 2 Kiểm tra bài cũ - Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị? - Kể tên các siêu đô thị trên thế giới? Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất? 3 Bài mới: Hoạt động của GV –... t12- t1-t2 841mm 0 22 C 7 tháng t5 - t9 5 tháng t1-2-3-1112 647mm Giảm từ 260-> 220C Giảm từ 9 -> 7Tg Tăng từ 3 -> 9Tg Giảm + Nhiệt độ: trung bình >220C + Mưa: tập trung theo mùa, lượng mưa từ 500 – 1500mm - Nóng quanh năm, có thời kì khô hạn, càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng dài, biên độ nhiệt trong năm lớn dần, lượng mưa trung bình giảm dần Năm học: 2014 – Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm... tập cách phân tích các sự vật, hiện tượng địa lí (các nguyên nhân di dân) - Củng cố thêm các kĩ năng đọc và phân tích ảnh địa lí, bản đồ địa lí và biểu đồ hình cột - KNS: tìm kiếm, xử lí thông tin và phân tích; phản hồi/ lắng nghe tích cực, giao tiếp khi làm việc nhóm 3 Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH toàn cầu II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1 Giáo viên: BĐ phân bố dân cư và đô thị trên... thuyết giảng tích cực - HD Hs khai thác kiến thức từ bản đồ, tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp Ngày dạy Lớp 7A 7B 7C 7D 7E Sĩ số Tên HS vắng 2 Kiểm tra bài cũ: - Hãy cho biết sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng? (Làm cho tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, suy giảm, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản cạn kiệt, thiếu nước sạch Chất lượng cuộc sống... treo lược đồ các môi trường địa lí và yêu cầu HS quan sát, kết hợp với sgk H5.1/16 GV: Ngô Hồng Thơ 2015 Năm học: 2014 – Giáo án Địa Lý 7 ? Xác định vị trí của môi trường nhiệt đới gió mùa trên BĐ? Toàn bộ môi trường nhiệt đới gió mùa của đới nóng nằm trong 2 khu vực Nam Á và Đông Nam Á Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực gió mùa điển hình này + GV treo lược đồ H7.1, H7.2 giới thiệu và yêu cầu HS . dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm 7C 7D 7E 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn. 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm - Khai thác kiến thức từ các phương tiện trực quan. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B 7C 7D 7E 2 Ổn định tổ chức: Ngày dạy Lớp Sĩ số Tên HS vắng 7A 7B 7C 7D 7E 2. Kiểm tra bài cũ (không) 3. Bài mới: GV: Ngô Hồng Thơ Năm học: 2014 – 2015 Giáo án Địa Lý 7 Trường THCS Trọng Điểm Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 full, Giáo án địa lí cơ bản lớp 7 full