0

Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 cả năm

70 2,432 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:10

Giáo án địa lí 6 Ngày soạn:11/08/2011 . HỌC KỲ I TUẦN 1. Tiết 1: BÀI MỞ ĐẦU A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được những nội dung chính của môn địa lí lớp 6. Cho các em biết được cần phải học môn địa lí như thế nào. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng đọc và phân tích, liên hệ thực tế địa phương vào bài học. 3. Thái độ: - Giáo dục tư tưởng yêu thiên nhiên, đất nước, con người. B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận C.Chuẩn bị: 1.GV: SGK 2.HS: SGK D.Tiến trình lên lớP: 1. ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ: - Không kiểm tra. 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: (20phút )Tìm hiểu nội dung của môn địa lí 6: GV: Các em bắt đầu làm quen với kiến thức môn địa lí từ lớp 6, đây là môn học riêng trong trường THCS. - Môn địa lí 6 giúp các em hiểu về điều gì? Trái đất của môi trường sống của con người với các đặc điểm riêng về vị trí trong vũ trụ, hình dáng, kích thước, vận động của nó. - Hãy kể ra 1 số hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên mà em thường gặp? + Mưa. + Gió. + Bão. + Nắng. + Động đất -Ngoài ra Nội dung về bản đồrất quan trọng. Nội dung về bản đồ là 1 phần của chương 1. Nội dung của môn địa lí 6: - Trái đất là môi trường sống của con người với các đặc điểm riêng về vị trí trong vũ trụ, hình dáng, kích thước, vận động của nó. - Sinh ra vô số các hiện tượng thường gặp như: + Mưa. + Gió. + Bão. + Nắng. + Động đất. NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 trình, giúp học sinh kiến thức ban đầu về bản đồ, phương pháp sử dụng, rèn kỹ năng về bản đồ, kỹ năng thu thập, phân tích, sở lý thông tin * Hoạt động 2: (15phút ) Tìm hiểu khi học môn địa lí như thế nào - Để học tốt môn địa lí thì phải học theo các cách nào? - Khai thác cả kênh hình và kênh chữ. - Liên hệ thực tế và bài học. - Tham khảo SGK, tài liệu. -Nội dung về bản đồ là 1 phần của chương trình, giúp học sinh kiến thức ban đầu về bản đồ, phương pháp sử dụng, rèn kỹ năng về bản đồ, kỹ năng thu thập, phân tích, sở lý thông tin 2. Cần học môn địa lí như thế nào? - Khai thác cả kênh hình và kênh chữ. - Liên hệ thực tế và bài học. - Tham khảo SGK, tài liệu. 4. Củng cố: (5phút ) - Nội dung của môn địa lí 6? - Cách học môn địa lí 6 thế nào cho tốt? 5. Hướng dẫn : (4phút ) - Học sinh học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc trước bài 1. (Giờ sau học) Ngày soạn:20/08/2011 . NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 Tuần 2. Chương I: TRÁI ĐẤT Tiết 2 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm được tên các hành tinh trong hệ mặt tròi, biết 1 số đặc điểm của hành tinh trái đất như: Vị trí, hình dạng và kích thước. - Hiểu 1 số khái niệm: Kinh tuyến, vĩ tuyến, KT gốc, VT gốc. - Xác định được đường xích đạo, KT tây, KT đông, VT bắc, VT nam. 2. Kỹ năng: - Quan sát, vẽ địa cầu. 3. Thái độ: - Giáo dục tư tưởng yêu thiên nhiên, đất nước, con người. B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận C.Chuẩn bị: 1.GV: Quả địa cầu. 2.HS: SGK D.Tiến trình LÊN LớP: 1. ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ: - H: Em hãy nêu 1 số phương pháp để học tốt môn địa lí ở lớp 6? TL: Phần 2. (SGK-Tr2) 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời: -Yêu cầu HS quan sát H1 (SGK) cho biết: -Hãy kể tên 9 hành tinh trong hệ mặt trời? (Mặt trời, sao thuỷ, sao kim, trái đất, sao hoả, sao mộc, sao thổ, thiên vương, hải vương, diêm vương.) - Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong HMT? 1. Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời : Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa - Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 dần mặt trời.) -ý nghĩa vị trí thứ 3? Nếu trái đất ở vị trí của sao kim, hoả thì nó còn là thiên thể duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời không ? Tại sao ?(Không vì khoảng cách từ trái đất đến mặt trời 150km vừa đủ để nước tồn tại ở thể lỏng, cần cho sự sống ) . *Hoạt động 2: . Hình dạng, kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến. - Cho HS quan sát ảnh trái đất (trang 5) dựa vào H2 – SGK cho biết: - Trái đất có hình gì?( Trái đất có hình cầu) - Mô hình thu nhỏ của Trái đất là?(Quả địa cầu ) - QSH2 cho biết độ dài của bán kính và đường xích đạo trái đất ? *Hoạtđộng3: Hệ thống kinh, vĩ tuyến - Yêu cầu HS quan sát H3 SGK cho biết? - Các em hãy cho biết các đường nối liền 2 điểm cực Bắc và Nam là gì?( Các đường kinh tuyến nối từ hai điểm cực bắc và cực nam, có độ dài bằng nhau) - Những đường vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các đường kinh tuyến là những đường gì ? ( Các đường vĩ tuyến vuông góc với các đường kinh tuyến, có đặc điểm song song với nhau và có độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực) - Xác định trên quả địa cầu đường kinh tuyến gốc ?(Là kinh tuyến 0 0 qua đài thiên văn G rinuýt nước anh ) - Có bao nhiêu đường kinh tuyến? - Có bao nhiêu đường vĩ tuyến? - Đường vĩ tuyến gốc là đường nào? (Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo, đánh số 0 o .) - ý nghĩa vị trí thứ ba của trái đất là 1 trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần nên trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời . 2. Hình dạng, kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến . - Hình dạng và kích thước trái đất rất lớn. (Diện tích tổng cộng của trái đất là 510triệu km 2 ) 3.Hệ thống kinh, vĩ tuyến - Kinh tuyến: đường nối từ hai điểm cực bắc và cực nam trên bề mặt quả địa cầu. - Vĩ tuyến: Vòng tròn trên bề mặt Địa cầu vuông góc với các đường kinh tuyến - Kinh tuyến gốc. Là kinh tuyến 0 0 qua đài thiên văn G rinuýt ở ngoại ô thành phố luân Đôn (nước Anh) - Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến số 0 0 (đường xích đạo). - KT đông: Những kinh tuyến nằm bên phải đường KT gốc. - KT Tây: Những đường kinh tuyến nằm bên trái KT gốc. - VT Bắc: Những vĩ tuyến nằm từ đường XĐ lên cực bắc. - VT Nam: Những vĩ tuyến nằm từ đường XĐ xuống cực Nam - Nửa cầu đông: nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 20 0 T và 160 0 Đ, NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 - Em hãy xác định các đường KT đông và KT tây?(Những đường nằm bên phải đường KT gốc là KT đông. - Những đường nằm bên trái là KT Tây) -Xác định đường VT Bắc và VT Nam? . (VT Bắc từ đường XĐ lên cực bắc. - VT Nam từ đường XĐ xuống cực Nam) - Nửa cầu đông, tây, bắc, nam? trên đó có các châu Á,Âu, Phi và Đại Dương. - Nửa cầu Tây: nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 20 0 T và 160 0 Đ, trên đó có toàn bộ Châu Mĩ. - Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ xích đạo đến cực Bắc. - Nửa cầu Nam: nửa bề mặt địa cầu tính từ xích đạo đến cực Nam. 4. Củng cố : - Vị trí của trái đất? - Hình dáng, kích thước? - Các đường kinh tuyến, vĩ tuyến? 5. Hướng dẫn : - Trả lời câu hỏi. (SGK) - Đọc trước bài 3. - Giờ sau học. NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 Ngày soạn::29/08/2011 Tuần 3.Tiết 3 Bài 2: BẢN ĐỒ - CÁCH VẼ BẢN ĐỒ A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được KN bản đồ và 1 vài đặc điểm của bản đồ theo các phương pháp chiếu đồ khác nhau. - Biết 1 số việc phải làm khi vẽ bản đồ như: Thu thập thông tin về các đối tượng địa lí, biết cách chuyển mặt cong của trái đất lên mặt phẳng của giấy, thu nhỏ khoảng cách dùng kí hiểu để thể hiện các đối tượng. 2. Kỹ năng: - Quan sát và vẽ bản đồ. 3. Thái độ: - Biết sử dụng và đọc bản đồ. B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận C.Chuẩn bị: 1.GV: Quả địa cầu.bản đồ thế giới.Bản đồ các Châu lục. 2.HS: SGK D.Tiến trình lên lớP: 1.ổn định : 2. Kiểm tra : - Xác định đường xích đạo? KT gốc? VT gốc? 3. Bài mới: - Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: - Yêu cầu HS đọc kiến thức trong (SGK) cho biết: - Bản đồ là gì? (Là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính sác về vùng đất hay toàn bộ bề mặt trái đất trên một mặt phẳng) * Hoạt động 2: Vẽ bản đồ: - Các nhà khoa học làm thế nào để vẽ được bản đồ? (Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của trái đất lên mặt phẳng của giấy Người ta dùng phương pháp chiếu đồ (Chiếu các điểm trên mặt cong lên giấy). 1.Bản đồ là gì : -Là hình vẽ thu nhỏ trên mặt phẳng của giấy, tương đối chính sác về vùng đất hay toàn bộ bề mặt trái đất 2.Vẽ bản đồ: Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của trái đất lên mặt phẳng của giấy. - Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của thế giới hoặc của các lục địa vẽ trên mặt phẳng của giấy. - Còn trên quả địa cầu là hình ảnh đã được vẽ trên một mặt cong. - Người ta dùng phương pháp chiếu đồ (Chiếu các điểm trên mặt cong lên giấy). 3. Một số công việc phải làm khi vẽ NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 *Hoạt động3: Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ - Trên bản đồ thể hiện điều gì?( Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Thu thập các đối tượng địa lí. - Kí hiệu để thể hiện chúng trên bản đồ.) - Yêu cầu HS đọc phần kênh chữ trong SGK cho biết: - Qua bản đồ ta có thể thấy được những thông tin gì? Dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ? * Hoạt động 4: Tầm quan trọng của bản đồ - Cho biết công dụng bản đồ ? bản đồ Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Thu thập các đối tượng địa lí. - Kí hiệu để thể hiện chúng trên bản đồ. 4.Tầm quan trọng của bản đồ -Bản đồ cung cấp cho ta khái niệm chính xác về vụ trí, về sự phân bố các đối tượng, hiện tượng địa lý, tự nhiên, xã hội ở các vụng đất khác nhau trên bản đồ . 4. Củng cố: - Bản đồ là gì? - Các thông tin được thể hiện trên bản đồ? 5. Hướng dẫn HS học: - Làm BT 2, 3 (SGK –Tr11). - Đọc trước bài 3. (Giờ sau học) Ngày soạn:04/09/2011 NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 Tuần 4. Tiết 4 Bài 3: TỶ LỆ BẢN ĐỒ A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu tỉ lệ bản đồ là gì ? - Nắm được ý nghĩa của 2 loại: Số tỉ lệ và thước tỉ lệ. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ. 3.Thái độ: HS yêu thích nôm học B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận C.Chuẩn bị: 1.GV: Một số bản đồ có tỉ lệ khác nhau. 2.HS: SGK D.Tiến trình lên lớP: 1. ổn định : 2. Kiểm tra : - Bản đồ là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: Yêu cầu HS quan sát 2 bản đồ thể hiện cùng 1 lãnh thổ nhưng có tỉ lệ khác nhau (H8, 9) cho biết: -Tỉ lệ bản đồ là gì ?(Tỉ lệ bản đồ: Là tỉ số giữa các khoảng cách tương ứng trên thực địa.) - ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?( Tỉ lệ bản đồ giúp chúng ta có thể tính được khoảng cách tương ứng trên thực địa 1 cách dễ dàng) - Tỉ lệ bản đồ được thể hiện ở mấy dạng? ( Biểu hiện ở 2 dạng) .VD: Tỉ lệ 1: 100.000 < 1cm trong bản đồ bằng 100.000 cm hay 1km trên thực tế. GV yêu cầu HS tính tỉ lệ bản đồ ở 2 H8, 9 VD: Hình 8: 1: 7.500 =1cm trên bản đồ = 7.500cm ngoài thực tế Hình 9: 1: 15000=1cm trên bản đồ =15.000cm ngoài thực tế -BĐ nào trong 2 BĐ có tỉ lệ lớn hơn -BĐ nào thể hiện các đối tượng địa lý chi tiết hơn ? (H8) -Mức độ nội dung của BĐ phụ thuộc vào yếu tố nào ?(tỉ lệ BĐ) *Hoạt động 2:Đo tính các khoảng cách 1. ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ: + ý nghĩa: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lấn so với kích thước thực của chúng trên thưc tế. + Biểu hiện ở 2 dạng: - Tỉ lệ số. - Thước tỉ lệ. 2. Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ: a) Tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ thước. NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ: - Yêu cầu HS đọc kiến thức trong SGK cho biết: - Cách tính khoảng cách bằng tỉ lệ thước? - Cách tính khoảng cách bằng tỉ lệ số? + Hoạt động nhóm: 4nhóm - Nhóm 1:Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Hải vân -khách sạn thu bồn. - Nhóm 2: :Đo và tính khoảng cách thực địa theo đường chim bay từ khách sạn Hoà bình -khách sạn Sông Hàn - Nhóm 3: :Đo và tính chiều dài của đường Phan bội châu (Đoạn từ đường trần quý Cáp -Đường Lý Tự Trọng ) - Nhóm4: :Đo và tính chiều dài của đường Nguyễn Chí Thanh (Đoạn đường Lý thường Kiệt - Quang trung ) Hướng dẫn : Dùng com pa hoặc thước kẻ đánh dấu rồi đặt vào thước tỉ lệ. Đo khoảng cách theo đường chim bay từ điểm này đến điểm khác. . b) Tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ số. 4. Củng cố: - Tính khoảng cách từ KS Hải Vân đến KS Thu Bồn? - Từ KS Hoà Bình đến KS Sông Hàn? - Từ đường Trần Quí Cáp -> Lý Tự Trọng? 5. Hướng dẫn HS học: + Làm BT 2 :5cm trên BĐ ứng khoảng cách trên thực địa là: 10km nếu BĐ có tỉ lệ 1:200000 Gợi ý:1 cm BĐ ứng 200000cm thực tế =2km 5 cmBĐ ứng 5X200000cm thực tế =1000000cm=10km +BT3: KCBĐX tỉ lệ =KCTT KCTT:KCBĐ=tỉ lệ HN đi HPhòng=105km=10500000cm:15=700000. tỉ lệ :1:700000 Ngày soạn:11/09/2011 Tuần 5. Tiết 5 Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n Giáo án địa lí 6 KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS cần nắm được các quy định về phương hướng trên bản đồ. - Hiểu thế nào là kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí cảu 1 điểm trê bản đồ trên quả địa cầu. - Biết cách tìm kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí của 1 điểm trên bản đồ. 2. Kỹ năng: - Quan sát. - Phân tích. - Xác định phương hướng trên bản đồ. 3.Thái độ : yêu thích nôm học B.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + thảo luận C.Chuẩn bị : 1.GV - Bản đồ Châu á, bản đồ ĐNA. - Quả địa cầu. 2.HS: SGK D.Tiến trình lên lớP: 1. ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ : H: Tỉ lệ bản đồ dùng để làm gì? Cho VD? Dùng để tính khoảng cách trên bản đồ ứng với các khoảng cách trên thực tế. VD: 1 cm trên bản đồ sẽ = 100.000cm = 1km trên thực tế. (1:100.000) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1: Phương hướng trên bản đồ: - Yêu cầu HS quan sát H.10 (SGK) cho biết: - Các phương hướng chính trên thực tế? (- Đầu phía trên của đường KT là hướng Bắc. - Đầu phía dưới của đường KT là hướng Nam. - Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông. - Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.) HS: Vẽ sơ đồ H10 vào vở. Vậy trên cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào yếu tố nào ?(KT,VT) - Trên BĐ có BĐ không cthể hiện KT&VT làm thế nào để xác định phương hướng ?(Dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc 1. Phương hướng trên bản đồ: * Phương hướng trên bản đồ: Gồm 8 hướng chính. * Cách xác định phương hướng trên bản đồ: - Với bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến: là phải dựa vào các đường KT,VT để xác định phương hướng - Trên BĐ không vẽ KT&VT dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc trên bản đồ để xác định hướng bắc sau đó tìm các hướng còn lại. 2. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí: NguyÔn Ngäc Qu©n – Trêng THCS CÈm S¬n [...]... gúc vúi MPT - 23027 Bc - Chớ tuyn Bc - 23027 Nam - Chớ tuyn Nam - 22 /6: C ngy di, ờm ngn - 22/12: C ngy ngn, ờm di 2 2 min cc s ngy cú ngy, ờm di sut 24 gi thay i theo mựa: Nguyễn Ngọc Quân Trờng THCS Cẩm Sơn Giỏo ỏn a lớ 6 -V tuyn 66 033 Bc v Nam l nhng ng gỡ? - Vo cỏc ngy 22 /6 v 22/12, Ngy V 22 /6 663 3phỳtB 66 33phỳt N 66 33phỳtB 66 33phỳt N 22/12 21/3-23/9 23/9-21/3 Kt lun Cc bc Cc nam Cc bc Cc nam... 21/3-23/9 23/9-21/3 Kt lun Cc bc Cc nam Cc bc Cc nam S ngy cú S ngy cú Mựa ngy di 24h ờm di 24h 1 1 H ụng 1 1 ụng H 1 86( 6Thỏng) 1 86( 6Thỏng) 1 86( 6Thỏng) 1 86( 6Thỏng) Mựa hố 1 -6 thỏng H ụng ụng H Mựa ụng 1-6Thỏng 4 Cng c : - Da vo H24: Em hóy phõn tớch hin tng ngy, ờm di ngn khỏc nhau trong cỏc ngy 22 /6 v 22/12? 5 Hng dn HS hc: - Lm BT 2,3 (SGK) - c trc bi 10 Ngy son:18/10/2011 Tun 12 Tit 12: Bi 10: CU TO BấN... ngy 22 /6 v 22/12 ? - di ca ngy, ờm trong ngy 22 /6 v ngy 22/12 im C nm trờn ng xớch o? * Hot ng 2: 2 min cc s ngy cú ngy, ờm di sut 24 gi thay i theo mựa: GV: Yờu cu HS da vo H 25 (SGK) cho bit: - Vo cỏc ngy 22 /6 v 22/12 di ngy, ờm ca cỏc um D v D v tuyn 66 033 Bc v Nam ca 2 na a cu s nh th no? 1 Hin tng ngy, ờm di ngn cỏc v khỏc nhau trờn Trỏi t: - ng biu hin truc nm nghiờng trờn MPT 66 033 -... d.Tin trỡnh t chc dy hc: Nguyễn Ngọc Quân Trờng THCS Cẩm Sơn Giỏo ỏn a lớ 6 1 n nh t chc: 2 Kim tra bi c: - Vo ngy no thỡ hin tng ngy ờm din ra sut 24h 2 cc? ( vo ngy 22 /6 v 22/11 cỏc v tuyn 66 0B v 66 oN.) 3 Bi mi Hot ng ca thy v trũ Ni dung *Hot ng 1: Cu to bờn trong ca 1 Cu to bờn trong ca trỏi t trỏi t GV: Yờu cu HS quan sỏt H 26 v bng thng kờ (SGK) cho bit: Gm 3lp -Lp v - Hóy cho bit Trỏi t gm my... hỡnh elớp gn trũn - Hng chuyn ng: T Tõy sang ụng - Thi gian T chuyn ng quanh mt tri 1 vũng l 365 ngy v 6 gi - Trong khi chuyn ng trờn qu o quanh mt tri, trc Trỏi t lỳc no cng gi nguyờn ụ nghiờng 66 033) trờn mt phng qu o v hng nghiờng ca trc khụng i ú l s chuyn ng tnh tin 2 Hin tng cỏc mựa Cú nghiờng khụng i, hng v 1phớa - 2 na cu luõn phiờn nhau ng gn v chch xa mt tri sinh ra cỏc mựa - Ngy 22 /6 (h... Bc: Bc ? ( S lc a: 39,4%,S i dng: 60 ,6 - S lc a: 39,4% %) - S i dng: 60 ,6 % - T l S lc a v i dng na cu Nam? ( S lc a: 19,0%, S i dng: + Na cu Nam: 81%) - S lc a: 19,0% -HS xỏc nh trờn bn cỏc lc a v - S i dng: 81,0% i dng ? * Hot ng 2: Bi 2: 2 Bi 2: -QS bn th gii HS quan sỏt bng + Cú 6 lc a trờn Th gii (SGK)tr34 cho bit Cú bao nhiờu lc a - Lc a ỏ - u trờn th gii?(6lc a ) - Lc a Phi H: Lc a cú din... nghiờng 66 033) - Trỏi t quay trờn trc v nghiờng trờn trờn mt phng qu o MPG bao nhiờu .? -Hng t quay trỏi t T Tõy sang GV: Chun kin thc ụng - Trỏi t quay quanh trc theo hng no? - Vy thi gian Trỏi t t quay quanh nú -Thi gian t quay vũng 24 gi trong vũng 1 ngy ờm c qui c l ( 1ngy ờm) Vỡ vy, b mt Trỏi t bao nhiờu?(24h) c chia ra 24 khu vc gi -Tớnh tc gúc t quay quanh trc ca trỏi t l ?( 360 0: 26= 150/h> 60 phỳt... - Khỏch sn: - Bnh vin: 5 Hng dn HS hc: - Tr li cõu hi: 1, 2, 3 (SGK) - c trc bi 6 (Gi sau hc) Ngy son: 26/ 09/2011 Tun 7 Tit 7: Bi 6: THC HNH Tp s dng a bn v thc o v s lp hc A.Mc tiờu: 1 Kin thc: Sau khi hc xong HS cn nm c a bn tỡm phng hng ca cỏc i tng a lớ trờn bn Nguyễn Ngọc Quân Trờng THCS Cẩm Sơn Giỏo ỏn a lớ 6 - Bit o khong cỏch thc t v tớnh t l khi a lờn lc - Bit v s n gin ca 1 lp hc hoc... quanh Mt tri 1vũng ca trỏi t l bao nhiờu ? ( 365 ngy 6h ) - Ti sao hng nghiờng v nghiờng ca trc Trỏi t khụng?( quay theo 1hng khụng i ) * Hot ng 2: Hin tng cỏc mựa GV: Yờu cu HS quan sỏt H23 cho bit: Khi chuyn ng trờn qu o trc nghiờng v hng t quay ca trỏi t cú thay i khụng ?(cú nghiờng khụng i ,hng v 1phớa ) - Ngy 22 /6( h chớ ) na cu no ng v phớa Mt tri? ( Ngy 22 /6 (h chớ): Na cu Bc ng v phớa Mt tri nhiu... trờn bn a Kớ hiu hỡnh hc b Kớ hiu ch c Kớ hiu tng hỡnh Bi 6: Thc hnh - Tp s dng a bn, thc o - V s - Trỏi t t quanh trc t T -> - Cú 24 khu vc gi - Quay quanh trc mt 24h (1vũng) Bi 7: S vn ng t quay quanh trc - Trỏi t chuyn ng quanh Mt Tri ca Trỏi t v cỏc h qu theo 1 qu o cú hỡnh elớp gn trũn - Trỏi t chuyn ng quanh Mt Tri 1 vũng l 365 ngy 6h Bi 8: S chuyn ng ca Trỏi t - Cu to ca Trỏi t quanh mt tri . S¬n Giáo án địa lí 6 *Hoạt động3: Một số công việc phải làm khi vẽ bản đồ - Trên bản đồ thể hiện điều gì?( Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản. S¬n Giáo án địa lí 6 1. Kiến thức: - HS hiểu được kí hiệu bản đồ là gì? - Biết các đặc điểm và sự phân loại bản đồ, kí hiệu bản đồ. - Biết cách dựa vào bảng chú giải để đọc các kí hiệu trên bản. tượng địa lí trên bản đồ? * Hoạt động 4: Tầm quan trọng của bản đồ - Cho biết công dụng bản đồ ? bản đồ Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 cả năm, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 cả năm, Giáo án địa lí cơ bản lớp 6 cả năm