0

giao an giao duc cong dan 8 3 cot

giao an giao duc cong dan 8

giao an giao duc cong dan 8

Ngữ văn

... Hờng Trờng THCS Thị trấn Hng Hà Thiết kế dạy Công dân Trung thực Ngày dạy : /8/ 20 08 Ngày soạn : Lớp: /8/ 20 08 /8/ 20 08 i mục tiêu học : - Giúp Hs hiểu trung thực, biểu lòng trung thực cần phải trung ... cho lỗi nhỏ bạn - Khoan dung nhu nhợc, không công - Ngời khôn ngoan ngời có lòng bao dung - Quan hệ ngời tốt đẹp có lòng khoan dung - Chấp vặt định kiến sữ có hại cho quan hệ bạn bè Hoạt động ... tự trọng, học tập gơng lòng tự trọng ngời sống xung quanh ii chuẩn bị : - Tranh ảnh, tài liệu, băng hình - Một số mẩu chuyện, câu nói vị danh nhân iii hoạt động dạy học chủ yếu : * Kiểm tra cũ...
 • 107
 • 1,852
 • 3
Giáo án giáo dục công dân 8 chuẩn KTKN 2014

Giáo án giáo dục công dân 8 chuẩn KTKN 2014

GDCD-GDNGLL

... th anh rut tri huyn Thanh Ba ú cú hnh ng gỡ ? - Xin tha cho tri huyn Thanh Ba Cõu 3: Tỡm chi tit v nhn xột v vic lm ca quan tun ph Nguyn Quang Bớch ? Cõu 4: Vic lm ca quan tun ph Nguyn Quang ... khụng hỏm danh hỏm li - Khụng toan tớnh riờng t cho cỏ nhõn - Khc t mi u ói dnh cho ch tch chm lo cho nhõn dõn, cho t nc IV Tin trỡnh dy hc - giỏo dc: n nh lp - Kim tra s s : 8A 8B 8C 8D Kim ... tm tc ng, ca dao, danh ngụn - Xem trc bi 6: Xõy dng tỡnh bn sỏng, lnh mnh V Rỳt kinh nghim: 28 Ngy son Ngy ging 8A 8B 8C 8D Tit - Bi : XY...
 • 89
 • 3,639
 • 3
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

GDCD-GDNGLL

... 32 .4 2000 426 37 .4 1 13 9.92 38 8 26. 43 2001 4 68 36 .2 89 6 .89 406 30 . 03 2002 4 48 35 .36 117 9 .32 32 .04 TB 502.6 42 .36 82 .8 6 .89 2 83 .2 24. 18 I- Đặt vấn đề GV chi lớp thành nhóm , giao cho nhóm thảo ... quan sát hai bảng : Sơ suất , bất cẩn Vi phạm quy đinh Sự cố kỹ thuật Ghi Năm PCCC Số vụ Tỉ lệ % Số vụ Tỉ lệ % Số vụ Tỉ lệ % 19 98 7 78 66.5 72 61 32 1 1999 38 3 38 . 7 23 2 .32 30 1 32 .4 2000 426 37 .4 ... chi thành nhóm , nhóm cử nhóm trởng th ký Nhóm : Bài tập SGK tr 33 Nhóm 2: Bài tập SGKtr 33 Nhóm 3: Bài tập SGK tr 33 Các nhóm tranh luận trả lời câu hỏi GV giảI đáp thắc mắc GV thống đáp án GV...
 • 71
 • 1,367
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

GDCD-GDNGLL

... đảm bảo trật tự an toàn giao thông (10') - GV:Đặt câu hỏi H: Để tránh tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn đờng ta phải làm gì? H: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông? ( Hệ thống giao thông cha ... chấm - Đề chẵn I Trắc nghiệm khác quan (3 điểm) Câu Khoanh tròn câu D (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu C (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu B (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu D (0,5 điểm) Câu (1 điểm) ... dẫn chấm - Đề lẻ I Trắc nghiệm khác quan (3 điểm) Câu Khoanh tròn câu A (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu A (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu A (0,5 điểm) Câu Khoanh tròn câu A (0,5 điểm) Câu (1 điểm)...
 • 56
 • 881
 • 3
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

GDCD-GDNGLL

... đến đại uý công an có quen biết với bà từ trước Công an: Chào chò, mời chò ngồi Bà mẹ: Chào anh, đến để nhờ anh lo cho vụ tôi, anh cố gắng giúp nó, tiền bạc quà cáp lo hết Công an: Xin lỗi chò, ... người khác Giảng ( 28 ) * Giới thiệu GV đưa tình huống: Hải mượn tập Lan nhà để chép hứa ngày hôm sau mang vào lớp trả cho Lan tối hôm Hải mê xem ti vi, quên chép quên để tập Lan vào cặp Sáng hôm ... trách nhiệm với BT3/ 33 : (Không nên + giải thích cho bạn hiểu) + Bố mẹ Chi đúng, biết quan tâm, tự lo lắng cho con, có quyền quản lý, trông nom Dặn dò : + Chi : sai, không ngoan, hiểu biết -Xem...
 • 80
 • 820
 • 9
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

GDCD-GDNGLL

... hiờu an toan giao thụng quan - Giao dc y thc cac em am bao an toan giao thụng i ng B CHUN B GV - Nghiờn cu SGK, SGV, soan k giao an - Cac bc tranh v tai nan giao thụng - Mụt sụ bin bao hiờu giao ... c c iờm, y ngha cua tinh ban sang lanh manh 2.Vờ ky nng: - Bit anh gia thai ụ, hanh vi cua ban thõn va ngi khac quan hờ vi ban be - Bit xõy dng tinh ban sang lanh manh Vờ thai : - Co thai ụ quy ... mc ụ gia tng nhanh cac phng tiờn giao thụng va mc ụ bao ụng cac v tai nan giao thụng ang xay hang - Nm c nhng nguyờn nhõn dõn n tai nan giao thụng va cac biờn phap am bao an toan giao thụng - Giup...
 • 89
 • 875
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

GDCD-GDNGLL

... SGK N1: * Bi (trang 33 ) SGK HS: N2: * Bi (trang 33 ) SGK HS: N3: * Bi (trang 33 ) SGK HS: Nm hoc 2012 - 20 13 * Bi hc: Chỳng ta phi bit kớnh trng, yờu thng chm súc ụng b, cha m BT3: - B m Chi ỳng ... ng 2.- Anh Lê ngời yêu nớc - Vì phu lu mạo hiểm anh không đủ can đảm Bác 3. - Bác ngời không sợ khó khăn, gian khổ, có ý chí tự lập cao Trng THCS Thanh Vn Giao an GDCD Nm hoc 2012 - 20 13 ? Bài ... sai cua ban va khuyờn ban ,giup ban lõn sau ban khụng mc khuyờt iờm o na Bai 3: Hanh vi thờ hiờn s tụn le phai: a.Chõp hanh tụt moi nụi quy ni minh sụng ,lam viờc va hoc tõp c Phờ phan nhnh...
 • 95
 • 982
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

GDCD-GDNGLL

... ®Õn th¸ng 16-12-1999 ph¸t hiƯn 16. 688 ngêi nhiƠm N¨m 2002 ph¸t hiƯn 86 .81 7 ngêi nhiƠm 30 -9-2006 c¶ níc cã 111.1 48 ngêi nhiƠm HIV , ®ã chun sang AIDS 18. 8 48 trêng hỵp ®ã 10.940 ngêi ®· chÕt ... cđa Lan ®óng v× : rõng lµ tµi s¶n cđa qc gia Nhµ níc ®· giao qun b¶o vƯ rõng cho c¬ quan kiĨm l©m , UBND qu¶n lý th× c¸c c¬ quan nµy cã tr¸ch nhiƯm xư lý - Em sÏ b¸o víi c¬ quan cã thÈmqun can ... 3: Văn hoá, giáo dục , khoa học , cơng nghệ (Điều 30 - 43) Chương 4: Bảo vệ tở q́c XHCN(44- 48) Chương : Qùn và nghĩa vụ bản của cơng dân (Điều 49 -82 ) Chương 6: Q́c hợi (Điều 83 -100)...
 • 58
 • 751
 • 3
Giáo án Giáo dục công dân 8 HK1_CKTKN

Giáo án Giáo dục công dân 8 HK1_CKTKN

GDCD-GDNGLL

... người xung quanh giữ sức khoẻ thân (1đ ) THỐNG KÊ ĐIỂM Lớp Tổng số Giỏi -> 10 SL TL Khá 6,5 -> 7 ,8 SL TL Trung bình Yếu 5-> 6,4 3, 5 -> 4 ,8 SL TL SL TL Kém -> 3, 3 SL TL 8/ 1 8/ 2 8/ 3 Nhận xét: - ... sẵn giấy Ao) +TH1: Em Lan nhặt ví tiền, nhờ công an trả lại cho người +TH2- Anh cảnh sát giao thông không nhận tiền người lái xe họ vi phạm pháp luật Hành vi em Lan anh CSGT -GV: Em có nhận ... khó khăn gian khổ 2- Anh Lê người có lòng yêu nước, N2- Em có nhận xét suy nghó lòng tự tin vào hành động anh Lê ? thân nên anh chùn bước không đủ can đảm vượt qua khó khăn để Bác Hồ 3- Bác thể...
 • 71
 • 1,072
 • 6
Giáo án Giáo dục công dân 8 HK2_CKTKN

Giáo án Giáo dục công dân 8 HK2_CKTKN

GDCD-GDNGLL

... người nộp cho quan công an (1 đ) THỐNG KÊ ĐIỂM Tổng Giỏi Khá Trung bình 29 Yếu Kém GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 -> 10 SL TL 6,5 -> 7 ,8 SL TL 5-> 6,4 SL TL 3, 5 -> 4 ,8 SL TL -> 3, 3 SL TL 8/ 1 8/ 2 Nhận xét: ... dụng hàng 3- Bán,tặng,cho mượn c-Đònh đoạt  c  a  b  a  b  c 3- Bình cổ không thuộc ông An N3-Bình cổ có thuộc ông An thuộc nhà nước không ? Vì ? 4- Ông An không quyền bán N4- Ông An có quyền ... năm 1992: Điều 58 -Bộ luật dân sự: Điều 175 +Bài 17: HP năm 1992: Điều 17, 18 -Bộ luật hình sự: Điều 144 +Bài 18: HP năm 1992: Điều 74 -Luật khiếu nại, tố cáo: Điều 4 ,30 , 31 , 33 … +Bài 19: HP năm...
 • 62
 • 1,008
 • 4
Giáo án Giáo dục công dân 8 HK2_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Giáo dục công dân 8 HK2_CKTKN_Bộ 2

GDCD-GDNGLL

... THCS Chơng Xá - Bài soạn GDCD 68 quan công an xử lí theo pháp luật ? Theo em, anh H phải làm để bảo vệ - Anh H khiếu nại lên quan có thẩm quyền lợi quyền để quan có trách nhiệm yêu cầu ngời giám ... ( 15-29) + Chng 3: Vn hoỏ, giỏo dc, khoa hc, cụng ngh ( 30 - 43) + Chng 4: Bo v t quc XHCN (iờu 44- 48) + Chng : Quyn v ngha v c bn ca cụng dõn (iu 49 -82 ) + Chng 6: Quc hi (iu 83 -100) + Chng 7: ... cho c Định đoạt mợn ? Bình cổ ông An tìm đợc có thuộc ông An không? Vì ? Ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao? 63 - 1a, 2b, 3c - Bình cổ không thuộc vê ông An Bình cổ thuộc Nhà nớc - Chủ sở...
 • 45
 • 870
 • 0
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

GDCD-GDNGLL

... hợp quan niệm sống, bình đẳng tôn trọng… 3. Giảng Hoạt động dạy học Hoạt động thầy, Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: I.Đặt vấn đề GV nêu vấn đề Nghe SGK *Em đồng tình với quan Quan niệm quan niệm ... đánh giá mức, coi trọng danh dự, phẩm giá lợi ích người khác 2.Ý nghĩa: -Được người khác tôn trọng lại -Làm cho quan hệ xh trở nên lành mạnh, tong sáng tốt đẹp Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- ... người Ko mà phải đấu khác đồng tình, tranh, phê bình họ sai ủng hộ, lắng nghe người ko coi khinh, miệt khác mà ko cần phê phán thị, xúc phạm đến danh dự đấu tranh họ có việc hay dùng lời nói thô...
 • 28
 • 1,137
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

GDCD-GDNGLL

... SGV, ti liu cú liờn quan - Trũ : c trc phn t SGK /30 ,31 Tr li cỏc cõu hi gi ý SGK /30 ,31 c trc t liu tham kho: Hin phỏp nm 1992 Sgk trang 32 , 33 C Phng phỏp - Phng phỏp nờu 39 - Phng phỏp tho lun ... : GV treo tranh: Một số thành tựu kĩ thuật kỉ XIX ? Em hiểu tranh có nội dung gì? HS: Chụp số thành tựu kĩ thuật kỉ XIX GV: Đây điện thoại sản xuất năm 188 1, xe ô tô sản xuất năm 188 5 ? So sánh ... trng l phi Gii thớch c vỡ li la chn 3. 0 30 S cõu S im T l Bit suy ngh v hnh ng theo l phi S cõu S im T l Tng s cõu Tng s im T l % 1.0 10 2.0 20 3. 0 30 3. 0 30 a cỏch ng x phự hp th hin s tụn trng...
 • 95
 • 907
 • 1
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

GDCD-GDNGLL

... Phố) Người anh nông dân nghèo khổ phải nuôi mẹ già Tìm mẹ anh, người em tin anh ngày hai bữa cháo loãng, gầy gò đói rách Chia tay anh trở Thành Phố, người em cho anh khoản tiền người anh không ... thích ? giúp Quang tiến mà làm Quang GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 13 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD a) Minh hứa với bố mẹ Quang cô giáo giúp lười biếng ỷ lại Quang học tập ... phê phán đấu tranh họ có việc làm ,hay ý kiến sai -Trong phê bình đấu tranh không nên miệt thị coi khinh xúc phạm đến danh dự thô tục mà phải phân tích để họ thấy sai HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập HS...
 • 140
 • 738
 • 5
Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

GDCD-GDNGLL

... Gv treo bảng phụ tập1 *Bài sgk trang 8: Hs làm cá nhân Hành vi liêm khiết: a, c, đ, g Hs trình bày theo suy nghĩ Gv đánh giá Bài tập sgk trang 8: *Bài sgk trang 8: Gv cho hs đọc yêu cầu tập Đồng ... biết Bác Hồ đợc Bác Hồ danh nhân VH giới: coi danh nhân văn hoá giới ? - Bác Hồ bôn ba nớc học hỏi kinh nghiệm, đấu tranh tìm đờng cứu nớc; - Bác tợng kiệt xuất đấu tranh giải phóng dân tộc Bác ... im S im T l : T l :30 % T l :30 % 38 Ts cõu : Ts cõu : Ts cõu: Ts cõu: Ts cõu: Ts cõu: T.s cõu : S im Sim : 1,5 S : 1/5 S :2 S :3 Sim : S im :10 T l : Tl: 15% TL: 15% TL: 20 TL: 30 % Tl %: 20 T l...
 • 166
 • 549
 • 0
Giáo án giáo dục công dân 8 rất chi tiết

Giáo án giáo dục công dân 8 rất chi tiết

GDCD-GDNGLL

... c chi thnh nhúm, mi nhúm c mt nhúm trng v mt th ký Nhúm : Bi SGK tr 33 Nhúm 2: Bi SGKtr 33 Nhúm 3: Bi SGK tr 33 Cỏc nhúm tranh lun v tr li cõu hi GV giI ỏp nhng thc mc GV thng nht ỏp ỏn ỳng GV ... kin ca bn Ho vỡ: Nhng nc ang phỏt trin cú th ? Em ng ý vi ý kin no sau nghốo nn, lc hu nhng ó cú nhng giỏ õy(ỏnh du X vo ụ trng cõu tr li tr hoỏ mang bn sc dan tc, mang tớnh ng ý) truyn thng ... hc sinh c phõn vai ni dung phn t GV: Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Đại Hng I- t 33 Giáo án GDCD 1 23- Mt HS c li dn Mt HS vai Bỏc H Mt HS vai anh Lờ GV chia lp thnh nhúm tho lun theo cỏc cõu hi...
 • 95
 • 1,042
 • 2
 tài liệu giáo dục công dân 8

tài liệu giáo dục công dân 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... 32 .4 2000 426 37 .4 1 13 9.92 38 8 26. 43 2001 4 68 36 .2 89 6 .89 406 30 . 03 2002 4 48 35 .36 117 9 .32 32 .04 TB 502.6 42 .36 82 .8 6 .89 2 83 .2 24. 18 I- Đặt vấn đề GV chi lớp thành nhóm , giao cho nhóm thảo ... quan sát hai bảng : Sơ suất , bất cẩn Vi phạm quy đinh Sự cố kỹ thuật Ghi Năm PCCC Số vụ Tỉ lệ % Số vụ Tỉ lệ % Số vụ Tỉ lệ % 19 98 7 78 66.5 72 61 32 1 1999 38 3 38 . 7 23 2 .32 30 1 32 .4 2000 426 37 .4 ... chi thành nhóm , nhóm cử nhóm trởng th ký Nhóm : Bài tập SGK tr 33 Nhóm 2: Bài tập SGKtr 33 Nhóm 3: Bài tập SGK tr 33 Các nhóm tranh luận trả lời câu hỏi GV giảI đáp thắc mắc Bài tập : Bố mẹ Chi...
 • 70
 • 18,980
 • 10
Nâng cao hiệu quả môn giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan

Nâng cao hiệu quả môn giáo dục công dân 8 bằng phương pháp trực quan

Trung học cơ sở - phổ thông

... Thời gian Lớp TSHS Tuần 8a1 37 8a2 35 8a3 38 8a4 38 8a5 38 8a1 37 18 8a2 35 Cuối HKI Giỏi SL % 24, 11, 13, 11 29 13, 48, 20 Khá SL % 17 46 16 17 13 16 TB SL % 24, 45,7 12 34 , 44,7 13 34, 34 ,2 10 ... trực quan 26, 21, 19 50 2,6 18, 8a4 38 17 44, 12 31 ,6 5 ,3 18, 8a5 38 12 31 , 19 50 0.0 Như với kết tiếp tục thực học kỳ II nghó chất lượng học tập học sinh nâng cao 8a3 38 10 d/ Đánh giá kết đề tài: ... 15 39 , 16 43, 3 17 48, 6 10 Giáo viên thực hiện: Ngô Thò Diễm Hồng 8, 1 28, Yếu SL % 5,4 8, 6 7,9 10, 5 ,3 0.0 Kém SL % 2 ,8 Trang 21 Nâng cao hiệu học môn Giáo dục công dân phương pháp trực quan 26,...
 • 28
 • 2,057
 • 4
giao duc cong dan 8 ca nam

giao duc cong dan 8 ca nam

Tư liệu khác

... thành , tính đến tháng 16-12-1999 phát 16. 688 ngời nhiễm Năm 2002 phát 86 .81 7 ngời nhiễm 30 -9-2006 nớc có 111.1 48 ngời nhiễm HIV , chuyển sang AIDS 18. 8 48 trờng hợp 10.940 ngời chết ? Em có suy ... đình Gv : Chi ahs thành nhóm Hs : Mỗi nhóm làm tập Nhóm : làm tâp ( T 33- sgk ) Nhóm : làm tâp (T 33- sgk) Nhóm : Làm tập (T 33- sgk) Hs : Cử đại diện trình bày Hs nhóm khác bổ sung Gv : kết luận ... tin : Vào tháng 6-1 981 tai Losangierles ngời ta đẫ phát ca nhiễm HIV giới Tính đến 1999 số ngời nhiễm HIV lên đến 33 6 triệu ngời có 37 12,9 triệu ngời chết AIDS ởViệt Nam 19 98 phát ngời nhiễm...
 • 58
 • 4,221
 • 7
Giao duc cong dan 8

Giao duc cong dan 8

Tư liệu khác

... Trớc vào cô mời lớp quan sát tranh sau ( GV Treo tranh ) -> Tất em quan sát tranh ? Những hình ảnh em vừa xem liên quan đến vấn đề ? -> HIV/ AIDS GVNhấn mạnh : + Bức tranh thứ nói cách đối ... kiến sai ? ? trờng hợp Lan , em - ý kiến bạn lớp Lan xử lí nh ? - ý kiến Lan sai Lan nghĩ việc quản lí bảo vệ rừng có quan kiểm GV: Rừng tài sản toàn dân , thuộc lâm ủy ban nhân dân sai sở hữu ... cáo giống khác điểm ? HS: Thảo luận nhóm quan có trách nhiệm ( công an ) 2) Nên báo cáo với ngời lớn quan có thẩm quyền VD: cha mẹ , thầy cô , công an 3) Anh H nên viết đơn trình lên giám đốc hỏi...
 • 30
 • 3,700
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008