0

Tài liệu về " đề cương ôn tập " 14 kết quả

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 1

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 1

Cao đẳng - Đại học

Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui. Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng t . nhận, ngược lại thì bác bỏ−−−−+=∑∑==mimiiimnnmC 111 11) 1( 311 ∑∑==−−=miimiimnsns1 211 2 )1( 22pχχ≤ Để so sánh hai giá trị trung bình người ta dùng. tính:∑==+++=niiinnXaXaXaXaZ12 211 ...222 ...
 • 19
 • 6,311
 • 90
Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 2

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 2

Cao đẳng - Đại học

Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui. Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng t . x2, …, xK)CHƯƠNG IIPHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUITa có bảng sau: CHƯƠNG IIPHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUISTT X1X 2- - - XKY1 X11X21XK1Y 12 X12XK2Y 2- - -. XKY1 X11X21XK1Y 12 X12XK2Y 2- - - - - - - -n ...
 • 48
 • 3,102
 • 39
Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 3

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 3

Cao đẳng - Đại học

Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui. Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng t ... quảZ1Z2Z3X1X2X3Y1 30 0 45 1,25 + + + 2962 200 35 1,25 - - + 12 23 300 35 1,25 + - + 239 4 200 45 1,25 - ...
 • 23
 • 2,691
 • 49
Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 4

Bài giảng quy hoạch thực nghiệm - 4

Cao đẳng - Đại học

Phương trình hồi qui gần đúng phụ thuộc vào phương pháp tính dùng để tính các hệ số hồi qui. Phương pháp bình phương nhỏ nhất xác định hệ số phương trình hồi qui sao cho gần đúng với kỳ vọng t . X0x1x2x1x2X1 2-2 /3 X2 2-2 /3 yTYT221 + + + + +1/3 +1/3 y12 + - + - +1/3 +1/3 y23 + + - - +1/3 +1/3 y 34 + - - + +1/3 +1/3 y45 + + 0 0 +1/3 -2 /3 y56 + - 0 0 +1/3 -2 /3. 3,6 64 1 ,47 5 2,000 2,580 2,95 9 ...
 • 34
 • 3,316
 • 71
Đề cương ôn tập môn tuyên truyền quảng bá du lịch việt nam

Đề cương ôn tập môn tuyên truyền quảng bá du lịch việt nam

Cao đẳng - Đại học

Đề cương ôn tập môn tuyên truyền quảng bá du lịch việt nam . tất với nội dung tập trung phát triển 3 loại hình du lịch chính là du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và du lịch biển. Đối với du lịch nông thôn sẽ triển. du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế làm cho chất lượng sản phẩm tuyên truyền – quảng bá du lịch Việt Nam không thành công.- Trong tay nghề về công
 • 28
 • 3,604
 • 30
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cao đẳng - Đại học

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHMÔN THI: NGHIỆP VỤ 1 (Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính)QUẢN TRỊ DỰ. thuyếtVấn đề thứ nhất: mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị tài chính, môi trường ra quyết định của nhà quản trị tài chính?- Mục tiêu cơ bản của nhà quản trị tài
 • 9
 • 3,089
 • 34
Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề quản trị mạng máy tính . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (Dành cho lớp Cao đẳng Quản trị mạng – Khoá 8 niên khóa 2008 – 2011) Đề. khóa 2008 – 2011) Đề cương ôn tập tốt nghiệp thực hành chuyên môn nghề Quản trị mạng máy tính gồm 06 phần: - Thi t lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver
 • 2
 • 1,950
 • 21
Đề cương ôn tập Môn Cơ sở dữ liệu

Đề cương ôn tập Môn Cơ sở dữ liệu

Kỹ thuật lập trình

Ebook VCU đề cương ôn tập CSDL . Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Đề cương ôn tập Môn Cơ sở dữ liệu Phần I: Lý thuyết Câu 1: Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị csdl là gì? Cho ví. tập phụ thuộc hàm Ebook. VCU – www.ebookvcu.com ABCDEG, CD, EG Chuẩn hóa lược đồ về dạng 3NF Bài 4: a. Cho lược đồ quan hệ R(ABCDEG)và tập phụ thuộc hàm
 • 2
 • 2,981
 • 58
Đề cương ôn tập môn lý thuyết điều khiển tự động

Đề cương ôn tập môn lý thuyết điều khiển tự động

Tự động hóa

Câu 1: Thế nào là hệ thống điều khiển? Cấu trúc hệ thống điều khiển? Lấy các ví dụ về các hệ thống điều khiển ( Phân tích các thành phần hệ thống, đầu vào đầu ra, phản hồi mà không quan tâm đến hàm truyền). Câu 2: Mô hình toán học là gì ? Các phương pháp mô hình toán học hệ thống điều khiển? Câu 3: Hãy trình bày về phép biến đổi laplace? Các tính chất của phép biến đổi laplace. Tại sao ...
 • 1
 • 8,726
 • 180
Đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh

Đề cương ôn tập tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

UNESCO khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống văn hoá hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam.Trước tiên, đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Đây là truyền thống tư tưởng quý báu nhất, nguồn gốc sức mạnh lớn nhất trong đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Điều đó được phản ánh từ văn hoá dân gian đến văn hoá bác học, từ những ...
 • 29
 • 1,979
 • 21
Đề cương ôn tập môn ngữ văn

Đề cương ôn tập môn ngữ văn

Trung học cơ sở - phổ thông

1. Nêu sơ lược những nét chính về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong VHVN giai đoạn 1945-1975.Trả lời:VHVN giai đoạn 1945 – 1975 chủ yếu phản ánh đời sống của cả dân tộc trong một thời kì đầy hào hùng. Do vậy nó mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.- Khuynh hướng sử thi : là những bài ca ca ngợi phẩm chất anh hùng của cộng đồng, dân tộc thông qua những đại diện ưu tú ...
 • 20
 • 5,323
 • 4
Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Trung học cơ sở - phổ thông

Cuốn Tài liệu “Đề cương ôn tập Hóa học 12” - có thể sử dụng cho Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng - được biên soạn dựa theo chương trình Chuẩn của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hệ thống kiến thức từ đề thi Tốt nghiệp những năm trước.Nội dung Tài liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu mà chương trình quy định như; phân phối dung lượng kiến thức, hình thức câu hỏi trắc nghiệm, mức độ khó ...
 • 42
 • 1,481
 • 7
ĐỀ CƯƠNG ôn tập tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH năm học 2010

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH năm học 2010

Cao đẳng - Đại học

Câu 1: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?31. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.32. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.6Câu2 : Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 77 năm qua?71. Điều kiện xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí ...
 • 49
 • 1,474
 • 13
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH -NĂM HỌC 2010

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH -NĂM HỌC 2010

Lý luận chính trị

Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam từ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cách mạng Xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ nghĩa MacLênin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng ...
 • 11
 • 1,027
 • 0
1 2 3 >