0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Mạng truy nhập vô tuyến

QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP TUYẾN 4G CHO MOBIFONE HÀ NỘI (TT)

LỜI MỞ ĐẦU Mạng thông tin di động MobiFone hiện tại hoạt động với 2 công nghệ truy nhập vô tuyến GSM/GPRS cho 2G và UMTS/HSPA cho 3G. Mạng 2G MobiFone hiện phủ sóng 95% lãnh thổ Việt Nam với hơn 30 triệu thuê bao, trong khi mạng 3G MobiFone phủ sóng trên 20% với 3 triệu thuê bao đăng ký sử dụng (chiếm 10% tổng số thuê bao toàn mạng). Lưu lượng dữ liệu 3G tải xuống đạt gần 3000GB/ngày chiếm 75% tổng lưu lượng dữ liệu 2G/3G. Có thể thấy rằng nhu cầu sử dụng và ứng dụng các dịch vụ băng rộng 3G ngày càng gia tăng. Tuy nhiên tốc độ truy nhập 3G vẫn còn hạn chế. Do vậy các ứng dụng như Video Call, Mobile TV trên mạng MobiFone có chất lượng thấp chưa thu hút người sử dụng 3G. Trong tương lai việc triển khai lên LTE trên mạng MobiFone là tất yếu để có thể triển khai các ứng dụng băng rộng tốc độ cao như HD TV& VoD, Video/VoIP Call chất lượng cao, Gaming… cung cấp cho khách hàng. Chính vì thế, việc triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng mới mang thương hiệu MobiFone, có chất lượng và giá trị cao trên nền tảng 4G là một hướng đi hợp lý để vừa tạo sự khác biệt, vừa mang về nguồn thu mới đáng kể. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu công nghệ 4G LTE và xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE cho mạng Mobifone, cụ thể ở thành phố Hà Nội.
 • 25
CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS

CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP TUYẾN WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS

Công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA trong hệ thống UMTS
 • 130
Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)

Phân bổ tài nguyên trong mạng tuyến hợp tác khả tri (tt)

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)
 • 25
Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)

Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)Kết hợp công nghệ Wdmpon và Fso trong mạng truy nhập quang (tt)
 • 28
ÁP DỤNG LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI ĐỂ TÍNH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI ĐỂ TÍNH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

KẾT LUẬN Lý thuyết hàng đợi, các mô hình Markov, các quá trình ngẫu nhiên là những nội dung xuyên suốt trong luận văn. Luận văn đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá chi tiết và phân tích cụ thể các lý thuyết cơ sở trên để từ đó áp dụng vào việc tính toán hiệu năng của hệ thống thông tin di động 3G. Cụ thể là đánh giá hiệu năng kênh vô tuyến 3G thông qua việc mô hình hóa chúng. Các mô hình sử dụng để mô hình hóa kênh, mô hình hóa hệ thống cũng được luận văn xem xét và đánh giá.
 • 23
 ĐỀ TÀI ĐÃ TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE

ĐỀ TÀI ĐÃ TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRONG LTE

NGUYỄN HUY HÙNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRANG 2 NỘI DUNG BÁO CÁO  ĐĂ ̣T VẤN ĐỀ  CẤU TRÚC MẠNG 4G LTE  CÁC ĐẶC TÍNH VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU TRONG LTE  KỸ THUẬT TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TRON[r]
 • 22
PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN TRONG MẠNG VÔ TUYẾN HỢP TÁC KHẢ TRI (LV THẠC SĨ)

PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN TRONG MẠNG TUYẾN HỢP TÁC KHẢ TRI (LV THẠC SĨ)

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)
 • 2
GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN TOÀN IP CỦA MOBIFONE

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO MẠNG TRUY NHẬP TUYẾN TOÀN IP CỦA MOBIFONE

Để thực hiện hiệu quả, các yêu cầu băng thông cao điểm phải được thống kê và ghép vào một tài nguyên băng thông chung. Nếu tải tổng hợp cung cấp không vượt quá tài nguyên băng thông được chia sẻ một khoảng thời gian xác định, các ứng dụng có thể hoạt động mà không yêu cầu băng thông chuyên biệt; tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng được tạo ra bằng nhau. Chất lượng dịch vụ QoS là cần thiết trong các mạng chuyển mạch gói để quản lý hoạt động tạm thời của các ứng dụng và để đảm bảo các tài nguyên băng thông được cấp phát công bằng, điều này thông thường được xác định mức độ ưu tiên tùy theo từng nhà mạng cho phù hợp với công việc kinh doanh, nhu cầu khách hàng.
 • 100
ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS  3 POTX

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS 3 POTX

l ập v à độ lợi k ênh, và đ i ều khiển tất cả các mức công suất trong mạng hay một ph ần của mạng. Đ i ều khiển công suất tập trung theo y êu c ầu tín hiệu đ i ều khiển ph ạm v i r ộng trong mạng v à không th ể ứng dụng trong thực tế. Chúng có thể sử d ụng để đư a ra gi ới hạn về hiệu suất của thuật toán phân tán.
 • 8
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 88:2015/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 88:2015/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 88:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao, lên tới hàng Gigabit, dùng cho ứng dụng trong mạng nội bộ không dây WLAN hoặc mạng cá nhân không dây WPAN cự ly ngắn hoạt động trong băng tần 60 GHz.
 • 23
CẤU TRÚC MẠNG 3G VÀ VAI TRÒ CỦA IMS TRONG CÁC MẠNG 3G

CẤU TRÚC MẠNG 3G VÀ VAI TRÒ CỦA IMS TRONG CÁC MẠNG 3G

SIP đã được chọn là giao thức điền khiển phiên cho IMS trong nhiều giao thức điều khiển phiên dựa trên IP khác như BICC và H323. SIP được IETF chuẩn hóa Trong RFC 3261 ( Request for Command). SIP tuân theo mô hình khách-chủ ( Clien- Server). SIP được thiết kế dựa trên các nguyên lý cơ bản từ hai giao thức HTTP, SMTP. Nên SIP thừa kế hầu hết các đặc tính quan trọng của hai giao thức này. Điều này tạo ra sức mạnh cho nó bởi HTTP và SMTP là các giao thức đã rất thành công trong mạng Internet. Không giống như H323 và BICC, SIP không phân biệt giao diện người dùng tới mạng (Uses-to-Network) với giao diện mạng với mạng (Network-to-Network). Trong mô hình SIP chỉ có một giao thức duy nhất hoạt động thông suốt. Ngoài ra SIP là một giao thức dưới dạng văn bản do đó nó dễ dàng mở rộng, gỡ rối và phát triển các dịch vụ.
 • 28
 LÝ THUYẾT TRẢI PHỔ VÀ ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

LÝ THUYẾT TRẢI PHỔ VÀ ĐA TRUY NHẬP TUYẾN

V ấ n đề g ầ n - xa (Near-Far) Vấn đề gần xa là hiện tượng mà trong đú một hệ thống nhiều người sử dụng gập nguy hiểm do sự cú mặt của một tớn hiệu mạnh. Ta xột một hệ thống đa truy nhập DSSS. Giả thiết rằng cú K người sử dụng phỏt tớn hiệu trờn cựng một kờnh. Việc thu tớn hiệu bị nhiễu do tạp õm và cỏc tớn hiệu của K-1 người sử dụng khỏc. Giả thiết N 0 là PSD đơn biờn (tạp õm trắng Gauss) của kờnh tạp õm và giả sử P r là cụng suất trung bỡnh của từng tớn hiệu tại mỏy thu được xột. Khi này PSD tần số dương của tớn hiệu của từng người sử dụng là (P r T c )sinc 2 [(f-f c )T c ] (xem ptr. 3.18) và độ rộng băng tần của tớn hiệu là B=1/T c . Bằng cỏch lập mụ hỡnh K-1 tớn hiệu gõy nhiễu như là cỏc tạp õm trắng Gausơ, cú thể xấp xỉ hoỏ PSD mật độ phổ cụng suất kết hợp bằng của K-1 tớn hiệu gõy nhiễu bằng (K-1)P r / B = (K-1)P r T c . Vậy SNR tương đương là:
 • 154
ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN CHO CÁC HỆ THỐNG OFDM

ĐA TRUY NHẬP TUYẾN CHO CÁC HỆ THỐNG OFDM

—OFDMA cho phép người dùng khác nhau để truyền tải trên các phần khác nhau của phổ băng rộng kênh lưu lượng —Người sử dụng khác nhau cảm nhận được phẩm chất kênh TRANG 19 ƯU ĐIỂM CỦA OFD[r]
 • 35
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

Trong khi, EPON ch ỉ cung cấp tốc độ truyền l à 1,25 Gbit/s, GPON l ại cho phép đạt t ới tốc độ 2,448 Gbit/s. Băng thông EPON chỉ đạt hiệu suất tối đa 70%, v à b ị giới hạn trong kho ảng 900Mbps. Trong khi đó, GPON có thể đạt tới hiệu su ất mạng 93%, GPON cho phép các nhà cung c ấp dịch vụ phân phối với băng thông lên đến 2.300 Mbps, độ r ộng băng tần lớn. Đ ã được chuẩn hoá theo ITU –T G.984, M ặt khác trong khi ti êu chu ẩn IEEE 803.2ah chỉ hỗ trợ 2 lớp ODN: lớp A v à l ớp B th ì ITU-GT.984.2 GPON GPM h ỗ trợ cả lớp C, lớp cấp cao hơn. Lớp C cho phép mạng PON mở rộng cự ly tới 20 Km, cung c ấp cho s ố lượng lớn người d ùng cu ối, đạt tới 64 thậm chí 128 ONU/ONT.
 • 28
Mạng truy nhập

Mạng truy nhập

TRANG 16 TỔNG QUAN MẠNG TRUY NHẬPtt  PHÂN LOẠI MẠNG TRUY NHẬP 2 loại Truy nhập băng hẹp Truy nhập băng rộng _TRUY NHẬP _ _BẰNG QUAY SỐ _ THUÊ BAO SỐ ĐƯỜNG DÂY MODEMSCABLE QUANGCÁP VÔ TU[r]
 • 45
TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN WCDMA DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT

TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP TUYẾN WCDMA DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT

được sự ủng hộ lớn nhất trước hết nhờ tính linh hoạt của lớp vật lý trong việc hỗ trợ các kiểu dịch vụ khác nhau đặc biệt là các dịch vụ tốc độ bit thấp và trung bình. 1.2 Kiến trúc hệ thống 3G UMTS Hệ thống WCDMA UMTS được phát triển cho các nước sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ hai là GSM vốn chiếm hơn 65% thị phần thuê bao di động trên thế giới. Mục tiêu ban đầu hệ thống WCDMA UMTS không phải tương thích với hệ thống GSM nhưng phần mạng lõi của hệ thống WCDMA UMTS lại được phát triển theo hướng tận dụng lại tối đa thiết bị của hệ thống GSM. WCDMA UMTS nhận được sự ủng hộ lớn nhất trước hết nhờ tính linh hoạt của lớp vật lý trong việc hỗ trợ các kiểu dịch vụ khác nhau đặc biệt là các dịch vụ tốc độ bit thấp và trung bình. Với những tính năng trên, hệ thống WCDMA UMTS mang lại những ưu điểm sau:
 • 91
ĐỒ ÁN VỀ MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

ĐỒ ÁN VỀ MẠNG TRUY NHẬP TUYẾN

LỜI NÓI ĐẦU Tại Việt Nam, cả nước đã có 7 nhà khai thác dịch vụ thông tin di động sử dụng công nghệ GSM và CDMA. Điều đó minh chứng cho cho sự phát triển không ngừng của hạ tầng mạng thông tin di động trong nước trong xu thể hội nhập và thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này. Thực tế phát triển thị trường tại Việt Nam cho thấy, đến nay các mạng di động sử dụng công nghệ GSM đang chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng khách hàng với 56,5 triệu thuê bao trên tổng số 63,5 triệu thuê bao di động (số liệu của Tạp chí Khoa học kỹ thuật và kinh tế Bưu điện). Với số lượng thuê bao phát triển lớn mạnh như vậy trong thời gian qua cùng với việc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà khai thác dịch vụ thông tin di động thì hạ tầng mạng thông tin di động 2G & 2,5G đã được khai thác tối đa cho các dịch vụ truyền thống. Do vậy để có hạ tầng mạng thích hợp cung cấp các dịch vụ trên nền IP/Internet, các dịch vụ truyền thông đa phương tiện multimedia, các dịch vụ gia tăng mới, các dịch vụ hội tụ Di động-Cố định , nhất là dịch vụ truyền tiếng nói dưới dạng gói VoIP và đủ điều kiện cho phép hạ giá thành cung cấp các dịch vụ này nhằm tăng tính cạnh tranh với các doanh nghiệp viễn thông khác thì bắt buộc cần phải có những bước chuyển đổi, phát triển, nâng cấp hạ tầng đối với mạng di động hiện tại là điều tất yếu và hết sức cấp thiết.
 • 34
PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

PHƯƠNG PHÁP TRUY CẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G

Công nghệ EDGE là một bước cải tiến của chuẩn GPRS để đạt tốc độ truyền dữ liệu theo yêu cầu của thông tin di động thế hệ ba. Tuy nhiên EDGE vẫn dựa trên cấu trúc mạng GSM, chỉ thay đổi kỹ thuật điều chế vô tuyến kết hợp với dịch vụ chuyển mạch vô tuyến gói chung (GPRS) nên tốc độ vẫn còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho việc ứng dụng các dịch vụ truyền thông đa phương tiện đòi hỏi việc chuyển mạch linh động và tốc độ truyền dữ liệu lớn hơn. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp đưa ra là nâng cấp EDGE lên chuẩn di động thế hệ ba W-CDMA.
 • 31
ĐA TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

ĐA TRUY NHẬP TUYẾN

Đa truy nhập không cạnh tranh ° Một bộ điều khiển logic (BS hay AP) là cần thiết để phối hợp sự truyền dẫn của tất cả các thiết bị đầu cuối. ° Bộ điều khiển sẽ thông báo cho mỗi thiết bị khi kênh mà của nó có thể truyền tải.
 • 20
Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (tt)

Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (tt)

Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu và đánh giá hiệu năng mô hình truyền thông cộng tác tăng cường trong mạng vô tuyến nhận thức dạng nền với đa truy nhập không trực giao (Luận văn thạc sĩ)
 • 28
TÌM HIỂU MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC

TÌM HIỂU MẠNG TUYẾN NHẬN THỨC

Các thành phần kiến trúc của mạng Vô tuyến nhận thức, như Hình 3.1, có thể phân thành hai nhóm là mạng chính (primary network) và mạng Vô tuyến nhận thức. Các thành phần cơ bản của hai nhóm mạng này được xác định như sau: 3.1.1 Mạng chính (Primary network): Mạng chính có quyền truy nhập tới một vài băng phổ nhất định, chẳng hạn như mạng TV quảng bá, hay mạng tổ ong nói chung. Các thành phần của mạng chính bao gồm: Người dùng chính (Primary user): Người dùng chính (hay người dùng được cấp phép) có giấy phép để hoạt động trong một băng phổ nhất định. Truy nhập này chỉ được giám sát bởi trạm gốc chính và không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của bất kì người dùng không được cấp phép khác. Để cùng tồn tại với các trạm gốc Vô tuyến nhận thức và người dùng Vô tuyến nhận thức, những người dùng chính này không cần bất cứ sự điều chỉnh hoặc chức năng cộng thêm nào. Trạm gốc chính (Primary basestation): Trạm gốc chính (hay trạm gốc được cấp phép) là thành phần cơ sở hạ tầng mạng được cố định, có giấy phép phổ, như BTS trong mạng tổ ong. Về nguyên tắc, trạm gốc chính không có khả năng chia sẻ phổ với những người dùng Vô tuyến nhận thức. Tuy nhiên, trạm gốc chính này có thể yêu cầu để có được khả năng này. 3.1.2 Mạng Vô tuyến nhận thức: Mạng Vô tuyến nhận thức (hay mạng xG, mạng Truy nhập phổ tần động, mạng thứ cấp, mạng không được cấp phép) không có giấy phép để hoạt động trong một băng mong muốn. Do đó, nó chỉ được phép truy nhập phổ khi có cơ hội. Mạng Vô tuyến nhận thức có thể gồm cả mạng có cơ sở hạ tầng và mạng ad hoc, các thành phần của mạng Vô tuyến nhận thức như sau: Người dùng Vô tuyến nhận thức: Người dùng Vô tuyến nhận thức (hay người dùng xG, người dùng không được cấp phép, người dùng thứ cấp) không có giấy phép sử dụng phổ. Do đó, cần có các chức năng cộng thêm để chia sẻ băng phổ cấp phép.Trạm gốc Vô tuyến nhận thức: Trạm gốc Vô tuyến nhận thức (hay trạm gốc xG, trạm gốc không cấp phép, trạm gốc thứ cấp) là thành phần cơ sở hạ tầng cố định với các khả năng của Vô tuyến nhậ thức. Trạm gốc Vô tuyến nhận thức cung cấp kết nối đơn chặng tới những người dùng Vô tuyến nhận thức mà không cần giấy phép truy nhập phổ. Thông qua kết nối này, người dùng Vô tuyến nhận thức có thể truy nhập đến các mạng khác. Bộ phân chia phổ (Spectrum broker): Bộ phân chia phổ (hay server lập lịch) là một thực thể mạng trung tâm đóng vai trò trong việc chia sẻ các tài nguyên phổ tần giữa các mạng Vô tuyến nhận thức khác nhau. Bộ phân chia phổ có thể kết nối với từng mạng và có thể phục vụ với tư cách là người quản lí thông tin phổ, nhằm cho phép các mạng Vô tuyến nhận thức cùng tồn tại. 3.2. Kiến trúc chung hệ thống thu phát CR Kiến trúc chung của một hệ thống thu phát CR được minh họa như hình dưới đây . Trong đó các bộ phận chính của hệ thống là phần đầu (RF FrontEnd) và phần xử lí băng gốc (baseband
 • 35
TRUYỀN THÔNG CAO CẤP - 3G WCDMA UMTS PART 21 PDF

TRUYỀN THÔNG CAO CẤP - 3G WCDMA UMTS PART 21 PDF

CÁC VẤN ĐỀ NÊN NGHIÊN CỨU TIẾP SAU KHÓA HỌC NÀY: - TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN CỦA UMTS - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG MẠNG UMTS + TRANG 2 122 T TÀÀI LII LIỆỆU TH[r]
 • 2
ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG WCDMA

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG WCDMA

Vì trong một mạng WCDMA rất nhiều người sử dụng cùng hoạt động trên cùng một tần số, nên nhiễu đồng kênh là một vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới QoS của mạng Để hệ thống WCDMA hoạt động bình thường, cần có một cơ chế điều
 • 16
HỆ THỐNG THÔNG TIN THẾ HỆ 3G - 2

HỆ THỐNG THÔNG TIN THẾ HỆ 3G - 2

1.4.1 Tổng quan Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 được xây dựng với mục đích cung cấp cho một mạng di động toàn cầu với các dịch vụ phong phú bao gồm thoại, nhắn tin, Internet và dữ liệu băng rộng. Tại Châu Âu hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 đã được tiêu chuẩn hoá bởi học viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI: European Telecommunications Standard Institute) phù h ợp với ti êu chu ẩn IMT - 2000 c ủa ITU (International Telecommunication Union). H ệ thống có t ên là UMTS (h ệ thống di động viễn thông toàn cầu). UMTS được xem là hệ thống kế thừa của hệ thống 2G GSM (Global System for Mobile Communication), nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển của các dịch vụ di động và ứng dụng Internet với tốc độ truyền dẫn lên tới 2 Mbps và cung cấp một tiêu chuẩn chuyển vùng toàn cầu.
 • 9
TRUYỀN THÔNG CAO CẤP  3G WCDMA UMTS PART 13 PDF

TRUYỀN THÔNG CAO CẤP 3G WCDMA UMTS PART 13 PDF

Điều khiển công suất vòng hở thường được UE trước khi truy nhập mạng và nút B trong quá trình thiết lập đường truyền vô tuyến sử dụng để ước lượng công suất cần phát trên đường lên dựa t[r]
 • 6
QCVN 88:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

QCVN 88:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ tuyến đối với thiết bị truy nhập tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

QCVN 88:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao, lên tới hàng Gigabit, dùng cho ứng dụng trong mạng nội bộ không dây WLAN hoặc mạng cá nhân không dây WPAN cự ly ngắn hoạt động trong băng tần 60 GHz. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại thiết bị vô tuyến dùng cho ứng dụng mở rộng mạng LAN cố định ngoài trời hay ứng dụng truyền dẫn vô tuyến cố định điểm-điểm hoạt động trong băng tần 60 GHz.
 • 24
TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN CÔNG NGHỆ UMTS

TỐI ƯU HÓA MẠNG TRUY NHẬP TUYẾN CÔNG NGHỆ UMTS

Thay đổi góc ngẩng (cơ, điện) của anten và góc phương vị cải thiện đáng kể chất lượng mạng trong khi chi phí thực hiện tương đối thấp. Hiện nay, việc thay đổi góc ngẩng anten có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng các loại anten có góc ngẩng điện. Việc thay đổi các thông số của anten trước hết sẽ tối ưu về mặt tổn hao đường truyển giữa BTS và Mobile. Khi đó công suất yêu cầu cho đường truyền giảm đi đáng kể nên sẽ có nhiều hơn công suất dự trữ tại BTS phục vụ. Phần dự trữ đó có thể phục vụ cho các kết nối mới hay các ứng dụng đòi hỏi băng thông cao. Do đó, công suất dành cho việc thiết lập đường truyền ít hơn sẽ làm giảm hiện tượng nhiễu giao thoa trong một cell và giữa các cell. Giảm nhiễu, tăng công suất dự trữ sẽ làm tăng dung lượng cho toàn mạng.
 • 92
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG WCDMA

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG WCDMA

Một mạng UMTS bao gồm ba phần: thiết bị di động UE: User Equipment, mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Network, mạng lõi CN: Core Network HÌNH 1.1 KIẾN TR[r]
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ