0

Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

5 1 0
  • Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 10:49

Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước.. Những khuôn mặt đỏ bừng...[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20. Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh