0

Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang năm 2019

77 2 0
  • Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NÔNG THỊ HIỀN TRANG PHÂN TÍCH CƠ CẤU THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2020 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NƠNG THỊ HIỀN TRANG PHÂN TÍCH CƠ CẤU THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2020 đến tháng 11/2020 HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ tận tình q thầy cơ, nhiều cá nhân, tập thể, gia đình đồng nghiệp Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu giúp đỡ tơi suốt thời gian thực hiện, hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phịng Sau đại học, thầy Trường Đại học Dược Hà Nội truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phịng kế hoạch nghiệp vụ, phịng hành tổng hợp, phịng tài – kế tốn, khoa dược Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá - tỉnh Tuyên Quang , nơi công tác thực đề tài tạo điều kiện, hỗ trợ thu thập số liệu thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè đồng hành, chia sẻ, tạo động lực để tơi phấn đấu q trình học tập Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2020 Nông Thị Hiền Trang MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Danh mục thuốc sử dụng bệnh viện 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Một số văn liên quan đến sử dụng thuốc 1.1.3 Các phương pháp phân tích danh mục thuốc sử dụng 1.2 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Việt Nam 1.1.1 Chi phí sử dụng thuốc khám chữa bệnh 1.2.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý 1.2.3 Cơ cấu danh mục theo nguồn gốc xuất xứ 1.2.4 Cơ cấu danh mục theo thuốc biệt dược gốc thuốc generic 10 1.2.5 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 11 1.2.6 Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh 11 1.2.7 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC 12 1.2.8 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN 13 1.2.9 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phân tích ABC/VEN 14 1.3 Vài nét trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá 14 1.3.1 Đặc điểm tình hình 14 1.3.2 Mô hình bệnh tật Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 15 1.3.3 Khoa Dược – Vật tư, trang thiết bị y tế 16 1.3.4 Tình hình sử dụng thuốc trung tâm 18 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………… 20 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu………………………… 20 2.2 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………… 20 2.2.1 Các biến số nghiên cứu……………………………………………… 20 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.2.4 Xử lý phân tích số liệu 25 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Chiêm Hoá năm 2019 ………………………………………………………………………… 29 3.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo thuốc tân dược, thuốc YHCT, vị thuốc YHCT 29 3.1.2 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo tác dụng dược lý 29 3.1.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc xuất xứ 34 3.1.4 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 35 3.1.5 Cơ cấu danh mục thuốc tân dược sử dụng theo đơn đa thành phần 36 3.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo thuốc biệt dược gốc thuốc generic ………………………………………………………………………… 37 3.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC, VEN ABC-VEN 38 3.2.1 Phân tích ABC 38 3.2.2 Phân tích VEN 41 3.2.3 Phân tích ma trận ABC-VEN 42 Chương BÀN LUẬN 47 4.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng TTYT huyện Chiêm Hoá năm 2019 …………………………………………………………………………47 4.1.1 Cơ cấu danh mục thuốc tân dược theo tác dụng dược lý 47 4.1.2 Cơ cấu nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn 49 4.1.3 Cơ cấu danh mục theo nguồn gốc xuất xứ 51 4.1.4 Cơ cấu danh mục thuốc theo đường dùng 52 4.1.5 Cơ cấu danh mục thuốc theo đơn thành phần đa thành phần 53 4.1.6 Cơ cấu danh mục theo thuốc generic thuốc biệt dược gốc 53 4.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC, VEN ABC-VEN 54 4.2.1 Phân tích ABC 54 4.2.2 Phân tích VEN ………………………….………………………… 55 4.2.3 Phân tích ma trận ABC – VEN 55 4.3 Một số hạn chế đề tài 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BVĐK Bệnh viện đa khoa DMT Danh mục thuốc DMTBV Danh mục thuốc bệnh viện HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị KST, CNK Ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn NSAIDs Non – Steroidal Anti – inflammatory Drugs (Thuốc kháng viêm không chứa steroid) SL Số lượng SX Sản xuất TTYT Trung tâm y tế DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mơ hình bệnh tật TTYT huyện Chiêm Hóa năm 2019 15 Bảng 2.2 Ma trận ABC-VEN 28 Bảng 3.3 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo thuốc tândược,thuốc YHCT, vị thuốc YHCT………………………………….………………………………… 29 Bảng 3.4 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo tác dụng dược lý 30 Bảng 3.5 Cơ cấu số nhóm thuốc điều trị KST, CNK 32 Bảng 3.6 Cơ cấu số nhóm thuốc kháng sinh beta-lactam 33 Bảng 3.7 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo nguồn gốc xuất xứ 34 Bảng 3.8 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đường dùng 35 Bảng 3.9 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo đơn thành phần đa thành phần …………………………………………………………………………… 36 Bảng 3.10 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo thuốc biệt dược gốc thuốc generic………………………………………………………………………… 37 Bảng 3.11 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC ………………………………………………………………………………….38 Bảng 3.12 Thuốc hạng A theo tác dụng dược lý 39 Bảng 3.13 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích VEN…………………………………………………………………………….41 Bảng 3.14 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC–VEN …………………………………………………………………… 42 Bảng 3.15 Phân nhóm AN theo tác dụng dược lý 43 Bảng 3.16 Phân nhóm AE theo tác dụng dược lý 45 Bảng 3.17 thuốc có giá trị cao nhóm AE 46 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình tổ chức khoa Dược TTYT huyện Chiêm Hóa 17 Hình 2.2 Sơ đồ nghiên cứu 24 ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển đời sống kinh tế, nhu cầu sử dụng thuốc người dân ngày lớn, không yêu cầu đủ số lượng mà cịn u cầu sử dụng thuốc có chất lượng đảm bảo, hợp lý, an toàn hiệu Ở nước ta, với sách mở cửa chế thị trường đa dạng hóa loại hình cung ứng thuốc, thị trường thuốc ngày phong phú số lượng, chủng loại nhà cung cấp Điều giúp cho việc cung ứng thuốc nói chung cung ứng thuốc bệnh viện nói riêng trở nên dễ dàng thuận tiện Tuy nhiên, tác động không nhỏ tới hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh tình trạng lạm dụng thuốc Bên cạnh đó, cịn nhiều bất cập sử dụng thuốc bệnh viện như: thuốc không thiết yếu (không thực cần thiết) sử dụng với tỷ lệ cao, lạm dụng kháng sinh, vitamin Sử dụng thuốc không hợp lý không ảnh hưởng tới cơng tác chăm sóc, khám chữa bệnh mà cịn nguyên nhân làm tăng chi phí đáng kể cho người bệnh, tạo gánh nặng cho kinh tế, xã hội Đảm bảo danh mục thuốc hợp lý đóng vai trị thiết yếu cơng tác cung ứng thuốc, vai trị Hội đồng thuốc & điều trị Khoa Dược quan trọng Thành viên HĐT& ĐT bao gồm chuyên gia nhiều lĩnh vực khác nhằm đảm bảo cho người bệnh hưởng chế độ chăm sóc tốt với chi phí phù hợp thông qua việc xác định xem loại thuốc thiết yếu cần cung ứng, giá sử dụng hợp lý an toàn Ngày 08 tháng năm 2013, Bộ Y tế ban hành thông tư 21/TT-BYT quy định tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị Bệnh viện Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá bước triển khai, chấn chỉnh thực biện pháp tăng cường sử dụng thuốc hợp lý, an toàn điều trị đạt nhiều kết định Tuy vậy, công tác cung ứng thuốc gốc hợp lý trung tâm chưa có thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cao điều trị bệnh chuyên khoa hay bệnh nhân cấp cứu nặng – trường hợp cần sử dụng thuốc biệt dược chủ yếu Việc sử dụng phần lớn thuốc generic chủ trương đắn giảm chi phí q trình điều trị cho người bệnh ngân sách ngành y tế 4.2 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC, VEN ABC-VEN 4.1.1 Phân tích ABC Việc phân tích ABC đưa vào Thông tư số 21/2013/TT-BYT ban hành ngày 08/08/2013 Bộ Y tế phương pháp phân tích để phát vấn đề sử dụng thuốc bước quy trình xây dựng DMTBV Trong tổng số 392 thuốc phân tích ABC: Thuốc hạng A chiếm đến 79,9 % giá trị sử dụng chiếm 17,1% số lượng khoản mục Thuốc hạng B chiếm 15,0 % giá trị sử dụng với 76 khoản mục chiếm 19,4% số lượng khoản mục Trong đó, thuốc hạng C chiếm 5,1% giá trị sử dụng chiếm đến 63,5% số lượng khoản mục So sánh kết phân tích ABC TTYT với nghiên cứu BVĐK huyện Yên Thế năm 2016, thuốc hạng A chiếm 18,3% số lượng khoản mục 79,7% giá trị sử dụng, thuốc hạng B chiếm 16,5% số lượng khoản mục 15,2% giá trị sử dụng, thuốc hạng C chiếm 65,2% số lượng khoản mục 5,1% giá trị sử dụng [14] Như vậy, kết cấu phân bố sử dụng thuốc qua kết nghiên cứu TTYT huyện Chiêm Hoá tương đối phù hợp với khuyến cáo WHO Bộ Y tế [5] Tuy thuốc hạng A chiếm tỷ lệ nhỏ số lượng khoản mục chiếm tỷ lệ cao giá trị tiêu thụ Trong đó, thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm tỉ lệ cao với 55,8% giá trị sử dụng chiếm 34,2% 54 tổng số khoản mục, thuốc thuộc nhóm có giá thành cao Thuốc có nguồn gốc đông dược chiếm tỷ lệ cao 12% giá trị sử dụng 20% tổng số khoản mục thuốc nhóm A, giá thành thuốc đơng dược cao như: Hoatex, cốm tá… số thuốc sử dụng với số lượng lớn hoạt huyết dưỡng não, thấp khớp Nam Dược, Tioga Những thuốc nhóm hầu hết thuốc bổ trợ thời gian điều trị kéo dài nên cần xem xét cân nhắc sử dụng, giảm kinh phí thuốc nhóm ưu tiên kinh phí cho nhóm cần thiết 4.2.2 Phân tích VEN Nếu phân tích ABC thuốc, nhóm thuốc sử dụng nhiều phân tích VEN cấu chi phí hữu ích chưa hữu ích bệnh viện sử dụng thuốc Từ kết phân tích VEN TTYT huyện Chiêm Hố thấy nhóm E chiếm 82,4% số khoản mục 79,4% giá trị sử dụng, nhóm N chiếm 10,7% số khoản mục 14,3% giá trị sử dụng, nhóm thuốc V chiếm 6,9% số khoản mục 6,5 % giá trị sử dụng Theo nghiên cứu BVĐK huyện Yên Thế năm 2016, thuốc nhóm E có số khoản mục chiếm tỷ lệ cao 69,2% cao giá trị sử dụng 64,4% Nhóm V chiếm tỷ lệ 19,8% số khoản mục chiếm 16,8% tỷ lệ giá trị sử dụng Nhóm N chiếm tỷ lệ thấp khoản mục 11,0% chiếm 18,8% giá trị sử dụng [14] Với mơ hình bệnh tật đa dạng thấy cấu thuốc sử dụng năm 2019 Trung tâm y tế phù hợp với thực tế điều kiện để trì cơng tác khám chữa bệnh thu hút người bệnh bệnh viện Tuy nhiên, với nhóm N có tỷ lệ 14,3% HĐT&ĐT cần lưu ý để năm sau có tiêu chí lựa chọn loại bỏ thuốc không cần thiết điều trị chiếm giá trị sử dụng cao hàng năm 4.2.3 Phân tích ma trận ABC – VEN Trên sở phân tích liệu cung ứng sử dụng thuốc năm 2019 phân tích ABC, VEN đề tài cho thấy việc xây dựng danh mục thuốc có ý 55 nghĩa quan trọng tối ưu hóa việc sử dụng kinh phí đảm bảo việc cung ứng thuốc chất lượng, kịp thời hiệu cho công tác khám điều trị bệnh Kết phân tích ma trận ABC/VEN Nhóm I (gồm AV, AE, AN, BV, CV) chiếm 23,0% chủng loại chiếm 80,9% giá trị sử dụng Nhóm II (gồm BE, BN, CE) chiếm 73,2% chủng loại chiếm 18,5% giá trị sử dụng Nhóm III có CN chiếm 3,8% chủng loại chiếm 0,6% giá trị sử dụng Trong đó, nhóm AE nhóm cần thiết cho điều trị sử dụng nhiều ngân sách gồm 48 khoản mục chiếm12,2% số khoản mục 63,1% tổng giá trị sử dụng Tương đương với BVĐK huyện Phú Lương năm 2015, thuốc nhóm AE chiếm 65,24% giá trị sử dụng[17] Với thuốc có giá thành cao nhóm này, lựa chọn thuốc có hoạt chất giá thành thấp lựa chọn thuốc sản xuất nước thay thuốc nhập khấu Nhóm AN nhóm chi phí cao khơng cần thiết cho điều trị gồm 15 khoản mục chiếm 3,8% 11,4% giá trị sử dụng Tương đương với BVĐK huyện Phú Lương năm 2015, thuốc nhóm AN chiếm 11,81% giá trị sử dụng [14] Phân nhóm AN gồm có nhóm tác dụng dược lý nhóm thuốc YHCT, nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt: chống viêm khơng steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp (alphachymotrypsine) nhóm thuốc rối loạn tâm thần thuốc tác động lên hệ thần kinh Trung tâm cần tăng cường biện pháp quản lí chặt chẽ nhóm thuốc để giảm chi phí sử dụng thuốc tập trung vào nhóm thuốc cần thiết nhóm: tim mạch, nội tiết, tiêu hóa Nhóm CN nhóm quan trọng nhất, giá trị sử dụng không nhiều chưa chiếm đến 1% lại có tới 3,8% số khoản mục, trung tâm nên xem xét để loại bỏ bớt thuốc khơng cần thiết nhóm Để cải thiện vấn đề ngân sách thuốc, bệnh viện cần quan tâm yếu tố 56 giá thuốc số lượng sử dụng Tuy nhiên cần đặc biệt quan tâm tới nhóm thuốc CV nhóm thuốc tối cần thiết mà giá thành lại rẻ nên bệnh viện tập trung mua nhóm nguồn ngân sách đầu tư không cao 4.3 Một số hạn chế đề tài Vì kết trúng thầu thuốc 02 năm 2019 2020 nên luận văn chưa thể so sánh danh mục thuốc sử dụng TTYT với danh mục thuốc trúng thầu 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN * Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá năm 2019 theo số tiêu DMT sử dụng năm 2019 phù hợp với mơ hình bệnh tật đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh bệnh viện DMT sử dụng TTYT huyện Chiêm Hoá năm 2019 gồm 392 khoản mục thuốc thuộc 21 nhóm thuốc tác dụng dược lý theo Thơng tư 30/2018/TTBYT 10 nhóm theo Thơng tư 05/2015/TT-BYT Tồn thuốc sử dụng nằm trong danh mục thuốc chủ yếu quỹ bảo hiểm y tế toán theo thơng tư Trong nhóm thuốc điều trị KST, CNK chiếm tỷ lệ cao với 90 khoản mục chiếm tỉ lệ 48,7% giá trị sử dụng thuốc kháng sinh nhóm beta – lactam sử dụng nhiều Hiện trung tâm y tế thực theo qui định Bộ Y tế: ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất nước, thuốc dạng đơn thành phần, thuốc theo tên generic Thuốc sản xuất nước với 276 khoản mục chiếm tỷ lệ 70,4%, có giá trị sử dụng 61,3% , thuốc nhập có số khoản mục thấp với 29,6% 38,7% giá trị sử dụng Các thuốc sử dụng chủ yếu dạng đơn thành phần chiếm 77,1% giá trị sử dụng, thuốc đa thành phần chiếm 22,9% giá trị sử dụng (khơng tính thuốc YHCT) Và thuốc biệt dược gốc sử dụng chiếm 2,3% số khoản mục chưa tới 1% giá trị sử dụng Trung tâm y tế ưu tiên sử dụng thuốc uống, không lạm dụng 58 thuốc tiêm với giá trị sử dụng hai loại đường dùng uống tiêm truyền 52,1% 45,8% * Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC, VEN ABC – VEN Kết phân tích ABC TTYT theo hướng dẫn thông tư thông tư 21/2013/TT-BYT với thuốc hạng A chiếm đến 79,9 % giá trị sử dụng chiếm 17,1% số lượng khoản mục Thuốc hạng B chiếm 15,0 % giá trị sử dụng với 76 khoản mục chiếm 19,4 % số lượng khoản mục Trong đó, thuốc hạng C chiếm 5,1% giá trị sử dụng chiếm đến 63,5% số lượng khoản mục Qua phân tích cho thấy nhóm thuốc thiết yếu (nhóm E) với 323 thuốc chiếm 82,4% số lượng 79,4% giá trị với 24.077,2triệu đồng Nhóm thuốc khơng cần thiết điều trị (nhóm N) chiếm 10,7% số lượng thuốc chiếm 14,3% giá trị sử dụng Nhóm thuốc V thuốc tối cần điều trị lại chiếm tỉ lệ nhỏ số lượng 6,9% 6,5% tổng giá trị sử dụng thuốc Tỉ lệ nhóm I (gồm AV, AE, AN, BV, CV) chiếm 23,2% chủng loại chiếm 81,3% giá trị sử dụng Nhóm II (gồm BE, BN, CE) chiếm 73,0% chủng loại chiếm 18,1 % giá trị sử dụng Nhóm III có CN chiếm 3,8% chủng loại chiếm 0,6% giá trị sử dụng 59 KIẾN NGHỊ Với tỷ lệ thuốc đông dược cao (hơn 12% giá trị sử dụng), nhóm đa số sản phẩm hỗ trợ mang lại hiệu điều trị không cao TTYT nên xem xét, quản lí chặt chẽ việc kê đơn nhóm thuốc này, giảm kinh phí mua thuốc nhóm thuốc loại khỏi danh mục thuốc thuốc thật không cần thiết để tập trung chi phí cho nhóm thuốc khác cần thiết như: Cốm Dạ - Tá TW, hoạt huyết dưỡng não QN, thấp khớp Nam Dược, Esha, hoàn phong thấp … Với việc sử dụng kháng sinh nhóm cephalosporin cần quan tâm để tránh tình trạng lạm dụng kháng sinh Cần tăng cường cơng tác kiểm sốt nhiễm khuẩn bệnh viện, giúp tránh lây nhiễm chéo giảm lượng kháng sinh trường hợp phẫu thuật, tăng tốc độ phục hồi sau mổ bệnh nhân Đồng thời, kê kháng sinh trường hợp thật cần thiết, chọn loại kháng sinh phù hợp, chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ, trường hợp phải dùng đến kháng sinh hệ cao, phổ rộng, cần có hội chẩn hội đồng chuyên môn để tránh lạm dụng thuốc 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội Việt Nam, WHO (2017), Kiểm sốt chi phí thuốc phù hợp khả chi trả Quỹ BHYT, Hội thảo “ Kiểm soát việc sử dụng chi tiêu thuốc Quỹ BHYT chi trả”, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Báo cáo kết công tác khám, chữa bệnh năm 2010 trọng tâm năm 2011, Hà Nội Bộ Y tế (2011), Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 việc Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh, Hà Nội Bộ Y tế (2012), Đề án “người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Ban hành kèm theo Quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng Thuốc điều trị bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Báo cáo chung tổng quan nghành Y tế 2013 hướng tới bao phủ chăm sóc sức khoẻ tồn dân, Hà Nội Bộ Y tế (2013), Thông tư 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2015 Bộ Y tế việc Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi toán quỹ bảo hiểm y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2016), Quyết định 722/QĐ-BYT ngày 04 tháng 03 năm 2016 việc ban hành tài liệu “hướng dẫn thực quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện”, Hà Nội Bộ Y tế (2016), Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 05 năm 2016 Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc sở y tế công lập,Hà Nội 10 Bộ Y tế (2017),Thông tư 06/2017/TT-BYT ngày 03 tháng 05 năm 2017 Bộ Y tế việc ban hành danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, Hà Nội 11 Bộ Y tế (2017),Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 Bộ Y tế quy định chi tiết số điều luật dược nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Chính phủ thuốc nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, Hà Nội 12 Bộ Y tế (2018),Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2018 ban hành danh mục thuốc thiết yếu, Hà Nội 13 Bộ Y tế (2018), Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/ 2018 ban hành Danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng người tham gia bảo hiểm y tế, Hà Nội 14 Trần Ngọc Đại (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang năm 2016, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 15 Phạm Thị Bích Hằng (2015), Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn năm 2014, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 16 Lê Thị Hằng (2016), Phân tích cấu thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá tỉnh Thanh Hoá năm 2016, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 17 Nguyễn Thị Hiền (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 18 Nguyễn Thị Hiền (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 19 Nguyễn Thị Hiền (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện quận thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội (16) 20 Nguyễn Trương Thị Minh Hồng (2015), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 21 Hà Thị Thu Hương (2020), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La năm 2018, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 22 Vũ Thị Thu Hương (2012), Ðánh giá hoạt Ðộng hội Ðồng thuốc Ðiều trị xây dựng thực danh mục thuốc số bệnh viện Ða khoa, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội 23 Đoàn Thanh Lam (2013), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc-Nghệ An năm 2012, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 24 Trương Văn Phúc (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh năm 2016,Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội.(18) 25 Vũ Thị Minh Phương (2015), Phân tích thực trạng tiêu thụ thuốc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá năm 2014, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 26 Đỗ Văn Quyết (2018), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 27 Phùng Tấn Tài (2017), Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm y tế huyện Thạch Hóa tỉnh Long An năm 2016, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 28 Cao Thị Thúy (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung Tâm y Tế Thành Phố Thái Nguyên năm 2015, Luận văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 29 Bùi Thị Thuý Tình (2014), Phân tích thực trạng tiêu thụ thuốc Bệnh viện đa khoa huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh năm 2013, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội 30 Bùi Thị Thuý Tình (2018), ), Phân tích cấu thuốc sử dụng Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh năm 2017, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa II, Trường đại học Dược Hà Nội 31 Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc bệnh viện nhân nhân 115, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội 32 Nguyễn Anh Tú (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An năm 2015, Luận văn Dược sỹ chuyên khoa I, Trường đại học Dược Hà Nội PHỤ LỤC BIỂU MẪU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG THEO MỘT SỐ CHỈ TIÊU STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ -Hàm lượng Đơn vị SL sử dụng Đơn giá Thành tiền Nhóm tác dụng dược Xuất xứ lý 10 Thuốc đơn, đa thành phần Đường dùng 11 12 Ghi - Cột (9): Theo DMT tân dược thuộc phạm vi toán quỹ BHYT ban hành kèm theo thông tư số 30/2018/TT-BYT Bộ Y tế; - Cột (10): Thuốc SX nước, thuốc nhập - Cột (11): Thuốc đơn thành phần, đa thành phần - Cột (12): Tiêm, tiêm truyền, thuốc uống, đường dùng khác BIỂU MẪU PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG THEO ABC, VEN, ABC/VEN STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nhóm Nồng độ - Đơn SL sử Đơn Thành Hàm vị dụng giá tiền lượng tác dụng dược lý Tỷ lệ Giá % trị thành tích tiền lũy 10 11 Số TT theo tỷ lệ % thành ABC VEN tiền giảm dần 12 13 Ghi : - Cột (9): Theo DMT tân dược thuộc phạm vi toán quỹ BHYT ban hành kèm theo thông tư số 30/2018/TT-BYT Bộ Y tế; - Cột (10): Tỷ lệ % thành tiền thuốc, xếp lại theo thứ tự TL% giảm dần; - Cột (11): Cộng dồn tỷ lệ % thành tiền; - Cột (12): Đánh lại số thứ tự theo thứ tự TL% giảm dần; - Cột (13): Phân hạng sản phẩm dựa vào giá trị % tích lũy theo 14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 22 Kính gửi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I; - Phòng sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội; - Giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thị Song Hà Họ tên học viên: Nơng Thị Hiền Trang Tên đề tài: Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2019 Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược Mã số: CK 60720412 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào hồi 15h15p ngày 03 tháng 04 năm 2021 tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 111/QĐ-DHN ngày 03 tháng năm 2021 Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội NỘI DUNG SỬA CHỮA, HOÀN CHỈNH Những nội dung sửa chữa theo yêu cầu Hội đồng: STT Nội dung sửa chữa Sau sửa chữa Bỏ bảng hình vẽ chưa hợp lý Đã loại bỏ Viết lại định nghĩa biến, kết luận, kiến nghị Đã viết lại Nhóm thuốc AN trình bày cụ thể Bỏ tài liệu tham khảo không phù hợp Những nội dung xin bảo lưu: Khơng có Đã trình bày lại Đã loại bỏ Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021 Xác nhận cán hướng dẫn Học viên PGS TS Nguyễn Thị Song Hà Nông Thị Hiền Trang Thư ký Chủ tịch hội đồng Ds Vũ Văn Minh PGS TS Nguyễn Thị Song Hà ... Phân tích danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá – Tuyên Quang năm 2019 Phân tích cấu danh mục thuốc Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng TTYT sử dụng theo phương pháp phân huyện. .. Quang năm 2019? ?? thực với hai mục tiêu: Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Trung tâm y tế huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang năm 2019 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phương pháp phân tích ABC,... hố gia đình huyện, Bệnh viện đa khoa huyện vào Trung tâm y tế huyện Trung tâm y tế huyện Chiêm Hố thuộc mơ hình trung tâm y tế tuyến huyện hai chức (dự phòng khám, chữa bệnh) Trung tâm tương đương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang năm 2019 , Phân tích cơ cấu thuốc đã sử dụng tại trung tâm y tế huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang năm 2019