0

Ôn tập luật hành chính theo chuyên đề 2021

42 9 0
  • Ôn tập luật hành chính theo chuyên đề 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:56

CÂU HỎI ƠN TẬP MƠN LUẬT HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 1: NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Tất quan hệ xã hội có tham gia quan hành nhà nước đối tượng điều chỉnh Luật hành Luật hành điều chỉnh quan hệ xã hội mà khơng có diện quan hành nhà nước Hoạt động chấp hành – điều hành đơn vị nghiệp công lập đối tượng điều chỉnh Luật Hành Mọi quan hệ quản lý đối tượng điều chỉnh Luật Hành Luật hành khơng sử dụng phương pháp quyền uy - phục tùng để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động chấp hành - điều hành Các bên quan hệ hành nhà nước ln có phụ thuộc với mặt tổ chức Mọi quan hệ xã hội có xuất tư cách chủ thể quản lý nhà nước quan hệ quản lý nhà nước Luật Hành phân chia đối tượng điều chỉnh thành ba nhóm Khi công dân thực quyền khiếu nại, tố cáo, họ trở thành chủ thể quản lý hành nhà nước 10 Giữa hai tổ chức trị - xã hội hình thành quan hệ chấp hành - điều hành nhà nước II Bài tập tình huống: Bài tập Trong số hoạt động sau đây, hoạt động hoạt động hành chính, sao? a Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện có biển số 51A - 558.50 51G 772.56 người phương tiện có hành vi gây rối trạm thu phí Long Phước tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây b Tổng cục Đường yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) thu hồi thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn hai phương tiện có biển số 51A - 558.50 51G - 772.56 c Điện lực TPHCM thông báo phạt chậm nộp tiền điện hộ ông Nguyễn Văn A d Chánh án TAND tỉnh K định bổ nhiệm Chánh tịa hình TAND tỉnh K e TAND tỉnh Z thụ lý đơn khởi kiện vụ án hành bà LTT việc bà LTT không đồng ý với định xử phạt hành 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) Chủ tịch UBND tỉnh Z nên khởi kiện vụ án hành Bài tập Quan hệ sau thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Hành chính, có thuộc nhóm nào? Xác định chủ thể quản lý nhà nước quan hệ hành a Ơng Phạm Văn M bị cảnh sát giao thơng xử phạt vi phạm giao thông với lỗi sai đường b UBND thành phố H mua 100 máy vi tính cơng ty TNHH K&K để tặng cho trường tiểu học H c Chủ tịch UBND quận H ban hành định kỷ luật công chức C làm việc Văn phòng UBND quận d Lực lượng niên xung phong tham gia điều tiết giao thông e Chủ tịch UBND phường PNL tiến hành đăng ký kết hôn cho anh A chị B CHƯƠNG 2: NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Cơ quan nhà nước địa phương khơng có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hành Chỉ thị UBND cấp nguồn luật hành Nguồn luật hành khơng thể định Bộ trưởng ban hành Chỉ văn quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước ban hành nguồn luật hành Bất kỳ cá nhân có lực pháp luật hành Quyết định UBND cấp ban hành khơng nguồn luật hành Kết áp dụng quy phạm pháp luật hành văn quy phạm pháp luật hành Quốc hội không ban hành văn quy phạm pháp luật hành Yêu cầu việc áp dụng pháp luật hành khơng thể chỗ việc áp dụng phải nội dung, mục đích quy phạm pháp luật hành 10 Các quan nhà nước cấp tỉnh có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật hành II Bài tập tình huống: Bài 1: Các văn sau có phải nguồn Luật Hành khơng? Tại sao? Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 Pháp lệnh số: 01/2018/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch (Pháp lệnh Cơng nghiệp quốc phịng số 02/2008/PL-UBTVQH12 , Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13, Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung số điều theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13) Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực mức lương sở đối tượng hưởng lương, phụ cấp quan, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội hội Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 Thủ tướng Chính phủ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 Thơng báo 260/TB-VPCP ngày 26/7/2019 Văn phịng Chính phủ kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương Hội nghị trực tuyến công bố kết sơ Tổng điều tra dân số nhà năm 2019 Quyết định số 2520/QĐ-BNV ngày 15/11/2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc phê duyệt Kế hoạch tra, kiểm tra năm 2019 Bộ Nội vụ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 UBND tỉnh Long An Về việc quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phạm vi quản lý ngành Y tế địa bàn tỉnh Long An Nghị 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 HĐND tỉnh Tiền Giang mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức địa bàn tỉnh Tiền Giang 10 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2019 UBND huyện Ba Vì Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 địa bàn huyện Bài 2: Xác định hành vi sau có phải thực pháp Luật Hành khơng? Vì sao? Chi đồn tổ chức kết nạp đồn viên Cơng dân thực quyền tự kinh doanh Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động Đoàn Thanh niên tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy thiếu niên Hiệu trưởng trường Đại học công lập ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức CHƯƠNG 3: QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Năng lực pháp Luật Hành cơng dân lực chủ thể công dân Chủ thể quan hệ pháp Luật Hành ln chủ thể Luật Hành Các bên tham gia quan hệ pháp Luật Hành khơng thể công dân Năng lực hành vi hành cơng dân bắt đầu cơng dân đủ 18 tuổi Tranh chấp hai công dân liên quan đến quyền sử dụng đất giải theo thủ tục hành Quy phạm Luật Hành sở thực tế làm phát sinh quan hệ Luật Hành Cá nhân có lực hành vi hành mà khơng có lực pháp Luật Hành Trách nhiệm bên vi phạm nghĩa vụ quan hệ pháp Luật Hành trách nhiệm trước bên bị thiệt hại Quan hệ Luật Hành khơng thể phát sinh trái với ý chí bên tham gia quan hệ 10 Năng lực pháp Luật Hành lực hành vi hành quan hành nhà nước phát sinh vào thời điểm khác II Bài tập tình Bài 1: Năm 1965, ông A (sinh năm 1930) bà B sinh năm (1935) sống chung với không đăng ký kết hôn Năm 1975, A B sinh trai C Năm 1980, A B sinh gái D Cả gia đình sống hạnh phúc với Năm 2018, ông A bà B lấy tiền tiết kiệm để mua nhà quận X, thành phố H Khi ký hợp đồng công chứng việc mua bán nhà bà B bị bệnh nên có ơng A ký hợp đồng cơng chứng với ơng F (người bán nhà) phịng công chứng số 1, Thành phố H Sau ký hợp đồng cơng chứng ơng A mang hồ sơ UBND Quận X để làm thủ tục sang tên, đổi chủ Khi đến UBND Quận X ơng A yêu cầu Giấy tờ nhà phải có tên ông vợ ông bà B nhà vợ chồng mua Chuyên viên phụ trách đất đai yêu cầu ông cung cấp Giấy đăng ký kết đáp ứng u cầu ông A Tuy nhiên, ông A không cung cấp giấy Giấy đăng ký kết hôn a Anh (chị) xác định cấu thành quan hệ pháp luật hành b Trong trường hợp A B khơng có Giấy đăng ký kết anh chị tư vấn cho A B loại giấy tờ sử dụng để thay cho Giấy đăng ký kết hôn c Trong trường hợp ông A cho việc UBND Quận X yêu cầu cung cấp Giấy đăng ký kết khơng có sở ơng A làm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình? Bài 2: Ngày 15/6/2018, sở định UBND tỉnh X việc tuyển dụng công chức cho sở quan ngang sở địa bàn tỉnh X, Sở Nội vụ tỉnh X Thông báo số 10/TB-SNV việc tuyển dụng công chức Xét thấy có đủ điều kiện dự tuyển cơng chức, ông Nguyễn Hoàng B (sinh năm 1992), cư trú xã Z, huyện Y, tỉnh Z đến Sở Nội vụ tỉnh X nộp hồ sơ Trước đó, ơng B đến Trung tâm Y tế huyện Y khám sức khỏe Đồng thời đến UBND xã Z xác nhận sơ yếu lý lịch chứng thực văn bằng, chứng theo yêu cầu ngạch công chức dự tuyển Hãy xác định: Các quan hệ pháp luật hành phát sinh? Chủ thể, khách thể quan hệ pháp luật hành chính? Điều kiện phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp Luật Hành chính? CHƯƠNG 4: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM I Các câu hỏi nhận định sau hay sai? Giải thích Các nguyên tắc quản lý mang tính trị - xã hội áp dụng quan hành Nguyên tắc Luật Hành khơng đồng với ngun tắc quản lý nhà nước Ngun tắc Luật Hành khơng thể thông qua quy phạm pháp Luật Hành Vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động quản lý nhà nước vi phạm pháp luật Đảng lãnh đạo công tác cán thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, xếp phân bổ cán cho máy hành nhà nước Nguyên tắc tuân thủ pháp luật quản lý nhà nước đòi hỏi phải tăng cường công tác tra, kiểm tra tổ chức hoạt động quản lý nhà nước Mọi quan hành hoạt động theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều Để bảo đảm tuân thủ pháp luật hoạt động hành nhà nước, cần xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để hành vi vi phạm trật tự quản lý nhà nước Việc Ủy ban nhân dân báo cáo hoạt động trước Hội đồng nhân dân cấp biểu nguyên tắc tập trung dân chủ 10 Tính chuyên nghiệp quản lý nhà nước cho thấy hoạt động địi hỏi tính chun mơn hố cao II Bài tập tình Bài tập Ngày 06/09/2018, lực lượng cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội tiến hành kiểm tra Khách sạn T, đường Đ, quận X, thành phố Y phát A (nam) B (nữ) chung phòng khách sạn Theo quy định pháp luật kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, nhà nghỉ “Phải bố trí phịng nghỉ nam riêng, nữ riêng trừ trường hợp vợ chồng” Qua trình kiểm tra, A B không chứng minh vợ chồng nên lực lượng cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội tiến hành xử phạt A B A B cho trường hợp này, lực lượng cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội phải xử phạt chủ khách sạn khơng phải phạt nên làm đơn khiếu nại Anh (chị) cho biết cac nguyên tắc Luật Hành áp dụng tình Bài tập Điều 30 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Cá nhân sinh có quyền khai sinh” Tuy nhiên, theo Bộ luật Dân năm 2005 trường hợp trẻ em sinh mà “chết ngay” khơng phải khai sinh Khái niệm “chết ngay” khơng giải thích Bộ luật Dân năm 2005 mà lại giải thích Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính phủ đăng ký quản lý hộ tịch (đã sửa đổi, bổ sung năm 2012) Theo đó, Điều 23 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định: “Trẻ em sinh sống từ 24 trở lên chết phải đăng ký khai sinh đăng ký khai tử” Với quy định Nghị định số 158/2005/NĐ-CP hiểu rằng: “Trẻ em sinh mà sống chưa 24 khơng phải khai sinh” a Anh chị cho biết quy định Nghị định số 158/2005/NĐ-CP vi phạm nguyên tắc quản lý nào? Vì sao? b Khi đứa trẻ sinh đời hoạt động quản lý phát sinh? CHƯƠNG 5: KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH MƠN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hai sai? Giải thích sao? Khoa học Luật Hành nội dung quan trọng mơn học Luật Hành Khoa học Luật Hành chuyên ngành khoa học pháp lý Khoa học LHC có đối tượng nghiên cứu pháp Luật Hành hành Khoa học LHC có phương pháp nghiên cứu riêng, hồn tồn khác biệt với phương pháp nghiên cứu chuyên ngành khoa học pháp lý khác Nhiệm vụ khoa học Luật Hành đánh giá ngành Luật Hành Mơn học Luật Hành phận ngành Luật Hành Nội dung mơn học Luật Hành chế định ngành Luật Hành Chính sách Đảng không đối tượng nghiên cứu khoa học Luật Hành Giáo trình Luật Hành sản phẩm thuộc mơn học Luật Hành 10 Hiến pháp đối tượng nghiên cứu riêng khoa học Luật Hiến pháp II Bài tập tình huống: Bài tập Trong chương trình cải cách hành ban hành Nghị 30C Chính phủ, có định hướng cải cách nêu ra: “Tiến tới cải cách thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch, đầu tư” Anh, chị hãy: a Xác định vấn đề (nội dung) nghiên cứu có liên quan đến định hướng trên? b Nhiệm vụ việc nghiên cứu vấn đề nghiên cứu gì? c Các phương pháp nghiên cứu dự kiến sử dụng tiến hành nghiên cứu? d Kết dự kiến việc nghiên cứu có ý nghĩa với người học mơn học Luật Hành chính? Bài tập Anh (chị) chọn vấn đề nghiên cứu mà quan tâm thuộc nội dung sau phác thảo nội dung đề tài a Sự lãnh đạo Đảng với quản lý nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? b Vấn đề thực nguyên tắc tập trung dân chủ quản lý nhà nước nước ta nay? CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ THỂ LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Cá nhân không tham gia vào quan hệ pháp Luật Hành khơng thể trở thành chủ thể Luật Hành Chủ thể Luật Hành phải chủ thể mang quyền lực nhà nước Năng lực pháp Luật Hành chủ thể Luật Hành bất biến Mọi quan hành nhà nước chủ thể Luật Hành Chủ thể quản lý nhà nước chủ thể Luật Hành Chủ thể Luật Hành chủ thể quản lý nhà nước Chủ thể quan hệ pháp Luật Hành chủ thể Luật Hành Chủ thể Luật Hành chủ thể quan hệ pháp Luật Hành Người bị hạn chế lực hành vi dân bị hạn chế lực pháp Luật Hành 10 Các loại tổ chức xã hội khác có lực pháp Luật Hành khác CHƯƠNG 17: KHÁI QUÁT VỀ CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Biện pháp phịng ngừa hành bao gồm biện pháp bắt buộc trực tiếp Cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành biện pháp khắc phục hậu Biện pháp phịng ngừa hành áp dụng nhằm mục đích phịng ngừa vi phạm hành Trưng dụng tài sản công dân biện pháp ngăn chặn hành Mọi trường hợp khám người theo thủ tục hành phải có định văn Mọi cá nhân thực hành vi vi phạm hành bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có quyền định tạm giữ người theo thủ tục hành Chiến sĩ cơng an thi hành nhiệm vụ có quyền tạm giữ người theo thủ tục hành Việc tạm giữ người theo thủ tục hành áp dụng tất trường hợp cần ngăn chặn, đình hành vi vi phạm 10 Trong trường hợp, người định tạm giữ người phải thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc học tập người tạm giữ biết II Bài tập tình Bài tập Ngày 05/3/2019, lực lượng Bộ đội biên phòng phát chị Trần Thị H vận chuyển trái phép 50 thuốc qua biên giới Tại trường, thấy biểu chị H khơng bình thường, tin H cịn giấu số lượng gói thuốc người, chiến sĩ Bộ đội biên phòng nhờ chị bán hàng gần tiến hành khám xét người chị H trước chứng kiến lực lượng Bộ đội biên phòng nhiều người dân xung quanh Căn quy định pháp luật hành, cho biết việc khám xét chị H hay sai, sao? Bài tập Ngày 9/01/2019, chị V đến UBND phường X quận Y để y tốt nghiệp THPT làm hồ sơ học tập Vì nghi ngờ tốt nghiệp chị V bị làm giả (dấu giáp lai hình tem chống giả không rõ) nên UBND phường lập biên tạm giữ văn chuyển vụ việc cho công an phường X xác minh làm rõ Ngay sau đó, chị V mời đến Cơng an phường X để ghi lời khai bị tạm giữ suốt tiếng (từ 11 đến 16 giờ), khơng đâu kể ngồi mua thức ăn trưa Anh (chị) cho biết việc Công an phường X, quận Y tạm giữ người trường hợp có pháp luật khơng, sao? CHƯƠNG 18: TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Tất cá nhân thực hành vi trái pháp Luật Hành bị xử phạt vi phạm hành Hình thức đình hoạt động có thời hạn áp dụng độc lập Xử phạt vi phạm hành áp dụng có hành vi vi phạm hành xảy Thời hiệu xử phạt vi phạm hành ln năm từ ngày vi phạm hành bị phát Khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành Mọi tang vật, phương tiện liên quan trực tiếp đến vi phạm hành bị tịch thu Biên vi phạm hành có giá trị pháp lý có chữ ký người vi phạm Vi phạm hành thực đâu phải thực việc nộp phạt nơi Nhiều người thực hành vi vi phạm tất bị xử phạt hình thức 10 Người chưa thành niên vi phạm hành chínhln bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo II Bài tập tình Bài tập Ngày 14/1/2018, Cơng an Tp Hồ Chí Minh phát Asamoa Ghian (quốc tịch Ghana) thực hành vi “không khai báo tạm trú theo quy định” Qua kiểm tra, lực lượng cơng an cịn phát Asamoa Ghian hết thời hạn tạm trú Việt Nam không xuất cảnh a Biện pháp cưỡng chế hành áp dụng Asamoa Ghian? b Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp “buộc xuất cảnh” Asamoa Ghian có hay khơng? c Anh (chị) phân biệt biện pháp “buộc xuất cảnh” với hình thức xử phạt “trục xuất” Bài tập Ngày 5/8/2017, ông We Chong Tein (quốc tịch Malaysia) du lịch cù lao Thới Sơn (tỉnh Tiền Giang) làm thất lạc hành lý, hành lý có hộ chiếu ơng Ơng nhờ người đăng tin để tìm hành lý khơng thấy Đến ngày 7/8/2017, ông We Chong Tein đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Tiền Giang thông báo việc hộ chiếu Trong Tờ khai cớ mất, ơng We Chong Tein trình báo ngày 5/8/2017 Đến ngày 7/8/2017, ông khai báo việc hộ chiếu Hỏi, ơng We Chong Tein có bị xử phạt vi phạm hành hay khơng? CHƯƠNG 19: CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Khơng áp dụng biện pháp xử lý hành người mang thai có chứng nhận bệnh viện Phụ nữ người nuôi nhỏ 36 tháng tuổi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người cư trú xác nhận khơng bị áp dụng biện pháp xử lý hành Khơng áp dụng biện pháp xử lý hành người mang thai có chứng nhận bệnh viện Việc áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn nhằm mục đích cách ly người bị áp dụng biện pháp khỏi cộng đồng Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành 2012, người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 16 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn Không áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn người chưa thành niên vi phạm hành mà khơng có nơi cư trú ổn định Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền định áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng khơng thể áp dụng biện pháp đưa vào sở giáo dục bắt buộc Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng người thành niên 10 Người vi phạm hành lĩnh vực giáo dục bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng II Bài tập tình Bài tập B (13 tuổi) dùng dao chém vào người D cho anh dám “nhìn đểu” mình, gây thương tích cho nạn nhân 62% Theo kết luận quan điều tra, B thực hành vi có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng cố ý Nhưng B chưa đạt đến độ tuổi luật định nên áp dụng biện pháp xử lý hành B Xác định nêu pháp lý: a Biện pháp xử lý hành áp dụng B? Thẩm quyền áp dụng? b Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành B? c Nếu B khơng có nơi cư trú ổn định xử lý nào? Bài tập Ngày 20/6/2019, Công an thành phố Y tỉnh Z lập hồ sơ đề nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý phù hợp N.Q.A (19 tuổi), đối tượng sống lang thang khu vực thành phố Y, tỉnh Z, không xác định đươc nơi cư trú định Theo hồ sơ công an thành phố Y, A hai lần thực hành vi gây rối trật tự nơi công cộng chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục phường a Việc xử lý A có vào Luật xử lý vi phạm hành khơng? Tại sao? b Biện pháp áp dụng A phù hợp? c Chủ thể có thẩm quyền định xử lý A? d Nếu A nghiện ma túy xử lý nào? CHƯƠNG 20: CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Trong trường hợp, việc khám người phải có định văn Người có thẩm quyền khám người đồng thời người có thẩm quyền tạm giữ người Người có thẩm quyền khám người đồng thời người có thẩm quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật Đối với phương tiện giao thơng vi phạm hành thuộc trường hợp bị tạm giữ người có thẩm quyền phải ln giữ xe kho bãi quan nhà nước Việc định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành phải văn Việc niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành ln tiến hành trước mặt người vi phạm Trong trường hợp chủ phương tiện vận tải bỏ trốn việc khám phương tiện vận tải phải có người chứng kiến Khi tiến hành khám phương tiện sử dụng làm chỗ áp dụng theo thủ tục khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành Đối với phương tiện giao thơng vi phạm hành thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành định xử phạt, người vi phạm tự giữ phương tiện có văn cam kết có chỗ rõ ràng 10 Không thể tiến hành việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành vào ban đêm II Bài tập tình Bài tập Nguyễn A (17 tuổi) thực hành vi vượt đèn đỏ Hành vi anh A bị chiến sĩ cảnh sát giáo thơng phát (chốt giao thơng có chiến sĩ cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ) Sau đình hành vi, yêu cầu A dừng xe, chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu A xuất trình giấy tờ: chứng minh nhân dân (hoặc thẻ cước công dân), giấy phép lái xe, giấy tờ xe bảo hiểm xe A xuất trình chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe chưa đủ tuổi nên chưa cấp, giấy tờ xe bảo hiểm xe A không đem theo a Chiến sĩ cảnh sát giao thơng có tạm giữ chứng minh nhân dân (hoặc thẻ cước công dân) A khơng? b Có thể áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện giao thông không? c Hãy tư vấn cho chiến sĩ cảnh sát giao thông xử lý phù hợp với quy định pháp luật tình Bài tập Anh A xe máy vượt đèn đỏ bị chiến sĩ cảnh sát giao thông thi hành công vụ phát hành vi vi phạm yêu cầu chấm dứt hành vi Khi CSGT yêu cầu A giao giấy phép lái xe giấy tờ xe A khai để qn nhà khơng xuất trình theo u cầu Do đó, CSGT yêu cầu A theo trụ sở quan giải Tuy nhiên, A khơng thực u cầu CSGT cho phải đến phịng thi gấp để kịp thi, không đến kịp bị hủy thi nên không đủ thời gian để theo CSGT trụ sở giải Chiến sĩ CSGT thi hành công vụ không chấp nhận lý A tiến hành áp giải A trụ sở làm việc Cách xử lý CSGT có phù hợp quy định pháp luật hành khơng? CHƯƠNG 21: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Các quan dân cử thực kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước thơng qua hình thức kiểm tra, tra giám sát Hoạt động kiểm tra, giám sát Đảng thực tất chủ thể có thẩm quyền thực hoạt động quản lý nhà nước Hoạt động giám sát tối cao Quốc hội hoạt động quản lý nhà nước thực thường xuyên Hoạt động giám sát Tòa án hoạt động quản lý nhà nước thực thông qua việc kiểm tra tính hợp pháp tính hợp lý định hành chính, hành vi hành Hoạt động kiểm tra Đảng quan hành nhà nước hoạt động có tính quyền lực nhà nước thực theo quy định pháp luật Thanh tra hình thức kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước thực tổ chức Đảng quan nhà nước Hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân cấp hình thức kiểm sốt trực tiếp hoạt động quản lý nhà nước Mọi hoạt động kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước ln mang tính quyền lực nhà nước Tịa án thực kiểm sốt hoạt động quản lý nhà nước thông qua việc xét xử để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn trái pháp luật chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước 10 Hoạt động kiểm tra hành quan hành cấp với quan hành cấp nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật trình thực hoạt động quản lý nhà nước II Bài tập tình Bài tập Ngày 2/10/2017, UBND huyện TB ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND thu hồi 2300m2 đất trồng lúa bà VTL (thửa số 222, tờ đồ số 03) trú xã SP, huyện TB, tỉnh VL theo tinh thần Quyết định số 1768/QĐ-UBND UBND tỉnh VL việc thu hồi 117.000m2 đất xã SP để thực dự án xây dựng trại giống vật ni nơng nghiệp tỉnh VL (trại giống) Sau đó, Ban bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện TB tiến hành lập tờ khai kiểm kê nhà, đất, trồng vật kiến trúc hộ bị ảnh hưởng giải tỏa thuộc dự án Ngày 4/6/2018, UBND huyện TB ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ đất Nhà nước thu hồi đất bà VTL số tiền 155 triệu đồng (giá đất bồi thường 50.000đ/m2; bồi thường hỗ trợ tài sản đất, ổn định sống đào tạo nghề 19 triệu đồng…) Không đồng ý với định nêu trên, ngày 10/6/2018, bà VTL có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện TB để yêu cầu nâng giá bồi thường Đến ngày 25/6/2018, Chủ tịch UBND huyện TB ban hành định giải khiếu nại số 542/QĐ-UBND với nội dung bác đơn khiếu nại bà VTL Ngày 10/7/2018, bà VTL có đơn khởi kiện TAND huyện TB yêu cầu hủy Quyết định số 1216/QĐ-UBND UBND huyện TB phần áp giá, bồi thường; yêu cầu giải lại nâng giá bồi thường đất với giá thị trường chuyển nhượng nơi có đất thu hồi Ngày 15/8/2018, TAND huyện TB mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành theo đơn khởi kiện bà VTL Sau xem xét tình tiết vụ án, TAND huyện TB tuyên hủy Quyết định số 1216/QĐ-UBND UBND huyện TB cho số tiền bồi thường 155 triệu đồng chưa tương xứng với diện tích thu hồi, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp bà VTL, đề nghị UBND huyện TB xem xét lại giá trị bồi thường đất cho bà VTL để bảo đảm tính hợp lý Nhà nước thu hồi đất Thơng qua tình trên, anh (chị) cho biết: a Việc kiểm sốt hoạt động quản lý nhà nước tình thể qua nội dung nào? b Các chủ thể thực việc kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước thực quy định pháp luật hay chưa? Giải thích sao? Bài tập Vào ngày 14/6/2018, kỳ họp thứ Quốc hội khóa 14, Đại biểu DMA thực chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế NTKT tình trạng bán thuốc khơng cần đơn Đại biểu DMA phản ánh tình trạng kháng thuốc mức báo động Theo trình bày đại biểu DMA, giới, năm có hàng triệu người chết kháng thuốc hàng trăm tỉ đô cho kháng thuốc, số liệu khảo sát gần 3.000 hiệu thuốc từ nông thôn tới thành thị phía Bắc có tới 88%-91% hiệu thuốc bán không theo đơn bác sĩ Do vậy, Đại biểu DMA chất vấn sau: “Trách nhiệm trưởng giải pháp việc lập lại kỷ cương việc quản lý sở buôn bán dược liệu hạn chế lạm dụng kháng sinh.” Anh (chị) cho biết: a Trong tình trên, việc kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước thể nội dung nào? Nêu rõ hình thức kiểm sốt b Trong tình trên, Bộ trưởng Bộ Y tế NTKT trả lời chất vấn đại biểu DMA hình thức nào? Nêu rõ sở pháp lý CHƯƠNG 22: THANH TRA NHÀ NƯỚC I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Thanh tra Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ quan tra nhà nước Tổng tra Chính phủ Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Hoạt động tra thực quan Đảng, quan nhà nước tổ chức trị xã hội Giữa chủ thể tra đối tượng tra ln có quan hệ trực thuộc mặt công tác Thanh tra nhà nước loại hoạt động thực hệ thống quan tra nhà nước Theo quy định Luật Thanh tra, tra công vụ loại hình tra nhà nước Tất hoạt động tra mang tính quyền lực nhà nước Thanh tra nhà nước thành lập tất quan hành nhà nước Thanh tra Chính phủ quan thuộc Chính phủ 10 Cơ quan thực hoạt động tra nhà nước gọi quan tra nhà nước II Bài tập tình Bài tập Ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh HN nhận đơn tố cáo ông LBP hành vi vi phạm pháp luật quản lý đất đai địa bàn thị xã BH thuộc tỉnh HN Sau nhận đơn tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh HN định tra việc quản lý đất đai địa bàn thị xã BH Anh (chị) xác định: a Cuộc tra có phải tra nhà nước khơng? Nếu có thuộc loại tra hành hay tra chuyên ngành? Giải thích sao? b Xác định đối tượng tra tình c Chủ tịch UBND tỉnh HN giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh HN thực tra không? Vì sao? Nêu rõ sở pháp lý Bài tập Ngày 19/8/2018, trình thực tra Công ty TNHH sản xuất nước giải khát THP (Sau gọi Công ty THP), quan tra Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BD phát Cơng ty THP có hành vi giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch số sản phẩm nước giải khát nên lập biên vi phạm hành Công ty THP Ngày 22/8/2018, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành định xử phạt vi phạm hành xử phạt Cơng ty THP 15.000.000 đồng hành vi “sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không quan có thẩm quyền cấp theo quy định” điểm b khoản Điều 33 Nghị định số 119/2017/NĐCP ngày 01/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tuy nhiên, sau nhận định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty THP không chấp hành định xử phạt với lý Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khơng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 Trong đó, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập luận việc xử phạt vi phạm hành Cơng ty THP hồn tồn với quy định pháp luật theo quy định khoản Điều Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 Chính phủ tổ chức hoạt động tra ngành khoa học công nghệ (Điều sửa đổi, bổ sung khoản Điều Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 Chính phủ) “Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành Chánh tra Sở theo quy định khoản Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa” Anh (chị) cho biết: a Hoạt động tra Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BD Cơng ty THP có phải hoạt động tra nhà nước hay khơng? Nếu có thuộc loại tra hành hay tra chuyên ngành? Giải thích sao? b Ý kiến cá nhân việc xử phạt vi phạm hành Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công ty THP CHƯƠNG 23: KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, TỐ CÁO HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hay sai? Giải thích Đối tượng khiếu nại bao gồm định hành chính, hành vi hành trái pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có quyền giải khiếu nại hành Giữa người khiếu nại người giải khiếu nại có quan hệ trực thuộc mặt công tác Kết việc giải khiếu nại cơng dân thể dạng thơng báo Hoạt động giải khiếu nại quan hành tiến hành nhằm xem xét tính hợp pháp lẫn tính hợp lý định hành chính, hành vi hành Chỉ có cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành Tịa án nhân dân có thẩm quyền cho quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành chính, hành vi hành Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại định hành mang tính quy phạm quan nhà nước địa phương Theo Luật Tố cáo năm 2018 người tố cáo công dân thực quyền tố cáo Tố cáo nặc danh tố cáo khuyết danh giống 10 Tố cáo nặc danh tố cáo mạo danh giống II Bài tập tình Bài tập Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện X ban hành định thu hồi đất hộ gia đình ơng A a Quyết định thu hồi đất hộ gia đình ơng A Ủy ban nhân dân huyện X trở thành đối tượng khiếu nại hành hay khơng? Vì sao? b Giả sử, định thu hồi đất hộ gia đình ơng A Ủy ban nhân dân huyện X đối tượng khiếu nại hành hộ gia đình ơng A tiến hành khiếu nại lần đầu đến người giải khiếu nại nào? Ai người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu lần hai Bài tập Ngày 20/03/2019, Võ Văn Thịnh (sinh năm 1993) thực hành vi treo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cột điện xanh nơi công cộng bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài Quyết định 3093/QĐ-XPVPHC xử phạt VPHC số tiền 1.500.000 đồng Không đồng ý với định xử phạt, Thịnh thực quyền khiếu nại a Xác định chủ thể có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu lần hai? b Do khiếu nại lần đầu không giải (hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không giải quyết) nên Thịnh khiếu nại lần hai Người giải khiếu nại lần hai yêu cầu phải cung cấp “quyết định giải khiếu nại lần đầu” giải khiếu nại lần hai Yêu cầu người giải khiếu nại lần hai có sở hay không? ... ngành Luật Hành Mơn học Luật Hành phận ngành Luật Hành Nội dung mơn học Luật Hành chế định ngành Luật Hành Chính sách Đảng khơng đối tượng nghiên cứu khoa học Luật Hành Giáo trình Luật Hành sản... CHƯƠNG 5: KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH MƠN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH I Các nhận định sau hai sai? Giải thích sao? Khoa học Luật Hành nội dung quan trọng mơn học Luật Hành Khoa học Luật Hành chuyên ngành khoa... khơng thể nguồn luật hành Nguồn luật hành khơng thể định Bộ trưởng ban hành Chỉ văn quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước ban hành nguồn luật hành Bất kỳ cá nhân có lực pháp luật hành Quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập luật hành chính theo chuyên đề 2021, Ôn tập luật hành chính theo chuyên đề 2021