0

cong dan 9 ki 1

4 0 0
  • cong dan 9 ki 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:53

Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng thực hành những phẩm chất đạo đức đã được học cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng sau khi học xong nội dung: Tính tự chủ, dân [r] (1)ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG DÂN HỌC KỲ I NĂM 2014- 2015 Mục tiêu kiểm tra - Đánh giá kết học tập học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh cách kịp thời việc rèn luyện phẩm chất đạo đức hạnh kiểm chương trình học kỳ I môn công dân lớp Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ thực hành phẩm chất đạo đức đã học cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng sau học xong nội dung: Tính tự chủ, dân chủ kỷ luật, chí công vô tư.(4 tiết/14tiết ≈ 3điểm) Ý thức bảo vệ hòa bình, tình hữu nghị các dân tộc, truyền thống dân tộc,hợp tác cùng phát triển (4 tiết/14tiết =3 điểm) Năng động sáng tạo, làm việc có chất lượng hiệu quả, lý tương sống niên (8 tiết/14tiết ≈ điểm) Phần tích hợp các chuyên đề liên hệ thực tế, môi trường ( 1đ ) Hình thức kiểm tra Hình thức kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận (2) KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ) Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Tên Chủ đề Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL Chủ đề Năng động sáng tạo, làm việc có chất lượng , làm việc có chất lượng Năng động sáng tạo Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Tình hữu nghị các dân tộc, hợp tác phát triển, truyền thống dân tộc Số câu Số điểm 0,5 Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Tính tự chủ, dân chủ kỷ luật, chí công vô tư , lý tưởng sông niên Số câu Số điểm Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm TNKQ TL Số câu Số điểm Hợp tác phát triển, (Ch) Số câu1 Số điểm 0,5 Số câu Số điểm Số câu Số điểm chí dân công chủ vô tư kỷ dân chủ luật, kỷ luật, chí chí công công vô tư vô tư Tính tự chủ sống, lý tưởng sông niên Số câu Số điểm \ 0.5, Số câu1 Số điểm Số câu Số điểm 0,5 Số câu Số điểm 2,5 TNKQ TL Số câu1 Số điểm 0,5 Tình hữu nghị các dân tộc Số câu Số điểm 0,5 TL Cấp độ cao Làm việc có chất lượng, hiệu (câu TL) Tình hữu nghị các dân tộc TNKQ Cộng Số câu Số điểm Số câu Số điểm 3,5 Số câu điểm (Ch) (Ch) (Ch) Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm (Ch) dân chủ kỷ luật, chí công vô tư Số câu Số điểm 2, Số câu Số điểm Số câu điểm= Số câu điểm= 6,0 Số câu 11 Số điểm 10 (3) Họ và tên Lớp Số báo danh Phòng thi ĐIÊM Chữ kí giám khảo BÀI THI HỌC KỲ I MÔN: CÔNG DÂN LỚP Thời gian 45 phút Số thứ tự bài thi Số thứ tự bài thi Chữ ký giám thị Số mật mã Số mật mã Phần I – Trắc nghiệm ( đ ) Câu 1/ Việc làm nào; ý kiến nào sau đây thể tình hữu nghị các dân tộc: Chọn câu có đáp án đúng khoanh tròn chữ cái đầu câu: ( đ ) a/ Nước ta có thể đặt quan hệ hữu nghị với tất nhân dân các nước trên giới b/ Không quan hệ với chính quyền các nước đã xâm lược cai trị nước ta trước đây c/ Không quan hệ kinh tế với các nước có tranh chấp biên giới với nước ta d/ Vẫn quan hệ chính trị với các nước không cùng chế độ chính trị e/ Hợp tác phát triển kinh tế với tất các nước, là nước khối ASEAN g/ Các nước không cùng chế độ chính trị thì có tình hữu nghị các dân tộc h/ Những quốc gia không tương đồng văn hóa thì không có tình hữu nghị Câu 2/(2 đ )Chọn hành vi đạo đức, nội dung bài học sau ghi vào các cột phần bài làm cho phù hợp: Bảo vệ hòa bình; Chí công vô tư; Dân chủ và kỉ luật, Tự chủ; Năng động sáng tạo; Lý tưởng sống niên; tình hữu nghị các dân tộc; Phát huy truyền thống dân tộc Công việc , hành vi Lớp 9/A góp ý kiến việc vệ sinh khu vệ sinh học sinh Liên Hiệp Quốc xóa bỏ kho vũ khí hóa học Xi Ri 2013 Khi xảy mâu thuẫn với bạn gay gắt em bình tĩnh phân tích tình hình và giải Hương cương tố cáo hành vi gian lận thi cử Em yêu thích và sưu tầm các làn điệu dân ca xứ Quảng Nhân dân CU BA lúc kinh tế còn nhiều khó khăn giúp đỡ nhân dân ta chống giặc ngoại xâm Bản thân em đã xác định sau nầy trở thành kỹ sư phần mềm máy tính Các bạn cán môn lớp luôn có cách giải bài tập nhanh, dễ hiểu, nhiều cách giúp các bạn luôn hoàn thành bài sinh hoạt 15 phút đầu Hành vi đạo đức, nội dung bài học Câu 3/ điền vào .những ý thích hợp(1 đ) Năng động là Sáng tạo là…… Nhờ động sáng tạo mà ……………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… Phần II– Tự luận (6 đ) Câu 1/ Lý tưởng sống em là gi? Em cần làm gì để sau nầy thực lý tưởng đó (3đ) Câu / Trình bày hiểu biết em truyền thống “tôn sư trọng đạo” Truyền thống đó phát huy nào ?(3đ) BÀI LÀM: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG DÂN 2014- 2015 (4) Câu 1/ Việc làm nào, Ý nào sau đây thể tình hữu nghị các dân tộc: Chọn câu có đáp án đúng khoanh tròn chữ cái đầu câu: ( đ )mỗi ý 0,25 đ a/ d/ e/ g/ Câu 2/(2 đ )Chọn hành vi đạo đức, nội dung bài cho phù hợp: ý 0,25 đ Công việc , hành vi Lớp 9/A góp ý kiến việc vệ sinh khu vệ sinh học sinh Liên Hiệp Quốc xóa bỏ kho vũ khí hóa học Xi Ri 2013 Khi xảy mâu thuẫn với bạn gay gắt em bình tĩnh phân tích tình hình và giải Hương cương tố cáo hành vi gian lận thi cử Em yêu thích và sưu tầm các làn điệu dân ca xứ Quảng Nhân dân CU BA lúc kinh tế còn nhiều khó khăn giúp đỡ nhân dân ta chống giặc ngoại xâm Bản thân em đã xác định sau nầy trở thành kỹ sư phần mềm máy tính Các bạn cán môn lớp luôn có cách giải bài tập nhanh, dễ hiểu, nhiều cách giúp các bạn luôn hoàn thành bài sinh hoạt 15 phút đầu Hành vi đạo đức, nội dung bài học Dân chủ và kỉ luật Bảo vệ hòa bình; Tự chủ Chí công vô tư; Phát huy truyền thống dân tộc tình hữu nghị các dân tộc; Lý tưởng sống niên Năng động sáng tạo Câu 3/ điền vào .những ý thích hợp(1 đ) Năng động là.(1 ) tích cực chủ động dám nghĩ dám làm Sáng tạo là.( ) say mê nghiên cứu tìm tòi, tạo giá trị cách giải Nhờ động sáng tạo mà ( )con người vượt qua khó khăn, tạo kỳ tích mới, đewm lại niềm vinh dự cho thân gia đình đất nước Phần II– Tự luận (6 đ) Câu 1/ Lý tưởng sống em học sinh xác định 1đ Học sinh xác định nhiệm vụ học tập rèn luyện để thực lý tưởng, …… để sau nầy thực lý tưởng đó (2đ) Câu / Trình bày hiểu biết truyền thống “tôn sư trọng đạo”.1đ Truyền thống đó phát huy mặt tích cực học sinh 1,5 đ Những mặt còn hạn chế học sinh thầy cô (0,5 đ) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: cong dan 9 ki 1, cong dan 9 ki 1