0

lop 7 tuan 35

1 2 0
  • lop 7 tuan 35

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:04

- Yêu cầu tổ chức nghiêm túc từ khâu chuẩn bị trưng bày đến khâu hướng dẫn HS xem, nhận xét, đánh giá kết quả học tập, rút ra bài học cho năm học tới.. II.[r] (1)TIẾT 35 : BÀI: Trưng Bày Kết Quả Học Tập Trong Năm I MỤC ĐÍCH TRƯNG BÀY - Trưng bày vẽ đẹp năm học nhằm đánh giá kết giảng dạy, học tập GV HS, đồng thời thấy công tác quản lí đạo chun mơn nhà trường - Yêu cầu tổ chức nghiêm túc từ khâu chuẩn bị trưng bày đến khâu hướng dẫn HS xem, nhận xét, đánh giá kết học tập, rút học cho năm học tới II HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Có thể trưng bày phòng, hành lang - Tổ chức cho HS xem có nhận xét, đánh giá theo hướng dẫn GV III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1.Chuẩn bị Giáo viên - Lựa chọn vẽ đẹp HS, kể vẽ thêm phân môn - Nơi trưng bày phương tiện cần thiết Học sinh - Tham gia lựa chọn vẽ đẹp - Tham gia trưng bày GV Hình thức tổ chức - Dán vẽ lên giấy Ao, lên bảng …ngay ngắn, làm bo cho đẹp Tốt dán lên giấy Ao theo phân mơn: vẽ trang trí, vẽ tranh, vẽ theo mẫu theo loại học: tranh phong cảnh, tranh lễ hội … hay trang trí hình vng, trang trí đường diềm … để làm ĐDDH sau Chú ý: Ghi tên tiêu đề (trang trí hình vng, phong cảnh …) tên HS, tên lớp vẽ - Có thể trưng bày phòng, hành lang
- Xem thêm -

Xem thêm: lop 7 tuan 35, lop 7 tuan 35