0

Vat li 7 HK II 2014 2015

7 3 0
  • Vat li 7 HK II 2014 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:38

a/ Quy tắc an tòan điện: - Chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V - Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện - Không được tự ý chạm vào mạng điện dân dụng và các thi[r] (1)Ngày soạn : 07/04/2015 Ngày Kiểm tra : Tuần 36- tiết ppct 36 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm bài: 45 Phút( không tính thời gian phát đề) Mục tiêu a/ Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh b/ Kỹ - Vận dụng kiến thức giải bài tập - Rèn kỹ làm bài học sinh c/ Thái độ: -Giáo dục tính cẩn thận chính xác làm bài Chuẩn bị a/ Chuẩn bị HS: Thước kẻ, máy tính Ôn từ bài 17 đến bài 30 chương Điện học b/ Chuẩn bị GV: Bảng trọng số: NỘI DUN G KIỂM TRA THE O PP CHƯ ƠNG TRÌN H Nội dung Tổng Lí số tiết thuyết Tỉ lệ LT T số bài KT VD Điểm số số lượng % câu LT% VD% Chươ ng Từ bài 17-30 15 11 7.7 7.3 51.3 48.7 Tổng 15 11 7.7 7.3 51.3 48.7 LT số câu VD 100% Ma trận đề 2.6 2.4 (10đ) 100% (10đ) 5 (2) Nội dung Nhận biết Câu 1: Nêu đựoc khái niệm chất dẩn điện và chất cách điện Bài : 17 đến 30 Thông hiểu Vận dụng Câu 2: Giải thích số tuợng liên quan đến nhiễm điện cọ xát Câu 3b: Đổi đựoc số đơn vị đơn giản Câu 4: Xác định đựoc chiều dòng điện sơ đồ mạch điện Câu 5: Vẽ đựoc sơ đồ mạch điện truờng hợp hai bóng đèn mắc song song và tính đựơc cường độ dòng điện đèn trường hợp mắc song song Câu 3a: Nêu đựoc quy tắc an toàn sử dụng điện Tổng Tổng Số câu hỏi 1+0,5=1,5 0,5+1+1=2,5 TS điểm Tỉ lệ % 2+1= 3đ 30% 2đ 20% 1+2+2=5đ 50% 10đ 100% * Đề bài Câu 1(2đ) : a/ Chất dẫn điện là gì? Vật liệu dẫn điện là gì ? lấy ví dụ minh họa? b/ Chất cách điện là gì? Vật liệu cách điện là gì ? lấy ví dụ minh họa? Câu 2(2đ): a/ Hãy giải thích trên các mép cánh quạt điện gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng? b/ Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các kim loại nhiễm điện trên cao Việc làm này có tác dụng gì Câu 3(2đ) : a/ Nêu quy tắc an toàn sử dụng điện ? b/ Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 0,15A = mA ; 45 V = mV 350mA= A ; 0, 6KV = V Câu 4(2đ) : Cho mạch điện hình bên Em hãy: a Mắc thêm ampe kế vào đoạn mạch b Xác định chiều dòng điện cho đoạn mạch Câu 5(2đ): Cho hai bóng đèn, nguồn điện pin _ a Vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp hai bóng đèn mắc nối tiếp b Cho hiệu điện hai bóng đèn là U1 = 5V, U2 = 2V Tính hiệu điện đoạn mạch? * Đáp án và thang điểm Câu Câu Đáp án đề - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện qua Chất dẫn điện còn gọi là vật liệu dẫn điện dùng để k + Biểu điểm 0,25đ (3) làm các vật hay các phận dẫn điện, ví dụ; đồng, nhôm, sắt - Chất cách điện là chất không cho dòng điện qua - Chất cách điện còn gọi là vật liệu cách điện dùng để làm các vật hay các phận cách điện, ví dụ: sứ, cao su 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ a Cánh quạt điện quay cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện, vì 1đ cánh quạt hút bụi; mép cánh quạt tiếp xút với không khí nhiều nên cọ Câu xát nhiều, nhiễm điện nhiều, hút bụi nhiều, bụi bám nhiều b Việc làm này có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt chúng, 1đ làm cho không khí xưởng ít bụi Câu a/ Quy tắc an tòan điện: - Chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện 40V - Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện - Không tự ý chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện chưa biết rõ cách thực - Khi có người bị điện giật thì không chạm vào người đó mà cần phải tìm cách ngắt công tắc điện và gọi người cấp cứu b/ Đổi đơn vị 0,15A = 150 mA 350mA= 0,35 A 45V= 45000mV 0,6KV = 600 V a/ Mắc đúng Ampe kế b/ Xác định đúng chiều dòng điện Câu k + A - a Vẽ hình _ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1đ 1đ + 1đ Câu b Do hai bóng đèn mắc nối tiếp nên: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = + 2= (V) 1đ (4) Tiến trình tổ chức kiểm tra a Ổn định lớp b Tổ chức kiểm tra - GV phát đề kiểm tra - HS nghiêm túc làm bài kiểm tra - GV giám sát HS làm bài - GV thu bài kiểm tra c Dặn dò - HS chuẩn bị bài cho các môn kiểm tra khác d Rút kinh nghiệm và bổ sung liến đồng nghiệp Bình Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2015 Người lập ma trận PHAN THỊ HỒNG LAN (5) (6) Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 7/ … KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2014 – 2015 Môn: Vật lí Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Họ và tên: Điểm Lời nhận xét Đề bài Câu (2 điểm): a/ Chất dẫn điện là gì? Vật liệu dẫn điện là gì? Lấy ví dụ minh họa chất dẫn điện? b/ Chất cách điện là gì? Vật liệu cách điện là gì? Lấy ví dụ minh họa chất cách điện? Câu (2 điểm): a/ Hãy giải thích trên các cánh quạt điện gia đình thường bám bụi sau lâu ngày sử dụng? b/ Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các kim loại nhiễm điện trên cao Việc làm này có tác dụng gì? Câu (2 điểm): a/ Nêu quy tắc an toàn sử dụng điện? b/ Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 0,15A = mA ; 45 V = mV k 350mA= A ; 0,6KV = V Câu (2 điểm): Cho mạch điện hình bên Em hãy: a Mắc thêm ampe kế vào đoạn mạch b Xác định chiều dòng điện cho đoạn mạch _ + Câu (2 điểm): Cho hai bóng đèn, nguồn điện pin a Vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp hai bóng đèn mắc nối tiếp b Cho hiệu điện hai bóng đèn là U1 = 5V, U2 = 2V Tính hiệu điện đoạn mạch? Bài làm (7) (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vat li 7 HK II 2014 2015, Vat li 7 HK II 2014 2015