0

giao an dia li 7 20132014

177 0 0
  • giao an dia li 7 20132014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:24

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế và nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Âu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Biểu đồ để biểu hiện về cơ - Có 2 cách: cấu ch[r] (1)Phần Tiết Ngày soạn: Ngày giảng: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài DÂN SỐ I MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh phải nắm Kiến thức: Trình bày quá trình phát triển và gia tăng dân số giới, nguyên nhân và hậu nó Kĩ năng: - Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ gia tăng dân số giới để thấy tình hình gia tăng dân số trên giới Thái độ: Có ý thức cần thiết phải phát triển dân số cách có kế hoạch II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ Giáo viên: Tranh tháp dân số; các H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 sgk phóng to Học sinh: Đọc trước nội dung bài học và trả lời các câu hỏi in nghiêng SGK IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức 7…………………………………………………… ……………………………………………………… Kiểm tra bài cũ Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Dân số là vấn đề quan trọng hàng đầu vì nó ảnh hưởng to lớn đến nguồn lao động và đồng thời là thị trường tiêu thụ để sản xuất phát triển Sự gia tăng dân số mức quá cao hay quá thấp có tác động sâu sắc tới phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Dân số là bài học đầu tiên chương trình lớp chúng ta nghiên cứu chương trình lớp b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1 Dân số, nguồn lao động Bước - Gv hỏi: Thế nào gọi là dân số? - Dân số là tổng số dân sinh sống trên - Gv: Cho học sinh nhận biết tháp tuổi lãnh thổ thời điểm cụ thể + Bên trái thể số Nam + Bên phải thể số Nữ - Dân số là nguồn lao động quý báu cho + Mỗi băng thể độ tuổi phát triển kinh tế-xã hội Ví dụ: – tuổi, – tuổi …độ dài băng cho biết số người độ tuổi Trên - Dân số thường biểu cụ thể tháp tuổi người ta tô màu cho độ tuổi là trẻ tháp tuổi em , độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động Bước 2.Thảo luận nhóm - Gv nêu yêu cầu: Theo câu hỏi cuối trang - - Chia lớp thành nhóm, nhóm chẳn thảo (2) luận câu 1, nhóm lẽ thảo luận câu Thời gian thảo luận là phút - Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức Hoạt động - Gv: Cho học sinh đọc “ tỉ lệ sinh”, “Tỉ lệ tử”, “gia tăng dân số” bảng thuật ngữ Gv nêu cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và tỉ lệ gia tăng dân số giới - Yêu cầu Hs Quan sát hình 1.2 => Em hãy nhận xét tình hình tăng dân số giới giai từ đầu kỉ XIX đến cuối kỉ XX - Gv nêu vấn đề: Tại từ đầu kỉ XIX dân số tăng nhanh? Chuyển ý: Trong gia tăng dân số nhanh, đột ngột thì xảy tượng “Bùng nổ dân số” Chúng ta nghiên cứu tượng này mục sau đây Hoạt động - Dựa vào nội dung sgk, hãy cho biết bùng nổ dân số giới xảy nào và gây nên hậu tiêu cực gì? Học sinh dựa vào kiến thức SGK và hiểu biết thân để vận dụng - Gv hướng dẫn Hs nhận xét tình hình gia tăng dân số nhóm nước phát triển và phát triển hình 1.3 và 1.4 Dân số Thế Giới tăng nhanh Thế Kỉ XIX và XX - Trong nhiều kỉ, dân số giới tăng chậm chạp - Nguyên nhân: dịch bệnh, đói kém và chiến tranh - Từ kỉ XIX đến nay, dân số giới tăng nhanh - Nguyên nhân: có tiến kinh tế - xã hội và y tế Sự bùng nổ dân số - Từ năm 50 kỉ XX, bùng nổ dân số đã diễn các nước phát triển châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh các nước này dành đôc lập, đời sống cải thiện và tiến y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, tỉ lệ sinh cao - Sự bùng nổ dân số các nước phát triển đã tạo sức ép việc làm, phúc lợi xã hội, môi trường, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội… Củng cố - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì dân số? - Thế nào là “gia tăng dân số tự nhiên”? nào là “gia tăng dân số giới”? Dặn dò - Làm bài tập số trang SGK - Trả lời bài tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu trước bài phân bố dân cư Chú ý: + Mật độ dân số là gì ? cách tính MĐDS ? + Sự phân bố dân số trên Thế Giới thể nào? + Căn vào đâu người ta chia Thế Giới thành các chủng tộc? các chủng tộc này phân bố chủ yếu đâu? Tiết Bài Ngày soạn: Ngày giảng: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC CHỦNG TỘC (3) TRÊN THẾ GIỚI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức Sau bài học này học sinh cần phải: - Nhận biết khác các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Nê-grô-ít và Ơ-rôpê-ô-ít hình thái bên ngoài thể (màu, da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu chủng tộc - Trình bày và giải thích mức độ đơn giản phân bố dân cư không đồng trên giới 2.Kĩ - Biết đọc lược đồ phân bố dân cư trên giới - Xác định số vùng đông dân, thưa dân trên đồ dân cư giới 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng đoàn kết các dân tộc, chủng tộc II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, giải thích III.CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên - Bản đồ phân bố dân cư giới Bản đồ tự nhiên giới các châu lục - Tranh ảnh chủng tộc chính trên giới Học sinh: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức 7……………………………………………… ……………………………………………… Kiểm tra bài cũ - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì dân số? - Bùng nổ dân số giới xảy nào? Nguyên nhân, hậu và phương hướng giải quyết? Nội dung bài a Đặt vấn đề: Chúng ta đã biết dân số Thế Giới đông và tăng nhanh, song phân bố dân cư Thế Giới không đồng Dân cư trên Thế Giới lại có đặc điểm hình thái khác Có nhóm gia trắng, da đen, da vàng Dựa trên các đặc điểm hình thái đó, các nhà nhân chủng học đã chia nhân loại các chủng tộc khác nhau…Bài học hôm chúng ta tìm hiểu b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1 Sự phân bố dân cư GV: Đặc điểm dân cư thể rỏ tiêu MĐDS Vậy MĐDS là gì - MĐDS: số dân trung bình sống trên các em hãy đọc phần thuật ngữ trang 187 đơn vị diện tích lãnh thổ ( số CH: Để tính MĐDS ta làm nào? Lấy người / km2) Tổng số dân/Tổng DT MĐDS GV: Ra bài tập cho học sinh: - MĐDS TG năm 2002 là 46 người / Diện tích đất trên Thế Giới là 149 triệu km2 km2 DSTG năm 2002 là 6.294 triệu người Tính MĐ DS trung bình Thế Giới ( 42 người / km2) (4) Không kể lục địa Nam Cực : 6294 triệu người = 46,6 người / km2 CH: Quan sát hình 2.1 cho biết: - Phân bố dân cư trên Thế Giới - Trình bày phân bố dân cư trên không đồng giới? + Những nơi điều kiện sinh sống và CH: Đối chiếu hình 2.1 với đồ tự giao thông thuận tiện đồng bằng, nhiên, dựa vào nội dung sgk cho biết đô thị vùng có khí hậu ấm áp, nơi có MĐ DS cao nhất? thấp nhất? mưa nắng thuậ hòa có dân cư tập nguyên nhân? trung đông đúc (Đông Á, Nam Á, - Tên nơi dân cư tập trung đông Đông Nam Á, Tây – Trung Âu, giới nay? Đông Nam Braxin, Đông Bắc Hoa Tên nơi dân cư thưa giới Kì.) nay? + Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, Chuyển ý: Như trên đã nói dựa vào đặc giao thông khó khăn, vùng cực giá điểm hình thái các nhóm dân cư trên lạnh hoang mạc… khí hậu khắc Thế Giới, các nhà khoa học đã chia nhân nghiệt có dân cư thưa thớt(Bắc Châu loại các chủng tộc khác Chúng ta Mĩ, Bắc Châu Á, Xahara, Ôxtrâylia.) nghiên cứu các nét chính các chủng tộc mục 2 Các chủng tộc Hoạt động GV: Yêu cầu học sinh đọc khái niệm “ - Dựa vào hình thái bên ngoài chủng tộc” trang 186 thể ( màu da, tóc, mắt, mũi ) để đưa GV: Yêu cầu các em thảo luận nhóm các chủng tộc - Chia nhóm: bàn nhóm - Có chủng tộc chính - Thời gian: phút + Môn-gô-lô-it: (thường gọi là - Nội dung câu hỏi: người da vàng) sống chủ yếu châu GV Dân cư trên Thế Giới chia các Á chủng tộc chính nào? + Ơ-rô-pê-ô-it: (thường gọi là GV Các chủng tộc đó có đặc điểm chính gì người da trắng) sống chủ yếu châu và phân bố chủ yếu đâu? Âu-châu Mĩ HS: Đại diện nhóm trình bày kết quả, + Nê-grô-it: (thường gọi là người nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác da đen) sống chủ yếu châu Phi kiến thức GV: Lưu ý: Chủng tộc là khái niệm mang hoàn toàn tính chất Thiên Nhiên và cần chóng lại biểu phân biệt chủng tộc xem phần phụ lục Củng cố: - MĐDS là gì? muốn tính MĐDS ta làm nào? - Dân cư trên Thế Giới thường sinh sống chủ yếu khu vực nào? sao? - Căn vào đâu mà người ta chia dân cư trên Thế Giới các chủng tộc? các chủng tộc sinh sống chủ yếu đâu? Dặn dò: - Làm bài tập số trang sgk - Trả lời bài tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu trước bài Quần cư và đô thị hoá (5) + Quần cư là gì? Có loại quần cư? + Siêu đô thị là gì? + Đô thị hoá là gì ? Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết Bài: QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - So sánh khác quần cư nông thôn và quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống - Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và hình thành các siêu đô thị trên giới - Biết số siêu đô thị trên giới 2.Kĩ năng: - Đọc đồ, lược đồ các siêu đô thị trên giới để nhận bết phân bố các siêu đô thị trên giới - Xác định trên đồ, lược đồ các siêu đô thị trên giới vị trí số siêu đô thị 3.Thái độ: Thấy mối quan hệ quần cư và đô thị hoá và vài dấu hiệu đô thị hoá II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận *, Nêu vấn đề, Đàm thoại gợi mở, so sánh, trình bày trực quan… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Bản đồ các siêu đô thị Thế giới - Tranh ảnh quần cư nông thôn và đô thị, các siêu đô thị - Hình 3.1; 3.2 SGK trang 10 Học sinh: - Học thuộc bài cũ và đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức 7……………………………………… ……………………………………… Kiểm tra bài cũ: - Dân cư trên Thế giới thường phân bố chủ yếu khu vực nào? sao? - Trên giới có các chủng tộc chính nào? họ sống chủ yếu đâu? nêu số đặc điểm hình thái bên ngoài chủng tộc? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Em sống nông thôn hay đô thị? quần cư nông thôn và đô thị có gì khác nhau? Siêu đô thị và đô thị hoá là gì? Bài học này giúp các em giải đáp câu hỏi này? b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1: NỘI DUNG CHÍNH Quần cư nông thôn và quần cư đô (6) GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ SGK trang 18 quần cư CH: Quần cư là cách tổ chức sinh sống người trên diện tích định để khai thác tài nguyên thiên nhiên Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư đô thị GV: Dựa vào hình 3.1; hình 3.2 và hiểu biết mình, em hãy so sánh đặc điểm kiểu quần cư này MĐDS, nhà cữa, chức kinh tế, đơn vị quần cư GV: Kẻ bảng so sánh hai kiểu quần cư sau đó cho học sinh lên điền kết nghiên cứu HS: khác góp ý bổ sung GV chuẩn xác CH: Lối sống hai quần cư này có đặc trưng gì? HS: Quần cư nông thôn: dựa vào các mối quan hệ dòng họ, làng xóm, các tập tục Quần cư đô thị: theo cộng động có tổ chức theo luật pháp, có quan điểm chung CH: Tỉ lệ dân số các hình thức quần cư này có xu hướng thay đổi nào? HS: Quần cư nông thôn giảm Quần cư thành thị tăng lên GV: Chuyển ý: Tỉ lệ người sống nông thôn có xu hướng giảm, ngược lại tỉ lệ người sống các đô thị có xu hướng tăng Do đô thị hoá là xu tất yếu giới Chúng ta tìm hiểu vấn đề đô thị hoá và các siêu đô thị mục sau đây Hoạt động 2: CH: Dựa vào nội dung SGk hãy cho biết quá trình đô thị hoá trên giới diễn nào? CH: Tại nói quá trình phát triển đô thị hoá trên giới gắn liền với quá trình phát triển thương nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp? HS: Các đô thị đầu tiên trên giới là các trung tâm thương mại, buôn bán các quốc gia cổ đại Trung Quốc, Ai Cập, La Mã Đô thị phát triển mạnh vào kỉ XIX công nghiệp trên giới phát triển nhanh chóng GV: Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành các siêu đô thị Vậy siêu đô thị là gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu? CH: Siêu đô thị là gì? HS: Siêu đô thị là các đô thị có số dân từ triệu người trở lên CH: Quan sát hình 3.3 cho biết Trên giới thị - Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp; làng mạc, thôn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng, hay mặt nước; dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp - Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao, dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ => Lối sống nông thôn và lối sống đô thị có nhiều kiểu khác biệt Đô thị hoá, các siêu đô thị a Quá trình đô thị hoá - Đô thị hóa là xu tất yếu giới - Dân số đô thị trên giới ngày càng tăng, hiệ có khoảng nửa dân số giới sống các đô thị - Nhiều đô thị phát triển nhanh chống, trở thành các siêu đô thị b Các siêu đô thị: - Kể tên số siêu đô thị tiêu biểu các châu lục - Ví dụ: (7) có bao nhiêu siêu đô thị? + Châu Á: Bắc Kinh, Tô-ki-ô, HS: Có 23 siêu đô thị Thượng Hải, Xơ-un, Niu-Đê-li, GiaCH: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất.? cac-ta HS: Châu Á + Châu Âu: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân CH: Kể tên các siêu đô thị châu Á có số dân từ Đôn triệu người trở lên? + Châu Phi: Cai-rô, La-gốt HS: 12 siêu đô thị + Châu Mĩ: Nui I-ooc, Mê-hi-cô, CH: Siêu đô thị có nhiều các nước phát Ri-ô đê Gia-nê-rô triển hay các nước phát triển? HS: Các nước phát triển: 16 siêu đô thị Các nước phát triển: siêu đô thị GV: Thật là nghịt lí, các nước phát triển có ít siêu đô thị, còn các nước phát triển thì có nhiều siêu đô thị Theo em phát triển các siêu đô thị mang tính chất tự phát, không gắn liền với trình độ phát triển kinh tế gây nên hậu tiêu cực gì? ( Yêu cầu học sinh thảo luận ) HS: Ở nông thôn: nhiều lao động trẻ không có việc làm rời bỏ nông thôn chuyển vào các đô thị Ở thành thị: thiếu việc làm và gia tăng tỉ lệ dân nghèo thành thị, thiếu nhà mỉ quan đô thị các khu nhà ổ chuột xuất Giao thông ùn tắc, môi trường bị ô nhiễm dân số quá đông và xử lí chất thải không đúng yêu cầu Củng cố - Nêu khác quần cư đô thị và quần cư nông thôn? - Tại nói đô thị hóa là xu tiến đô thị hoá tự phát lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và phát triển kinh tế - xã hội? - Đánh dấu x vào trước nội dung cho là đúng Câu 3.1: Châu lục có nhiều siêu đô thị  A Châu âu  B Châu Mĩ  C Châu Á  D Châu Phi Câu 3.2 : Các siêu đô thị phân bố chủ yếu  A Các nước phát triển  B Các nước phát triển  C Cả hai nhóm nước trên Dặn dò: - Làm bài tập SGK trang 12 - Soạn bài tập đồ bài tập thực hành địa lí - Nghiên cứu trước bài thực hành + Quan sát lược đồ hình 4.1 Cho biết huyện Tiền Hải nằm phía nào tỉnh Thái Bình, mật độ dân số bao nhiêu ? (8) + Qua đồ phân bố dân cư Châu Á ( H4.4) Các siêu đô thị Châu Á phần lớn nằm vị trí nào ? thuộc các nước nào ? + Quan sát hình dáng tháp tuổi Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989 và năm 1999 Hãy cho biết có thay đổi gì dân số Thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm ? Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết Bài THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Hiểu và nắm vững các khái niệm MĐDS, đặc điểm phân bố dân cư trên Thế Giới - Biết số cách thể MĐDS, phân bố dân cư và các đô thị trên đồ, lược đồ, cách khai thác thông tin từ đồ, lược đồ phân bố dân cư và các đô thị Kĩ năng: Củng cố kĩ nhận dạng và phân tích tháp tuổi 3.Thái độ: Thấy tình hình dân số qua tháp tuổi II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: -Thảo luận * - Nêu vấn đề - Đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình ( phóng to) - Tháp dân số thành Phố Hồ Chính Minh (hình 4.2 và 4.3 SGK) - Bản đồ hành chính Việt Nam - Bản đồ tự nhiên châu Á Học sinh: Học thuộc bài cũ Đọc kĩ và làm các bài tập bài thực hành IV TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định tổ chức 7…………………………………………… ……………………………………………… Kiểm tra bài cũ: - MĐDS là gì? đặc điểm phân bố dân cư trên Thế Giới? - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì dân số? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu dân số, MĐDS, tháp tuổi, đô thị…để củng cố kiến thức này và tăng khả vận dụng chúng thực tế Hôm chúng ta nghiên cứu bài thực hành với nội dung cụ thể sau đây b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Đọc lược đồ, đồ phân bố dân cư tỉnh Thái Bình ( Không học) Hoạt động 1: GV: Chia lớp làm nhóm nhóm cử Phân tích, so sánh tháp dân số TP nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận và Hồ Chí Minh vào năm 1989 và năm (9) 1999 thư kí ghi lại nội dung thảo luận nhóm + Thời gian: phút + Nội dung câu hỏi: * Nhóm 1;2: Quan sát H4.2 và 4.3 để nhận xét a Hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi?( chú ý độ phình to hay thu nhỏ phần chân tháp và phần tháp) b Nhóm tuổi nào tăng tỉ lệ? nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ? ( chú ý độ dài các băng ngang thể lứa tuổi) * Nhóm 3;4 : Quan sát hình 4.4 kết hợp đối chiếu với đồ thiên nhiên châu Á cho biết: a Những khu vực tập trung đông dân cư châu Á là khu vực nào? sao? b Các đô thị lớn châu Á thường phân bố đâu? - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức a Hình dáng tháp tuổi 4.3 so với 4.2 - Phần chân tháp thu hẹp - Phần tháp phình to b Hình dáng tháp tuổi cho thấy - Nhóm tuổi lao động năm 1999 tăng tỉ lệ so với năm 1989 - Nhóm tuổi trẻ em năm 1999 giảm tỉ lệ so với năm 1989 - Dân số TP Hồ Chí Minh năm 1999 già so với năm 1989 Phân tích lược đồ dân cư châu Á a Nơi tập trung đông dân.( có các chấm đỏ dày đặc) b Các đô thị lớn: thường tập trung ven biển dọc theo các sông lớn Củng cố: - Đọc tên các đô thị có triệu người và từ đến triệu dân trở lên châu Á? - Tại các đô thị lớn thường tập trung ven biển dọc theo các sông lớn? - Đánh dấu x vào ô vuông câu trả lời mà em cho là đúng nhất? + Quan sát hình 4.4 cho biết số đô thị có triệu dân Ấn Độ là?  a đô thị  b đô thị  c đô thị  d Tất sai + Quan sát hình 4.1 Nơi có MĐDS cao tỉnh Thái Bình là?  a Huyện Đông Hưng  b Thị xã Thái Bình  c Huyện Tiền Hải  d Huyện Kiến Xương Dặn dò: - Trả lời các câu hỏi bài tập đồ thực hành, - Xem trước bài “ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM” + Môi trường là gì? + Ở đới nóng có loại môi trường gì ? + Vị trí và đặc điểm môi trường xích đạo ẩm ? + Thế nào là rừng rậm thường xuyên quanh năm ? Ngày soạn: Ngày giảng: (10) Tiết Phần hai CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Chương I MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG Bài ĐỚI NÓNG, MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Xác định vị trí, giới hạn môi trường đới nóng và các kiểu môi trường đới nóng trên đồ Thế Giới - Biết trình bày đặc điểm tiêu biểu môi trường đới nóng, môi trường xích đạo ẩm Kĩ năng: - Biết phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa môi trường xích đạo ẩm - Xác lập mối quan hệ các yếu tố tự nhiên môi trường đới nóng, môi trường xích đạo ẩm Thái độ: - Yêu mến thiên nhiên, bảo vệ môi trường thiên nhiên: Thực - động vật môi trường xích đạo ẩm II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: -Thảo luận * - Nêu vấn đề - Đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Bản đồ các môi trường thiên nhiên, khí hậu Thế Giới - biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa xích đạo - Tranh ảnh rừng rậm xanh quanh năm, rừng ngập mặn Học sinh: Đọc trước bài và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: 7………………………………………… …………………………………………… Kiểm tra bài cũ: Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: - GV: hỏi lớp các em đã học trên Trái Đất người ta chia các đới khí hậu nào - GV: Do phân hoá vị trí gần hay xa biển, địa hình và tính chất mặt đệm Trong đới khí hậu mà chúng ta vừa nêu đã hình thành nhiều môi trường địa lí khác Trong bài học hôm chúng tìm hiểu khái quát môi trường đới nóng – môi trường xích đạo b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Đới nóng : CH: Dựa vào hình 5.1 và nội dung SGK em hãy a Vị trí : Nằm khoảng hai Xác định vị trí môi trường đới nóng trên chí tuyến Bắc và Nam giới? b Đặc điểm : HS : Nằm khoảng hai chí tuyến - Nhiệt độ cao quanh năm CH: Nêu các đặc điểm chủ yếu môi trường - Có gió tín phong đới nóng ? - Giới thực động vật phong phú đa (11) HS trả lời GV kết luận dạng GV : Chính vì người ta gọi đây là “đới nóng - Đông dân tập trung nhiều nước nội chí tuyến” phát triển trên Thế Giới Có tới 70% số loài cây và chim thú trên Trái Đất c Các kiểu môi trường: sinh sống rừng rậm nhiệt đới nóng - Môi trường xích đạo ẩm Chuyển ý : Dựa vào hình 5.1, nêu tên các kiểu - Môi trường nhiệt đới môi trường đới nóng - Môi trường nhiệt đới gió mùa Hoạt động - Môi trường hoang mạc GV : Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm Môi trường xích đạo ẩm Mỗi bàn nhóm.Thời gian phút a Vị trí, khí hậu: Dựa vào hình 5.1, 5.2 và nội dung SGK em hãy : * Vị trí: Nằm chủ yếu khoảng + Xác định vị trí môi trường xích đạo ẩm ? 50B đến 50N + Xác định vị trí Xingapo và nhận xét * Khí hậu: diễn biến, nhiệt độ lượng mưa Xingapo ? - Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm HS : Đại diện học sinh trình bày, học sinh nhóm - Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều khác góp ý bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến kiện cho rừng rậm xanh quanh năm thức phát triển CH: Dựa vào nội dung SGK trang 17 , em hãy b Rừng rậm xanh quanh năm nêu các đặc trưng tiêu biểu khí hậu này ? Đặc điểm: Cây rừng rậm rạp, xanh Chuyển ý : Như có thể nói Khí hậu Môi tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều trường xích đạo ẩm nóng ẩm quanh năm, không dây leo, chim thú khí ẩm ướt, ngột ngạt Trong điều kiện đó thực vật phát triển tạo thành cảnh quan độc đáo là rừng rậm xanh quanh năm Chúng ta nghiên cứu phần GV : Quan sát hình 5.3, 5.4 em hãy cho biết - Rừng có tầng chính, là tầng nào - Giải thích rừng đây lại có nhiều tầng HS trả lời GV kết luận Củng cố: - Nói và trên đồ : vị trí, giới hạn môi trường đới nóng ? - Nêu đặc điểm vị trí, khí hậu, thực vật đặc trưng môi trường xích đạo ẩm ? - Bài tập SGK trang 18 Nêu số đặc điểm rừng rậm xanh quanh năm ? - GV hướng dẫn học sinh lập sơ đồ mối quan hệ khí hậu và thực vật rừng rậm xanh quanh năm Cây xanh tốt quanh Rừng phát triển rậm rạp Độ ẩm và nhiệt độ Nhiều tầng, nhiều loại cao Nhiều thú leo trèo, Dặn dò: chim - Làm bài tập tập đồ thực hành địa lí 7, làm bài tập SGK - Nghiên cứu, soạn bài : Môi trường nhiệt đới + Vị trí và đặc điểm khí hậu môi trường nhiệt đới? + Đặc điểm thực vật môi trường nhiệt đới + Tại Xavan ngày càng mở rộng trên Thế Giới? + Đất Feralit hình thành nào? (12) Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết Bài: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Xác định trên lược đồ vị trí, giới hạn Môi trường nhiệt đới - Hiểu và trình bày đặc điểm Môi trường nhiệt đới - Nhận biết cảnh quan đặc trưng Môi trường nhiệt đới là Xa van hay đồng cỏ cao Kĩ năng: Có kĩ đọc biểu đồ khí hậu và nhận biết các môi trường địa lí qua amhr chụp 3.Thái độ: Ý thức cần thiết phải bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁPGIẢNG DẠY: - Thảo luận * - Nêu vấn đề - Đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Bản đồ các môi trường, khí hậu Thế Giới , tranh ảnh Xa van - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Môi trường nhiệt đới Học sinh: Học thuộc bài cũ Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức: 7……………………………………… …………………………………………… Kiểm tra bài cũ: - Trả lời bài tập SGK trang 19 - Môi trường xích đạo ẩm có đặc điểm gì? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Môi trường nhiệt đới – cái tên có lẽ diễn tả đặc điểm thiên nhiên quan trọng là tính chất nóng môi trường này thực nó còn nhiều đặc điểm phân hoá đa dạng phức tạp khác đặc trưng mà các em tìm hiểu bài học sau đây b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Vị trí, khí hậu CH: Quan sát hình 5.1 Hãy nêu vị trí môi a Vị trí: trường nhiệt đới? - Từ khoảng vĩ tuyến 50B và 50N GV: - Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm: đến chí tuyến hai bán cầu - Thời gian: phút - Chủ yếu có châu phi, châu Mĩ, + Nhóm 1;2: Quan sát hình 6.1; 6.2 hãy nêu diễn lục địa Ô-xtrâylia biến nhiệt độ, lượng mưa hai địa điểm trên? b Khí hậu: + Nhóm 3;4: Chế độ nhiệt và lượng mưa - Nhiệt độ cao quanh năm cao(TB Malacar khác Giamêna nào? > 200C) + Nhóm 5;6: Malacar và Giamêna thuộc môi - Trong năm có thời kì khô trường nhiệt đới Dựa vào nội dung SGK em hãy hạn từ đến tháng.Càng gần chí (13) nêu đặc điểm khái quát Môi trường nhiệt đới? HS: Trả lời, góp ý - GV chuẩn xác tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài, biên độ nhiệt càng lớn - Lượng mưa TB năm: 5001500mm, chủ yếu tập trung vào mùa mưa(mùa hạ) và giảm dần hai chí tuyến Chuển ý: Với đặc điểm khí hậu thực vật, sông ngòi, đất đai đây nào chúng nghiên cứu mục sau đây? Các đặc điểm khác Môi Hoạt động trường nhiệt đới GV: - Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm - Thời gian phút - Cảnh quan thay đồi theo mùa + Nhóm 1;2: Sự phân hoá khí hậu theo thời gian + Mùa mưa là mùa lũ sông mùa mưa và mùa khô có ảnh hưởng gì đến cảnh ngòi, thực động vật phát triển quan môi trường nhiệt đới? + Mùa khô ngược lại + Nhóm 3;4: Quan sát hình 6.3 và 6.4 em hãy nhận xét thay đổi thực vật qua hai khu vực - Thực vật thay đổi theo lượng nào? mưa + Nhóm 5;6: Đất đai vùng đồi núi môi trường Từ rừng thưa đến đồng cỏ cao nhiệt đới có có đặc điểm đặc trưng, theo em đặc nhiệt đới( ½ là hoang mạc) điểm đó là gì? sao? HS: Trả lời - Vùng đồi núi có đất Feralit màu - Sự phân hoá khí hậu có ảnh hưởng lớn đến cảnh đỏ vàng quan môi trường + Mùa khô: Là mùa cạn sông ngòi thực vật suy - Là vùng có khả tập trung giảm, động vật di cư tìm nước Đồng cỏ cao nhiệt đông dân cư đới là cảnh quan đặc trưng môi trường nhiệt đới Củng cố: Nêu đặc điểm khí hậu môi trường nhiệt đới? Giải thích Môi trường nhiệt đới có màu đỏ vàng? Tại diện tích Xavan và ½ Hoang mạc vùng nhiệt đới ngày càng mở rộng? Học sinh làm bài tập SGK trang 22 Dặn dò: - Làm bài tập tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu, soạn trước bài Môi trường nhiệt đới gió mùa + Gió mùa là loại gió nào? Khu vực hoạt động chính gió mùa? + Tại gọi là khí hậu nhiệt đới gió mùa? + Đặc điểm khí hậu, thực vật môi trường nhiệt đới gió mùa Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết Bài: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Xác định trên đồ vị trí khu vực nhiệt đới gió mùa (14) - Hiểu và trình bày số đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới gió mùa - Biết phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, tranh ảnh, tìm kiến thức xác lập mối quan hệ các yếu tố tự nhiên, thiên nhiên và người? Kĩ năng: Đọc đồ, biểu đồ, cách phân tích ảnh địa lí để từ đó có khả nhận biết khí hậu nhiệt đới gió mùa qua biểu đồ khí hậu Thái độ: Ý thức cần thiết phải bảo vệ rừng và Môi trường sống không đồng tình với hành vi phá hoại cây xanh II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Thảo luận - Nêu vấn đề - Đàm thoại gợi mở - Trực quan III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Bản đồ các môi trường đại lí Thế Giới - Bản đồ thiên nhiên Châu Á - Tranh ảnh các cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa Học sinh: Học thuộc bài cũ Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức 7……………………………………… …………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ - Nêu vị trí, đặc điểm khí hậu nhiệt đới? - Tại diện tích Xa van và ½ diện tích Hoang mạc vùng nhiệt đới ngày càng mở rộng? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Nằm cùng vĩ độ với Môi trường nhiệt đới và Hoang mạc thiên nhiên Môi trường Nhiệt đới gió mùa phong phú, đa dạng; đặc điểm thiên nhiên và sinh hoạt người thay đổi theo nhịp điệu mùa rõ rệt…chúng ta tìm hiểu đặc điểm lí thú đó môi trường nhiệt đới gió mùa bài học hôm b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Vị trí, khí hậu Hoạt động a Vị trí: GV: Quan sát hình 5.1, xác định vị trí môi trường nhiệt đới gió mùa? (Điển hình) Đông Nam Á GV: - Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm và Nam Á - Thời gian phút + Nhóm 1;2: Quan sát hình 7.1; 7.2 em hãy - Nhận xét hướng gió thổi vào Mùa Hạ và Mùa Đông b Khí hậu: Đông Nam Á và Nam Á? - Giải thích có chênh lệch lượng mưa Mùa - Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió Hạ và Đông Đông Nam Á và Nam Á? - Nhiệt độ TB năm > 200 + Nhóm 3;4: Quan sát hình 7.3 và 7.4 hãy : - Lượng mưa TB năm - Nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa Hà Nội và >1000mm Mùa hạ Mumbai (15) - Hà Nội và Mumbai thuộc Môi trường nhiệt đới gió mùa Dựa vào nội dung SGK và kết phân tích trên, em hãy nêu đặc điểm khái quát Môi trường nhiệt đới gió mùa HS: trả lời, góp ý bổ sung GV: Chuẩn xác Lượng mưa tuỳ thuộc vị trí gần hay xa biển vào sườn đón gió hay khuất gió Mùa mưa từ tháng đến tháng 10 chiếm 70 đến 95% lượng mưa năm GV: Quan sát hình 6.1; 6.2 và hình 7.3;7.4 em hãy cho biết khác biệt khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu nhiệt đới là gì? HS: Khí hậu nhiệt đới có thời kì khô hạn kéo dài không mưa - Khí hậu nhiệt đới gió mùa khô không có thời kì khô hạn kéo dài CH: Từ hiểu biết thực tế em hãy cho biết thất thường Môi trường nhiệt đới gió mùa là gì? HS: trả lời giáo viên chuẩn xác Hoạt động CH: Quan sát hình 7.5 và hình 7.6 cho biết cảnh sắc thiên nhiên thay đổi nào qua hai mùa mưa và khô? CH: Nêu thay đổi cảnh sắc thiên nhiên theo không gian và giải thích nguyên nhân? CH: Hoạt động nông nghiệp tuân theo tính thời vụ ( Mùa ) chặt chẽ Như Môi trường nhiệt đới gió mùa thật đặc sắc, phong phú đa dạng có thay đổi theo không gian và thời gian Tuỳ thuộc lượng mưa và phân bố lượng mưa năm các địa phương và các mùa môi trường nhiệt đới gió mùa có các cảnh quan tương tự Môi trường xích đạo ẩm <1000mm - Mùa Đông, mùa khô ít mưa * Thời tiết diễn biến thất thường Biểu hiện: - Năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm mưa sớm, năm mưa muộn - Năm rét nhiều, năm rét ít… Các đặc điểm khác môi trường - Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa - Có nhiều thảm thực vật khác tuỳ theo phân bố mưa + Mưa nhiều: rừng rậm nhiệt đới nhiều tầng + Mưa ít: đồng cỏ cao nhiệt đới + Ven biển, cửa sông: rừng ngập mặn - Rất thích hợp cho việc trồng cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, dân cư đông đúc Củng cố: - Nêu đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa? - Tại nói Môi trường nhiệt đới gió mùa đa dạng và phong phú? - Tại hoạt động nông nghiệp vùng nhiệt đới phải tuân theo tính thời vụ chặt chẽ? Dặn dò - Làm bài tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu trước bài Hoạt động sản xuất nông nghiệp đới nóng + Môi trường xích đạo ẩm có thuận lợi và khó khăn gì sản xuất nông nghiệp đới nóng ? + Việc bảo vệ môi trường vùng xích đạo ẩm thực nào ? + Ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió mùa đến tình hình sản xuất nông nghiệp vùng ? Ngày soạn : Ngày giảng: (16) Tiết NÓNG Bài HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI I MỤC TIÊU Sau bài học này học sinh cần phải: Kiến thức: - Biết thuận lợi và khó khăn điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp đới nóng - Biết số cây trồng, vật nuôi chủ yếu đới nóng Kĩ năng: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu môi trường 3.Thái độ: Bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp II PHƯƠNG PHÁP GIANG DẠY: Thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở, trực quan… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Biểu đồ khí hậu các kiểu môi trường đới nóng - Tranh ảnh xói mòn đất trên các sườn núi Học sinh: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức 7……………………………………… ………………………………………… Kiểm tra bài cũ - Bài tập trang 28 Điền mũi tên các mối quan hệ để hoàn thành sơ đồ các mối quan hệ canh tác nông nghiệp lúa nước? - Ý nghĩa làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức vùng đòi núi qua ảnh hình 8.6 và 8.7? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Đới nóng có nhiệt độ cao, nhiều nơi có lượng mưa lớn Đó không là điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển, tạo sản phẩm nông nghiệp đa dạng mà còn là thách thức nông nghiệp đới nóng Chúng ta tìm hiểu kĩ bài học ngày hôm b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Thảo luận nhóm B1 GV nêu yêu cầu: Câu 1.Môi trường xích đạo ẩm có thuận lợi và khó khăn gì sản xuất nông nghiệp? Nêu giải pháp khắc phục khó khăn Câu 2.Môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa có thuận lợi và khó khăn gì sản xuất nông nghiệp? Nêu giải pháp khắc phục khó khăn B2 GV phân nhóm và giao nhiệm vụ - Nhóm 1,2,3 thảo luân câu (17) - Nhóm 4,5,6 thảo luân câu B3 Đại diện các nhóm trình bày Nhóm khác bổ sung Gv chuẩn lại kiến thức Thuận lợi Khó khăn Môi trường xích đạo ẩm Nhiệt độ và độ ẩm cao -> xen canh gối vụ - Nhiệt độ và độ ẩm cao -> mần bệnh phát triển - Chất hữu phân hủy nhanh -> tầng mùn dể bị rửa trôi Bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác rừng có kế hoạch Môi trường nhiệt đới và môi trường NĐGM Nóng quanh năm, mưa tập trung theo mùa -> cây trồng phát triển - Mưa tập trung theo mùa -> gây lũ lụt và xói mòn đất - Mùa khô kéo dài-> hạn hán,hoang mạc mở rộng - Thời tiết diễn biến thất thường, nhiều thiên tai - Làm tốt thủy lợi và trồng cây che phủ rừng - Đảm bảo đúng thời vụ - Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh Biện pháp khắc phục Hoạt động 2 Các sản phẩm nông nghiệp chủ B1 GV Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm yếu + Nhóm 1;2: Cho biết ngành trồng trọt đới a Trồng trọt nóng có các cây lương thực, cây công nghiệp - Cây lương thực: Lúa gạo, ngô, quan trọng nào? Phân bố đâu? Tại các khoai lang, sắn, cao lương vùng trồng lúa nước lại trùng với vùng - Cây công nghiệp nhiệt đới: Cà đông dân Thế giới? phê, cao su, dừa, bông, lạc + Nhóm 3;4: Tình hình phát triển ngành chăn b Chăn nuôi: Cừu, dê, trâu, bò, lợn, nuôi so với ngành trồng trọt nào? Có gia cầm sản phẩm chăn nuôi nào quan trọng nhất? * Chăn nuôi chưa phát triển B2 đại diện nhóm trình bày, góp ý bổ sung, giáo trồng trọt viên kết luận Nhìn chung chăn nuôi chưa phát triển trồng trọt Trâu, bò, cừu , dê, chăn nuôi theo hình thức chăn thả là phổ biến… Củng cố - Môi trường xích đạo ẩm có thuận lợi và khó khăn gì sản xuất nông nghiệp? - Tại vùng nhiệt đới - nhiệt đới gió mùa sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ theo tính thời vụ? - Hãy nêu các sản phẩm trồng trọt chủ yếu đới nóng? - Hãy nêu các sản phẩm chăn nuôi chủ yếu đới nóng? Dặn dò - Làm bài tập SGK trang 32 - Nghiên cứu trước bài 10 Dân số và sức ép dân số tới thiên nhiên – môi trường đới nóng + Ở đới nóng dân cư tập trung đông đúc vùng nào? Có tác động xấu đến môi trường nào? + Nguyên nhân và hậu việc phát triển dân số nhanh đới nóng? + Những công việ hàng đầu dân sinh đới nóng là gì? biện pháp giải quyết? (18) Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết Bài 10 DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG I MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh cần phải: Kiến thức: Phân tích mối quan hệ dân số với tài nguyên, môi trường đới nóng Kĩ năng: Đọc và phân tích bảng số liệu, biểu đồ các mối quan hệ dân số và lương thực Thái độ: Thấy sức ép dân số gia tăng quá đông gây tác động xấu đến vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Biểu đồ mối quan hệ dân số và lương thực Châu Phi 1975 – 1990 - Tranh ảnh hậu gia tăng dân số quá nhanh tới chất lượng sống và môi trường các nước đới nóng - Biểu đồ phân bố dân cư và đô thị Thế Giới Học sinh: Đọc kĩ trước nội dung và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức 7…………………………………………… ……………………………………………… Kiểm tra bài cũ - Để khắc phục khó khăn khí hậu gió mùa mang lại.Trong sản xuất nông nghiệp cần có biện pháp khắc phục chủ yếu nào? - Hãy dựa vào H9.4 SGK trang 32 Nêu quá trình thoái hoá đất đốt rừng làm nương rẫy Môi trường đới nóng? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Đới nóng tập trung gần nửa dân số Thế Giới, kinh tế còn chậm phát triển Dân cư tập trung đông đúc vào số khu vực đã dẫn tới vấn đề lớn môi trường Việc giải mối quan hệ dân cư và môi trường đây phải gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 Dân số: CH: Dựa vào hình 2.1 và nội dung SGK cho biết đới - Gần 50% dân số Thế Giới tập nóng có dân số và tình hình phân bố dân số trung đới nóng nào? - Phân bố tập trung số GV: Các nước thuộc đới nóng chủ yếu thuộc nhóm khu vực: ĐNÁ, NÁ, Tây Phi, các nước phát triển Quan sát hình 1.4 cho biết ĐN Braxin (19) tình trạng gia tăng dân số đới nóng nào? HS: Có tượng bùng nổ dân số từ 1950 đến Tại việc kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số là mối quan tâm hang đầu các quốc gia đới nóng? HS: Vì số dân, tình hình tăng dân số không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế còn tình trạng chậm phát triển Dân số đông phát triển nhanh gây nhiều hậu tới phát triển kinh tế, đời sống và tài nguyên môi trường Hoạt động CH: Phân tích hình 10.1 để thấy mối quan hệ gia tăng dân số tự nhiên nhanh với tình trạng thiếu lương thực châu phi? GV: Như bình quân lương thực theo đầu người ngày càng suy giảm tốc độ gia tăng dân số quá nhanh, vượt hẳn tốc độ tăng sản lượng lương thực Không vấn đề bình quân lương thực theo đầu người Gia tăng dân số nhanh còn ảnh hưởng toàn diện đến chất lượng sống thiếu lương thực, nhà ở, phương tiện lại… Chuyển ý: Dân số tăng nhanh kinh tế còn chậm phát triển thì khả dẫn đến đói nghèo là điều kiện tất yếu Để thoát cảnh đói nghèo , người dân xứ nóng đã khai thác cách quá mức nguồn tài nguyên có mình và điều đó lại càng nguy hiểm Dân số lại tạo sức ép với tài nguyên CH: Qua bảng số liệu trang 34 SGK em hãy nhận xét tương quan giưa dân số và diện tích rừng khu vực Đông Nam Á CH: Tại diện tích rừng bị suy giảm nhanh vậy? HS: Vì người dân phá rừng để mở rộng diện tích canh tác nhằm tăng sản lượng lương thực, mở đường giao thông, xây nhà ở, khai thác rừng để lấy gỗ, củi…đáp ứng nhu cầu dân số đông CH: Ngoài rừng các nguồn tài nguyên khác khoáng sản, nguồn nước nào dân số tăng nhanh? HS: Nguồn khoáng sản bị cạn kiệt bị tăng cường khai thác để xuất đổi lấy lương thực hang tiêu dung, máy móc…nguồn nước bị cạn kiệt GV: Việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên ảnh hưởng đến môi trường nào? HS: Rừng bị khai thác quá mức gây lũ lụt, rửa trôi, - Từ năm 60 kỉ XX dân số đới nóng tăng quá nhanh dẩn đến “Bùng nổ dân số” Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường a Tài nguyên - Tài nguyên rừng: giảm nhanh - Tài nguyên khoáng sản: cạn kiệt - Tài nguyên đất: bạc màu b.Môi trường - Ô nhiễm không khí, nguồn nước - Môi trường thiên nhiên bị tàn phá huỷ hoại c Biện pháp: - Giảm tỉ lệ gia tăng dân số - Phát triển kinh tế - Nâng cao đời sống nhân (20) xói mòn đất; Trái đất dần “lá phổi xanh” dân mình Dân số đông, ý thức không tốt làm tăng khả ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước… GV: Cho học sinh đọc đoạn “ Bùng nổ dân số… môi trường bị tàn phá” trang 34 Để giảm sức ép dân số tới tài nguyên môi trường chúng ta phải làm gì? HS: - Kiểm soát việc sinh đẻ, giảm tỉ lệ gia tăng dân số - Tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao đới nóng nhânh dân - Tăng cường các biện pháp khoa học và lai tạo giống để đạt suất sản lượng - Thực cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao để xuất đổi lấy lương thực, thực phẩm - Phát triển đa ngành nghề, tạo việc làm… Củng cố - Nêu tình hình dân số ( số dân, phân bố dân cư, tình hình gia tăng dân số đới nóng)? - Dân số tăng quá nhanh có ảnh hưởng nào đến tài nguyên và môi trường đới nóng? - Để giảm bớt sức ép dân số đới nóng cần phải làm nào? 5.Dặn dò - Làm bài tập 2, tập đồ bài tập thực hành địa lí bài 10 - Nghiên cứu trước bài 11 Di dân và bùng nổ đô thị đới nóng + Ở các vùng nông thôn đới nóng dân số tăng nhanh diện tích đất canh tác có hạn dẫn đến hậu gì? + Để mở rộng diện tích đất phát triển nông nghiệp, đới nóng người ta thường khai phá vùng đất đâu và làm gì? + Ở các nước đới nóng người ta thường di dân đến nơi nào? + Nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân đới nóng? Tiết 10 Bài 11 Ngày soạn: Ngày giảng: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Hiểu và trình bày nguyên nhân di dân đới nóng - Biết nguyên nhân hình thành và sựn bùng nổ đô thị đới nóng Kĩ năng: Cũng cố kĩ đọc và phân tích ảnh địa lí, đồ địa lí Thái độ: Thấy di dân là cần thiết dân số quá đông II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Bản đồ dân số và đô thị Thế Giới (21) - Tranh ảnh hậu đô thị hoá tự phát đới nóng: Như đường xá ngập nước, tắc đường nhà ổ chuột Học sinh: - Đọc và trả lời các câu hỏi bài - Sưu tầm tranh ảnh nói hậu các đô thị hoá tự phát đới nóng IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức 7……………………………………… …………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ - Dân số tăng nhanh gây sức ép gì tới tài nguyên, môi trường đới nóng? - Để giảm bớt sứu ép dân số đới nóng cần phải làm nào? Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Đời sống khó khăn làm xuất các luồng di dân Sự di dân đã thúc đẩy quá trình đô thị hoá diễn nhanh Đô thị hoá tự phát đặt nhiều vấn đề KT – XH đới nóng b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động1 Sự di dân: GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ “ di dân” trang Đới nóng là nơi cớ làn sống di 186 SGK dân cao GV: Chia lớp làm nhóm thảo luận.(Thời gian: - Nguyên nhân tiêu cực: phút.) -Nội dung thảo luận: + Do dân đông và tăng nhanh, + Nhóm 1: Dựa vào SGK và vốn hiểu biết mình kinh tế chậm phát triển dẫn đến cho biết nói “bức tranh” di dân đới nóng đời sống khó khăn, thiếu việc đa dạng và phức tạp? nguyên nhân? làm + Nhóm 2: Theo em di dân có tổ chức, có kế hoạch + Do thiên tai: hạn hán, lũ ltụ… có tác động nào tới phát triển kinh tế xã hội + Do chiến tranh, xung đột tộc GV: Mời diện học sinh trả lời, học sinh nhóm khác người nhận xét, bổ sung cuối cùng giáo viên kết luận - Có nguyên nhân tích cực, có nguyên nhân tiêu - Nguyên nhân tích cực: cực, có nguyên nhân tự nhiên, có nguyên nhân xã + Do yêu cầu phát triển Công hội nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ - Một số xu hướng di dân theo chiều hướng tích cực: + Để hạn chế bất hợp li + Di dân từ thành phố nông thôn tình trạng phân bố dân cư vô tổ + Di dân từ đồng lên miền núi chức trước đây + Di dân tìm việc làm có kế hoạch nước ngoài ( Qua hợp đồng xuất lao động ) Chuyển ý: Sự di dân có xu hướng đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, chúng ta tìm hiểu mục Hoạt động GV: Dựa vào hình 3.3 và nội dung SGK 36, 37 em Đô thị hoá: hãy nêu tình hình đô thị hoá đới nóng HS: - Năm 1950 chưa có đô thị hoá nào triệu dân.- (22) - Năm 2000 đã có 11/23 siêu đô thị trên triệu dân - Đới nóng là nơi có tốc độ đô thị Thế Giới hoá cao trên Thế Giới - Dân số đô thị đới nóng năm 2000 = lần năm 1989 vài chục năm gấp đôi tổng số dân đô - Hậu quả: Bùng nổ đô thị đới thị đới ôn hoà nóng chủ yếu di dân tự đã - Thời gian gần đây đới nóng có tốc độ đô thị hoá tạo sức ép lớn việc cao trên Thế Giới làm, nhà ở, môi trường, phúc lợi GV: Giới thiệu hình 11.1 và 11.2 SGK xã hội các đô thị + Hình 11.1 là Thành Phố Xingapo đô thị hoá có kế hoạch, trở thành thành phố Thế Giới - Để khắc phục, phải tiến hành + Hình 11.2 là khu nhà ổ chuột Ấn Độ, đựơc đô thị hoá gắn liền với phát triển hình thành cách tự phát quá trình đô thị kinh tế và phân bố dân cư hợp lí hoá (đô thị hoá có kế hoạch) CH: Em hãy cho biết đô thị hoá tự phát gây nên hậu gì? CH: Để giảm thiểu hậu xấu đô thị hoá mang lại chúng ta cần phải làm gì? GV: Cho học sinh đọc đoạn “ Ngày nay…” Củng cố - Nêu các nguyên nhân dẫn đến các là sóng di dân đới nóng? - Nêu tình đô thị đới nóng nay? kể tên số siêu đô thị đới nóng? Dặn dò - Làm bài tập trang 38 - Tình hình đô thị hoá tỉnh các em sống nào? Có biểu gì? Gây hậu tiêu cực gì? - Nghiên cứu trước bài 12 Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng? - Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa bài thực hành Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 11 Bài 12 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Nắm các môi trường đới nóng qua ảnh qua biểu đồ khí hậu - Nắm vững môí quan hệ chế độ mưa và chế độ sông ngòi khí hậu và thực vật - động vật Kĩ năng: Rèn luyện kĩ xác định các môi trường khí hậu qua ảnh và biểu đồ khí hậu Thái độ: Cần có thái độ, ý thức học tập tốt II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Thảo luận * - Nêu vấn đề - Đàm thoại gợi mở… (23) III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: - Phóng to các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 40, 41 SGK - Một số tranh cá kiểu môi trường: Hoang mạc, Xavan, Rừng rậm xanh quanh năm Học sinh: - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức: 7………………………………………… ……………………………………………… 2.Kiểm tra bài cũ: * Không - kết hợp kiểm tra thực hành Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Đới nóng phân hoá đa dạng với nhiều kiểu khí hậu và môi trường khác Mỗi môi trường có cảnh sắc thiên nhiên riêng hình thành điều kiện khí hậu định mà đó quan trọng là mối tương quan nhiệt độ và lượng mưa Bài thực hành hôm chúng ta dựa vào hình ảnh, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết các môi trường đới nóng, giúp chúng ta có nhận thức đầy đủ, sâu sắc các môi trường này b Triển khai bài dạy Hoạt động 1: Bài tập số GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh ảnh theo các bước + Xác định ảnh chụp gì? + Nội dung ảnh phù hợp với đặc điểm khí hậu nào đới nóng? + Xác định tên môi trường đới nóng ảnh? HS: Đại diện lên trình bày, học sinh khác góp ý bổ sung GV: Chuẩn xác kiến thức - Ảnh A: Chụp cảnh quan sa mạc cát mênh mông Xavan, hình điều kiện khí hậu khô nóng vô cùng khắc nghiệt Ảnh thể môi trường Hoang mạc nhiệt đới - Ảnh B: Chụp cảnh công viên quốc gia Seragat (Tandania) với đồng cỏ rộng lớn Thảm thực vật này phát triển điều kiện khí hậu có nhiệt độ cao Lượng mưa có thay đổi rõ rệt theo mùa Ảnh thể cảnh quan Xavan đồng cỏ cao môi nhiệt đới - Ảnh C: Ảnh chụp rừng rậm nhiều tầng Bắc Công gô hình thành điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm Ảnh thể rừng rậm xanh quanh năm môi trường xích đạo ẩm Hoạt động : Bài tập số GV : Hướng dẫn học sinh suy nghĩ theo các bước + Căn vào nhiệt độ để loại trừ các biều đồ không thuộc đới nóng + Xét tiếp chế độ mưa kết hợp với chế độ nhiệt các biểu đồ còn lại để tìm biểu đồ thích hợp HS : Đại diện trình bày kết quả, học sinh khác góp ý bổ sung GV : Chuẩn xác kiến thức Các môi trường đới nóng có nhiệt độ trung bình năm từ 20 0c trở lên.Căn vào tiêu này ta loại trừ các biểu đồ A, C, D không thuộc đới nóng (24) Biểu đồ E có mùa hạ nóng trên 250c, mùa đông lạnh <150c,lượng mưa ít và chủ yếu rơi vào thu đông nên không phải đới nóng Chỉ có biểu đồ B thuộc môi trường đới nóng vì có - Nhiệt độ trung bình >200c, có lần nhiệt độ tăng cao năm - Lượng mưa tăng cao năm - Lượng mưa năm cao đạt trên 1500mm với + Một mùa mưa nhiều vào mùa hạ + Một mùa mưa ít vào mùa đông Đặc trưng này phù hợp cho kiểu khí hậu NĐGM BBC Củng cố * Đánh dấu x vào ô vuông câu trả lời mà em cho là đúng a Quan sát ảnh và biểu đồ câu hỏi cho biết ảnh Xavan trùng hợp với biểu đồ nào kèm theo? A Biểu đồ A B Biểu đồ B C Biểu đồ C b Xem ảnh câu hỏi Các ảnh A, B, C xếp theo loại môi trường nào sau đây là đúng  A A: Hoang mạc, B: Xa van, C: Xích đạo  B A: Nhiệt đới, B: Xích đạo, C: Hoang mạc  C A: Xích đạo ẩm, B: Nhiệt đới C: Xavan c Cùng với biểu đồ câu hỏi Cho biết biểu đồ khí hậu E thuộc môi trường A Xích đạo ẩm B Nhiệt đới C Nhiệt đới gió mùa D Hoang mạc Dặn dò - Học thuộc bài cũ - Về nhà xem lại toàn kiến thức đã học từ đầu năm đến bài 12 để tiết sau ôn tập Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 12 ÔN TẬP ( Từ bài đến bài 12) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Nắm đặc điểm chính vị trí, khí hậu, cảnh quan môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đơi, nhiệt đới gió mùa - Nắm hình thức canh tác và hoạt động sản xuất nông nghiệp đới nóng - Nắm dân số và sức ép dân số tới tài nguyên và môi trường đới nóng Kĩ năng: Cũng cố và rèn luyện kĩ đồ, đọc và phân tích biểu đồ Thái độ: Đánh giá đúng thuận lợi và khó khăn tự nhiên đới nóng II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề,t rực quan, so sánh… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: Giáo viên: Lược đồ các môi trường địa lí, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Học sinh: Xem lại kiến thức bài đã học IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức 7…………………………………………… ………………………………………………… (25) Kiểm tra bài cũ Nội dung bài mới: a Đặt vấn đề: Ở các bài trước chúng ta đã nghiên cứu tự nhiên số môi trường và hoạt động sản xuất người đới nóng Bài học hôm chúng ta ôn lại kiến thức đã học b Triển khai bài dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động1 GV: Sử dụng lược đồ các môi trường địa lí CH: Xác định môi trường đới nóng trên lược đồ GV: Yêu cầu học sinh thảo luận 10 phút Theo mẫu thống kê Đặc điểm Các kiểu môi trường Xích đạo ẩm Nhiệt đới Nhiệt đới gió Lập bảng thống kê vị trí, khí hậu và các đặc mùa điểm khác môi trường Vị trí Khí hậu Các đặc điểm khác HS trình bày kết thảo luận Nhóm khác bổ sung ý kiến Gv kết luận kiến thức Hoạt động CH: Trong nông nghiệp có hình thức canh tác nào? đặc điểm? GV Khí hậu có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nào? Em hãy nêu biện pháp để phát triển nông nghiệp, bảo đất ? Các hình thức canh tác CH: Nêu tình hình dân số và phân bố dân số? CH: Dân số tăng nhanh gây sức ép đến vấn đề gì? sản xuất nông nghiệp, dân CH: Nêu nguyên nhân vì có di dân ạt đới nóng? số và sức ép dân số đến tài CH: Em hãy nêu tình hình đô thị hoá đới nóng? Nêu biện nguyên môi trường đới nóng pháp khắc phục? CH Trình bày và giải thích phân bố dân cư không đồng trên giới CH Nhận biết thuận lợi và khó khăn điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp đới nóng CH So sánh khác quần cư nông thôn và quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống CH Nhận biết khác các chủng tộc Môngô-lô-it, nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it hình thái bên ngoài thể và nơi sinh sống chủ yếu mổi chủng tộc CH Phân biệt khác hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng Củng cố * Đánh dấu x vào câu trả lời ý em cho là đúng (26) a Khí hậu nhiệt đới gió mùa hích hợp cho việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp nhiệt đới A Lúa mì, cây cọ B Cao lương, cây Ô lưu C Lúa nước, cây cao su D Lúa mạch, cây chà là b Quá trình tích tụ Ô xít sắt, nhôm sát mặt đất nơi đất không có cây che phủ thành lớp đá gọi là: A Đá vôi hoá B Đá cuội hóa C Đá Bazan hoá D Tất sai c Xem hình 5.1 ( Lược đồ các kiểu môi trường đới nóng) Việt Nam nằm môi trường A Xích đạo ẩm B Nhiệt đới C Nhiệt đới gió mùa D Hoang mạc d Quan sát hai biểu đồ A, B cuối bài ( phần câu hỏi và bài tập SGK Biểu đồ thuộc Bắc bán cầu là? A Biểu đồ bên trái B Biểu đồ bên phải Dặn dò Về nhà cá em lập bảng thống kê các môi trường: xích đạo ẩm, nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa vị trí, khí hậu, các đặc điểm khác môi trường ? Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 13 BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT (Thời gian 45 phút) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học Nội dung I Thành phần nhân văn môi trường I.1.2 Các chủng tộc tên giới I.1.3 Sự phân bố dân cư I.1.4 Quần cư và đô thị hóa Nội dung II Môi trường đới nóng và hoạt động kinh tế người đới nóng II.1.2 Đặc điểm tự nhiên môi trường II.1.3 Sản xuất nông nghiệp đới nóng II.1.4 Điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp đới nóng Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ vận dụng, thông hiểu, nhận biết Thái độ: Có ý thức nghiên cứu câu hỏi tốt lúc làm bài II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA: Ổn định lớp: 7………… ……………………………………………… IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (27) ĐỀ LẺ Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Chủ đề I số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Chủ đề II số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ : 40% Chuẩn KT, KN kiểm tra : I.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : I.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% Thông hiểu ĐỀ CHẲN Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Chủ đề I số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Chủ đề II số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Số câu: Số điểm:7 Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : I.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ : 30% Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 57,1% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 40% Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 42,9% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% V ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ LẺ Câu 1: (4 điểm) Trình bày và giải thích phân bố dân cư không đồng trên giới Câu 2: (3 điểm) Nhận biết thuận lợi và khó khăn điều kiện tự nhiên sản xuất nông nghiệp đới nóng Câu (3 điểm) So sánh khác quần cư nông thôn và quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống ĐỀ CHẲN Câu 1: (4 điểm) Trình bày và giảy thích đặc điểm tự nhiên môi trường xích đạo ẩm và môi trường nhiệt đới gió mùa (28) Câu 2: (3 đểm) Nhận biết khác các chủng tộc Môn-gô-lô-it, nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it hình thái bên ngoài thể và nơi sinh sống chủ yếu mổi chủng tộc Câu 3: (3 điểm) Phân biệt khác hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊA ĐỀ LẺ Câu 1: (4 điểm) - Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận tiện đồng bằng, đô thị các vùng khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa có dân cư tập trung đông đúc (2 điểm) - Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt (2 điểm) Câu 2: (3 điểm) - Thuận lợi: nhiệt độ, độ ẩm cao, lượng mưa lớn nên có thể sản xuất quanh năm, xen canh, tăng vụ (1,5 điểm) - Khó khăn: đất dể bị thoái hóa; nhiều sâu bệnh, khô hạn, bảo lũ…(1,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) - Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp; làng mạc, thôn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước; dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (0,75 điểm) - Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao, dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ (0,75 điểm) - Lối sống nông thôn và lối sống đô thị có nhiều điểm khác biệt: + Nông thôn dựa vào các mối quan hệ dòng họ, làng xóm, các tập tục… (0,75 điểm) + Đô thị theo cộng đồng có tổ chức theo luật pháp, các quy định chung… (0,75 điểm) ĐỀ CHẲN Câu 1: (4 điểm) * Môi trường xích đạo ẩm; (2 điểm) - Vị trí địa lí: Nằm chủ yếu khoảng 50B đến 50N (0,5 điểm) - Đặc điểm: Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tâng, nhiều dây leo, chim thú… (1,5 điểm) * Môi trường nhiệt đới gió mùa: (2 điểm) - Vị trí địa lí: Nam Á, Đông Nam Á (0,5 điểm) - Đặc điểm: Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió, thời tiết diển biến thất thường thảm thực vật phông phú, đa dạng (1,5 điểm) Câu 2: (3 điểm) - Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it thường gọi là người da trắng ssoongs chủ yếu châu Âu, châu Mĩ (1 điểm) - Chủng tộc Nê-grô-it thường gọi là người da đen sống chủ yếu châu Phi (1 điểm) - Chủng tộc Môn-gô-lô-it thường gọi là người da vàng sống chủ yếu châu Á (29) (1 điểm) Câu 3: (3 điểm) - Làm nương rẫy: lạc hậu nhất, suất thấp, đất đai bị thoái hóa (1 điểm) - Thâm canh lúa nước: hiệu cao hơn, chủ yếu cung cấp lương thục nước (1 điểm) - Sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn: tạo khối lượng sản phẩm lớn, có giá trị cao, nhằm mục đích xuất (1 điểm) VI KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-<3 3-<5 - < 6,5 6,5 - < 8 - 10 Rút kinh nghiệm Dặn dò: Chuẩn bị chương II Môi trường đới ôn hoà Chú ý: vị trí, khí hậu, các đặc điểm khác môi trường + Gió Tây ôn đới là loại gió nào? + Các đợt nóng, lạnh nơi đới ôn hoà là gì, đâu mà có? + Xác định vị trí và diện tích đơi ôn hoà trên Trái Đất? + Tính chất chuyển tiếp khí từ nhiệt đới sang ôn đới, thể nào? Đó là kiểu khí hậu gì? + Hãy phân biệt khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa? Ngày soạn: … /… /…… Chương III Tiết 14 Ngày dạy……/……/……… MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ Bài 13 MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Biết vị trí đới ôn hòa trên đồ tự nhiên giới - Tính chất trung gian khí hậu với thời tiết thất thường - Tính đa dạng thiên nhiên theo thời gian và không gian Kỹ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ đọc vị trí đoái ôn hòa, phân tích ảnh và biểu đồ địa lí Bồi dưỡng kĩ nhận biết các kiểu khí hậu ôn đới qua các biểu đồ và qua ảnh Thái độ: Nhận thức đúng đặc điểm và vai trò thiên nhiên đới ôn hoà ảnh hưởng… (30) II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, Trực quan … III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Hình 13.1 phóng to, bảng phụ, phiếu học tập Chuẩn bị HS: Học và làm bài tập đầy đủ, soạn trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết: trên bề mặt Trái Đất người ta chia làm bao nhiêu đới khí hậu? đó là đới khí hậu nào? - Trong đới nóng, có bao nhiêu môi trường? kể tên các môi trường đó? Bài mới: Như trên trái đất người ta chia đới khí hậu: Đới nóng, đới ôn hoà và đới lạnh Với bài thực hành tiết trước, chúng ta đã kết thúc chương I học môi trường đới nóng Và nằm đới nóng và đới lạnh là đới ôn hoà Do vị trí trung gian ấy, đới ôn hoà có đặc điểm tự nhiên độc đáo mà các em tìm hiểu chương II Hoạt động 1: Vị trí, khí hậu HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Treo lược đồ 13.1 và giới thiệu số a Vị trí: kí hiệu như: Đường ranh giới các đới Các môi trường các em học phần sau - Nằm khoảng từ chí tuyến đến GV: Cho học sinh lên xác định vị trí Môi vòng cực hai bán cầu trường đới ôn hoà trên lược đồ ->So sánh diện tích phần đất nỗi môi trường đới ôn - Phần lớn diện tích đất Bán hoà hai bán cầu cầu Bắc HS lên bảng xác định CH: Quan sát hình 13.1, em có nhận xét gì vị trí môi trường đới ôn hoà? GV Chuyển ý: với vị trí trung gian đới nóng và đới ôn hoà có đặc điểm khí hậu nào? Tại có đặc điểm đó chúng ta sang phần b- khí hậu GV: Giới thiệu số kí hiệu vẽ các đới b Khí hậu: lạnh, nóng, gió tây ( 300B,N đến 600B,N) - Tính chất trung gian đới HS Dựa vào bảng số liệu, em có nhận xét gì nóng và đới lạnh nhiệt độ, lượng mưa đới ôn hoà so với đới nóng, đới lạnh? Từ đó em hãy rút đặc điểm khí hậu đới ôn hoà? HS trả lời và nhận xét - Thời tiết diễn biến thất thường GV hỏi: Thời tiết đây nào? Nêu ví dụ GV chuyển ý: Trong điều kiện khí hậu có phân hoá, các môi trường đới ôn hoà phát triển nào? Chúng ta nghiên cứu mục Hoạt động 2: Sự phân hoá môi trường (31) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV hỏi: Dựa vào nội dung sgk a Theo thời gian: em hãy cho biết: Thiên nhiên Thay đổi theo mùa: Xuân, hạ, thu, đông phân hoá theo thời gian nào? b Theo không gian: - Từ Tây sang Đông: Từ Ôn đới Hải dương HS thảo luận theo bàn đến Ôn đới lục địa HS Dựa vào hình 13.1 và nội -> Thực vật: Rừng lá rộng đến rừng hỗn giao dung sgk hãy: Nhận xét phân đến rừng lá kim hoá thiên nhiên theo không - Từ Bắc xuống Nam: Từ Ôn đới lạnh đến gian từ Tây sang Đông và từ Bắc Cận nhiệt và môi trường Địa Trung Hải xuống Nam -> Thực vật: Rừng lá kim đến rừng hỗn giao, thảo nguyên, cây bụi gai Củng cố: - Tính chât trung gian khí hậu và thất thường thời tiết đới ôn hòa thể nào? - Trình bày phân hóa môi trường đới ôn hòa Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Ở bài này cần chú ý đọc và làm bài tập bài 13 - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nhiêng bài 14 lưu ý: + Ở đới ôn hoà đất nông nghiệp sử dụng hợp lí nào? + Có hình thức tổ chức sản xuất chính nông nghiệp đới ôn hoà? + Tại có thể nói vấn đề sử dụng đất nông nghiệp đới ôn hoà tương đối hợp lí? + Ở đới ôn hoà người ta đã khắc phục bất lợi thời tiết, khí hậu gây cho nông nghiệp nào? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 15 Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh phải nắm được: Hiểu và trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp: - Nắm hai hình thức sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà - Biết ngành nông nghiệp đới ôn hoà áp dụng nhiều biện pháp kỉ thuật tiên tiến nên đạt suất cao - Nắm các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đới ôn hoà Kỹ năng: Củng cố kỉ phân tích thông tin từ ảnh địa lí và kĩ tư tổng hợp Địa lí Thái độ: Có nhận thức khoa học sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, trực quan, đàm thoại III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ và lược đồ nông nghiệp châu Âu (32) Chuẩn bị HS: Học bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Từ Tây sang Đông phân hoá môi trường đới ôn hoà diễn nào ? Vì lại có tình trạng đó? - Thời tiết đới ôn hoà diễn biến nào ? lại có tình trạng đó? Bài mới: Trong đới ôn hoà nông nghiệp đạt trình độ cao Trở thành gương cho phát triển bền vững nông nghiệp giới, nông nghiệp đây còn có khó khăn và họ đã có biện pháp khắc phục nào? Các em cùng tìm hiểu bài 14 Hoạt động 1: Nền nông nghiệp tiên tiến : HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS: Dựa vào hình 14.1; 14.2 và nội dung SGK, GV: Hãy cho biết nông nghiệp đới ôn hoà có các hình thức sản xuất nông a Hình thức sản xuất : Có hình thức : nghiệp nào? + Hộ gia đình HS: Thảo luận nhóm theo bàn: + Trang trại B1 GV nêu yêu cầu: Quan sát hình 14.1; 14.2 và nội dung => Trình độ kĩ thuật tiên tiến, tổ SGK : Em hãy so sánh giống và khác chức sản xuất kiểu công nghiệp, sản hai hình thức sản xuất nông xuất chuyên môn hóa với quy mô lớn, ứng dụng rộng rãi các thành nghiệp trên? Quan sát từ hình 14.3, 14.6, em hãy nêu tựu khoa học - kĩ thuật số biện pháp KHKT áp dụng nông nghiệp đới ôn hoà? Với biện pháp đó đã mang lại hiệu nào? B2.Gv phân nhóm và giao nhiệm vụ - Các nhóm bên trái thảo luận câu b Kết : - Các nhóm bên trái thảo luận câu Sản xuất lượng nông sản lớn, B3 Đại diện nhóm trả lời, GV chuẩn lại chất lượng cao, phục vụ nước kiến thức và xuất HS:* Khác nhau: Hộ gia đình Trang trại - Qui mô nhỏ - Qui mô lớn - Trình độ - Trình độ giới giới hoá thấp hoá cao * Giống nhau: Có trình độ sản xuất tiên tiến Hoạt động 2: Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu : HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Hoạt động Thảo luận nhóm NỘI DUNG KIẾN THỨC Vùng SP chủ yếu Cận nhiệt Lúa nước, đậu tương, đới gió mùa bông, cam, quýt (33) - Chia nhóm hoạt động - Các nhóm thảo luận -> điền vào bảng phụ Địa Trung Hải Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Nho, cam, chanh, ôliu Lúa mì, củ cải đường ; chăn nuôi bò thịt và sữa Lúa mì, đại mạch, khoai tây,ngô ; chăn nuôi bò, lợn Chăn nuôi cừu Hoang mạc ôn đới Ôn đới lạnh Khoai tây, lúa mạch đen ; chăn nuôi hươu Bắc cực Củng cố: - Em hãy nêu đặc điểm hai hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà ? - Em hãy nêu số biện pháp KHKT ứng dụng đới ôn hoà? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học thuộc bài cũ trả lời câu hỏi cuối bài - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi sau bài 15 Chú ý cấu ngành Công nghiệp đới ôn hoà đa dạng nào? nào là cảnh quan nông nghiệp? + Em hãy cho biết khái niệm công nghiệp chế biến và công nghiệp khai khoáng là gì ? + Tình hình các ngành công nghiệp khai thác các nước ôn đới nào ? + Công nghiệp chế biến đới ôn hoà gồm ngành nào? và phát triển đâu ? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 16 Bài15 HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: Hiểu và trình bày đặc điểm ngành công nghiệp: - Nắm đới ôn hoà có công nghiệp sớm phát triển có cấu đa dạng và đạt trình độ cao - Công nghiệp đới ôn hoà đạt trình độ cao tổng sản phẩm công nghiệp giới - Đới ôn hoà có cảnh quan công nghiệp phát triển sầm uất và đó là dấu hiệu cảnh báo nguy ô nhiễm môi trường đới ôn hoà - Biết và phân tích các cảnh quan công nghiệp phổ biến đới ôn hoà : các khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp Kỹ năng: Luyện tập kĩ phân tích bố cục ảnh địa lí, nhận xét, trình bày ác hoạt động sản xuất Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: (34) Chuẩn bị GV: Bản đồ công nghiệp giới Máy chiếu Chuẩn bị HS: Làm bài, học và đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Trong sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà có hình thức sản xuất nào ? Nêu giống và khác hai hình thức sản xuất đó ? - Em hãy nêu các sản phẩm nông nghiệp đới ôn hoà ? Bài mới: Cách đây khoảng 300 năm đới ôn hoà có công nghiệp hát triển Thế Giới và không có đâu hoạt động công nghiệp phát triển sầm uất đây Công nghiệp có vai trò quan trọng bậc kinh tế quốc dân và góp phần tạo nên diện mạo riêng đới ôn hoà khác hẳn với các đới còn lại trên giới Hôm các em nghiên cứu bài 15 Hoạt động 1: Nền công nghiệp đại, có cấu đa dạng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Trình bày đôi nét lịch sử hình a Cơ cấu đa dạng thành và phát triển CN đới ôn hòa - Công nghiệp khai thác (khoáng sản, THẢO LUẬN NHÓM lâm sản) B1 Gv nêu yêu cầu: - Công nghiệp chế biến là mạnh: Công nghiệp đới ôn hoà phân + Ngành truyền thống: Luyện kim, loại ngành? khí, hoá chất, sản xuất hàng tiêu dung Vì lại nói ngành CN chế biến + Ngành đại, công nghệ cao: Điện đới ôn hòa da dạng? Phần lớn tử, hàng không vũ trụ… nguyên liệu nhập đâu? b Vai trò Em hãy cho biết vai trò CN đới - Chiếm ¾ tổng sản phẩm công nghiệp ôn hòa giới?Kể tên các giới nước CN hàng đầu giới - Các nước công nghiệp hàng đầu: Hoa B2 Phân nhóm và giao nhiệm vụ Kì, Nhật, Đức, LB Nga, Anh, Pháp, Ca- Nhóm 1,2 thảo luận câu na-đa… - Nhóm 3,4 thảo luận câu - Nhóm 5,6 thảo luận câu B3 Đại diện các nhóm trình bày-> Gv chuẩn lại kiến thức Hoạt động 2: Cảnh quan công nghiệp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - HS đọc thuật ngữ “cảnh quan Công nghiệp”? - Khu công nghiệp - GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình - Trung tâm công nghiệp 15.1 và 15.2? -> Khu công nghiệp - Vùng công nghiệp hiểu nào? *Ảnh hưởng mức độ tập trung công - Thế nào là trung tâm CN? nghiệp - GV yêu cầu HS quan sát hình 15.3 - Tích cực: -> trả lời câu hỏi: Thế nào là vùng + Dễ quy hoạch CN? + Khai thác sở hạ tầng có hiệu - GV yêu cầu HS quan sát hình 15.3 + Tạo điều kiện hợp tác các sở (35) -> nhận xét phân bố các trung tân + Giảm chi phí CN chính đới ôn hòa.(gần biển, - Hạ giá thành sông để tiện nhập nguyên, nhiên liệu - Tiêu cực: Làm tăng nguy ô nhiễm và xuất sản phẩm; các đô môi trường thị lớn để có nguồn tiêu thụ lớn) - Công nghiệp tập trung mức độ cao có ảnh hưởng gì đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường? Củng cố: - Tại nói Công nghiệp đới ôn hoà phát triển có cấu đa dạng? - Ở đới ôn hoà có các cảnh quan Công nghiệp phổ biến nào? - Mức độ tập trung công nghiệp cao có ảnh hưởng nào đến phát triển kinh tế và môi trường? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ và làm bài tập sau sgk - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài Chú ý đới ôn hoà có mức độ đô thị hoá cao nào? Nét đặc trưng các vùng đô thị hoá đới ôn hoà là gì? Trung tâm thương mại là gì? Sự phát triển nhanh các đô thị làm nảy sinh vấn đề gì? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 17 Bài 16 ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Hiểu đặc điểm đô thị hóa đới ôn hòa - Nắm vấn đề môi trường, kinh tế- xã hội đặt các đô thị đới ôn hòa Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh, nhận xét số đặc điểm đô thị đới ôn hòa Thái độ: Có nhận thức đúng quá trình đô thị hoá cao gây nhiều hâu xấu đến phát triển kinh tế và tài nguyên môi trưòng II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, quan sát nhận xét… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ dân cư và đô thị trên Thế Giới, Máy chiếu Chuẩn bị HS: Đọc và làm bài đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Tại nói công nghiệp đới ôn hoà phát triển, cấu ngành đa dạng ? - Ở đới ôn hoà có các cảnh quan công nghiệp phổ biến nào ? (36) Bài mới: Không có nông, công nghiệp phát triển,đới ôn hoà còn có mức đô thị hoá cao Thế Giới Đô thị hoá vừa là trường phức tạp cho đới ôn hoà nay, chúng ta tìm hiểu bài 16 Hoạt động 1: Đô thị hoá mức độ cao HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV nêu yêu cầu: Trên nhiều nước - Tỉ lệ dân đô thị cao ( > 75%dân số), là đới nóng xuất quá nơi tập trung nhiều đô thị giới trình thu hút, tập trung dân cư vào số thành phố lớn còn đới ôn - Các đô thị kết nối với thành hòa các thành phố lớn có kiểu chuổi đô thị nhờ hệ thống giao thông không? phát triển HS trả lời: Các phành phố lớn đã phát triển từ lâu, trở thành các siêu đô thị - Các đô thị phát triển theo qui hoạch khổng lồ: bề rộng lẫn chiều cao và chiều sâu GV: Treo đồ dân cư và đô thị trên Thế giới và giới thiệu số đô thị - Lối sống đô thị trở thành phổ biến đông dân đới ôn hòa phần lớn dân cư HS trình bày đồ HS quan sát số tranh ảnh GV: Quá trình đô thị hóa đới ôn hòa có điểm gì khác so với đới nóng? Hs quan sát hình 16.1 và hình 16.2 và rút nhận xét Chuyển ý: Đô thị hóa phát triển cao gây nên hậu tiêu cực gì và biện pháp giải hậu dới ôn hòa sao, chúng ta nghiên cứu mục Hoạt động 2: Các vấn đề đô thị HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Thảo luận nhóm a Những vấn đề tiêu cực nảy sinh B1 GV nêu yêu cầu: Câu 1.Quan sát hình 16.3, 16.4 và nội - Ô nhiễm môi trường dung sgk nêu vấn đề nảy sinh - Ùn tắc giao thông các cao các đô thị phát triển quá nhanh? điểm Câu Nêu hướng giải - Thiếu nhà và công trình công cộng vấn đề nảy sinh đô thị phát triển cho người ngèo quá nhanh - Thất nghiệp, tệ nạn xã hội… B2 Gv phân nhóm và giao nhiệm vụ b Biện pháp giải - Nhóm 1,2,3,4 thảo luận câu Quy hoạch lại đô thị theo hướng - Nhóm 5,6,7,8 thảo luận câu “phi tập trung”: B3 Đại diện các nhóm trình bày -> - Xây dựng thành phố vệ tinh GV chuẩn lại kiến thức - Chuyển dịch hoạt động công nghiệp dịch vụ đến các vùng - Phát triển đô thị hoá nông thôn (37) Củng cố: * Khoanh tròn câu trả lời em cho là đúng a Siêu đô thị khổng lồ Thế Giới có tới trên 27 triệu dân là thành phố A Niu-Ióoc C Pari B Tô-ki-ô b Tỉ lệ đới thất nghiệp đới ôn hoà khá cao: A Từ 3% - 5% B Từ 5% - 10% C Từ 10% - 12% D Từ 12% - 15% c Các đô thị đới ôn hoà ngày nay, ngày càng mở rộng diện tích không phát triển theo chiều cao mà còn A Theo chiều sâu B Lấn biển C Cả đúng Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài 17 - Đọc trước bài 17 lưu ý số câu hỏi sau đây: + Vấn đề môi trường nghiêm trọng đới nóng và đới ôn hoà khác nào? + Hiệu ứng nhà kính là gì? + Hiện tượng “ Thuỷ triều đỏ” và “Thuỷ triều đen” khác nào? Tác hại các loại thuỷ triều này môi trường? + Nguyên nhân và hậu ô nhiễm không khí đới ôn hoà? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 18 Bài 17 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh phải: - Nắm tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước đới ôn hoà còn mức báo động - Biết nguyên nhân và hậu tình trạng này Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ vẽ đồ hình cột và kĩ phân tích ảnh Địa lí - Quan sát tranh ảnh để nhận biết các kiển môi trường đới ôn hòa qua biểu đồ khí hậu Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, trực quan, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mỡ… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Hình ảnh khí thải ( hình 16.3, 17.1, 17.2) Ảnh chụp lỗ thủng tầng ô zôn khí bao quanh Trái Đất ( có) Máy chiếu Chuẩn bị HS: Học sinh: Học bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: (38) - Ở đới ôn hoà quá trình đô thị hoá cao thể nào - Em hãy nêu vấn đề tiêu cực nảy sinh các đô thị phát triển quá nhanh và biện pháp giải quyết? Bài mới: Đô thị hoá và quá trình phát triển công nghiệp là niềm tự hào Thế giới nói chung và đới ôn hoà nói riêng Song nó có mặt trái nguy hiểm Do ý thức bảo vệ môi trường còn kém đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đới ôn hoà đến mức báo động Chúng ta nghiên cứu vấn đề đó bài học hôm Hoạt động 1: Ô nhiễm không khí: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Thảo luận nhóm B1 Gv cho HS xem các hình: 16.3, 17.1, 17.2, 16.2, 17.3, 17.4 B2.GV nêu yêu cầu : Câu Em hãy nêu các nguyên nhân dẩn đến ô nhiễm không khí đới ô hoà? Tình trạng đó gây nên hậu gì? Câu Em hãy nêu nguyên nhân dẩn đến ô nhiễm nguồn nước đới ôn hoà? Tình trạng đó gây nên hậu gì? B3 Gv phân nhóm và giao nhiệm vụ - Các dãy bàn bên trái thảo luận câu - Các dãy bàn bên phải thảo luận câu B4 Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, Gv chuẩn lại kiến thức NỘI DUNG KIẾN THỨC a Hiện trạng: Bầu khí bị ô nhiểm nặng nề b Nguyên nhân: - Do khí thải, khói bụi từ: + Hoạt động công nghiệp + Các phương tiện giao thông + Chất đốt sinh hoạt - Do rò rỉ chất phóng xạ vào không khí c Hậu quả: - Tạo nên trận mưa a xít làm: + Chết cây cối + Phá huỷ các công trình xây dựng + Gây bệnh đường hô hấp cho người, vật nuôi… - Làm tăng “hiệu ứng nhà kính” khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, - Khí thải còn làm thủng tầng ôzôn Hoạt động 2: Ô nhiễm nguồn nước: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC “Hiệu ứng nhà kính” Trái Đất? a Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô B1.Hs đọc thuật ngữ SGK nhiễm nguồn nước sông, nước biển, B2 GV minh họa “hiệu ứng nhà nước ngầm kính”-khi các hoạt động công nghiệp, b Nguyên nhân: các nhà máy, xí nghiệp thải các khí - Ô nhiểm nước biển là váng dầu, các độc đó có các khí nhà kính: CO2, chất đọc hại bị đưa biển SO2, … lên bầu không khí Các khí - Ô nhiểm nước sông, hồ và nước ngầm này tạo nên vành chắn trên cao là hóa chất thải từ các nhà máy, ngăn cản xạ nhiệt mặt trời xạ lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư từ mặt đất không thoát vào không thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải gian Nên nhiệt độ Trái Đất ngày càng nông nghiệp (39) tăng lên ( – 40C năm gần đây) GV: Nước nào có lượng khí thải bình quân trên đầu người cao Thế giới? HS: Hoa Kì cao chiếm ¼ lượng khí thải toàn cầu GV: Đứng trước tình trạng đó các nước trên Thế giới đã làm gì? HS: Hầu hết các nước trên Thế giới đã kí hiệp định Ki-ô-tô GV: Bổ sung: Hoa kỳ là nước … không chịu kí hiệp định Ki-ô-tô vì lợi ích trước mắt c Hậu quả: - Thiếu nước cho sản xuất và đời sống - Làm chết ngạt các sinh vật nước - Gây bệnh ngoài da, đường ruột cho người và vật nuôi Củng cố: Khoanh tròn chử cái đầu câu em cho là đúng a Hàng năm các nhà máy xí nghiệp và các phương tiện giao thông đới ôn hoà đã đưa vào khí hàng chục tỉ khí thải, hậu đã: A Tạo nên trận mưa a xít làm chết cây cối B Tạo nên trận mưa a xít ăn mòn các công trình xây dựng C Gây các bệnh đường hô hấp cho người D Tất các ý trên b Câu hỏi đây đúng hay sai Ô nhiễm nguồn nước dẫn đến tượng “thuỷ triều đỏ” làm chết ngạt các sinh vật sống nước A Đúng B Sai Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà soạn bài thực hành: nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà? - Chú ý: + Về nhiệt độ, lượng mưa các môi trường để xác định nó thông qua các cảnh quan + Nguyên nhân nào mà lượng CO2 không khí đã không ngừng tăng lên từ 1840 đến 1997 làm cho trái đất nóng lên? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (40) Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 19 Bài: 18 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Nắm các kiểu môi trường đới ôn hoà và nhận biết chúng qua biểu đồ khí hậu - Biết tìm các tháng khô hạn trên biểu đồ vẽ theo công thức P=2P Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh và nhận xét giải thích kiến thức qua biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Thái độ: Rèn thái độ tự giác, giữ gìn và yêu quí thiên nhiên II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, Đàm thoại gợi mở, trình bày III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Máy chiếu Bản đồ các nước trên Thế Giới; Biểu đồ khí hậu bài tập 1.( phóng to) Chuẩn bị HS: : Học và làm bài tập đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nêu nguyên nhân và tác hại tình trạng ô nhiễm không khí đới ôn hoà? - Nêu nguyên nhân và tác hại tình trạng ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm môi trường? Bài mới: Môi trường đới ôn hoà đa dạng nhiều kiểu khí hậu và kiểu thực vật rừng khác Việc nhận biết tên các kiểu môi trường đó là quan trọng Bài học hôm chúng ta thực hành để nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà (41) Hoạt động 1: Xác định các biểu đồ tương quan nhiệt - ẩm HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu lớp thảo luận * Nhóm 1, 2, 3: Nhận xét biểu đồ A * Nhóm 4, 5, 6: Nhận xét biểu đồ B * Nhóm 7, 8, Nhận xét biểu đồ C HS: Đại diện nhóm trình bày theo đáp án sau * Biểu đồ A + Nhiệt độ: - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng ( 100C) - Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng 1,2 ( -290C) - Có đến tháng nhiệt độ < 00C - Biểu đồ A: - Nhiệt độ TB năm: -10 C Ôn đới lục địa (vùng gần + Lượng mưa: cực) - Lượng mưa ít, tháng nhiều < 500mm - Tháng thấp nhất: 5mm, lượng mưa TB năm 200mm - Tháng nào có mưa nhiều vào mùa hạ Đặc biệt tháng nhiệt độ < 00C, mưa dạng tuyết rơi Như biểu đồ HS: có mùa đông lạnh kéo dài, mùa hè ngắn, nhiệt độ TB năm < 00C, lượng mưa ít chủ yếu dạng tuyết rơi Biểu đồ A thuộc đới lạnh * Biểu đồ B: - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng ( 250C) - Biểu đồ B: - Nhiệt độ tháng thấp nhất: tháng ( 10 C) Thuộc khí hậu Địa Trung - Nhiệt độ trung bình năm: >25 C - Lượng mưa chủ yếu vào các tháng mùa đông: từ tháng 10 đến tháng năm sau: Các tháng 5, 56, 7, 7, ít mưa đây chính là tháng khô hạn Như biểu đồ B có mùa đông ấm, mùa hạ khô hạn, mưa vào thu đông Đây chính là Kiểu khí hậu Địa Trung Hải đới ôn hoà * Biểu đồ C: - Biểu đồ C: - Nhiệt độ tháng cao nhất: tháng ( 13 C) Khí hậu ôn đới hải dương - Nhiệt độ tháng thấp nhất:tháng (25 C) - Lượng mưa khá cao, mưa quanh năm, song nhiều vào các tháng thu đông - Tháng mưa nhiều nhất: tháng 12 (170mm) - Tháng mưa ít nhất: tháng ( 80mm) Như biểu đồ C: có mùa đông ấm, mùa hạ mát, mưa nhiều vào thu đông Biểu đồ C thuộc khí hậu Ôn Đới Hải Dương Hoạt động 2: Bài tập (42) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV hướng dẩn cho học sinh nhận xét và giải thích bài tập 3: Lượng CO2 từ năm 1840 – 1997 ngày càng tăng tình hình sản xuất công nghiệp và tiêu dung chất đốt ngày càng gia tăng Mỗi năm TB hoạt động công nghiệp và phương tiện giao thông trên giới thải TB triệu CO2 vào không khí Góp phần làm cho nhiệt độ Trái Đất ngày càng nóng lên Củng cố: GV thu số bài vẽ học sinh đưa lên bảng và gợi ý cho học sinh nhận xét GV nhận xết và bổ sung từ đó di đến kết luận GV nhận xết tiết học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ và làm các bài tập sau sgk - Xem lại toàn nội dung chương II hôm sau ôn tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 20 ÔN TẬP CHƯƠNG II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Nắm hệ thống các kiến thức các môi trường đới ôn hòa: Đặc điểm môi trường - hoạt động kinh tế môi trương đới ôn hòa - Các vấn đề cần quan tâm môi trường đới ôn hòa Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, đồ… Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, trình bày III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ tự nhiên đới ôn hoà, tự nhiên giới Một số tranh ảnh ô nhiễm môi trường đới ôn hòa Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ, sgk IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Để củng cố lại kiến thức môi trường đới ôn hòa và hoạt động kinh tế môi trường đới ôn hòa thì hôm chúng ta cùng ôn lại nội dung đó qua bài ôn tập chương II: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (43) GV: Kẻ bảng theo mẫu sau GV: Yêu cầu lớp thảo luận: - Chia nhóm: Mỗi bàn nhóm - Thời gian: 20 phút - Nội dung thảo luận: Môi trường Khí hậu Thực vật Hoạt động kinh tế Vấn đề cần quan tâm Ôn hoà - Mang tính trung gian đới lạnh và đới nóng - Thời tiết thay đổi thất thường (từ Bắc – Nam, từ Đông – Tây) - Bắc – Nam: rừng lá rộng, hỗn giao thảo nguyên, cây bụi gai -Tây – Đông: Lá rộng, hỗn giao – lá kim - Nông nghiệp tiên tiến: + Hộ gia đình… + Trang trại… - CN đại, cấu đa dạng: + CN khai thác… + CN chế biến phát triển… - Ô nhiễm nước - Ô nhiễm không khí Củng cố: Giáo viên gọi 2-3 hs và yêu cầu học sinh chốt lại toàn nội dung bài học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: Nghiên cứu trước bài 19: Chú ý vị trí, đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc nào? Tại các hoang mạc thường nằm dọc hai bên đường chí tuyến, sâu lục địa gần các dòng biển lạnh? Đời sống Động vật, thực vật các hoang mạc nào? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (44) Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương III MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC Tiết 21 Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Trình bày và giải thích( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên môi trường hoang mạc - Phân tích khác chế độ nhiệt hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa - Biết thích nghi thực vật và động vật môi trường hoang mạc Kỹ năng: - Đọc đồ môi trường đới lạnh vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để nhận biết vị trí, giới hạn đới lạnh - Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa vài địa điểm môi trường đới lạnh để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu môi trường đới lạnh Thái độ: Biết khó khăn sống hoang mạc từ đó liên hệ thực tế khó khăn địa phương II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, Nêu vấn đề, Đàm thoại gợi mở, trình bày, quan sát III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Máy chiếu - Lược đồ phân bố hoang mạc giới - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Xahara, tranh ảnh cảnh quan hoang mạc trên giới (45) Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ Tranh ảnh hoang mạc IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Quá trình hoang mạc hoá - diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng và nạn ô nhiễm môi trường là hai vấn đề xúc mà loài người phải giải Điều đó cho thấy việc tìm hiểu môi trường hoang mạc là vấn đề vô cùng cần thiết Để hiểu rõ vấn đề này, hôm chúng ta học bài 19 Hoạt động 1: Đặc điểm môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1 GV chiếu (treo) lược đồ phân bố hoang mạc trên giới Chú ý: giới thiệu kí hiệu, a Phân bố phạm vi các châu lục.-> Em hãy cho biết các hoang mạc trên giới thường phân bố Phần lớn các hoang mạc nằm dọc đâu? theo chí tuyến đại B2.Thảo luận nhóm lục Á- Âu Câu Vì các hoang mạc phân bố dọc hai chí tuyến, sâu nội địa và nơi có dòng biển lạnh qua? b Khí hậu Câu Qua các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung khí hậu hoang mạc và so - Rất khô hạn sánh khác chế độ nhiệt hoang - Biên độ nhiệt ngày và biên độ mạc đới nóng và đới ôn hòa nhiệt năm lớn - Gv phân nhóm và giao nhiệm vụ: Thời - Hoang mạc nhiệt đới: nóng gian:4phút quanh năm, không có + Nhóm 1,2,3,4 thảo luận câu mưa + Nhóm 5,6,7,8 thảo luận câu - Hoang mạc ôn đới: có mưa - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét - Gv chuẩn lại kiến thức Câu 1.Vì hai chí tuyến có hai dải khí áp c Cảnh quan cao-> gió thổi đi; dòng biển lạnh làm ngăn - Chủ yếu sỏi đá, cồn cát nước từ biển vào; nằm sâu nội địa - Động, thực vật nghèo nàn ảnh hưởng biển giảm Câu 2.- Rất khô hạn Biên độ nhiệt ngày và biên độ nhiệt năm lớn.- Hoang mạc nhiệt đới: nóng quanh năm, không có mưa Hoang mạc ôn đới: có mưa B3 Gv liên hệ thực tế Việt Nam: hai tỉnh -Ninh Thuận và Bình Thuận bị hoang mạc - Gv yêu cầu HS quan sát và mô tả hình 19.4 và 19.5 ->Bề mặt hoang mạc chủ yếu là gì? d Nguyên nhân: GV Phân tích khác chế độ Nằm nơi có áp cao thống trị, nhiệt hoang mạc đới nóng và hoang sâu nội địa,… (46) mạc đới ôn hòa? - Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt năm cao, có mùa đông ấm, mùa hạ nóng - Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt năm cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông lạnh Hoạt động 2: Sự thích nghi động, thực vật với môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - GV hỏi: Dựa vào nội dung sgk, em hãy cho - Thực vật: thay đổi hình thái biết các hình thức đặc biệt để động, thực vật lá biến thành gai, thân phình thích nghi với môi trường hoang mạc to, rễ dài…rút ngắn chu kì sinh nào? trưỡng Hs quan sát hình ảnh - Động vật: ban ngày trú mình, HS trả lời , HS khác nhận xết bổ sung kiến ban đêm kiếm ăn ( bò sát, cô thức trùng…) chịu đói khát khá giỏi GV kết luận ( lạc đà) Củng cố: - Em hãy nêu đặc điểm khí hậu hoang mạc - Em hãy cho biết hình thức đặc biệt để động, thực vật thích nghi với môi trường hoang mạc nào? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài 19 - Ngiên cứu trước bài 20- chú ý các câu hỏi in ngiêng bài - Hoạt động kinh tế cổ truyền và đại người hoang mạc - Nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế phát triển hoang mạc V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (47) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 22 Ngày dạy……/……/……… Bài: 20 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại người hoang mạc - Biết nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng mở rộng và biện pháp hạn chế phát triển hoang mạc Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh, nhận xét số cảnh quan, hoạt động kinh tế người đới lạnh (kinh tế cổ truyền, kinh tế đại) - Lập sơ đồ mối quan hệ các thành phần tự nhiên, tự n hiên và hoạt động kinh tế người đới lạnh - Liên hệ thực tế địa phương Thái độ: Hiểu sống môi trường hoang mạc, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, quan sát, nêu vấn đề III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ tự nhiên giới, tranh ảnh các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại trên giới Máy chiếu Chuẩn bị HS: Học và làm bài đầy đủ, đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Môi trường hoang mạc thường phân bố đâu, có đặc điểm khí hậu nào? - Các loài động, thực vật môi trường hoang mạc có khả thích ứng với khí hậu nào? (48) Bài mới: : Môi trường hoang mạc thật khắc nghiệt, song đó là nơi người sinh sống và phát triển từ lâu đời Hoạt động kinh tế môi trường hoang mạc phát triển mang nét đặc thù mà chúng ta tìm hiểu bài học ngày hôm Hoạt động 1: Hoạt động kinh tế HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Yêu cầu học sinh đọc mục sgk và quan sát hình 20.1 và 20.2, hãy cho biết các hoạt a Cổ truyền động kinh tế cổ truyền hoang mạc? - Chăn nuôi du mục (dê, cừu, lạc Hs trả lời, GV chuẩn xác: đà) - Gv nêu vấn đề: Tại trồng trọt - Trồng trọt các ốc đảo các ốc đảo? (Vì các ốc đảo - Vận chuyển hàng hoá và buôn có đủ nước, độ ẩm để cây trồng phát triển.) bán qua hoang mạc => Nguyên nhân: thiếu nước - Gv giải thích: Tại phải chăn nuôi du mục b Hiện đại - Hướng dẫn HS quan sát hình 20.3, 20.4… - Trồng trọt với qui mô lớn Phân tích vai trò kĩ thuật khoan sâu - Khai thác dầu khí, quặng kim việc làm biến đổi mặt hoang mạc loại quý (phát mỏ dầu khí, mỏ khoáng sản, túi - Du lịch nước ngầm…) => Nguyên nhân: nhờ tiến Hstrả lời, Gv chuẩn xác: khoa học - kĩ thuật Hoạt động 2: Hoang mạc ngày càng mở rộng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Gv thuyết trình: Hiện quá trình hoang a Tốc độ mạc hóa làm khoảng 10 triệu đất trồng năm… - Gần 10 triệu ha/năm - Hs quan sát số hình ảnh quá trình - Nhanh hoang mạc đới hoang mạc nóng có mùa khô kéo dài *Học sinh thảo luận nhóm B1.Gv nêu yêu cầu: b Nguyên nhân Câu Em hãy nêu nguyên nhân làm các hoang mạc ngày càng mở rộng? Lấy số - Do cát lấn ví dụ cho thấy tác động người đã - Do biến động khí hậu toàn cầu làm tăng diện tích hoang mạc trên giới? - Do tác động người (chủ Câu Nêu số biện pháp sử yếu) dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên giới c Biện pháp ngăn chặn : B2 phân nhóm và giao nhiệm vụ: - Khai thác nước ngầm cổ truyền - Các dãy bàn bên trái thảo luận câu - Dẫn nước vào hoang mạc qua - Các dãy bàn bên phải thảo luận câu kênh đào B3.Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác - Trồng rừng nhận xét bổ sung - Cải tạo hoang mạc thành đất B4.Gv chuẩn lại kiến thức ruộng trên qui mô lớn (49) Củng cố: - Trình bày hoạt động kinh tế cổ truyền và đại trông môi trường hoang mạc? - Hiện các hoang mạc trên giới mở rộng nhanh chóng nào? Vì lại có tình trạng đó? - Nêu số biện pháp sử dụng để cải tạo, khai thác hoang mạc và ngăn chặn quá trình nhoang mạc hoá? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học và làm cá bài tập tập đồ - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi bài 21 Trong đó chú ý đặc điểm khí hậu, động thực vật Vì động, thực vật sống nơi lạnh giá này ? Tại đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh trái đất ? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương IV: Tiết 23 MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Bài 21 MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Biết vị trí đới lạnh trên đồ Tự nhiên giới - Trình bày và giải thích( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên đới lạnh - Biết thích nghi động vật và thực vật với môi trường đới lạnh Kỹ năng: - Đọc đồ môi trường đới lạnh vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để nhận biết vị trí, giới hạn đới lạnh - Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa vài địa điểm môi trường đới lạnh để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu môi trường đới lạnh Thái độ: Hiểu khó khăn người sống môi trường đới lạnh Từ đó hình thành các em có ý thức vượt lên khó khăn sống II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận vấn đề, đàm thoại, quan sát, trình bày, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ các miền cực trên Trái Đất và hình ảnh các loài động, thực vật đới lạnh Máy chiếu Chuẩn bị HS: Học và làm bài tập đầy đủ, đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại các hoang mạc (50) - Em hãy nêu nguyên nhân và biện pháp ngăn chặn trạng hoang mạc hoá ngày càng mở rộng trên giới Bài mới: Đới lạnh có vị trí gần cực , coi là xứ sở băng tuyết quanh năm Do tính chất khắc nghiệt môi trường đó gây vô vàn khó khăn cho người Đên đới lạnh còn nhiều điều bí ẩn Bài học hôm nay, đề cập đến số đặc điểm khái quát môi trường đặc biệt này Hoạt động 1: Đặc điểm môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS B1.GV: Chiếu (treo) lược đồ môi trường đới lạnh Bắc Cực và Nam Cực và giới thiệu số kí hiệu cần thiết(Vòng tròn nét đứt màu xanh thẫm là đường vòng cực, đường nét đứt đỏ đậm là ranh giới đới lạnh…)-> em hãy xác định vị trí đới lạnh? Quan sát lược đồ, em hãy cho biết đặc điểm khác biệt đới lạnh BBC và đới lạnh NBC là gì? HS: (đới lạnh BBC là biển đại dương, đới lạnh NBC là lục địa nên khí hậu BBC không lạnh NBC) B2 Thảo luận nhóm Gv nêu yêu cầu: Quan sát biểu đồ 21.3 và nội dung sgk em hãy nêu diễn biến nhiệt độ và lượng mưa năm Honman? Từ phân tích, em hãy nêu đặc điểm khí hậu môi trường đới lạnh? *Hướng hs trả lời: Nhiệt độ thấp nhất: tháng < -300C - Nhiệt độ cao nhất: tháng < 100C - Biên độ nhiệt: khoảng 400C - Có tới 8, tháng nhiệt độ 00C - Nhiệt độ TB năm thấp đạt -120C - HS quan sát hình 21.4, 21.5, so sánh khác núi băng và băng trôi (Tỉ lệ - kích thước, thể tích băng trôi nhỏ Núi băng khó tan chảy hơn) NỘI DUNG KIẾN THỨC a Vị trí: Đới lạnh nằm khoảng từ hai vòng cực đến hai cực b Khí hậu: - Đặc điểm: khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo, mùa đông dài + Mùa đông dài: có bão tuyết, nhiệt độ từ -100C đến -500C + Mùa hè ngắn: đến tháng, nhiệt độ trên 100C + Nhiệt độ trung bình năm luôn -100c - Mưa ít < 500mm/năm chủ yếu dạng tuyết rơi.( trừ mùa hạ) đất đóng băng quanh năm => Nguyên nhân: Nằm vĩ độ cao Hoạt động 2: Sự thích nghi động, thực vật với môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS - Quan sát hình 21.6, 21.7 Em hãy cho NỘI DUNG KIẾN THỨC (51) biết thực vật đây gồm loại cây nào? Vậy, thực vật môi trường đới lạnh có đặc điểm thích nghi với điều kiện khắc nghiệt đây nào? a Thực vật - Chỉ phát triển mùa hạ ngắn ngủi - Cây thấp lùn, mọc xen kẽ rêu, địa y… Học sinh quan sát hình ảnh trình bày - Quan sát hình 21.8, 21.9, 21.10 em hãy kể tên loài động vật tiêu biểu đới lạnh? - Quan sát tranh số loài động vật tiêu biểu: Cá voi xanh, chim cánh cụt…cho học sinh xem.-> Em hãy cho biết: vì các loại động vật tranh sống môi trường đới lạnh? b Động vật: - Có lớp mở dày ( Hải cẩu, cá voi…) - Có lớp long dày ( Gấu trằng, tuần lộc) - Có lớp long không thấm nước ( chim cánh cụt) - Một số động vật ngủ đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh Củng cố: - Xác định trên đồ phạm vi đới lạnh hai bán cầu - Gải thích vì có thể coi đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh Trái Đất - Tính chất khắc nghiệt đới lạnh thể hiệ náo? - Thực vật và động vật đới lạnh có đặc điểm thích nghi với môi trường đới lạnh nào? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ, làm bài tập sau sgk - Đọc kĩ bài chú ý hoạt động kinh tế người đới lạnh nào, khó khăn trở ngại gì? - Ở đới lạnh phương Bắc có các dân tộc nào sinh sống? địa bàn cư trú chính? Hãy kể tên hoạt động kinh tế truyền thống các dân tộc phương Bắc? - Ở đới lạnh có nguồn tài nguyên nào? - Tại các nguồn tài nguyên đới lạnh chưa khai thác? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (52) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 24 Ngày dạy……/……/……… Bài 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Trình bày và giải thích mức độ đơn giản các hoạt đọng kinh tế cổ truyền và đại người đới lạnh - Biết số vấn đề lớn phải giải đới lạnh Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh, nhận xét số cảnh quan, hoạt động kinh tế người đới lạnh (kinh tế cổ truyền và kinh tế đại) - Lập sơ đồ mối quan hệ các thành phần tự nhiên, tự nhiên và hoạt động kinh tế người đới lạnh Thái độ: Biết các khó khăn khí hậu, vươn lên vượt qua khó khăn người, từ đó các em có ý thức vượt qua khó khăn và thử thách học tập và sống II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, quan sát trực quan trình bày kết III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Máy chiếu - Bản đồ tự nhiên các vùng cực - Lược đồ địa bàn cư trú các dân tộc môi trường đới lạnh phương Bắc Chuẩn bị HS: Học và đọc bài trước, soạn bài, sưu tầm tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Động, thực vât môi trường đới lạnh có đặc điểm thích nghi gì với môi trường ? Bài mới: Mặc dù đới lạnh có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt song lại có tài nguyên phong phú và độc đáo Việc nghiên cứu khai thác các tài nguyên thiên nhiên đó nào ? chúng ta nghiên cứu bài học hôm (53) Hoạt động 1: Hoạt động kinh tế các dân tộc phương Bắc HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: GV yêu cầu học sinh quan sát lược đồ (Hình 22.1) GV Cho biết tình hình phân bố dân cư đới lạnh phương Bắc nào? Hs trả lời HS nhận xét bổ sung GV kết luận: - Có ít dân sống Hs Dựa vào hình 22.1, Em hãy kể tên các dân tộc các đài nguyên ven biển nào sống đới lạnh phương Bắc? phía Bắc Âu, Bắc Á, Bắc Hs trả lời cách trình bày lược đồ HS nhận Mĩ xét GV chốt lại kiến thức lược đồ Hs quan sát số tranh ảnh GV Hoạt động kinh tế các dân tộc sống nghề gì? - Hoạt động kinh tế: chủ yếu Gv hướg dẫn HS quan sát và mô tả hình 22.2,22.3 là chăn nuôi tuần lộc và săn ( Ảnh22.2 :Cảnh người la-phông chăn nuôi bắn động vật để lấy long, đàn tuần lộc trên đài nguyên băng tuyết với đám thit, mở, da cây bụi thấp bị tuyết phủ Ảnh 22.3 : Cảnh người đàn ông I-nuc (exkimô) ngồi trên xe trựơt tuyết (do chó kéo ), ông ta đeo đôi kính mắt đen sậm để chống lại ánh sang chói mắt phản xạ trên mặt tuyết trắng Gv kết luận GV Vì người sống ven biển Bắc Âu, Bắc Á, Bắc Mĩ, phía đông đảo Grơnlen mà không sống cực Bắc Trái Đất châu Nam Cực? Chuyển ý: Bên cạnh hoạt động kinh tế cổ truyền thì có hoạt động kinh tế đại và vấn đề nãy sinh cần giải môi trường đới lạnh Hoạt động 2: Việc nghiên cứu và khai thác môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hs quan sát lược đồ (hình 21.1) GV Em hãy cho biết môi trường đới lạnh có các nguồn tài nguyên chính nào? (Hải sản, thú có long - Đới lạnh có tài nguyên quý, khoáng sản) thiên nhiên phong phú Hs quan sát tranh ảnh GV nêu vấn đề: nguyên nhân nào dẩn đến nhiều - Việc khai thác gặp nhiều tài nguyên thiên nhiên đới lạnh chưa khó khăn khí hậu khắc khai thác? nghiệt, lạnh lẽo, thiếu nhân GV Gần đây việc nghiên cứu và khai thác môi lực, phương tiện… trường đoái lạnh đẩy mạnh Em hãy (54) cho biết điều đó dựa vào điều kiện nào? Hs quan sát số tranh ảnh đại Hs trả lời và nhận xét bổ sung Gv giới thiệu tàu phá băng nguyên tử mang tên Lenin GV Nhờ vào kết nghiên cứu khoa học và kĩ thuật tiên tiến Kinh tế - xã hội vùng cực có thay đổi nào? GV: Giới thiệu hình 22.4 - Dàn khoan dầu mỏ trên biển băng phương Bắc ; Hình 22.5 Gv vấn đề khai thác khoáng sản GV: Trong quá trình sinh sống và khai thác môi trường đới lạnh đả nảy sinh vấn đề lớn cần phải giải Đó là vấn đề gì? Hs trả lời và nhận xét bổ sung (- Ở đới nóng: Xói mòn đất và suy giảm diện tích rừng; - Ở đới ôn hoà: Ô nhiễm không khí và nguồn nước; - Ở đới lạnh là vấn đề thiếu nhân lực và nguy tuyệt chủng số động vật quý hiếm) - Hiện hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên đẩy mạnh - Chăn nuôi thú có lông quý phát triển với quy mô lớn - Thiếu nhân lực để phát triển kinh tế - Bảo vệ số loài động vật có nguy bị tuyệt chủng Củng cố: - Cho cụm từ: (khí hậu lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật nghèo nàn, ích người sinh sống), hãy lập sơ đồ theo mẫu bài tập sgk để thể mối quan hệ môi trường và người đới lạnh BĂNG TUYẾT PHỦ QUANH NĂM - Đới lạnh có nguồn tài nguyên quan trọng nào? Vì có nhiều tài nguyên đới lạnh vẩn chưa khai thác Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về học thuộc bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài 22 - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài Chú ý thay đổi thực vật theo độ cao và theo hướng vùng núi? Tại các vành đai thực vật vùng núi miền Bắc và miền Nam nước ta không cùng nằm trên độ cao? Hãy trình bày sơ lựơc tình hình dân cư các vùng núi trên Thế Giới V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: (55) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 25 Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI Bài 23 MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Trình bày và giải thích( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên môi trường vùng núi - Biết khác đặc điểm cư trú người số vùng núi trên giới Kỹ năng: Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao vùng núi để thấy khác vùng núi đới nóng với vùng núi đới ôn hòa Thái độ: Thấy khó khăn đời sống vùng núi, có ý thức tham gia các công tác xã hội để giúp đỡ đồng bào vùng xa xôi tổ quốc II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, trình bày, quan sát hình ảnh, lược đồ III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Hình 23.2 phóng to, hình 23.3, phụ.(máy chiếu) Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài mới, soạn bài, tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu các hoạt động kinh tế chủ yếu các dân tộc đới lạnh phương Bắc? - Em hãy cho biết vấn đề lớn môi trường và điều kiện để phát triển kinh tế mà đới lạnh phải giải là gì? Bài mới: Khí hậu và thực vật vùng núi thay đổi theo độ cao Tại có thay đổi đó? Con người cư trú vùng núi nào? Hôm chúng ta nghiên cứu bài đầu tiên chương V, bài 23 - Môi trường vùng núi Hoạt động 1: 1.Đặc điểm môi trường HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1.Gv cùng HS ôn lại các nhân tố ảnh hưởng khí hậu (56) đã học lớp 6(vĩ độ, độ cao, vị trí gần hay xa biển) B2.Thảo luận nhóm - Gv giới thiệu lát cắt sgk(hình 23.1) - Hs thảo luận theo bàn cách trả lời các câu hỏi sau: + Em hãy cho biết vùng núi Anpơ từ chân đến đỉnh núi có bao nhiêu vành đai thực vật? Tại thực vật thay đổi theo độ cao? + Nhận xét độ cao các vành đai thực vật sườn Bắc với sườn Nam Giải thích khác đó - Đại diện các nhóm trả lơi - Gv chuẩn lại kiến thức cách yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Em hãy nêu đặc điểm khí hậu và - Khí hậu thay đổi theo độ cao : Cứ lên cao 100m t0 giảm 0,60C (giới hạn băng tuyết vĩnh viễn Đới nóng: 5500m, đới ôn hoà 3000m.) - Thực vật thay đổi theo độ cao - Khí hậu và thực vật còn thực vật vùng núi thay đổi theo hướng *Câu thơ nói thay đổi khí hậu theo hướng sườn sườn núi núi “ Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời khác Như anh với em, Nam với Bắc Như Đông với Tây dải rừng liền” ( Phạm Tiến Duật) B3 - Hs Quan sát hình 23.1, mô tả - Gv : Trên các sườn dốc dễ xảy lũ quét, lở đất… mưa to kéo dài, đe doạ sống người dân thung lũng Hơn giao thông lại khó khăn Hoạt động 2: Cư trú người HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Dựa vào nội dung sgk, em có - Các vùng núi thường ít dân và là nơi cư nhận xét gì mật độ dân số và trú các dân tộc ít người phân bố dân cư vùng núi? - Các dân tộc miền núi châu Á thường Quan sát tranh ảnh sống các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều - Ở tỉnh Quảng Trị dân cư thưa thớt lâm sản vùng nào? Tại sao? núi - Các dân tộc miền núi Nam Mĩ ưa sống Quan sát tranh ảnh độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi HS: trả lời và lấy dẩn chứng - Ở vùng rừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi GV: Bổ sung và đưa dẩn chứng sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ thường sống các cụ thể vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản Củng cố: - Yêu cầu HS nhận xét thay đổi thảm thực vật theo độ cao, theo hướng vùng núi An-pơ Giải thích thay đổi đó - Địa hình miền núi khác với đồng nào? (57) - Tại việc bảo vệ và phát triên rừng miền núi có ý nghĩa quan trọng đặc biệt? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài tập 2(sgk) và các bài tập tập đồ - Nghiên cứu và ôn tập lại nội dung từ bài 19 đến bài 23 để tiết sau ôn tập chương III, IV, V V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 26 Ngày dạy……/……/……… ÔN TẬP CHƯƠNG III, IV, V I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau bài học này học sinh cần phải: - Nắm hệ thống các kiến thức các môi trường địa lí: Đặc điểm môi trường - hoạt động kinh tế - Các vấn đề cần quan tâm môi trường Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, đồ… Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, trình bày trực quan, so sánh III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ tự nhiên đới lạnh, tự nhiên giới Một số tranh ảnh ô nhiễm môi trường Máy chiếu Chuẩn bị HS: Soạn bài, SGK IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Để củng cố lại các môi trường địa lí đặc điểm môi trường và hoạt động kinh tế thì hôm chúng ta cùng ôn lại nội dung đó qua bài ôn tập chương III,IV,V: Hoạt động 1: Nêu yêu cầu tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Kẻ bảng theo mẫu sau GV: Yêu cầu lớp thảo luận: - Chia nhóm: Mỗi bàn nhóm - Thời gian: 20 phút - Nội dung thảo luận: + Nhóm 1,2: Tìm hiểu đới hoang mạc + Nhóm 3,4: Tìm hiểu đới lạnh + Nhóm 5,6: Tìm hiểu vùng núi (58) Hoạt động 2: Quan sát hình ảnh HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hình ảnh hoang mạc Hình ảnh đới lạnh Hình ảnh vùng núi Hoạt động Hoàn thành nội dung và bảng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Môi trường Hoang mạc Đới lạnh - Rất khô hạn - Biên độ nhiệt ngày và năm lớn - Nhiệt độ thấp, lạnh Khí hậu thay đổi lẽo quanh năm: theo độ cao và + Mùa Đông kéo dài hướng sườn núi lạnh(-100C -500C) + Mùa Hạ ngắn, nhiệt độ khoảng 100C - Mưa ít, chủ yếu dạng tuyết Khí hậu - Rút ngắn chu kì sinh trưởng - Thay đổi hình thái: lá, Thực vật thân, rễ - Cổ truyền: chăn nuôi du mục, trồng trọt Hoạt các ốc đảo động - Hiện đại: Khai thác kinh tế khoáng sản, du lịch, trồng trọt với quy mô lớn Vấn đề Diện tích hoang mạc cần quan trên giới ngày càng tâm mở rộng - Phát triển vào mùa hạ - Cây thấp lùn xen lẫn rêu, địa y - Cổ truyền: Chăn nuôi, săn bắn, đánh cá - Hiện đại: khai thác khoáng sản, chăn nuôi thú có long quí - Nguy tuyệt chủng các động vật quí - Thiếu nhân lực Vùng núi Thay đổi theo độ cao và hướng sườn núi - Cổ truyền: Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác và chế biến lâm sản, sx hàng thủ công - Hiện đại: CN, Du lịch, thể thao - Cạn kiệt tài nguyên - Ô nhiễm môi trường - Bản sắc văn hoá bị mai Củng cố: Giáo viên gọi 2-3 hs và yêu cầu học sinh chốt lại toàn nội dung bài học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: Nghiên cứu trước bài 25 Chú ý: + Sự khác lục địa và châu lục + Phân biệt nào là môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường kinh tế? + Thu nhập bình quân đầu người là gì? số phát triển người là gì? (59) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Phaàn ba: THIÊN NHIÊN VAØ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC Tiết 27 Bài 25 THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Phân biệt lục địa và các châu lục Biết tên lục địa và châu lục trên giới - Biết số tiêu chí (chỉ số phát triển người…) để phân loại các nước trên giới thành hai nhóm: phát triển và phát triển Kỹ năng: - Đọc đồ, lược đồ thu nhập bình quân đầu người các nước trên giới - Nhận xét bảng số liệu số phát triển người (HDI) số quốc gia trên giới để thấy khác HDI nước phát triển và nước phát triển Thái độ: Có ý thức hoà đồng, không phân biệt dân tộc, màu da II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: + Bản đồ giới và địa cầu + Bảng số kiệu thống kê GDP, dân số trẻ em tử vong và số phát triển người số quốc gia trên giới Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài ,làm bài tập dầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Cho biết số hoạt động kinh tế cổ truyền các dân tộc vùng núi? Tại các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống các địa phương, châu lục? - Sự phát triển kinh tế vùng núi đã vấn đề gì môi trường? Bài mới: Thế giời chúng ta đa dạng, trên đó có lục địa rộng lớn, các đại dương mênh mông Qua quá trình phát triển lâu dài , Thế Giới đã có 200 nước (60) và lãnh thổ tồn trên châu lục Các nước có đặc điểm khác văn hóc, xã hội và kinh tế Tất điều đó các em tìm hiểu bài 25 Hoạt động 1: Các lục địa và các châu lục HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Trong sống và học tập ta a Lục địa : thường bắt gặp hai khái niệm: lục địa - Là khối đất liền rộng hàng triệu km2, có và châu lục Vậy, lục địa là gì? Châu biển và đại dương bao quanh Sự phân lục là gì ? Có bao nhiêu lục địa và chia các lục địa mang ý nghĩa mặt tự châu lục? Xác định trên địa cầu nhiên là chính Nêu tên và xác định các đại dương - lục địa : Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, bao bọc xung quanh lục địa ? Nam Cực, Ôxtrây-li-a + Quan sát đồ Thế Giới , em hãy kể tên số đảo và quần đảo lớn b Châu lục : nằm xung quanh lục địa ? - Bao gồm phần lục địa và các đảo, quần HS: Đảo Grơn-len, đảo Ai-xơ-len, đảo và quần bao xung quanh Sự phân quần đảo Xpit-bac-bet-ghen , quần chia châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch đảo Bix-mat … sử, kinh tế, chính trị CH: Em hãy cho biết lục địa nào có hai châu lục? Châu lục nào có hai lục - Châu lục : Á, Phi, Mĩ, Nam Cực, Đại địa ? Dương, Âu HS: Á-Âu; Châu Mĩ : Lục địa Bắc Mĩ- lục địa Nam Mĩ Hoạt động 2: Các nhóm nước trên giới HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Có nhiều cách phân loại , thường a Theo vị trí: người ta phân chia nhóm nước theo vị Có các nước châu Á, Âu, Phi, Đại trí , trình độ phát triển , theo cấu Dương (5 nhóm nước) kinh tế b Theo trình độ phát triển : Có nhóm nước : - Theo cách phân chia này , trên + Nhóm nước phát triển ( Anh, giời có bao nhiêu nhóm nước ? Pháp…) + Nhóm nước phát triển (Trung - Quan sát bảng số liệu , em hãy cho Quốc, Việt Nam …) biết châu nào có số quốc gia nhiều nhất, ít ?(Châu Phi 54 quốc gia, c Theo cấu kinh tế : châu Đại Dương 14 quốc gia) Có nhóm nước : + Công nghiệp : Mĩ, Nhật, Anh… - GV: Giải thích , chú thích hình 25.1- + Công – nông nghiệp :Mlai-xi-a, Thái Theo cách phân chia này trên giời Lan có bao nhiêu nhóm nước ? Đó là + Nông - công nghiệp: Việt Nam… nhóm nước nào ? + Nông nghiệp : Lào, Cam-pu-chia… Củng cố: - Em hãy phân biệt hai khái niệm lục địa và châu lục - Người ta có thể chia các nhóm nước nào/ (61) - Học sinh làm bài tập SGK/81 Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà các em học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi cuối bài 25 - Chuẩn bị bài 26 – Thiên nhiên Châu Phi Trong đó chú ý phần diện tích, vị trí, dạng bờ biển , địa hình và khoáng sản + Tại châu Phi gọi là châu lục nóng bậc trên Thế Giới? + Châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương VI: CHÂU PHI Tiết 28 Bài 26 THIÊN NHIÊN CHÂU PHI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vị trí dịa lí châu phi với đường xích đạo gần chia đôi châu lục, hai đường chí tuyến Bắc và Nam qua châu Phi - Trình bày đặc điểm hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản châu Phi Kỹ năng: - Đọc và phân tích lược đồ tự nhiên để tìm vị trí địa lí, đặc điểm địa hình và phân bố khoáng sản Châu Phi - Liên hệ bài học với thực tế địa phương Thái độ: Có thái độ yêu quí thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, động nảo, thuyết trình III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ tự nhiên Châu Phi Chuẩn bị HS: Học bài tập đủ, đọc trước bài mới, tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy phân biệt hai khái niệm: lục địa và châu lục - Người ta có thể chia các nhóm nước nào? Bài mới: Châu Phi là châu lục lớn thứ Thế Giới, có đặc điểm tự nhiên độc đáo Hôm nay, chúng ta tìm hiểu tính chất độc đáo qua đặc điểm vị trí, địa hình và khoáng sản Châu Phi Hoạt động 1: Vị trí địa lí: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - GV treo đồ tự nhiên châu Phi - HS: Học sinh xác định đường chí tuyến Bắc chí tuyếnNam, đường Xích đạo, các - Diện tích trên 30 triệu km2 (62) biển và đại dương bao quanh => Theo em phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm môi trường nào?(Môi trường đói nóng) - Hs quan sát lược đồ, nêu tên các dòng biển nóng, cá dòng biển lạnh chảy ven bờ biển châu Phi - Gv xác định và giới thiệu đôi nét kênh đào Xuy-ê => Kênh đào này có ý nào? - Quan sát hình 26.1 Em hãy cho biết bờ biển Châu Phi có đặc điểm gì ? - Vị trí từ 370 B đến 350 N - Phần lớn diện tích nằm hai đường chí tuyến Bắc và Nam - Bao bọc quanh châu Phi là các đại dương và biển (Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ) Hoạt động 2: Địa hình và khoáng sản HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - HS Quan sát đồ tự nhiên Châu Phi-> em hãy cho biết địa hình chủ yếu châu Phi là gì ? * Thảo luận nhóm: a Địa hình: B1 Gv nêu yêu cầu: - Hình dạng: châu Phi có dạng Câu Xác định trên hình 26.1 Các bồn địa, hình khối, đường bờ biển ít bị chia sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính cảu cắt, ít vịnh biển, bán đảo, đảo Châu Phi? - Địa Hình: Câu Xác định hướng nghiêng định + Chủ yếu là cao nguyên (cao hình Châu Phi trung bình 750m), trên đó là các B2 Gv phân nhóm: sơn nguyên và bồn địa thấp - Các dãy bàn bên trái thảo luận câu + Ít núi cao và đồng thấp - Các dãy bàn bên phải thảo luận câu + Địa hình nghiêng phía tây B3 Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bắc nhận xét, bổ sung Gv chuẩn lại kiến thức HS: Trả lời: b Khoáng sản: + Bồn địa: Sát, Công Gô, Ninh Thượng Phong phú: + Sơn nguyên: Đông Phi, Êtiôpia - Dầu mỏ, khí đốt Bắc Phi + Các hồ: Hồ Sát, hồ Víctoria ( gần sơn - Vàng, kim cương, sắt, uran, nguyên Đông Phi là hồ lớn Châu Phi) đồng…ở Nam và Trung Phi + Các dãy núi chính: Átlát, Đrêkenbec Đỉnh núi cao Châu Phi Kilimangiarô: 5859m - Em hãy nêu các loại tài nguyên khoáng sản chính Châu Phi? Củng cố: - Em có nhận xét gì đường bờ biển châu Phi Đặc điểm đó ảnh hưởng nào đến khí hậu châu Phi? (63) - Em hãy nêu đặc điểm địa hình châu Phi Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ, làm các bài tập cuối bài 26 - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi bài 27 Chú ý các đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến khí hậu nào? Tại hoang mạc chiếm diện tích lớn Bắc Phi? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 29 Bài: 27 THIÊN NHIÊN CHÂU PHI ( tt ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vững phân bố và đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi - Hiểu rõ mối quan hệ vị trí địa lí với khí hậu, khí hậu với phân bố các môi trường tự nhiên châu Phi Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, đồ; giải thích các mối quan hệ Thái độ: Hiểu khí hậu châu Phi có tác động lớn đến kinh tế, người đây II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Phi - Lược đồ phân bố lượng mưa Châu Phi - Máy chiếu Chuẩn bị HS: Học bài đầy đủ , đọc trước bài mời, đồ dùng học tập, tư liệu tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy xác định vị trí địa lí châu Phi Lãnh thổ châu Phi chủ yếu thuộc môi trường nào? - Ở châu Phi có dạng địa hình nào chủ yếu? Bài mới: Châu Phi tiếng với môi trường hoang mạc rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm tự nhiên Châu Phi, hôm chúng ta tìm hiểu các đặc điểm khí hậu và môi trường châu lục này Hoạt động 1: Khí hậu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Thảo luận nhóm B1 Gv nêu yêu cầu: Câu Quan sát nội dung SGK và hình 27.1, em hãy cho biết: đặc điểm khí hậu (64) Châu Phi Vì có thể nói châu Phi là châu lục nóng? Vì khí hậu châu Phi khô, hình thành các hoang mạc lớn ? Câu Quan sát hình 27.1, em hãy nhận xét phân bố lượng mưa châu Phi và giải thích B2 Gv phân nhóm và giao nhiệm vụ: - Các nhóm bên trái thảo luận câu - Các nhóm bên phải thảo luận câu B3 Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung Gv chuẩn lại kiến thức *Hướng trả lời : Câu Vì : Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm hai chí tuyến, nên Châu Phi là lục địa nóng Bờ biển ít bị cắt xẻ, Châu Phi có dạng hình khối, kích thước lớn ảnh hưởng biển không vào sâu đất liền nên Châu Phi là lục địa khô CTB qua giữ Bắc Phi nên thời tiết ổn định, không có mưa Phía Bắc Châu Phi là lục địa Á-Âu nên Châu Phi chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc thổi vào Bắc Phi khó gây mưa Kết luận: Khí hậu Châu Phi khô, hình thành hoang mạc lớn giới Câu Không đều, >2000mm ven biển Tây Phi quanh vịnh Gi-nê và ven xích đạo Từ 1000 - 2000:Hai bên xích đạo.Từ bờ Tây đến ranh giới phía Tây Châu Phi vùng núi và cao nguyên Đông Phi Lượng mưa < 200mm Chủ yếu hoang mạc Xaha-ra và hoang mạc Nguyên nhân: Do vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, đường bờ biển, vận động các khối khí Dòng biển Ca-na-ri chảy ven bờ biển Tây Bắc Châu Phi, Ben-ghe-la chảy ven bờ biển Tây Nam Châu Phi lượng mưa < 200mm/năm.Dòng biển nóng Ghi-nê chảy ven vịnh Ghi-nê, lượng mưa vùng ven biển >2000mm Do phần lớn lãnh thổ nằm chí tuyến, ít chịu ảnh hưởng biển nên châu Phi có khí hậu nóng, khô bậc trên giới Hoang mạc chiếm diện tích lớn châu Phi - Nhiệt độ trung bình năm >200C - Lượng mưa ít và giảm dần hai chí tuyến Hoạt động 2: Các đặc điểm khác môi trường tự nhiên HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - GV: Giải thích chú thích hình 27.2 Do vị trí nằm cân xứng hai bên - HS Quan sát hình 27.2 kết hợp SGK, cho đường Xích đạo nên các môi trường (65) biết : + Châu phi có các môi trường nào? Nhận xét phân bố và giải thích lại có phân bố vậy? + Nêu đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi tự nhiên nằm đối xứng qua xích đạo: - MT xích đạo ẩm: mưa nhiều, rừng rậm xanh quanh năm - MT nhiệt đới: lượng mưa giảm dần chí tuyến ->rừng thưa và xavan; động vật ăn cỏ - MT hoang mạc: mưa hiếm, động thực vật ngèo nàn - MT Địa Trung Hải: mùa đông mát mẽ và có mưa, mùa hạ nóng và khô Thực vật là cây bụi lá cứng Củng cố: - Em hãy cho biết đặc điểm khí hậu châu Phi Vì có thể nói châu Phi là châu lục nóng? Vì khí hậu châu Phi khô, hình thành các hoang mạc lớn? - Châu phi có các môi trường nào? Nhận xét phân bố và giải thích lại có phân bố vậy? - Nêu đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà, chuẩn bị bài 28 thực hành Chú ý phân bố lượng mưa và môi trường Dựa vào đặc điểm lượng mưa để xác định môi trường cho thích hợp + Vì hoang mạc Châu Phi lại tiến sát biển? diện tích hoang mạc Bắc Phi lớn Nam Phi? + Lưu ý phân bố các môi trường tự nhiên Châu Phi ? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (66) Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 30 Bài: 28 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN,BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm phân bố các môi trường tự nhiên Châu Phi và giải thích nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các môi trường tự nhiên này Châu Phi? - Biết cách phân tích biểu đồ khí hậu Châu Phi - Xác định vị trí biểu đồ khí hậu trên biểu đồ các môi trường tự nhiên Châu Phi và phân loại biều đồ khí hậu thuộc kiểu khí hậu nào? Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh biểu đồ Thái độ: Rèn luyện ý thức tự đánh giá qua biểu đồ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, trực quan, so sánh, phân tích III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Các biểu đồ A, B, C, D sgk ( phóng to) - Một số hình ảnh các môi trường tự nhiên Châu Phi Chuẩn bị HS: Làm bài tập đầy đủ, dụng cụ học tập IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Châu Phi có bao nhiêu môi trường tự nhiên? kể tên các môi trường tự nhiên đó? - Nêu đặc điểm khí hậu châu Phi? Bài mới: Trong tiết thực hành trước các em đã biết phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa địa điểm, rút đặc điểm khí hậu địa điểm đó và xác định vị trí địa điểm đó trên lược đồ Chúng ta đã biết các môi trường tự nhiên châu Phi phân hoá đa dạng, môi trường là giới đầy bí ẩn Để hiểu thêm các môi trường này chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành này Hoạt động 1: Trình bày và giải thích phân bố các môi trường tự nhiên HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1 GV: Nêu yêu cầu sgk Câu Lớn nhất: Môi trường Nhiệt đới và B2 Gv phân bàn hoang mạc Nhỏ nhất: Môi trường Địa Trung nhóm và cùng thảo luận theo yêu Hải cầu mục sgk Câu Vị trí: có hai đường chí tuyến Bắc B3 Đại diện nhóm trình bày, và Nam qua, phần lớn diện tích châu Phi các nhóm khác nhận xét và bổ chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến lục địa (67) sung Gv chuẩn lại kiến thức - Châu Phi có dạng hình khối, bờ biển ít bị cắt xẻ nên ít chịu ảnh hưởng biển - Châu Phi chịu ảnh hưởng các dòng biển lạnh sát bờ : Benghêla, Xômali, Canari, làm phát triển tính chất lục địa khí hậu châu Phi - Các dãy núi, địa hình cao phía Đông đã ngăn cản gió đông, làm hạn chế ảnh hưởng biển vào sâu đất liền Hoạt động 2: Phân tích biểu đồ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1.Gv nêu yêu cầu theo sgk B2 Giao viên phân nhóm và giao nhiệm vụ: - Nhóm 1,2 phân tích biểu đồ A - Nhóm 3,4 phân tích biểu đồ B - Nhóm 5,6 phân tích biểu đồ C - Nhóm 7,8 phân tích biểu đồ D B3 Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung Gv chuẩn lại kiến thức Biểu đồ A B Nhiệt độ TB năm (00C) Lượng mưa Thuộc kiểu khí hậu Diễn biến TB năm (mm) 200C - Lớn nhất:260C (T3, T10) - Nhỏ nhất: 1244 15 C ( T7) - Biên độ nhiệt năm: 110C 300C - Lớn nhất: 360C ( T4) - Nhỏ : 240C ( T1) - Biên độ nhiệt : 120C C 250C D 160C - Lớn nhất: 280C ( T3, T4) - Nhỏ : 230C ( T6, T7) - Biên độ nhiệt : 50C - Lớn nhất: 210C vào ( T1, T2) - Nhỏ : 100C ( T7) 897 2592 506 Diễn biến - Mùa mưa : ( T11 – T4 năm sau) - Mùa khô : T5 – T10 - Tháng 6, 7, không mưa - Mùa mưa : (T5 – T9) - Mùa khô : (T10 – T4 năm sau) - Tháng 11, 12, không mưa - Mùa mưa : (T9 – T5 năm sau) - Mùa khô : ( T6 – T8) - Mùa mưa : (T4 – T9) - Mùa khô : T10 - T4 năm sau) - Nhiệt đới Nam Bán Cầu - Nhiệt đới Bắc Bán Cầu - Xích Đạo Ẩm Nam Bán Cầu - Cận Nhiệt đới khô Nam Bán Cầu (68) - Biên độ nhiệt : 110C - Biểu đồ A vị trí - Biểu đồ B vị trí - Biểu đồ C vị trí - Biểu đồ D vị trí Củng cố: Học sinh nhắc lại nội dung bài học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà các em trả lơì các câu hỏi sau bài 28 - Đọc và trả lời các câu hỏi sau bài 29- dân cư – xã hội Châu Phi Chú ý: + Phân bố dân cư châu Phi Tại có phân bố dân cư ? + Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Phi ? + Sưu tầm các tranh ảnh bệnh HIV/AIDS, ô nhiễm môi trường V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 31 Bài 29 DÂN CƯ – XÃ HỘI CHÂU PHI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm tình hình phân bố dân cư không đồng châu Phi - Biết các nguyên nhân kìm hảm phát triển kinh tế châu Phi - Biết bùng nổ dân số Châu Phi - Nắm hậu lịch sử để lại - chế độ buôn bán nô lệ và thuộc địa châu Phi - Xung đột các tộc người Kỹ năng: Phân tích bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị số quốc gia châu Phi Thái độ: Căm thù chủ nghĩa thực dân, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, kĩ thuật trình bày trực quan III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Châu Phi - Một số tranh ảnh nạn đói kém và ô nhiễm môi trường, người bị nhiễm HIV/AIDS… - Bảng số liệu diện tích, dân số các Châu lục trên giới ( 2001) Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ, tư liệu, tranh ảnh IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Vì hoang mạc châu Phi tiến sát biển? Tại diện tích hoang mạc Bắc Phi lại lớn Nam Phi ? (69) Bài mới: Tình hình dân cư xã hội Châu Phi mang nét độc đáo và có ảnh hưởng đến chất lượng sống, tài nguyên môi trường châu Phi nói riêng và Thế Giới nói chung Chúng ta tìm hiểu vấn đề đó qua bài 29 Hoạt động 1: Lịch sử và dân cư: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Châu Phi là cái nôi loài a Sơ lược lịch sử: (không người, người Ai Cập đã xây dựng nên văn minh sông dạy) Nin phát triển rực rỡ ( vào 3000 năm TCN) CH: Quan sát nội dung sgk, em hãy cho biết gần kỉ thực dân Châu Âu đã cướp khoảng b Dân số: bao nhiêu người dân Châu Phi? - Số dân: 818 triệu người ( HS: Khoảng 125 triệu người 2001) Chiếm 13,4% dân GV: Chế độ buôn bán nô lệ là số Thế Giới nguyên nhân dẫn đến sụt giảm dân số Châu Phi - Phân bố: không GV: Sự thống trị chủ nghĩa thực dân ( Mỹ, + Nơi đông: Đồng Anh, Pháp) đã kìm hãm Châu Phi đói nghèo và sông Nin, ven V.Ghinê, lạc hậu? duyên Hải Bắc Phi và GV: Ngày 2/9/1945 Nhà nước VNDCCH đời, cổ Nam Phi vũ phong trào đấu tranh giành độc lập nói chung và + Nơi thưa: Hoang mạc, phong trào Châu Phi nói riêng phát triển mạnh mẽ rừng rậm xích đạo Năm 1960 coi là “ Năm châu Phi” vì đã có 17 nước Châu Phi giành độc lập Hiện các nước Châu Phi đã giành độc lập GV: Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày phân bố dân cư châu Phi Tại dân cư châu Phi phân bố không đồng đều? GV: Gọi Hs lên bảng xác định các thành phố C/P có từ triệu dân trở lên Các thành phố này phân bố chủ yếu đâu? GV: Chuyển ý: Hiện Châu Phi đã và nảy sinh vấn đề lớn mang tính toàn cầu cần giải Vậy vấn đề đó là gì? Các em nghiên cứu phần Hoạt động 2: Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động a Bùng nổ dân số: Hoạt động - Tỉ lệ gia tăng dân số tự B1: GV đưa số liệu: Năm 2000, TLGTDSTN nhiên 2,4% ( cao Thế giới: 1,5% Các nước phát triển 0,3% Các nước phát Giới 1,4%) triển 1,8% Châu Phi 2,4% + Cao nhất: Đông Phi, Tây => Vậy, qua số liệu em có nhận xét gì Phi TLGTDSTN Châu Phi?(Cao giới) + Thấp nhất: Nam Phi - GV Chiếu bảng số liệu :Tình hình dân số số quốc gia châu Phi năm 2001.-> Yêu cầu HS: b Xung đột người (70) + Tìm các quốc gia có tỉ lệ gtds tự nhiên cao mức trung bình nằm vùng nào châu Phi? (Êtiôpia 2,9%, Tandania 2,8% (Đông Phi) Nigiria 2,7% ( Tây Phi) + Tìm các quốc gia có tỉ lệ gtds tự nhiên thấp mức trung bình nằm vùng nào châu Phi?(Ai Cập 2,1% ( Bắc Phi) CH Nam Phi 1,1% ( Nam Phi) => Dân số tăng nhanh gây hậu gì? B2 GV Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến nạn xung đột tộc người Châu Phi? HS: (Sự can thiệp TB nước ngoài Chính quyền các nước thường nằm tay các thủ lĩnh vài tộc người, mâu thuẫn các nước láng giềng với Nạn xung đột biên giới xảy liên miên (Êtiôpia, Xuđăng, Xômali…) Năm 2000, trên giới có đến 144 xung đột Trong đó có 12 chiến tranh, 24 xung đột vũ lực, đứng đầu danh sách xung đột trên Trái Đất là châu Phi).=> Kìm hảm phát triển kt - xh GV: Em hãy cho biết Tính đến năm 2000 Châu Phi có bao nhiêu người nhiễm HIV/AIDS? GV: Căn bệnh này lây qua đường nào? Em hãy nêu tác hại bệnh này? - Xung đột tộc người triền miên - Nạn đói đe doạ: hạn hán, bùng nổ dân số - Đại dịch AIDS Ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội c Đại dịch HIV/AIDS - Năm 2000: 25 triệu người nhiễm HIV/AIDS Củng cố: - Em hãy nêu đặc điểm dân số và tình hình tăng dân số châu Phi - Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người và đại dịch AIDS châu Phi nào? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Soạn bài 29 tập đồ thực hành? - Nghiên cứu trước bài 30 kinh tế Châu Phi Chú ý: + Nêu đặc điểm kinh tế châu Phi + Sự phân bố sản xuất nông nghiệp châu Phi chịu ảnh hưởng điều kiện nào? + Vì kinh tế nhiều nước châu Phi còn lạc hậu? nguồn gốc tình trạng đó? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (71) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 32 Bài: 30 Ngày dạy……/……/……… KINH TẾ CHÂU PHI (T1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế châu Phi Kỹ năng: Đọc, phân tích lược đồ để hiểu rỏ phân bố các ngành nông – công nghiệp Thái độ: Có thái độ tích cực lao động II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, trình bày trực quan III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ kinh tế chung Châu Phi Chuẩn bị HS: Đọc và trả lời các câu hỏi bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội Châu Phi? - Vì dân cư Châu Phi phân bố không đều? Bài mới: Châu Phi có khí hậu khắc nghiệt song thiên nhiên có nhiều ưu đãi vị trí chiến lược giao thông hàng hãi, tài nguyên khoáng sản giàu có Trên thiên nhiên Nông nghiệp, công nghiệp châu Phi phát triển nào chúng ta cùng nghiên cứu bài 30 Hoạt động 1: Nông nghiệp HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1 GV: Gọi học sinh lên bảng, xác a Ngành trồng trọt định phân bố cây trồng trên lược đồ - Cây công nghiệp nhiệt đới (Ca cao, -> điền vào bảng sau: café, cọ dầu,…) trồng các đồn điền thuộc các công ti nước ngoài, Cây trồng Nơi phân bố theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục (72) đích xuất - Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, không đáp ứng nhu cầu nước - Cây ăn cận nhiệt: nho, ôlưu, cam, B2 GV: Yêu cầu lớp thảo luận nhóm chanh theo bàn b Ngành chăn nuôi GV: HS nêu khác sản Nhìn chung kém phát triển, phổ biến là xuất cây CN và cây lương thực châu hình thức chăn thả Phi B3 GV: Ngành chăn nuôi Châu Phi phát triển nào? kể tên các vật nuôi chủ yếu và nơi phân bố? Hoạt động 2: Công nghiệp HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS Dựa vào hình 30.2 trình bày - Chậm phát triển: chiếm % sản lượng phân bố các ngành công nghiệp công nghiệp toàn giới châu Phi? - Ngành phát triển nhất: khai khoáng GV: nhận xét - Các nước có nhiều ngành Công nghiệp HS: (chậm phát triển) phát triển: Cộng hòa Nam Phi, An-giêri… Gv nêu vấn đề: Châu Phi là châu lục Khó khăn: giàu khoáng vì chậm phát - Trình độ dân trí thấp triển? - Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật HS thảo luận theo bàn - Thiếu vốn nghiêm trọng Gv nhận xét bổ sung - CSVC lạc hậu Củng cố: - Nêu khác sản xuất cây Công nghiệp và cây lương thực Châu Phi? - Tại Công nghiệp Châu Phi còn chậm phát triển? kể tên số nước có ngành Công nghiệp tương đối phát triển? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài số ( trang 96 sgk) - Nghiên cứu trước bài 31 kinh tế Châu Phi (stt) + Đặc điểm kinh tế đối ngoại các nước Châu Phi? + Tại kinh tế Châu Phi phụ thuộc vào nước ngoài? + Kinh tế đối ngoại là gì? khủng hoảng kinh tế là nào? + Sự bùng nổ dân số đô thị Châu Phi có đặc điểm gì bật? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: (73) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 33 Bài: 31 Ngày dạy……/……/……… KINH TẾ CHÂU PHI ( TT ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vững cấu trúc đơn giản kinh tế các nước châu Phi - Biết châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh và bùng nổ dân số đô thị Nguyên nhân và hậu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đồ, so sánh… Thái độ: Nhận định đúng hậu quá trình đô thị hoá nhanh mà không gắn với phát triển kinh tế hợp lí II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Châu Phi - Một số hình ảnh giao thông trên kênh đào Xuyê Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nêu trở ngại việc phát triển Công Nghiệp Châu Phi? - Nêu đặc điểm ngành Công Nghiệp Châu Phi? Bài mới: Ngoài hai ngành kinh tế nông – công nghiệp, thì châu Phi còn phát triển ngành dịch vụ Vậy dịch vụ gồm hoạt động nào chú trọng phát triển, tình hình đô thị hoá diễn nào? Chúng ta tìm hiểu bài 31 Hoạt động 1: Dịch vụ: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC B1 GV: Quan sát hình 31.1 Em có nhận - GTVT: phát triển các tuyến đường xét gì phân bố mạng lưới đường sắt sắt nối với vùng chuyên canh nông Châu Phi sản và khai thác khoáng sản để xuất GV: Em hãy nêu đặc điểm kinh tế đối ngoại các nước châu Phi - Ngoại thương: tương đối đơn giản Gv nêu vấn đề: Vì châu Phi chủ yếu + Xuất khẩu: nông sản nhiệt đới và (74) xuất sản phẩm cây CN nhiệt đới, khoáng sản khoáng sản và nhập máy móc, thiết + Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, bị, hàng tiêu dùng, lương thực? hàng tiêu dùng, lương thực -> Hs thảo luận theo bàn B2 Em hãy kê tên các kì quan tiếng giới châu Phi - Du lịch: phát triển Ai Cập, Kênia, HS: Ai Cập: Kim Tự Tháp kì quan văn hóa giới, kênh đào Xuyê HS: Kê nia: Có đỉnh KilimangiaRô, Hồ Victoria đẹp huyền thoại, có Xavan công viên độc đáo HS: Các nước ven Địa Trung Hải có khí hậu thuận lợi cho hoạt động du lịch Hoạt động 2: Đô thị hoá HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Dựa vào bảng số liệu thống - Tỉ lệ dân thành thị trên 33% kê trang 98 và kiến thức đã học, em có nhận xét gì về: - Tốc độ Đô thị hoá khá nhanh không đôi với trình độ phát triển kinh tế, GV: Mức độ đô thị hoá Châu Phi bùng nổ dân số đô thị Đô thị hóa tự phát GV: Quan sát bảng số liệu kết hợp hình 29.1, em hãy cho biết khác - Nguyên nhân : mức độ đô thị hoá các quốc gia ven + GTDSTN cao vinh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên + Di dân : từ nông thôn thành hải Đông Phi phố (vì thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới) GV: Theo em tốc độ đô thị hoá nhanh châu Phi nguyên nhân nào? - Hậu quả: Đô thị hóa không tương xứng với trình độ công nghiệp hóa GV: Với tốc độ Đô Thị Hoá nhanh làm xuất nhiều vấn đề kinh tế- xã không tương xứng với trình độ phát triển hội cần phải giải kinh tế gây nên hậu gì? + Khó khăn phát triển KT - XH GV: Hs quan sát hình 31.2- nhà ổ chuột + Thiếu nhà ở, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội, ô nhiếm môi trường Củng cố: a Dựa vào hình 29.1 và hình 31.1 cho biết: - Tên số cảng lớn Châu Phi? - Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên triệu dân Châu Phi? b Sự bùng nổ dân số Châu Phi có đặc điểm gì bật? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học và làm bài tập sau bài 32 - Ôn từ bài 25 đến bài 31 (75) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 34 ÔN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đặc điểm tự nhiên và hoạt động kinh tế các môi trường địa lí - Vì nói giới chúng ta sống là rộng lớn và đa dạng Kỹ năng: Rèn luyện kĩ hệ thống, phân tích, so sánh Thái độ: Có thái độ đúng mực với các việc tượng II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập Chuẩn bị HS: Học và trả lời trước câu hỏi đặt IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hôm chúng ta ôn lại kiến thức nội dung ôn tập để thi học kỳ I Hoạt động 1: Nội dung Môi trường đới ôn hòa HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết vị trí đới ôn hòa trên - Khoảng từ chí tuyến đến vòng cực hai đồ Tự nhiên giới bán cầu - Phần lớn diện tích đất đới ôn hòa nằm Gv Trình bày và giải thích( ở bán cầu Bắc mức độ đơn giản) đặc - Khí hậu mang tính chất trung gian khí điểm tự nhiên các hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh (nguyên nhân, môi trường đới ôn hòa biểu hiện) - Thiên nhiên phân hóa theo thời gian và không Gv Hiểu và trình bày đặc gian: điểm các ngành kinh tế - Nông nghiệp: nông nghiệp và công nghiệp - Công nghiệp: đới ôn hòa - Đặc điểm đô thị hoá: Gv Trình bày đặc - Tỉ lệ đô thị cao, là nơi tập trung nhiều đô thị điểm đô thị hoá và giới các vấn đề môi trường, kinh tế - Các đô thị phát triển theo quy hoạch - xã hội đặt các đô thị đới - Lối sống đô thị trở thành phổ biến phần (76) ôn hòa lớn dân cư - Các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội đô thị: +Ô nhiễm môi trường + Thất nghiệp, - Ô nhiễm không khí: + Hiện trạng: + Nguyên nhân: + Hậu quả: - Ô nhiễm nước: + Hiện trạng: + Nguyên nhân: + Hậu qủa: Hoạt động 2: Nội dung Môi trường hoang mạc HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Trình bày và giải thích( - Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo chí mức độ đơn giản) số đặc tuyến đại lục Á- Âu điểm tự nhiên môi - Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt, động thực vật trường hoang mạc nghèo nàn - Nguyên nhân: nằm nơi có áp cao thống trị, sâu nội địa,… Gv Phân tích khác chế độ nhiệt - Hoang mạc đới nóng: biên độ nhiệt năm hoang mạc đới nóng và cao, có mùa đông ấm, mùa hạ nóng hoang mạc đới ôn hòa - Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt năm cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông lạnh Gv Biết thích nghi thực vật và động vật môi Thực vật, động vật thích nghi với môi trường trường hoang mạc khô hạn khắc nghiệt cách tự hạn chế nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng thể (dẫn chứng) Gv Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) các hoạt - Hoạt động kinh tế cổ truyền : động kinh tế cổ truyền và - Hoạt động kinh tế đại: đại người hoang mạc Nguyên nhân: nhờ tiến khoa học - kĩ thuật Gv Biết nguyên nhân làm cho hoang mạc ngày càng - Nguyên nhân: chủ yếu tác động tiêu cực mở rộng và biện pháp hạn chế người, cát lấn, biến động khí hậu phát triển hoang mạc toàn cầu - Biện pháp: cải tạo hoang mạc thành đất trồng, khai thác nước ngầm, trồng rừng Hoạt động 3: Nội dung Môi trường đới lạnh HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu (77) Gv Biết vị trí đới lạnh trên Đới lạnh nằm khoảng từ hai vòng cực đến đồ Tự nhiên giới hai cực Gv Trình bày và giải thích( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên đới lạnh - Đặc điểm: khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo, mùa đông dài, mưa ít và chủ yếu dạng tuyết rơi, đất đóng băng quanh năm - Nguyên nhân: Nằm vĩ độ cao - Thực vật: phát triển vào mùa hạ Gv Biết thích nghi ngắn ngủi, cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen động vật và thực vật với lẫn với rêu, địa y môi trường đới lạnh - Động vật: có lớp mỡ dày, lông dày, lông không thấm nước; số động vật ngủ đông hay di cư để tránh mùa đông lạnh Gv Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại người đới lạnh - Hoạt động kinh tế: + Hoạt động kinh tế cổ truyền: + Hoạt động kinh tế đại: - Nguyên nhân: Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo Khoa học – kĩ thuật phát triển Gv Biết số vấn đề lớn - Thiếu nguồn nhân lực để phát triển kinh tế phải giải đới lạnh - Nguy tuyệt chủng số loài động vật quý Hoạt động 1: Nội dung Môi trường vùng núi HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Trình bày và giải thích( Khí hậu và thực vật thay đổi theo độ cao và mức độ đơn giản) số đặc hướng sườn điểm tự nhiên môi - Thay đổi theo độ cao: biểu hiện, nguyên nhân trường vùng núi - Thay đổi theo hướng sườn: biểu hiện, nguyên nhân - Các vùng núi thường ít dân và là nơi cư trú Gv Biết khác các dân tộc ít người đặc điểm cư trú người - Các dân tộc miền núi châu Á thường sống ở số vùng núi trên giới các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản - Các dân tộc miền núi Nam Mĩ ưa sống ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi - Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ thường sống các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản Củng cố: Học sinh hệ thống hóa lại các ý đã học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (78) Nghiên cứu tiếp nội dung còn lại chương trình để tiết sau ôn tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 35 ÔN TẬP HỌC KỲ I I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vì nói giới chúng ta dang sống là rộng lớn và đa dạng - Thiên nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế châu Phi Kỹ năng: Rèn luyện kĩ hệ thống, phân tích, so sánh Thái độ: Có thái độ đúng mực với các việc tượng II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, giải vấn đề… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập Chuẩn bị HS: Học và trả lời trước câu hỏi đặt IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Nội dung Thế giới rộng lớn và đa dạng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Phân biệt lục địa và - Lục địa: là khối đất liền rộng hàng triệu kí lô các châu lục Biết tên lục địa mét vuông, có biển và đại dương bao quanh Sự và châu lục trên giới phân chia các lục địa mang ý nghĩa mặt tự nhiên là chính Trên giới có lục địa - Châu lục: bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh Sự phân chia châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị Gv Biết số tiêu chí Trên giới có châu lục (chỉ số phát triển người…) để phân loại các nước trên Chỉ số phát triển người (HDI) bao gồm: thu giới thành hai nhóm: phát triển nhập bình quân theo đầu người, tỉ lệ người biết và phát triển chữ và học, tuổi thọ trung bình… Hoạt động 2: Nội dung Châu Phi HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết vị trí địa lí, giới - Đại phận lãnh thổ châu Phi nằm chí hạn châu Phi trên đồ tuyến, tương đối cân xứng hai bên đường xích Thế giới đạo - Tên các biển, đại dương bao quanh châu Phi (79) Gv Trình bày đặc điểm hình dạng lục địa, địa - Hình dạng: châu Phi có dạng hình khối, hình và khoáng sản châu đường bờ biển ít bị chia cắt, ít vịnh biển, Phi bán đảo, đảo - Địa hình: tương đối đơn giản, có thể coi toàn lục địa là khối sơn nguyên lớn - Khoáng sản: phong phú , nhiều kim loại quý hiếm(vàng, uranium, kim cương .) Gv Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) đặc điểm - Khí hậu: Do phần lớn lãnh thổ nằm chí thiên nhiên châu Phi tuyến, ít chịu ảnh hưởng biển nên châu Phi có khí hậu nóng, khô bậc trên giới Hoang mạc chiếm diện tích lớn châu Phi - Do vị trí nằm cân xứng hai bên đường Xích đạo nên các môi trường tự nhiên nằm đối xứng Gv Trình bày số đặc điểm qua xích đạo (dẫn chứng) dân cư, xã hội châu Phi - Dân cư châu Phi phân bố không (dẫn chứng) - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên châu Phi vào loại cao giới (dẫn chứng) - Đại dịch AIDS, xung đột sắc tộc Gv Trình bày và giải thích ( Đặc điểm chung: mức độ đơn giản) đặc điểm - Phần lớn các quốc gia có kinh tế lạc hậu, kinh tế chung và các ngành chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng kinh tế châu Phi cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất Nguyên nhân - Một số nước tương đối phát triển là Cộng hòa Nam Phi, Li-bi, An-giê-ri, Ai Cập Các ngành kinh tế: - Nông nghiệp: + Trồng trọt + Chăn nuôi: - Công nghiệp: - Dịch vụ: Gv Biết châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh và - Tốc độ đô thị hóa khá nhanh, bùng nổ dân số bùng nổ dân số đô thị Nguyên đô thị Đô thị hóa tự phát nhân và hậu - Nguyên nhân: - Hậu quả: Củng cố: Học sinh hệ thống hóa lại các ý đã học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Nghiên cứu lại các bài đã học và ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kì I - Đọc kĩ đề trước làm bài - Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ để kiểm tra V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: (80) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./……./…… Ngày kiểm tra: / ./ Tiết 36 KIỂM TRA HỌC KỲ I (Thời gian 45 phút) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học theo chuẩn KTKN Chủ đề II : Các môi trường địa lí - Nội dung II Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế người đới ôn hòa + II.1.5 Tình trạng ô nhiểm đới ôn hoà - Nội dung IV Môi trường hoang mạc, hoạt động kinh tế người hoang mạc + IV.1.4 Hoạt động kinh tế hoang mạc Chủ đề III : Thiên nhiên và người các châu lục - Nội dung II Châu Phi + II.1.6 Đặc điểm đô thị hóa châu Phi Chủ đề II : Các môi trường địa lí - Nội dung III Môi trường đới lạnh và hoạt động kinh tế người đới lạnh + III.1.4 Hoạt động kinh tế đới lạnh - Nội dung V Môi trường vùng núi, hoạt động kinh tế người vùng núi + V.1.2 Cư trú người vùng núi Chủ đề III : Thiên nhiên và người các châu lục - Nội dung II Châu Phi + II.1.2 Đặc điểm châu Phi Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ vận dụng, thông hiểu, nhận biết Thái độ: Có ý thức nghiên cứu câu hỏi tốt lúc làm bài II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA: Ổn định lớp: 7a………… …………………………………………………………… IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ LẺ Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung II số tiết (lý thuyết: / tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung IV số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.5 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Chuẩn KT, KN kiểm tra : IV.1.4 (81) Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Nội dung II số tiết (lý thuyết Chuẩn KT, KN 7/tổng số tiết): kiểm tra : II.1.6 Số câu: Số câu: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Số câu:1 Số câu: Tổng số điểm: 10 Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ : 30% Tỉ lệ : 40% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% ĐỀ CHẲN Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung III số tiết (lý thuyết: / tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung V số tiết (lý thuyết/tổng số tiết): Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : III.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Chuẩn KT, KN kiểm tra : V.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Nội dung II số tiết (lý thuyết 7/tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Số câu:1 Tổng số điểm: 10 Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tỉ lệ : 40% Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% V ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ LẺ Câu (4 điểm) Nêu ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu Câu (3 điểm) Trình bày và giải thích các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại người hoang mạc Câu (3 điểm) Biết châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh và bùng nổ dân số đô thị Nguyên nhân và hậu ĐỀ CHẲN Câu (3 điểm) Trình bày và giải thích các hoạt động kinh tế cổ truyền và đại người đới lạnh Câu (4 điểm) Biết khác đặc điểm cư trú người số vùng núi trên giới (82) Câu (3 điểm) Trình bày đặc điểm hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản châu Phi HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊA ĐỀ LẺ Câu (4 điểm) - Ô nhiễm không khí: + Hiện trạng: bầu khí bị ô nhiễm nặng nề + Nguyên nhân: khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí + Hậu quả: tạo nên trận mưa axit, tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao,…khí thải còn làm thủng tầng ôzôn - Ô nhiễm nước: + Hiện trạng: các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển, nước ngầm + Nguyên nhân: Ô nhiễm nước biển là váng dầu, các chất độc hại bị đưa biển,…Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm là hóa chất thải từ các nhà máy, lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp… + Hậu quả: làm chết ngạt các sinh vật sống nước, thiếu nước cho đời sống và sản xuất Câu (3 điểm) - Hoạt động kinh tế cổ truyền : chăn nuôi du mục, trồng trọt các ốc đảo Nguyên nhân: thiếu nước - Hoạt động kinh tế đại: khai thác dầu khí, nước ngầm Nguyên nhân: nhờ tiến khoa học - kĩ thuật Câu (3 điểm) - Tốc độ đô thị hóa khá nhanh, bùng nổ dân số đô thị Đô thị hóa tự phát - Nguyên nhân: gia tăng dân số tự nhiên cao, di dân ạt từ nông thôn vào các thành phố lớn vì lí thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới… - Hậu quả: Đô thị hóa không tương xứng với trình độ công nghiệp hóa làm xuất nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần phải giải ĐỀ CHẲN Câu (3 điểm) - Hoạt động kinh tế: + Hoạt động kinh tế cổ truyền: chủ yếu là chăn nuôi tuần lộc, săn bắn động vật để lấy lông, mỡ, thịt, da + Hoạt động kinh tế đại: khai thác tài nguyên thiên nhiên, chăn nuôi thú có lông quý - Nguyên nhân: Khí hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo Khoa học – kĩ thuật phát triển Câu (4 điểm) - Các vùng núi thường ít dân và là nơi cư trú các dân tộc ít người - Các dân tộc miền núi châu Á thường sống các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản (83) - Các dân tộc miền núi Nam Mĩ ưa sống ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi - Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ thường sống các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản Câu 3.(3 điểm) - Hình dạng: châu Phi có dạng hình khối, đường bờ biển ít bị chia cắt, ít vịnh biển, bán đảo, đảo - Địa hình: tương đối đơn giản, có thể coi toàn lục địa là khối sơn nguyên lớn - Khoáng sản: phong phú , nhiều kim loại quý (vàng, uranium, kim cương .) VI KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-<3 3-<5 - < 6,5 7A 6,5 - < 8 - 10 Rút kinh nghiệm Củng cố: - Nhắc nhở học sinh xem lại bài chuẩn bị thu bài - Nhận xét tiết kiểm tra Dặn dò: - Chuẩn bị trước nội dung bài 32 để hôm sau học - Đọc kĩ bài và soạn bài trước đến lớp (84) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 37 Bài 32 Ngày dạy……/……/……… CÁC KHU VỰC CHÂU PHI I MỤC TIÊU: Kiến thức: Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) đặc điểm bật tự nhiên, dân cư, kinh tế các khu vực Bắc Phi, Trung Phi Kỹ năng: - Sử dụng các đồ, lược đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế châu lục và các khu vực châu Phi - Phân tích số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu các môi trường tự nhiên châu Phi - Phân tích bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị số quốc gia châu Phi Thái độ: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên châu Phi - Bản đồ khu vực kinh tế châu Phi Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Châu Phi có trình độ phát triển kinh tế không Có thể chia châu Phi thành khu vực có mức độ phát triển kinh tế - xã hội khác là Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi Trong bài học hôm nay, chúng ta tìm hiểu đặc điểm khu vực- Bắc Phi và Trung Phi Hoạt động 1: Khu vực Bắc Phi HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Xác định trên lược đồ các khu vực a Khái quát tự nhiên châu Phi Thiên nhiên thay đổi từ ven biển phía HS Dựa vào lược đồ ba khu vực châu tây bắc vào nội địa theo thay đổi Phi, xác định vị khu vực Bắc Phi và nêu lượng mưa Hoang mạc Xa-ha-ra tên số nước năm khu vực này – Hoang mạc nhiệt đới lớn GV nêu câu hỏi: Em hãy nêu đặc điểm giới (đặc điểm hoang mạc) tự nhiên khu vực BP b Kinh tế - xã hội HS: Dựa vào ảnh em hãy mô tả cảnh - Dân cư: Chủ yếu là người Ả Rập và quan hoang mạc Xahara: Khắp nơi là người Béc - be (thuộc chủng tộc Ơ cồn cát mênh mông, thực vật gồm rô-pê-ô-it) theo đạo Hồi bụi cỏ gai thưa thớt Ở chỗ có - Kinh tế: nước ngầm lộ cây cối mọc xanh tốt đó + Chủ yếu dựa vào khai thác, xuất (85) là các ốc đảo chủ yếu cây chà là GV: Dựa vào nội dung sgk em hãy cho biết: Thành phần dân cư khu vực Bắc Phi nào? Thuộc chủng tộc gì? Người dân chủ yếu theo đạo gì? HS: Dựa vào hình 32.3 và nội dung sgk, em hãy nêu các ngành kinh tế chủ yếu Bắc Phi dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và du lịch(Ai cập) + Trồng lúa mì, ô lưu, nho, cam, chanh, lạc, bông Hoạt động 2: Khu vực Trung Phi HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC *B1 a Khái quát tự nhiên : HS: Xác định khu vực Trung Phi và * Phần phía Tây: nêu số nước khu vực này - Nhiều bồn địa GV: Về phương diện tự nhiên có - Gồm hai môi trường tự nhiên: phân hoá rỏ rệt phía Tây và phía + Môi trường xích đạo ẩm có rừng Đông Trung Phi rậm phát triển GV: Yêu cầu học sinh thảo luận: + Môi trường nhiệt đới có cảnh - Chia nhóm: bàn nhóm quan xavan - Thời gian: phút * Phần phía đông: - Nội dung câu hỏi:+Dựa vào đồ tự - Là sơn nguyên và hồ kiến tạo nhiên Châu Phi và kiến thức đã học em - Khí hậu : gió mùa xích đạo có Xa hãy: Lập bảng so sánh khác biệt van công viên phát triển trên các cao phía Tây và phía Đông khu vực Trung nguyên và rừng rậm trên sườn đón Phi.(Địa hình, khí hậu, thực vật) gió HS: Báo cáo kết Gv chuẩn lại kiến b Kinh tế - xã hội: thức - Dân cư: Chủ yếu người Ban- tu *B2 Em hãy nêu đặc điểm dân cư và thuộc chủng tộc Nê-grô-ít kinh tế Trung Phi - Tôn giáo: Đa dạng - Kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất Củng cố: - So sánh thành phần dân cư khu vực Bắc Phi và Trung Phi? - Nêu các ngành kinh tế chính khu vực Bắc Phi và Trung Phi? - Nêu nết chính đặc điểm địa hình, khí hậu khu vực Bắc Phi? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà soạn các câu hỏi bài 33 – Các khu vực Châu Phi ( tt) - Đọc và học bài đầy đủ Chú ý các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Nam Phi V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (86) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 38 Bài:33 CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( tt ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi - Nắm vững nét khác các khu vực Bắc – Trung – Nam Phi - Biết CH Nam Phi là nước có kinh tế phát triển Châu Phi Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, đồ Thái độ: Có thái độ lên án nạn phân biệt chủng tộc đất nước nói riêng và giới nói chung II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận Nêu vấn đề, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Phi - Bản đồ kinh tế Châu Phi Chuẩn bị HS: Học và làm bài tập đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Bắc Phi? - Khu vực Trung Phi có đặc điểm kinh tế - xã hội nào? Bài mới: Trong khu vực Châu Phi, khu vực Nam Phi nhỏ nhất, song lại có ý nghĩa quan trọng tạo nên diện mạo Châu Phi đổi và phát triển Hôm chúng ta nghiên cứu các đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội Nam Phi Hoạt động 1: Khu vực Nam Phi a Khái quát tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm.Thời gian: phút * Dựa vào hình 32.1, lược đồ tự nhiên Châu Phi ( hình 26.1) và nội dung sgk, em hãy: - Xác định phạm vi khu vực Nam Phi? Nêu tên số quốc gia thuộc khu vực này? - Nêu tên đặc điểm chính địa hình khu vực Nam Phi? HS: Trả lời GV: Chuẩn xác kiến thức GV: Nêu đặc điểm chính khí hậu khu vực Nam Phi? Giải thích Nam Phi có khí hậu nhiệt đới ẩm Bắc Phi? NỘI DUNG KIẾN THỨC Địa hình: - Cao trung bình >100m - Giữa: bồn địa Calahari - Phía Đông Nam: Dãy Đrêcenbéc cao đồ sộ ( trên 3000m) * Khí hậu, thực vật: - Phần lớn có khí hậu chí tuyến, dịu và ẩm h ơn Bắc Phi - Khí hậi Cận Nhiệt Địa Trung Hải ( cực Nam) (87) HS: Nguyên nhân dịu và ẩm - Diện tích nhỏ nhiều so với Bắc Phi - Có mặt giáp đại dương lớn - Chịu ảnh hưởng các dòng biển nóngMôdămbích, mũi kim và gió đông Nam thổi từ biển vào GV: Em có nhận xét gì phân bố lượng mưa và thực vật khu vực Nam Phi? GV: Tại thực vật và lượng mưa Nam Phi có phân hoá theo chiều từ Đông sang Tây? HS: Nguyên nhân chính là kết hợp địa hình, dòng biển nóng và dòng biển lạnh - Địa hình: có dãy Đrêcenbéc Phía Đông có gió Đông thổi từ AĐD vào Phía Tây có khí hậu chí tuyến khô nóng lại tác động khắc nghiệt dòng biển lạnh Benghêla - Lượng mưa và thực vật phân hoá theo chiều Đông – Tây + Phía Đông: ẩm, mưa khá Rừng rậm nhiệt đới phát triển + Phía Tây và nội địa: khô, rừng thưa, Xavan phát triển Hoạt động 2: b Khái quát Kinh tế - xã hội HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Quan sát nội dung sgk, em hãy cho biết thành phần chủng tộc khu vực Nam Phi có đặc điểm gì? * Xã hội GV: So sánh thành phần chủng tộc khu vực Băc và Trung Phi? HS: Thành phần chủng tộc khu vực Nam Phi đa - Chủng tộc: đa dạng dạng + Nêgrôit GV: Ở Nam Phi trước đây còn tồn vấn đề gì + Ỏrôpêôit mang tính toàn cầu? + Môngôlôit HS: CHNPhi có chế độ phân biệt chủng tộc ( Chế + Người lai độ HS: - pac – thai) nặng nề Thế Giới và phong - Tôn giáo: Đạo thiên trào đấu tranh người da đen giành thắng lợi với chúa tổng tuyển cử không phân biệt chủng tộc đầu * Kinh tế: tiên vào cuối tháng năm 1994 - Chủ yếu khai thác GV: Dựa vào hìh 32.3 và hiểu biết mình em khoáng sản, trồng cây hãy cho biết cấu kinh tế khu vực Nam Phi có các công nghiệp xuất ngành kinh tế chủ yếu nào? GV: Xác định các ngành kinh tế trên đồ kinh tế - Trình độ phát triển kinh chung? tế chênh lệch: HS: Chăn nuôi theo phương pháp cổ truyền, mặc dù + Nước Công nghiệp phát có trình độ phát triển cao Châu Phi kinh triển: CHN Phi tế mang đặc điểm chung các + Nước Nông nghiệp lạc khu vực khác hậu: Môdămbích, GV: Em có nhận xét gì trình độ phát triển kinh tế Malauy… các quốc gia thuộc khu vực Nam Phi? GV: Em hãy nêu số đặc điểm Công nhiệp và nông nghiệp CH Nam Phi? HS: Các ngành Công nghiệp chính: khai khoáng, (88) luyện kim màu, khí, hoá chất… Củng cố: - Tại người ta gọi thập niên 60 kỉ 20 là “thập niên Châu Phi”, sao? ( Thập niên 60 kỉ 20 là năm nhiều quốc gia thuộc địa châu Phi giành độc lập từ các nước thực dân Châu Âu, là thuộc địa Pháp) - Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Phi? - Chế độ HS:-pac-thai là gì ? Nó xoá bỏ từ lúc nào ? (Chế độ A-pac-thai là chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi chính quyền thiểu số người da trắng dựng lên để đàn áp đại đa số dân chúng da đen người xứ Chế độ A-pac-thai xoá bỏ từ sau đấu tranh chống chế độ này nhân dân Nam Phi thắng lợi và tổng tuyển cử không phân biệt chủng tộc đầu tiên tổ chức vào tháng năm 1994.) Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học và làm bài tập đầy đủ - Soạn các câu hỏi sau bài thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 39 Ngày dạy……/……/……… Bài 34 THỰC HÀNH SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI (89) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm ChâuPhi có trình độ phát triển kinh tế không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người các nước Châu Phi chênh lệch - Nắm nét chính kinh tế khu vực Châu Phivà Châu Phi bảng so sánh các đặc điểm kinh tế khu vực Châu Phi Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, khai thác kiến thức qua lược đồ Thái độ: Đánh giá đúng mức thu nhập các nước Châu Phi, so sánh với nước ta II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề đàm thoại gợi mở, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ thu nhập bình quân đầu người các nươớc Châu Phi (năm 2000) Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu nét chính địa hình, khí hậu, thực vật khu vực Nam Phi? - Tại khu vực Nam Phi có khí hậu dịu và ẩm Bắc Phi? Bài mới: Trong hai bài trước, chúng ta đã tìm hiểuđặc điểm tự nhiên và kinh tế khu vực này Nhằm củng cố kiến thức khu vực này, hôm chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài thực hành Hoạt động 1: Quan sát hình 34.1, cho biết HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Quan sát hình 34.1 * Tên các quốc gia có thu nhập bình quân GV: Giải thích chú thích hình 34.1 đầu người trên 1000USD/năm gồm: GV: Cho học sinh thảo luận: - Marốc, Angiêri, Tuynidi, Libi, Aicập - Chia lớp làm nhóm ( bàn ( khu vực Bắc Phi) nhóm) - Namibia, Bôtxoana, Nam Phi ( khu vực - Thời gian: phút Nam Phi) - Nội dung câu hỏi: * Nhóm 1;2: Nêu tên các quốc gia * Tên các quốc gia Châu Phi có thu nhập Châu Phi có thu nhập bình quân đầu bình quân 200USD/năm gồm: người 1000USD/năm Các quốc gia - Nigiê, Sát ( Phía Nam khu vực Bắc Phi) này nằm khu vực nào Châu Phi? - Êtiôpia, Xômali, Buốckinâphxô ( thuộc HS: Đại diện nhóm trình bày kết khu vực Trung Phi) quả, học sinh các nhóm khác bổ * Mức thu nhập bình quân đầu người có sung, cuối cùng Giáo viên chuẩn phân hoá cao các khu vực và các xác nước Châu Phi * Nhóm 3;4: Nêu tên các quốc gia + Các nước thuộc cực Nam Châu Phi và Châu Phi có thu nhập bình quân đầu ven ĐTH thuộc Châu Phi có mức thu nhập người 200USD/năm Các quốc bình quân đầu người lớn so với các gia này nằm khu vực nào Châu nướcnằm hai vùng lãnh thổ này? (90) Phi? HS: Trả lời: học sinh nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác * Nhóm 5;6: Nêu nhận xét phân hoá thu nhập bình quân đầu người ba khu vực kinh tế Châu Phi? HS: Trả lời, học sinh nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác + Mức chênh lệch thu nhập bình quân đầu người các nước có thu nhập cao ( >2500USD/năm) và các nước có thu nhập thấp ( <200USD/năm) đạt trên 12 lần + Nhìn chung khu vực Trung Phi có mức thu nhập bình quân đầu người thấp khu vực kinh tế Châu Phi Hoạt động 2: Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế khu vực Châu Phi theo mẫu sau Khu vực Đặc điểm chính kinh tế - Các nước ven ĐTH có kinh tế phát triển, thu nhập bình quân khá cao ( >1000USD/năm) + Công nghiệp: phát triển ngành khai thác- xuất dầu mỏ, Bắc Phi khí đốt, phốt phát + Nông nghiệp: SX lúa mì, ôlưu, cây ăn nhiệt đới + Dịch vụ du lịch phát triển - Hầu hết các nước có nên kinh tế kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp ( <1000USD/năm) Trung Phi + Nông nghiệp: chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền + Công nghiệp chủ yếu khai thác lâm Sản, khoáng sản - Kinh tế khá phát triển, là Nam Phi, có nước kém phát triển Nam Phi + Công nghiệp chính là khai khoáng, luyện kim màu, khí… + Nông nghiệp: Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là hoa cận nhiệt khô, ngô… Củng cố: - Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết quốc gia nào phát triển Châu Phi? quốc gia đó nằm khu vực nào Châu Phi và có đặc điểm gì tiêu biểu kinh tế? - Nêu tên số quốc gia có kinh tế kém phát triển Châu Phi mà em biết? kinh tế họ có nét gì tiêu biểu? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Nghiên cứu trước bài 35 khái quát Châu Mĩ - Trả lời bài 34 tập đồ thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương VII Tiết 40 Bài 35: CHÂU MĨ KHÁI QUÁT CHÂU MĨ (91) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vị trí địa lí, giới hạn châu Mĩ trên đồ - Trình bày đặc điểm khái quá lãnh thổ, dân cư, chủng tộc châu Mĩ Kỹ năng: - Xác định trên đồ, lược đồ châu Mĩ đồ Thế giới vị trí địa lí châu Mĩ - Đọc lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ để biết dân cư châu Mĩ có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng Thái độ: Có thái độ yêu qúi nòi giống, yêu qúi người khác màu da II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề trực quan, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ giới, lược đồ tự nhiên Châu Mĩ Chuẩn bị HS: Học và học bài, làm bài tập IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Nói kiện Crixtốp Côlôm tìm Châu Mĩ, F Anghen nhận định “ Việc phát Châu Mĩ đã đẩy lùi hàng rào nhân loại” Hàm ý sâu xa nhận định này nối lên tiềm phong phú Châu Mĩ Có ý nghĩa vô cùng to lớn kinh tế - xã hội Thế Giới Hôm chúng ta tìm hiêu châu lục này Hoạt động 1: Một lãnh thổ rộng lớn: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV:Yêu cầu HS thảo luận: (Thời gain: phút ) a Vị trí: Dựa vào hình 35.1 và SGK em hãy xác định vị trí Châu Mĩ ? - Nằm Bán Cầu Tây Cho biết vị trí châu mĩ có gì khác so với châu - Giáp: BBD ( Bắc), ĐTD phi ? (Đông), TBD ( Tây) HS: Vị trí Châu Mĩ kéo dài phái cực - Trãi dài từ vùng cực Bắc GV: Bổ sung:Vị trí Châu Mĩ nằm riêng biệt Bán đến vùng cận cực Nam Cầu Tây và bao bọc các đại dưong xung quanh nên ( Khoảng 71059B – chậm đựơc phát triển 53054N – không kể đảo) - Yêu cầu HS thảo luận, Thời gian :5 phút Dựa vào hình 35.1 và nội dung SGK em hãy cho b Diện tích: biết: Châu Mĩ có diện tích bao nhiên ? Hẹp là nơi nào? Việt Nam hẹp (về chiều ngang )thuộc - 42 triệu km2.(đứng thứ tỉnh nào ? hai giới) Kênh đào pa na ma Trung Mĩ nối liền hai đại dương nào? Ý nghĩa kênh đào panama ? HS: *Trả lời : Là eo đất panama rộng không đến 50km.Việt Nam …Quảng Bình không quá 50 km(bề (92) ngang) Nối TBD và ĐTD - Ý nghĩa: Rút ngắn thời gian di chuyển Tiết kiệm nguồn nhiên liệu ,tăng thu nhập (thu thuế qua kênh đào ) Hoạt động 2: Vùng đất nhân dân nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CH: Dựa vào SGK em hãy cho biết :Châu Mĩ a Trước kỉ XVI phát ? vào thời gian nào ? HS: Crixtôp và Côlômbô vào kỹ XV GV: Họ là cháu người Châu Á di cư sang từ thời xa xưa (thời tiền sử ) Kết hợp lựơc đồ - Có người Anh – điêng và Giới thiệu các mủi tên chú thích Exkimô sinh sống Chủng CH: Vậy người Exkimô và Anh điêng có nét tộc Môngôlôit tiêu biểu gì ? HS: Ngưòi Exkimô sống ven BBD, Làm nghề đánh cá, săn bắn và khả chịu lạnh giỏi b Sau kỉ XVI Người Anh điêng: phân bố rải rác khắp châu lục Sống chủ yếu dựa vào nghề săn bắn và trồng trọt - Người Âu thuộc chủng GV: Giải thích các kí hiệu (mũi tên ) lựơc đồ 35.2 tộc Ơrôpêôít CH: Dựa vào hình 35.2 và nội dung SGK em hãy - Người da đenthuộc cho biết: Sau Crixtôp phát Châu Mĩ, chủng tộc Nêgrôít thành phần dân cư sống đây thay đổi nào - Họ hoà huyết tạo thành CH: Vì Bắc Mĩ Châu Mĩ gọi là Châu phần người lai Mĩ Anglôxăcxông? HS: Hoa Kì, Canađa cháu người Anh, Pháp, Đức, ngôn ngữ chính là tiếng Anh Văn hoá, phong tục họ chịu ảnh hưởng văn hoá Ănglô và Xắc xông người Anh GV: Vì Nam Mĩ gọi là Châu Mĩ La tinh HS: Dân cư từ Mêhicô trở xuống Phía Nam là cháu người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Ngôn ngữ chính là tiếng TBN, BĐN thuộc ngữ hệ la tinh Củng cố: - Hãy phân biệt nào là Châu Mĩ ăng-lô Xắc–xông và Châu Mĩ La – tinh? - Dân số Châu Mĩ phát triển nhanh từ kỉ XVII đến nào? Nguyên nhân?( * Dân số phát triển nhanh : Giữa kỉ XVII ( 1650), toàn Châu Mĩ có khoảng 13 triệu người, đã lên tới 750 triệu người * Nguyên nhân : - Do tỉ lệ sinh vượt nhiều tỉ lệ tử hàng năm ( gia tăng dân số tự nhiên) - Do luồng di dân khổng lồ ( gia tăng dân số giới) từ Châu Âu sang sau tìm Châu Mĩ, gồm có người Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cùng với nhiều người da đen Châu Phi bị thực dân ChâuÂu bắt đem sang làm nô lệ khai thác đất đai, trồng trọt, chăn nuôi…) (93) Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Soạn bài 35 tập đồ thực hành - Nghiên cứu trước bài 36 Thiên nhiên Bắc Mĩ V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 41 I MỤC TIÊU: Bài 36 Ngày dạy……/……/……… THIÊN NHIÊN BẮC MĨ (94) Kiến thức: - Biết vị trí địa lí, giới hạn Bắc Mĩ - Trình bày đặc điểm địa hình bắc mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến - Trình bày đặc điểm các sông và hồ lớn Bắc Mĩ - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ Kỹ năng: - Xác định trên đồ, lược đồ châu Mĩ đồ Thế giới vị trí địa lí khu vực Bắc Mĩ - Sử dụng các đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế Bắc Mĩ - Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ để nhận biết và trình bày phân hóa địa hình theo hướng Đông - Tây Bắc Mĩ Thái độ: Giáo dục học sinh phân tích át lát và hiểu phân hóa khí hậu II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Bắc Mĩ - Lát cắt địa hình Bắc Mĩ vĩ tuyến 400B Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Châu Mĩ lãnh thổ rộng lớn thể nào ? - Giải thích có khác ngôn ngữ dân cư khu vực Bắc Mĩ với dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ Bài mới: Bắc Mĩ gồm quốc gia: Canađa, Hoa Kì, Mêhicô Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản, khí hậu da dạng, đó là vấn đề hôm các em tìm hiểu bí ẩn này Hoạt động 1: Các khu vực địa hình : HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS Thảo luận nhóm Vị trí địa lí: Từ vòng cực bắc đến vĩ tuyến GV: Gọi học sinh đọc mục 150B GV: Yêu cầu học sinh tiến hành thảo Chia làm khu vực rõ rệt, kéo dài theo luận: chiều kinh tuyến - Chia nhóm: bàn nhóm a Phía Tây là hệ thống Coócđie - Thời gian: phút - Cao, đồ sộ, hiểm trở, dài 9000km, cao - Nội dung câu hỏi: trung bình 3000 - 4000m Quan sát hình 36.1 , 36.2 có thể - Các dãy núi chạy song song theo hướng chia địa hình Bắc Mĩ làm khu Bắc – Nam, xen các cao nguyên, sơn vực ? nguyên - Nhiều khoáng sản đồng, vàng, quặng đa Đặc điểm cấu trúc địa hình Coóc- kim… đi-e - Là hàng rào khí hậu, ngăn cản gió Tây và ảnh hưởng biển vào lục địa Đặc điểm cấu trúc địa hình đồng b Ở là đồng trung tâm rộng lớn (95) - Tựa lòng máng khổng lồ chạy từ Bắc Đặc điểm cấu trúc địa hình núi gia xuống Nam và sơn nguyên - Cao phía Bắc và Tây bắc ,thấp dần phía Nam và Đông Nam HS: Trả lời, học sinh nhóm khác bổ - Nhiều sông, Hồ Lớn, hệ thống sông sung, giáo viên kết luận kết hợp ghi Mi-xu-ri – Mi-xi-xi-pi bảng c Phía đông: Miền núi già Apalát và sơn nguyên - Dãy Apalát chạy theo hưóng Đông Bắc - Tây Nam, có nhiều than và sắt - Phần Bắc Apalát thấp 400-500m - Phần Nam Apalát cao 1000-1500m Hoạt động 2: Sự phân hoá khí hậu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS thảo luận nhóm a Phân hoá theo chiều Bắc - Nam GV: Gọi học sinh đọc mục sgk Trãi dài từ vùng cực Bắc đến 15 0B: có GV: Yêu cầu học sinh tiến hành thảo khí hậu Ôn Đới, Nhiệt Đới, Hàn Đới luận theo nhóm b Phân hoá theo chiều Đông sang Tây - Chia nhóm: Mỗi bàn nhóm - Đặc biệt là phần phía Tây và Đông kinh - Thời gian: phút tuyến 1000T Hoa Kì - Nội dung câu hỏi + Phía Đông chịu ảnh hưởng nhiều Dựa vào hình 36.3 cho biết Bắc Mĩ biển, mưa khá có các kiểu khí hậu nào? Kiểu nào + Phía Tây ít chịu ảnh hưởng biển, chiếm diện tích lớn nhất? mưa ít Quan sát hình 36.2, hình 36.3, giải c Phân hóa theo chiều từ thấp lên cao thích lại có khác biệt khí - Thể vùng núi Coócđie hậu phần phía Tây và phần phía + Chân núi có khí hậu cận nhiệt hay ôn Đông kinh tuyến 1000T Hoa Kỳ? đới tùy thuộc vị trí HS: đại diện trả lời, học sinh nhóm + Trên cao thời tiết lạnh dần Nhiều đỉnh khác bổ sung, giáo viên kết luận ghi cao có băng tuyết vĩnh viễn bảng (Các dãy núi thuộc hệ thống Coócđie kéo dài theo hướng Bắc Nam ngăn cản di chuyển các khối khí từ TBD vào.Vì các cao nguyên bồn địa và sườn đông Coócđie mưa ít Củng cố: Nêu đặc điểm các khu vực địa hình Bắc Mĩ Khí hậu Bắc Mĩ có phân hóa nào, vì lại có phân hóa đó? Tại đồng Trung Tâm Bắc Mĩ hay xãy tình trạng nhiểm loạn thời tiết? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi sau bài 36 - Nghiên cứu và soạn trước bài 37 để tiết hôm sau học - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu dân cư liên quan đế bài học (96) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 42 Bài 37 Ngày dạy……/……/……… DÂN CƯ BẮC MĨ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm phân bố dân cư khác Phía Đông và Phía Tây kinh tuyến 1000T - Biết rỏ các luồng di cư từ vùng Hồ Lớn xuống Vành đai mặt Trời, từ Mê Hi Cô sang lãnh thổ Hoa Kì - Hiểu rỏ tầm quan trọng quá trình đô Thị hoá Bắc Mĩ Kỹ năng: (97) Rèn luyện kĩ đọc , đồ Thái độ: Giáo dục cho học sinh phân bố dân cư hợp lý, nhờ vào thực luật di dân II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: - Thảo luận *, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ Chuẩn bị HS: Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ trước lúc đến lớp IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Bắc Mĩ? - Tại đồng Bắc Mĩ hay xảy tình trạng nhiễu loạn thời tiết? Bài mới: Sự phân bố dân cư và quá trình đô thị hoá Bắc Mĩ mặt tuân theo qui luật chung, mặt khác mang đậm tính chất đặc thù Chúng ta nghiên cứu vấn đề này bài học ngày hôm nay: Hoạt động 1: Sự phân bố dân cư: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu lớp thảo luận theo nhóm - Dân số: 486 triệu người - Chia nhóm: bàn nhóm MĐTB 20 người/ km2 - Thời gian: phút - Phân bố dân cư không - Nội dung câu hỏi: đều: Dựa vào hình 37.1 và nội dung sgk, em hãy + Nơi thưa nhất: Bán đảo cho biết đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mĩ? Alatxca, Bắc Canađa Tại lại có phân bố dân cư vậy? người / km2 HS: - Đông: Ngũ Hồ, Đông Bắc Hoa Kì, có + Nơi đông nhất: Quanh vùng Công nghiệp phát triển sớm Mức độ đô thị hoá hồ lớn và ven biển(ĐN cao, tập trung nhiều thành phố, khu CN Canađa và ĐB Hoa Kì) trên - Ít: Cóocđie, phía Bắc Canađa, BĐảo Alátca 100 người/ km2 GV: Do xu hướng chuyển dịch kinh tế nên phân - Phân bố dân cư Hoa Kì bố dân cư Hoa Kì có thay đổi: Một phận có dịch chuyển phía dân cư Hoa Kì di chuyển từ vùng Công Nam và Duyên Hải ven TBD nghiệp Phía Nam Hồ Lớn và Đồng Bằng ven ( Hoa Kì) ĐTH tới các vùng Công nghiệp phía Nam và Duyên Hải ven Thái Bình Dương GV: Chuyển ý: Hoàn cảnh tự nhiên và tình hình phân bố Công nghiệp là nguyên nhân dẫn đến đặc điểm Đô thị hoá Bắc Mĩ Hoạt động 2: Đặc điểm đô thị: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Tỉ lệ dân thành thị Bắc Mĩ chiếm bao nhiêu - Tỉ lệ dân thành thị cao: phần trăm dân số? Em có nhận xét gì tỉ lệ dân chiếm >76% dân số thành thị Bắc Mĩ? - Các thành phố tập trung HS: Chiếm 76% nhiều phía Nam Hồ Lớn và GV: Tại Bắc Mĩ có tỉ lệ dân thành thị cao? ven ĐTD (98) HS: Nhờ Quá trình Đô thị hoá , các thành phố - Vào sâu nội địa: mạng lưới Bắc Mĩ phát triển nhanh đô thị thưa thớt GV: Quan sát hình 37.2 nhận xét phân bố các - siêu đô thị trên10 triệu thành phố đô thị Bắc Mĩ? dân: Niu Oóc, Lốt Angiơlét, HS: MêhicôXiti GV: Dựa vào hình 37.1: - Gần đay xuất nhiều - Đọc tên các thành phố có – 10triệu dân và các thành phố phía Nam thành phố có – triệu dân duyên Hải TBD Hoa Kì HS: Lên xác định trên lược đồ Củng cố: - Trình bày thay đổi phân bố dân cư Bắc Mĩ? - Tại Bắc Mĩ có tỉ lệ dân thành thị cao? Nêu tình hình phân bố các đô thị Bắc Mĩ? - Sắp xếp các ý cột A với các ý cột B cho hợp lí điền vào cột C (A) Các khu vực (B) Mật độ dân số C Bán đảo Alatxca, phía bắc Canađa a >100 (người/ km ) 1–c Dải đồng hẹp ven TBD b – 10(người/ km2) 2–e Phía đông Hoa Kì c Dưới 1(người/ km2) 3–d Phía Nam Hồ Lớn, Duyên Hải ĐB Hoa Kì d 51 – 100(người/ km2) 4–a Phía Tây khu vực Cóocđie e 11 - 50(người/ km2) 5-b Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Nghiên cứu và soạn trước bài 38 “ kinh tế Bắc Mĩ.” - Làm bài tập tập đồ thực hành địa lí 7, bài 37 - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến bài học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 43 Bài 38 KINH TẾ BẮC MĨ (tiết1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm Nông nghiệp Bắc Mĩ có hình thức sản xuất đại và áp dụng KHKT tiên tiến có tốc độ phát triển mạnh, đạt trình độ cao, nhiên có nhiều hạn chế định bị cạnh tranh mạnh trên thị trường - Nắm đựoc số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi quan trọng Bắc Mĩ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ đọc, đồ Thái độ: (99) Giáo dục học sinh có ý thức hoạt động kinh tế và học tập II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận * Nêu vấn đề, động nảo, Đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ, đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mĩ? - Tại Bắc Mĩ có tỉ lệ dân thành thị cao Nêu phân bố các đô thị Bắc Mĩ? Bài mới: Nông nghiệp Bắc Mĩ là nông nghiệp hang hoá, phát triển đạy đến trình độ cao Tuy nhiên có khác biệt nông nghiệp Hoa Kì và Canađa với nông nghiệp Mê hi cô Hoạt động 1:giáo viên chia nhóm học sinh thảo luận HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu lớp thảo luận: - Chia nhóm: nhóm ( bàn nhóm) - Thời gian: phút - Nội dung câu hỏi: * Nhóm 1;2;3: Ở Bắc Mĩ việc sản xuất nông nghiệp tổ chức theo vùng nào? * NHóm 4;5;6: Những điều kiện nào làm cho nông nhiệp Bắc Mĩ phát triển đạt đến trình độ cao? * Nhóm 7;8: Theo em nông nghiệp Bắc Mĩ có hạn chế gì? Hoạt động 2: Nền nông nghiệp tiên tiến: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS: Đại diện trả lời, học sinh nhóm a Thế mạnh: khác bổ sung, giáo viên kết luận ghi Sản xuất trên qui mô lớn đạt trình độ cao bảng - ĐKTN: Diện tích đất nông nghiệp rộng Ở Bắc Mĩ tuỳ theo điều kiện tự lớn, khí hậu Ôn Đới, nhiều giống cây nhiên, sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi có suất chất lượng sản xuất theo vùng cao - Vùng phía Tây ( kinh tuyến 100 T) - KHKT: Các thành tựu khoa học kĩ thuật Hoa Kì có khí hậu khô hạn, gia hỗ trợ, Công nghệ sinh học ứng dụng súc chăn thả trên đồng cỏ vào mạnh mẽ, số lượng máy móc phân bón mùa xuân, hạ, thu, đông đưa phía nhiều Đông để vỗ béo trước mổ Sản xuất khối lượng nông sản lớn - Vùng phía Đông ( kinh tuyến Hoa Kì 4,4%, Canađa 2,7% xuất 1000T) Hoa Kì, vùng phía Nam nông sản hang đầu Thế Giới và Đông Nam Ca – na –đa sản b Hạn chế: xuất nông nghiệp Chuyên môn - Nhiều nông sản có giá trị cao nên bị cạnh hoá, tạo thành vành đai trồng tranh trên thị trường trọt chăn nuôi - Sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ (100) GV: Phân bố ản xuất có quan hệ chặt chẽ với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường GV: Dựa vào hình 38.2 và nội dung sgk, trình bày phân bố số sản phẩm trồng trọt – chăn nuôi Bắc Mĩ? :GV: Bắc Mĩ có nông nghiệp hang hoá sản xuất theo hướng tập trung, tạo các vùng chuyên môn hoá sản xuất loại cây chủ lực sâu làm ô nhiễm môi trường c Sự phân bố sản xuất nông nghiệp Bắc Mĩ - Lúa mì: Phía Nam Canađa, phía Bắc Hoa Kì - Ngô: Đồng Trung Tâm - Cây Công nghiệp nhiệt đới: ven vịnh Mêhicô - Cam, Chanh, Nho: Tây Nam Hoa Kì - Chăn nuôi gia súc lớn: Vùng núi, cao nguyên phía Tây Hoa Kì và sơn nguyên Mêhicô Củng cố: - Những điều kiện nào làm cho Nông nghiệp Hoa Kì và Canađa phát triển đến trình độ cao? - Hãy nêu mạnh và điểm yếu nông nghiệp Bắc Mĩ? - Sắp xếp nội dung bên trái (A) và bên phải (B) cho phù hợp sau đó ghi vào cột C A ( Sản phẩm) B ( Phân bố) C Ngô, cây Công nghiệp nhiệt đới a Núi, cao nguyên phía Tây 1–b Bông, mía, Cây CN nhiệt đới b Sơn nguyên Mê-hi-cô 2–d Chăn nuôi c Nam Ca-na-đa, phía Bắc Hoa Kì 3–a Lúa mì d Ven vịnh Mê-hi-cô 4-c Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài tập bài 38 tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu soạn trước bài 39 phần 2,3,4 hôm sau học - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu nói công nghiệp Bắc Mĩ liên qua đến bài học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 44 Bài 39: KINH TẾ BẮC MĨ (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm các nước Bắc Mĩ có Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu Thế giới, Công Nghiệp có chuyển đổi cấu phân bố - Biết các nước Bắc Mĩ có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế - Khối Mậu Dịch Tự Do Bắc Mĩ, đó Hoa Kỳ giữ vị trí quan trọng nhất, chiếm phần lớn kim ngạch xuất khối Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát và trình bày đồ Thái độ: (101) Có ý thức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, đàm thoại giải vấn đề… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ Công nghiệp Bắc Mĩ Chuẩn bị HS: Học và đọc trước bài, làm bài tập đầy đủ Tranh ảnh các nước có kinh tế phát triển IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Nền nông nghiệp Bắc Mĩ có thuận lợi và hạn chế gì? Bài mới: Các nước Bắc Mĩ không có ngành nông nghiệp phát triển mà còn có Công nghiệp đại, ngành dịch vụ phát trriển cao quá trình phát triển, họ đã thành lập khối mậu dịch tự Bắc Mĩ NAFTA đã kết hợp sức mạnh các nước thành viên Trong bài học hôm nay, chúng ta nghiên cứu các vấn đề đó Hoạt động 1: Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu Thế giới HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Các nước Bắc Mĩ có Công nghiệp phát a Hoa Kỳ: triển cao đặc biệt Hoa Kỳ và Canađa - Công nghiệp đứng đầu Thế CH: Quan sát H39.1 , nội dung SGK cho biết giới đủ các ngành Công nghiệp Hoa Kỳ phát triển nào? - Công nghiệp chế biến chiếm CH: Ngành Công nghiệp nào chiếm ưu thế? 80% giá trị sản lượng GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm: - Trước đây phát triển các - Chia nhóm bàn nhóm: Thời gian ngành công nghiệp truyền phút: thống: luyện kim, chế tạo máy - Nội dung câu hỏi: ( Dựa vào nội dung SGK công cụ, hoá chất , dệt, thực và hiểu biết mình em hãy cho biết:) phẩm phía Nam hồ lớn và + Gần đây Công nghiệp Hoa Kỳ có thay Đông Bắc ven ĐTD đổi gì, cấu phân bố? - Gần đây phát triển công + Nhờ điều kiện nào mà công nghiệp Hoa Kỳ nghiệp kĩ nghệ cao, điện tử, vi có thay đổi vậy? điện tử, hàng không vũ trụ…ở HS: Trả lời, nhóm khác bổ sung phía Nam hồ lớn, ven TBD GV: Chuẩn xác ( Vành đai mặt trời) HS: Vì nhờ CMKHKT lần … b Canađa: GV: Trong thời gian dài Công nghiệp Hoa Khai khoáng, luyện kim, lọc Kỳ có biến động lớn nhiều khủng dầu chế xe lửa, hoá chất, công hoảng kinh tế nghiệp gỗ, sx giấy, thực phẩm CH: Vậy em hãy cho biết khủng Ven hồ lớn và ĐTD hoảng kinh tế đó xảy vào thời gian nào? c Mêghicô: HS: 1970 – 1973; 1980 – 1982 Khai thác dầu khí, quặng kim GV: Quan sát nội dung SGK, em hãy cho biết loại màu, hoá chất, thực phẩm Canađa có các ngành Công nghiệp quan trọng Mêhicôxiti và ven vịnh nào? Phân bố đâu? Mêhicô GV: Em hãy cho biết Mêhicô có các ngành Công nghiệp quan trọng nào? Phân bố đâu? (102) GV: Quan sát H39.2, 39.3 em có nhận xét gì trình độ phát triển công nghiệp Hoa Kỳ ? GV giới thiệu H39.2 tàu Chalengiơ… GV giới thiệu H39.3 lắp ráp máy bay Bô-ing GV: Chuyển ý Hoạt động 2: Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CH: Dựa vào bảng số liệu ( T/124) - Chiếm tỉ lệ cao GV Em hãy cho biết vai trò các ngành dịch cấu tổng sản phẩm quốc dân: vụ Bắc Mĩ Hoa Kì:72%, Canađa, CH: Dịch vụ hoạt động các lĩnh vực nào? Mêhicô:68% Phân bố đâu? - Các ngành: Tài chính, ngân HS: Dịch vụ, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, hang, bảo hiểm, bưu chính viễn bưu chính viễn thông, GTVT… thông, Giao thông vận tải Phân bố vùng hồ lớn vùng Đông Bắc và Vành - Phân bố: Các thành phố đai Mặt Trời quanh vùng Hồ Lớn, vùng GV: Chuyển ý Đông Bắc, Vành đai mặt trời Hoa Kì Hoạt động 3: Hiệp định Mậu Dịch tự Bắc Mĩ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CH: Dựa vào nội dung SGK, em hãy cho biết : - Thành lập 1993: Gồm nước: thảo luận theo cặp: Canađa, Hoa Kì, Mêhicô NAPTA thành lập vào năm nào, gồm - Ý nghĩa: Tăng sức cạnh tranh nước nào, có ý nghĩa gì các nước thành trên thị trường kết hợp sức viên? mạnh nước GV: Ngoài đặc điểm chung là nguồn tài nguyên - Hoa Kì: Chiếm phần lớn kim phong phú thì Hoa Kỳ và Canađa có mạnh ngạch xuất và vốn đầu tư nguồn vốn lớn ( là Hoa Kỳ), trình độ công nước ngoài vào Mêhicô nghệ cao, Mêhicô có nguồn nhân công dồi dào, + Hơn 80% kim ngạch xuất tay nghề khá cao, giá thành rẽ Canađa - Trong nội NAPTA Hoa Kỳ chiếm phần lớn kim ngạch xuất và vốn đầu tư nước ngoài vào Mêhicô, 80% kim ngạch xuất Canađa CH:Trong nội NAPTA Hoa Kỳ có vai trò ntn? Củng cố: - Nêu các ngành công nghiệp quan trọng Bắc Mĩ? - Công nghiệp Hoa Kỳ gần đây có thay đổi gì cấu và phân bố? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học thuộc bài cũ - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi bài 40,vào bài tập để hôm sau học (103) - Tìm hiểu vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời - Những thuận lợi mà vị trí địa lí đã đem lại cho vùng công nghiệp Vành đai Mặt Trời V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 45 Ngày dạy……/……/……… Bài 40 THỰC HÀNH TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm cấu ngành Công nghiệp vùng Công nghiệp Đông Bắc Hoa Kì và vùng Công nghiệp “Vành đai mặt trời” - Nguyên nhân thay đổi phân bố sản xuất Công nghiệp Hoa Kì - Biết thuận lợi mà VTĐL đã đem lại cho ngành Công nghiệp “ Vành đai mặt trời” Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, đọc, trình bày đồ Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức phân bố vùng công nghiệp II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, động nảo, hướng dẩn vấn đáp gợi mở… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: (104) Chuẩn bị GV: - Lược đồ phân bố dân cư đô thị Bắc Mĩ ( hình 37.1) - Lược đồ Công nghiệp Bắc Mĩ ( hình 39.1) - Lược đồ không gian Công nghiệp Hoa Kì ( phóng to) Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ trả lời các câu hỏi in nghiêng bài thực hành IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Lòng ghép vào bài học Bài mới: Vùng Công nghiệp truyền thống Đông Bắc Hoa kì và vùng Công nghiẹp Vành đai mặt trời là hai vùng Công nghiệp quan trọng Hoa kì Có ý nghĩa định tạo nên diện mạo và sức mạnh Công nghiệp Hoa Kì Hoạt động 1: giáo viên giao nhiệm vụ và phân nhóm cho học sinh thảo luận HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Nhóm 1,3,5 hoàn thành nội dung Nhóm 2,4,6 hoàn thành nội dung Thời gian phút Hoạt động 2: Vùng Công nghiệp truyền thống Đông Bắc Hoa Kì HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Nhóm 1,3,5: Quan sát hình 37.1, a Tên các đô thị lớn Đông Bắc Hoa Kì 39.2 và dựa vào kiến thức đã học xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ cho biết: Niuyook – Oasintơn, Sicagô Philađenphia, GV Tên các đô thị lớn Đông Bắc Đitôroi – Bôxtơn Hoa Kì xếp theo thứ tự từ lớn đến b Tên các ngành Công nghiệp chính vùng nhỏ? Công nghiệp Đông Bắc Hoa kì GV Tên các ngành Công nghiệp Luyện Kim đen, Luyện Kim Màu, Chế tạo chính vùng Công nghiệp Đông máy công cụ, Hoá Chất, Dệt, Thực Phẩm Bắc Hoa kì? c Tại các ngành Công nghiệp truyền GV Tại các ngành Công thống vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị nghiệp truyền thống vùng Đông sa sút vì: Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút? - Bị ảnh hưởng nặng nề các khủng hoảngkinh tế liên tiếp ( 1970 – 1973, 1980 – 1982) - Công nghệ chưa kịp đổi - Bị cạnh tranh hang hoá liên minh Châu Âu, Nhật Bản, NIC… Hoạt động 3: Sự phát triển vành đai công nghiệp HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Nhóm 2,4,6: Quan sát hình 40.1 và a Hướng chuyển dịch vốn và lao động dựa vào kiến thức đã học Hoa Kì cho biết Từ các vùng Công nghiệp phía Nam Hồ Lớn GV Hướng chuyển dịch vốn và lao và đồng ven ĐTD tới các vùng Công động Hoa Kì? nghiệp phía Nam và duyên hải ven (105) GV Tại có chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì? GV Vị trí vùng Công nghiệp “ vành đai mặt trời” có thuận lợi gì? Học sinh các nhóm trình bày kết nhóm mình Nhóm khác bổ sung Giáo viên kết luận nhận xét cho điểm động viên nhóm làm đúng và nhanh ĐTD b Tại có chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì? Là phát triển mạnh mẽ vành đai Công nghiệp phía Tây và phía Nam Hoa Kì giai đoạn nên nó thu hút vớn và nguồn nhân lực từ Đông Bắc xuống c Vị trí vùng Công nghiệp “ vành đai mặt trời” có thuận lợi gì? - Gần biên giới Mêhicô, dễ nhập nguyên liệ và xuất hang hoá sang các nước Trung và Nam MĨ - Giao thông huận lợi cho việc xuất, nhập hang hoávới các khu vực Châu Á TBD - Gần nguồn nhân công rẻ, có kĩ thuật từ Mêhicô di chuyển lên Củng cố: - Hãy xác định trên đồ hai vùng công nghiệp quan trọng Hoa Kì? - Dựa vào hình 39.1, hãy nêu các ngành Công nghiệp quan trọng vùng Đông Bắc Hoa Kì? - Nêu chuyển dịch vốn và lao động Hoa Kì thời gian gần đây? - Vùng Công nghiệp “Vành đai mặt trời” đời hoàn cảnh nào và nêu các ngành Công nghiệp tiêu biểu nó? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: + Nắm vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi khu vực Trung và Nam Mĩ + Trình bày và giải thích số đặc điểm tự nhiên eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và lục địa Nam Mĩ V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 46 Bài 41 THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi khu vực Trung và Nam Mĩ - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và lục địa Nam Mĩ Kỹ năng: Quan sát, đọc, đồ và lát cắt địa hình, thảo luận Thái độ: Giúp học sinh hiểu giá trị kinh tế eo đất và kinh tế Trung và Nam Mĩ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, trình bày… (106) III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ - Lát cắt địa hình Nam Mĩ dọc theo vĩ tuyến 200N Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi bài Tranh ảnh cảnh quan thiên nhiên Trung và Nam Mĩ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ? (Trình bày lược đồ) - Sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ? Bài mới: Trung và Nam Mĩ trãi dài suốt từ khoảng Chí tuyến Bắc đến Cận cực Nam: là không gian địa lí rộng lớn có đặc điểm thiên nhiên đa dạng, phức tạp, đa dạng phức tạp đó trước tiên thể hiển đặc điểm địa hình mà chúng ta tìm hiểu bài học hôm Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv: Cho biết diện tích Trung và - Diện tích 20,5 triệu km2 gồm: Nam Mĩ? - Bao gồm: Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Gv: Yêu cầu học sinh quan sát hình Ăng- ti và toàn lục địa Nam Mĩ 41.1 xác định phạm vi khu vực Trung và Nam Mĩ Hoạt động 2: a Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv: Trung và Nam Mĩ tiếp giáp với Phần lớn nằm môi trường nhiệt đới biển và đại dương nào? có gió Tín Phong Đông Băc thổi thường Hs trình bày lược đồ xuyên Gv: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo * Eo đất Trung Mĩ: Ăng-ti nằm môi trường nào? - Là phần cuối phía Nam Coócđie, Gv: Loại gió thổi quanh năm đây là - Các núi cao chạy dọc eo đất có nhiều gió gì, thổi theo hướng nào? núi lửa Gv: Địa hình eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti có khác nào? * Quần đảo Ăngti: Hs trình bày lược đồ - Là vòng cung gồm vô số đảo lớn Hs quan sát lược đồ xác định: nhỏ, kéo dài từ vịnh Mêhicô đến bờ Kênh đào Pa-na-ma và đất nước Cu đại lục Nam Mĩ bao quanh biển Ca ri bê Ba - Khí hậu và thực vật có phân hoá từ Gv giới thiệu thêm hai địam danh Đông sang Tây trên + Phía Đông: mưa nhiều, phát triển rừng Gv: Lượng mưa eo đất Trung Mĩ và nhiệt đới ẩm quần đảo Ăng-ti nào? Cảnh + Phía Tây: mưa ít, phát triển rừng thưa, quan phân hóa sao? xavan, cây bụi Như eo đất Trung Mĩ và quần đảo (107) Ăng-ti có phân hóa mặt tự nhiên nào? Vì lại có phân hóa vậy? Hs trả lời giáo viên kết luận Gv liên hệ với khí hậu địa phương mùa Hạ và mùa Đông thể rỏ địa hình và cảnh quan Hs quan sát lược đồ và trình bày khoáng sản chủ yếu eo đất Trung Mĩ và QĐ Ăng-ti Gv dùng lược đồ giới thiệu và chuyển mục Hoạt động 3: b Khu vực Nam Mĩ: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Dựa vào hình 41.1 và vĩ tuyến Có khu vực địa hình: 200N từ Tây sang Đông cho biết Nam * Phía Tây: Hệ thống núi trẻ Anđét Mĩ có các khu vực địa hình gì? - Cao, đồ sộ Châu Mĩ: cao TB Hs trả lời nội dung và trình bày ba 3000-5000m nhiều đỉnh cao 6000m khu vực địa hình lược đồ - Có các dãy núi, thung lũng, cao nguyên Hs tiến hành thảo luận nhóm xen kẽ Gv chia lớp thành nhóm cử đại diện - Thiên nhiên phân hoá phức tạp từ Bắc nhóm xuống Nam, từ Thấp lên Cao Nhóm 1,2 tìm hiểu níu trẻ An đét * Ở giữa: Các đồng rộng lớn Nhóm 3,4 tìm hiểu Đồng - Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa La-plaNhóm 5,6 tìm hiểu sơn nguyên ta Hv nêu câu hỏi thảo luận: - Đặc biệt: Gv nêu đặc điểm tự nhiên khu + Đồng Ô-ri-nô-cô hẹp, nhiều đầm vực địa hình lục địa Nam Mĩ ? (vị lầy trí, đặc điểm địa hình, cảnh quan) + A-ma-dôn là đồng rộng, Hs thảo luận phút phẳng giới Sau thảo luận xong Gv cho Hs + Đồng Pam-pa, La-pla-ta là vựa các nhóm trao đổi phiếu học tập cho lúa, vùng chăn nuôi lớn để xem xét * Phía Đông: Các sơn nguyên tương đối Gv chốt lại kiến thức và giới thiệu thấp, phẳng vài tranh ảnh khu vực - Gồm sơn nguyên Guy-a-na và Bra-xin Gv dụa vào lược đồ trình bày số Hình thành lâu đời, bị bào mòn và cắt xẻ khoáng sản chính Nam Mĩ? mạnh Hs trình bày trên lược đồ Hs nhận xét - Phía Đông sơn nguyên Bra-xin có bổ sung nhiều dãy núi cao xen các cao nguyên đất đỏ tốt, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp Củng cố: - Nêu đặc điểm chính tự nhiên eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti? - So sánh đặc điểm địa hình lục địa Nam Mĩ với Bắc Mĩ? - Nêu đặc điểm địa hình lục địa Nam Mĩ? (108) Khu vực địa hình Ñaëc ñieåm Phía taây Nam Móõ Các đồng nhau, diện tích lớn Đồng Amazon Quần đảo Ăngti Nơi tận cùng dãy Cóoc đie, nhiều núi lửa Trung taâm Nam Mó Dãy úi trẻ An đét cao đồ sộ Châu Mĩõ, dài từ Baéc – Nam Eo đất Trung Mĩ Caùc cao nguyeân Braxin, Guyana Phía ñoâng Nam Mó Vòng cung gồm nhiều đảo lớn nhỏ bao quanh bieån Ca-ri-beâ Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học và ôn lại nội dung bài hôm - Làm bài tập tập đồ - Đọc và chuẩn bị bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt) + Trung và Nam Mĩ có kiểu khí hậu nào? + So sánh khí hậu eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti với Lục địa Nam Mĩ + Trình bày các kiểu môi trường chính Trung và Nam Mĩ + Su tÇm tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn cña khu vùc Trung vµ Nam Mĩ V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 47 Bài 42 Ngày dạy……/……/……… THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ ( tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên Trung và Nam Mĩ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ so sánh, đồ, liên hệ thực tế Thái độ: Giúp học sinh hiểu giá trị kinh tế, và phân hóa khí hậu Trung và Nam Mĩ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Động nảo, Thảo luận, nêu và giải vấn đề… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ khí hậu Trung và Nam Mĩ - Các trường tự nhiên Trung và Nam Mĩ (109) Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ, đọc trước bài Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm địa hình lụa địa Nam Mĩ So sánh đặc điểm địa hình lục địa Nam Mĩ và Bắc Mĩ? Bài mới: Do vị trí trãi dài từ Chí tuyến Bắc đến cậ cực Nam và địa hình đa dạng làm cho khí hậu và môi trường Trung và Nam Mĩ phân hoá đa dạng Hoạt động 1: Sự phân hoá tự nhiên: a Khí hậu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu học sinh đọc mục sgk GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm - Chia nhóm: bàn nhóm - Thời gian: phút - Có gần đầy đủ các kiểu - Nội dung câu hỏi: khí hậu trên Trái Đất CH.Trung – Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào? - Có phân hoá: Bắc – CH Sự khác khí hậu lcụ đại Nam Mĩ với Nam, Đông – Tây, Thấp – khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti? Cao CH Tại khí hậu Trung – Nam Mĩ lại phân hoá phức tạp? HS: Đại diện trả lời, học sinh nhóm khác bổ sung, giáo viên kết luận, ghi bảng - Có phân hoá: B – N, Đ – T, Thấp – Cao - Nơi đón gió biển: ẩm - hải dương - Nơi khuất gió: khô, lục địa Hoạt động 2: b Các đặc điểm môi trường tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Chuyển ý: Trong điều kiện khí hậu phức tạp đó các - Thiên nhiên phong phú, môi trường tự nhiên Trung – Nam Mĩ phát triển đa dạng nào? - Có khác biệt từ Bắc - Do vị trí, địa hình, gió Tây, dòng biển nóng, lạnh xuống Nam, từ Thấp đến GV: Dựa vào nội dung sgk cho biết phân bố các Cao kiểu môi trường Trung và Nam Mĩ? * Bắc xuống Nam HS:- Thiên nhiên phong phú, đa dạng - Đồng A ma zôn: - Có khác biệt từ Bắc xuống Nam và từ Thấp lên Rừng xích đạo ẩm Cao - Phía Đông eo đất Trung * Bắc xuống Nam: Mĩ - quần đảo ăng ti: - Ở đồng Amazôn: Rừng xích đạo phát triển Rừng nhiệt đới ẩm quanh năm, thực vật và động vật phong phú - Phía Tây eo đất Trung - Phía Đông eo đất TRung Mĩ và quần đảo Ăng ti là Mĩ - quần đảo Ăng ti: rừng rậm nhiệt đới Rừng thưa, Xavan - Phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng ti, - Đồng Pampa: thảo đồng Ô ri nô cô ( Nam Mĩ) Rừng thưa Xavan nguyên phát triển - Miền duyên hải phía Tây (110) - Ở đồng Pam pa: thảo nguyên rộng lớn - Miền duyên hải phía Tây vùng Trung An đét: hoang mạc - Trên cao nguyên Pa ta gô ni a phía nam Nam Mĩ có bán hoang mạc ôn đới * Thấp lên cao: Thiên nhiên vùng núi An đét thay đổi theo hai chiều từ Bắc xuống Nam và từ chân núi đến đỉnh núi - Ở chân úi vùng Bắc và Trung An đét có rừng xích đạo quanh năm rậm rạp Vùng Nam An đét rừng cận nhiệt đới và ôn đới phát triển - Lên cao, các cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo độ cao và thay đổi nhiệt độ GV: Quan sát hình 42.1 Giải thích vì dải đất duyên hải phía Tây An đét lại có hoang mạc HS: Vùng đồng duyên hải phía Tây An đét có hoang mạc Atacama vì chịu ảnh hưởng dòng biển lạnh Pê – ru, quanh năm khôngcó mưa, khí hậu khô khan Châu lục này vùng Trung An đét: hoang mạc - Trên cao nguyên Patagônia phía Nam Nam Mĩ có bán hoang mạc ôn đới * Thấp lên cao: thiên nhiên thay đỏi theo hai chiều Bắc đến Nam và từ thấp lên cao - Chân núi vùng Bắc Trung An đét có rừng xích đạo quanh năm rậm rạp Vùng Nam An đét rừng cận nhiệt đới và ôn đới phát triển - Lên cao, các cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo độ cao và thay đổi nhiệt độ Củng cố: - Trình bày các kiểu môi trường chính Trung và Nam Mĩ? - Giải thích vì dải đất duyên hải phía Tây An đét lại có hoang mạc? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Soạn bài 42 tập đồ thực hành - Nghiên cứu bài 43 Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 48 Bµi 43 DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu rõ quá trình thuộc địa quá khứ thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha xâm chiếm Trung và Nam Mĩ - Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ Nền văn hoá Mĩ La-Tinh - Sự kiểm soát Hoa Kì Trung và Nam Mĩ Ý nghĩa to lớn cách mạng Cu Ba nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích so sánh, đối chiếu trên lược đồ thấy rõ phân bố dân cư và đô thị Châu Mĩ Nhận thức khác biệt phân bố dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ Thái độ: Sự chung sống hòa huyết các cộng đồng dân tộc, và các màu da với (111) II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề Đàm thoại, trình bày trực quan, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ các đô thị Châu Mĩ - Lược đồ phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ - Một số hình ảnh văn hoá và tôn giáo các nước Trung và Nam Mĩ Chuẩn bị HS: Sưu tầm số hình ảnh văn hoá và tôn giáo các nước Trung và Nam Mĩ IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Tại Trung và Nam Mĩ có gần đủ các đới khí hậu? Đó là đới khí hậu nào? Trình bày các kiểu môi trường Trung và Nam Mĩ Bài mới: Các nước Trung và Nam Mĩ đề đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài giành độc lập, chủ quyền từ TK XV đến TK XIX Song họ tiếp tục đấu tranh để có tự chủ thực chính trị và kinh tế Nền văn hoá Mĩ La tinh độc đáo Trung và Nam Mĩ là kết hình thành các dân tộc gắn liền với hình thành các chủng tộc người lai Dân cư và xã hội Trung và Nam Mĩ có đặc điểm nào, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài hôm Hoạt động 1: Dân cư HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HS quan sát Hình 35.2 trang 111 SGK GV: Hãy trình bày lược đồ các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mĩ? GV: Em có nhận xét gì thành phần chủng tộc - Thành phần chủng tộc đa Trung và Nam Mĩ? dạng: HS: Gồm luồng nhập cư người Tây Ban Nha và Bồ đào Nha, chủng tộc Nê-grô-it, Môn -gô-lôit cổ GV kết luận HS quan sát sơ đồ chủng tộc - Phần lớn là người lai, có GV: Sự hình thành dân cư gắn liền với hình văn hoá Mĩ La- tinh độc đáo thành chủng tộc người lai và văn hoâ Mĩ La- kết hợp từ dòng văn tinh độc đáo tạo điều cho các quốc gia khu hoá Anh-điêng, Phi và Âu vực xoá bỏ tệ phân biệt chủng tộc GV: Thực tế ngày thành phần dân cư Trung và Nam Mĩ là người gì? Có văn hoá nào? Nguồn gốc văn hóa đó nào? HS: Trả lời  Gv ghi bảng - Dân cư phân bố không đồng GV: Quan sát H 43.1 SGK cho biết đặc điểm + Chủ yếu tập trung ven phân bố dân cư Trung, Nam Mĩ? biển, cửa sông và trên các cao HS: trình bày lược đồ GV: Tình hình phân bố dân cư Trung và Nam Mĩ nguyên có điểm gì giống và khác phân bố dân cư Bắc (112) Mĩ? HS: + Giống: Cả khu vực trên dân cư phân bố thưa trên hệ thống núi Coóc-đi-e và An-đét + Khác: Bắc Mĩ Dân cư tập trung đông đồng trung tâm Khu vực Trung và Nam Mĩ dân thưa trên đồng A-ma- dôn GV: Tại dân cư sống thưa thớt trên số vùng Châu Mĩ mà H43.1 SGK biểu hiện? HS: Bắc Ca-na -đa khí hậu khắc nghiệt lạnh giá có người E-xki-mô và Anh-điêng chịu rét giỏi - Hai hệ thống núi Coóc-đi -e, vùng núi và cao nguyên Bắc Mĩ, phía nam An-đét có khí hậu hoang mạc khô hạn, ít người sinh sống - Đồng A-ma -dôn khí hậu nóng ẩm rừng rậm, đất màu mỡ chưa khai thác hợp lí, ít người sống GV: Đặc điểm phát triển dân số Trung và Nam Mĩ? Chuyển ý: tượng phân bố dân cư tập trung trên số khu vực tạo điều kiện phát triển quá trình đô thị hóa Trung và Nam Mĩ mang nét tiêu biểu chúng ta tìm hiểu qua mục + Thưa thớt các vùng nội địa - Sự phân bố dân phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và địa hình môi trường sinh sống - Dân cư có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao(1,7%) Hoạt động 2: Đô thị hoá HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Dựa vào H 43.1 SGK cho biết phân bố các đô thị GV: Quá trình đô thị hoá Trung và Nam Mĩ nào? - Có nhiều đô thị lớn GV: Nêu tên các đô thị có số dân triệu người - Tốc độ đô thị hóa nhanh Trung và Nam Mĩ? giới HS xác định lược đồ - Tỉ lệ dân thành thị chiếm GV: Đô tị trên triệu dân Trung và Nam Mĩ có 75% dân số gì khác với Bắc Mĩ? HS xác định lược đồ GV: Nêu vấn đề xã hội nảy sinh đô thị hoá tự phát Nam Mĩ GV: Chuẩn xác kiến thức Quá trình đô thị hoá diễn với tốc đọ nhanh kinh tế còn chậm phát triển dẫn đến nhiều hậu tiêu cực nghiêm trọng Củng cố: (113) Trò chơi ô chử Câu 1: Đây là kênh đào eo đất Tung Mĩ: PANAMA Câu 2: Châu Mĩ người châu Âu phát kiến vào cuối TK XV nên gọi: TÂN THẾ GIỚI Câu 3: Chủ nhân châu Mĩ là: E-X-KI-MÔ Câu 4: Một lạc sống Nam Mĩ: IN-CA Câu 5: Đây là chủng tộc gốc châu Âu nhập cư vào châu Mĩ TK XVI: Ơ-RÔ-PÊ-Ô-ÍT Câu 6: Trong quá trình chung sống và hợp huyết các chủng tộc đã tạo ra: NGƯỜI LAI Câu 7: Thành phần chủng tộc Trung và Nam Mĩ: ĐA DẠNG * Câu từ khóa: Đây là văn hóa độc đáo Trung và Nam Mĩ: MĨ LA TINH Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Học các câu hỏi cuối bài - Ôn lại Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ có ưu đãi gì tạo điều kiện nông nghiệp khu vực phát triển ? - Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu liên quan đến bài học để hôm sau học - Chuẩn bị nội dung bài hôm sau học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 49 Bài 44 Ngày dạy……/……/……… KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm hai hình thức sở hữu sản xuất nông nghiệp phổ biến Trung và Nam Mĩ là đại điền trang và tiểu điền trang - Cải cách ruộng đất Trung và Nam Mĩ ít thành công và nguyên nhân nó - Sự phân bố sản xuất nông nghiệp Trung và Nam Mĩ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, giải thích, lược đồ Thái độ: Giáo dục cho học sinh các hình thức canh tác nông nghiệp Trung và Nam Mĩ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, động nảo, nêu vấn đề, trực quan… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: (114) Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ và chuẩn bị theo yêu cầu giáo viên: IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Giai thích thưa dân số vùng Châu Mĩ - Quá trình đô thị hóa Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ nào? Bài mới: Khu vực Trung và Nam Mĩ là không gian địa lí khổng lồ có tiềm nông nghiệp to lớn sản xuất nông nghiệp mang tính chất đọc canh sâu sắc Trong nông nghiệp tồn hai hình thức sản xuất nông nghiệp trái ngược là tiểu điền trang và đại điền trang Điều đó thể bất hợp lí sở hửu ruộng đất Trung và Nam Mĩ Hoạt động 1: Nông nghiệp: a Các hình thức sở hữu nông nghiệp HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv: Yêu cầu các em thảo luận nhóm: - Chia nhóm: bàn nhóm.- Thời gian: phút - Nội dung câu hỏi: GV Quan sát hình 44.1, 44.2, 44.3 Nhận xét vè qui mô kĩ thuật canh tác thể ảnh? - Hai hình thức sở hữu nông HS: Hình 44.1: Sản xuất nhỏ, manh mún, lạc nghiệp phổ biến: hậu - Hình 44.2: Chăn nuôi cổ truyền * Tiểu điền trang - Hình 44.3: Sản xuất trên qui mô lớn * Đại điền trang Gv: Qui mô sản xuất chênh lệch thể chế độ phân chia ruộng đất không công - Quyền sở hữu Trung – Nam Mĩ Chính điều đó đã ảnh hưởng + Hộ nông dân: 40% đến sản xuất nông nghiệp + Đại điền chủ: 60% GV Ở Trung và Nam Mĩ có hình thức sở hữu nông nghiệp nào và bất hợp lí chế - Số dân độ sở hữu ruộng đất đây? + Chiếm: 95% dân số HS: Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến + Chiếm:5% dân số Trung và Nam Mĩ là Đại điền Trang và Tiểu - Qui mô đồn điền + < GV Đại điền trang: thuộc sỏ hữu các đại + Hang ngàn điền chủ Họ chiếm chưa tới 5% số dân , sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và - Sản xuất đồng cỏ chăn nuôi Mỗi điền trang có tới hang + Cây lương thực nghìn hecta + Cây công nghiẹp và chăn GV Tiểu đồn điền: thuộc sở hữu các hộ nuôi nông dân có diện tích hecta GV Ngoài còn có dạng đồn điền các công - Mục tiêu sản xuất ti tư nước ngoài Hoa Kì, Anh chiếm + Tự cung, tự cấp (115) vùng đất rộng lớn để trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng các sở chế biến nông sản xuất GV Sự bất hợp lí chế độ sở hữu ruộng đất Trung và Nam Mĩ là đại đa số nông dân địa sở hữu chưa tới 40% đất đai canh tác, 5% đại điền chủ và số cioong ti nước ngoài chiếm tới trên 60% đất canh tác Trung Và Nam Mĩ Do đó sản xuất nông nghiệp nhiều quốc gia Trung và Nam Mĩ bị lệ thuọc vào nước ngoài GV Để giảm bớt bất hợp lí chế độ sở hữu ruộng đất, số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã có nhứng biện pháp gì? HS: Cần phải ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang mua lại ruộng đất các đại điền chủ công ti nước ngoài để chia cho nông dân Tuy nhiên công cải cách này gặp nhiều khó khăn chống đối các đại điền chủ và công ti nước ngoài GV: Liên hệ với cách mạng Việt Nam trước và sau cách mạng tháng năm 1945 + Xuất - Để giảm bớt bất hợp lí sở hữu ruộng đất: số gia đình đã ban hành luật cải cách ruộng đất ít thành công - Riêng Cuba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất Hoạt động 2: b Các ngành nông nghiệp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Chuyển ý với các hình thức sở hữu * Ngành trồng trọt: đất đai vậy, thì ngành nông - Do lệ thuộc vào nước ngoài, mang tính nghiệp phát triển nào? chất đọc canh - Mỗi quốc gia trồng loại cây công nghiệp cây ăn để xuất và phải nhập lương thực GV: Đặc điểm ngành trồng trọt + Eo đất Trung Mĩ: Mía, bông, cà phê, các nước Trung và Nam Mĩ? chuối GV: Dựa vào hình 44.4 cho biết loại + Quần đảo Ăng ti: Cà phê, ca cao, thuốc gia súc chủ yếu nuôi Trung lá – Nam Mĩ Chúng nuôi chủ + Nam Mĩ: bông, chuối, ca cao, mía yếu đâu? Vì sao? * Chăn nuôi, đánh cá - Bò: Bra-xin, Ác hen tin a, U-ru –goay, Pa-ra-goay - Cừu, lạc đà: vùng núi Trung An- đét - Đánh cá: Pê-ru có sản lượng vào bậc giới Củng cố: - Nêu tên và trình bày phân bố các cây trồng chính Trung Và Nam Mĩ? - Nêu bất hợp lí chế độ sở hữu ruộng đất Trung và Nam Mĩ? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (116) - Về nhà học thuộc bài cũ - Soạn bài 44 tập đồ thực hành - Nghiên cứu bài 45 Kinh tế Trung và Nam Mĩ ( tiếp theo) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 50 Bài 45 Ngày dạy……/……/……… KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm tình hình phát triển và phân bố sản xuất Công nghiệp Trung và Nam Mĩ? - Biết tiềm to lớn nhiều mặt vùng sinh thái Amazôn việc khai thác quá mức vùng Amazôn có ảnh hưởng lớn đến môi trường khu vực và giới - Biết khối kinh tế Mec-cô-xua và vai trò nó kinh tế - xã hội khu vực Kỹ năng: Rèn luyện kĩ so sánh, lược đồ Công nghiệp Thái độ: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Trung và Nam Mĩ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Động nảo, thảo luận nhóm, nêu và giải vấn đề… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ phân bố Công nghiệp Trung và Nam Mĩ Chuẩn bị HS: Chuẩn bị tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học (117) IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - So sánh hai hình thức sở hữu nông nghiệp Trung và Nam Mĩ? - Trình bày phân bố các cây trồng chính Trung và Nam Mĩ? Bài mới: Tình hình sản xuất công nghiệp và phân bố Công nghiệp, thực trạng khai thác rừng Amazôn và cố gắng số nước TRung và Nam Mĩ việc thành lập khối kinh tế Mec-cô-xua Nhằm thoát khỏi lủng đoạn tư nước ngoài Hoạt động 1: Công nghiệp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Dựa vào hình 45.1 Trình bày Các nước Braxin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vêsự phân bố sản xuất các ngành nê-xu-ê-la là nước Công nghiệp Công nghiệp chủ yếu khu vực có kinh tế phát triển khu vực Trung và Nam Mĩ? - Các nước vùng Anđét và eo đất Trung Mĩ: HS: Phát triển mạnh Công nghiệp khai khoáng, GV: Trong quá trình phát triển công ty nước ngoài nắm công nghiệp các nước Trung và - Các nước quần đảo Ăngti: Công nghiệp Nam Mĩ cần phải khắc phục chủ yếu là chế biến nông sản, thực phẩm, tồn gì gì? sản xuất đường, đóng hộp hoa HS: Sử dụng vốn thiếu hiệu quả, nợ nước ngaòi, ảnh hưởng kinh tế, vì lệ thuộc nước ngoài Hoạt động 2: Vấn đề khai thác rừng Amazôn HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC a Vai trò: GV: Yêu cầu học sinh thảo luận - Là lá phổi Thế Giới theo nhóm - Vùng dự trữ sinh học quí giá - Chia nhóm: bàn nhóm b Tài nguyên thiên nhiên: - Thời gian thảo luận: phút - Đất đai màu mở - Nội dung câu hỏi: - Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm GV Nêu vai trò và tiềm - Rừng rậm nhiệt đới chiếm diện tích lớn rừng Amazôn? Thế Giới GV Tại phải đặt vấn đề bảo - Mạng lưới sông ngòi dày đặc vệ môi trường rừng Amazôn? - Khoáng sản: Nhiều có trữ lượng lớn GV Kể tên các tài nguyên c Tiềm năng: rừng Amazôn? Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải đường sông d Ảnh hưởng tiêu cực việc khai thác rừng: - Môi trường rừng Amazôn bị huỷ hoại dần - Tác động xấu đến khí hậu khu vực toàn cầu Hoạt động 3: Khối thị trường chung Mec-cô-xua HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (118) GV: Khối thị trường chung Mec- - Thành lập năm 1991 Hiện gồm quốc cô-sua thành lập vào thời gia: Braxin, Chi-lê, Ac-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, gian nào? Hiệnnay có bao nhiêu Urugoay, Paragoay quốc gia? Nêu tên các quốc gia - Mục tiêu: tăng cường mối quan hệ ngoại đó thương các nước, thoát khỏi lũng HS: đoạn kinh tế Hoa Kì GV: Mục tiêu và vai trò khối - Thành tựu: Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan thị trường chung Mec-cô-xua là và tăng cường trao đổi ngoại thương các gì? quốc gia khối góp phần làm tăng HS: thịnh vượng các thành viên khối Củng cố: - Tại phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazôn? - Trình bày phân bố sản xuất số ngành Công nghiệp chủ yếu Trung Nam Mĩ? - Việc khai thác rừng Amazôn lấy gỗ, đất canh tác, xây dựng đường giao thông đến các vùng mỏ và đô thị có tác dụng gì? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài tập tập đồ thực hành - Nghiên cứu và soạn bài 46 Thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 51 Ngày dạy……/……/……… Bài 46 THỰC HÀNH SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN ĐÉT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm phân hoá thảm thực vật theo độ cao dãy Anđét - Sự khác thảm thực vật sườn Đông và Tây dãy Anđét Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, xác định độ cao, thảm thực vật qua lát cắt địa hình Thái độ: Khắc sâu cho học sinh khác sườn khuất gió và sườn đón gió II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận Nêu vấn đề Phân tích Vận dụng… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Sơ đồ lát cắt sườn Đông – Tây Anđét qua lãnh thổ Pêru - Hình 46.1, 46.2 phóng to - Bản đồ tự nhiên Châu Mĩ Chuẩn bị HS: (119) Nghiên cứu bài và chuẩn bị bài nhà IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Tại phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường rừng Amazôn? - Khối thị trường chung Mec-cô-xua thành lập vào năm nào? Vai trò và mục tiêu khối thị trường chung Mec – cô – xua Bài mới: Do vị trí, địa hình thiên nhiên Anđét thay đổi phức tạp theo nhiều hướng khác Bài học hôm nau chúng ta tìm hiểu phân hoá thảm thực vật theo chiều từ thấp lên cao sườn Đông – Tây dãy Anđét Hoạt động 1: Giáo viên nêu yêu cầu bài học HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Giáo viên phân nhóm Lớp chia thành nhóm Nhóm tìm hiếu nội dung sườn Tây Anđét Nhóm tìm hiểu nội dung sườn Đông Anđét Nhóm 3,4 tìm hiểu nội dung SGK Thời gian cho mổi nhóm phút sau hoàn thành các nhóm trình bày bảng Hoạt động 2: Bài tập SGK HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Quan sát hình 46.1 cho biết các đai thục vật Các đai thực vật sườn Tây Anđét nào theo chiều cao sườn An đét qua lãnh theo chiều từ thấp lên cao thổ Pru? Kiểu thực vật sườn Tây Thực vật nửa hoang mạc Cây bụi – xương rồng Đồng cỏ, cây bụi Đồng cỏ núi cao Độ cao ( m) - Dưới 1000 - Từ 1000 – 2000 - Từ 2500 – 3500 - Từ 3500 – 5000, >5000 băng tuyết Hoạt động 3: Bài tập SGK HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Quan sát hình 46.2 cho biết thứ Các đai thực vật sườn Đông Anđét theo tự các đai thực vật theo chiều chiều từ thấp đến cao cao sườn Đông Anđét qua lãnh thổ Pêru? Kiểu thực vật sườn Đông Rừng nhiệt đới Rừng lá rộng Rừng lá kim Đồng cỏ Đồng cỏ núi cao Độ cao ( m) - Dưới 1000 - Từ 1000 – 1300 - Từ 1300 – 3000 - Từ 3000 – 4000 - Từ 4000 – 5400, >5400 băng tuyết Hoạt động 3: Bài tập SGK (120) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Quan sát hình 46.1, 46.2 Cho biết từ độ cao 0m đến 100m sườn Đông có rừng nhiệt đới còn sườn Tây là thực vật nửa hoang mạc? NỘI DUNG KIẾN THỨC - Ở sườn Đông Anđét , từ độ cao 0m – 1000m nằm vùng chí tuyến thuộc đới khí hậu nóng, có nhiệt độ cao lại nhận gió biển từ Đại Tây Dương ( có dòng biển nóng Braxin chảy ven bờ) thổi đến nên mưa nhiều tạo điều kiện cho rừng nhiệt đới phát triển - Ở sườn Tây Anđét, độ cao trên và cùng vĩ độ, vì có dòng biển lạnh Pêru chảy ven bờ Thái Bình Dương làm giảm nhiệt độ, nước ít bốc hơi, lượng mưa nhỏ, khí hậu trở nên khô khan, đó thực vật nửa hoang mạc phổ biến Củng cố: - Hãy miêu tả khái quát dãy Anđét Nam Mĩ? - Tại từ độ cao 0m – 1000m sườn Đông Anđét có rừng nhiệt đới, còn sườn Tây là thực vật nửa hoang mạc? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về ôn tập lại toàn Châu Mĩ? - Giờ sau ôn tập lớp từ bài 35 – bài 46 V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 52 ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm hệ thống kiến thức tự nhiên, dân cư, xã hội Châu Mĩ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ phân tích, so sánh giống và khác địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ Thái độ: Cần có tính kiên trì chịu khó học tập, tìm tòi tài liệu và nội dung để ôn tập, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Vấn đáp, đàm thoại gọi mỡ, giải vấn đề… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ thiên nhiên Châu Mĩ - Bản đồ Dân cư - Mật độ đô thị Châu Mĩ Bản đồ kinh tế Châu Mĩ Chuẩn bị HS: Học bài và xem lại tất nội dung đã học từ bài 35 đến bài 46 IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: (121) Kiểm tra bài cũ: Không Bài mới: Hoạt động 1: Khái quát châu Mĩ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết vị trí địa lí, giới - Nằm hoàn toàn nửa cầu Tây hạn châu Mĩ trên đồ - Lãnh thổ: trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Gv Trình bày đặc cận cực Nam điểm khái quá lãnh thổ, dân - Đại phận dân cư có gốc là người nhập cư, cư, chủng tộc châu Mĩ thành phần chủng tộc đa dạng (dẫn chứng) Hoạt động 2: Bắc Mĩ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết vị trí địa lí, giới Từ vòng cực bắc đến vĩ tuyến 150B hạn Bắc Mĩ Gv Trình bày đặc điểm - Phía tây là miền núi trẻ Cooc-đi-e cao, đồ sộ, địa hình bắc mĩ: cấu trúc địa hiểm trở hình đơn giản, chia làm khu - Giữa là đồng rộng lớn, hình lòng máng, vực kéo dài theo chiều kinh nhiều hồ lớn và sông dài tuyến - Phía đông: miền núi già Apalat và sơn nguyên Gv Trình bày đặc điểm Hệ thống Hồ Lớn, hệ thống sông Mi-xu-ri – các sông và hồ lớn Bắc Mi-xi-xi-pi Mĩ Gv Trình bày và giải thích ( Đặc điểm: đa dạng, phân hoá theo chiều Bắc mức độ đơn giản) đặc điểm khí Nam và theo chiều Đông – Tây (biểu hiện) hậu Bắc Mĩ Nguyên nhân Gv Trình bày và giải thích ( - Dân cư tăng chậm, chủ yếu là gia tăng mức độ đơn giản) số đặc giới điểm dân cư Bắc Mĩ - Dân cư phân bố không (dẫn chứng) Nguyên nhân - Tỉ lệ đô thị cao Gv Trình bày và giải thích ( - Nông nghiệp tiến tiến, hiệu cao tự mức độ đơn giản) số đặc nhiên thuận lợi, áp dụng tiến khoa học - kĩ điểm kinh tế Bắc Mĩ thuật Sản xuất nông nghiệp Hoa Kì và Cana-đa chiếm vị trí hàng đầu giới Phân bố nông nghiệp có phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông (dẫn chứng) - Công nghiệp: công nghiệp đại, phát triển cao Trình độ phát triển công nghiệp nước khác (dẫn chứng) Gv Trình bày Hiệp định - Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế mậu dịch tự Bắc Mĩ (dẫn chứng) (NAFTA): các thành viên, mục - Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA) đích, vai trò Hoa Kì thông qua năm 1993, gồm Hoa Kì, Ca-nađa, Mê-hi-cô - Mục đích: kết hợp mạnh nước, (122) tạo nên thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường giới - Vai trò Hoa Kì: chiếm phần lớn kim ngạch xuất và vốn đầu tư nước ngoài vào Mê-hi-cô, 80% kim ngạch xuất Ca-na-đa Hoạt động 3: Trung và Nam Mĩ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv Biết vị trí địa lí, giới Gồm eo đất Trung Mĩ , các quần đảo biển hạn, phạm vi khu vực Ca-ri-bê và lục địa Nam Mĩ Trung và Nam Mĩ Gv Trình bày và giải thích ( - Eo đất Trung Mĩ: các dãy núi chạy dọc eo đất, mức độ đơn giản) số đặc nhiều núi lửa điểm tự nhiên eo - Quần đảo Ăng- ti: vòng cung đảo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti - Lục địa Nam Mĩ: phía tây là miền núi trẻ Anvà lục địa Nam Mĩ đet, là đồng bằng, phía đông là cao nguyên Gv Trình bày và giải thích ( - Khí hậu: có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái mức độ đơn giản) số đặc Đất, đó khí hậu xích đạo và cận xích đạo điểm khí hậu và thiên nhiên chiếm diện tích lớn Nguyên nhân Trung và Nam Mĩ - Cảnh quan tự nhiên: đa dạng, phong phú, phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao (dẫn chứng) Nguyên nhân Gv Trình bày và giải thích ( - Dân cư chủ yếu là người lai, có văn hóa mức độ đơn giản) số đặc Mĩ Latinh độc đáo Nguyên nhân điểm dân cư, xã hội Trung - Phân bố dân cư không Dân cư tập trung và Nam Mĩ vùng ven biển, cửa sông trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ; các vùng sâu nội địa dân cư thưa thớt Nguyên nhân - Tốc độ đô thị hoá đứng đầu giới, đô thị hoá mang tính tự phát, tỉ lệ dân đô thị cao Gv Trình bày và giải thích ( - Nông nghiệp: mức độ đơn giản) số đặc + Hai hình thức sở hữu nông nghiệp là điểm kinh tế Trung và đại điền trang và tiểu điền trang Nam Mĩ + Trồng trọt: mang tính độc canh (dẫn chứng) Nguyên nhân + Chăn nuôi: số nước phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn - Công nghiệp: - Các ngành công nghiệp chủ yếu: khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm để xuất - Một số nước công nghiệp mới, có kinh tế phát triển khu vực (123) Gv Hiểu vấn đề khai thác Khai thác rừng A-ma-dôn góp phần phát triển vùng A-ma-dôn và vấn kinh tế đề môi trường cần quan tâm - Vấn đề môi trường cần quan tâm: hủy hoại môi trường, ảnh hưởng xấu tới khí hậu khu vực và toàn cầu Gv Trình bày khối - Các nước thành viên gồm Bra-xin, Ac-hen-tikinh tế Méc-cô-xua na, U-ru-guay- Pa-ra-guay, Chi-lê, Bô-li-vi-a (MERCOSUR) - Mục tiêu: tăng cường mối quan hệ ngoại thương các nước, thoát khỏi lũng đoạn kinh tế Hoa Kì - Thành tựu: Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi ngoại thương các quốc gia khối góp phần làm tăng thịnh vượng các thành viên khối Củng cố: Học sinh hệ thống lại toàn nội dung bài học Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học theo câu hỏi đã ôn tập - Làm lại các bài tập SGK phần ôn tập - Học thuộc bài hôm sau kiểm tra tiết - Chuẩn bị dụng đầy đủ dụng cụ học tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 53 KIỂM TRA MỘT TIẾT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học theo chuẩn KTKN Chủ đề II : Thiên nhiên và người các châu lục: * Nội dung III Châu Mĩ - I Bắc Mĩ: + 1.2: Đặc điểm địa hình Bắc Mĩ + 1.6: Đặc điểm kinh tế Bắc Mĩ + 1.7: Hiệp đinh mậu dịch tự Bắc Mĩ - II Trung và Na Mĩ: + 1.2: Đặc điểm tự nhiên Trung Và Nam Mĩ + 1.4: Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Na Mĩ + 1.7: Khối kinh tế Méc-cô-xua Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ vận dụng, thông hiểu, nhận biết Thái độ: Có ý thức nghiên cứu câu hỏi tốt lúc làm bài II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA: Ổn định lớp: 7………… IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ LẺ Chủ đề (nội dung, Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (124) chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung I số tiết (lý thuyết: 5/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung II số tiết (lý thuyết: 5/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : III.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Chuẩn KT, KN kiểm tra : III.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu:1 Số câu: Số điểm: Số điểm: Tỉ lệ : 40% Tỉ lệ : 30% Chuẩn KT, KN kiểm tra : III.1.7 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% ĐỀ CHẲN Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung I số tiết (lý thuyết: 5/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung II số tiết (lý thuyết: 5/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : I.1.6 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ : 40% Chuẩn KT, KN kiểm tra : II.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% Chuẩn KT, KN kiểm tra : III.1.7 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% V ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ LẺ Câu 1: (3 điểm) Nêu đặc điểm các khu vực địa hình Bắc Mĩ? Câu 2: ( điểm) Giới thiệu Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò Hoa Kì Câu 3: ( điểm) Trình bày đặc điểm chính tự nhiên eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và lục địa Nam Mĩ (125) ĐỀ CHẲN Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu số đặc điểm kinh tế nông nghiệp Bắc Mĩ? Câu 2: (3 điểm) Trình bày và giải thích số đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ Câu 3: ( điểm) Em hãy giới thiệu đôi nét khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR) HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊA ĐỀ LẺ Câu 1: (3 điểm) Cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến - Phía tây là miền núi trẻ Coóc-đi-e là miền núi trẻ cao, đồ sộ, hiểm trở - Giữa là đồng rộng lớn, hình lòng máng, nhiều hồ lớn và sông dài - Phía đông: miền núi già Apalat và sơn nguyên Câu 2: ( điểm) - Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA) thông qua năm 1993, gồm Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô - Mục đích: kết hợp mạnh nước, tạo nên thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường giới - Vai trò Hoa Kì: chiếm phần lớn kim ngạch xuất và vốn đầu tư nước ngoài vào Mê-hi-cô, 80% kim ngạch xuất Ca-na-đa Câu 3: ( điểm) * Eo đất Trung Mĩ: - Là phần cuối phía Nam Coócđie, - Các núi cao chạy dọc eo đất có nhiều núi lửa * Quần đảo Ăngti: - Là vòng cung gồm vô số đảo lớn nhỏ, kéo dài từ vịnh Mêhicô đến bờ đại lục Nam Mĩ bao quanh biển Ca ri bê - Khí hậu và thực vật có phân hoá từ Đông sang Tây * Khu vực Nam Mĩ: Có khu vực địa hình: * Phía Tây: Hệ thống núi trẻ Anđét - Cao, đồ sộ Châu Mĩ: cao TB 3000-5000m nhiều đỉnh cao 6000m - Có các dãy núi, thung lũng, cao nguyên xen kẽ - Thiên nhiên phân hoá phức tạp từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao * Ở giữa: Các đồng rộng lớn - Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, Pam-pa La-pla-ta * Phía Đông: Các sơn nguyên tương đối thấp, phẳng - Gồm sơn nguyên Guy-a-na và Bra-xin Hình thành lâu đời, bị bào mòn và cắt xẻ mạnh - Phía Đông sơn nguyên Bra-xin có nhiều dãy núi cao xen các cao nguyên đất đỏ tốt, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp ĐỀ CHẲN Câu 1: (4 điểm) * Thế mạnh: - Sản xuất trên qui mô lớn đạt trình độ cao (126) + ĐKTN: Diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, khí hậu Ôn Đới, nhiều giống cây trồng, vật nuôi có suất chất lượng cao + KHKT: Các thành tựu khoa học kĩ thuật hỗ trợ, Công nghệ sinh học ứng dụng mạnh mẽ, số lượng máy móc phân bón nhiều - Sản xuất khối lượng nông sản lớn Hoa Kì 4,4%, Canađa 2,7% xuất nông sản hang đầu Thế Giới * Hạn chế: - Nhiều nông sản có giá trị cao nên bị cạnh tranh trên thị trường - Sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu làm ô nhiễm môi trường * Sự phân bố sản xuất nông nghiệp Bắc Mĩ - Lúa mì: Phía Nam Canađa, phía Bắc Hoa Kì - Ngô: Đồng Trung Tâm - Cây Công nghiệp nhiệt đới: ven vịnh Mêhicô - Cam, Chanh, Nho: Tây Nam Hoa Kì - Chăn nuôi gia súc lớn: Vùng núi, cao nguyên phía Tây Hoa Kì và sơn nguyên Mêhicô Câu 2: ( điểm) - Dân cư chủ yếu là người lai, có văn hóa Mĩ Latinh độc đáo Nguyên nhân - Phân bố dân cư không Dân cư tập trung vùng ven biển, cửa sông trên các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ; các vùng sâu nội địa dân cư thưa thớt Nguyên nhân - Tốc độ đô thị hoá đứng đầu giới, đô thị hoá mang tính tự phát, tỉ lệ dân đô thị cao Câu 3: ( điểm) - Được thành lập năm 1991 - Các nước thành viên gồm Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-guay- Pa-ra-guay, Chilê, Bô-li-vi-a - Mục tiêu: tăng cường mối quan hệ ngoại thương các nước, thoát khỏi lũng đoạn kinh tế Hoa Kì - Thành tựu: Việc tháo dỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi ngoại thương các quốc gia khối góp phần làm tăng thịnh vượng các thành viên khối VI KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-<3 3-<5 - < 6,5 6,5 - < 8 - 10 7A 7B Rút kinh nghiệm Củng cố: - Nhắc nhở học sinh xem lại bài chuẩn bị thu bài (127) - Nhận xét tiết kiểm tra Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị nội dung bài 47 hôm sau học - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đế bài học để tiế sau học Ngày soạn: … /… /…… Tiết 54 Bài 47: Ngày dạy……/……/……… Chương VIII CHÂU NAM CỰC ( Diện tích: 14,1 triệu km2) CHÂU NAM CỰC - CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi châu Nam Cực - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực Kỹ năng: - Xác định trên đồ, lược đồ vị trí địa lí châu Nam Cực - Sử dụng các đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực - Phân tích biểu đồ khí hậu địa điểm châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình châu Nam Cực Thái độ: Giáo dục tinh thần dũng cảm không ngại nguy hiểm gian khó nghiên cứu khám phá địa lí II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận Nêu vấn đề Đàm thoại gợi mở, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực - Hình 47.2, 47.3 sgk phóng to - Một số tranh ảnh loài động vật tiêu biểu: chim cánh cụt, hải cẩu Chuẩn bị HS: Đọc kĩ và trả lưòi các câu hỏi in nghiêng bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Không (128) Bài mới: Trong các châu lục trên Thế Giới, Châu Nam cự là châu lục không có cư dân sinh sống thường xuyên, đồng thời đây là miền đất nơi Thế Giới mà trên đó đòi hỏi phân chia lảnh thổ tài nguyên không công nhận Hiện chúng ta cùng khám phá bí ẩn vùng đất Nam Cực Trái Đất qua bài “ Châu Nam Cực - Châu lục lạnh Thế Giới” Hoạt động 1: I Vị trí đại lí và đặc điểm tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Giới thiệu vị trí đại lí Châu Nam cực trên Vị trí: đồ - Nằm gần trọn vẹn GV: Quan sát hình 47.1 xác định trí địa lí vòng cực Nam Châu Nam Cực? Vị trí địa lí đó ảnh hưởng - Gồm lục địa Nam cực và nào đến khí hậu cảu Châu Nam Cực? các đảo ven lục địa GV: Yêu cầu hcọ sinh thảo luận: - Chia nhóm: bàn nhóm Đặc điểm tự nhiên: - Thời gian: phút Nội dung câu hỏi: a Khí hậu: Đọc và phân tích hình 47.2 kết hợp với việc xác định vị trí và độ cao hai trạm trên hình47.1 - Rất giá lạnh: Nhiệt độ * Nhóm 1,2: Giải thích giống và khác quanh năm <00, thấp chế độ nhiệt hai trạm khí tượng Châu -94,50C Nam Cực? * Nhóm 3.4: Nhận xét khí hậu Châu Nam - Là nơi có gió bão nhiều Cực? Thế Giới Tốc độ gió * Nhóm 5,6: Vì Châu Nam cực có khí hậu thường >60km/giờ lạnh gay gắt? HS: Đại diện trìh bày, học sinh nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác * Giống nhau: - Đều giá lạnh - Nhiệt độ quanh năm 00C * Khác nhau: GV: Nhiệt độ - 49,50C đã các nhà khoa học b Địa hình: Nauy đo Nam cực1967 Châu Nam Cực gọi là “ Cực lạnh Thế Giới” Ở Nam Cực - Là cao nguyên băng “gió là kẻ thù đáng sợ nhất” gió mạnh kèm theo bão khổng lồ tuyết có thể kéo dài hang tuần * Lạnh gay gắt: - Cao TB>2000m, có nơi - Do vị trí, nằm trên lục địa đạt từ 3000 – 4000m - Địa hình cao: ít chịu ảnh hưởng biển - Là vùng khí áp khá cao GV: Đọc và phân tích hình 47.3 cho biết đặc điểm địa hình bật bề mặt lục địa Nam Cực? HS: Nam Cực bị băng bao phủ dày tạo thành lớp băng phủ khổng lồ Thể tích băng đây lên tới 35 triệu km3, chiếm 90% thể tích dự trữ nước lớn (129) Thế Giới Lớp băng phủ lục địa Nam Cực thường di chuyển từ trung tâm các biển xung quanh: Khi đến bờ, băng bị vỡ mảnh lớn tạo thành các băng sơn trôi trên biển, nguy hiểm cho tàu bè lại GV: Sự tan băng Châu Nam Cực ảnh hưởng đến đời sống người trên Trái Đất nào? HS: Ngày tác dụng “ Hiệu ứng nhà kính”, khí hậu Trái Đất nóng lên làm lớp băng Nam Cực ngày càng tan chảy nhiều hơn, có ảnh hưởng đến người Trái Đất - Làm nước biển dâng cao - Diện tích lục địa bị thu hẹp - Nhiều đảo, quần đảo có nguy bị nhấn chìm mực nước đại dương - Hiện vào mùa hè, lớp băng bị bao phủ lụa địa Nam Cực thường xuyên di chuyển từ vùng trung tâm các biển xung quanh - Chú ý: Trong kiện khí hậu khắc nghiệt sinh vật Nam Cực phát triển nào? GV: Cho biết Châu Nam Cực có các loài sinh vật tiêu biểu nào? HS: Chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo… GV: Tại chúng có thể thích nghi điều kiện khí hậu khắc nghiệt vậy? GV: Nêu tên các tài nguyên khoáng sản quan trọng Châu Nam Cực? GV: Chú ý: Qua phần ĐKTN chúng ta thấy Châu Nam Cực vô cùng độc đáo, lịch sử khai thác nghiên cứu lãnh thổ này nào, chúng ta tìm hiểu đôi nét vấn đề này? c Sinh vật: - Thực vật: không có - Động vật: Chim cánh cụt, Hải cẩu, Hải báo, Cá voi xanh… Hoạt động 2: II Vài nét lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Gọi học sinh đọc mục sgk: - Được phát và nghiên GV: Dựa vào mục Hãy tóm tắt vài nét lcịh sử cứu muộn nhát khám phá nghiên cứu Châu Nam Cực? GV: Với hiệp ước Nam Cực thông qua ngày - Hiện nay: chưa có dân 1/2/1959 Châu Nam Cực trở thành lãnh thổ cư sinh sống thường xuyên quốc tế chung để nghiên cứu các nhà khoa học Thế Giới Củng cố: - Xác định vị trí Châu Nam Cực và nêu đặc điểm khí hậu Châu lục này? - Hãy nêu đặc điểm địa hình bật Châu Nam Cực? (130) - Đánh dấu x vào ô vuông câu trả lời mà em cho là đúng Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc bài cũ - Trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài - Chuẩn bị nội dung bài hôm sau học : + Trả lời toàn câu hỏi bài + Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến nội dung bài học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 55 Ngày dạy……/……/……… Chương IX CHÂU ĐẠI DƯƠNG Bài 48 THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương - Hiểu các đặc điểm tự nhiên (đại hình, khí hậu, động thực vật châu Đại Dương) Kỹ năng: Sử dụng các đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương Thái độ: Bảo vệ các loài động, thực vật II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Nêu vấn đề, thảo luận, trực quan, đàm thoại gởi mở, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ tự nhiên châu đại dương và số tranh ảnh cần thiết Máy chiếu, máy tính Chuẩn bị HS: Học và làm bài tập đầy đủ, đọc trước bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm khí hậu, địa hình, sinh vật châu Đại Dương ? Bài mới: Thái Bình Dương là đại dương lớn giới, chiếm 1/3 diện tích bề mặt Trái Đất lại không yên tỉnh tên gọi nó, trận động đất, núi lửa, sống thần đã tàn phá nặng nề các đảo và vùng ven biển đặc biệt là vành đai núi lữa Thái Bình Dương Giữa màu sanh mênh mông Thái Bình Dương ta thấy lên châu lục đó là châu Đại Dương Châu lục này có đặc điểm gì hôm thầy cùng các em tìm hiểu (131) Hoạt động 1: Vị trí địa lí, địa hình HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - GV cho hs quan sát H48.1 và xác định vị trí a Vị trí: Châu đại dương Châu Đại Dương nằm - GV: Châu Đại Dương bảo bọc đại Ấn Độ Dương và Thái Bình dương là Ấ Độ Dương và Thái Bình Dương Dương CH: Em hãy cho biết châu Đại Dương bao gồm b Địa hình: phận nào? Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây–li-a và nhóm CH: Em hãy xác định lược đồ vị trí lục địa đảo Thái Bình Dương Ô-xtrây-li-a Vĩ độ khoảng 100N – 380N Kinh độ khoảng 1160Đ - 1550Đ CH: Xác định và độc tên các đảo và chuổi đảo thuộc châu Đại Dương Hs quan sát lược đồ H48.1 cho biết từ Tây sang Đông lục địa Ô-xtrây-li-a chia làm khu vực địa hình? Phía tây là các sơn nguyên Ở là đồng Phía đông là dãy trường sơn Ô-xtrây-li-a Hs quan sát h48.1 và kiến thức SGK cho biết nguồn góc hình thành các đảo và chuổi đảo thuộc châu Đại Dương Gv giới thiệu nộ dung SGK phía tây và đông kinh + Niu Dilen + Mêlanêdi tuyến 1800Đ => Hai nhóm đảo có CH: Đảo lớn châu Đại Dương là đảo nào? động đất, núi lửa HS (Niu - ghine: 888.000km gấp 2,5 lần diện tích nước ta + Micrônêdi CH: Hãy cho biết châu Đại Dương có diện tích + Pôlinêdi bao nhiêu? => Các đảo trên hai nhóm CH: Diện tích này, châu Đại Dương xếp thứ đảo san hô và núi lửa so với các châu lục trên giới có dân cư sinh tạo thành sống thường xuyên? HS: Đứng thứ 5: Châu Á: 43,6; Châu Mĩ: 42,1; * Diện tích khoãng 8,5 triệu Châu Phi: 50,3; Châu Âu: 10,5 km2 Hs quan sát tranh ảnh đảo san hô và núi lửa Quan sát video hoạt động núi lửa Hoạt động 2: Khí hậu, thực vật và động vật HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC * Hoạt đông nhóm Thời gian phút, nhóm HS Quan sát hình 48.2, hình 48.1 và SGK em hảy: (132) GV xác định trạm trên H.48.1 CH: Nêu diễn biến nhiệt độ, lượng mưa Trạm Gu-am và Nu-me-a? HS trả lời nhóm khác bổ sung  GV chuẩn xác Trạm Gu - am Nu – mê - a 0 T tháng cao 28 C tháng 260C tháng T0 tháng thấp 260C tháng 200C tháng Biên độ nhiệt 2C 60C Tổng lượng 2200mm 1200mm mưa Những tháng Tháng - 11 Tháng 11 - mưa nhiều Kết luận t0 và T0 cao, mưa T0 cao, mưa mm nhiều quanh quanh năm năm CH: Từ khảo sát, em hảy rút đặc điểm khí hậu các đảo, quần đảo thuộc châu đại dương ? HS trả lời: CH: khí hậu lục địa Ô xtrây-li-a nào? (khô hạn) Qs H48.1 Hãy giải thích lục địa Ô xtrây-lia có khí hậu khô hạn? Gv Có đường chí tuyến Nam qua lục địa Ô xtrây-li-a, nên đại phận lãnh thổ lục địa Ô xtrây-li-a nằm khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn đinh khó gây mưa Còn phía đông lục địa Ô xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa sường đông Trường Sơn, hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần từ đông sang tây, làm cho khí hậu phần lớn lục địa Ô xtrây-li-a khô hạn a Khí hậu - Phần lớn các đảo, quần đảo có khí hậu nóng ẩm, điều hoà, mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới phát triển - Lục địa Ô xtrây-li-a: Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc - Quần đảo Niu Di-len và GV: Bổ sung- Lượng mưa thay đổi tuỳ vào hướng phía nam Ô xtrây-li-a có khí gió và hướng núi Quần đảo Niu Di-len và phía hậu ôn đới nam Ô xtrây-li-a có khí hậu ôn đới CH: quan sát hình ảnh em có nhận xét gì đặc b Thực vật và động vật điểm thực vật các đảo châu Đại Dương? Ngoài còn có cây Keo, Phi lao, nhiều cây họ - Thực vật đa dạng: có dừa, xi thân gổ (lục địa ốttrâylia) 600 loài bạch đàn khác CH: Tại lại gọi các đảo và quần đảo châu (133) Đại Dương là “thiên đàng xanh” (Tại vì xuất rừng xích đạo xanh quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển xanh tốt và rừng dừa trên các đảo san hô thì các đảo và quần đảo thuộc châu Đại Dương mạnh danh là “ Thiên đàng xanh” Thái bình dương CH: Hãy cho biết nguồn gốc hình thành lục địa Ôxtrây-li-a? (được tách từ lục địa Nam Cực) CH: Quan sát hình ảnh em có nhận xét gì đặc - Động vật : Có nhiều động điểm động vật lục địa Ô-xtrây-li-a? vật độc đáo giới - Thú có túi Căng-gu-ru, gấu túi gô la xem hình thú có túi, cáo mỏ vịt… 48.3 và 48.4 Củng cố: - Quan sát các hình ảnh sau cho biết thiên nhiên châu Đại dương gặp khó khăn gì? - Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các quần đảo và chuổi đảo trên đồ? - Tại người ta gọi các đảo châu Đại Dương là thiên đường xanh? - Các loài động vật độc đáo lục địa Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc từ: a Châu Phi b Đông nam Á c Châu Nam cực (*) d Tất đúng Hướng dẫn học sinh học bài nhà: • Xem lại nội dung bài học • Chuẩn bị nội dung bài “dân cư kinh tế châu Đại Dương” tiết sau học - Nắm đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a - Nắm đặc điểm kinh tế châu Đại Dương - Sưu tầm tranh ảnh dân cư và các hoạt động kinh tế - Phân tíc bảng số liệu dân cư, kinh tế châu Đại Dương V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (134) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 56 Bài 49 Ngày dạy……/……/……… DÂN CƯ, KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư Ô- xtrâyli- a - Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm kinh tế châu Đại Dương Kỹ năng: Phân tích bảng số liệu dân cư, kinh tế châu Đại Dương Thái độ: Rèn luyện tính tự chủ, nêu cao tinh thần độc lập dân tộc, bình đẳng Hiểu rõ mối quan hệ các điều kiện tự nhiên với phân bố dân cư, phát triển phân bố sản xuất công, nông nghiệp II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận Động nảo Phân tích bảnh số liệu Trực quan Đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ MĐDS Thế Giới - Bản đồ kinh tế Ôxtrâylia - Ảnh thổ dân Ôxtrâylia Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ và đọc kĩ bài IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nguyên nhân nào đã khiến các đảo - quần đảo châu Đại Dương gọi là “thiên đàng xanh” Thái Bình Dương - Tại đại phận lục địa Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn? Bài mới: Người Ô xtrâylia luôn tự hào đất nước họ là quốc gia “đa văn hóa” Tại Ô xtrâylia nói riêng và châu Đại Dương nói chung lại có đặc điểm vậy: dân cư, kinh tế họ có đặc điểm gì khác? Chúng ta tìm hiểu vấn đề bài học hôm (135) Hoạt động 1: Dân cư: ( 15 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Quan sát bảng số liệu và lược đồ phân bố dân - Dân số ít: 31 triệu người cư Thế Giới “Trang 7” Nhận xét DS châu đại ( 2001) Dương so với các châu lục khác? - Mật độ dân số thấp HS quan sát lược đồ dân số châu Đại dương và giới: Tb 3,6 người /km2 bảng số liệu SGK trang 147 em có nhận xét gì mật độ dân số châu Đại dương? - Phân bố dân cư không GV: Dựa vào bảng số liệu nhận xét thành phần dân cư Châu Đại Dương? - Nơi đông: Phía Đông- Đông Nam lục địa, Bắc Niu Dilen, Papua Niughinê - Nơi thưa: Trung tâm đại lục, đảo - Tỉ lệ dân thành thị cao: GV: Qua bảng số liệu em có nhận xét gì tỉ lệ 69% ( 2001) dân thành thị châu Đại Dương? HS quan sát tranh - Dân cư gồm thành phần GV: Dân cư châu Đại Dương gồm thành phần chính: chính? + Thành phần địa chiếm - Người địa: Ôxtrâylia (sống Ôxtrâylia và 20% các đảo xung quanh), Mêlanêdiêng (sống trên các - Thành phần nhập cư chiếm đảo Tây Thái Bình Dương), Pôlinêdiêng (sống trên 80% các đảo Đông Thái Bình Dương) - Người nhập cư: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi Hs quan sát tranh ảnh GV: Tại người Ôxtrâylia luôn tự hào đất nước họ là quốc gia đa văn hóa? Do dân nhập cư đông, thành phần chủng tộc phức => Có đa dạng ngôn tạp, song từ lâu các chủng tộc, dân tộc Ôxtrâylia ngữ và văn hóa lại có truyền thống đoàn kết cùng xây dựng kinh tế nên Ôxtrâylia mạnh danh là “ quốc gia đa văn hóa” Chuyển ý: Nền kinh tế châu Đại Dương phát triển nào, chúng ta cùng nghiên cứu sang mục Hoạt động 2: Kinh tế: ( 19 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Quan sát lược đồ hình 49.3 cho biết châu Đại Dương có tiềm chính nào để phát triển kinh tế? - Nhiều tiềm phát triển công nghiệp, khai thác hải sản, du lịch, có nhiều khoáng sản - Kinh tế phát triển không - Bôxít chiếm 1/3 trử lượng giới đồng các nước - Niken chiếm 1/5 trử lượng giới - Ôxtrâylia và Niudilen là - Sắt, than, dầu mỏ, khí đất, vàng, phốt phát… nước có nề kinh tế phát - Đất trồng trọt ít, chiếm 5% diện tích triển (136) Ôxtrâylia HS: Quan sát bảng số liệu SGK trang 148 GV: Hãy cho biết nước có thu nhập cao, thấp châu Đại Dương? - Thu nhập cao: Ôxtrâylia và Niudilen - Thu nhập thấp: Pa-pua Niu-ghi-nê GV: Cho biết cấu thu nhập quốc dân Ôxtrâylia và Niudilen Có gì khác với các nước còn lại? (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) HS thảo luận nhóm Thời gian phút Ngành Kinh tế Kinh tế các Ôxtrâylia và quốc đảo Niudilen Nông nghiệp Công nghiệp GV chia nhóm: GV đưa nội dung thảo luận: - Trình bày mạnh nông, công nghiệp Ôxtrâylia và Niudilen với các quốc đảo? * Ôxtrâylia và Niudilen: - Nông nghiệp: Xuất lúa mì, thịt bò, cừ, sản phẩm từ sữa… - Công nghiệp: Khai khoáng, chế tạo máy, phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm… * Các quốc đảo - Nông nghiệp: Trồng dừa, ca cao, cà phê, chuối… - Khai khoáng, hải sản, gỗ - Công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành phát GV: Hãy nêu đặc điểm kinh tế các nước còn lại châu Đại Dương? HS quan sát hình 49.3 cho biết hoạt động kinh tế Ôxtrâylia tập trung chủ yếu khu vực nào? GV: Hãy kể tên số ngành nông, công nghiệp Ôxtrâylia? (trình bày lược đồ) Hs quan sát tranh ảnh Gv: cho biết ngành kinh tế quan trọng khu vực này là gì? Củng cố: ( phút) - Các nước còn lại là nước phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất * Du lịch là ngành kinh tế quan trọng nhiều nước - Các đặc điểm kinh tế sau thuộc nhóm nước A hay B? (A là Ôxtrâylia và Niu Dilen; B là các quốc đảo) Đặc điểm kinh tế 1/ Sản phẩm nông nghiệp xuất tiếng là lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa… 2/ Chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất Thuộc nhóm nước A B (137) 3/ Ngành du lịch đống vai trò quan trọng 4/ Các ngành công ngiệp phát triển là khai khoáng, chế biến máy và phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm 5/Trong công nghiệp ngành chế biến thực phẩm là ngành phát triển - Sơ đồ tư A,B A B Hướng dẫn học sinh học bài nhà:( phút) - Học thuộc bài cũ - Làm bài tập 1, SGK trang 150 - Soạn trước bài 50 Thực hành Viết báo đặc điểm tự nhiên Ô-xtrâyli-a - Quan sát hình 48.1 và lát cắt hình 50.1 cho biết: + Địa hình có thể chia làm khu vực + Đặc điểm địa hình và độ cao mổi khu vực + Đỉnh núi cao đâu? Bao nhiêu mét? - Quan sát hình 48.1, 50.2 và 50.3 nhận xét khí hậu Ôxtrâylia theo dàn ý sau + Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa + Sự phân bố lượng mưa trên lục địa giải thích phân bố đó + Sự phân bố hoang mạc trên lục địa giải thích phân bố đó (138) + Quan sát biểu đồ trạm Xác định vị trí trạm trên đồ hình 48.1 Phân tích biểu đồ nhiệt ẩm địa điểm để thấy thay đổi khí hậu V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Tiết 57 Bài 50 THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN ÔXTRÂYLIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm đặc điểm địa hình Ôx-trây-li-a - Hiểu rỏ đặc điểm khí hậu: chế độ nhiệt, chế độ mưa, lượng mưa địa điểm đại diện cho kiểu khí hậu khác Ôx-trây-li-a và nguyên nhân khác đó Kỹ năng: Viết báo cáo ngắn và trình bày đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây- li- a dựa vào tư liệu đã cho Thái độ: Tư sáng tạo viết báo cáo châu lục II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, động nảo, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên lục địa Ôx-trây-li-a - Hình 50.1 Lát cắt lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300N - Hình 50.2 Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa - Hình 50.3 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa địa điểm Chuẩn bị HS: - Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏicuối bài - Trả lời trước các câu hỏi trong bài thực hành IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm dân cư Châu Đại Dương? - Nêu khác biệt kinh tế Ô-xtrây-li-a và Niu-di-len với các quần đảo còn lại? Bài mới: Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khoảng 7,6 triệu km 2, chiếm tới 89,6% tổng diện tích toàn châu đại dương Việc tìm hiểu lục địa này là quan trọng Hoạt động 1: Dựa vào hình 48.1 và Lat cắt địa hình hình 50.1, trình bày đặc điểm địa hình lcụ địa Ô-xtrây-li-a? HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS a Địa hình có thể chia làm NỘI DUNG KIẾN THỨC - khu vực:khu vực phía Đông; khu vực (139) khu vực? b Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu khu vực? c Đỉnh núi cao nằm đâu? Cao khoảng bao nhiêu? Đồng Bằng trung tâm; khu vực Sơn nguyên phía Tây - Khu vực Phía Đông:Là dãy núi đông Ôxtrây-li-a, cao tường thành chạy từ Bắc xuống Nam, có đỉnh cao là Raođơ-mao cao khoảng 1600m - Khu vực Đồng trưng tâm.có độ cao trung bình 200m Ở đây có hồ Ây rơ và sông Đac Linh từ vùng phía Đông đổ vịnh Ô-xtrây-li-a - Khu vực sơn nguyên phía Tây: Gồm các cao nguyên và dãy núi thấp, độ cao trung bình 500m trở xuống - Ven biển phía Tây và phía Đông: là đồng ven biển hẹp cao trung bình từ 50m trở xuống - Đỉnh núi cao nằm trên dãy núi Đông Ô-xtrây-li-a cao khoảng 1600m Hoạt động 2: Dựa vào hình 48.1, 50.2 và 50.3 Nêu nhận xét khí hậu lục địa Ô-xtrây-li-a? HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC a Các loại gió và hướng gió - Gió tín phong: Thổi vào phía Đông lục địa, thổi đến lục địa Ôx-trây-li-a? hướng Đông Nam – Tây Bắc - Gió mùa: Thổi vào phía Bắc lục địa, hướng Tây Bắc – Đông Nam và Đông Bắc – Tây Nam - Gió Tây Ôn Đới: thổi vào phía Nam lục địa, hướng Tây Bắc – Đông Nam b Sự phân bố lượng mưa trên - Sự phân bố lượng mưa trên lục địa khác lục dịa Ô-xtrây-li-a? Giải thích phân bố đó? - Lượng mưa giảm dần từ phía bờ biển bắc và Đông Bắc xuống Nam và từ ven bờ vào sâu nội địa - Nguyên nhân: + Do phía Bắc và Đông Bắc lục địa nhận nhiều nước gió biển ( gió tín phong và gió mùa) đem lại nên lượng mưa lớn + Vào sâu nội địa và ven bờ biển phía Tây có dòng biển lạnh chảy ven bờ, nước ít bốc nên lượng mưa ít c Sự phân bố hoang mạc trên - Hoang mạc Ô-xtrây-li-a chiếm diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a? giải thích rộng lớn trung tâm lục địa từ chí tuyến Nam phân bố đó? trở xuống và lấn sát bờ biển phía Tây - Nguyên nhân: (140) + Do dãy núi cao phía Đông lục địa chặn hết gío biển vào vùng trung tâm, lượng mưa đây ít <250mm + Bờ Tây lục địa có dòng biển lạnh chảy ven bờ từ phía Nam lên làm nhiệt độ hạ thấp, nước bốc ít Củng cố: - Các yếu tố vị trí, địa hình, dòng biển có ảnh hưởng gì đến khí hậu đặc biệt là phân bố mưa lục địa Ô-xtrây-li-a? - Quan sát hình 50.2 Nêu và giải thích phân bố mưa lục địa Ô-xtrâyli-a? ( chú ý khác biệt phía đông và phía Tây, Bắc và nam, ven bờ biển và sâu nội địa) Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Soạn bài tập bài 50 tập đồ thực hành dịa lí - Nghiên cứu trước bài 51: Thiên nhiên Châu Âu - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu thiên nhiên châu Âu để tiết hôm sau học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (141) Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… Chương X: CHÂU ÂU Tiết 58 Bài 51 THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết Châu Âu có vị trí nằm chủ yếu đới ôn hoà có nhiều bán đảo - Hiểu các đặc điểm chính địa hình, khí hậu, sông ngòi, thực vật Châu Âu Kỹ năng: - Sử dụng các đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên châu Âu, các khu vực châu Âu - Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa số trạm châu Âu để thấy rõ đặc điểm khí hậu các môi trường châu Âu Thái độ: Có ý thức khám phá tìm tòi thiên nhiên qua nội dung bài học II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, động nảo\ III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ tự nhiên Châu âu, khí hậu Châu Âu Chuẩn bị HS: Học bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài Sách giáo khoa IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu các hướng gió và loại gió thổi đến lục địa Ôxtrâylia? Bài mới: Chúng ta đã biết Châu Âu là phận lục địa Á – Âu Những bài học Châu Âu hứa hẹn cho chúng ta hiểu biết sâu sắc châu lục này Hôm chúng ta tìm hiểu vị trí, địa hình, khí hậu, sông ngòi và thực vật Châu Âu Hoạt động 1: Vị trí, địa hình( 16 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Xác định vị trí Châu Âu trên đồ a Vị trí, diện tích bờ biển: Hs qs hình 51.1 Em hãy xác định vị trí địa lí Châu Âu? * Vị trí: HS: Thuộc lục địa Á-Âu, dãy U Ran là ranh giới - Nằm vĩ tuyến 36 0B phía Đông ngăn cách châu Á với châu âu ( GV và 71 0B kết hợp đồ) - Có mặt giáp biển: BBD ( CH: Em hãy cho biết châu Âu có diện tích bao Bắc) ĐTD (Tây) ĐTH nhiêu? (Nam) (142) CH: Với diện tích này châu Âu xếp thứ số các châu lục có cư dân sinh sống thường xuyên? HS: Thứ tư: Sau châu Á, châu Mĩ, châu Phi CH: Em có nhận xét gì đường bờ biển châu Âu? GV: Việt Nam có gần 3200 đảo lớn nhỏ, vịnh Hạ Long GV: Bổ sung Châu Âu có nhiều bán đảo lớn như: Địa Trung Hải; Măng Sơ; Biển Bắc; Ban Tích; Biển Đen; Biển Trắng, nhiều bán đảo: Scanđinavi; Ibêrich; Italia; Ban Căng CH: Xác định vị trí các biển, bán đảo đó trên đồ GV: Chuyển ý: CH: Em hãy cho biết Châu Âu có các dạng địa hình nào? Phân bố đâu? GV: Đồng kéo dài từ Tây Sang Đông gồm: đồng Đông Âu, ĐB Pháp, ĐB hạ lưu sông Đanuyp GV: Núi già có đặc điểm: đỉnh thấp, tròn, sườn thoải còn núi trẻ đỉnh cao, sườn dốc các thung lũng sâu GV: Kết hợp đồ Châu Âu có các dãy núi chính: Scanđinavi; Uran; Anpơ; Cacpat… CH: Yêu cầu học sinh xác định lại trên đồ GV: Chuyển ý * Diện tích: - Trên 10triệu km2 * Bờ biển: - Dài 43 000km bị cắt xẻ nhiều tạo nhiều bán đảo, vịnh biển b Địa hình: Có dạng chính: - Chủ yếu là đồng bằng: chiếm 2/3 diện tích châu lục, bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh - Núi già phía Bắc và trung tâm - Núi trẻ phía Nam Hoạt động 2: Khí hậu, sông ngòi, thực vật: (18 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Giải thích, chú thích hình 51.2 HS quan sát a Khí hậu: Thảo luận: Thời gian: phút Quan sát hình 51.2, em hãy cho biết * Có kiểu khí hậu: Châu Âu có các kiểu khí hậu nào? Quan sát đường đẳng nhiệt tháng em hãy nhận - Ôn đới Hải Dương xét thay đổi nhiệt độ Châu âu vào tháng theo chiều từ Tây sang Đông? giải thích - Ôn đới Lục địa (lớn nhất) càng phía đông nhiệt độ càng thấp dần ? HS: Trả lời, học sinh nhóm khác bổ sung giáo viên - Địa Trung Hải chuẩn xác GV Càng phía đông nhiệt độ càng thấp dần - Hàn Đới do: + Phía T chịu ảnh hưởng dòng nóng Bắc ĐTD và gió TÔĐ thổi từ biển vào nên có khí hậu ấm áp mưa nhiều và ôn hoà + Đi phía Đ ảnh hưởng biển càng giảm, (143) tính chất lục địa càng tăng, mùa Đ càng lạnh và nhiệt độ càng thấp CH: Vậy phân hoá nhiệt độ châu Âu vào mùa Đ theo chiều từ B xuống N nào? HS: Càng phía N nhiệt độ càng tăng càng lên phía B T0 càng giàm gần vòng cực góc nhập xạ ánh sáng mặt trời nhỏ GV: Chuyển ý… CH: Quan sát hình 51.1 em có nhận xét gì mật độ sông ngòi châu Âu? Các sông này đổ biển nào? HS: Một số sông lớn: Rainơ (đổ ĐTD), Sông Đanuyp (đổ biển Đen), sông Vônga ( dài 3531km)… GV: Bổ sung: Các sông đổ BBD thường đống băng thời gia dài mùa Đông)… GV: Chuyển ý: CH: Quan sát nội dung SGK em có nhận xét gì thực vật châu Âu? HS: Thực vật có thay đổi từ Tây sang Đông, tuỳ theo thay đổi nhiệt độ và lượng mưa CH: Quan sát…em hãy cho biết châu Âu có các loài thực vật tiêu biểu nào? b Sông ngòi: Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào c Thực vật: Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo thay đổi nhiệt độ và lượng mưa: - Rừng lá rộng ( sồi, dẻ…) - Rừng là kim (thông, tùng…) - Thảo nguyên - Rừng lá cứng Củng cố: ( phút) - Nêu đặc điểm vị trí, diện tích,địa hình, bờ biển châu Âu? - Dựa vào đồ tự nhiên châu Âu, hãy nêu phân bố các loại địa hình chính - Châu Âu có kiểu khí hậu nào? Vì châu Âu chủ yếu có khí hậu ôn đới? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (2 phút) - Về nhà học bài củ và làm bài tập vỡ bài tập đồ - Chuẩn bị tiếp nội dung còn lại bài và sưu tầm tranh ảnh tư liệu hôm sau học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (144) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 59 Bài 52 Ngày dạy……/……/……… THIÊN NHIÊN CHẤU ÂU ( tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm Châu Âu có các môi trường tự nhiên nào? Phân bố đâu? - Đặc điêm chính các môi trường tự nhiên Châu Âu? - Giải thích ( mức độ đơn giản) khác các môi trường Kỹ năng: Đọc, phân tích biểu đồ khí hậu, lược đồ phân bố khí hậu và hình ảnh Nắm các đặc điểm môi trường tự nhiên qua biểu đồ khí hậu Thái độ: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên châu lục II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận * Nêu vấn đề Đàm thoại, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bảng phụ và máy chiếu - Bản đồ thiên nhiên Châu Âu - Lược đồ khí hậu Châu Âu ( phóng to) - Phóng to biểu đồ khí hậu: hình 52.2, 52.3, 52.4 Chuẩn bị HS: - Học thuộc bài cũ và đọc kĩ bài - Bút và giấy rô ki IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ:(4 phút) - Châu Âu có các loại địa hình chính nào? phân bố nào? - Châu Âu có các kiểu khí hậu nào? đặc điểm chính các kiểu khí hậu đó? Bài mới: Châu Âu nằm chủ yếu vòng đai ôn đới, khí hậu ôn đới là kiểu khí hậu chủ yếu Song thiên nhiên Châu Âu phân hoá đa dạng Hoạt động 1: Các môi trường tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Gv: Yêu cầu các em thảo luận theo a Môi trường Ôn Đới hải dương: nhóm - Phân bố: Ven bờ biển Tây Âu - Chia nhóm: bàn nhóm - Khí hậu: - Thời gian: phút + Mùa Hè – mát - Nội dung câu hỏi: + Mùa Đông: không lạnh, nhiệt độ >00C + Lượngmưa lớn: 800- 100mm, quanh * Mỗi nhóm nghiên cứu nội năm dung Sau tìm hiểu xong các nhóm - Thực vật: Rừng lá rộng ( sồi, dẻ…) dán kết lên bảng sau đó đại diện - Sông ngòi: nhiều nước quanh năm, nhóm trình bày trên lược đồ và biểu không đóng băng (145) đồ - Tìm hiểu: tên kiểu môi trường, phân bố và đặc điểm loại môi trường - Mỗi biểu đồ khí hậu: Diến biến mưa, nhiệt độ năm nào? - Sông ngòi và thực vật các môi trường nào? Nhóm : Phân tích hình 52.1 ? - Nhiệt độ cao nhất: 170C– T7, T8 - Nhiệt độ thấp : 70C – T1, T2 - Mưa : 820mm Mùa mưa từ T10 T1 Nhóm 2: Phân tích hình 52.2: - Nhiệt độ cao nhất: 200C – T7 - Nhiệt độ thấp : -130C – T1 - Mưa : 443mm Mùa mưa từ T5T10 Mùa khô từ T10- T3 Nhóm : Phân tích hình 52.3 ? - Nhiệt độ cao nhất: 240C – T6, T7 - Nhiệt độ thấp :100C – T1 - Mưa : 711mm Mùa mưa từ T10T3 Mùa khô từ T4- T9 b Môi trường ôn đới lục địa - Phân bố: Nằm sâu đất liền - Khí hậu: + Mùa Hè : nóng + Mùa Đông: lạnh, có tuyết rơi nhiệt độ 00 + Mưa ít và tập trung vào mùa hạ - Sông ngòi: nhiều nước vào mùa xuân và mùa hạ, Mùa Đông đóng băng - Thực vật: rừng và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích Thực vật thay đổi từ Bắc xuống Nam c Môi trường Địa Trung Hải - Phân bố: Ở phía Nam Gồm các nước Nam Âu và ven bờ Địa Trung Hải - Khí hậu: + Mùa Hè: nóng, khô + Mùa Thu-Đông: không lạnh + Mưa: Mùa Thu-Đông thường mưa rào - Sông ngòi: ngắn, dốc, lũ (Đông ) cạn mà hạ - Thực vật: Rừng thưa lá cứng xanh quanh năm d Môi trường núi cao: - Phân bố: điển hình là vùng núi Anpơ - Khí hậu: + Nhiệt độ giảm theo độ cao + Mưa nhiều đặc biệt là sườn phía Tây - Thực vật: Thay đổi theo độ cao tạo thành các đai thực vật khác Nhóm : GV : Quan sát hình 52.4 cho biết có bao nhiêu đai thực vật, đai nằm trên các khoảng độ cao nào ? Củng cố: ( phút) - Giáo viên đưa tranh các môi trường lên bảng máy chiếu cho học sinh quan sát và đoán tranh thuộc môi trường nào - So sánh khác khí hậu Ôn Đới Hải Dương và Ôn Đới Lục địa, khí hậu Ôn đới lục địa và khí hậu Địa Trung Hải? - Cho biết thay đổi thực vật môi trường ôn đới lục địa Châu Âu? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: ( phút) - Xem lại các bài 51,52 - Soạn bài 52 tập thực hành địa lí - Tự soạn trước bài 53 thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (146) Ngày soạn: … /… /…… Tiết 60 Ngày dạy……/……/……… Bài :53 THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm phân bố nhiệt độ, lượng mưa Châu Âu và giải thích vì có phân bố đó - Nhận biết các đặc điểm khí hậu Châu Âu qua việc phân tích biểu đồ diễn biến nhiệt độ, lượng mưa - Nắm bắt mối quan hệ khí hậu và thực vật Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Thái độ: Ý thức trung thực và tự giác và nghiêm túc quá trình thực hành II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, nêu vấn đề, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ thiên nhiên Châu Âu - Hình 53.1 phóng to theo sgk Chuẩn bị HS: - Học thuộc bài cũ và soạn trước bài thực hành - Chuẩn bị giấy để thực hành IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Không Bài mới: Qua bài 51 chúng ta đã nắm vài nét chính khí hậu , thực vật Châu Âu Trong học này chúng ta phân tích kĩ phân hoá khí hậu Châu Âu và rèn luyện cáh nhận biết khí hậu châu lục này qua biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Cũng lát cắt thảm thực vật các khu vực Hoạt động 1: Bài tập 1: Nhận biết đặc điểm khí hậu HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV: Yêu cầu lớp thảo luận - Chia nhóm: nhóm - Thời gian: phút - Nội dung câu hỏi: * Nhóm 1+2: Quan sát hình 51.2 a Miền ven bờ biển bán đảo Xcan na vi có cùng vĩ độ song lại có khí hậu ấm áp và mưa nhiều Aixơlen do: NỘI DUNG KIẾN THỨC - Ven bờ biển Xcan na vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy sát bờ đã phát huy tác dụng sưởi ấm cho các lãnh thổ ven biển làm cho nhiệt độ bán đảo vùng ven biển phía Tây ấm áp - Do tác dụng dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương làm cho độ bốc trên vùng biển ven bờ lớn và tạo điều kiện cho lượng mưa diễn nhiều trên vùng ven biển bán đảo (147) b Quan sát các đường đẳng nhiệt - Có chênh lệch nhiệt độ Tây và tháng giêng, nhận xét nhiệt độ Đông, Bắc và Nam Châu Âu vào Mùa Đông + Phía Tây có nhiệt độ cao phía Đông Ví dụ cùng nắm trên vĩ độ 60 0B, ven bờ biển phía Tây bán đảo Scanđinavi nhiệt độ tháng 1: 00C, phía Đông đồng Đông Âu: -200C Mức chênh lệch nhiệt độ Tây và Đông đạt trên 200 + Phía Nam có nhiệt độ cao phía Bắc Các dẩo phía Nam nhiệt độ tháng 1: 10 0, vùng ven Bắc Bắc Dương nhiệt độ -100C Mức chênh lệch nhiệt độ phía Bắc và Nam c Nêu tên các kiểu khí hậu đạt: 200C Châu Âu So sánh diện tích - Châu Âu có kiểu khí hậu xếp theo thứ tự các vùng có các kiểu khí hậu đó? từ lớn đến nhỏ: Ôn đoéi lục địa, Ôn đới Hải Dương, Địa Trung Hải, Hàn đới Hoạt động 2: Bài tập 2: Phân tích số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Xác định tên kiểu khí hậu và thảm thực vật phù hợp HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Nội dung/Trạm Nhiệt độ:TB - TB - T chênh lệch T 1- T * Nhận xét chế độ nhiệt: Lượng mưa: - Tháng mưa nhiều - Tháng mưa ít - Các tháng khô hạn - Nhận xét chế độ mưa năm Kiểu khí hậu: NỘI DUNG KIẾN THỨC A -70C 200C 270C Dao động lớn B 70C 200C 130C Dao động nhỏ C 50C 170C 120C Dao động nhỏ 5–8 – năm sau Không Mưa nhiều mùa hạ Ôn đới lục địa – năm sau 2–8 6,7,8 Mưa nhiều : Thu Đông Địa Trung Hải – năm sau 6,7 Không Mưa quanh năm, nhiều Thu Đông Ôn đới Hải Dương E Lát cắt thảm thực vật: D F Củng cố: a Châu Âu có các kiểu khí hậu nào? đặc điểm chính các kiểu khí hậu này? b Đánh dấu x vào ô vuông ý mà em cho là đúng nhất: b.1: Ở cùng vĩ độ vùng ven biển các bán đảo Xcanđinavi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều Aixơlen là do: A Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy ven bờ B Gió Tây ôn đới thổi vào (148) C Cả hai đúng D a đúng, b sai b.2: Kiểu khí hậu có phạm vi rộng lớn Châu Âu là: A Khí hậu Ôn đới Hải Dương B Khí hậu Ôn đới lục địa C Khí hậu Địa Trung Hải D Khí hậu Hàn đới b.3: Các trạm A, B, C ( hình 53.1) theo thứ tự thuộc kiểu khí hậu nào? A A Ôn đới Hải Dương; B Ôn đơí lục địa; C Địa Trung Hải B A Ôn đới lục địa; B Địa Trung Hải; C Ôn đới lục địa C A Địa Trung Hải; B Ôn đới Hải Dương; C Ôn đới lục địa Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài tập bài 53 tập đồ thực hành - Ngiên cứu trước bài 54 “ Dân cư, xã hội Châu Âu” - Tìm hiểu và sưu tầm tranh ảnh tư liệu đạo thiên chúa, đạo tinh lành, đạo chính thống V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… (149) Tiết 61 Bài: 54 DÂN CƯ - XÃ HỘI CHÂU ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu: - Nắm được đa dạng tôn giáo, ngôn ngữ, văn hoá Châu Âu - Biết dân cư Châu Âu già và có mức độ Đô thị hoá cao - Ảnh hưởng tình trạng “ Già dân cư”, phức tạp vấn đề dân tộc và tôn giáo đến tình hình chính trị xã hội Châu Âu Kỹ năng: Cách phân tích lược đồ, biểu đồ để nắm tình hình Châu Âu Thái độ: Thấy mối quan hệ quan hệ dân cư – xã hội Châu Âu II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, động nảo, thuyết giảng… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ tự nhiên Châu Âu - Lược đồ các nhóm ngôn ngữ Châu Âu - Kết cấu dân số Châu Âu và Thế Giới qua số năm ( H54.2 phóng to) - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Châu Âu Chuẩn bị HS: - Học thuộc bài, trả lưòi các câu hỏi in nghiêng bài - Tranh ảnh dân cư châu Âu IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Các thiên di và chiến tranh tôn giáo lịch sử đã làm cho các quốc gia Châu Âu ngày có đa dạng dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá Hiện Châu Âu phải giải nhiều vấn đề tôn giáo và xã hội: Dân số già đi, vấn đề Đô thị hoá, các vấn đề dân tộc , tôn giáo… Hoạt động 1: Sự đa dạng tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá (18 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV: Yêu cầu học sinh đọc mục 1: CH Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? và họ theo đạo gì? Hs quan sát trang ảnh CH Quan sát hình 54.1 cho biết Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc nhóm? Hs trình bày lược đồ CH Có nhóm ngôn ngữ chính? Hs trình bày lược đồ - Phần lớn : Dân cư theo Cơ Đốc Giáo gồm đạo NỘI DUNG KIẾN THỨC - Phần lớn dân cư thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô ít - Dân cư chủ yếu theo Cơ Đốc Giáo - Gồm nhóm ngôn ngữ chính: + Giéc-man: Bắc và Trung Âu (150) thiên chúa Giáo, đạo Tin Lành và đạo Chính Thống + La tinh: Nam Âu - Sự đa dạng dân tộc, ngôn ngữ văn hoá thể + Xlavơ : Trung và Đông : Dân cư có nhiều nguồn gốc ngôn ngữ, tôn Âu giáo nhiều văn hoá HS: Đại diện học sinh trả lời và bổ sung, giáo viên kết luận ghi bảng GV: Chuyển ý: Sự đa dạng phức tạp dân tộc, tôn giáo ngôn ngữ và văn hoá các quốc gia Châu Âu có nguyên nhân sâu xa băt nguồn từ các thiên di và các chiến tranh tôn giáo lịch sử Hoạt động 2: Dân cư Châu Âu già Mức độ đô thị hoá cao (18 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS GV: Yêu cầu học sinh đọc phần sgk CH Hãy cho biết dân số châu Âu tính đến năm 2001 là bao nhiêu? CH Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Âu? Hs trả lời: - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp : 0,1% (Thế Giới 1,4% ) - Nhiều nước có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm (Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu) Hs Quan sát hình 54.2 Nhận xét thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi Châu Âu và Thế Giới gia đoạn 1960 – 2000? CH Qua phân tích biểu đồ em có nhận xét gì dân số Châu Âu so với dân số Thế Giới? - Tỉ lệ trẻ em ít, người già trên 60 tuổi nhiều Hs quan sát H54.3 hãy nhận xét phân bố dân cư châu Âu? - Mật độ trung bình : 70 người / km2 - Phân bố dân cư không đồng : + Nơi có mật độ cao : ven biển Tây và Trung Âu, Nam Âu, đồng thung lũng lớn + Nơi có mật độ thấp: phía Bắc và vùng núi cao Chuyển ý: liên quan đến tình hình phân bố dân cư là vấn đề đô thị hóa Theo em vấn đề đô thị hóa châu Âu có đặc điểm chính gì? CH Đô thị hóa châu Âu có đặc điểm gì? - Tỉ lệ dân thành thị cao chiếm 75% dân số - Các thành phố phát triển và nối liền với tạo hành chuổi đô thị xuyên biên giới từ Anh đến Đức - Quá trình đô thị hoá nông thôn thúc đẩy NỘI DUNG KIẾN THỨC a Dân cư Châu Âu già - Dân số 727 triệu người năm 2001 - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp - Dân số châu Âu có xu hướng già - Phân bố dân cư không đồng b Mức độ Đô thị hoá cao - Tỉ lệ dân thành thị cao chiếm 75% dân số (151) nhanh : Do phát triển Công nghiệp nông thôn và mở rộng ngoại ô các đô thị Hs: Đại diện hs trả lời, bổ sung, giáo viên kết luận CH: Châu Âu có mức độ Đô thị hoá cao thể qua nét chính nào? - Quá trình đô thị hoá Hs: Đô thị hoá nông thôn phát triển cùng với việc nông thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất Công nghiệp nông thôn và mở rộng ngoại ô các đô thị, nhiều nước dân cư có xu hướng sống và mở rộng trang trại trồng trọt chăn nuôi theo lối Công nghiệp vùng quê, nơi có môi trường ít bị ô nhiễm lại có điều kiện sống gần thành thị nhờ kết quá trình Đô thị hoá GV: Quan sát hình 54.3 Nêu tên các đô thị trên triệu dân, các đô thị từ đến triệu dân? Hs trình bày lược đồ Củng cố: (4 phút) - Trình bày đa dạng ngôn ngữ, văn hoá, tôn giáo Châu Âu ? - Trình bày phân bố dân cư và tình hình đô thị hóa châu Âu Hướng dẫn học sinh học bài nhà: ( phút) - Làm bài tập bài 54 tập đồ địa lí - Nghiên cứu trước bài 55 Kinh tế Châu Âu - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh nói nông nghiệp, công nghiệp châu Âu V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 62 Bài:55 Ngày dạy……/……/……… KINH TẾ CHÂU ÂU (152) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm sản xuất nông nghiệp tiến hành theo hộ gia đình trang trại có hiệu cao - Biết Châu Âu có Công nghiệp phát triển sớm có trình độ cao và trên đường thay đổi cấu, công nghệ - Nắm phân bố các ngành Công nghiệp, nông nghiệp chính Châu Âu - Hoạt động dịch vụ, du lịch Châu Âu phát triển Kỹ năng: Rèn luyện kĩ đọc, quan sát đồ phân bố các ngành kinh tế Thái độ: Thấy mối quan hệ phát triển kinh tế ngành Công nghiệp với các ngành kinh tế khác II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận * Nêu vấn đề III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ kinh tế Châu Âu - Lược đồ các nhóm ngôn ngữ Châu Âu - Lược đồ Công nghiệp – Nông nghiệp Châu Âu Chuẩn bị HS: Học thuộc bài cũ và trả lưòi các câu hỏi in nghiêng tronmg bài Các bài viết kinh tế châu Âu IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Trình bày đa dạng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo Châu Âu? - Châu Âu có mức độ Đô thị hoá cao qua nét chính nào? Bài mới: Sản xuất nông nghiệp Châu Âu có hiệu cao nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến và hỗ trợ đắc lực Công nghiệp Ngành Công nghiệp Châu Âu có nhiều biến động cấu Dịch vụ phát triển mạnh và đem lại nguồn lợi lớn Hoạt động 1: Nông nghiệp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (14 phút) - Có hai hình thức sản xuất: Gv: Yêu cầu hs thảo luận nhóm: + Hộ gia đình: đa canh Thời gian: 5’ + Trang trại: Mỗi trang trạilà xí - Chia nhóm: bàn nhóm nghiệp nhỏ Sản xuất chuyên môn hoá - Nội dung câu hỏi: số sản phẩm C1 Nông nghiệp Châu Âu - Chăn nuôi có tỉ trọng lớn trồng tiến hành theo hình thức sản trọt xuất nào? Trong cấu nông nghiệp - Nền nông nghiệp đạt hiệu cao: ngành nào có tỉ trọng lớn hơn? + Nhờ ứng dụng các thành tựu khoa C2 Tại nông nghiệp đạt học kĩ thuật và hổ trợ công hiệu cao? nghiệp (153) HS: Đại diện trả lời, học sinh bổ + Hình thành các vùng chuyên môn sung, giáo viên kết luận ghi bảng hoá cao GV: Dựa vào hình 55.1 Cho biết Châu + Gắn chặt với công nghiệp chế biến Âu có cây trồng vật nuôi chính nào? Hoạt động 2: Công nghiệp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (18 phút) Gv: Yêu cầu hs thảo luận nhóm: Thời gian: 5’ - Là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm - Chia nhóm: bàn nhóm Thế Giới - Nội dung câu hỏi: C1 Các ngành công nghiệp truyền thống Châu Âu bị cạnh tranh - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kĩ thuật ,chất mạnh mẽ các nước và các ngành lượng cao công nghiệp là ngành nào? C2 Công nghiệp Châu Âu đã biến đổi nào từ năm 1980 đến nay? C3 Ngành công nghiệp sản xuất - Các ngành truyền thống giảm sút máy bay Châu Âu có đặc điểm gì? đòi hỏi phải thay đổi công nghệ HS: Đại diện trả lời, giáo viên kết luận C1 Các ngành luyện kim, đóng tàu, dệt, may mặc - Các ngành mới, mũi nhọn: Điện tử, C2 Nhờ áp dụng thành tựu khí chính xác tự động hoá, công nghiệp khoa kọc kĩ thuật và công nghệ cao hàng không phát triển các trung tâm - Các vùng công nghiệp truền công nghệ cao liên kết với các thống phía Bắc gặp khó khăn đã sở nghiên cứu và hợp tác rộng rãi phải biến đổi đại hoá cho phù các nước hợp với tình hình - Nhiều ngành công nghiệp đại phát triển các trung tâm công nghiệp cao và ven biển C3 Hợp tác rộng rãi nhiều hãng và nhiều quốc gia Hoạt động 3: Dịch vụ: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (10 phút) - Là lĩnh vực kinh tế phát triển GV: Tại ngành du lịch có khả Châu Âu phát triển tốt? - Phục vụ cho ngành kinh tế HS: Nhiều thắng cảnh đẹp, nhiều - Có nhiều sân bay, Hải cảng, các di tích văn hoá đa dạng, nhiều hoạt trung tâm tài chính, ngân hàng…nổi động thể thao, nhờ kĩ thuật phát triển tiếng đại Thế Giới cao, mức sống cao, sở hạ tầng tốt - Hoạt động du lịch phát triển phong (154) GV: Xác định trên đồ các khu vực phú, đa dạng tiếng cảu Châu Âu? Củng cố:( phút) Vì sản xuất nông nghiệp Châu Âu đạt hiệu cao? Trình bày phát triển các ngành công nghiệp Châu Âu? Lĩnh vực dịch vụ Châu Âu phát triển đa dạng nào? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (2 phút) - Học thuộc bài cũ và trả lời các câu hỏi tập đồ thuực hành địa lí - Đọc kĩ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 63 I MỤC TIÊU: Bài 56 Ngày dạy……/……/……… KHU VỰC BẮC ÂU (155) Kiến thức: - Nắm vị trí các nước khu vực Bắc Âu và đặc điểm khái quát địa hình, khí hậu, tài nguyên khu vực Bắc Âu - Nắm các ngành kinh tế quan trọng khu vực Bắc Âu - Nắm khai thác tự nhiên hợp lí và khao học các nước Bắc Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ đồ Thái độ: Có thaí độ học tập đúng đắn, có khoa học ( Thông qua khai thác tự nhiên hợp lí và khoa học các nước Bắc Âu) II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận, động nảo và giải vấn đề, trực quan… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu, số hình ảnh tự nhiên.( địa hình núi già, băng hà cổ…) và hoạt động khai thác kinh tế các nước khu vực Bắc Âu Chuẩn bị HS: Học bài cũ và trả lời các câu hỏi in nghiêng bài 56 IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Khu vực Bắc Âu nằm trên các vĩ độ cao Châu Âu, thiên nhiên đây có đặc điểm độc đáo Ở các nước Bắc Âu có kinh tế phát triển cao và hợp lí Hôm nay, chúng ta nghiên cứu các đặc điểm đó qua bài 56 Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên: ( 19 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS HS: Phần lớn diện tích khu vực Bắc Âu nằm vĩ độ cao và vùng ôn đới lục địa… CH: Dựa vào H 56.4 và nội dung sách giáo khoa , em hãy nêu các đặc điểm địa hình khu vực Bắc Âu? GV: Fio là dạng địa hình hẹp sâu, vách bên dốc đứng, ăn sâu vào đất liền hang chục, có hàng trăm km Đây là dạng địa hình băng hà cổ tạo nên cách ngày hàng trăm triệu năm GV: Dãy Scan-đi-navi là biên giới tự nhiên Nauy và Thuỵ Điển CH: Dựa vào nội dung SGK em hãy nêu đặc điểm khí hậu Bắc Âu? CH: Giải thích có khác biệt khí hậu hai phía? CH: Dựa vào H56.4 và nội dung SGK, em hãy cho biết Bắc Âu có tài nguyên quan trọng gì? GV: Chuyển ý trên sở ĐKTN vậy, kinh tế Bắc Âu phát triển nào ? NỘI DUNG KIẾN THỨC a Vị trí: - Gồm nước: Aixơlen, Nauy, Thuỵ Điển, Phần Lan b Địa hình: - Phần lớn diện tích là núi và cao nguyên - Băng hà cổ phổ biến Bắc Âu - Bờ biển dạng Fio (Nauy) - Nhiều hồ đầm, băng hà (Phần Lan, Nauy) - Aixơlen có nhiều núi lửa và suối nước nóng- Phần lớn diện tích bán đảo Scanđi-navi là núi và cao nguyên c Khí hậu: - Lạnh vào mùa đông - Mát mẻ vào mùa hạ - Ở phía đông Thuỷ Điển và Phần Lan có mùa đông giá lạnh - Phía Tây Nauy mùa đông không lạnh Biển không đóng băng mùa hạ mát mưa nhiều d Tài nguyên: - Dầu mỏ, rừng, quặng sắt, thuỷ năng, cá (156) biển… Hoạt động 2: Kinh tế: ( 18 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CH: Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết các ngành kinh tế phát triển - Thuỷ điện các nước Bắc Âu? GV: Dựa trên nguồn thuỷ dồi - Hàng hải dào, sông ngòi dốc thác nhiều ghềnh nên các nước Bắc Âu phát - Đánh cá triển ngành… GV: Hai nước Nauy và Aixơlen có - Khai thác dầu khí vùng biển Bắc đội thương thuyền mạnhvà đội tàu đánh cá đại - Khai thác trồng rừng, sản xuất gỗ, giấy GV: Cá chiếm 75%tổng sản phẩm xuất Aixơlen tất các nước - Chăn uôi và chế biến sản phẩm từ chăn Bắc Âu có đường bờ biển dài và nuôi: bơ, phomat, thịt, sữa…để xuất có truyền thống hang hải và đánh cá Vùng biển Bắc có nhiều tiềm khoáng sản đặc biệt là dầu khí Dựa trên sở đó tất các nước Bắc Âu phát triển kinh tế biển GV: Do ĐKTN: Đất trồng ít, khí hậu giá lạnh vào mùa đông không thuận lợi cho việc trồng trọt , nên các nước Bắc Âu chủ yếu phát triển chăn nuôi GV: Lưu ý: Các nước Bắc Âu tiếng phát triển kinh tế bền vững Trong phát triển ki9nh tế họ đặc biệt chú trọng đến yêu cầu khai thác, sử dụng tự nhiên cách hợp lí tiết kiệm và cân đối hài hoà mục đích kinh tế và bảo vệ môi trường *Ví dụ: Họ có quy định chặt chẽ cho việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản qui định cỡ mắt lưới đánh cá Cấm sử dụng thuốc nổ , hoá chất để khai thác cá… Khai thác rừng tổ chức có kế hoạch rỏ ràng và luôn đôi với việc bảo vệ trồng rừng Củng cố: ( phút) - Nêu đặc điểm vị trí, địa hình, khí hậu khu vực Bắc Âu Theo em điều kiện tự nhiên các nước Bắc Âu có nhứng khó khăn gì đời sống và sản xuất ? (157) - Hãy ghi tiếp vào bảng các điều kiện tự nhiên (ĐKTN ) cần thiết để phát triển các ngành kinh tế chính và tên nước Bắc Âu có ngành kinh tế chính đó: Ngành kinh tế ĐKTN để phát Tên nước triển Thuỷ điện Kinh tế biển Khai thác dầu khí Khai thác rừng, sản xuất đồ gổ và giấy cao cấp Chăn nuôi Hướng dẫn học sinh học bài nhà: (2 phút) - Học thuộc bài cũ theo các câu hỏi SGK - Đọc trước bài 57 xác định vị trí, địa hình, khí hậu, sông ngòi khu vực Tây và Trung Âu - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu địa hình đồng băng , đồi núi Tây và Trung Âu V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 64 Bài 57 Ngày dạy……/……/……… KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vị trí khu vực Tây – Trung – Âu trên đồ (158) - Nắm khái quát địa hình, khoáng sản, sinh vật khu vực Tây - Trung Âu - Biết nét chính công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ Tây Trung Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, xác định vị trí, địa hình, khoáng sản khu vực Thái độ: Thấy đặc điểm tự nhiên kinh tế khu vực Tây – Trung Âu so với khu vực Bắc Âu II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Thảo luận Nêu vấn đề, động nảo… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên Châu Âu - Lược đồ khí hậu Châu Âu - Lược đồ các nước Châu Âu Chuẩn bị HS: - Học thuộc bài cũ, nghiên cứu trước bài - Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu nội dung liên quan bài học IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Hãy cho biết khác biệt khí hậu hai bên dãy núi Xcanđinavi? - Các nước Bắc Âu đã khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế nào? Bài mới: Khu vực Tây Trung Âu nằm hoàn toàn đới ôn hoà Đây là nơi khai thác từ lâu đời, tập trung nhiều quốc gia Công nghiệp phát triển, có kinh tế đa dạng Hoạt động 1: Khái quát tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Xác định phạm vi khu vực Tây a Vị trí: – Trung Âu - Trải dài từ quần đảo Anh, Ailen qua lảnh GV: Quan sát hình 57.1 Hãy gải thổ các nước Anh, Pháp, Balan, Xlôvakia, thích Tây – Trung Âu chịu Hunggari, Áo, Thuỵ Sĩ… ảnh hưởng rỏ rệt biển? b Khí hậu, song ngòi : HS: - Nằm hoàn toàn khu vực - Chịu ảnh hưởng nhiều biển chuyển động gió Tây - Càng phía Đông ảnh hưởng - Không có nơi nào cách xa biển biển càng giảm : quá 600km + Phía Tây : khí hậu Ôn đới Hải Dương, - Có dòng biển nóng Bắc Đại Tây sông nhiều nuớc quanh năm Dương qua + Vào sâu đất liền khí hậu Ôn đới - Các dãy núi chạy song song theo lục địa, sông Mùa Đông bị đóng băng hướng Tây – Đông c Địa hình : - Tuy nhiên càng phía Đông - Gồm miền : ảnh hưởng biển càng giảm * Miền đồng phía Bắc GV: Tây – Trung Âu có thể chia + Giáp biển Bắc, biển Ban Tích, phía Bắc làm miền địa hình? đặc điểm có nhiều đầm lầy, hồ, dất xấu Phía Nam (159) miền địa hình? GV: Yêu cầu lớp thảo luận - Chia nhóm: bàn nhóm - Thời gian: phút - Nội dung câu hỏi: + Nhóm 1;2: Miền đồng phía Bắc? + Nhóm 3;4: Miền núi già giữa? + Nhóm 5;6: Miền núi trẻ phía Nam? ( Đặc điểm địa hình) HS: Trả lời, giáo viên kết luận và ghi bảng đất sét pha cát màu mở + Ven biển bắc : vùng đất thấp ( Hà Lan) lún năm vài cm * Miền nũi già : + Là miền núi uốn nếp đoạn tầng + Địa hình bật là các khối núi, ngăn cách với đồng nhỏ hẹp và các bồn địa * Miền núi trẻ phía Nam : + Gồm hai dãy : Anpơ và Các Pát cao đồ sộ làm thành hai vòng cung lớn + Tiếp giáp với dãy Các Pát là hai bình nguyên : Trung hạ lưu sông Đanuýp Hoạt động 2: Kinh tế: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV: Yêu cầu học sinh đọc mục a Công nghiệp : GV: Yêu cầu lớp thảo luận - Khu vực tập trung nhiều cường quốc - Chia nhóm: bàn nhóm công nghiệp Thế Giới : Anh, Pháp, - Thời gian: phút Đức - Nội dung câu hỏi: - Các ngành Công nghiệp đại phát + Nhóm 1;2: Tìm hiểu đặc điểm triển bên cạnh các ngành Công nghiệp ngành Công nghiệp? truyền thống + Nhóm 3;4:Tìm hiểu đặc điểm - Có nhiều vùng công nghiệp tiềng Thế ngành Nông nghiệp ? Giới : vùng Rua (Đức), nhiều hải cảng lớn + Nhóm 5;6:Tìm hiểu đặc điểm b Nông nghiệp : ngành dịch vụ? - Phía Bắc đồng : trồng lúa mạch, HS: Trả lời: khoai tây - Phía Nam đồng : trồng lúa mì, củ cải đường - Vùng đất thấp : chuyên thâm canh rau, hạt giống, hoa, chăn nuôi bò sữa - Vùng núi : chăn nuôi bò, cừu c Dịch vụ : - Phát triển mạnh chiếm trên 2/3 tổng thu nhập quốc gia - Các trung tâm lớn tài chín h: Lô đôn, Pari, Đuyrích - Anpơ phát triển du lịch Củng cố: - Nêu đặc điểm miền địa hình khu vực Tây – Trung Âu ? - Giải thích Tây – Trung Âu chịu ảnh hưởng rỏ rệt biển ? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Làm bài tập bài 57 tập đồ địa lí - Làm bài tập số trang 174 SGK - Nghiên cứu trước bài 58: (160) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… TiÕt 65 Bài 58: Ngày dạy……/……/……… KHU VỰC NAM ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vững tự nhiên khu vực Nam Âu, là khu vực không ổn định vỏ Trái Đất (161) - Đặc điểm kinh tế khu vực Nam Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ tự nhiên, bảng thống kê số liệu, tranh và biểu đồ khí hậu Thái độ: Ý thức bảo vệ di tích lich sử văn hóa và hoạt động kinh tế khu vực II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Nêu và giải vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Bản đồ tự nhiên châu Âu Chuẩn bị HS: SGK, tranh ảnh tư liệu di tích lịch sử văn hóa và hoạt động kinh tế khu vực IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu? - Nền kinh tế khu vực có đặc điểm gì bật so vói khu vực Bắc Âu? Bài mới: Phía Nam châu Âu là ba bán đảo lớn Ibêrích, Italia, Bancăng Đây là miền đất tiếng trên giới với đặc điểm thiên nhiên kì thú và di tích lịch sử văn hóa đặc sắc có giá trị to lớn toàn nhân loại Chúng ta tìm hiểu bài học Hoạt động 1: I Khái quát tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Quan sát lược đồ 58.1 (Bản đồ tự nhiên Châu Âu), hãy: GV Hãy xác định vị trí khu vực Nam Âu? GV Lãnh thổ Nam Âu gồm các bán đảo nào? Có vị trí đâu châu Âu? GV Địa hình khu vực Nam Âu có đặc điểm gì? Dạng địa hình nào chiếm ưu thế? Phân bố đâu? GV Hãy xác định số dãy núi khu vực Nam Âu? GV Kể tên, nêu độ cao và vị trí các dãy núi trẻ nam Âu? GV Các miền đồng có vị trí và diện tích ntn? GV giảng giải thêm khu vực Nam Âu nằm vị trí không ổn định lớp vỏ Trái Đất (Vùng Địa máng Địa Trung hải) nên thường có động đất và hoạt động núi lửa GV Kể tên các khoáng sản vùng? Cho HS quan sát biểu đồ khí hậu hình 58.2 hoàn thành bảng sau và cho biết đặc điểm chế độ nhiệt và mưa Nam Âu Kết luận kiểu khí NỘI DUNG KIẾN THỨC Vị trí: Nằm ven Địa Trung Hải, gồm ba bán đảo lớn: I bê rich, I ta li a và Ban căng Địa hình: - Phần lớn diện tích lãnh thổ là núi trẻ và cao nguyên - Các đồng nhỏ hẹp nằm ven biển xen núi và cao nguyên (162) hậu đây: Yếu tố Nhiệt độ : + Cao nhất: + Tháng: + Thấp nhất: + Tháng: + Biên độ : Lượng mưa: + Các tháng mưa nhiều : + Các tháng mưa ít: + Các tháng không mưa: + Chế độ mưa: Kết luận đặc điểm khí hậu: Hình 58.2 Khí hậu: Mang tính chất Địa trung hải mùa đông ấm, có mưa, mùa hạ nóng khô Cảnh quan: Rừng lá cứng và thảo nguyên GV Dựa trên lược đồ hình 58.1 cho biết các khu vực có cảnh quan nào? Phân bố nơi nào? Hoạt động 2: II Kinh tế: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV Dựa vào lược đồ 55.2 trang 165 cho biết - Kinh tế Nam Âu chưa phát phân bố các ngành công nghiệp khu vực Nam triển Bắc Âu, Tây và Âu nào so với khu vực Bắc Âu và Tây Trung Âu Trung Âu? - I ta li a là nước phát triển GV Nhận xét nước nào khu vực có khu vực công nghiệp phát triển? - Nông nghiệp: Đặc biệt là GV Dựa vào lược đồ 55.1 trang 164 hãy kể tên cây ăn nhiệt đới (cam, các sản phẩm ngành nông nghiệp? phân bố chanh, ô liu) đâu? - Công nghiệp : Trình độ GV Bò và cừu chăn nuôi đâu? chưa cao, chênh lệch lớn GV Quan sát tranh 58.3 nhận xét hình thức các nước, các vung chăn nuôi khu vực? (GV hướng dẫn HS nhận biết hình thức chăn - Du lịch là nguồn thu ngoại nuôi thả đàn) tệ lớn nhiều nước GV Quan sát bảng thống kê số liệu trang 176 khu vực các công trình nhận xét lượng khách và doanh thu du lịch kiến trúc, di tích lịch sử, văn mang lại? hóa, nghệ thuật cổ đại (Tháp GV Quan sát các tranh 58.4 vặ.58.5 cho biết nội nghiêng Pida, …) dung tranh? GV thuyết giảng thêm di tích tháp nghiêng và thành phố nước Vơ ni dơ từ đó cho HS nhận biết tiềm du lịchcủa khu vực GV Kể tên vài địa điểm du lịch mà em biết? Củng cố: - Xác định trên đồ vị trí các đảo, bán đảo lớn các dãy núi khu vực Nam Âu? (163) - Nêu tiềm phát triển to lớn ngành du lịch Nam Âu? - Vì có thể nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu ? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà làm các bài tập SGK Học bài củ trước đến lớp - Soạn và chuẩn bị trước nội dung bài sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến bài học V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… TiÕt 66 Bài 59: Ngày dạy……/……/……… KHU VỰC ĐÔNG ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm vững tự nhiên khu vực Đông Âu - Đặc điểm kinh tế khu vực đông Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ tự nhiên, tranh (164) Thái độ: Biết bảo vệ và chăm sóc II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Nêu và giải vấn đề, thảo luận, trực quan, động nảo III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Bản đồ tự nhiên châu Âu - Một số hình ảnh tự nhiên và các hoạt động kinh tế khu vực Đông Âu Chuẩn bị HS: SGK, tranh ảnh hoạt động kinh tế… IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Âu? - Nêu đặc điểm kinh tế khu vực Nam Âu? Bài mới: : Đông Âu là khu vực thứ tư châu Âu Đây là vùng đồng rộng lớn có tiềm phong phú để phát triển kinh tế đa dạng Chúng ta nghiên cứu khu vực này bài học hôm Hoạt động 1: I Khái quát tự nhiên: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS HS Quan sát đồ tự nhiên Châu Âu, hãy xác định vị trí khu vực Đông Âu Quan sát hình 59.1 cho HS thảo luận nhóm để trả lời các vấn đề sau: GV Địa hình chủ yếu đông Âu là gì? Có độ cao khoảng bao nhiêu mét? Khu vực ven biển Caxpi có độ cao bao nhiêu mét? GV Dựa vào thông tin SGK và Sách giáo viên cho biết đặc điểm miền đồng cổ GV Dựa vào lược đồ 51.2 cho biết khí hậu khu vực Đông Âu? Đặc điểm chế độ nhiệt và chế độ mưa kiểu khí hậu đó? Quan sát hình 59.1 hãy kể tên vài sông khu vực Đông Âu? GV Các sông này đổ đâu? GV Với đặc điểm khí hậu và hướng chảy đổ các sông nên sông đây có đặc điểm nào? GV Quan sát hình 59.1 hãy nhận xét thảm thực vật từ Bắc xuống Nam? GV Từ Tây sang Đông? GV Dựa vào phân bố thảm thực vật hình 59.2 nhận xét thay đổi khí hậu từ Bắc xuống Nam? (Phía Bắc là đồng rêu vì khí hậu cận cực, lạnh giá NỘI DUNG KIẾN THỨC Địa hình: Là dải đồng rộng lớn, chiếm nửa diện tích châu Âu Khí hậu: Mang tính chất ôn đới lục địa, càng phía Đông Nam tính chất lục địa sâu sắc Sông ngòi: Đều đóng băng vào mùa Đông Các sông lớn Vonga, Đôn, Đniep Cảnh quan: Thay đổi từ Bắc xuống Nam (165) kéo dài, sâu xuống phía Nam là rừng lá kim, loại rừng điển hình cho khí hậu ôn đới lục địa Xuống gần khu vực biển đen và Caxpi thì xuất rừng lá rộng, thảo nguyên và bán hoang mạc, khí hậu càng xuống phía Nam càng ấm dần lên tính chất lục địa khô hạn càng tăng) GV Kể tên các loại khoáng sản khu vực? Hoạt động 2: II Kinh tế: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV Quan sát hình 59.1 hãy nhận xét khu vực - Khu vực có nguồn tài Đông Âu có điều kiện tự nhiên nào thuận nguyên phong phú thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp? lơi cho việc phát triển công GV Dựa vào lược đồhình 55.2 cho biết sản xuất nghiệp và nông nghiệp công nghiệp gồm các ngành nào? Ngành công - Công nghiệp khá phát nghiệp nào là chủ yếu? (truyền thống hay công triển, giữ vai trò chủ đạo là nghiệp mới) ngành công nghiệp truyền GV Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu thống Phát triển là vùng nào? Liên Bang Nga, U crai na GV Ngành công nghiệp là ngành gì? Phân bố - Sản xuất nông nghiệp tiến quốc gia nào? hành theo quy mô lớn Ucrai GV Dựa vào lược đồ 55.1 cho biết nông na là vựa nghiệp phát triển vùng nào? Kể tên các sản lúa lớn châu Âu phẩm nông nghiệp? GV Giải thích phân bố các ngành nông nghiệp? Củng cố: - Nêu đặc điểm tự nhiên Đông Âu? - Nền kinh tế Đông Âu có gì khác biệt so với các khu vực khác châu Âu? Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học bài củ và soạn trước bài “Liên minh châu Âu” hôm sau học - Sưu tầm tranh ảnh và số tư liệu tranh ảnh hoạt động EU V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 67 Ngày dạy……/……/……… ÔN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức tứ bài 47 đến bài 59 Theo yêu cầu kiến thức và kĩ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ, tranh, bảng thống kê số liệu, biểu đồ khí hậu, vẽ biểu đồ (166) Thái độ: Ý thức học tập học sinh II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Vấn đáp, giải vấn đề III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Lược đồ các nước châu Âu, châu Đại dương - Nội dung câu hỏi ôn tập Chuẩn bị HS: Nội dung các bài đã học , SGK… IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Châu Nam Cực HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Biết vị trí địa lí, giới Gồm lục địa Nam cực và các đảo ven lục địa hạn, phạm vi châu Nam - Khí hậu: lạnh khắc nghiệt, thướng có gió bão Cực Nguyên nhân Trình bày và giải thích ( - Địa hình: là cao nguyên băng khổng lồ mức độ đơn giản) đặc điểm tự Nguyên nhân nhiên châu Nam Cực - Động thực vật: + Thực vật không thể tồn Nguyên nhân + Động vật khá phong phú (dẫn chứng) Nguyên nhân - Nam Cực là châu lục không có người cư trú thường xuyên Hoạt động 2: Châu Đại Dương HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Biết vị trí địa lí, phạm Châu Đại Dương gồm lục địa Ô- xtrây- li- a, vi châu Đại Dương các đảo và quần đảo Thái Bình Dương - Phần lớn các đảo, quần đảo có khí hậu nóng Trình bày và giải thích ( ẩm, điều hoà, mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới mức độ đơn giản) số đặc phát triển Nguyên nhân điểm tự nhiên các đảo và - Lục địa Ô- xtrây- li- a: quần đảo, lục địa Ô- xtrây- li- + Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc a Nguyên nhân + Có nhiều động vật độc đáo giới (dẫn chứng) Nguyên nhân - Quần đảo Niu Di-len và phía nam Ô- xtrâyli- a có khí hậu ôn đới Trình bày và giải thích ( - Mật độ dân số thấp giới mức độ đơn giản) số đặc - Dân cư chủ yếu là người nhập cư, có đa điểm dân cư Ô- xtrây- li- a dạng ngôn ngữ và văn hóa Nguyên nhân - Kinh tế phát triển không các nước (167) Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm kinh tế châu Đại Dương - Ô- xtrây- li- a và Niu- di- len có kinh tế phát triển (tên các hàng xuất tiếng và số ngành công nghiệp phát triển) - Các nước còn lại là nước phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên để xuất và du lịch (tên các mặt hàng xuất chính) Hoạt động 3: Châu Âu HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Biết vị trí địa lí, giới - Nằm khoảng các vĩ tuyến 36 0B và 710B, hạn châu Âu trên đồ chủ yếu đới ôn hòa, có ba mặt giáp biển và đại dương Trình bày và giải thích ( - Địa hình: chủ yếu là đồng bằng, bờ biển bị cắt mức độ đơn giản) số đặc xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành điểm tự nhiên châu nhiều bán đảo, vũng vịnh Âu - Khí hậu: phần lớn diện tích có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa Nguyên nhân - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào Tên số sông quan trọng - Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo thay đổi nhiệt độ và lượng mưa (dẫn chứng) - Môi trường ôn đới hải dương: phân bố, đặc điểm (khí hậu, sông ngòi, thực vật) Nguyên Nêu và giải thích ( mức độ nhân đơn giản) khác - Môi trường ôn đới lục địa: phân bố, đặc điểm các môi trường ôn đới hải (khí hậu, sông ngòi, thực vật) Nguyên nhân dương, môi trường ôn đới lục - Môi trường Địa trung hải: phân bố, đặc điểm địa, môi trường địa trung hải, (khí hậu, sông ngòi, thực vật) Nguyên nhân môi trường núi cao châu Âu - Môi trường núi cao: phân bố, đặc điểm (khí hậu, sông ngòi, thực vật) Nguyên nhân Trình bày và giải thích ( - Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ rô pê ô it, mức độ đơn giản) số đặc có đa dạng ngôn ngữ, văn hóa điểm dân cư, xã hội châu - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, cấu dân Âu số già - Tỉ lệ dân thành thị cao Nguyên nhân - Nông nghiệp: tiên tiến, có hiệu qủa cao (dẫn chứng) Trình bày và giải thích ( - Công nghiệp: phát triển sớm, công mức độ đơn giản) số đặc nghiệp đại (dẫn chứng) điểm kinh tế châu Âu - Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển (dẫn chứng), du lịch là ngành quan trọng và là nguồn thu ngoại tệ lớn Trình bày và giải thích - Bắc Âu: Địa hình chủ yếu là núi già, băng hà đặc điểm bậc tự cổ, mạnh là biển, rừng, thủy điện Dân cư (168) nhiên, dân cư, kinh tế các thưa thớt, khai thác tài nguyên hợp lí để phát khu vực châu Âu triển kinh tế - Tây và Trung Âu: có miền địa hình ( núi già, núi trẻ, đồng bằng) Khí hậu, thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, đây là khu vực tập trung đông dân nhất, kinh tế phát triển nhất, tập trung nhiều cường quốc công nghiệp - Nam Âu: Địa hình phần lớn là núi trẻ và cao nguyên, khí hậu địa trung hải (mùa hạ: nóng khô; mùa đông: ấm, mưa nhiều) kinh tế phát triển kém Bắc Âu, Tây và Trung Âu, có nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo, du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng - Đông Âu: Chiếm ½ diện tích châu Âu, chủ yếu là đồng bằng, khí hậu ôn đới lục địa, giàu tài nguyên khoáng sản, các ngành công nghiệp truyền thống giữ vai trò chủ đạo Củng cố: Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại kiến thức đã ôn tập Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà học thuộc nội dung đã học và nội dung ôn tập để hôm sau kiểm tra học kì II - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và giấy nháp trước đến lớp V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ……./……/ …… Tiết 68 Ngày giảng: ……./…… / …… KIỂM TRA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học theo chuẩn KTKN * Nội dung V Châu Đại Dương + 1.2 Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên các đảo và quần đảo, lục địa Ô- xtrây- li- a + 1.3 Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư Ôxtrây- li- a * Nội dung VI Châu Âu (169) + 1.1 Biết vị trí địa lí, giới hạn châu Âu trên đồ + 1.2 Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên châu Âu + 1.3 Nêu và giải thích ( mức độ đơn giản) khác các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao châu Âu + 1.4 Trình bày và giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu + 1.6 Trình bày và giải thích đặc điểm bậc tự nhiên, dân cư, kinh tế các khu vực châu Âu Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ vận dụng, thông hiểu, nhận biết Thái độ: Có ý thức nghiên cứu câu hỏi tốt lúc làm bài II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA: Ổn định lớp: 7a………… IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ CHẲN Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung VI số tiết (lý thuyết: 8/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung V số tiết (lý thuyết: 2/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Thông hiểu Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 42,8% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ : 30% Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : V.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 60% Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 20% ĐỀ LẺ Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung VI số tiết (lý thuyết: 8/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung V số tiết (lý thuyết: 2/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Nhận biết Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.6 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : V.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 42,8% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu: Số câu: (170) Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Số điểm: Tỉ lệ : 50% Số điểm: Tỉ lệ : 30% Số điểm: Tỉ lệ : 20% V ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ CHẲN Câu 1: (2 điểm) So sánh khác khí hậu, sông ngòi, thực vật môi trường ôn đới hải dương và môi trường địa trung hải? Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm vị trí, diện tích, bờ biển châu Âu? Câu 3: (3 điểm) Trình bày phân bố dân cư và tình hình đô thị hóa châu Âu? Câu 4: (3 điểm) Nêu nguồn góc hình thành các đảo và đặc điểm chính khí hậu các đảo thuộc Châu Đại Dương? ĐỀ LẺ Câu 1: (2 điểm) So sánh khác khí hậu, sông ngòi, thực vật môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa? Câu 2: (2 điểm) Em hãy cho biết các ngành kinh tế phát triển các nước Bắc Âu? Câu 3: (3 điểm) Hãy trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, thực vật châu Âu? Câu 4: (3 điểm) Trình bày phân bố dân cư và kinh tế Châu Đại Dương? HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊA ĐỀ CHẲN Câu 1: (2 điểm) Sự khác khí hậu, sông ngòi, thực vật môi trường ôn đới hải dương và môi trường địa trung hải: - Môi trường ôn đới hải dương (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè mát, mùa Đông không lạnh + Sông ngòi: nhiều nước quanh năm, không đống băng + Thực vật: rừng lá rộng sồi, dẻ - Môi trường địa trung hải (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè nóng khô, mùa Thu - Đông không lạnh và có mưa + Sông ngòi ngắn, dốc, mùa Thu – Đông có nhiều nước + Thực vật: cây lá cúng và xanh quanh năm Câu 2: (2 điểm) Vị trí, diện tích, bờ biển châu Âu: - Là phận lục địa Á – Âu, có diện tích trên 10 triệu km2 (0,5 điểm) - Vĩ độ từ 360B đến 710B (0,5 điểm) - Có ba mặt giáp biển, đại dương: Bắc giáp Bắc Băng Dương, Tây giáp Đại Tây Dương, Nam giáp Địa Trung Hải (0,5 điểm) (171) - Bờ biển dài 43000 km, bị cắt xẻ nhiều tạo nhiều bán đảo, vịnh biển (0,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) - Sự phân bố dân cư châu Âu không đồng đều, mật độ trung bình 70 người/km2: (0,5 điểm) + Nơi có mật độ cao: ven biển Tây và Trung Âu, Nam Âu, đồng bằng, thung lũng lớn (0,5 điểm) + Nơi có mật độ thấp: phía Bắc và vùng núi cao (0,5 điểm) - Tình hình đô thị hóa châu Âu: + Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị = 75% đân số (0,5 điểm) + Có 50 thành phố trên triệu dân, nhiều thành phố nối tiếp thành dải đô thị (0,5 điểm) + Quá trình đô thị hóa nông thôn đẩy mạnh (0,5 điểm) Câu 4: (3 điểm) - Nguồn góc hình thành các đảo: (2 điểm) + Niu Dilen và Mê-la-nê-di có nguồn gốc lục địa, tách từ lục địa Ôxtrây-li-a, các đảo trên hai nhóm đảo này núi lửa và động đất tạo thành + Mi-crô-nê-di và Pô-li-nê-di các đảo trên hai nhóm đảo nàu có nguồn gốc san hô và núi lửa tạo thành - Khí hậu các đảo nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới phát triển (1 điểm) ĐỀ LẺ Câu : (4 điểm) Sự khác khí hậu, sông ngòi, thực vật môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa: - Môi trường ôn đới hải dương (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè mát, mùa Đông không lạnh + Sông ngòi: nhiều nước quanh năm, không đống băng + Thực vật: rừng lá rộng sồi, dẻ - Môi trường ôn đới lục địa (1 điểm) + Khí hậu: mùa Đông lạnh khô, Hè nóng + Sông ngòi: nhiều nước mùa Xuân Hạ và có thời kì đống băng vào mùa Đông + Thực vật: từ Bắc xuống Nam có đồng rêu, rừng lá kim,rừng hôn giao, rừng lá rộng, thảo nguyên rừng ven biển Caxpi là vùng hoang mạc Câu 2: (2 điểm) Các nghành kinh tế phát triển các nước Bắc Âu: - Thủy điện (0,5 điểm) - Khai thác nguồn lợi biển (0,5 điểm) - Khai thác nguồn lợi rừng (0,5 điểm) - Chăn nuôi và chế biến sản phẩm từ chăn nuôi (0,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) Đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, thực vật châu Âu: - Địa hình: chủ yếu là đồng bằng, bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh - Khí hậu: phần lớn diện tích có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa Nguyên nhân (172) - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào Tên số sông quan trọng - Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo thay đổi nhiệt độ và lượng mưa (dẫn chứng) Câu 4: (3 điểm) - Sự phân bố dân cư Châu Đại Dương không đều: - Mật độ dân số thấp giới - Dân cư chủ yếu là người nhập cư, có đa dạng ngôn ngữ và văn hóa - Kinh tế phát triển không các nước - Ô- xtrây- li- a và Niu- di- len có kinh tế phát triển: nông nghiệp, công nghiệp - Các nước còn lại là nước phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên để xuất và du lịch VI KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-<3 3-<5 - < 6,5 6,5 - < 8 - 10 7A 7B Rút kinh nghiệm Dặn dò: - Giáo viên nhắc nhở học sinh xem lại nội dung bài làm chuẩn bị thu bài - Giáo viên nhận xét tiết học Củng cố: Về nhà xem tiếp nôi dung bài 60 tiết sau học Ngày soạn: … /… /…… TiÕt 69 Bài 60: Ngày dạy……/……/……… LIÊN MINH CHÂU ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đời và mở rộng liên minh châu Âu - Hiểu rõ mục tiêu Liên minh châu Âu - Liên minh không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế, văn hoá, xã hội với các nước vực và giới - Là tổ chức thương mại hàng đầu và là khu vực kinh tế lớn giới Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ, tranh, bảng thống kê số liệu Thái độ: Giáo dục cho hs biết đoàn kết lại với là có sức mạnh (173) II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Nêu và giải ấn đề, thuyết trình, động nảo, thảo luận… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ quá trình mở rộng liên minh châu Âu Chuẩn bị HS: Một số tranh ảnh tư liệu các hoạt động Liên minh châu Âu IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: không Bài mới: Để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các nước thành viên, mở rộng hợp tác, tăng cường khả cạnh tranh xu hướng toàn cầu hóa kinh tế giới, nhiều các tổ chức, hình thức liên minh đời khối thị trường chung Mê-Cô-Xua các nước Nam Mĩ, khối mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA), khối thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA)…trong đó liên minh châu Âu (EU) lên là tổ chức hợp tác toàn diện nhất, trung tâm thương mại hàng đầu giới Hoạt động 1: I Sự mở rộng Liên minh châu Âu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Quan sát lược đồ hình 60.1 nhận xét: Liên minh châu Âu mở GV Giai đoạn đầu năm 1958 liên minh bao rộng bước qua nhiều giai gồm các nước thành viên nào? đoạn, đến năm 1995 đã gồm 15 GV Giai đoạn năm 1973 liên minh bao gồm thành viên và đangcó xu hướng thêm các nước thành viên nào? tăng thêm GV Hiện liên minh bao gồm bao nhiêu nước thành viên? Phần lớn các thành viên thuộc khu vực nào châu Âu? GV Những nước nào hợp tác chặc chẽ với liên minh châu Âu? Hoạt động 2: II Liên minh châu Âu mô hình liên minh toàn diện giới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV giảng giải cho học sinh các vấn đề - Có quan lập pháp là Nghị chứng tỏ liên minh là mô hình liên minh toàn viện châu Âu diện - Có chính sách kinh tế chung, hệ thống tiền tệ chung (Nội dung này không nên để học sinh tự làm - Có quốc tịch chung cùng với việc cá nhân vì có nhiều khái niệm khó quốc tịch nước sinh sống Nghị viện, hệ thống tiền tệ, quốc tịch) - Chú trọng bảo vệ tính đa dạng văn hoá , ngôn ngữ, văn hoá, Cho HS quan sát hình 60.2 biểu tính thống ngôn ngữ, đào tạo nghề tiền tệ liên minh Hoạt động 3: III Liên minh châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu giới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC (174) HS Quan sát hình 60.3 nhận xét: Chiếm tỉ trọng 40% hoạt HS thảo luận nhóm để trả lời các vấn đề sau: động ngoại thương giới GV So sánh tỉ lệ hoạt động thương mại Liên minh không ngừng mở liên minh với châu Á và Bắc Mĩ so với toàn rộng quan hệ với các nước và giới? Từ đó có nhận xét gì hiệu qủa các tổ chức kinh tế trên toàn thương mại tổ chức liên minh hàng đầu cầu giới? GV Liên minh có mối quan hệ với các khu vực kinh tế nào? GV giảng giải thêm mối quan hệ liên minh với giới không dừng lại quan hệ thương mại mà còn mở rộng quan hệ văn hoá – khoa học Củng cố: - Chứng minh liên minh châu Âu là liên minh toàn diện nhất? - Làm bài tập số Hướng dẫn học sinh học bài nhà: - Về nhà làm bài tập còn lại SGK - Chuẩn bị và soạn trước nội dung bài thực hành hôm sau học - Chuẩn bị đồ dùng học tập để vẽ biểu đồ - Xem lại toàn các kiến thức châu Âu để làm bài thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: … /… /…… Tiết 70 Ngày dạy……/……/……… Bài 61: THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vị trí địa lí số quốc gia châu Âu theo các cách phân loại khác - Nắm vững cách vẽ biểu đổ cấu kinh tế quốc gia châu Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ, vẽ biểu đồ Thái độ: Uốn nắn học sinh cách vẽ biểu đồ, thận trng lúc tính toán và vẽ II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: Vấn đáp, hướng dẩn, thảo luận, động nảo, vẽ… III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Lược đồ các nước châu Âu Chuẩn bị HS: SGK, Đồ dùng học tập, vỡ vẽ… (175) IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: - Chứng minh liên minh châu Âu là liên minh toàn diện nhất? - Chứng minh liên minh châu Au là tổ chức thương mại hàng đầu giới? Bài mới: Hoạt động 1: Xác đinh vị trí số quốc gia châu Âu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC GV giới thiệu cho HS rõ + Các quốc gia Bắc Âu gồm: Na Uy, Thuỵ cách biểu đồ Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len hay lược đồ hành chính + Các quốc gia Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, châu lục: Tây Ban Nha,I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô- Nội dung biểu hiện: Các quốc vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-g rô, Ma-xê-đô-nigia châu lục a, Hi Lạp - Hình thức biểu hiện: + Các quốc gia Đông Âu gồm: Lát-vi, Lit-va, + Mỗi quốc gia có ghi tên Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na Môn-đô-va, quốc gia, tên thủ đô Liên Bang Nga vị trí thủ đô và quốc + Các quốc gia Tây và Trung Âu gồm: gia đó - Các nước ven biển Ban-tích: Đan Mạch, Đức, + Mổi quốc gia gần Ba Lan khu vực phân biệt các - Các nước ven Đại Tây Dương: Hà Lan, Đức, màu khác Pháp, Bỉ GV cho tiến hành xác định - Hai quốc đảo: Anh, Ai-len theo yêu cầu bài thực hành - Các nước nằm Trung Âu: Séc, Áo, Thuỵ Sĩ, SGK Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, An-ba-ni, Nam Tư - Nêu tên và xác định vị trí + Các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (đến số quốc gia thuộc các khu 1995) vực Bắc Âu ,Tây Âu ,Trung *Bắc Âu: Thuỵ Điển, Phần Lan Âu, Nam Âu, Đông Âu *Tây và Trung Âu: Anh, Pháp ,Aixơlen, Hà - Xác định vị trí các quốc gia lan, Đức, Áo, Lucxembua, Bỉ, Đan Mạch thuộc liên minh châu Âu *Nam Âu: Hy lạp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ cấu kinh tế và nhận xét trình độ phát triển kinh tế số quốc gia châu Âu: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC - Biểu đồ để biểu - Có cách: cấu có dạng là biểu đồ + Biểu đồ tròn tròn và biểu đồ cột dạng chồng + Biểu đồ cột (khối) (GV nên chọn hai + Nhận xét: loại này để hướng dẫn học sinh - Cả Pháp và Ucraina là các nước công vẽ) nghiệp phát triển Song Pháp có trình độ phát - Hướng dần HS cách vẽ biểu triển cao Ucraina đồ tròn Pháp và Ucrai na - Ngành dịch vụ Pháp chiếm tới gần 71% theo trình tự: (trong Ucraina chiếm 47,5%) Nông lâm và ngư nghiệp Pháp chiếm phần ít 3% (trong Ucraina chiếm 14%) - Biểu đồ tỉ trọng ba khu vực kinh tế (176) tổng sản phẩm nước Pháp GV hướng dẫn vẽ biểu đồ cấu kinh tế Pháp Noâng laâm vaø ngö nghieäp coâng nghieäp vaø xây dựng Học sinh tự vẽ biểu đồ dòch vuï cấu kinh tế Ucrai na Nhận xét: Với biểu đồ tròn hay cột dạng chồng ta cần nhận xét - Biểu đồ tỉ trọng ba khu vực kinh tế theo hướng sau: - Cơ cấu kinh tế gồm các ngành tổng sản phẩm nước Ucraina chính nào? - Nêu tỉ trọng nghành Noâng laâm vaø kinh tế? ngö nghieäp - Ngành kinh tế nào chiếm tỉ coâng nghieäp vaø xây dựng trọng lớn nhất? dòch vuï - So sánh biểu đồ ta có nhận xét gì trình độ phát triển kinh tế quốc gia trên? 90 Củng cố: 80 - Hs xác định lại các nước lược đồ - Học sinh làm bài tập giáo viên chuẩn6 0bị sẳn East Hướng dẫn học sinh học bài nhà:54 00 West Về nhà ôn lại nội dung đã học chương trình lớp và chuẩn bị SGK Northlớp xem 30 bước vào học trước nội dung các bài để sau nghỉ hè V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:1 0 ……………………………………………………………………………………… st Qtr nd Qtr rd Qtr th Qtr Ngày soạn: … /… /…… Ngày dạy……/……/……… TÊN BÀI DẠY I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kỹ năng: Thái độ: II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC: III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: Chuẩn bị HS: IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: (tên hoạt động) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Hoạt động 2: (tên hoạt động) NỘI DUNG KIẾN THỨC (177) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 3: (tên hoạt động) HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Củng cố: Hướng dẫn học sinh học bài nhà: V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (178)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dia li 7 20132014, giao an dia li 7 20132014