0

Khoá luận đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác đá vôi của mỏ đá nà cà tới môi trường xung quanh tại xã nguyên phúc, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

67 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG ĐỨC TRỌNG “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐÁ VÔI CỦA MỎ ĐÁ NÀ CÀ TỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Liên thơng : Khoa học môi trường : Môi trường : 2017-2019 THÁI NGUYÊN - 2019 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG ĐỨC TRỌNG “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC ĐÁ VÔI CỦA MỎ ĐÁ NÀ CÀ TỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC, HUYỆN BẠCH THƠNG, TỈNH BẮC KẠN” KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thông Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K49 LT – KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2017-2019 Giảng viên hướng dẫn : Th.s Dương Thị Minh Hòa THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu cho em suốt năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo hướng dẫn: ThS.Dương Thị Minh Hịa người tận tình giúp đỡ, động viên em suốt thời gian thực tập Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh chị Công ty TNHH Thái Bắc tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành khóa luận Em khơng qn gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ln động viên, giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn Do kiến thức kinh nghiệm cịn hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, chỉnh sửa từ q thầy bạn đọc để khóa luận em hoàn thiện Sau em xin chúc tồn thể thầy, khoa Mơi Trường, lời chúc sức khỏe, thành công công việc sống Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên … tháng năm 2019 Sinh viên Đặng Đức Trọng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tên vị trí điểm lấy mẫu phân tích 18 Bảng 3.2: Phương pháp phân tích mẫu môi trường 20 Bảng 4.1: Bảng toạ độ điểm khép góc ranh giới mỏ ……………………23 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp thiết bị sử dụng cho công tác khai thác 27 Bảng 4.3: Biên chế lao động mỏ 29 Bảng 4.4: Nguồn phát sinh khí bụi, khí thải độc hại 35 Bảng 4.5: Đặc trưng nguồn ô nhiễm không khí mỏ 36 Bảng 4.6: Lượng khí thải phát sinh sử dụng nhiên liệu 40 Bảng 4.7: Kết phân tích trạng mơi trường nước thải sản xuất khu vực mỏ 43 Bảng 4.8: Kết phân tích trạng môi trường nước thải sinh hoạt khu vực mỏ 44 Bảng 4.9: Kết đo phân tích chất lượng mơi trường nước mặt khu vực mỏ ………………………………………………………………………………….45 Bảng 4.10: Kết phân tích đánh giá chất lượng mơi trường đất 46 Bảng 4.11: Kết phân tích chất lượng mơi trường khơng khí tuyến đường vào mỏ 48 Bảng 4.12: Kết phân tích chất lượng mơi trường khơng khí khu vực mỏ 49 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Ranh giới khai thác mỏ Nà Cà 24 Hình 4.2: Sơ đồ cơng nghệ khai thác 25 Hình 4.3: Sơ đồ quy trình dây chuyền nghiền sàng 26 Hình 4.4: Sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất mỏ 29 Hình 4.5: Biểu đồ kết phân tích đánh giá chất lượng mơi trường đất 47 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BKHCN Ban Khoa học Công nghệ CBCNV Cán công nhân viên CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam KHCN Khoa học công nghệ NQ/CP Nghị phủ NQ/TW Nghị trung ương QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.2 Tình hình khai thác đá Thế giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình khai thác chế biến đá vôi Thế giới 10 2.2.2 Tình hình khai thác đá vơi Việt Nam 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thực thời gian thực 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 17 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu 18 3.4.3 Phương pháp tổng hợp, so sánh, viết báo cáo 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1.Tổng quan mỏ đá Nà Cà 23 4.1.1.Vị trí địa lý 23 vi 4.1.2.Quy mô công suất khai thác 23 4.1.3 Công nghệ khai thác chế biến 25 4.1.4 Máy móc thiết bị dự án 27 4.1.5 Nguyên vật liệu dự án 28 4.1.6.1 Sơ đồ quản lý sản xuất 28 4.1.6.2 Biên chế suất lao động 29 4.3 Đánh giá trạng môi trường xung quanh khu vực mỏ đá Nà Cà 42 4.3.1 Đánh giá trạng môi trường nước mặt khu vực mỏ đá Nà Cà 42 4.3.2 Hiện trạng môi trường đất khu vực xung quanh mỏ đá Nà Cà 46 4.3.3 Hiện trạng mơi trường khơng khí xung quanh mỏ đá Nà Cà 48 4.4 Đánh giá chung đề xuất giải pháp 49 4.4.1 Đánh giá chung 50 4.4.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu khắc phục ô nhiễm 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị ……………………………………………………………….63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, bối cảnh toàn cầu nói chung với phát triển kinh tế - xã hội vấn đề mơi trường ngày quan tâm trọng, lẽ mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sống người, vấn đề lớn khơng ảnh hưởng đến hệ mà cịn để lại ảnh hưởng nặng nề cho hệ tương lai Sự ô nhiễm, suy thối cố mơi trường diễn ngày mức độ cao, nguyên nhân trực tiếp hoạt động người tác động vào môi trường tự nhiên đặc biệt hoạt động khai khoáng có tác động tiêu cực tới mơi trường sống người Hoạt động khai thác khoáng sản nước ta tăng trưởng quy mô việc áp dụng công nghệ tiên tiến, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước Tuy hoạt động gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh khu vực khai thác chế biến, gây ảnh hưởng mạnh mẽ lâu dài Biểu rõ việc khai thác sử dụng thiếu hiệu nguồn khoáng sản tự nhiên gây tác động xấu tới chất lượng mơi trường đất, nước, khơng khí, cảnh quan sinh thái môi trường, làm ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng đất, nước, tiềm ẩn nguy tích tụ phát tán chất thải ngồi mơi trường Những hoạt động phá vỡ mức cân sinh thái hình thành từ hàng chục triệu năm gây ô nhiễm nặng nề đến môi trường, trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu mang tính trị xã hội quốc gia Trong năm gần đây, nhu cầu sử dụng đá làm vật liệu xây dựng nước nói chung tỉnh Bắc Kạn nói riêng ngày gia tăng Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế huyện Bạch Thơng nói riêng tỉnh Bắc Kạn nói chung, UBND tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy phép khai thác số 460/GP-UBN ngày 05 tháng năm 2013, cho phép Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng phép khai thác đá vôi mỏ Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn kề từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2039, với mục tiêu cung cấp nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng thông thường địa bàn huyện Bạch Thông huyện lân cận Hoạt động khai thác đá vơi có tác động tiêu cực tới mơi trường có biến đổi trạng thái rừng, thay đổi cấu trúc bề mặt địa hình, hình thành cơng trình cố định mặt Xuất phát từ vấn đề tình hình trạng mơi trường trên, em thực đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác đá vôi mỏ đá Nà Cà tới môi trường xung quanh xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích - Tìm hiểu tình hình khai thác đá vôi mỏ đá vôi Nà Cà xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác đá mỏ đá Nà Cà tới môi trường xung quanh - Đề xuất biện pháp quản lí cho đơn vị khai thác việc sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu hoạt động khai thác mỏ đá Nà Cà tới môi trường người 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Áp dụng kiến thức học trường vào thực tế - Nâng cao hiểu biết kiến thức thực tế, bổ sung tài liệu cho học tập - Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau trường 45 (20°C) 8,2 mg/l; Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 20 mg/l; Tổng N
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác đá vôi của mỏ đá nà cà tới môi trường xung quanh tại xã nguyên phúc, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn , Khoá luận đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác đá vôi của mỏ đá nà cà tới môi trường xung quanh tại xã nguyên phúc, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn