0

Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao việt nam

119 1,068 2
  • Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 21:36

Luận văn, khóa luận, tiểu luận, báo cáo, đề tài Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Hà thị quế anh đặc trng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh hoa trong ca dao việt nam luận văn thạc sĩ ngữ văn VINH - 2007 1 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh Hà thị quế anh đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ ngữ, hình ảnh hoa trong ca dao việt nam Chuyên ngành: lí luận ngôn ngữ Mã số: 60.22.01 luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn: PGS TS. Phan mậu cảnh VINH - 2007 2 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn người hướng dẫn khoa học - PGS-TS. Phan MËu C¶nh. Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa Ngữ văn, khoa Sau đại học Trường đại học Vinh. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan: Thư viện Quốc gia Hà Nội, Viện Ngôn ngữ, Trung t©m th«ng tin t liÖu Trường Đại học Vinh, Thư viện tỉnh NghÖ An . đã cung cấp th«ng tin vµ tài liệu để chúng tôi hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè - những người đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên và đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi hoàn thành luận văn. Ngày 05 tháng 12 năm 2007 Tác giả Hµ ThÞ QuÕ Anh 3 Mục lục Trang Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Lịch sử vấn đề . 1 3. Đối tợng và nhiệm vụ nghiên cứu . 5 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 5. Phơng pháp nghiên cứu . 5 6. Đóng góp của đề tài 6 7. Cấu trúc luận văn . 6 Chơng 1: Những vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài 7 1.1. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá . 7 1.1.1. Khái niệm về văn hoá 7 1.1.2. Khái niệm về ngôn ngữ . 7 1.1.3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá 8 1.2. Biểu tợng văn hoá và biểu trng . 10 1.2.1. Biểu tợng văn hoá . 10 1.2.2. Biểu trng 10 1.2.3. Các hình ảnh biểu trng trong tác phẩm văn học 11 1.3. Ca dao Việt Namcác hình ảnh thờng gặp trong ca dao Việt Nam 14 1.3.1. Ca dao Việt Nam . 14 1.3.2. Nội dung của ca dao . 18 1.3.3. Phân loại ca dao 19 1.3.4. Các hình ảnh thờng gặp trong ca dao Việt Nam . 22 1.4. Tiểu kết . 28 Chơng 2: Hoa và hoạt động ngữ pháp của từ ngữ chỉ về hoa trong ca dao Việt Nam 29 2.1. Đặc điểm của hoa trong đời sống và hoa trong nghệ thuật 29 2.1.1. Đặc điểm của hoa trong đời sống 29 2.1.2. Đặc điểm của hoa trong nghệ thuật 31 2.2. Các từ ngữ chỉ về hoa trong ca dao Việt Nam . 33 2.2.1. Số liệu thống kê . 33 2.2.2. Phân loại tên các loài hoa . 37 2.3. Hoạt động ngữ pháp của từ ngữ chỉ hoa trong ca dao Việt Nam 41 4 2.3.1. Tên các loài hoa làm chủ ngữ 41 2.3.2. Tên các loài hoa làm vị ngữ 42 2.3.3. Tên các loài hoa làm bổ ngữ . 43 2.3.4. Tên các loài hoa làm định ngữ 45 2.4. Cấu trúc có từ ngữ chỉ về hoa thờng gặp . 46 2.4.1. So sánh trực tiếp, so sánh có từ so sánh 47 2.4.2. So sánh nửa trực tiếp, so sánh không có từ so sánh 49 2.4.3. So sánh gián tiếp, kiểu so sánh hàm ẩn 50 2.4.4. So sánh vừa trực tiếp, vừa gián tiếp . 50 2.5. Tiểu kết . 52 Chơng 3: Đặc điểm về ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ về hoa trong ca dao Việt Nam . 53 3.1. Các từ ngữ chỉ về hoa có ý nghĩa cụ thể 53 3.2. Nghĩa thực của các từ ngữ chỉ về hoa . 55 3.2.1. Tìm hiểu chung về ý thực 55 3.2.2. ý nghĩa thực của tên các loài hoa trong ca dao Việt Nam 55 3.3. Các ý nghĩa biểu trng về hoa trong ca dao Việt Nam . 59 3.3.1. Hàm ý biểu trng của tên hoa trong kho tàng ca dao Việt Nam . 62 3.3.2. Một vài so sánh về ý nghĩa biểu trng giữa từ ngữ, hình ảnh hoa trong ca dao với từ ngữ, hình ảnh hoa trong các thơ khác 99 3.4. Tiểu kết . 108 Kết luận 109 Tài liệu tham khảo 111 Phụ lục 118 Một số hình ảnh về các loài hoa 5 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Ca dao dân ca là những sáng tác trữ tình đợc phổ biến rộng rãi và có sức sống lâu bền vào bậc nhất có giá trị về nhiều mặt trong văn học Việt nam. Nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu ca dao, tiếp cận, nghiên cứu, phát hiện những cái hay, cái đẹp, những giá trị thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc ẩn chứa trong lớp ngôn từ giản dị mà súc tích của các câu hát dân gian. Ca dao việt Nam là một nguồn t liệu vô cùng quý báu và phong phú, có thể khai thác tiìm hiểu từ nhiều góc độ, trong đó có việc tìm hiểu nó từ góc độ ngôn ngữ học. Đề tài này là sự tiếp tục tìm hiểu ca dao nhng từ phơng diện ngôn ngữ, văn hoá. 1.2. Trong hệ thống từ ngữca dao sử dụng, ngoài việc lặp đi lặp lại nhiều lần từ ngữ chỉ về trăng, về chim muông, cây cỏ thì hệ thống từ ngữ chỉ về hoa khá phổ biến. Đề tài này tìm hiểu các từ ngữ chỉ về hoa trong ca dao là nhằm góp phàn làm rõ vai trò của hoa ttrong việc thể hiện các hình ảnh, các giá trị ngữ nghĩa biểu trng trong kho tàng ca dao ngời Việt. Vì những lí do trên, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài Đặc trng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao Việt Nam 6 với mong muốn bớc đầu phác họa một cái nhìn tổng thể về biểu trng hoa trong thể loại thơ dân gian này. Từ đó muốn góp thêm một tiếng nói vào xu hớng ngữ văn học bằng biểu trng đang đợc giới nghiên cứu quan tâm. Kết quả nghiên cứu đề tài cũng có ý nghĩa rất thiết thực đối với chúng tôi khi giảng dạy tác phẩm ca dao trong nhà trờng. 2. Lịch sử vấn đề Lịch sử nghiên cứu về ca daocác cấp độ khac nhau. Đây là lĩnh vực đợc rất nhiều nhà nghiên cứu ca dao từ nhiều góc độ: văn học dân gian, thi pháp học, văn hoá học Nh chúng tôi đã nói ở phần trên, việc nghiên cứu biểu tợng nghệ thuật trong ca dao Việt Nam đã và đang là vấn đề đợc rất nhiều ngời quan tâm, khám phá, phát hiện nhiều điều mới mẻ từ thế giới các biểu tợng, biểu trng và kho tàng ngôn ngữ đồ sộ của ca dao. Theo nh chúng tôi tìm hiểu và đợc biết, ngời đầu tiên đề cập trực tiếp đến vấn đề biểu tợng trong ca dao là Vũ Ngọc Phan- soạn giả của bộ sách Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam Trong công trình này, tác giả nhấn mạnh một đặc điểm trong t duy hình tợng của nhân dân Việt Nam về cuộc đời, đời ngời là so sánh với đời là con và con bống [60, tr 79]. Ngời lao động đã lấy những con vật nhỏ bé ấy để tợng trng cho vài nét đời sống của mình. Tác giả Đặng Văn Lung trong bài viết Những yếu tố trùng lặp trong ca dao trữ tình, khi nghiên cứu biểu tợng trong ca dao lại xem nó là những yếu tố trùng lặp về hình ảnh và ngôn từ [51]. Năm 1988 tác giả Hà Công Tài với bài Biểu tợng trăng trong thơ ca dân gian và tác giả Bùi Công Hùng với bài Biểu tợng thơ ca đã trình bày những vấn đề về khái niệm nghệ thuật một cách chi tiết hơn, kết hợp với việc phân tích một số biểu tợng trong ca dao trong đó có biểu tợng trăng. Trong hai năm 1991-1992, trên Tạp chí Văn hoá dân gian, tác giả Trơng Thị Nhàn có hai bài viết Giá trị biểu trng nghệ thuật của một số vật thể nhân 7 tạo trong ca dao và Tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật ca dao qua một tín hiệu thẩm mỹ, tác giả đã tìm hiểu ý nghĩa biểu trng của các vật thể nh khăn, áo, gi- ờng, chiếuvà tín hiệu thẩm mỹ sông. Từ đó tác giả kết luận khả năng biểu tr- ng hoá nghệ thuật của các vật thể trong ca dao góp phần tạo nên một nét đặc tr- ng rất cơ bản trong ngôn ngữ nghệ thuật ca dao tính khái quát cao, tính hàm súc và ý tại ngôn ngoại [51, tr 52]; Sông là một yếu tố mang ý nghĩa thẩm mỹ giàu sức khái quát nghệ thuật, tham gia vào hệ thống biểu hiện của ngôn ngữ nghệ thuật ca dao, sông có gí trị của một tín hiệu thẩm mỹ [52]. Năm1995, luận án phó tiến sĩ Sự biểu đạt bằng ngôn ngữ các tín hiệu thẩm mỹ không gian trong ca dao của Trơng Thị Nhàn tiếp tục nghiên cứu một loạt biểu tợng không gian nh: núi, rừng, sông, ruộng, bến, đình, chùa góp phần đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu biểu tợng ca dao trên cả hai phơng diện: lý thuyết và ứng dụng thực hành. Năm 1992, trong công trình nghiên cứu về Thi pháp ca dao . tác giả Nguyễn Xuân Kính giành hẳn một chơng để viết về các biểu tợng nh: trúc, mai, hoa nhài và so sánh ý nghĩa của các biểu tợng đó trong văn học viết. Từ đó, tác giả gợi lên một vấn đề cần đợc quan tâm khi xác định nghĩa của biểu tợng: Tuy cùng viết về một biểu tợng nhng dòng thơ dân gian và bác học đã miêu tả khác nhau [46, 125]. Bài viết Công thức truyền thống và đặc trng cấu trúc của ca dao trữ tình, Đăng trên Tạp chí Văn học, 1997 của Bùi Mạnh Nhị là sự tiếp nối mạch nghiên cứu về biểu tợng của những ngời đi trớc. Theo tác giả, công thức truyền thống của ca dao có nhiều loại, biểu tợng là một trong số đó và biểu tợng chính là chìa khoá mở bí mật đặc trng cấu trúc của những sáng tác thơ ca trữ tình dân gian. Năm 1998, tác giả Phạm Thu Yến trong cuốn Những thế giới nghệ thuật ca dao đã giành một số trang để khảo sát, nghiên cứu biểu tợng trong thơ ca trữ tình dân gian tơng đối toàn diện (khái niệm biểu tợng, phân biệt biểu tợng với 8 ẩn dụ, khẳng định biểu tợng- yếu tố nghệ thuật đặc thù gắn với đặc trng thể loại, sự hình thành và phát triển của biểu tợng thơ ca dân gian Tuy nhiên, nh tác giả đã viết Những điều trình bày trên vẫn mang ý nghĩa mở, ý nghĩa đặt vấn đề chứ cha giải quyết triệt để. Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Điệp trong bài Tìm hiểu nguồn gốc biểu tợng trong ca dao Việt Nam (Kỷ yếu Khoa học khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hồ Chí Minh, 1999) đã phân chia các biểu tợng chủ yếu hình thành từ ba nguồn sau: - Những biểu tợng xuất phát từ phong tục tập quán của con ngời Việt Nam, từ quan niệm dân gian tín ngỡng dân gian trầu cau, cây đa, vuông tròn . - Những biểu tợng xuất phát từ văn học cổ Việt NamTrung Quốc: Thuý Kiều - Kim Trọng, Ngu Lang - Chức Nữ, dây tơ hồng, ông Tơ bà Nguyệt, trăng già - Những biểu tợng xuất phát từ sự quan sát trực tiếp hàng ngày của nhân dân: hoa sen, hoa đào, con cò, con bống, trăng, thu Nh vậy, theo tác giả biểu tợng hoa là biểu tợng hình thành từ nguồn thứ ba - từ sự quan sát trực tiếp hàng ngày của nhân dân, từ các biến thể của nó: ông Tơ bà Nguyệt, trăng già lại xuất phát từ nguồn văn học cổ. Đây là gợi ý quan trọng cho chúng tôi khi thực hiện đề tài. Gần đây, một số biểu tợng đã đợc nghiên cứu tơng đối kĩ ỏ bình diện văn hoá cũng nh bình diện văn học đem lại cho ngời đọc nhiều hiểu biết thú vị và sâu sắc nh các bài viết: Biểu tợng hoa đào Biểu tợng hoa sen Biểu tợng hoa hồng của Nguyễn Phơng Châm, in trên Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, 2001 - 2002; Biểu tợng hoa trong ca dao ngời Việt của Đỗ Thị Hoà; Biểu tợng con chim quyên của Triều Nguyên; Biểu tợng chiếc áo trong đời sống tinh thần ngời Việt Biểu tợng đôi giày trong văn học và trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam của Nguyễn Thị Ngân Hoa, Tạp chí Ngôn ngữ. Biểu tợng nhìn từ cấp độ văn hoá ngôn ngữ, in trong Ngữ học trẻ, 2002 và sự phát triển ý nghĩa 9 của một biểu tợng - qua ngữ liệu trăng trong thơ Hàn Mặc Tử cũng của tác giả Nguyễn Thị Ngân Hoa. Đáng chú ý là bài viết Hàm ý biểu trng của từ ngữ của hoa và tên hoa trong ca dao của Hà Thị Quế Hơng, in trong Ngữ học trẻ, 2002, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều vấn đề lý thuyết và dẫn chứng cụ thể khi nghiên cứu đề tài. Tóm lại, xét theo hành trình nghiên cứu biểu tợng nói chung và biểu tợng trong ca dao nói riêng, chúng tôi nhận thấy cha có một công trình nào đi sâu vào nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và sâu sắc về vấn đề ngữ phápngữ nghĩa của từ ngữ, hình ảnh hoa trong ca dao. Khoảng trống ấy đã gợi mở cho chúng tôi quyết định lựa chọn và bắt tay vào thực hiện đề tài này. 3. Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu của luận văn này chính là những ý nghĩa biểu trng của từ ngữ hình ảnh Hoa trong ca dao truyền thống ngời Việt. Trong rất nhiều bộ sách su tầm, tuyển chọn, giới thiệu ca dao Việt Nam, chúng tôi lựa chọn t liệu Kho tàng ca dao ngời Việt do Nguyễn Xuân Kính và Phan Đăng Nhật chủ biên để khảo sát. T liệu này gồm 4 tập, đợc tuyển chọn từ 37 t liệu gốc (46 tập) vừa Hán Nôm, vừa Quốc ngữ, chủ yếu tập hợp những lời ca dao ra đời từ trớc cách mạng tháng Tám. Đây là công trình biên soạn quy mô, công phu, khoa học với số lời ca dao đạt đến mức kỷ lục: 11825 lời (cha kể các dị bản). 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nhiệm vụ đầu tiên khi thực hiện đề tài này là tổng hợp các tài liệu và tiến hành khảo sát sự xuất hiện của từ ngữ, hình ảnh Hoa trong ca dao. 4.2. Từ những vấn đề lý thuyết về biểu tợng, biểu trng soi chiếu vào để phác thảo đợc diện mạo cấu trúc ngữ nghĩa của từ ngữ, hình ảnh Hoa. 4.3. Phân tích và miêu tả hoạt động ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh Hoa. 4.4. Phân tích và miêu tả những ý nghĩa cụ thể của từ ngữ, hình ảnh Hoa. 10 . Hoa và hoạt động ngữ pháp của các từ ngữ chỉ về Hoa trong ca dao Việt Nam. Chơng 3: Đặc điểm về ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ về Hoa trong ca dao Việt Nam. . ca dao ngời Việt. Vì những lí do trên, chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài Đặc trng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao việt nam , Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ pháp của từ ngữ, hình ảnh các loài hoa trong ca dao việt nam

Từ khóa liên quan