GA TUAN 12CKTKNBVMT3Cot

26 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:41

- Yêu cầu hs đọc thầm phần nấu ăn và nêu nội dung đã học - Nhận xét - Chia lớp thành 3 nhóm, cho các nhóm thảo luận chọn phần thực hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên - Gọi đại[r] (1)Thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2012 Tập đọc: MÙA THẢO QUẢ I MỤC TIÊU: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị rừng thảo - Hiểu ND: Vẻ đẹp và sinh sôi rừng thảo (Trả lời các CH SGK) - HS khá, giỏi nêu tác dụng cách dùng từ, đặt câu để miêu tả vật sinh động - Giáo dục học sinh có ý thức làm đẹp môi trường gia đình, môi trường xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa bài Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) Cây bàng - Học sinh đọc diễn cảm bài thơ, trả lời - Giáo viên nhận xét cho điểm câu hỏi Bài mới: Hoạt động 1: Luyện đọc (10’) - Gọi HS đọc bài - Rèn đọc: Đản Khao, lướt thướt, Chin San, - Học sinh khá giỏi đọc bài sinh sôi, chon chót - Bài chia làm đoạn - Yêu cầu học sinh đọc nối - học sinh nối tiếp đọc đoạn đoạn Theo dõi sửa lỗi phát âm, giọng - Học sinh đọc thầm phần chú giải đọc em - HS luyện đọc theo cặp - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài - HS đọc toàn bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (12’) - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn - Lưu ý học sinh đọc đoạn văn với giọng - Học sinh đọc đoạn chậm rãi, êm ái - Học sinh đọc nhấn giọng từ ngữ báo + Câu hỏi 1: Thảo báo hiệu vào mùa hiệu mùi thơm cách nào? Cách dùng từ đặt câu đoạn - Thảo báo hiệu vào mùa mùi đầu có gì đáng chú ý? thơm đặc biệt quyến rũ lan xa, làm cho - GV kết hợp ghi bảng từ ngữ gợi tả gió thơm … - Yêu cầu học sinh nêu ý - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - HS nêu: Thảo báo hiệu vào mùa - Câu hỏi 2: Tìm chi tiết cho thấy cây - Học sinh đọc đoạn thảo phát triển nhanh? - Qua năm, hạt thảo đã thành • Giáo viên chốt lại cây, cao tới bụng người… - Yêu cầu học sinh nêu ý - HS nhận xét - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - HS nêu + Câu hỏi 3: Hoa thảo nảy đâu? - Học sinh đọc đoạn Khi thảo chín, rừng có nét gì đẹp? - Nảy gốc cây • GV chốt lại - HS trả lời + Yêu cầu HS nêu ý đoạn - Lớp nhận xét - Ghi từ ngữ bật - Thấy cảnh rừng thảo đầy Hoạt động 3: Đọc diễn cảm (8’) hương thơm và sắc đẹp thật quyến rũ - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài - Hướng dẫn HS kĩ thuật đọc diễn cảm - Học sinh nêu cách ngắt nhấn giọng - Cho học sinh đọc đoạn - 1, học sinh đọc toàn bài - Giáo viên nhận xét - HS luyện đọc (2) - Hướng dẫn HS nêu nội dung chính Củng cố: (3’) - Em có suy nghĩ gì đọc bài văn - Thi đua đọc diễn cảm Dặn dò: (2’) - Chuẩn bị: “Hành trình bầy ong” - Nhận xét tiết học - Thảo luận và nêu ý chính bài: “Bài văn tả vẻ đẹp và sinh sôi rừng thảo quả.” - Học sinh trả lời - Học sinh đọc toàn bài Toán NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000; I MỤC TIÊU: + Nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; … + Chuyển đổi đơn vị đo số đo độ dài dạng số thập phân - BT cần làm: Bài 1; Bài II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi quy tắc – bài tập 3, bảng con, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐBT Bài cũ: (5’) - Học sinh sửa bài 3/56 - HS đọc kết bài làm - Giáo viên nhận xét và cho điểm - Lớp nhận xét Bài mới: (30’) Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 Hoạt động 1: H.dẫn cách nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000 - Giáo viên nêu ví dụ - Yêu cầu học sinh nêu kết - Học sinh ghi kết vào - HDHS đặt tính và tính: bảng 27 , 867 53 ,286 - Học sinh nhận xét giải thích x 10 x 100 cách làm (có thể học sinh giải ❑❑ ❑❑ thích phép tính đọc ® (so 278,67 5328,6 sánh) kết luận chuyển dấu phẩy sang phải chữ số) - Yêu cầu học sinh nêu quy tắc - Học sinh thực -Giáo viên nhấn mạnh thao tác: chuyển Lưu ý:37,561 ´ 1000 = 37561 dấu phẩy sang bên phải - Học sinh nêu quy tắc - GV chốt lại và dán ghi nhớ lên bảng - Học sinh tự nêu kết luận Hoạt động 2: Luyện tập SGK Bài 1: - Lần lượt học sinh lặp lại - Gọi học sinh nhắc lại quy tắc nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 - Học sinh đọc đề - Giáo viên chốt lại - Học sinh làm bài cách tính Bài 2: nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Học sinh sửa bài - Nhận xét, sửa sai Bài 3: (nếu còn thời gian) - Học sinh đọc đề - Cho HS nêu yêu cầu đề bài - HS lên bảng làm bài, lớp làm HSKG - Thu tập chấm vào BT3 10,4dm = 104cm; 12,6m = 1260cm (3) 0,856m = 85,6cm; 5,75dm = 57,5cm - Nhận xét ghi điểm Củng cố, dặn dò: (3’) - Gọi HS nêu lại quy tắc nhân - Chuẩn bị: “Luyện tập” - HS nêu yêu cầu bài - HS làm bài trên bảng, lớp làm vào 10l dầu hỏa cân nặng là: 0,8 x 10 = (kg) Can dầu hỏa cân nặng là: + 1,3 = 9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg - HS nêu lại quy tắc Đạo đức KÍNH GIÀ – YÊU TRẺ (tiết 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết vì cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương nhường nhịn em nhỏ - Nêu hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể kính trọng người già, yêu thương em nhỏ * GD Tấm gương ĐĐ HCM: Dù bận trăm công nghìn việc Bác quan tâm đến người già và em nhỏ Qua bài học giáo dục cho HS đức tính kính già, yêu trẻ theo gương Bác Hồ TTCC1, 2, NX5: Cả lớp - Kĩ tư phê phán (biết phê phán, đánh giá quan niệm sai, hành vi ứng xử không phù hợp với người già và trẻ em - Kĩ định phù hợp các tình có liên quan tới người già, trẻ em - Kĩ giao tiếp, ứng xử với người già, trẻ em sống nhà, trường, người xã hội II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Đồ dùng để chơi đóng vai III CÁC PP/KTDHTC: Ðóng vai ; Thảo luận nhóm IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Đọc ghi nhớ - học sinh trả lời - Kể lại kỷ niệm đẹp em và bạn - Nhận xét - Nhận xét, ghi điểm - Lớp lắng nghe Bài mới: (25’) Kính già yêu trẻ Hoạt động 1: HD tìm hiểu nội dung truyện “Sau đêm mưa” Ðóng vai - Đọc truyện sau đêm mưa - Thảo luận nhóm 6, phân công vai và chuẩn -Giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm bị vai theo nội dung truyện theo nội dung truyện - Các nhóm lên đóng vai - Lớp nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhận xét - Đại diện trình bày - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Thảo luận nhóm + Các bạn nhỏ truyện đã làm gì HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi gặp bà cụ và em nhỏ? - Tránh sang bên nhường bước cho cụ + Tại bà cụ lại cảm ơn các bạn nhỏ? già và em nhỏ + Em suy nghĩ gì việc làm các - Bạn Hương cầm tay cụ già và Sâm đỡ tay bạn nhỏ? em nhỏ - Vì bà cụ cảm động trước hành động (4) Hoạt động : Làm bài tập - Giao nhiệm vụ cho học sinh - Cách a, b, d: Thể chưa quan tâm, yêu thương em nhỏ - Cách c: Thể quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ *GD KNS: Chúng ta cần làm gì dể thể tình cảm kính già, yêu trẻ? Củng cố: (3’) - GV liên hệ GD Tấm gương ĐĐ HCM kình già, yêu trẻ (như Mục tiêu) Dặn dò: (2’) - Chuẩn bị: Tìm hiểu các phong tục, tập quán dân tộc ta thể tình cảm kính già, yêu trẻ các bạn nhỏ - Học sinh nêu - Lớp nhận xét, bổ sung - Đọc ghi nhớ (2 học sinh) Ðộng não - Làm việc cá nhân - Vài em trình bày cách giải - Lớp nhận xét, bổ sung - Đọc ghi nhớ Thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012 Tập đọc HÌNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I MỤC TIÊU: - Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát - Hiểu phẩm chất đáng quý bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời (Trả lời các CH SGK, thuộc hai khổ thơ cuối bài) - HS khá, giỏi thuộc và đọc diễn cảm toàn bài - Giáo dục học sinh đức tính cần cù chăm việc học tập, lao động II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bức tranh vẽ cảnh bầy ong tìm hoa – hút mật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi - Học sinh đọc và trả lời câu hỏi - Giáo viên nhận xét cho điểm 2.Bài mới: Hành trình bầy ong Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc (10’) - Gọi HS khá đọc - Cho HS đọc nối tiếp khổ thơ - học sinh khá đọc.Cả lớp đọc thầm - Lần lượt HS đọc nối tiếp các khổ thơ - GV kết hợp nhận xét và sửa lỗi phát âm, (2 lượt) - HS đọc phần chú giải giọng đọc, cách ngắt nhịp thơ cho HS Hoạt động 2: Hướng dẫn Tìm hiểu bài (12’) • Yêu cầu học sinh đọc khổ + Câu hỏi 1: Những chi tiết nào khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận bầy ong? • Giáo viên chốt: tranh vẽ phóng to • Ghi bảng: hành trình • Yêu cầu học sinh nêu ý khổ1 • Yêu cầu học sinh đọc khổ 2, • Giáo viên chốt lại - Học sinh đọc khổ - Đôi cánh bầy ong đẫm nắng trời, không gian là nẻo đường xa – bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận (5) Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm (8’) • Giáo viên đọc mẫu - Giọng đọc nhẹ nhành trìu mến, ngưỡng mộ, nhấn giọng từ gợi tả, gợi cảm nhịp thơ chậm rãi, dàn trải, tha thiết - Cho học sinh thi đọc diễn cảm hai khổ • Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm rút nội dung chính Củng cố: (3’) - Học sinh đọc thuộc lòng khổ thơ cuối - Nhắc lại đại ý Dặn dò: (2’) - Học thuộc khổ thơ cuối - Chuẩn bị: “Người gác rừng tí hon” - Nhận xét tiết học - Hành trình vô tận bầy ong - HS đọc thầm khổ 2-3 TLCH 2;3 - Đọc thầm khổ và thảo luận nhóm để TLCH - HS nối tiếp đọc diễn cảm khổ thơ - Cả tổ cử đại diện chọn đoạn thơ em thích thi đọc - Học sinh đọc diễn cảm khổ thơ, bài Nội dung chính: Bài thơ cho thấy phẩm chất cao quý bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời - HS đọc - Học sinh trả lời Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: + Nhân nhẩm số thập phân với 10; 100; 1000; … + Nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm + Giải toán có ba phép tính - BT cần làm: Bài 1(a); Bài 2(a,b); Bài - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phấn màu, bảng phụ, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ: (5’) - Học sinh sửa bài (SGK) - Giáo viên nhận xét và cho điểm Bài mới: (30’) Luyện tập Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 Bài 1a: - Nhắc lại cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000 - Giáo viên yêu cầu học sinh sửa miệng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại, phương pháp nhân số thập phân với số tự nhiên • Giáo viên chốt lại: Lưu ý học sinh thừa số thứ hai có chữ số tận cùng Bài 3: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐBT - Lớp nhận xét - Học sinh đọc yêu cầu bài - Học sinh làm bài - Học sinh đọc đề - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - Học sinh nhận xét , 69 50 ¿ 12 ,6 800 ❑❑ 384,5 10080 - Hạ số tận cùng thừa số thứ hai xuống sau nhân HSKG BT1(b), BT2(c,d), (6) - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, phân đề - Học sinh đọc đề - Phân tích – nêu cách giải - Tóm tắt • Giáo viên chốt lại - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài Giải đầu số km là: 10,8 x = 32,4 (km) sau số km là: 9,52x = 38,08 (km) Người đó tất là: Củng cố: (3’) 32,4 + 38,08 = 70,48 (km) - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kiến Đáp số: 70,48 km BT4 thức vừa học - Học sinh nhắc lại (3 em) Dặn dò: (2’) - Dặn dò : Làm bài 4/ 58 - Chuẩn bị: Nhân số thập với số thập phân - Nhận xét tiết học Chính tả ( Nghe - viết) MÙA THẢO QUẢ I MỤC TIÊU: - Học sinh nghe viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm BT(2) a / b, BT(3) a / b, BTCT phương ngữ GV soạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy khổ A4 – thi tìm nhanh từ láy.Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - HS đọc kết làm bài tập - Giáo viên nhận xét – cho điểm - Học sinh nhận xét - 1, học sinh đọc bài chính tả 2.Bài mới: (30’) Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe – viết - Nêu nội dung đoạn viết: Tả hương thơm thảo quả, phát triển nhanh chóng thảo • Hướng dẫn học sinh viết từ khó đoạn - Học sinh nêu cách trình bày bài chính tả văn vào bảng • Giáo viên đọc câu phận -Viết từ khó: mưa rây, rực lên, chứa lửa, chứa nắng … câu - Học sinh lắng nghe và viết nắn nót • Giáo viên đọc lại cho học sinh dò bài - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi • Giáo viên chữa lỗi và chấm số Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả - học sinh đọc yêu cầu bài tập Bài a: Yêu cầu đọc đề - HS chơi trò chơi: thi viết nhanh a + Sổ: sổ mũi – sổ + Xổ: xổ số – xổ lồng (7) + Sơ: sơ sài – đơn sơ - Giáo viên nhận xét + Su: su hào – đồng xu Bài 3b: Yêu cầu đọc đề + Sứ: bát sứ – xứ sơ - HS đọc yêu cầu bài tập đã chọn - Học sinh làm việc theo nhóm - Thi tìm từ láy: • Giáo viên chốt lại + An/ at: man mát; ngan ngát; chan Củng cố: (3’) chát; sàn sạt; ràn rạt - Đọc diễn cảm bài chính tả đã viết + Ang/ ac: khang khác; nhang nhác; - Giáo viên nhận xét bàng bạc; càng cạc Dặn dò: (2’) - Đặt câu tiếp sức sử dụng các từ láy - Chuẩn bị:“Nghe-vết: Hành trình bầy ong” bài 3a - Nhận xét tiết học - Học sinh trình bày KỸ THUẬT Bài : Cắt, khâu, thêu nấu ăn tự chọn (tiết 1) I Mục tiêu : - HS nêu lại các bước cắt, khâu, thêu tự chọn - Vận dụng kiến thức, kĩ đã học để thực hành làm sản phẩm yêu thích - Yêu thích sản phẩm mình làm II Đồ dùng dạy – học - PP : Quan sát, đàm thoại, thực hành - GV : SGK, SGV, số sản phẩm khâu, thêu đã học - HS : SGK Kĩ thuật III Các hoạt động dạy – học chủ yếu HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Cho hs ht - Nêu lại cách tiến hành rửa dụng cụ nấu ăn - Nhận xét - Cắt, khâu, thêu nấu ăn tự chọn - Yêu cầu hs đọc thầm bài đính khuy hai lỗ và nêu cách đính khuy hai lỗ ? - Yêu cầu hs đọc thầm phần nấu ăn và nêu nội dung đã học - Nhận xét - Chia lớp thành nhóm, cho các nhóm thảo luận chọn phần thực hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên - Gọi đại diện nhóm phát biểu - Nhận xét - Nêu lại cách đính khuy hai lỗ - Liên hệ thực tế - Nhận xét tiết học - Về nhà xem bài và chuẩn bị bài Cắt, khâu, thêu nấu ăn tự chọn (t2) Khoa học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - HS nêu - hs lắng nghe - hs lắng nghe - HS đọc thầm và nêu : chuẩn bị đính khuy ; vạch dấu các điểm đính khuy; đính khuy vào điểm vạch dấu - Hs đọc thầm và nêu : luộc rau ;nấu cơm ; bày dọn bữa ăn ;rửa dụng cụ nấu ăn - hs lắng nghe - Lớp chia thành nhóm, thảo luận nội dung thực hành và phân công chuẩn bị cho các thành viên - Đại diện nhóm phát biểu - hs lắng nghe - HS nêu lại - hs lắng nghe - hs lắng nghe - hs lắng nghe (8) SẮT, GANG, THÉP I MỤC TIÊU: - Nhận biết số tính chất sắt, gang, thép - Nêu số ứng dụng sản xuất và đời sống sắt, gang, thép - Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ gang, thép * GD BVMT (Liên hệ): GD ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Hình vẽ SGK trang 42, 43 Đinh, dây thép (cũ và mới) - HS: Sưu tầm tranh ảnh số đồ dùng làm từ gang, thép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) Tre, mây, song - Học sinh tự đặt câu hỏi - Học sinh khác trả lời - Giáo viên nhận xét, cho điểm Bài mới: (28’) Sắt, gang, thép Hoạt động 1: Thực hành xử lí thông tin * HS nêu nguồn gốc sắt, gang, thép - Đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi: Bước 1: Làm việc cá nhân - Điền vào phiếu học tập theo nội dung - Giáo viên phát phiếu học tập câu hỏi SGK - HS nêu câu trả lời Bước 2: Làm việc lớp - Lớp nhận xét, bổ sung - Nhận xét chốt ý Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận * Kể tên số dụng cụ làm từ gang, thép ; nêu cách bảo quản số đồ dùng gang, thép Bước 1: GV giảng: - Tính chất sắt - HS lắng nghe - Một số đồ dùng làm từ kim loại sắt Bước 2: Cho HS quan sát các hình trang 48, 49 SGK và nói xem gang thép sử - HS thảo luận nhóm đôi dụng để làm gì? Bước 3: Yêu cầu HS trình bày kết - Nhận xét chốt ý: - Yêu cầu HS kể tên số dụng cụ, máy - Các nhóm trình bày kết móc, đồ dùng làm từ gang thép - Lớp nhận xét bổ sung - HS kể tên khác mà em biết - Nêu cách bảo quản đồ dùng - HS nêu cách bảo quản ngày mà gang, thép có nhà em các em đã làm nhà - Nhận xét kết luận Củng cố: (3’) - GD ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên - HS nêu bài học Dặn dò: (2’) - Chuẩn bị: Đồng và hợp kim đồng - Nhận xét tiết học Thứ tư, ngày 14 tháng 11 năm 2012 Toán NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN (9) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết nhân số thập phân với số thập phân - Biết phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán - BT cần làm: Bài 1(a,c); Bài - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ hình thành ghi nhớ, phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ: (5’) Luyện tập - Giáo viên nhận xét và cho điểm Bài mới: Nhân số thập với số thập phân Hoạt động 1: (15’) VD1: - Giáo viên nêu ví dụ: Có thể tính số đo chiều dài và chiều rộng dm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐBT - HS lên chữa bài tập - Học sinh đọc đề – Tóm tắt - HS trao đổi với và thực hiện: 6,4 x 4,8 = ? (m ) 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm 64 x 48 ❑❑ - GV nghe HS trình bày cách tính và 512 viết lên bảng SGK 256 - HDHS đặt tính số thập phân và 3072 (dm2) = 30,72m2 tính: Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72m2 - GV viết bảng: - HS trình bày cách tính mình 6,4 -Nhận xét phần thập phân tích chung x 4,8 - Nhận xét cách nhân – đếm – tách ❑❑ - Học sinh thực 512 - HS nhận xét đặc điểm hai thừa số 256 - Cả lớp nhận xét 30,72 (m2) -Học sinh nêu cách nhân số • Giáo viên nêu ví dụ thập phân với số thập phân 4,75 x 1,3 = … - HS thực tính tương tự • Giáo viên chốt lại: VD1 Hoạt động 2: (15’) - Học sinh nêu quy tắc Bài a,c: Cho HS đặt tính và tính : HSKG - Đọc yêu cầu bài - GV yêu cầu học sinh nêu lại cách nhân BT1(b,d), - HS lên bảng làm bài Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu bài - Lớp làm vào - HDHS hình thành và tính giá trị - Học sinh đọc đề biểu thức theo SGK a Học sinh làm bài trên bảng - Học sinh nhắc lại tính chất giao - Lớp làm vào hoán - Học sinh sửa bài - Giáo viên chốt lại: tính chất giao - Lớp nhận xét hoán b HS vận dụng tính chất giao hoán Củng cố: (3’) để viết kết - Yêu cầu học sinh nhắc lại ghi nhớ - Lớp nhận xét sửa sai Dặn dò: (2’) Hoàn chỉnh các bài tập BT3 - HS nhắc lại quy tắc - Chuẩn bị: Luyện tập (10) - Nhận xét tiết học Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: - Hiểu nghĩa số từ ngữ môi trường theo yêu cầu BT1 - Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu BT3 * HS khá, giỏi làm BT2 * GD BVMT (Khai thác trực tiếp): GD HS lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) Quan hệ từ +Thế nào là quan hệ từ? • Học sinh sửa bài 1, 2, • Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét Bài mới: (30’) Bài 1: - Cả lớp đọc thầm.HS trao đổi cặp - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài - Đại diện nhóm nêu - Giáo viên chốt lại: phần nghĩa các từ - Học sinh phân biệt nghĩa các cụm từ • Nêu điểm giống và khác yêu cầu đề bài + Khu dân cư: - Cả lớp nhận xét + Khu sản xuất: - Học sinh nối ý đúng: A1 – B2 ; + Khu bảo tồn thên nhiên: A2 – B1 ; A3 – B3 • Giáo viên chốt lại Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu bài • Có thể chọn từ giữ gìn, gìn giữ - Học sinh làm bài cá nhân, phát biểu Củng cố: (3’) - Chúng em giữ gìn môi trường đẹp - GV liên hệ nội dung bài, GD HS ý thức - Cả lớp nhận xét bảo vệ môi trường - HS nêu các biện pháp bảo vệ môi trường Dặn dò: (2’) - Chuẩn bị: “Luyện tập quan hệ từ” Kể chuyện KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC I MỤC TIÊU: - Kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể bạn * GD BVMT (Khai thác trực tiếp): Qua việc HS kể câu chuyện theo yêu cầu đề bài, GV nâng cao ý thức BVMT cho HS II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường Tranh minh họa cho câu chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - học sinh kể lại chuyện - Giáo viên nhận xét – cho điểm (giọng kể – - Lớp nhận xét (11) thái độ) Bài mới: (30’) - Học sinh lắng nghe Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề Đề bài: Kể lại câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung đến môi trường • Giáo viên hướng dẫn học sinh gạch ý trọng tâm đề bài • Giáo viên quan sát cách làm việc nhóm - học sinh đọc đề bài - Học sinh phân tích đề bài, gạch chân trọng tâm - Học sinh đọc gợi ý a,b Hoạt động 2: Học sinh thực hành kể và trao - Học sinh suy nghĩ chọn nhanh nội dung đổi ý nghĩa câu chuyện (thảo luận nhóm, câu chuyện dựng hoạt cảnh) - Học sinh nêu tên câu chuyện vừa chọn • Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành - Cả lớp nhận xét kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Học sinh đọc gợi ý và - Học sinh lập dàn ý - Học sinh tập kể - Học sinh tập kể theo nhóm - Nhóm có thể hỏi thêm chi tiết, diễn biến, hay ý nghĩa cần thảo luận - Mỗi nhóm cử các bạn thi đua kể (kết hợp động tác, điệu bộ) • Giáo viên nhận xét, ghi điểm - Các nhóm khác nhận xét cách kể và nội Củng cố: (3’) dung câu chuyện - Yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa giáo dục - Cả lớp chọn câu chuyện có nội dung câu chuyện hay - Nhận xét, giáo dục bảo vệ môi trường - Học sinh nêu lên ý nghĩa câu chuyện Dặn dò: (2’) sau kể - Chuẩn bị bài sau - Cả lớp nhận xét - Nhận xét tiết học - Thảo luận nhóm đôi - Đại diện nhóm nêu ý nghĩa câu chuyện Lịch sử VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I MỤC TIÊU: + Sau CMTT nước ta đứng trước khó khăn to lớn: “giặc đói”; “giặc dốt”; “giặc ngoại xâm” + Các biện pháp nhân dân ta đã thực để chống “giặc đói”; “giặc dốt”: quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xoá nạn mù chữ, … - Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Ảnh tư liệu SGK, ảnh tư liệu phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt” Tư liệu lời kêu gọi, thư Bác Hồ gửi nhân dân ta kêu gọi chống nạn đói, chống nạn thất học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GV Kiểm tra bài cũ: (5’) - Vẽ trục thời gian lên bảng: 1858 1930 1945 | | | HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HS - HS nêu: + Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta + Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời + Năm 1945 cách mạng tháng Tám thành công + Em hãy nêu tên kiện lịch sử tương ứng với - HS nêu: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc (12) các năm biểu thị trên trục thời gian? + Em hãy nêu kiện lịch sử ngày 2/9/1945? Bài mới: (28’) * Giới thiệu bài: ghi tựa * Nêu nhiệm vụ bài học: - Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám có khó khăn gì? - Để thoát tình hiểm nghèo, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm việc gì? - Ý nghĩa việc vượt qua tình “nghìn cân treo sợi tóc” lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - HS ghi vào - HS đọc từ đầu đến “nghìn cân treo sợi tóc” (kết hợp nhìn hình 1) để trả lời câu * Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau cách hỏi mạng tháng Tám (nghìn cân treo sợi tóc) - Đọc thầm và trả lời câu hỏi - Treo hình lên bảng Hỏi hình chụp cảnh gì? + Vì nói: sau Cách mạng tháng Tám, - Chia thành nhóm thảo luận nước ta tình “nghìn cân treo sợi tóc” + Cách mạng vừa thành công đất - Cho HS hoạt động nhóm Nhóm 1: Em hiểu nào là “nghìn cân nước gặp muôn vàn khó khăn, tưởng không vượt qua treo sợi tóc”? + Nạn đói làm chết triệu người, Nhóm 2: Hoàn cảnh nước ta lúc đó có nông nghiệp đình đốn, 90% người mù chữ, giặc ngoại xâm và nội phản đe dọa khó khăn, nguy hiểm gì? độc lập Nhóm 3: Nếu không đẩy lùi nạn dốt + Sẽ có nhiều người bị chết đói, nhân dân thì điều gì có thể xảy đất nước không đủ hiểu biết để xây dựng đất nước nguy hiểm là không đủ sức để chống chúng ta? lại giặc ngoại xâm Nhóm 4: Vì Bác Hồ gọi nạn đói và nạn + Vì chúng nguy hiểm giặc ngoại xâm vậy, chúng có thể làm dân tộc dốt là “giặc”? ta suy yếu, dẫn đến nước - Đại diện nhóm lên đính phiếu học tập lên bảng lớp và trình bày kết - Nhận xét kết luận: * Hoạt động 2: Đảng và Bác Hồ lãnh đạo nhân dân vượt qua tình hiểm nghèo: - Cho HS đọc thầm từ chỗ: Để cứu đói đến - Bác Hồ có tình yêu sâu sắc, thiêng liêng làm gương cho đất nước ta + Em có cảm nghĩ gì việc làm Bác - Hình ảnh Bác Hồ nhịn ăn để góp Hồ qua câu chuyện trên gạo làm cho nhân dân cảm động, kính trọng và lòng theo Bác Hồ, theo - GV nhận xét, kết luận: Đảng - Treo hình và hình lên bảng cho HS - HS nêu nội dung hình 2, quan sát và cho biết hình chụp cảnh gì? + Vậy em hiểu nào là bình dân học vụ * Hoạt động 3: Ý nghĩa việc vượt qua tình “nghìn cân treo sợi tóc” - Cho HS hoạt động nhóm - GV nhận xét và kết luận: (đính băng giấy ghi sẵn bài học lên bảng) - Gọi HS đọc lại - Là lớp dành cho người lớn tuổi học ngoài lao động - Đại diện các nhóm nêu kết thảo luận nhóm mình - Các nhóm khác nhận xét bổ sung (13) Củng cố: (3’) + Đảng và Bác Hồ đã phát huy điều gì nhân dân để vượt qua tình hiểm nghèo - Cho HS đọc điều Bác Hồ dạy Dặn dò: (2’) - Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau - HS đọc lại + Đã phát huy sức mạnh toàn dân + Phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất nhân dân + Đảng và Bác Hồ đã dựa vào dân Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … - BT cần làm: Bài - Học sinh yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ Bảng con, SGK, nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Giáo viên nhận xét và cho điểm Bài mới: (30) Luyện tập Bài 1: • Yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc nhân số thập phân với 10, 100, 1000 • Yêu cầu học sinh tính: 142,57 x 0,1 • Giáo viên chốt lại HĐBT - học sinh sửa bài 3/ 59 (SGK) - Học sinh nhắc lại quy tắc nhân số thập phân với 10, 100, 1000,… - HS tự tìm kết với 143,57 ´ 0,1 - Học sinh nhận xét: STP ´ 10 ® tăng giá trị 10 lần – STP ´ 0,1 ® giảm giá trị xuống 10 lần vì 10 gấp 10 lần 0,1 • Yêu cầu học sinh nêu cách chuyển dấu - Muốn nhân số thập phân với 0,1 ; phẩy nhân với: 0,1; 0,01; 0,001; … 0,01 ; 0,001; … ta chuyển dấu phẩy sang • Giáo viên chốt lại ghi bảng trái 1, 2, chữ số - Nhận xét sửa sai - Học sinh nhắc lại b HS tính nhẩm và nêu kết Bài 2: (Làm thêm) - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài - Học sinh đọc đề, nêu yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài trên bảng • Giáo viên chốt lại HSKG - Lớp làm vào - Nhận xét ghi điểm BT2, 1000ha = 10km2; 125ha= 1,25km2; Củng cố: (3’) BT3 2 - Yêu cầu học sinh nêu lại quy tắc nhân 1,25ha = 0,0125km ; 3,2ha = 0,032km Thi đua các nhóm nhẩm với số thập phân 0,1; 0,01; 0,001 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Nhận xét tiết học Dặn dò: (2’) - Làm BT Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I MỤC TIÊU: - Tìm quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì câu (BT1 ; BT2) - Tìm quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu BT3; biết đặt câu với quan hệ từ cho trước (BT4) - HS khá, giỏi đặt câu với quan hệ từ nêu BT4 * GD BVMT (Khai thác trực tiếp) : Qua các từ ngữ BT3, GV liên hệ GD BVMT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Giấy khổ to, các nhóm thi đặt câu Bảng phụ (14) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ: (5’) - Giáo viên nhận xét – ghi điểm 2.Bài mới: (30’) “Luyện tập quan hệ từ” Hoạt động 1: Bài 1: - Dán lên bảng lớp tờ phiếu ghi đoạn văn - Cho HS đọc yêu cầu bài HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Làm bài tập tiết trước - học sinh đọc yêu cầu bài - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm việc nhóm đôi - Học sinh ghạch từ quan hệ và nêu tác dụng: + Từ của: nối cái cày với người Hmông + Từ bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen + Từ như(1): nối vòng với hình cánh cung + Từ như(2): nối hùng dũng với chàng hiệp sĩ cổ đeo cung trận - Nhận xét chốt ý: - Lớp nhận xét bổ sung - HS đọc yêu cầu bài Cả lớp đọc thầm Bài 2: - Học sinh trả lời miệng - Cho HS nêu yêu cầu bài a nhưng: biểu thị quan hệ tương phản - HDHS tìm hiểu bài b mà: biểu thị quan hệ tương phản • Giáo viên chốt quan hệ từ c: - thì: biểu thị quan hệ điều kiện, Hoạt động 2: giả thiết – kết Bài 3: - học sinh đọc - Cho HS đọc yêu cầu bài - Ghi các từ quan hệ: và, nhưng, trên, thì, - Cả lớp đọc toàn nội dung - Điền quan hệ từ vào bài tập ở, lên bảng - Học sinh trình bày - Nhận xét sửa sai ; GD BVMT - Cả lớp nhận xét Bài 4: - Học sinh làm việc theo nhóm - Giáo viên nêu yêu cầu bài tập - Thi đặt câu viết vào giấy khổ lớn • Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm lên bảng dán Củng cố: (3’) - Chọn tổ nào thực nhanh – chữ - Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ đẹp – đúng Dặn dò: (2’) - Nêu lại nội dung ghi nhớ “Quan hệ - Làm vào bài tập từ” - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường” Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI I MỤC TIÊU: - Nắm cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) bài văn tả người (ND Ghi nhớ) - Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả người thân gia đình - Giáo dục HS lòng yêu quý và tình cảm gắn bó người thân gia đình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh phóng to SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Học sinh đọc bài tập - Giáo viên nhận xét Bài mới: (30’) - Học sinh quan sát tranh (15) Bài 1: - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh minh họa - Học sinh đọc bài Hạng A Cháng - Học sinh trao đổi theo nhóm câu hỏi SGK - Đại diện nhóm phát biểu • Mở bài: giới thiệu Hạng A Cháng – chàng trai khỏe đẹp • Thân bài: điểm bật + Thân hình: ngực nở vòng cung, da đỏ • Giáo viên chốt lại phần ghi bảng • Em có nhận xét gì bài văn Bài 2: • Giáo viên gợi ý • Giáo viên lưu ý học sinh lập dàn ý có ba phần – Mỗi phần có tìm ý và từ ngữ gợi tả Củng cố: (3’) - GV nhận xét Dặn dò: (2’) - Hoàn thành dàn ý vào lim – bắp tay và bắp chân rắn gụ, vóc cao – vai rộng người đứng cái cột vá trời, hùng dũng hiệp sĩ + Tính tình: lao động giỏi – cần cù – say mê lao động • Kết luận: Ca ngợi sức lực tràn trề Hạng A Cháng - Học sinh đọc phần gợi ý - Học sinh lập dàn ý tả người thân gia đình em - Học sinh làm bài - Dựa vào dàn bài: Trình bày miệng đoạn văn ngắn tả hình dáng (hoặc tính tình, nét hoạt động người thân) - HS nhắc lại cấu tạo cấu bài văn tả người Địa lí: LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN I MỤC TIÊU: - Nêu số đặc điểm bật tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta - Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để nhận biết cấu và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản - Giáo dục các em ý thức bảo vệ rừng II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: nội dung bài, đồ kinh tế Việt Nam III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Kiểm tra bài cũ: (5’) + Nêu số loại cây trồng và vật nuôi chính nước ta? Bài mới: (28’) Lâm nghiệp: a) Hoạt động 1: (Làm việc cá nhân ) * Bước 1: Nêu câu hỏi giúp HS trả lời câu hỏi mục sgk * Bước 2: - Rút KL(Sgk) b) Hoạt động 2: (Làm việc theo nhóm) * Bước 1: - HD quan sát hình * Bước 2: HD trình bày kết làm việc HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS lên trả lời, HS khác nhận xét * HS làm việc cá nhân - 3, em trình bày trước lớp + Nhận xét, bổ sung - Quan sát hình và bảng số liệu thảo luận nhóm đôi - Cử đại diện báo cáo (16) - Kết luận: sgk c) Hoạt động 3: (Làm việc theo nhóm) - Nhận xét, hoàn chỉnh nội dung * Bước 1: HD học sinh dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết, trả lời câu hỏi mục * Các nhóm chuẩn bị nội dung * Bước 2: Cho HS nêu - Kết luận: sgk Ngành thuỷ sản: * Hoạt động (làm việc lớp) - Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời Hoạt động nối tiếp: (3’) - Tóm tắt nội dung bài - Cử đại diện trình bày kết * Đọc to nội dung chính mục * Trả lời câu hỏi mục SGK - Ngành thuỷ sản gồm: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản - Sản lượng đánh bắt nhiều nuôi trồng - Sản lượng thuỷ sản ngày càng tăng Khoa học ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG I MỤC TIÊU: - Nhận biết số tính chất đồng - Nêu số ứng dụng sản xuất và đời sống đồng - Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ đồng và nêu cách bảo quản chúng * GD BVMT (Liên hệ) : GD ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình vẽ SGK trang 50, 51.Một số dây đồng - Sưu tầm tranh ảnh số đồ dùng làm đồng và hợp kim đồng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) Sắt, gang, thép - Học sinh nêu số dụng cụ làm - Giáo viên nhận xét, ghi điểm sắt, gang, thép và cách bảo quản Bài mới: Đồng và hợp kim đồng Hoạt động 1: Làm việc với vật thật * Quan sát và phát vài tính chất đồng * Bước 1: Làm việc theo nhóm - Các nhóm quan sát các dây đồng các em đã chuẩn bị sẵn và mô tả màu, độ * Bước 2: Làm việc lớp sáng, tính cứng, tính dẻo dây đồng - Giáo viên kết luận: Dây đồng có màu đỏ - Đại diện các nhóm trình bày kết quan ânâu, có ánh kim, không cứng sắt, dẻo, sát và thảo luận Các nhóm khác bổ sung dễ uốn, dễ dát mỏng sắt Hoạt động 2: Làm việc với SGK * Nêu tính chất đồng và hợp kim đồng Phiếu học tập - Bước 1: Làm việc cá nhân - Giáo viên phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh làm việc theo dẫn SGK trang 44 và ghi lại các câu trả lời vào phiếu học tập * Bước 2: Làm việc lớp: - Giáo viên chốt: Đồng là kim loại Đồng – thiếc, đồng – kẻm là hợp kim Nguồn gốc Tính chất Đồng Đồngthiếc Đồngkẽm - Có thể tìm thấy tự nhiên (ở dạng đơn chất) - Có màu nâu đỏ, có ánh kim, dễ xỉn màu - Dễ dát mõng và kéo sợi - Dẫn nhiệt và điện tốt - Là hợp kim đồng và thiếc - Là hợp kim đồng và kẽm - Cứng đồng, có màu nâu, có ánh kim - Cứng đồng, có màu vàng, có ánh kim (17) đồng Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận * Kể tên và nêu cách bảo quản số đồ dùng làm đồng và hợp kim đồng + Chỉ và nói tên các đồ dùng đồng hợp kim đồng các hình trang 51 - Học sinh trình bày kết ghi phiếu học tập mình - Học sinh khác góp ý + Kể tên đồ dùng khác làm đồng và hợp kim đồng? + Nêu cách bảo quản đồ dùng - Học sinh quan sát, trả lời đồng có nhà bạn? - Súng, đúc tượng, nồi, mâm các dụng cụ - Nhận xét chốt ý âm nhạc: kèn đồng Củng cố: (3’) GD ý thức bảo vệ nguồn tài - Nồi, mâm các dụng cụ âm nhạc: kèn nguyên thiên nhiên đồng Dặn dò: (2’) …dùng thuốc đánh đồng để lau chùi - Học bài + Xem lại bài làm cho sáng bóng trở lại - Chuẩn bị: “Nhôm” - HS lần lược nêu lại nội dung bài - Nhận xét tiết học Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: + Nhân số thập phân với số thập phân + Sử dụng tính chất kết hợp phép nhân các số thập phân thực hành tính - BT cần làm : Bài ; Bài - Giáo dục học sinh tính toán cẩn thận, chính xác, say mê học toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ Bảng con, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐBT Bài cũ: (5’) - Học sinh sửa bài 3/60 (SGK) - Giáo viên nhận xét và ghi điểm Bài mới: (30’) Luyện tập Bài 1a: - Học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài - HS lên bảng làm - Treo tờ giấy khổ to có ghi sẵn bảng kẽ BT 1a - Lớp làm vào bài tập - Cho HS sánh giá trị hai biểu thức - Nhận xét chung kết (a x b) x c và a x (b x c) a = 2,5 ; - HS nêu so sánh giá trị biểu b = 3,1 ; c = 0,6 thức - HD các trường hợp còn lại tương tự - HS rút tính chất kết hợp • Giáo viên chốt lại, ghi bảng tính chất kết hợp Bài 1b - Cho HS thảo luận cách làm - HS nhắc lại - Cho HS nêu cách làm - Nhận xét ghi điểm - Học sinh đọc đề Bài 2: - HS vận dụng tính chất kết hợp để làm bài Học sinh làm bài trên bảng - Cho HS làm vào • Giáo viên chốt lại: thứ tự thực - HS nêu cách làm - Học sinh nhận xét, sửa bài biểu thức HSKG - Học sinh đọc đề Củng cố: (3’) BT3 - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại quy - Học sinh làm bài vào (18) tắc nhân số thập với số thập phân - Giáo viên nhận xét, tuyên dương Dặn dò: (2’) - Làm BT - Chuẩn bị: “Luyện tập chung” - Học sinh sửa bài trên bảng - Học sinh nêu thứ tự các phép tính biểu thức - Lớp nhận xét bổ sung - HS nêu Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I MỤC TIÊU: - Nhận biết chi tiết tiêu biểu, đặc sắc ngoại hình, hoạt động nhân vật qua bài văn mẫu SGK - Giáo dục học sinh tình cảm yêu thương, quý mến người xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi sẵn đặc điểm ngoại hình người bà, chi tiết tả người thợ rèn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Yêu cầu học sinh đọc dàn ý tả người thân - HS nêu gia đình - Học sinh nêu ghi nhớ - HS nêu - Giáo viên nhận xét Bài mới: (30’) Hoạt động 1: Bài 1: - Học sinh đọc thành tiếng toàn bài văn - HDHS tìm hiểu bài văn - Cả lớp đọc thầm - Trao đổi theo cặp, ghi nét tả ngoại hình bà - Học sinh trình bày kết Mái tóc: đen, dày kì lạ, phủ kín hai vai, - Yêu cầu học sinh diễn đạt thành câu có thể nêu xõa xuống ngực, xuống đầu gối, mớ tóc thêm từ đồng nghĩa, tăng thêm vốn từ dày, bà phải đưa lược thưa - Treo bảng phụ ghi vắn tắt đặc điểm gỗ khó khăn người bà Đôi mắt: … - Giáo viên nhận xét bổ sung Khuôn mặt: … Hoạt động 2: Giọng nói: trầm bổng ngân nga tiếng chuông khắc sâu vào tâm trí đứa cháu … Bài 2: - Giáo viên nhận xét bổ sung - Học sinh đọc to bài tập - Yêu cầu học sinh diễn đạt đoạn câu văn Treo bảng phụ ghi vắn tắt tả người thợ rèn - Cả lớp đọc thầm – Trao đổi theo cặp ghi lại chi tiết miêu tả người thợ làm việc – Học sinh đọc rèn - Nhận xét bổ sung - Học sinh trình bày tương tự bài tập Củng cố: (3’) - Cả lớp nhận xét - Cho HS nói ngoại hình người - HS nói ngoại hình người mà - Nhận xét tuyên dương em quý mến người mà em Dặn dò: (2’) thường gặp - Về nhà tập viết bài văn tả người - Lớp nhận xét – bình chọn - Chuẩn bị bài sau (19) MĨ THUẬT BAØI 12: Veõ theo maãu: MAÃU VEÕ COÙ HAI VAÄT MAÃU I Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh: - Hiểu hình dáng, tỉ lệ và đậm nhạt đơn giản hai vật mẫu - Bieát caùch veõ maãu coù hai vaät maãu - Vẽ hình hai vật mẫu bút chì đen màu Hs khaù gioûi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu I Đồ dùng dạy – học Phöông phaùp daïy hoïc Quan sát, trực quan, vấn đáp - gợi mở, luyện tập Giaùo vieân - Hai vaät maãu, baøi veõ maãu - Bảng biểu hướng dẫn cách vẽ Hoïc sinh Sách, vở, dụng cụ học vẽ III Các hoạt động dạy – học chủ yếu HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Haùt Ổn định lớp - Cho hs hát - hs nộp tập KTBC -hs laéng nghe - Gọi hs nộp tập vẽ Lieät keâ: caùi ca, ly, chén, đóa, … - Gv nhận xét DBM : - Quan saùt a GTB : (1’) b Các hoạt động Khung hình chữ nhật - Giới thiệu bài: học sinh liệt kê số đồ - hs trả lời vật thường dùng nhà - hs trả lời *Quan saùt nhaän xeùt Vật nhỏ đặt trước, vật lớn đặt sau - Ñaët maãu veõ theo nhieàu caùch - hs trả lời - Gợi ý cho HS tìm : - Quan saùt *Caùch veõ  Maãu veõ naèm khung hình naøo? -hs laéng nghe  Tỉ lệ chung, riêng vật? - Tieáp thu  Hình daùng, ñaëc ñieåm vaät maãu?  Vật nào trước, sau?  So sánh độ đậm nhạt vật mẫu? *Thực hành - Treo bảng hướng dẫn cách vẽ minh hoạ baûng Quan saùt kó maãu - Các bước vẽ: bước -hs laéng nghe + Veõ khung hình chung, rieâng - Laøm baøi taäp + Xaùc ñònh tæ leä caùc boä phaän, phaùc hình - Hs khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân baèng neùt thaúng (20) + Veõ chi tieát gaàn gioáng maãu + Vẽ đậm nhạt - Yêu cầu: quan sát kĩ mẫu vừa so sánh, chỉnh sửa vẽ - Sắp xếp hình vẽ cân phần giấy - Choïn soá baøi tieâu bieåu, nhaän xeùt:  Caùch saép xeáp boá cuïc?  Tæ leä, ñaëc ñieåm cuûa vaät?  Độ đậm nhạt? * Nhận xét – Đánh giá - Đánh giá chung Cuûng coá - Gọi hs nhắc lại các bước vẽ - Liên hệ Daën doø (1’) - Nhắc nhỡ hs nhà vẽ bài và chuẩn bị bài đối, hình vẽ gần với mẫu - Taäp nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm -hs laéng nghe - hs nêu -hs laéng nghe -hs laéng nghe (21) Sinh hoạt tập thể NHẬN XÉT CUỐI TUẦN I MỤC TIÊU: - Nhận biết ưu điểm và hạn chế tuần 12 - Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động tuần 13 II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Nhận xét tuần 12 - Yêu cầu HS nêu các hoạt động tuần - HS nêu miệng.Nhận xét bổ sung - GV nhận xét bổ sung * Nhận xét học tập: - Thảo luận nhóm 4, ghi vào nháp - Yêu cầu các nhóm thảo luận ưu khuyết ưu, khuyêt điểm chính vấn điểm học tập đề GV đưa - Học bài cũ, bài mới, sách vở, đồ dùng, thời gian - Đại diện trình bày bổ sung đến lớp, học bài, làm bài * Nhận xét các hoạt động khác - Yêu cầu thảo luận trực nhật, vệ sinh, tập luyện đội, sao, lao động, tự quản * Cá nhân, tổ nhận loại tuần - HS tự nhận loại * GV nhận xét tuần và xếp loại các tổ - HS lắng nghe Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 13 - GV đưa số kế hoạch hoạt động: - HS theo dõi * Về học tập * Về lao động * Về hoạt động khác - Tổng hợp thống kế hoạch hoạt động lớp - HS biểu trí * Kết thúc tiết học - GV cho lớp hát bài tập thể - HS hát bài tập thể (22) Buổi chiều TH Toán: TIẾT - TUẦN 12 I MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ nhân số thập phân với 10, 100, 1000 , nhân số thập phân với số thập phân - Luyện đổi đơn vị đo, giải toán II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ: - Nhận xét, ghi điểm Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS lên bảng làm bài tập (23) Ÿ Bài 1: Tính nhẩm: - Yêu cầu HS tự làm vào - Nhận xét Ÿ Bài 2: Đặt tính tính: - Gọi HS đọc yêu cầu - Chữa bài Ÿ Bài 3: - Yêu cầu lớp làm - Nhận xét Ÿ Bài : - Yêu cầu lớp làm - Chữa bài Ÿ Bài : Dành cho HS khá - Chữa bài Củng cố - Nhận xét tiết học - HS lên bảng - Cả lớp làm vở, HS TB lên bảng - Nhận xét bài bạn - HS TB lên bảng thực - Cả lớp làm vở, HS khá làm bảng - HS lên bảng khá lên bảng giải - Cả lớp giải vào vở, nhận xét bài bạn GĐ - BD Tiếng Việt LUYỆN ĐẠI TỪ, QUAN HỆ TỪ I MỤC TIÊU: - Củng cố để HS nhớ khái niệm đại từ xưng hô, xác định đại từ xưng hô đoạn văn, biết chọn đại từ xưng hô có ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho thích hợp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) - Gọi HS nhắc lại khái niệm đại từ và quan hệ - Một số HS trả lời, HS khác nhận xét từ, nêu số ví dụ Bài mới: (28’) 2.1 Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu, yêu cầu bài học 2.2 Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: - HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - HS lên bảng, nhận xét bài bạn - Yêu cầu lớp làm vào b, gạch dưới: ta - Nhận xét và ghi điểm Điền: ta, thân mật, bạn bè KQ: a, gạch dưới: cậu, mình; Điền: mình, cậu, thân mật - Cả lớp đọc thầm Bài 2: - Làm bài vào vở, trình bày kết quả, HS - Gọi em đọc yêu cầu và nội dung bài khác nhận xét -Yêu cầu HS tự đọc thầm lại bài và chon từ điền - HS đọc lại bài hoàn chỉnh vào bài tập KQ: (1), (4): tôi; (2), (6): chúng ta; (3): - Giáo viên nhận xét và chốt bác; (5): họ; (7),(8): anh - HS suy nghĩ và làm Bài 3: Gạch chân các quan hệ từ - Nhận xét câu sau và cho biết chúng biểu thị quan KQ: Tuy nhưng: tương phản hệ gì các phận câu: Hễ thì: điều kiện - kết - Tuy Nam là nhà nghèo cậu luôn Vì nên: nguyên nhân - kết (24) biết vượt qua hoàn cảnh để học tốt - Hễ cóc nghiến thì trời đổ mưa - Vì trời mưa nên Nam học muộn Củng cố: 3’ - Nhận xét tiết học Buổi sáng Buổi chiều TH Toán: TIẾT - TUẦN 12 I MỤC TIÊU: - Củng cố để HS biết nhân số thập phân với số thập phân - Tính cách thuận tiện Vận dụng để giải toán II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài cũ: (5’) Ÿ Nhận xét, ghi điểm Hướng dẫn HS làm bài: (30’) Ÿ Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu - Nhận xét, sửa sai Ÿ Bài 2: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Nhận xét, sửa bài Ÿ Bài 3:Tính cách thuận tiện nhất: - Yêu cầu HS đọc đề - Nhận xét, ghi điểm Ÿ Bài 4: - Gọi HS lên bảng làm - Chữa bài Ÿ Bài 5: Dành cho HS khá - Cho lớp quan sát và tìm cách vẽ - Chữa bài Củng cố: (3’) - Nhận xét tiết học - HS lên bảng làm bài tập - Lớp nhận xét - Làm bài vào vở, HS TB lên bảng - HS TB lên bảng, HS làm - HS làm vở, 3HS làm bảng - Cả lớp làm vở, nhận xét bài bạn Quảng đường bác An là: 4,5 x 0,5 = 2,25 (km) Quảng đường bác An ôtô khách là: 42,5 x 1,2 = 51(km) Quảng đường bác An tỉnh là: 2,25 + 51 = 53,25 (km) Đáp số: 53,25 km - HS đọc yêu cầu - Vẽ vào - HS lên bảng, HS khác nhận xét TH Tiếng Việt: TIẾT - TUẦN 12 I MỤC TIÊU: - Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả thầy giáo (cô giáo) bạn học em - Viết mở bài gián tiếp kết bài kiểu mở rộng cho bài văn trên (25) II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giới thiệu bài: (2’) - GV nêu mục tiêu, yêu cầu học Hướng dẫn làm bài tập: (30’) Bài 1: - Cho HS đọc đề bài và gợi ý - Yêu cầu lớp lập dàn ý vào - Nhận xét, sửa lỗi dùng từ, viết câu Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS viết vào - Gọi số HS đọc bài làm - Nhận xét, sử lỗi dùng từ, viết câu Củng cố: (3’) - Nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm - Một số HS đọc dàn ý, HS khác nhận xét - Cả lớp đọc thầm - Viết vào - 4-5 HS trình bày, HS khác nhận xét - Chuẩn bị: Luyện tập Buổi chiều GĐ-BD Toán: LUYỆN NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 I MỤC TIÊU: - Củng cố để HS biết nhân số thập phân với 10, 100, 1000 - Luyện giải bài toán liên quan đến các số thập phâp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài cũ: (5’) - Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000 ta làm nào? 18,5 x 10 137,15 x 100 0,123 x 10 25,016 x 1000 Hướng dẫn HS làm bài tập: (30’) Bài 1: Tính: 3,7 x 10 1,24 x 100 0,238 x 10 60,9 x 10 6,186 x 1000 0,35 x 10000 Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - số HS trả lời - HS lên làm bài tập - Lớp nhận xét - HS TB làm bảng, lớp làm vào vở, nhận xét bổ sung - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng Thừa số 3,42 15,36 4,05 6,038 - Lớp nhận xét bổ sung Thừa số 10 100 1000 10000 Tích Bài giải: Bài 3: Dành cho HS khá Chiều dài bìa hình chữ nhật là: Một bìa hình chữ nhật có chiều rộng 6,4m, 6,4 x 10 = 64 (m) chiều dài gấp 10 lần chiều rộng Tính chu vi Chu vi bìa hình chữ nhật là: bìa hình chữ nhật đó (6,4 + 64) x = 140,8(m) - Gọi HS đọc đề bài, xác định dạng Đáp số: 140,8 m - Yêu cầu lớp giải vào HS (Huyền) lên bảng - Nhận xét Củng cố: (2’) - Nhận xét tiết học (26) (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA TUAN 12CKTKNBVMT3Cot, GA TUAN 12CKTKNBVMT3Cot