GIAO AN THE DUC LOP 5 tuam 13

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:24

Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối đúng , đúng nhịp hô .Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.Yêu cầu biết tham gia trò chơi.. Biết vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào tập luyệ[r] (1)MÔN HỌC THỂ DỤC LỚP NĂM HỌC 2012-2013 TUẦN 13 Ngày soạn:04/11/2012 Ngày giảng:05/11/2012: Tiết: 1, 2, Lớp: 5b, 5c, 5a BÀI 25: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I Mục tiêu Ôn động tác thể dục đã học và học động tác thăng Yêu cầu thực động tác tương đối đúng , đúng nhịp hô Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.Yêu cầu biết tham gia trò chơi Biết vận dụng kiến thức kỹ đã học vào tập luyện Học Sinh chú ý nghe giảng, tập trung nghiêm túc học II Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sân trường vệ sinh sẽ, an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III Hoạt động Giáo viên Học sinh Hoạt động GV Hoạt động HS Phần mở đầu (5-7 phút ) - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu Cán tập hợp điểm số, báo cáo sĩ học số Khởi động: 100 m Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Trò chơi: “kết bạn” Xoay các khớp cổ tay, chân, hông, gối GV hường dẫn HS chơi Phần (27-30 phút ) - Ôn động tác thể dục đã học -GV quan sát sửa sai, uốn nắn - Học động tác thăng Cán điều khiển lớp - 2x8 nhịp lần HS tập theo tổ, tổ trưởng điều khiển tổ mình (2) GV làm mẫu uốn nắn, sửa sai                  - GV Cán điều khiển lớp Cả lớp thi đua theo tổ GV làm mẫu uốn nắn, sửa sai - Tập động tác liên hoàn HS chia tổ luyện tập - Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn” Nêu tên trò chơi, luật chơi, hướng dẫn cách chơi Phần kết thúc (4-6 phút ) Yêu cầu HS thực các động tác hồi Cả lớp thả lỏng chân tay, cúi người tĩnh thả lỏng, duỗi các khớp, hít thở sâu Nhận xét và hệ thống học HS nghe và nhận xét các tổ Giao bài nhà Ôn lại các động tác TD Củng cố dặn dò Sáng thứ6 ngày soạn:04/11/2012 ngày giảng:09/11/2012: Tiết: 1, 2, Lớp: 5b, 5c, 5a (3) BÀI 26: ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ" I Mục tiêu Ôn động tác TD đã học.Học động tác điều hoà.Yêu cầu thực tương đối đúng động tác,đúng lệnh, đúng nhịp Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.Yêu cầu biết tham gia trò chơi Biết vận dụng kiến thức kỹ đã học vào tập luyện Học Sinh chú ý nghe giảng, tập trung nghiêm túc học II Địa điểm – Phương tiện - Địa điểm: Sân trường vệ sinh sẽ, an toàn nơi tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III Hoạt động Giáo viên Học sinh Hoạt động GV Hoạt động HS Phần mở đầu (5-7 phút ) Cán tập hợp điểm số, báo cáo - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu sĩ số học Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập Khởi động: 100 m Xoay các khớp cổ tay, chân, hông, gối - Trò chơi: “kết bạn” GV hường dẫn HS chơi Phần (27-30 phút ) - Ôn động tác thể dục đã học GV quan sát sửa sai,uốn nắn - Học động tác Nhảy 2x8 nhịp lần Cán điều khiển lớp HS tập theo nhóm, tổ trưởng điều khiển                    - GV GV làm mẫu uốn nắn,sửa sai Cả lớp thi đua theo tổ (4) Thi đua các tổ - Trò chơi: “Chạy nhanh theo số” Nêu tên trò chơi, luật chơi, hướng dẫn cách chơi Phần kết thúc (5-6 phút ) Yêu cầu HS thực các động tác tĩnh hồi Nhận xét và hệ thống học Giao bài nhà Củng cố dặn dò  O o o o o o o - O o o o o o o -  GV o o Cả lớp thả lỏng chân tay, cúi người thả lỏng, duỗi các khớp, hít thở sâu HS nghe và nhận xét các tổ Ôn lại các động tác Thể dục đã học (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN THE DUC LOP 5 tuam 13, GIAO AN THE DUC LOP 5 tuam 13