Nhà thơ PABLO NERUDA

17 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:24

BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ PABLO NERUDA VÀ THƠ NHĨM Phan Bảo Hân 018144025 Nguyễn Hoàng Phúc 018144006 Nguyễn Thị Cẩm Tú 018144026 Phan Thị Thảo Quyên 018144030 BỐ CỤC I GiỚI THIỆU TÁC GIẢ Cuộc đời Sự nghiệp II III IV KẾT LUẬN I GIỚI THIỆU TÁC GIẢ Cuộc đời Tên Neftali Ricardo Reyes y Basoalto Pablo Neruda bút danh ơng Ơng sinh ngày 12 tháng năm 1904 Neruda nhà thơ đến từ Chile Ông học tếng Pháp và giáo dục học, dạy tếng Pháp, làm nhà ngoại giao, nhiều nơi giới Là nhân vật quan trọng quyền Chile và đảng viên Đảng Cộng sản Chile Năm 1927 ông làm lãnh Chile Burma (nay là Myanma)  Năm 1932 sống ở Argentina Năm 1934 sống ở Tây Ban Nha Năm 1945 bầu vào Thượng nghị viện, năm sau bị buộc tội phản quốc phải trốn sang México Năm 1970 ông nước tranh cử tổng thống Năm 1971 ơng trao giải Nobel vì lời thơ phản kháng vang khắp giới Neruda 23 tháng năm 1973 thủ đô Santago ông 69 tuổi Sự nghiệp Pablo Neruda bắt đầu nghiệp văn chương từ sớm 20 tuổi ông xuất tập thơ (Hai mươi thơ tình thơ tuyệt vọng) Tập thơ (Bài ca chung), có 340 thơ, coi kiệt tác đỉnh cao nghiệp sáng tác ông Thơ ông dịch nhiều yêu thích ở Việt Nam La cancion de la fiesta (Bài ca ngày hội, 1921), thơ Crepusculario (Hồng hơn, 1923), thơ Viente poemas de amor y una canciún desesperada (Hai mươi thơ tình thơ tuyệt vọng, 1924), thơ Tentativa del hombre in finito (Sự mạo hiểm người bất tử, 1926), thơ Residencia en la tierra (Trú ngụ trái đất, tập 1, 1933, tập 2, 1935), thơ Espana en el corazon (Tây Ban Nha tm, 1937), thơ Canto Stalingrado (Bài ca Stalingrad, 1942), thơ https://vi.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda#Ti %E1%BB%83u_s%E1%BB%AD ... lời thơ phản kháng vang khắp giới Neruda 23 tháng năm 1973 thủ đô Santago ông 69 tuổi Sự nghiệp Pablo Neruda bắt đầu nghiệp văn chương từ sớm 20 tuổi ông xuất tập thơ (Hai mươi thơ tình thơ tuyệt... Ricardo Reyes y Basoalto Pablo Neruda bút danh ơng Ơng sinh ngày 12 tháng năm 1904 Neruda nhà thơ đến từ Chile Ông học tếng Pháp và giáo dục học, dạy tếng Pháp, làm nhà ngoại giao, nhiều nơi... Crepusculario (Hồng hơn, 1923), thơ Viente poemas de amor y una canciún desesperada (Hai mươi thơ tình thơ tuyệt vọng, 1924), thơ Tentativa del hombre in finito (Sự mạo hiểm người bất tử, 1926), thơ Residencia
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà thơ PABLO NERUDA, Nhà thơ PABLO NERUDA