0

Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

42 547 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 15:11

Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH Tuần 15 Ngày dạy : CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Kể được tên một số hoạt động diễn ra ở bưu điện tỉnh. - Nêu ích lợi của các hoạt động bưu điện, truyền thông, truyền hình, phát thanh trong đời sống. -GDHS yêu quê hương II/ Chuẩn bò : Một số bì thư , điện thoại đồ chơi. III/ Các hoạt động dạy - học:: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế. - Nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Bước 1 - Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. - Yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời các câu hỏi gợi ý sau: + Bạn đã đến nhà bưu điện chưa? Hãy kể về những hoạt động diễn ra của bưu điện ? + Nêu ích lợi của hoạt đông bưu điện. Nếu không có hoạt động của bưu điện thì chúng ta có nhận được những thư tín, bưu phẩm từ nơi xa gửi về hoặc có gọi điện thoại được không? * Bước 2 : -Yêu cầu một số cặp lên hỏi và trả lời trước lớp. - GV kết luận: Bưu điện giúp chúng ta chuyển tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các đòa phương trong nướcng giữa trong nước và nước ngoài . * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm Bước 1 : - Chia nhóm, mỗi nhóm 4 em, yêu cầu thảo luận - 2HS trả lời câu hỏi. - Lớp theo dõi. - Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều khiển nhóm thảo luận theo gợi ý. - Lần lượt từng cặp lên trình bày trước lớp. - Lớp theo dõi, nhận xét bổ sung. - Tiến hành thảo luận, trao đổi theo nhóm. GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH theo gợi ý : + Nêu nhiệm vụ và ích lợi của của hoạt động phát thanh, truyền hình ? Bước2 - Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - Nhận xét, kết luận: Đài truyền hình, đài phát thanh là những cơ sở phát tin tức trong và ngoài nước, giúp chúng ta biết được những thông tin về văn hóa, giáo dục, kinh tế, . . Hoạt động 3 : Chơi trò chơi " Chuyển thư" - Nêu cách chơi và luật chơi. - Cho HS chơi thử 1 - 2 lần rồi chơi chính thức d) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Xem trước bài mới . - Các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả thảo luận. - Lớp nhận xét và bình chọn nhóm trả lời đầy đủ nhất. - Tham gia chơi TC. - 2HS đọc lại phần ghi nhớ trong SGK. Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP I/ Mục tiêu: Học sinh biết: - Kể được tên một số hoạt động nông nghiệp diễn ra ở tỉnh nơi các em đang sống. - Nêu ích lợi của các hoạt động nông nghiệp trong đời sống .HSKG giới thiệu được một họat động nông nghiệp GDHS yêu họat động nông nghiệp *KNS:Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin:Quan sát -Tổng hợp sắp xếp thông tin II/ Chuẩn bò : Các hình trang 58 , 59 ; tranh ảnh sưu tầm về các hoạt động nông nghiệp. III/ Hoạt đông dạy - học:: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy kể tên các cơ sở thông tin liên lạc mà em biết. - Nêu nhiệm vụ của các cơ sở thông tin liên lạc. - Nhận xét đánh giá. - 2 em trả lời câu hỏi. - lớp theo dõi, nhận xét ý kiến của bạn. GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Bước : - chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. - Yêu cầu các nhóm quan sát trả lời các câu hỏi gợi ý: + Kể tên các hoạt động được giói thiệu trong các tranh ? + Các hoạt động đó mamg lại lợi ích gì ? Bước 2 : - Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. - KL: Các hoạt động: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trồng rừng . được gọi là hoạt động nông nghiệp. * Hoạt động 2 . Bước 1 : Làm việc theo cặp . - Yêu cầu từng cặp học sinh trao đổi theo gợi ý : - Hãy kể cho nhau nghe về các hoạt động nông nghiệp nơi bạn đang ở ? Bước2 - Mời đại diện một số cặp lên trình bày trước lớp . - GV chốt lại * Hoạt động 3: Triển lãm góc hoạt động nông nghiệp. Bước 1: - Chia lớp thành 4 nhóm phát cho mỗi nhóm một tờ giấy. - Yêu cầu các nhóm thảo luận và trình bày tranh ảnh sưu tầm được trên tờ giấy. Bước 2: - Mời từng nhóm treo tranh ở bảng lớp, bình luận tranh của từng nhóm. - Nhận xét, đánh giá. c) Củng cố - Dặn dò: - Cho liên hệ với cuộc sống hàng ngày. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài mới. - Lớp theo dõi. - Ngồi theo nhóm. - Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều khiển nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập trong phiếu. - Lần lượt đại diện từng nhóm lên trình bày trước lớp, các nhóm khác bổ sung. trồng ngô , khoai , sắn , chè , chăn nuôi trâu bò … - Tiến hành thảo luận theo từng cặp trao đổi và nói cho nhau nghe về các hoạt động nông nghiệp nơi mình đang ở . - Lần lượt một số cặp lên trình bày trước lớp. - Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung. - Lớp chia ra các nhóm để thảo luận , trao đổi và trình bày các bức tranh lên tờ giấy lớn. - Các nhóm cử đại diện lên trình bày và giới thiệu về các hoạt động nông nghiệp trước lớp. - Lớp quan sát nhận xét và bình chọn. . GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH Tuần 16 Ngày dạy : CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI I/ Mục tiêu : Sau bài học, HS biết : - Kể được tên một số hoạt động công nghiệp thương mại diễn ra ở tỉnh nơi các em đang sống. - Nêu ích lợi của các hoạt động công nghiệp thương mại trong đời sống . GDHS yêu qúy các họat động nông nghiệp *Biết lợi ích và tác hại của họat động đó(GDBVMT) *KNS :Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin : Quan sát tìm kiếm thông tin về hoạt động nông nghiệp ở nơi mình đang sống Tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động nông nghiệp và thương mại nơi mình sinh sống II/ Chuẩn bò: - Các hình trang 60, 61 SGK. - Tranh ảnh sưu tầm về chơ, cảnh mua bán, 1 số đồ chơi, hàng hóa. III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy kể tên 1 số hoạt động nông nghiệp mà em biết. - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: *Hoạt động 1 : Làm việc theo cặp -Yêu cầu các cặp kể cho nhau nghe về hoạt động công nghiệp ở nơi các em đang sống. - Mời một số cặp lên hỏi và trả lời trước lớp. - Giới thiệu thêm các hoạt động như khai thác quặng kim loại, luyện thép, lắp ráp ô tô, xe máy đều gọi là hoạt đọng công nghiệp. * Hoạt động 2 Làm việc theo nhóm . - Yêu cầu từng em quan sát các hình trong SGK. - Mời mỗi em nêu tên một hoạt động công nghiệp đã quan sát được trong hình. - Yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi sau: + Em hãy nêu ích lợi của các hoạt động công nghiệp ? - Mời đại diện nhóm trình kết quả thảo luận. - KL: Các hoạt động như khai thác than, dầu khí, - 2HS trả lời câu hỏi. - Lớp theo dõi. - Lắng nghe. - HS làm việc theo cặp. - Một số cặp lên trình bày trước lớp. - Các cặp khác theo dõi bổ sung. - Từng cá nhân quan sát các bức tranh . - Lần lượt từng em nêu tên một hoạt động công nghiệp trong tranh. - Ích lợi của các hoạt động công nghiệp: + Khoan dầu khí cung cấp chất đốt và nhiên liệu để chạy máy. + Khai thác than cung cấp nhiên liệu cho các GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH dệt . gọi là hoạt động công nghiệp. * Hoạt động3 : Làm việc theo nhóm - Chia lớp thành 4 nhóm. - Yêu cầu các nhóm thảo luận các câu hỏi sau: + Những hoạt động mua bán như hình 4, 5 - SGK thường gọi là hoạt động gì? + Hoạt động đó các em nhìn thấy ở đâu? + Hãy kể tên 1 số chợ, siêu thò, cửa hàng ở quê em? - Mời 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận. - KL: Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động thương mại. * Hoạt động 4 : Trò chơi bán hàng . - Hướng dẫn chơi trò chơi “ Bán hàng “ - Yêu cầu các nhóm thực hiện trò chơi. c) Củng cố - Dặn dò: - Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày. - Xem trước bài mới. nhà máy, chất đốt sinh hoạt. + Dệt cung cấp vải, lụa, . - Các nhóm tiến hành thảo luận - Đại diện từng nhóm lên trình bày trước lớp. - Các nhóm khác bổ sung. + Hoạt động mua bán còn gọi là Thương mại Nêu ra một số tên chợ , siêu thò và các hoạt động công nghiệp. - Các nhóm tiến hành phân vai người mua và người bán lên đóng vai diễn trước lớp. - Lớp quan sát nhận xét tinh thần thái độ của các bạn khi tham gia chơi TC. Ngày dạy : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ I/ Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thò. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân đòa phương. -Yêu qúy công việc làng quê và đô thôn *Nhận ra sự khác biệt giữa môi trườngsống làng quê và môi trường sống đô thò * KNS : _ Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin : So sánh tìm ra những đặt điểm khác biệt giữa làng quê và đô thò _ Tư duy sáng tạo thể hiện hình ảnh đặc trưng của làng quê và đô thò II/ Chuẩn bò : Các hình trong SGK trang 62, 63; tranh ảnh sưu tầm về đô thò và làng quê. III/ Hoạt động dạy - học: GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu tên 1 số hoạt động công nghiệp mà em biết? - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: *Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Bước 1 - Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát tranh trong SGK và ghi kết quả vào bảng sau: Làng quê Đô thò + Phong cảnh, nhà cửa + Hoạt động sinh sống của ND + Đường sá, hoạt động giao thông + Cây cối Bước 2 : - Mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - Giáo viên kết luận: Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề thủ công .; xunh quanh nhà thường có vườn cây, ao cá, chuồng trại ; đường nhỏ, ít người và xe cộ qua lại *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Bước 1 :.-Yêu cầu thảo luận trao đổi theo gợi ý + Hãy nêu sự khác biệt về nghề nghiệp của người dân ở thành thò và người dân ở nông thôn? Bước2: - Mời đại diện một số cặp lên trình bày trước lớp . + Nhân dân nơi em đang sống chủ yếu làm nghề gì? - KL: Ở làng quê, người dân thường sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi . Ở đô thò, người dân - 2HS trả lời câu hỏi. - Lớp theo dõi nhận xét. - Lớp theo dõi. - Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều khiển nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập trong phiếu. - Đại diện từng nhóm lên trình bày trước lớp Phong cảnh nhà cửa hoạt động sinh sống của người dân , đường sá, cây cối Làng quê Thành thò Trồng trọt ,chăn nuôi Có vườn đường chật hẹp ít xe cộ Làm công sở nhà cao tầng, đường rộng … - Lớp theo dõi và nhận xét bổ sung. - Các nhóm căn cứ vào kết quả thảo luận ở hoạt động1 để tìm ra sự khác biệt về nghề nghiệp của người dân ở làng quê và đô thò rồi ghi vào vào phiếu: Nghề nghiệp ở làng Nghề nghiệp ở đô thò GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH thường đi làm trong các công sở . * Hoạt động 3 : Vẽ tranh - Nêu yêu cầu: Hãy vẽ về thành phố ( thò xã) quê em. - Yêu cầumỗi em vẽ 1 tranh nếu chưa xong về nhà vẽ tiếp) d) Củng cố - Dặn dò: - Về nhà hoàn thành bài vẽ, giờ sau trưng bày sản phẩm quê - Trồng trọt. - Chăn nuôi. - Buôn bán. - Làm việc trong các xí nghiệp - Đại diện các nhóm dán bài lên bảng và trình bày kết quả làm việc. - Cả lớp vẽ tranh. Tuần 17 Ngày dạy : AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP I/ Mục tiêu - Sau bài học, bước đầu HS biết một số quy đònh đối với người đi xe đạp. - Có ý thức đi xe đạp đúng luật giao thông. -Tích cực chấp hành * KNS: _ Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, phân tích về các tình huống chấp hành đúng quy đònh khi đi xe đạp. _ Kó năng kiên đònh thực hiện đúng quy đònh khi giam gia giao thông _ Kó năng làm chủ bản thân: ứng phó với những tình huốâng không an toàn khi đi xe đạp II/ Chuẩn bò : - Các hình trong SGK trang 64 , 65 ; tranh ảnh áp phích về an toàn giao thông. III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSø 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu sự khác biệt giữa làng quê và đô thò về phong cảnh, nhà cửa, hoạt động sinh sống chủ yếu của người dân. - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: - 2HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV. - Lớp theo dõi. GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: *Hoạt động 1: Quan sát tranh theo nhóm Bước 1: Làm việc theo nhóm - Chia lớp thành các nhóm, hướng dẫn các nhóm quan sát các hình ở trang 64, 65 SGK - Yêu cầu HS chỉ và nói người nào đi đúng, người nào đi sai. Bước 2: - Yêu cầu đại diện các nhóm lên chỉ và trình bày trước lớp (mỗi nhóm nhận xét 1 hình). - GV nhận xét bổ sung. *Hoạt động 2 Thảo luận nhóm . - Chia nhóm, mỗi nhóm 4 em. - Yêu cầu các nhóm thảo luận câu hỏi: ? Đi xe đạp như thế nào cho đúng luật giao thông ? - Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp . - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung. - KL: Khi đi xe đạp cần đi bên phải, đúng phần đường dành cho người đi xe đạp, không đi vào đường ngược chiều. *Hoạt động3 : Trò chơi đèn xanh , đèn đỏ - Hướng dẫn chơi trò chơi “ đèn xanh đèn đỏ “: + Cả lớp đứng tại chỗ, vòng tay trước ngực, bàn tay nắm hờ, tay trái dưới tay phải. + Trưởng trò hô: . Đèn xanh: cả lớp quay tròn hai tay. . Đèn đỏ: cả lớp dừng quay và se tay ở vò trí chuẩn bò. Ai sai nhiều lần sẽ hát 1 bài. - Yêu cầu các nhóm thực hiện trò chơi. c) Củng cố - Dặn dò: - Trong lớp chúng ta ai đã thực hiện đi xe đạp đúng luật giao thông? - Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống. - Lắng nghe. - Các nhóm quan sát, thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên. - Một số đại diện lên báo cáo trước lớp. - Các nhóm khác theo dõi bổ sung. - Các nhóm tiến hành thảo luận. - Lần lượt từng đại diện lên trình bày trước lớp. - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung. - Cả lớp theo dõi hướng dẫn để nắm được trò chơi. - Lớp thực hiện trò chơi đèn xanh, đèn đỏ dưới sự điều khiển của giáo viên. - HS liên hệ. Ngày dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ I GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Kể tên các bộ phận của từng cơ quan trong cơ thể . - Nêu chức năng của các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh. Nêu một số việc nên làm để bảo vệ các cơ quan đó. Nêu một số hoạt động nông nghiệp , công nghiệp và thương mại , thông tin liên lạc . Vẽ sơ đồ và giới thiệu à các thành viên trong gia đình.Thẻ ghi tên và chức năng của từng cơ quan. II/ Chuẩn bò : Hình các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh. III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Khi đi xe đạp ta cần đi như thế nào cho đúng luật giao thông? - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1 : Trò chơi ai nhanh ai đúng ? Bước 1 - Chia thành các nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát tranh vẽ về các cơ quan : hô hấp , tuần hoàn , bài tiết nước tiểu, thần kinh và các thẻ ghi tên chức năng và các yêu cầu vệ sinh đối với từng cơ quan. Bước 2 : - Yêu cầu các nhóm thảo luận và lên gắn được thẻ đúng vào từng tranh . - Kết luận. * Hoạt động 2: Quan sát theo nhóm Bước 1 : - Yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2. 3, 4 trang 67 SGK và thảo luận theo gợi ý : + Hãy cho biết các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp ,thương mại, thông tin liên lạc có trong các hình đó? - Liên hệ thực tế để nói về các hoạt động nông nghiệp ở đòa phương? Bước2 - Mời đại diện các nhóm lên dán tranh sưu tầm được và trình bày trước lớp . -Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung . *Hoạt động3 : vẽ sơ đồ gia đình . Bước 1 :- Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân . - Vẽ sơ đồ của gia đình mình . Bước 2 : -Yêu cầu lần lượt một số em lên chỉ sơ đồ mình vẽ và giới thiệu . - 2HS trả lời về nội dung bài học trong bài :” An toàn khi đi xe đạp “. - Lớp theo dõi. - Các nhóm quan sát các bức tranh về các cơ quan đã học: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu , thần kinh … thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên. - 4 nhóm lên thi gắn thẻ vào bức tranh đúng và nhanh. - Lớp nhận xét và bình chọn nhóm đúng nhất . - Tiến hành thảo luận nói về các hoạt động có trong các hình 1, 2, 3 ,4 trong SGK. - Lần lượt các nhóm lên trình bày trước lớp . - Lớp lắng nghe, nhận xét bổ sung nếu có . - Lớp làm việc cá nhân tưng em sẽ vẽ về sơ đồ gia đình mình lên tờ giấy lớn . - Lần lượt từng em lên chỉ sơ đồ và giới thiệu trước lớp . GV: Lê Thị Thùy Trang Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH c) Củng cố - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài chuẩn bò giờ sau KT học kỳ I. Tuần 18 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ I I/ Mục tiêu : Học sinh biết : -Nêu được các họat động:Nơng nghiệp,cơng nghiệp,thương mại ,thơng tin liên lạc -Nêu được gia đình một,hai ,ba thế hệ -Có thái độ kính trọng u thưuơng các thành viên trng gia đình II/ Chuẩn bò: Tranh ảnh sưu tầm về các họat động:NN,CN,TM,TTLL III/ Hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS ôn tập: * Hoạt động 1 :Quan sát theo nhóm *Mục tiêu;HS kể được một số họat động :NN,CN,TM.TTLL - Giáo viên kết luận. * Hoạt động 2 : Quan sát theo nhóm Bước 1 : - Yêu cầu thảo luận trao đổi theo gợi ý : + Hãy cho biết các hoạt động nông nghiệp , công nghiệp ,thương mại , thông tin liên lạc có trong các hình 1, 2, 3, 4 trang 67 sách giáo khoa ? + Liên hệ thực tế để nói về các hoạt động mà em biết ? Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên dán tranh sưu tầm được và trình bày trước lớp . - Yêu cầu lớp nhận xét bổ sung . * Hoạt động3 : Vẽ sơ đồ gia đình . Bước 1: - Yêu cầu làm việc cá nhân : Vẽ sơ đồ Nhóm đơi quan sát tranh trang 67 SGK nói nhau nghe về các họat động đó,liên hệ địa phương em đang sống có những họat động nào -Đại diện nhóm trình bài GV: Lê Thị Thùy Trang [...]... học bài và xem trước bài mới Ngày dạy - Hai em nhắc lại nội dung bài học RỄ CÂY ( tiếp theo ) I/ Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Nêu được chức năng của rễ cây và ích lợi của nó - Kể ra được ích lợi của một số rễ cây - Giáo dục HS thích tìm tòi học hỏi về tự nhiên II/ Chuẩn bò : Các hình trong sách trang 84, 85 III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra các kiến thức bài. .. thông tin để biết giá 1trò của thân cây với đời sống của cây, đời sống động vật và con người II/ Chuẩn bò : - Tranh ảnh trong sách trang 78, 79 ; Phiếu bài tập III/ Hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Làm việc với SGK Bước 1: Thảo luận theo cặp - Yêu cầu từng cặp quan sát các hình trang 78, 79 SGK và trao đổi: chỉ và... của cây, đời sống động vật và con người II/ Chuẩn bò : - Tranh ảnh trong sách trang 80, 81; Phiếu bài tập III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kể tên 1 số cây có thân đứng, thân bò, thân leo - Kế tên 1 số cay có thân gỗ, thân thảo - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp - Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3 sách giáo khoa... CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: GV: Lê Thị Thùy Trang HOẠT ĐỘNG CỦA HS Trường TH An Thạnh 1 Giáo án: TN & XH - Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ? - 2 em trả lời câu hỏi - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Tổ chức cho HS chơi TC "Chuyền hộp" - GV nêu tên trò chơi.yêu cầu HS vừa hát vừa - Theo dõi GV phổ biến cách chơi và luật chơi chuyền tay hộp giấy Khi bài hát dừng lại,... : Các hình trong SGK trang 90, 91 Sưu tầm các loại hoa khác nhau mang đến lớp III/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài “ Khả năng kì diệu của lá cây “ - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong... năng và lợi ích của quả II/ Chuẩn bò : Các hình trong SGK trang 92, 93 Sưu tầm một số quả thật III/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài “Hoa“ - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong SGK trang... trang 94, 95 Sưu tầm các loại động vật khác nhau mang đến lớp III/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: GV: Lê Thị Thùy Trang HOẠT ĐỘNG CỦA HS Trường TH An Thạnh 1 - Kiểm tra bài “ Quả“ - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan... hình trong SGK trang 96, 97 - Sưu tầm các loại côn trùng thật hoặc tranh ảnh mang đến lớp III/ Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài "động vật" - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong SGK trang... tầm ảnh các loại động vật khác nhau mang đến lớp III/ Hoạt động dạy - học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài "Côn trùng" GV: Lê Thị Thùy Trang HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2HS trả lời câu hỏi: Trường TH An Thạnh 1 - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu... chúng II/ Chuẩn bò: Tranh ảnh trong sách trang 100, 101 Sưu tầm ảnh các loại cá mang đến lớp III/ Hoạt động dạy - học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1 Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài "Tôm - Cua" - Gọi 2 học sinh trả lời nội dung - Nhận xét đánh giá 2 .Bài mới Giới thiệu bài: * Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận Bước 1 : Thảo luận theo nhóm - Chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các hình trong SGK trang 100, 101 và . trang 78, 79 ; Phiếu bài tập. III/ Hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: 2 .Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác:. nhà xem lại bài và chuẩn bò bài mới. - Lớp theo dõi. - Ngồi theo nhóm. - Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều khiển nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH, Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH,

Hình ảnh liên quan

-Nhận xét, kết luận: Đài truyền hình, đài phát thanh là những cơ sở phát tin tức trong và ngoài  nước, giúp chúng ta biết được những thông tin về  văn hóa, giáo dục, kinh tế, .. - Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

h.

ận xét, kết luận: Đài truyền hình, đài phát thanh là những cơ sở phát tin tức trong và ngoài nước, giúp chúng ta biết được những thông tin về văn hóa, giáo dục, kinh tế, Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Yêu cầu từng cặp quan sát các hình trang 78, 79 SGK và trao đổi:  chỉ và nói tên các  cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bo.ø  Trong đó cây nào có thân gỗ và cây nào là  thân thảo . - Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

u.

cầu từng cặp quan sát các hình trang 78, 79 SGK và trao đổi: chỉ và nói tên các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bo.ø Trong đó cây nào có thân gỗ và cây nào là thân thảo Xem tại trang 18 của tài liệu.
đầu dán vào bảng. - Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

u.

dán vào bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3 sách giáo khoa. +  Theo em việc làm nào chứng tỏ trong thân cây có  nhựa ? - Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

u.

cầu HS quan sát hình 1, 2, 3 sách giáo khoa. + Theo em việc làm nào chứng tỏ trong thân cây có nhựa ? Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Các nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu - Bài giảng GA 3- Tuan 15-28- TNXH

c.

nhóm quan sát các hình trong SGK, các hình con vật sưu tầm được và thảo luận các câu hỏi trong phiếu Xem tại trang 37 của tài liệu.

Trích đoạn