0

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

24 276 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:12

Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai TUẦN 21 Thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2011 MÔN :ĐẠO DỨC Đạo đức : tiết 21 BÀI : LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (T1) I.MỤC TIÊU Học xong bài này, HS có khả năng:  Hiểu thế nào là lòch sự với mọi người. Vì sao cần phải lòch sự với mọi người.  Biết cư xử lòch sự với những người xung quanh.  Có thái độ tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh.  Đồng tình với những người biết cư xử lòch sự và không đồng tình với những người cư xử bất lòch sự. II. CHUẨN BỊ Nội dung hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC 2.Bài mới HĐ1. GTB HĐ2 .Tìm hiểu truyện Nhóm bàn HĐ3. Thảo luận nhóm Tìm hiểu bài Nhóm cặp Ghi nhớ 3.HĐ4 củng cố- dặn dò 4’ 28' 3’ * Vì sao phải lòch sự với mọi người ? -Giới thiệu bài trực tiếp .  Kể câu chuyện “Chuyện ở tiệm may”.  Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi .  Gọi các nhóm lên trình bày ý kiến.  Nhận xét câu trả lời của các bạn. GV chốt ý chính: Cần phải lòch sự với người lớn tuổi trong mọi hoàn cảnh. * GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.  Gọi vài HS nêu ý kiến . -Gv Kết luận: * GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.  GV yêu cầu các nhóm thảo luận đưa ra một số biểu hiện của phép lòch sự khi ăn uống, khi nói năng, chào hỏi.  Gọi HS trình bày ý kiến  GV nhận xét, kết luận phép lòch sự khi giao tiếp . * Gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk. -GDHS lòch sự với mọi người . Dặn HS về nhà sưu tầm các câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ, câu chuyện, tấm gương tốt. -Nhận xét tiết học. -HS lắng nghe. -HS thảo luận nhóm bàn và trả lời câu hỏi.  Đại diện lên trình bày các nhóm khác bổ sung.  HS lắng nghe. -HS làm việc nhóm đôi  Các nhóm thảo luận và đưa ra ý kiến nhận xét . Lắng nghe. -HS làm việc .  Các nhóm thảo luận đưa ra các biểu hiện của phép lòch sự. -Các trình bày  Lắng nghe -2 HS đọc ghi nhớ sgk -HS lắng nghe.  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai MÔN:TẬP ĐỌC BÀI: ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA I I.MỤC TIÊU  Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Đọc rõ ràng các số chỉ thời gian, phiên âm tiếng nước ngoài: 1935, 1946, 1948, 1952, súng ba- dô- ca.  Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi nhà khoa học đã có những cống hiến xuất sắc cho đất nước. -Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghóa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước. II.CHUẨN BỊ ND hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 KTBC 2.Bài mới 5’ 35’ -Gọi 2 HS lên đọc bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi . -Nhận xét ghi điểm. - 2HS trả lời,lớp chú ý theo dõi -Lắng nghe. HĐ1.GTB HĐ2. Luyện đọc Nhóm,cá nhân -GT bài qua tranh . -Gọi 4 HS nối tiếp 3lượt nhau đọc từng đoạn . - TK : Sang pháp , kó sư , vũ khí , ba-đô – ca . -TN: cống hiến , quốc phòng , huân chương sự nghiệp , -Yêu cầu HS đọc theo nhóm . -Yêu cầu HS thi đọc đúng . -GV nhận xét tuyên dương . -GV đọc mẫu . -5 HS đọc. -Học sinh đọc lại đúng. -HS giải nghóa . -Học sinh thực hiện . - 5 HS thi đọc . -Học sinh lắng nghe . HĐ3 Tìm hiểu bài Cá nhân * Yêu cầu đọc đoạn 1 và2 trả lời câu hỏi. Em hãy nói lại tiểu sử của Trần Đại Nghóa trước khi theo Bác Hồ về nước?  Em hiểu “Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” là gì ? -Trần Đại Nghóa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến? * Yêu cầu đọc đoạn 3 và4 trả lời câu hỏi. -Những đóng góp của ông cho sự việc xây dựng Tổ quốc ? -Nêu nội dung chính của bài . * 1 HS đọc thành tiếng -HS trả lời . * 1 HS đọc thành tiếng.  HS trả lời  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai Nhóm cặp 3. Củng cố dặn dò . 5’ -Treo bảng phụ HD và đọc mẫu . -Yêu cầu HS đọc theo nhóm . Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm . -Nhờ đâu ông Trần Đại Nghóa lại có những cống hiến lớn? -Dặn học sinh về đọc lại bài . * Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghóa …. - HS thực hiện . -1 em nhắc lại. -Nhận xét tiết học . -Học sinh lắng nghe MÔN :TOÁN BÀI: RÚT GỌN PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU Giúp học sinh  Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.  Biết cách thực hiện rút gọn phân số (trường hợp các phân số đơn giản) II.CHUẨN BỊ Nội dung hình thức TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC . 2.Bài mới 5’ 35’ -Gọi 3 HS lên bảng làm bài : Tìm 5 phân số bằng mỗi phân số dưới đây.        Nêu kết luận về tính chất cơ bản của phân số. -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm,lớp chú ý theo dõi  Hs trả lời. HĐ 1.GTB HĐ2 .Tìm hiểu nội dung . Thế nào là rút gọn phân số? Cá nhân Giới thiệu bài trực tiếp . -GV nêu vấn đề. Cho phân số   Hãy tìm phân số bằng phân số nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.  GV yêu cầu HS nêu cách tìm phân số bằng vừa tìm được.  Hãy so sánh tử số và mẫu số của hai phân số.  Tử số và mẫu số của phân số   đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số   , phân số   lại bằng phân số   . Khi đó ta nói phân số   đã được rút gọn thành phân số   . * Cách rút gọn phân số.  Cho HS nêu cách rút gọn. -Học sinh lắng nghe .  HS nêu cách tìm.  HS so sánh -HS lắng nghe và ghi nhớ.  2 em đọc kết luận sgk. HĐ3.Luyệ * Rút gọn các phân số . - 1 HS đọc đề  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai n tập. Bài 1. Bảng con Bài 2 Nhóm 2. Bài 3 Cá nhân 3.Củng cố- dặn dò 5’ -Yêu cầu HS làm bảng con . -Nhận xét và cho điểm. * Phân số nào bằng nhau . -Yêu cầu HS thảo luận . Nhận xét, ghi điểm. * Rút gọn phân số tối giản .  Yêu cầu HS làm vở . -Nhận xét bàitrên bảng . -GDHS áp dụng vào giải các bài có liên quan. -Dặn HS về làm lại bài . -Nhận xét tiết học. -HS thực hiện . -1 HS đọc đề . -HS thực hiện . -1 HS đọc đề . 1HS làm bảng lớp làm vở. -Học sinh lắng nghe . MÔN :LỊCH SỬ BÀI : NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC I. MỤC TIÊU  HS hiểu nhà Hậu Lê ra đời trong hoàn cảnh nào.  Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một bộ máy nhà nước quy củ và quản lí đất nước tương đối chặt chẽ.  Nhận thức bước đầu về vai trò của pháp luật II. CHUẨN BỊ Nội dung hình thức TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC 2.Bài mới HĐ1. GTB. 4’ 28’ -GV gọi 3 HS trả lời câu hỏi cuối bài16  Nhận xét, cho điểm.  Giới thiệu bài: trực tiếp . - 3HS trả lời,lớp chú ý theo dõi  HS lắng nghe HĐ2. Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua. Hđ cả lớp -Yêu cầu HS đọc sgk và trả lời các câu hỏi sau: -Nhà Hậu Lê ra đời thời gian nào? Ai là người thành lập? Đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu? -Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê? -Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê thế nào?  GV nhận xét hoàn thiện câu trả lời. * GV treo sơ đồ vẽ sẵn bộ máy nhà nước và giảng cho HS. -Những sự việc thể hiện dưới triều Hậu -HS đọc thầm sgk và trả lời câu hỏi .  Vài HS trả lời, lớp nhận xét. -Lắng nghe. -HS quan sát sơ đồ, lắng nghe giảng.  HS cùng tìm hiểu, trao đổi và trả lời câu hỏi.  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai HĐ3 Bộ luật Hồng Đức. Cá nhân 3.Củng cố dặn dò. 5’ Lê, vua là người có uy quyền tối cao.  GV nhận xét, chốt ý đúng. -Để quản lí đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì? -Em có biết vì sao bản đồ đầu tiên và bộ luật đầu tiên của nước ta đều có tên là Hồng Đức? -Những nội dung chính của bộ luật Hồng đức? -Bộ luật Hồng Đức đã có tác dụng thế nào trong việc cai quản đất nước? -Bộ luật Hồng đức có điểm nào tiến bộ? -GV kết luận. -Bộ luật hồng đức ra đời năm nào. Nhận xét tiết học . -HS đọc, trả lời câu hỏi. -Vài em trả lời, lớp nhận xét, bổ sung.  Lắng nghe. -Học sinh lắng nghe =========================================================== Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011    !"#!$#%& &'& ())*+,-.,/0)*.)1234/*56*72/*.)&84/. 9 4:*; < /*28 < )=> < )?:0/:;@)?=A2/*B)*C0/& DE/*@2F)GH)?GI)?:7,%&84/J4*K)L6=;M//0/*/*@2N:*76?27/*@2=;M/:DE/*@2 OP/*@2)*2Q::R)*& &STSUV#W& &SX7=236D8)K.):D;Y)?& &U*;@)?:2Q)/E2N-.,)*+,Z*KN[4+GH)?/*4,\)& &]'^U& _2-4)? SX)*`;M)? U*;@)?a*0a`8)`ba &UcdSc& *e)`ba U*fG2g))_2-4)?,84/J4?2Y *h/& *i2=_)? jk47,/0/1*bal/fN/f:7,N/f /*.)N?A2O72N*>)?& j()`m2GP2:*3-5/a*0::D23) /*4)?& noa*p: oq oq oq C)*Xa C)*Xa K:ea/*4)?`ba-H)?*P)?N=236 KANG0r/0r&#O)*e)`ba #Oa*fG2g)& #O/*r/K*>)*XaN:ea6s4/*r/+`ba :ea&#O[47)K0:Kt7K72& !&Uc!& &!7 9 2:. < a! ())*+,-.,/0)*.)1234/*56 *72/*.)& a*p: #O=28 9 41*28 u )/*r/7 u `@ v a:ea`4,Q) :*wr=_2*R)**P)?)?7)?xw6)h/0/*  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai 4 u )?/> v & &DE/*@2F)GH)?GI)?:7,% y noa*p: w61276yz`;M:&#O[47)K7 v :NK; u 7 /*; { 7=> < )?:7 v //*;7/*| v )*:*; v /C7 v /O7 9  /7 v /*K; u 7=> < )?:7 v /K72&}74=H/*27`ba :*P)*)*H6:ea`4,Q)-r)*H6 :D;i)?=2\41*23)&#O[47)K0:Kt7K72& #O/*r*72:> u :*2=47N`@ v a)*. < )Cw v :N?O )*. < )Cw v :G28 u 4-;@)?:> u :. < a:> v :& #O)84:8):DE/*@2N`P66s4OPa*f G2g)/0/*/*@2&}74=H/*r/+`ba/*@2 :*t`J)D~2/*r/+`ba/*@2/*B)* :*•/&#O[47)K0:OPG234-;@)?*K /*@2:A:& &€& *+`•)?& Q:*A)?`m2GP2*h/ *e)C‚:N=0)*?201g:[4+?2Y*h/ OP?27rGP2O\)*PN k4A)?`ba ona*p: oq oq oq #O/*r*KOƒ7=2OE)?:DE))*„)*P)? Oƒ7:*…/*2Q)6_:KA=_)?:0/:*+ `•)?& #O/†)?*K*Q:*A)?`m2GP2*h/& #O/†)?*K)*e)C‚:N=0)*?201g:[4+ ?2Y*h/&#O?27rGP2:eaO\)*P& #O*>?2+2:0)%N`ba*>1*r‡%& MÔN: TOÁN BÀI : LUYỆN TẬP / SGK / 114 I .MỤC TIÊU:  Củng cố và hình thành kó năng rút gọn phân số .  Củng cố về nhận biết hai phân số bằng nhau .  p dụng kiến thức đã học để vận dụng vào giải các bài toán có liên quan . II .CHUẨN BỊ: Nội dung hình thức. TG Các hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC. 2.Bài mới. HĐ1. GTB. HĐ2. Luyện tập .Bài 1. Bảng con Bài 2: Nhóm 4. Bài 3: 5’ 35’ -Làm bài 1 /SGK /113 - Nhận xét ghi điểm . -Giới thiệu bài trực tiếp. * Rút gọn các phân số . - Yêu cầu học sinh làm bảng con. -GV nhận xét tuyên dương. * Trong các phân số dưới đây , phân số nào bằng -Yêu cầu HS thảo luận nhóm. -Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. -Yêu cầu các nhóm nhận xét. -GV nhận xét tuyên dương. - 2HS lên bảng làm,lớp chú ý theo dõi -Học sinh lắng nghe. -1 Học sinh đọc đề. -1HS làm bảng, lớp bảng con -1 Học sinh đọc đề. -Các nhóm thực hiện. -Các nhóm dán kết quả - Nhận xét lẫn nhau. -1 Học sinh đọc đề. n Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai Làm vở. Bài 4. Nhóm 2. Bài 5. Nhóm 3 3.Củng cố dặn do ø. 5’ * Cho biết diện tích của ba thành phố là -Yêu cầu học sinh thảo luận cách làm -Yêu cầu học sinh làm bài vào vở. -Yêu cầu HS nhận xét bài ở bảng. -GV sửa bài nhận xét. * Giải toán có lời văn . -Yêu cầu HS thảo luận làm bảng phụ -Gọi các nhóm trình bày. GV sửa bài nhận xét tuyên dương. * Giải toán có sơ đồ . -Giáo viên treo bảng phụ lên bảng. -Yêu cầu các nhóm trả lời cách giải. -Giáo viên nhận xét tuyên dương . -GV phát phiếu trắc nghiệm. -GV thu phiếu sửa bài nhận xét . -GDHS áp dụng vào tính hàng ngày. - Về nhà làm bài tập ở vở bài tập. - Nhận xét tiết học . - 1HS làm bảng,lớp làm vở. -Học sinh nhận xét. -1 Học sinh đọc đề. -Học sinh trình bày. - 1 Học sinh đọc đề . -Học sinh làm bài. -HS nhận phiếu làm bài. -Học sinh lắng nghe. MÔN:CHÍNH TẢ BÀI : NHỚ – VIẾT: CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI phân biệt r/ d/ gi , dấu hỏi/ dấu ngã I.MỤC TIÊU • Nhớ và viết lại đúng chính tả, trình bày đúng 4 khổ thơ trong bài Chuyện cổ tích về loài người. • Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu dấu thanh dễ lẫn: (r/d/gi, dấu hỏi ,dấu ngã). II.CHUẨN BỊ Nội dung hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.BÀI CŨ 5’ -2 HS lên bảng viết: chuyền bóng, tuốt lúa, cuộc chơi, cái cuốc, sáng suốt.  Nhận xét, cho điểm. - 2HS lên bảng viết,HS cả lớp viết bảng con. 2.BÀI MƠIÙ HĐ1.GTB HĐ2. nghe, viết bài . Lớp 30’ * Giới thiệu bài: “ Trực tiếp. -Cho HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ viết chính tả -Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết và luyện viết. HS lắng nghe -Lớp đồng thanh đọc -HS tự tìm øviết bảng . - HS tự viết bài vào vở ˆ Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai * Viết chính tả và soát lỗi.  GV đọc lại cho HS soát lỗi  GV thu ở chấm từ 7 đến 10 bài  Nhận xét bài viết của các em.  HS tự sửa lỗi  HS thu bài viết HĐ3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Bài 2 Cá nhân Bài 3 Cá nhân * Gọi HS nêu yêu cầu bài 2  Yêu cầu HS tự làm bài, GV quan sát, uốn nắn.  Gọi vài em dán bài lên bảng.  Các bạn khác nhận xét, bổ sung bài của bạn  Nhận xét, kết luận lời giải đúng. * Gọi HS đọc yêu cầu và bài 3  Yêu cầu HS tự làm bài.  -GV giúp đỡ HS yếu.  Gọi HS trình bày trước lớp,  Nhận xét, chốt lời giải đúng. * 1 HS đọc thành tiếng.  HS làm bài cá nhân.  3 HS lên và đọc.  Nhận xét bạn. * 1 HS đọc thành tiếng.  HS làm việc cá nhân. -HS đọc bài trước lớp.  Lắng nghe. 3.củng cố dặn dò 5’ -Nhận xét chữ viết của HS, thái độ học tập .  Dặn HS về nhà viết lại các từ tìm được ở bài 2  Chuẩn bò bài sau đọc kó . -Nhận xét tiết học. -HS lắng nghe -Học sinh lắng nghe. MÔN:KHOA HỌC BÀI : ÂM THANH I. MỤC TIÊU  Biết được âm thanh trong cuộc sống phát ra từ đâu.  Biết và thực hiện các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh.  Nêu được ví dụ hoặc tự làm thí nghiệm đơn giản chứng minh được mối liên hệ giữa rung động và và sự phát ra âm thanh. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC Nội dung hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC 4’ * Gọi 2 HS lên trả lời câu hỏi. -Nhận xét và cho điểm. - 2HS trả lời,lớp chú ý theo dõi .2 .Bài mới HĐ1.GTB HĐ2.Tìm hiểu các 28’ * Giới thiệu bài trực tiếp .  Yêu cầu HS nêu các âm thanh mà em nghe được và phân loại Lắng nghe. -HS thực hiện theo yêu cầu. Lần lượt phát biểu ý  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai âm thanh Cá nhân chúng theo các nhóm . -GV kết luận. kiến  Lắng nghe. HĐ3. Thực hành các cách phát ra âm thanh. Nhóm bàn -Cho HS làm việc theo nhóm 4.  Yêu cầu HS hãy tìm các cách để vật dụng mà các em đã chuẩn bò, mang theo như trống nhỏ, lon, lược, kéo thước . phát ra âm thanh  Gọi các nhóm trình bày. -GV nhận xét các cách mà HS nêu ra sau đó hỏi: -Tại sao vật lại có thể phát ra âm thanh?  GV kết luận .Vậy để biết nhờ đâu mà vật phát ra âm thanh, chúng ta cùng làm thí nghiệm. -Học theo nhóm bàn.  Mỗi HS nêu ra 1 cách . -3, 5 nhóm trình bày.  HS trả lời. -HS lắng nghe. HĐ3. Khi nào vật phát ra âm thanh. Cả lớp * Thí nghiệm 1: -GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm và TLCH. * Thí nghiệm 2 -GV phổ biến cách làm thí nghiệm. -Khi nói tay em có cảm giác gì? -Khi phát ra âm thanh thì mặt trống, dây đàn, thanh quản có chung điểm gì? -GV kết luận. - Học sinh theo giỏi.  Quan sát, trao đổi và trả lời câu hỏi.  Lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn. - HS làm theo yêu cầu. -Lắng nghe. 3.Củng cố dặn dò Cả lớp 3’ -Cho HS chơi trò chơi “Đoán tên âm thanh” -GV phổ biến cách chơi và luật chơi. -GDHS biết sử dụng âm thanh hợp lí. -GV nhận xét tiết học. - HS chơi . -Học sinh lắng nghe . MÔN: Kó Thuật BÀI : LẮP XE ĐU I.MỤC TIÊU: - Học sinh biết tên gọi , hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kó thuật . -Sử dụng được cờ –lê , tua-vít để lắp ,tháo lắp tháo xe đu . -Biết lắp ráp một số chi tiết với nhau . II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC. Nội dung- hình thức Thờ i gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC. 4’ -Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh -HS để bộ lắp ghép trên ‰ Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai 2.Bài mới. HĐ1. GTB. HĐ2. tìm hiều chi tiết lắp ghép HĐ3. Thực hành Nhóm 2. 3.HĐ4 Củng cố dặn dò 28’ 3’ . -GV nhận xét chung . -Giới thiệu bài qua vật thật . -Hướng dẫn gọi tên , nhận dạng các chi tiết và dụng cụ . - Hướng dẫn học sinh lắp ráp xe . -GV lần lược giới thiệu từng chi tiết . -Giới thiệu gọi tên một số chi tiết như hình SGK -Chọn chi tiết đặt câu hỏi . -Hướng dẫn học sinh sắp xếp các chi tiết trong thùng xe . -Yêu cầu hộc sinh lắp ca pin . -Giáo viên theo giỏi học sinh lắp . -Khi lắp các chi tiết .dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của tay trái vặn ốc vào vít cho khớp với ren của vít …. -Yêu cầu học sinh trình bày sản phậm lắp . -Đánh giá sản phẩm . -Có bao nhiêu chi tiết lắp ghép ? -GDHS lắp ghép mô hình để chơi -Dặn học sinh chuẩn bò tiết sau . - Nhận xét tiết học . bàn . -Học sinh quan sát . -Học sinh lắng nghe . -Học sinh lắng nghe . -Học sinh trả lời . -Học sinh làm theo. -học sinh thực hiện . -Học sinh lắng nghe và thực hiện theo , -Học sinh trình bày . -Học sinh thực hiện . -Học sinh trả lời . -Học sinh lắng nghe . =========================================================== Thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 2011 MÔN : TOÁN BÀI: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU Giúp học sinh  Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp đơn giản).  Bước đầu biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số. II.CHUẨN BỊ Nội dung hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.KTBC. 2.Bài mới. 5’ 35’ -Làm bài tập 4/ VBT /21 -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi  [...]... bày Bài 5 - GV cho HS chữa bài, nhận xét, cho -HS trình bày Nhóm bàn điểm -Nêu lại cách quy đồng hai phân số có -Thực hiện cùng mẫu số 3. Củng cố 5’ -Nhận xét tiết học -HS lắng nghe dặn dò - GV tuyên dương những HS làm bài tốt Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai 21 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 - HD HS học bài, làm bài thêm ở nhà - Chuẩn bò bài sau -Nhận xét tiết học -Học... 12 và 13 dõi 16 32 15 45 - GV nhận xét, cho điểm 35 ’ 2 Bài * GV giới thiệu bài Luyện tập -HS nghe mới HĐ1.GTB * Qui đồng mẫu số các phân số -1 HS đọc thành tiếng HĐ2 - Yêu cầu HS làm bài - HS làm Luyện tập - Nhận xét Bài 1 * Viết các phân số có mẫu số 5 * 1 HS nêu yêu cầu Bảng con -Gọi HS nêu yêu cầu bài -1 HS làm bảng lớp -GV gợi ý cách làm phần a Phần b HS làm vở Bài 2 tự làm -Nhận xét bạn -Nhận... tiếng mẫu -Cho HS làm bài theo mẫu - HS làm bài Bài 3 -Yêu cầu các nhóm thảo luận Nhóm cặp -Gọi các nhóm trình bày -HS các nhóm trình -Nhận xét, cho điểm bày * Viết các phân số lần lựơt - Nhận xét bạn -Yêu cầu HS tự làm bài * 1 HS đọc thành Bài 4 - Yêu cầu các nhóm trình bày tiếng Cá nhân -Nhận xét tuyên dương HS làm bài * Tính ( theo mẫu ) * 1 HS đọc thành - Cho HS làm bài theo mẫu tiếng - Gọi... sinh - 2HS kể chuyện,lớp chú ý theo dõi -HS lắng nghe -1 HS đọc đề bài -1 HS đọc -HS theo giỏi -HS kể lần lược từng cá nhân -HS lắng nghe -Nhóm 2 HS - ại diện 5 nhóm kể -Các nhóm bổ sung nhận xét - 5 HS kể và nêu nội dung -Các nhóm nhận xét -HS lắng nhe -HS trả lời Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 dung câu chuyện 5’ -Yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau -HS lắng nghe -Giáo... xét bài ở bảng GV sửa bài nhận xét tuyên dương * Làm bài trắc nghiệm -Thu phiếu nhận xét -GDHS áp dụng tính những bài có liên quan -Nhận xét tiết học -Lớp chú ý theo dõi - Có mẫu số chung -Bằng 1 3 và 2 5 -1 Học sinh đọc đề -1 HS làm bảng, lớp bảng con -1 Học sinh đọc đề - HS thực hiện -1 Học sinh đọc đề -Học sinh trình bày -HS nhận phiếu làm bài -Học sinh lắng nghe MÔN :ĐỊA LÍ BÀI 18 :NGƯỜI DÂN Ở... nhà hoàn chỉnh phần bài tập - Chuẩn bò bài sau - Nhận xét tiết học Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Mai * 1 HS đọc thành tiếng - HS làm bài theo cặp, 1 HS lên bảng làm - Nhận xét bài trên bảng - 1Học sinh đọc bài HS lần lượt trình bày Lớp nhận xét - Lắng nghe -Vài HS nhắc lại - - Lắng nghe 13 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 -Học sinh lắng nghe MÔN:KỂ CHUYỆN BÀI: KỂ CHUYỆN ĐƯC... líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 H 3 Bài tập Bài 1 Cả lớp Bài 2 Nhóm 4 Bài 3 Cá nhân 3. Củng cố-dặn dò 5’ MSC - GV yêu cầu HS nêu lại - GV chốt ý và lưu ý HS *Qui đồng mẫu số các phân số -Gọi HS chữa bài, đổi chéo vở kiểm tra - Nhận xét và cho điểm * Qui đồng mẫu số các phân số • Yêu cầu học sinh thảo luận Gọi HS nêu yêu cầu và nội dung bài Nhận xét, cho điểm * Viết các phân số lần lược -Em hiểu... tiếng -HS làm bài cá nhân HS phát biểu ý kiến Lớp nhận xét * 1 HS đọc -HS phát biểu ý kiến Lớp nhận xét 2 HS đọc ghi 23 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Ghi nhớ H 3. Luyệ n tập Bài 1 Cá nhân Bài 2 Cả lớp 3. Củng cố Dặn dò 24 5’ -Gọi HS trình bày bài - GV nhận xét, chốt ý đúng * Gọi HS đọc phần ghi nhớ - GV nhắc lại nội dung ghi nhớ * Bài 1 Gọi HS đọc yêu cầu của bài 1 -Yêu... làm bài cá nhân - HS lần lượt phát biểu - Lớp nhận xét - 2 HS đọc, lớp lắng nghe - Lắng nghe * 1 HS đọc to trước Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Luyện tập Bài 1 Cá nhân -GV giao việc và cho HS làm bài -Gọi HS trình bày kết quả bài làm của mình - GV nhận xét, chốt lời giải đúng * Bài 2 Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2 - Gọi HS trình bày bài làm của mình - GV nhận xét, khen... hay Bài 2 Nối tiếp 3. củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học -Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ, viết vào vở 5 câu kể Ai thế nào? 5’ lớp - HS làm bài cá nhân - HS lấn lượt phát biểu - Lắng nghe * 1 HS đọc to HS làm bài cá nhân -HS nối tiếp nhau đặt câu mình đặt Lớp nhận xét -HS lắng nghe MÔN :TẬP LÀM VĂN: BÀI :CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU - Nắm được cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) . Luyện tập .Bài 1. Bảng con Bài 2: Nhóm 4. Bài 3: 5’ 35 ’ -Làm bài 1 /SGK /1 13 - Nhận xét ghi điểm . -Giới thiệu bài trực tiếp. * Rút gọn các phân số . - Yêu. 2 .Bài mới. 5’ 35 ’ -Làm bài tập 4/ VBT /21 -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài, lớp chú ý theo dõi  Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT, Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT,

Hình ảnh liên quan

hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Treo bảng phụ HD và đọc mẫu. -Yêu cầu HS đọc theo nhóm . Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm . - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

reo.

bảng phụ HD và đọc mẫu. -Yêu cầu HS đọc theo nhóm . Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng con Bài 2 Nhóm 2. Bài 3 Cá nhân 3.Củng cố-dặn dò - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bảng con.

Bài 2 Nhóm 2. Bài 3 Cá nhân 3.Củng cố-dặn dò Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Yêu cầu HS làm bảng con. -Nhận xét và cho điểm.  * Phân số nào bằng nhau . -Yêu cầu HS thảo luận - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

u.

cầu HS làm bảng con. -Nhận xét và cho điểm. * Phân số nào bằng nhau . -Yêu cầu HS thảo luận Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Củng cố và hình thành kĩ năng rút gọn phân số. - Củng cố về nhận biết hai phân số bằng nhau . - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

ng.

cố và hình thành kĩ năng rút gọn phân số. - Củng cố về nhận biết hai phân số bằng nhau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng con - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bảng con.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Giáo viên treo bảng phụ lên bảng. -Yêu cầu các nhóm trả lời cách giải. -Giáo viên nhận xét tuyên dương - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

i.

áo viên treo bảng phụ lên bảng. -Yêu cầu các nhóm trả lời cách giải. -Giáo viên nhận xét tuyên dương Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Yêu cầu HS thảo luận làm bảng phụ - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

u.

cầu HS thảo luận làm bảng phụ Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Học sinh biết tên gọ i, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật . - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

c.

sinh biết tên gọ i, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật Xem tại trang 9 của tài liệu.
-3HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

3.

HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng con - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bảng con.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 13 của tài liệu.
-3HS lên bảng thực hiện,lớp chú ý theo dõi 2.Bài mới - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

3.

HS lên bảng thực hiện,lớp chú ý theo dõi 2.Bài mới Xem tại trang 16 của tài liệu.
ND-hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Treo bảng phụ hướng dẫn và đọc mẫu. -Yêu cầu HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Yêu cầu học sinh thi đọc diễn cảm - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

reo.

bảng phụ hướng dẫn và đọc mẫu. -Yêu cầu HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Yêu cầu học sinh thi đọc diễn cảm Xem tại trang 18 của tài liệu.
-2HS lên bảng trả lời - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

2.

HS lên bảng trả lời Xem tại trang 19 của tài liệu.
* GV viết lên bảng đề bài đã kiểm tra -GV nhận xét. - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

vi.

ết lên bảng đề bài đã kiểm tra -GV nhận xét Xem tại trang 20 của tài liệu.
hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 22 của tài liệu.
hình thức - Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 23 của tài liệu.