0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

... HS 1.KTBC. 2 .Bài mới.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT /21 -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài, lớp chú ý theo dõiTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o ... .Luyện tập. Bài 1 Bảng con Bài 2 Làm vở . Bài 3 Nhóm cặp Bài 4 Cá nhân Bài 5 Nhóm bàn. 35 ’* GV giới thiệu bài. Luyện tập. * Qui đồng mẫu số các phân số . - Yêu cầu HS làm bài - .Nhận ... bảng . - HS tự viết bài vào vởˆTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Main tập. Bài 1.Bảng con Bài 2 Nhóm 2. Bài 3 Cá nhân 3. Củng c - dặn...
 • 24
 • 276
 • 0
Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5)1025 *Lm bng - Bi 1/1 13: t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2/1 13: Tớnh ... GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3& apos; - HS di thng theo nhp 1 - 2. - GV - HS h thng bi - GV nhn xột gi hc.TONTIT 81: PHẫP TR DNG 1 7-7 I .Mc tiờu - H bit ... m- p- mp- sc mp + c trn : mp - P/õ li theo dóy : iờp+ ỏnh vn: i- ờ - p- iờp+ c trn : iờp - Vn iờp cú õm ụi iờ ng trc õm p ng sau - Ci v c : iờp - Ci v c : lip+ỏnh vn: l- iờp - lip -...
 • 21
 • 303
 • 0
Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 18 - 3c ly my ln ? -3 chm trũn c ly 1 ln bng 3 chm trũn -3 c ly mt ln bng 3 . Vit thnh : 3 x 1= 3 c l 3 nhõn 1 bng 3. - a tip 2 tm bỡa gn lờn bng v hi : - ... tm cú 3 chm trũn . Vy 3 chm trũn c ly my ln ? - Hóy lp cụng thc 3 c ly 2 ln ? - 3 nhõn 2 bng my ? - Hd HS lp cụng thc cho cỏc s cũn li 3 x 1 = 3 ; 3 x 2 = 6 , 3 x 3 = 9 3 x 10 = 30 -Ghi bng ... 1 = 4; 4 x 2 = 8 ;4 x 3 = 12 ;4 x 4 = 16-Hai hc sinh nhn xột bi bn .-Mt em c bi sỏch giỏo khoa - Cú 5 chic ụ tụ . - Mi ụ tụ cú 4 bỏnh xe . - Ta tớnh tớch 4 x 5 -C lp lm vo vo v bi tp .-Mt...
 • 23
 • 300
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... 1.KTBC. 2 .Bài mới.HĐ1. GTB.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT /21 -Nhận xét ghi điểm .-Giới thiệu bài trực tiếp . Trong đó một phân số bằng 3 1 và - 3HS lên bảng làm bài, lớp chú ý theo dõi-Lớp chú ... 13 16 32 15 45 - GV nhận xét, cho điểm - 2HS lên bảng thực hiện,lớp chú ý theo dõi 2. Bài mới .HĐ1.GTBHĐ2 .Luyện tập. Bài 1 Bảng con Bài 2 Làm vở . Bài 3 Nhóm cặp Bài 4 35 ’* ... học sinh 1.KTBC. 2 .Bài mới.HĐ1. GTB.HĐ2. Luyện tập .Bài 1.Bảng con Bài 2:Nhóm 4. Bài 3: Làm vở.5’ 35 ’ -Làm bài 1 /SGK /1 13 - Nhận xét ghi điểm . -Giới thiệu bài trực tiếp. * Rút...
 • 23
 • 328
 • 0
Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5)1025 *Lm bng - Bi 1/1 13: t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2/1 13: Tớnh ... diụ. - c trn ting - c t - c c ct - c : p + ỏnh vn : - p- p + c trn : p - Vn p cú ng trc õm png sau - Ci v c : p - Ci v c : lp + c ỏnh vn : l- p- lp- sc - lp + c trn : lp-Ting ... p. - ễn tp hp hng dc, dúng hng, im s 2- 3 ln (4& apos;) - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. ...
 • 21
 • 333
 • 0
Bài giảng GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

... phần. -3 x 2 =6. -6 : 2 = 3. -6 : 3 = 2.a) 3x5=15 b) 4x3=12 c)2x5=10 -Bảng con. HS yếu làmbảng lớp.-BT 2/108:Tínha- 3x4=12 :3= 12 :4= b- 4x5=20 :4= 20:5=-Làm vở, 1 em chữa bài. Nhậnxét. - ổi ... = 4 x 3 = 3 x 8 =2-Tớnh:5 x 5 + 6 = 2 x 9 18 = 3 x 7 + 29 = 3- Mi can dng 5 lớt du. Hi 8 can nh th ng bao nhiờu lớt du? 4- Tớnh di ng gp khỳc. N Q 3cm 3cm 4cmM Pỏp ỏn: -Bi 1: 2 im.-Bi ... nhỏ. 3 lần câu ứng dụng.-HS viết vở.2’ 6-Chấm bài: 5-7 bài. Nhận xét.2’ III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò-Cho HS viết lại chữ S, Sáo. -Bảng (HS yếu)-Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -...
 • 19
 • 308
 • 0
Bài giảng lớp 4 tuần 23 CKT - KNS( 3 cột )

Bài giảng lớp 4 tuần 23 CKT - KNS( 3 cột )

... ngữtrên. Bài 3, 4 :Hát - Học sinh trình bày - 2 HS đọc yêu cầu bài. - Cả lớp đọc thầm. - HS trao đổi nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. Cả lớpnhận xét. - 4 HS nối tiếp nhau nói hoàncảnh sử dụng 4 ... Trãi-Lý Tử Tấn, Nguyễn-Mộng Tuân-Hội Tao đàn-Nguyễn Trãi-Lý Tử Tấn-Nguyễn Húc-Bình Ngô Đại Cáo, Quân Trung từ mệnh-Các tác phẩm thơ - c trai thi tập-Các bài thơ-Phản ánh khí phách anh ... sự với mọi người Nhận xét 3 - Dạy bài mớia - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài - GV giới thiệu , ghi bảng.b - Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm ( Tình tuống trang 34 SGK ) - Chia nhóm và giao nhiệm...
 • 36
 • 496
 • 3
Bài giảng GA L5 - TUẦN 21-CKT-KNS-3CỘT

Bài giảng GA L5 - TUẦN 21-CKT-KNS-3CỘT

... nghe. - HS lm bi.+ (3, 5 + 4, 2 + 3, 5) x 3, 5 = 39 ,2 m2+ 4, 2 x 6,5 = 27 ,3 m2DT ca mnh t :39 ,2+27 ,3= 66,5 m2 - Hs nhn xột, cha bi. - HS c. - HS lm bi.S: a) Chia mnh t nh hỡnh v sau. 50m 40 ,5m ... un nn.-Thi k chuyn trc lp.-GV nhn xột tuyờn dng. -1 HS k 1 cõu chuyn.-HS lng nghe.-HS c 3 bi-HS nờu tng yờu cu ca bi.-HS chỳ ý theo dừi trờn bng. -3 HS tip ni nhau c 3 gi ý cho 3 -HS c ... :Luyn tp - HS c. - 1 HS nờu cỏc bc gii. - HS lm bi.SAEB = ( 84 x 28) :2 = 1176 m2SAEGD = 84 x 63 = 5292 m2SGBC = ( 63 + 28) x 30 : 2 = 136 5 m2S mnh t:1176 + 5292 + 136 5 =7 833 m2 - HS...
 • 32
 • 258
 • 0
Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

... 17 * 7 tr 3 bng 4 vit 4 3 * h 1, vit 1 14 Vy 17 3 = 14. - 1 HS nhc li cỏch tớnh. 3- Luyn tp:Bi 1(a): - Cho HS c yờu cu ca bi. - Cho HS lm bi ri lờn bng cha - Tớnh - 3 HS lờn bng. - Yờu cu ... sỏt, nhc nh. - GV iu khin.1 L2 x 4 nh 3 - 4 L2 x 4 nh1L2 x 4 nh1 - 2 L6 - 4 ph1 - 2 L2.Phn c bn :a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay.b) ng tỏc chõn.Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang ... 1 năm 2011HỌC VẦNBÀI 83: ƠN TẬPA. Mục tiêu: - Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83 - Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83 - Nghe hiểu và kể được...
 • 20
 • 252
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... con - Lắng nghe. - Quan sát. - Hai băng giấy bằng nhau. 3 phần, phân số phần tơ màu 4 3 . - 4 3 băng giấy bằng 86 băng giấy. - 4 3 = 86 4 3 = 24 23 xx = 86 - 1 học sinh đọc. - ... conHs chọn hình8 : 2 = 4 - Là số tự nhiên. - Lắng nghe . - Lắng nghe. - Khơng được vì 3 khơng chia hết cho 4. Thảo luận 4 nhómĐại diện nhóm báo cáo kết quả , - 3: 4 = 4 3 - số bò chia là tử số ... mớiHĐ1GTBHĐ2luyện tập Bài 1:Miệng Bài 2:Bảng con `Bài 3: phiếu Bài 4: 5’ 35 - Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:7 : 4 18 : 12 3 : 7 9:11 23 : 24. - Nhận xét , ghi điểm...
 • 26
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tiếng việt 4 tuần 21giáo án tiếng việt 4 tuần 21bài giảng toán 4thiết kế bài giảng toán 4bài giảng lớp 4bài giảng thở 4 thờiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ