0

Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

20 252 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 15:12

Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ TUN 20: Th 2 ngy 10 thỏng 1 nm 2011 CHO C ----------------=&=-------------- o c: L PHẫP, VNG LI THY GIO, Cễ GIO (T2) I. Mc tiờu: - Nờu c mt s biu hin l phộp vi thy giỏo, cụ giỏo. - Bit vỡ sao phi l phộp vi thy giỏo, cụ giỏo. - Thc hin phi l phộp vi thy giỏo, cụ giỏo. II. dựng dy hc III. Cỏc hot ng dy hc : TG Hot ng GV Hot ng HS 4 1 10 12 7 2 1 1. KTBC: Hi bi trc: 2. Bi mi : a. Gii thiu bi: ghi ta. b. Hng dn bi: * Hot ng 1 : Lm bi tp 3. a) Giỏo viờn gi hc sinh k trc lp ni dung bi tp 3. b) Cho c lp trao i. c) Giỏo viờn k 1, 2 tm gng ca cỏc bn trong lp, trong trng v vic l phộp v võng li thy (cụ) giỏo. + Bn no trong cõu chuyn ó l phộp võng li thy giỏo (cụ) giỏo? * Hot ng 2: Tho lun theo nhúm (bi tp 4) - Giỏo viờn chia nhúm theo t (4 nhúm) v nờu yờu cu: + Em s lm gỡ nu bn cha l phộp, cha võng li thy giỏo cụ giỏo? T chc cho cỏc em tho lun. GV kt lun: Khi cỏc bn cha l phộp, cha võng li thy giỏo cụ giỏo, em nờn nhc nh nh nhng v khuyờn bn khụng nờn nh vy. * Hot ng 3: Hc sinh vui mỳa hỏt v ch : L phộp, võng li thy giỏo cụ giỏo. - Giỏo viờn hng dn cho hc sinh vui mỳa theo ch . 3. Cng c: Hi tờn bi. - Gi hc sinh nờu ni dung bi hc v c 2 cõu th cui bi. - Nhn xột, tuyờn dng. 4. Dn dũ: Hc bi, chun b bi sau. - Vi HS nhc li. - Hc sinh k trc lp theo hng dn ca giỏo viờn. - Hc sinh trao i nhn xột. - Hc sinh lng nghe. + Hc sinh nhn xột phỏt biu ý kin ca mỡnh trc lp. - Hc sinh thc hnh theo nhúm. - i din cỏc nhúm nờu ý kin. - Hc sinh khỏc nhn xột v b sung. - Lng nghe. - Hc sinh sinh hot tp th mỳa hỏt v ch L phộp, võng li thy giỏo cụ giỏo. - Hc sinh nờu tờn bi v nhc li ni dung bi hc, c 2 cõu th cui bi. 1 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü HỌC VẦN BÀI 81: ach I. Mục tiêu: - Đọc được: ach, cuốn sách, từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ach, cuốn sách - Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Giữ gìn sách vở II. Đồ dùng dạy học: 1. GV: tranh minh ho¹ tõ kho¸, c©u ¦D phÇn lun nãi . 2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt III. Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 4’ 1’ 9’ Tiết 1 1. KTBC :- Học vần hôm trước các em được bài gì? - Viết bảng con: Tổ 1: cá diếc Tổ 2: cái lược Tổ 3: thước kẻ - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta học 2 vần mới. b. Dạy vần ach * Giới thiệu vần: - Viết vần ach: Phát âm. * Nhận diện vần: + Vần ach được tạo nên từ những âm nào? - Nhận xét, bổ sung. * Đánh vần : - Hướng dẫn đánh vần: a - ch - ăch - Giới thiệu tiếng: + Yêu cầu hs lấy âm s đặt vào trước vần ach, dấu sắc đặt trên ach để tạo tiếng mới. + Nhận xét. + Hướng dẫn hs đánh vần: + GV theo dõi, chỉnh sữa. + GV nhận xét và ghi tiếng mắc lên bảng. - Học sinh nêu tên bài trước. - Viết vào bảng con theo yêu cầu của gv. - Đọc từ trên bảng con. - 2 hs đọc câu ứng dụng. - Lắng nghe - Phát âm. + Vần ach được tạo nên từ âm a và ch. - Phân tích vần. - So sánh vần ach với ac - Ghép vần ach - Lắng nghe. - Đánh vần và đọc trơn. - Ghép tiếng sách - Đánh vần và đọc trơn tiếng. - Phân tích tiếng - Đọc lại bài trên bảng. - Đọc trơn từ. 2 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü 9’ 11’ 1’ 10’ 8’ 13’ 3’ + Giới thiệu từ: sách giáo khoa - Giới thiệu sách giáo khoa c. Hướng dẫn viết bảng con: - Viết mẫu, hướng dẫn quy trình. - Theo dõi, uốn nắn. - GV nhận xét và sửa sai. d. Đọc từ ứng dụng: - Giới thiệu từ ứng dụng: + Giải thích từ. - Nhận xét. 3. Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang vần mới học Tiết 2 1. Luyện đọc: * Đọc vần, tiếng, từ: - GV nhận xét. * Luyện đọc câu: - Giới thiệu tranh rút câu ghi bảng: - GV nhận xét. 2. Luyện nói: + Trong tranh vẽ gì? + Em đã làm gì để giữ gìn sách vở? 3. Luyện viết: - GV hướng dẫn học sinh viết trên vở tập viết. - Theo dõi và sữa sai. - Chấm điểm một số vở. - Nhận xét cách viết. 4. Củng cố, dặn dò: - Gọi đọc bài, tìm tiếng mới mang vần mới học. - Quan sát. - Quan sát, lắng nghe. - Viết bảng con: ach, sách giáo khoa. - Học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng. - Đọc trơn từ ứng dụng. - Đọc toàn bảng. 4 - 6 hs thực hiện - Lần lượt cá nhân đọc bài trên bảng. - Thảo luận nhóm về nội dung tranh. - Học sinh tìm tiếng mới trong câu. - Đánh vần tiếng mới và đọc trơn tiếng. - Đọc trơn toàn câu. - Quan sát một số bộ sách, vở được giữ gìn sạch đẹp của các bạn trong lớp. - Quan sát tranh, thảo luận nhóm 2 và giới thiệu trước lớp về quyễn sách, vở đẹp đó. - Nhận xét, bbổ sung. - Toàn lớp thực hiện. Tự nhiên xã hội AN TỒN TRÊN ĐUỜNG ĐI HỌC I/ MỤC TIÊU - Xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên đường đi học. - Biết đi bộ sát mép đường về phía tay phải hoặc đi trên vỉa hè. * Học sinh khá giỏi phân tích được tình huống nguy hiểm xảy ra nếu khơng làm đúng quy định khi đi các loại phương tiện. II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Kĩ năng tư duy phê phán: Những hành vi sai, có thể gây nguy hiểm trên đường đi học. 3 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ - K nng ra quyt nh: nờn v khụng nờn lm gỡ m bo trờn ng i hc. - K nng r bo v. ng phú vi cỏc tỡnh hung trờn ng i hc. - Phỏt trin k nng giao tip thụng qua tham gia cỏc hot ng hc tp. III/ CC PHNG PHP: - Tho lun nhúm. - Hi ỏp trc lp. - úng ai, x lớ tỡnh hung. - Trũ chi. IV/ DNG DY HC V/ TIN TRèNH DY HC: 1. Khỏm phỏ Hot ng 1. KHI NG GII THIU BI HOT NG CA GV HOT NG CA HS n nh: 1 Kim tra bi c: 4 Gi gỡn trng lp sch p - GV hi: lp hc ca em sch, p cha - Bn gh trong lp cú xp ngay ngn cha. - Em nờn lm gỡ cho lp sch p? - GV nhn xột. Gii thiu: Bi mi: GV hi: - Cỏc em ó bao gii nhỡn thy tai nn trờn ng cha? - Theo cỏc em vỡ sao tai nn xy ra? GV khỏi quỏt: Tai nn xy ra vỡ h khụng chp hnh nhng quy nh v trt t an ton giao thụng. Hụm nay chỳng ta s tỡm hiu v mt s quy nh nhm m bo an ton trờn ng. - GV ghi tờn bi lờn bng. - HSBCSS + H - 1 - 2 HS tr li - 1 - 2 HS tr li - 1 - 2 HS tr li - 1 - 2 HS tr li 2. Kt ni Hot ng 2. THO LUN MT S TèNH HUNG NGUY HIM CểTH XY RA TRấN NG I HC Mc tiờu: Bit mụt s tỡnh hung nguy him cú th xy ra trờn ng i hc. HOT NG CA GV HOT NG CA HS Bc 1: GV chia nhúm (s nhúm bng s lng tỡnh hung: 5 tỡnh hung trong SGK trang 42 v tỡnh hung G chun b). Bc 2: - Mi nhúm tho lun mt tỡnh hung v tr li theo cõu hi: + iu gỡ cú th xy ra? + ó cú khi no em cú nhng hnh ng nh trong tỡnh hung ú khụng? + Em s khuyờn cỏc bn trong tỡnh hung ú nh th no? Bc 3: GV gi i din cỏc nhúm lờn trỡnh by. - HS lng nghe cõu hi GV tr li. - HS i din nhúm lờn trỡnh by, cỏc nhúm 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ Kt lun: trỏnh xy ra cỏc tai nn trờn ng, mi ngi phi chp hnh nhng quy nh v trt t an ton giao thụng. Chng hn nh: Khụng c chy lao ra ng, khụng c bỏm bờn ngoi ụ tụ, khụng c thũ tay, chõn, u ra ngoi khi ang trờn phng tin giao thụng . khỏc lng nghe b sung. - HS lng nghe Hot ng 3. QUAN ST TRANH BIT QUY NH V I B TRấN NG Mc tiờu: Bit quy nh v i b trờn ng HOT NG CA GV HOT NG CA HS - GV hng dn HS quan sỏt tranh, hi v tr li cõu hi vi bn: + ng tranh th nht khỏc gỡ vi ng tranh th hai (trang 43 SGK)? + Ngi b tranh th nht (trang 43 SGK) i v trớ no trờn ng? + Ngi b tranh th hai (trang 43 SGK) i v trớ no trờn ng? - CV gi HS tr li cõu hi. Kt lun: Khi i b trờn ng khụng cú va hố, cn phi i sỏt mộp ng v bờn tay phi ca mỡnh, cũn trờn ng cú va hố, thỡ phi i b trờn va hố. - HS t cp quan sỏt quan sỏt tranh chun b tr li cõu hi. - 2 4 HS a din tr li 3. Thc hnh Hot ng 4. Trũ chi ốn xanh, ốn Mc tiờu: Bit thc hin theo nhng quy nh v trt t an ton giao thụng. HOT NG CA GV HOT NG CA HS Bc 1: - GV cho HS bit cỏc quy tc ốn hiu: + Khi ốn sỏng: tt c cỏc xe c v ngi i li iu phi dng li vch quy nh. + Khi ốn xanh sỏng: xe c v ngi i li c phộp i. Bc 2: - GV dựng phn k mt ngó t ng ph trong lp. - Mt sú HS úng vai ốn hiu (cú 2 tm bỡa trũn mu , xanh). - Mt sú HS úng vai ngi i b. - Mt sú HS úng vai xe mỏy, ụ tụ (eo trc ngc tm bỡa v hỡnh xe mỏy, ụ tụ). Bc 3: Ai vi phm s b pht bng cỏch nhc li nhng quy tc ốn hiu hoc quy nh v i b trờn ng. - HS lng nghe s phõn cụng ca GV - HS thc hin i li trờn ng theo ốn hiu. 4. Vn dng Dn dũ HS cựng nhc nhau thc hin cỏch nhng quy tc ốn hiu hoc quy nh v i b trờn ng. C lp tip tc chi chi ốn xanh, ốn vo tun sau xem bn no thc hin ỳng cỏc quy nh vố tớnh hiu giao thụng. 5 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ ================================================================= Th 3 ngy 11 thỏng 1 nm 2011 Th dc: NG TC VN TH,TAY CHN. IM S HNG DC I.MC TIấU : Bit cỏch thc hin 2 ng tỏc vn th,tay v bi th dcphỏt trin chung -bc u bit cỏch thc hin ng tỏc chõn ca bi th dc phỏt trin chung Bit cỏch im s ỳng hng doc theo tng t II.A IM V PHNG TIN : GV : a im : Trờn sõn trng. V sinh, an ton ni tp III.CC HOT NG DY HC : L NI DUNG PHNG PHP T CHC 1 2 ph 2 x 4 nh 1 2 ph 1.Phn m u : -GV nhn lp, ph bin ND yờu cu gi hc. -Xoay cỏc khp c tay, c chõn, khp u gi, khp hụng, khp vai. -Trũ chi : Dit con vt cú hi. cỏn s tp hp, im danh, bỏo cỏo -Cỏn s iu khin, GV quan sỏt, nhc nh. - GV iu khin. 1 L 2 x 4 nh 3 - 4 L 2 x 4 nh 1L 2 x 4 nh 1 - 2 L 6 - 4 ph 1 - 2 L 2.Phn c bn : a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay. b) ng tỏc chõn. Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang bờn phi. * Tp 3 ng tỏc : vn th, tay, chõn. * im s hng dc theo t. c) Chi trũ chi Nhy ụ tip sc. - GV iu khin. Trong quỏ trỡnh tp GV quan sỏt, nhn xột, sa sai cho HS . i hỡnh hng ngang. - Ln 1-2 GV nờu tờn ng tỏc, sau ú va gii thớch va lm mu vi nhp chm HS bt chc. GV hng dn cỏch th sau ú cho HS ụn luyn. Xen k gia cỏc ln GV nhn xột, sa sai cho HS.(Sau 2L GV mi 1-2 HS thc hin tt lờn lm mu). i hỡnh hng ngang. - GV iu khin. - GV nờu tờn trũ chi, nhc li lut chi, cỏch chi sau ú cho HS chi. - GV iu khin. 3ph 3.Phn kt thỳc : - HS th lng ti ch : r chõn, tay, hớt th sõu v th lng. - GV cựng HS h thng bi. - GV nhn xột, ỏnh giỏ kt qu bi hc v giao bi v nh. - i hỡnh hng ngang, cỏn s iu khin , GV quan sỏt. - GV iu khin. ----------------=&=-------------- TON PHẫP CNG DNG 14+3 6 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 2010 - 2011 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ A.Mc tiờu: Giỳp HS. Bit lm tớnh cng( khụng nh) trong phm vi 20 ; bit cng nhm dng 14+3 . BT cn lm :Bi 1( ct 1, 2, 3 ) ; bi 2 ( ct 2, 3 ) ; bi 3 ( phn 1 ) B- dựng dy hc: C- Cỏc hot ng dy hc; TL Hot ng ca GV Hot ng ca HS 5 I- Kim tra bi c: - Yờu cu HS vit s t 10 20 v t 20 10 - 2 HS lờn bng vit 30 II- Dy hc bi mi: 1- Gii thiu bi 2- Gii thiu cỏch lm tớnh cng dng 14+3 + Hot ng 1: Hot ng vi vt. - HS ly 14 que tớnh ( gm 1 bú que tớnh v 4 que tớnh ri) ri ly thờm 3 que tớnh na. - HS thc hin theo yờu cu. - Cú bao nhiờu que tớnh? - cú tt c 17 que tớnh + Hot ng 2: Hỡnh thnh phộp cng 14+3 - Cho HS t mt chc que tớnh bờn trỏi v 4 que tớnh ri bờn phi. - HS thc hin - GV ng thi gi lờn bng. - GV núi kt hp gi v vit. + Cú mt chc que ( gi lờn bng b 1 chc vit ct chc) v 4 que tớnh ri ( gi 4 que tớnh ri) vit 4 ct n v. - HS theo dừi - Cho HS ly 3 que tớnh ri t xung di 4 que tớnh ri. - GV gi v núi, thờm 3 que tớnh ri, vit 3 di 4 ct n v. - Lm th no bit cú bao nhiờu que tớnh? - Gp 4 que tớnh ri vi 3 que tớnh c 7 que tớnh ri, cú 1 bú 1 chc que tớnh v 7 que tớnh ri l 17 que tớnh. - thc hin iu ú cụ cú phộp cng: 14 + 3 = 17 + Hot ng 3: t tớnh v thc hin phộp tớnh. - HD cỏch t tớnh chỳng ta vit phộp tớnh t trờn xung di. + u tiờn vit s 14 ri vit s 3 sao cho thng ct vi 1 ( ct n v). (GV va núi va thc hin) - Vit du cng bờn trỏi sao cho gia hai s - K gch ngang di hai s ú. - Sau ú tớnh t phi sang trỏi: 14 3 17 - Yờu cu HS nhc li cỏch t tớnh v tớnh sau ú thc hin bng con. - HS chỳ ý theo dừi 3- Luyn tp: Bi 1( ct 1, 2, 3 ): Bi Y/c gỡ? 7 + Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü HD: BT1 đã đặt tính sẵn cho chúng ta nhiệm vụ của các em là thực hiện phép tính sao cho đúng. Tính Gv u cầu HS nhắc lại cách tính - GV nhận xét, cho điểm. - HS làm bài bảng con, 3 HS lên bảng Bài 2( cột 2, 3 ): Gọi 1 HS đọc u cầu bài tập 2. HD: BT2 đã cho phép tính dưới dạng hàng ngang các con hãy dựa vào bảng cộng trong phạm vi 10 để tính 1 cách nhanh nhất. - HS quan sát và nhận xét. - Tính - GV ghi bảng: 11 + 5 = - Các em nhẩm như sau: 1 + 5 = mấy? - Bằng 6 - 10 + 6 = bao nhiêu? - Bằng 16 - Vậy ta đươc kết quả là bao nhiêu? - 16 - Đó chính là kết quả nhẩm, dựa vào đó các em hãy làm bài. - HS làm bài và nêu miệng cách tính và kết quả. - Em có nhận xét gì về phép cộng 15 + 0 = 15 - Một số cộng với 0 sẽ = chính số đó. Bài 3 ( phần 1): - Bài u cầu gì? - Điền số thích hợp vào ơ trống theo mẫu. GV hương dẫn mẫu - HD muốn điền số được chính xác chúng ta phải làm gì? - Phải lấy số ở đầu bảng 14 cộng lần lượt với các số trong các ơ ở hàng trên, sau đó điền kết quả vào ơ, tương ứng ở hàng d- ưới. - GV gắn bài tập 3 lên bảng Chữa bài: - HS làm trong SGK. - u cầu 2 tổ cử đại diện lên bảng để điền số. - HS quan sát và nhận xét. - GV nhận xét tun dương tổ làm đúng, nhanh. 5’ 4- Củng cố: - Nhận xét chung giờ học. HS nêu lại cách đặt tính và tính 14+3 + Ơn lại bài. - Xem trước bài luyện tập. - HS nghe và ghi nhớ. HỌC VẦN BÀI 82: ich - êch I. Mục tiêu: .- Đọc đúng vần ich, êch tiếng lòch, ếch. các từ ứng dụng và câu ứng dụng sgk. - Viết đúng được các vần, các từ tờ lòch, con ếch. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Chúng em đi du lòch. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 4’ Tiết 1: 1. KTBC :- 2. Bài mới: 8 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü 1’ 7’ 7’ 9’ 6’ 1’ 10’ 8’ a. Giới thiệu bài: - Hôm nay chúng ta học 2 vần mới. b. Dạy vần ich * Giới thiệu vần: - Viết vần ich: Phát âm. * Nhận diện vần: + Vần ich được tạo nên từ những âm nào? * Đánh vần : - Hướng dẫn đánh vần i- ch - ich - Giới thiệu tiếng: + Yêu cầu hs lấy âm l đặt vào trước vần ich, dẫu nặng đặt dưới i để tạo tiếng mới. + Nhận xét. + Hướng dẫn hs đánh vần: + GV theo dõi, chỉnh sữa. + GV nhận xét và ghi tiếng lòch lên bảng. + Giới thiệu từ tờ lòch - Giới thiệu tờ lòch c. Dạy vần êch: Tương tự d. Hướng dẫn viết bảng con: - Viết mẫu, hướng dẫn quy trình. - Theo dõi, uốn nắn. - GV nhận xét và sửa sai. e. Đọc từ ứng dụng: - Giới thiệu từ ứng dụng: + Giải thích từ. - Nhận xét. 3. Củng cố tiết 1: Tìm tiếng mang vần mới học Tiết 2 1. Luyện đọc: * Đọc vần, tiếng, từ: - GV nhận xét. * Luyện đọc câu: - Giới thiệu tranh rút câu ghi bảng: - GV nhận xét. 2. Luyện nói: - Lắng nghe - Phát âm. + Vần ich được tạo nên từ âm i và ch. - Phân tích vần. - So sánh vần ich với ach - Ghép vần ich - Lắng nghe. - Đánh vần và đọc trơn. - Ghép tiếng lòch - Đánh vần và đọc trơn tiếng. - Phân tích tiếng - Đọc lại bài trên bảng. - Đọc trơn từ. - Quan sát. - Quan sát, lắng nghe. - Viết bảng con: ich, êch, tờ lòch, con ếch - Học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng. - Đọc trơn từ ứng dụng. - Đọc toàn bảng. - 4 - 6 hs thực hiện - Lần lượt cá nhân đọc bài trên bảng. - Thảo luận nhóm về nội dung tranh. - Học sinh tìm tiếng mới trong câu. - Đánh vần tiếng mới và đọc trơn tiếng. - Đọc trơn toàn câu. - Luyện nói tự nhiên theo gợi ý của gv. 9 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü 13’ 3’ 1’ + Trong tranh vẽ gì? + Ai đã được đi du lòch với bố mẹ hoặc nhà trường? + Khi đi du lòch các bạn thường mang những gì? + Kể tên những chuyến du lòch mà em đã được đi? 3. Luyện viết: - GV hướng dẫn học sinh viết trên vở tập viết. - Theo dõi và sữa sai. - Chấm điểm một số vở. - Nhận xét cách viết. 4. Củng cố, dặn dò: - Gọi đọc bài, tìm tiếng mới mang vần mới học. 5. Nhận xét tiết học: - Tuyên dương những hs học tốt. - Đọc lại bài ở nhà. - Toàn lớp thực hiện. - CN 10 em - Lắng nghe. ================================================================= Thứ 4 ngày 12 tháng 1 năm 2011 HỌC VẦN BÀI 83: ƠN TẬP A. Mục tiêu: - Đọc được các vần , từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 77 đến bài 83 - Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng B. Đồ dùng dạy học: C. Các hoạt động dạy và học: TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ I. Kiểm tra bài cũ: 30’ II. Dạy học bài mới: 1. Giới thiệu bài 2. Ơn tập: a, Ơn các vần đã học: - Những vần nào trong bảng đã học: - Nghe cơ đọc hãy chỉ đúng chữ ghi âm cơ đọc nhé. ( GV đọc vần bất kỳ khơng theo trình tự ) - Các em hãy đọc theo bạn chỉ - Em hãy đọc các vần và chỉ đúng trên bảng - HS lên bảng chỉ chữ ghi vần đã học - HS nghe và lên chỉ vần đó - 1HS lên bảng chỉ HS khác đọc - HS đọc đến vần nào thì chỉ vần đó trên bảng b, Ghép âm thanh vần: 10 [...]... – 3 = 14 - 1 HS nhắc lại cách tính 3- Luyện tập: Bài 1(a): - Cho HS đọc u cầu của bài - Tính - Cho HS làm bài rồi lên bảng chữa - 3 HS lên bảng - u cầu một số HS khi làm lại trên bảng nêu lại cách làm 16 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 - GV nhận xét, chỉnh sửa Bài 2 ( cột 1 ,3) : - Bài u cầu gì? - HDHS tính và ghi kết quả hàng ngang - Tính -. .. BT4 lên bảng - 1 HS lên bảng làm - GVKT và nhận xét - Dưới lớp nhận xét bài 1 ( vở) - Nêu u cầu của bài - Đặt tính và tính - u cầu HS làm trong vở ơ li - HS làm theo u cầu 13 16 - 1 - 5 - GVKT và chấm 1 số bài 12 11 ? Bài u cầu gì? - Về KN đặt tính và làm tính Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü 19 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 trừ 5’ 20 III- Củng cố - dặn dò: - Trò chơi:... vần - HS thực hiện - NX giờ học và giao bài về nhà TỐN LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: 18 - 1 HS lên bảng kẻ chân tiếng có vần Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 - Thực hiện được phép tính trừ ( khơng nhớ ) trong phạm vi 20; biết trừ nhẩm 1 7 -3 B- Đồ dùng dạy - học: C- Dạy học bài mới; TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ I- Kiểm tra bài cũ: II- Luyện... rơi - Tiếng đạp - 1 vài em đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS luyện viết theo hướng dÉn - 1 vµi em nªu -HS quan s¸t tranh, th¶o ln nhãm hai theo yªu cÇu lun nãi h«m nay 15 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 5’ chung? 4- Củng cố và dặn dò: - Chúng ta vừa học những vần gì? hãy cầm sách đọc lại tồn bài - Nhận xét chung giờ học - Ơn lại bài - Xem trước bài 85 - 1 vài em đọc -. .. ghi nhớ TỐN PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3 A- Mục tiêu: - HS biết làm các phép trừ ( khơng nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17 - 3 B- Đồ dùng dạy – học: C- Các hoạt động dạy – học: TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ I- Kiểm tra bài cũ: 30 ’ II- Dạy - học bài mới 1- Giới thiệu bài 2- Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 3 a- Hoạt động 1: Thực hành trên que tính - u cầu HS lấy 17 que tính (gồm... B- Đồ dùng dạy – học C- Các hoạt động dạy – học TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ I- Kiểm tra bài cũ: 30 ’ II- D¹y - häc bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi 2- D¹y vÇn : OP: a- NhËn diƯn vÇn op: - Ghi b¶ng vÇn op -VÇn op do mÊy ©m t¹o nªn ? - VÇn op do hai ©m t¹o nªn lµ ©m - H·y ph©n tÝch vÇn op o vµ p - VÇn op cã ©m o ®øng trước ©m p - GV ®¸nh vÇn vÇn op ®øng sau - GV theo dâi chØnh sưa - o – pê – op b-... Luyện tập: 30 ’ Bài 2( cột 2 ,3, 4): - u cầu HS đọc u cầu của bài? Hướng dẫn để tính nhẩm được các phép tính trong bài tập 2 các em phải dựa vào đâu? - GV ghi bảng 15 - 3 = - Gợi ý cho HS tính nhẩm theo cách thuận tiện nhất + Có thể nhẩm ngay 1 5 -3 =12 + Có thể nhẩm theo 2 bước B1: 5 trừ 3 = 2 B2: 10 = 2 = 12 + Có thể nhẩm theo cách bớt 1 liên tiếp 15 bớt 1 =14, 14 bớt 1 = 13, 13 bớt 1=12 - HS làm bài theo... Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü - HS thực hiện trên bảng con - HS đọc CN, nhóm, lớp 17 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 - Cho HS đọc các từ ứng dụng trong SGK - Cho HS tìm và nêu các tiếng có vần mới - Cho HS đọc lại bài trên bảng - GV nhận xét giờ học 35 ’ TIẾT 2 3- Lun tËp: a- Lun ®äc; + §äc l¹i bµi ë tiÕt 1 - GV chØ kh«ng theo thø tù cho HS ®äc - GV theo dâi, chØnh sưa... häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1 - Hãy đọc cho cơ các âm ở cột dọc - Hãy đọc các âm ở dòng ngang.? - Các em hãy ghép các âm ở cột dọc với các âm ở cột ngang sao cho thích hợp để tạo thành vần đã học - Các em vừa ghép được những vần gì? - GV ghi vào bảng ơn - Hãy đọc các vần này - GV theo dõi và chỉnh sửa c Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc cho cơ các từ ứng dụng có trong bài - GV ghi... HS làm bài theo hớng dẫn - GV đi quan sát và uốn nắn HS - Cho HS đổi bài KT kết quả - HS thực hiện - Gọi 1 vài em nêu kết quả - GV nhận xét và cho điểm - Củng cố về cách tính nhẩm Bài 3: - Cho HS đọc u cầu - Tính - Hướng dẫn các em hãy thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi ghi kết quả cuối cùng VD: 12 + 3 + 1 - Nhẩm 10 + 2 + 3 = 15 - HS chú ý nghe 15 + 1 = 16 viết 12 + 3 + 1 = 16 Lu ý: HS trong . - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 201 0 - 201 1 Giáo viên: Lơng Thanh Sỹ TUN 20: Th 2 ngy 10 thỏng 1 nm 201 1 CHO C -- -- - -- - -- - -- - -- = & =-- -- - -- - -- - -- - . sỏt. - GV iu khin. -- -- - -- - -- - -- - -- = & =-- -- - -- - -- - -- - TON PHẫP CNG DNG 14 +3 6 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 201 0 - 201 1 Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT, Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT,

Hình ảnh liên quan

- Yờu cầu HS viết số từ 10 – 20 và từ 20 – 10 -2 HS lờn bảng viết 30’II- Dạy – học bài mới: - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

u.

cầu HS viết số từ 10 – 20 và từ 20 – 10 -2 HS lờn bảng viết 30’II- Dạy – học bài mới: Xem tại trang 7 của tài liệu.
-GV nhận xột, cho điểm. -HS làm bài bảng con ,3 HS lờn bảng - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

nh.

ận xột, cho điểm. -HS làm bài bảng con ,3 HS lờn bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Những vần nào trong bảng đó học: - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

h.

ững vần nào trong bảng đó học: Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Em hóy đọc cỏc vần và chỉ đỳng trờn bảng - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

m.

hóy đọc cỏc vần và chỉ đỳng trờn bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
+ Cho HS đọc lại bài trờn bảng - NX chung giờ học - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

ho.

HS đọc lại bài trờn bảng - NX chung giờ học Xem tại trang 11 của tài liệu.
- cho 2HS lờn bảng vớờt lại. -2 HS lờn bảng viết - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

cho.

2HS lờn bảng vớờt lại. -2 HS lờn bảng viết Xem tại trang 12 của tài liệu.
GV viết lờn bảng- HDHS chơi trũ chơi - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

vi.

ết lờn bảng- HDHS chơi trũ chơi Xem tại trang 13 của tài liệu.
- ở lớp mình có những hình thức họp nào. - Ghi bảng họp nhóm (GT) - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

l.

ớp mình có những hình thức họp nào. - Ghi bảng họp nhóm (GT) Xem tại trang 14 của tài liệu.
-GV ghi bảng từ ứng dụng - Yờu cầu HS tỡm tiếng cú vần. - Yờu cầu HS đọc - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

ghi.

bảng từ ứng dụng - Yờu cầu HS tỡm tiếng cú vần. - Yờu cầu HS đọc Xem tại trang 15 của tài liệu.
-GV đồng thời gài lờn bảng. - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

ng.

thời gài lờn bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
-HS làm bài. 2HS lờn bảng - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

l.

àm bài. 2HS lờn bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
-GV gắn nội dung bài tập lờn bảng. - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

g.

ắn nội dung bài tập lờn bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
- 1HS lờn bảng kẻ chõn tiếng cú vần - Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

1.

HS lờn bảng kẻ chõn tiếng cú vần Xem tại trang 18 của tài liệu.