0

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

26 360 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 19:11

Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng TUẦN 20 Thứ 2 ngày 10 tháng 01 năm 2011 MƠN: ĐẠO ĐỨC BÀI DẠY: KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG(T2) I.MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh có khả năng: -Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động -Bước đầu biết cư xử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng giữ gìn thành quả lao động của họ *GDBVMT:biết giữ gìn của cơng dongười lao động tạo nên II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI - Kĩ năng tơn trọng giá trị sức lao động - Kĩ năng thể hiện sự tơn trọng, lễ phép với người lao động III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC -Thảo luận - Dự án IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC SGK Đạo đức 4. -Nội dung một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ về người lao động. -Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai. V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung – Hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC 2Bài mới HĐ1 GTB HĐ2 Thực hành Bài 4 Đóng vai 4 Nhóm 4’ 28’ Kiểm tra nội dung tiết trước Nhận xét Trực tiếp ghi bảng * Đưa bảng phu có các tình huống của bài 4. - Cho học sinh thảo luận theo 4 nhóm a. Giữa trưa hè, bác đưa thư mang thư đến cho nhà Tư. Tư sẽ b. Hân nghe tiếng mấy bạn cùng lớp nhại tiếng của một người bán hàng rong. Hân sẽ . c. Các bạn của Lan đến chơi và nơ đùa trong khi bố đang ngời làm việc ở góc phòng. Lan sẽ . - Mời các nhóm đóng vai . - Gọi học sinh nhóm khác nhận xét. - Nhận xét , tun dương nhóm có hướng giải quyết đúng đắn. + Cách cư xử với người lao động trong mỗi tình huống như vậy đã phù hợp chưa? Vì - 2HS trả lời,lớp chú ý theo dõi 2 hs nêu đề 2 hs đọc , lớp đọc thầm . Hs thực hiện - Tư sẽ cảm ơn bác, mời bác vào nhà và rót nước mời bác uống. - Hân sẽ gọi các bạn lại và khun các bạn đừng làm như thế nữa. Vì như vậy sẽ khơng tơn trọng người bán hàng ấy. - Lan sẽ đưa các bạn đến chỗ khác để chơi hoặc nhắc các bạn giữ im lặng cho bố ù làm việc. - Đại diện nhóm đóng vai. - Nhận xét . - Cách cư xử với người lao động như thế đã phùhợp Vì đã thể hiện sự kính trọng và biết ơn 1 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng HĐ3: Trình bày sản phẩmBi 5, Nhóm tổ 3Củngcố,dặn dò 3’ Sao? + Em cảm thấy như thế nào khi ứng xử nhưvậy?. * u cầu các tổ trình bày sản phẩmsưu tầm về người lao động . - Gọi học sinh dưới lớp nhận xét. - Nhận xét, tun dương nhóm sưu tầm tốt. - Gọi học sinh đọc mục Ghi nhớ SGK. * Đưa bảng trắc nghiệm nội dung bài học . Thực hiện kính trọng, biết ơn những người lao động. người lao động. - Em cảm thấy rất vui khi ứng xử như vậy. - Trình bày kết quả sưu tầm theo tổ. - Nhận xét . - 3 học sinh đọc. -1 hs điều khiển , lớp dùng thẻ - Lắng nghe . MƠN: TẬP ĐỌC BÀI DẠY:BỐN ANH TÀI (TT) I.MỤC TIÊU: 1.Đọc trôi chảy lưu loát toàn bài. Biết thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh tài chống yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp nội dung với diễn biến của câu chuyện. 2.Hiểu các từ ngữ mới: núc nác, núng thế. Hiểu ý nghóa câu chuyện: ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh tài. .(trả lời được CH trong SGK) II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự nhận thức ,xác đònh giá trò cá nhân -Hợp tác - Đảm nhận trách nhiệm III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC - Trình bày ý kiến cá nhân - Trải nghiệm - Đóng vai IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1.KTBC 2Bài mới . HĐ1 GTB HĐ2 Luyện đọc 5’ 35’ - Gọi 2 đọc và trả lời câu hỏi bài: Bốn anh tài. - Cho học sinh xem tranh và giới thiệu, ghi đề bài. - Hs đọc nối tiếp đoạn * Rút từ khó:. Cẩu khây , u tinh , hé cửa * Từ khó : núc nác, núng thế. - Cho học sinh đọc đoạn, trong nhóm . -Kiểm tra số lần đọc . - Hs thi đọc đúng - Gọi học sinh đọc cả bài. - Đọc mẫu.Hd đọc - quan sát tranh. 2 hs đọc ( 4 lượt ) Hs đọc lại Hs giải nghĩa . - Hs đọc nhóm 2 - Hs giơ thẻ Đại diện nhóm đọc - học sinh đọc cả bài. 2 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng HĐ3 Tìm hiểu bài. Nhóm bàn HĐ4 Đọc diễn cảm. 3.Củng cố, dặn dò . 5’ * u cầu học sinh đọcï thầm từng đoạn và trả lời + Tới nơi u tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp lại ai và đã được giúp đỡ như thế nào? - u cầu học sinh đọcï thầm đoạn 2 , trao đổi và thuật lại cuộc chiến của bốn anh em Cu Khây. + Gọi học sinh thuật lại cuộc chiến của bốn anh em Cẩu Khây chống u tinh. + Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được u tinh? - Nêu ý nghĩa của truyện. *- Treo bảng phụ HD đọc diễn cảm - Đọc trong nhóm - Tổ chức thi đọc diễn cảm. - Nhận xét , ghi điểm . * Câu chuyện ca ngợi điều gì? - Gd hs tinh thần đồn kết u thương giúp đỡ lẫn nhau trong lớp cũng như trong anh em gia đình . -Dặn HS về nhà học bài . - Đọc thầm và trả lời câu hỏi. + Anh em Cẩu Khây chỉ gặp một bà cụ được u tinh cho … - Đọc thầm và thuật lại cuộc chiến trong nhóm bàn. - Trình bày trước lớp. - Câu chuyện ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đồn kết…… - Theo dõi. -Nhóm 2 - 3-5 học sinh thi đọc diễn cảm. - 1 học sinh đọc - Trả lời. -Chú ý theo dõi - Lắng nghe . MƠN: TỐN BÀI DẠY: PHÂN SỐ. I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh: -Bước đầu nhận biết về phân số, biết phân số có tử số và mẫu số. -Biết đọc, biết viết phân số. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Các hình minh hoạ như trong SGK trang 106, 107. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung Hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC 2Bài mới HĐ1 GTB HĐ2 Giới thiệu phân số. 5’ 35’ -Gọi hs làm bài tập 2 .Kiểm tra vở HS - Nhận xét, ghi điểm . -Trực tiếp ghi bảng - Treo lên hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau, trong đó có 5 phần được tơ màu. + Hình tròn được chia thành mấy phần bằng nhau? + Có mấy phần được tơ màu? - Năm phần sáu viết là 6 5 . - u cầu học sinh đọc và viết 6 5 . - Giới thiệu tiếp: Ta gọi 6 5 là phân số -2HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi,nhận xét - Theo dõi. - 6 phần. - 5 phần đã tơ màu. - Lắng nghe . - Đọc và tập viết trên nháp. - Lắng nghe. 3 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng HĐ3 Luyện tập. Bài 1: Miệng Bài 2: Phiếu Bài 3 Vở 3.Củngcố, dặn dò 5’ - Mẫu số của phân số 6 5 cho em biết điều gì? - Khi viết phân số 6 5 thì tử số được viết ở đâu? Tử số cho biết điềugì? * Đọc các phân số sau : - u cầu học sinh đọc - Nhận xét . * Viết theo mẫu Phát phiếu cho các nhóm. u cầu làm bài theo mẫu. - Các nhóm dán lên bảng, nhận xét . - Nhận xét tun dương nhóm làm đúng. * Viết các số sau Đọc cho học sinh viết vở - Chấm bài -Nhận xét . *Đưa một số hình có chia phần và tơ mầu một số phần , học sinh đọc phần đã tơ màu của từng hình. Nhận xét . - Mẫu số cho biết hình tròn … - Viết dưới gạch ngang và cho biết có 5 phần tơ màu - Đọc các phân số đã tơ màu của từng hình. - 1 học sinh đọc u cầu. - Đọc trong nhóm. - Nối tiếp nhau đọc trước lớp. 1 học sinh đọc u cầu. - Lắng nghe, viết vào vở - 1 học sinh đọc u cầu. - Đọc các phân số . MƠN: LỊCH SỬ BÀI DẠY: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG. I.MUC TIÊU BÀI HỌC : -Nắm được một số sự kiện về khởi nghóa Lam Sơn (tập trung vào trận Chi Lăng) HS biết thuật lại diễn biến trận Chi Lăng. : + Lệ Lợi chiêu tập binh só xây dựng lực lượng tiến hành khởi nghóa chống quân xâm lược Minh ( khởi nghóa lam Sơn )Trận Chi Lăng là một trong những trận quyết đònh thắng lợi +Diễn biến : quân đòch do Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng ,kò binh ta nghênh chiến ,nhữ Liễu Thăng và kò binh vào ải ,quân ta tấn công, liễu Thăng bò giết ,quân giặc hoảng loạn và rút chạy +Ý nghóa: Đập tan âm mưu cứú viện thành Đông Quan của quân minh ,quân Minh phải xin hàng và rút quân về nước . -Nắm được việc nhà Hậu Lệ dược thành lập : +Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác ,quân minh phải đầu hàng ,rút về nước >Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế -Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi(Kể chuyện Lê Lợi trả ghươm cho Rùa thần…_) II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung Hình thức TG – Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC 4’ 4 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 20 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Lô Văn Hằng 2Bi mi H1GTB H2 Aỷi Chi Lng bi cnh dn ti trn Chi Lng Nhúm bn H3 Trn Chi Lng. Nhúm 2 H4 Nguyờn nhõn thng li v ý ngha ca chin thng Chi Lng. .Cng c, dn dũ 28 3 Trc tip ghi bng * Trỡnh by cho hc sinh nm rừ hon cnh dn ti trn Chi Lng. - Treo lt trn Chi Lng v yờu cu hc sinh quan sỏt.Yờu cu hs tho lun nhúm bn - Gi i din nhúm trỡnh by - Thung lng Chi Lng nm tnh no ca nc ta? - Thung lng cú hỡnh nh th no? - Hai bờn thung lng l gỡ? - Lũng thung lng cú gỡ c bit? - Theo em , vi a th nh trờn, Chi Lng cú li gỡ cho quõn ta v cú hi gỡ cho quõn thự? - Nhn xột cõu tr li ca hc sinh. * Yờu cu hc sinh lm vic theo nhúm, quan sỏt lt , c SGK v nờu li din bin ca trn Chi Lng theo cỏc cõu hi sau: + Lờ Li ó b trớ quõn ta Chi Lng nh th no? + K binh ca ta lm gỡ khi quõn Minh n trc i Chi Lng? + Trc hnh ng ca quõn ta, k binh ca gic ó lm gỡ? + K binh ca gic thua nh th no? -Yờu cu cỏc nhúm trỡnh by kt qu . -Nhn xột tuyờn dng . - Gi 1 HS trỡnh by li din bin ca trn Chi Lng. * Hóy nờu li kt qu ca trn Chi Lng? - Theo em vỡ sao quõn ta ginh c thng li i Chi Lng? - Theo em, chin thng Chi Lng cú ý ngha nh th no i vi lch s dõn tc ta? - GV gii thiu v anh hựng Lờ Li. -GD hs cú tinh thn yờu nc , bo v quờ hng . - V nh hc bi , chun b bi: - Lng nghe . - Quan sỏt. i din nhúm bỏo cỏo . - Thung lng hp cú hỡnh bu dc. - Phớa Tõy l dóy nỳi ỏ him tr, . - Lũng thung lng cú sụng li cú 5 ngn nỳi nh l nỳi Qu Moan Quan, nỳi Ma - a th Chi Lng - Lm vic theo nhúm 2 - Lờ Li ó b trớ cho quõn ta mai phc . - Khi quõn ta n, k binh ca ta ra nghờnh chin ri quay u gi v thua - K binh ca gic thy vy ham ui nờn b xa hng -Cỏc nhúm trỡnh by . - 1 hc sinh trỡnh by din bin. - Quõn ta i thng quõn ch thua trn - Quõn ta anh dng, mu trớ, a th Chi Lng cú li cho ta. - Mu cu vin cho ụng quan ca nh Minh b tan v. Quõn Minh xõm lc rỳt v nc. Nc ta c lp. - Lng nghe. ======================================================================= Th 3 ngy 11 thỏng 01 nm 2011 TH DC 5 Trêng TiÓu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – TuÇn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng TUẦN 20 - TIẾT 39 ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI,TRÁI TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”. I.MỤC TIÊU. -Ôn đi chuyển hướng phải,trái.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. -Trò chơi “Thăng bằng”.Yêu cầu hs nắm được cách chơi,tham gia chơi được trò chơi và chơi nhiệt tình. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN. 1.Địa điểm:Trên sân trường. 2.Phương tiện:1còi. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. Nội dung Định lượng Phương pháp lên lớp A.PHẦN MỞ ĐẦU. -Nhận lớp -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. -Khởi động: +Xuay các khớp;cổ,cổ tay,cổ chân,gối vai,hông. +Ôn lại bài thể dục phát triển chung. 6 – 10 phút 1 – 2’ 1 – 2’ 3 – 4’ 2 x 8 nhịp 2 x 8 nhịp -Cs tập chung lớp dóng hàng,điểm số,báo cáo.Gv nhận lớp -Gv phổ biến. -Gv cho cs hô nhịp,tập mẫu cho cả lớp tập.Gv quan sát sửa sai. B.PHẦN CƠ BẢN. 1.Bài tập RLTTCB: -Ôn đi chuyển hướng phải,trái. -Củng cố. 2.Trò chơi “Thăng bằng” 12 - 14 phút 2 - 3' 6 – 8 phút -Gv điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 1 hàng dọc.Gv quan sát,sửa chữa động tác chưa chính thức xác và cách sửa động tác sai. -Gv cho hai tổ thi đua ,lớp nhận xét,gv nhận xét biểu dương tổ tập tốt. -Gv nêu tên trò chơi,làm mẫu và phổ biến cách chơi.Sau đó cho cả lớp chơi thử 1 lần rồi cho cả lớp chơi chính thức.Gv quan sát và biểu dương hs chơi tốt. C.KẾT THÚC. -Thả lỏng. -Hệ thống lại bài học -Nhận xét,đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà, -Xuống lớp 4 – 6 phút 1 – 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Gv cho hs vừa đi vòng tròn nhẹ nhàng vừa thực hiện một số động tác thả lỏng. -Gv cùng hs hệ thống lại bài học. -Gv cùng hs nhận xét,đánh giá kết quả giờ học.Gv giao bài tập về nhà. -Gv hô “giải tán”,lớp hô “khoẻ”. MÔN: TOÁN BÀI DẠY: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN 6 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh nhận ra rằng: Giúp HS: -Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 không phải bao giờ cũng có thương là một số tự nhiên. -Biết được thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bò chia và mẫu số là số chia. -Biết mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC 2Bài mới HĐ1. GTB HĐ2.Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. HĐ2 Luyện tập. Bài 1: Bảng con Bài 2: Vở 5’ 35’ - Đọc những phân số bất kỳ .Cho biết đâu là tử số và mẫu số trong các phân số trên. - Hs tìm những hình đã tơ màu chỉ phân số tương ứng với u cầu . - Nhận xét, ghi điểm. -Giới thiệu bài trực tiếp . a. Trường hợp có thương là một số tự nhiên. - Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu quả cam? - Các số 8,4,2 được gọi là các số gì? b. Trường hợp thương là phân số. -3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh? - Em có thể thực hiện phép chia 3:4 tương tự như thực hiện phép chia 8: 4 được khơng? - Hãy tìm cách chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn. Gọi đại diện nhóm trình bày . -3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn nhận 4 3 cái bánh. Vậy 3 : 4=?. - Em có nhận xét gì về tử và mẫu số của thương 4 3 và số bị chia , số chia trong phép chia 3: 4. Rút đề bài ghi bảng * Viết thương của mỗi phép chia - Cho học sinh ï làm.bảng con - Nhận xét . * Viết theo mẫu : - Học sinh làm bài vào vở - Chấm bài -nhận xét. -2HS đọc phân số Lớp viết bảng con Hs chọn hình 8 : 2 = 4 - Là số tự nhiên. - Lắng nghe . - Lắng nghe. - Khơng được vì 3 khơng chia hết cho 4. Thảo luận 4 nhóm Đại diện nhóm báo cáo kết quả , - 3: 4 = 4 3 - số bò chia là tử số của thương và số chia là mẫu số của thương. Hs nối tiếp nêu ví dụ 2 hs nêu đề - 1 học sinh đọc. 7 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng Bài 3: Miệng 3Củng cố, dặn dò 5’ * Viết mỗi số sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng ø 1 - u cầu học sinh làm miệng -, nhận xét. * Đưa nội dung trắc nghiệm của bài học - GD hs tính tốn chính sác , áp dụng vào thực tế tính tốn . Về nhà làm VBT.- Nhận xét tiết học. - Làm bảng con. - 1 học sinh đọc. - Làm bài vào vở .1hs dán kết quả -Nhận xét . 1hs điều khiển , lớp trả bằng thẻ MƠN: CHÍNH TẢ BÀI DẠY: CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP. I .MỤC TIÊU: I.MUC TIÊU BÀI HỌC : 1.Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức văn xuôi “ Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp”. 2.Làm đúng BT CT phương ngữ (2)a/b phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: tr/ch, hoặc (3)a/b uôt / uôc. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Phiếu viết nội dung bài tập 2, 3. -Tranh minh hoạ III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung Hình thức TG – Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC Bài mới . HĐ1 GTB HĐ2Hướng dẫn viết chính tả. 5’ 30’ - Gọi học sinh lên bảng đọc cho bạn viết : mỏ thiếc, thiết tha, tiếc của, tiết học, cá diếc, - Nhận xét . Trực tiếp ghi bảng - Đọc đoạn văn Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. - Trước đây bánh xe đạp được làm bằng gì? - Sự kiện nào làm Đân – lớp nảy sinh ý nghĩ làm lốp xe đạp? - u cầu học sinh nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. - Đọc cho học sinh viết bảng con: Đân-lớp, XIX, st ngã, cuộn căng, săm . - H d cách trình bày đoạn văn - Đọc cho học sinh viết bài vào vở. - Đọc cho học sinh sốt lỗi. - Thu vở chấm bài, nhận xét. -2HS lên viết bảng lớp, dưới lớp viết bảng con. 2hs nêu đề - Lắng nghe . - Trước đây bánh xe đạp được làm bằng gỗ, nẹp sắt. - Một hơm ơng st ngã vì vấp phải ống cao su dẫn nước. … - Đân- lớp, XIX, st ngã, cuộn, căng, săm, . - Viết bảng con. -HS chú ý - Viết bài vào vở. - Đổi vở sốt lỗi. 8 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng HĐ3 luyện tập. Bài 2: Phiếu Bài 3: Vở 3Củng cố dặn dò 5’ * Điền vào chỗ trống uốc hay uốt . - u cầu học sinh tự làm bài. - Gọi học sinh nhận xét, - Nhận xét , kết luận lời giải đúng. - Gọi học sinh đọc lại khổ thơ , cả lớp đọc thầm để thuộc bài thơ tại lớp. * Chọn câu a. - Cho học sinh quan sát tranh minh hoạ và giảng tranh. - Cho học sinh làm bài. - Gọi HS nhận xét., chữa bài của bạn trên bảng. - Chấm bài - Nhận xét , * Chuyện đáng cười ở điểm nào? - Dặn học sinh ghi nhớ câu chuyện cười và kể cho người thân nghe. - 1 học sinh đọc. - 3 học sinh thi - Nhận xét . - 1 học sinh đọc. - Quan sát tranh. - 1 học sinh làm bảng phụ, dưới lớp làm VBT. Hs trả lời - Lắng nghe. MƠN:KHOA HỌC BÀI:KHƠNG KHÍ Ơ BỊ Ơ NHIỄM I Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: -Phân biệt không khí sạch ( trong lành) và không khí bẩn ( không khí bò ô nhiễm). -Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: khói ,khí độc ,các loại bụi,vi khuẩn II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC -Hình trang 78, 79 sgk. -Sưu tầm các hình vẽ, tranh ảnh về cảnh thể hiện bầu không khí trong sạch, bầu không khí bò ô nhiễm. V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ND-HT TG Giáo viên Học sinh 1 Kiểm tra bài cũ 2 Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2; Tìm hiều về khơng khí bị ơ nhiễm và khơng khí sạch 4’ 28’ -Giáo viên gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi bài cũ -Nhận xét đánh giá cho điểm HS -Giới thiệu bài,ghi tên bài *Cách tiến hành -GV u cầu HS lần lượt quan sát hình trang 78,79 SGK và chỉ ra hình nào thể hiện bầu khơng khí trong sạch? Hình nào thể hiện bầu khơng khí bị ơ nhiễm? -Làm việc cả lớp -GV gọi một số HS trình bày kết quả làm việc theo cặp -2HS lên bảng trả lời câu hỏi. -Lớp nhận xét. -HS chú ý theo dõi -Quan sát hình trong sách giáo khoa trang 78, 79 -Thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi. -Một số cặp trình bày trước lớp. -1 –2 HS nhắc lại. 9 Trêng TiÓu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – TuÇn 20 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng HĐ3: Thảo luận về những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí 3 Củng cố dặn dò 3’ -GV yêu cầu HS nhắc lại một số tính chất của không khí, từ đó rút ra nhận xét, phân biệt không khí sạch và không khí bẩn KL: Nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm GV tổng kết bài học -Nhắc nhở HS về nhà đọc thuộc ghi nhớ -Dặn HS chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài: Bảo vệ bầu không khí trong sạch -Suy nghĩ và phát biểu ý kiến tự do. Do không khí thải của các nhà máy;khói, khí độc, bụi do các phương tiện ô tô thải ra; khí độc, vi khuẩn,, do các rác thải sinh ra -Nhận xét bổ sung nếu thiếu. - 1- 2 HS đọc phần bạn cần biết. -Nghe. MÔN: Kĩ thuật BÀI : CÁC CHI TIẾT SỬ DỤNG BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH CƠ KHÍ . I.MỤC TIÊU: - Biết cách chọn rau , hoa để trồng. - Biết cách trồng cây rau , hoa trên luống và cách trồng cây rau , hoa trong chậu. - Trồng được cây rau , hoa trên luống hoặc trong chậu. - Ham thích trồng cây và làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI III. CÁC PHƯƠNG PHÁP / KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh quy trình trồng cây con. - Vật liệu và dụng cụ + Chọn cây con rau, hoa để trồng. + Túi bầu có chứa đầy đất. + Dầm xới, cuốc, bình tưới nước có vòi hoa sen loại nhỏ. V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung- hình thức Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC. 2.Bài mới. HĐ1. GTB. HĐ2. tìm hiều chi tiết lắp ghép HĐ3. Thực hành Nhóm 2. 4’ 28’ -Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh . -GV nhận xét chung . -Giới thiệu bài qua bộ ắp ghép. -Hướng dẫn gọi tên , nhận dạng các chi tiết và dụng cụ . -Bộ lắp ghép có 34 loại chi tiết và dụng cụ khác nhau , được phân thành 7 nhóm chính . -GV lần lược giới thiệu từng chi tiết . -Giới thiệu và gọi tên một số chi tiết như hình 1 SGK -Chọn chi tiết đặt câu hỏi . -Hướng dẫn học sinh sắp xếp các chi tiết trong hộp . -Yêu cầu các nhóm kiểm tra gọi tên . -HS để bộ lắp ghép trên bàn . -Học sinh quan sát . -Học sinh lắng nghe . -Học sinh lắng nghe . -Học sinh trả lời . -Học sinh làm theo. -học sinh thực hiện . 10 [...]... Tính và so sánh kết quả - u cầu học sinh làm bài theo phiếu - Thu phiếu - Nhận xét, tun dương * Gọi học sinh đọc u cầu - u cầu học sinh tự làm bài - Chấm vở, sửa bài HĐ3Luyện tập Bài 1: Bảng con Bài 2: Phiếu Bài 3: Vở 3Củng cố, 22 * Tìm phân số bằng phân số 5’ 2 3 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng - 3 6 băng giấy bằng băng 4 8 giấy 3 6 = 4 8 3 3x 2 6 = = 4 4 x2 8 - - 1 học sinh đọc - 2 học sinh lên bảng lớp... phần? … 3 phần, phân số phần tơ màu 3 - Hãy so sánh phần được tơ màu của hai băng 4 giấy? - Vậy 3 6 băng giấy thứ nhất so với băng 4 8 giấy thứ hai thì như thế nào? 3 6 và ? 4 8 3 6 - Để trừ phân số ta có được phân số ? 4 8 6 - Hãy tìm cách để từ phân số ta có được 8 3 phân số - u cầu học sinh đọc kết luận 4 -Hãy so sánh * Viết số thích hợp vào ơ trống - u cầu học sinh làm bàivào bảng con -Nhận xét,... lời,lớp chú ý theo dõi,nhận xét -Học sinh quan sát tranh -1 HS lên bảng chỉ - HS chỉ - Các nhóm thực hiện - ại diện các nhóm trả lời -Học sinh quan sát biểu đồ -HS khá giỏi nêu lại tồn bộ -Học sinh làm bài -Làm bài cá nhân -Bắt nguồn từ trung Quốc -2 Nhóm thi kể -HS nhận phiếu làm bài -Học sinh lắng nghe 13 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 MƠN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI... phần nữa? 4 - Như vậy Vân đã ăn tất cả mấy phần? - Ta nói Vân ăn 5 phần hay 5 quả cam 4 5 - Hãy so sánh tử số và mẫu số của phân số 4 -2 HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi - 2 hs đọc đề , lớp đọc thầm Lắng nghe - 4 phần - 1 phần nữa - 5 phần - 5: 4 = 5 4 - - Tử số lớn hơn mẫu - Kết luận : Những phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì số lớn hơn 1 H 3 Luyện tập Bài 1: Kết luận: Những phân số có tử số... con con -Viết vào bảng con - Nhận xét `Bài 3: * Viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số - 1 học sinh đọc bằng 1 1 học sinh đọc đề phiếu - Cho học sinh làm phiếu - Gọi 1 học sinh lên bảng viết - Viết vào phiếu - Nhận xét - 1 học sinh lên bảng viết Bài 4: * Viết 1 phân số … 16 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Vở Bài 5: Trò chơi 3Củng... bàn, -GV chấm bài nhận xét * Bức tranh các em vừa vẽ cảnh gì? -HS trả lời 3. HĐ5 3 -Giáo dục HS u q hương ,thích vẽ -HS lắng nghe 20 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ng Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Củng cố -Dặn HS về vẽ lại cho đẹp dặn dò -Nhận xét tiết học -HS lắng nghe ====================================================================== Thứ 6 ngày 7 tháng 01 năm 201 1... Bài 3: Vở 3 Củng cố, dặn dò 4 =1 4 cho biết khi nào phân số bằng - tử số bằng mẫu số - Trả lời 1? - Tử số bé hơn mẫu 1 - Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số số 4 - Nhìn vào ví dụ: 5’ * Viết thương của mỗõi phép chia sau dưới dạng phân số - Gọi 2 học sinh lên bảng viết - Nhận xét * Gọi học sinh đọc u cầu - Cho học sinh thảo luận nhóm bàn - Gọi học sinh trình bày * So sánh phân số : - u... x2 8 - - 1 học sinh đọc - 2 học sinh lên bảng lớp làm, dưới lớp làm bảng con - 1 học sinh đọc - Làm vào phiếu - Nhận xét - 1 học sinh đọc - Làm bài vào vở - 1 học sinh lên bảng sửa bài - Nối tiếp nhau nêu Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 dặn dò - Về nhà làm VBT - Nhận xét tiết học -HS lắng nghe MƠN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI DẠY: MỞ RỘNG VỐN TỪ: SỨC KHOẺ I MUC... lau cửa sổ - Cho các em làm phiếu dán lên bảng Gọi học sinh nhận xét, bổ sung - Nhận xét, kết luận -Lắng nghe - Gọi 1 số học sinh dưới lớp đọc bài văn của mình lên - Làm bài - Chấm điểm- nhận xét * Hs đóng vai câu chuyện đời thường -Học sinh lắng nghe - Tìm các câu kể Ai làm gì trong câu chuyện đó - Đặt câu với các hoạt động có trong câu chuyện - 3 học sinh đọc Nhận xét 3Củng cố 5’ - Hs áp dụng... TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 1KTBC 2Bài mới HĐ1 GTB HĐ2 luyện tập Bài 1: 5’ - Gọi 3 học sinh đọc đoạn văn kể về cơng việc trực nhật của tổ em và chỉ rõ các câu kể Ai làm gì? 35 ’ - Nhận xét , ghi điểm Trực tiếp ghi bảng * Tìm các từ ngữ … - Phát phiếu cho các nhóm thảo luận nhóm 4 - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, kết luận - Gọi học sinh đọc lại các từ ngữ . nghe. - 4 phần. - 1 phần nữa. - 5 phần. - 5: 4 = 4 5 - - Tử số lớn hơn mẫu số. - tử số bằng mẫu số . - Trả lời. - Tử số bé hơn mẫu số. - 1 học sinh đọc. -. trình bày . - Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn nhận 4 3 cái bánh. Vậy 3 : 4= ?. - Em có nhận xét gì về tử và mẫu số của thương 4 3 và số bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT, Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT,

Hình ảnh liên quan

hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1.KTBC - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

hình th.

ức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1.KTBC Xem tại trang 2 của tài liệu.
*- Treo bảng phụ HD đọc diễn cảm - Đọc trong nhĩm - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

reo.

bảng phụ HD đọc diễn cảm - Đọc trong nhĩm Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Các nhĩm dán lên bảng, nhận xét. - Nhận xét tuyên dương nhĩm làm đúng. * Viết các số sau - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

c.

nhĩm dán lên bảng, nhận xét. - Nhận xét tuyên dương nhĩm làm đúng. * Viết các số sau Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

hình th.

ức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình thức - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

hình th.

ức Xem tại trang 11 của tài liệu.
Trực tiếp ghi bảng - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

r.

ực tiếp ghi bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thức TG – Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Hình th.

ức TG – Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC Xem tại trang 16 của tài liệu.
Trực tiếp ghi bảng - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

r.

ực tiếp ghi bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Vẽ sơ đơ bài mẫu lên bảng, hướng dẫn mẫu. - Cho học sinh thi Ai nhanh hơn - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

s.

ơ đơ bài mẫu lên bảng, hướng dẫn mẫu. - Cho học sinh thi Ai nhanh hơn Xem tại trang 17 của tài liệu.
* Treo bảng phụ cĩ đoạn cần luyện đọc. - Đọc mẫu, hướng dẫn đọc. - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

reo.

bảng phụ cĩ đoạn cần luyện đọc. - Đọc mẫu, hướng dẫn đọc Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình thức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Hình th.

ức TG Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1KTBC Xem tại trang 19 của tài liệu.
-HS biết quan sát các hình ảnh và nhận ra vẻ đẹp của phong cảnh quê hương. - Hs biết cách vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng. - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

bi.

ết quan sát các hình ảnh và nhận ra vẻ đẹp của phong cảnh quê hương. - Hs biết cách vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Chia bảng thành 4 phần cho các nhĩm thi tiếp sức : Viết tên các mơn thể thao . Tiến hành trong vịng 2 phút - Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

hia.

bảng thành 4 phần cho các nhĩm thi tiếp sức : Viết tên các mơn thể thao . Tiến hành trong vịng 2 phút Xem tại trang 24 của tài liệu.