0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... giấy. - 4 3 = 86 4 3 = 24 23 xx = 86 - 1 học sinh đọc. - 2 học sinh lên bảng lớp làm, dưới lớp làm bảng con. - 1 học sinh đọc. - Làm vào phiếu. - Nhận xét . - 1 học sinh đọc. - Làm ... bài. - Chấm vở, sửa bài .* Tìm phân số bằng phân số 3 2 . -2 HS lên bảng , Lớp làm bảng con - Lắng nghe. - Quan sát. - Hai băng giấy bằng nhau. 3 phần, phân số phần tơ màu 4 3 . - 4 3 băng ... nữa. - 5 phần. - 5: 4 = 4 5 - - Tử số lớn hơn mẫu số. - tử số bằng mẫu số . - Trả lời. - Tử số bé hơn mẫu số. - 1 học sinh đọc. - 2 học sinh lên bảng viết, dưới lớp viết bảng con. - 1 học...
 • 26
 • 356
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... liên quan -Nhận xét tiết học. - Có mẫu số chung .-Bằng 3 1 và 52 -1 Học sinh đọc đề. -1 HS làm bảng, lớp bảng con . -1 Học sinh đọc đề. - HS thực hiện. -1 Học sinh đọc đề.-Học sinh ... theo dõi-HS lắng nghe. -1 HS đọc đề bài. -1 HS đọc .-HS theo giỏi. -HS kể lần lược từng cá nhân. -HS lắng nghe.-Nhóm 2 HS. - ại diện 5 nhóm kể.-Các nhóm bổ sung nhận xét - 5 HS kể ... ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Gi¸o viªn: Cơt ThÞ HångBài 4. Nhóm 2.Bài 5.Nhóm 3 3.Củng cốdặn do ø.5’-Yêu cầu học sinh thảo luận cách làm-Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.-Yêu cầu...
 • 23
 • 328
 • 0
Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... hp (dng 1 7-7 ).II. Chun b dựng:III.Lờn lpA.Kim tra ( 3- 5 )-H lm bng con: Tớnh nhm 12+ 3- 3 = 1 7-2 - 4= 5TTCB 12 3 4 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 201 0 - 201 1Giáo ... im s 2- 3 ln (4& apos;) - HS gii tỏn - tp hp - GV hụ khu lnh, HS xp hng dc, dang hng, im s. - Cỏn s iu khin, GV giỳp - Trũ chi: tip sc 4- 5' - Chi theo t 3. Phn kt thỳc: 3& apos; - HS di ... III - Cỏc hot ng dy hc TIT1 A. KT ( 3- 5 ') -Yờu cu c SGK bi 83 -& gt; Nhn xột cho imB. Bi mi 20 1. GTB ( 1-2 )2. Dy vn (19 -2 0& apos;)*Vn ụp : - P/õ mu v ghi bng : ụp + ỏnh vn : ụ - p-...
 • 21
 • 285
 • 0
Tài liệu GA 1 TUAN 20 - CKT - KNS

Tài liệu GA 1 TUAN 20 - CKT - KNS

... * 7 tr 3 bng 4 vit 4 3 * h 1, vit 1 14 15_Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1Gi¸o viªn: Vy ThÞ Th¬ngVậy 17 – 3 = 14. - 1 HS nhắc lại cách tính. 3- Luyện ... Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 201 0 - 201 1Giáo viên: Vy Thị Thơng 20 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 201 0 - 201 1Gi¸o viªn: Vy ThÞ Th¬ng 9’11’1’10’8’ 13 3 - ... sỏt, nhc nh. - GV iu khin.1 L2 x 4 nh 3 - 4 L2 x 4 nh1L2 x 4 nh1 - 2 L6 - 4 ph1 - 2 L2.Phn c bn :a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay.b) ng tỏc chõn.Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang...
 • 20
 • 323
 • 0
Tài liệu lớp 1 tuần 19 CKT KNS ( 3 cột )

Tài liệu lớp 1 tuần 19 CKT KNS ( 3 cột )

... nh ng gì ả ậ ề ữem th y ấB c 2: H i:T /38 , 39 , 40 , 41 vướ ỏ ẽcu c s ng đâu?Vì sao em ộ ố ởbi t? ếK t lu nế ậ :T 38 , 39 v cu c ẽ ộs ng nông thôn. T40 ,41 v ố ở ẽcu c s ng thành ph .ộ ố ở ố* ... ươ ọhai ch c.ụ - GV cho vài em nh c l i.ắ ạ - GV ghi B : 20 * Hãy phân tích s 20 ?ố* Nêu cách vi t s 20 ?ế ố - GV nh n xét – cho HS vi t B ậ ếcon.* Nêu c u t o s 20 ?ấ ạ ố - GV nh n xét.ậHS ... ố - Yêu c u HS l y 1 ch c que ầ ấ ụtính và 3 que tính r i : Có t tờ ấc bao nhiêu que tính ?ả - GV ghi B : 13 - c là : m i ba.Đọ ườ* S 13 g m có m y ch s ?ố ồ ấ ữ ốLà nh ng ch s nào ?ữ ữ ố-...
 • 31
 • 408
 • 0
Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

... hai s. - K vch ngang di hai s ú.+ Cỏch tớnh chỳng ta bt u tớnh t hng n v - 2 HS nhc li cỏch t tớnh. 17 * 7 tr 3 bng 4 vit 4 3 * h 1, vit 1 14 Vy 17 3 = 14. - 1 HS nhc li cỏch tớnh. 3- Luyn ... sỏt, nhc nh. - GV iu khin.1 L2 x 4 nh 3 - 4 L2 x 4 nh1L2 x 4 nh1 - 2 L6 - 4 ph1 - 2 L2.Phn c bn :a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay.b) ng tỏc chõn.Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang ... 4- Cng c - dn dũ : - Cho HS c li bi v thi tỡm ting cú vn - NX gi hc v giao bi v nh - HS thc hinTONLUYN TPA- Mc tiờu : 18Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 20 Năm học: 201 0 - 201 1Giáo...
 • 20
 • 252
 • 0
Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... nhõn 4: - Gv a tm bỡa gn 4 hỡnh trũn lờn v nờu : - Cú my chm trũn ? - Bn chm trũn c ly my ln - 4 c ly my ln ? -4 chm trũn c ly 1 ln bng 4 chm trũn -4 c ly mt ln bng 4. Vit thnh : 4 x 1= 4 c ... s cũn li. 4 x 1 = 4; 4 x 2 = 8 , 4 x 3 = 12 4 x 10 = 40 - 4 chm trũn . - Bn chm trũn c ly 1 ln . - 4 c ly 1 ln .-Hc sinh quan sỏt tm bỡa nhn xột .-Thc hnh c kt qu chng hn 4 c ly mt ... 1 = 4; 4 x 2 = 8 ;4 x 3 = 12 ;4 x 4 = 16-Hai hc sinh nhn xột bi bn .-Mt em c bi sỏch giỏo khoa - Cú 5 chic ụ tụ . - Mi ụ tụ cú 4 bỏnh xe . - Ta tớnh tớch 4 x 5 -C lp lm vo vo v bi tp .-Mt...
 • 23
 • 300
 • 0
Gián án GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Gián án GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... Làm bài. - Tiếp nối nhau báo cáo kết quả của từng phép tính. - 2 em ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài cho nhau. - Làm bài_ 56 74 _ 88 _ 38 _ 64 18 29 39 9 27 38 45 49 29 37 - Nhận ... học. * * * * * * 3p 3 chấm tròn đợc lấy 1 lần ta viết: 3 x 1 = 3 - Gv hớng dẫn tơng tự với các phépnhân : 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9. 3 x 10 = 30 - Gv giới thiệu đó là bảng nhân 3 vàcho hs đọc thuộc. ... làm của mình. - Tìm x. - Làm bài. 32 x = 18 20 x = 2 x = 32 18 x = 20 2 x = 14 x = 18 x 17 = 25 x = 25 + 17 x = 42 - Nhận xét bài của bạn. - Lấy số trừ trừ đi hiệu. - Lấy hiệu cộng...
 • 44
 • 316
 • 0
Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

... thực hiện phép tính chia 3 : 4 .+ Ta không thể thực hiện được phép chia 3 : 4 247 Ngày dạy : 13/ 01/ 201 1.Toán :LUYỆN TẬPI/ Mục tiêu : - Biết đọc, viết phân số. - Biết quan hệ giữa phép ... hoặc vở BTTV4. - HS làm bài nâng cao.Chữa bài - HS cả lớp . ……………………………………… Ngày soạn : 07/ 01/ 201 1.Ngày dạy : 14/ 01/ 201 1.2 64 Ngày soạn : 07/ 01/ 201 1.Ngày dạy : 12/ 01/ 201 1.Kể Chuyện ... vun xới. - Lưỡi dầm làm bằng sắt, cán bằng gỗ. - Dùng để xới đất và đào hốc trồng cây. - HS xem tranh trong SGK. - HS trả lời. - HS nêu. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS đọc...
 • 36
 • 615
 • 3
Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

... 1.KTBC. 2.Bài mới.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT /21-Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõiTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Gi¸o viªn: ... theo dõi-HS lắng nghe. -1 HS đọc đề bài. -1 HS đọc .-HS theo giỏi. -HS kể lần lược từng cá nhân. -HS lắng nghe.-Nhóm 2 HS. - ại diện 5 nhóm kể.-Các nhóm bổ sung nhận xét - 5 HS kể ... ,/0)*.)12 34 /*56*72/*.)&a*p:#O=289 4 1*28u)/*r/7u`@va:ea `4, Q):*wr=_2*R)**P)?)?7)?xw6)h/0/*w61276yz`;M:&#O [47 )K7v:NK;u7/*;{7=><)?:7v//*;7/*|v)*:*;v/C7v/O79/7v/*K;u7=><)?:7v/K72&} 74 =H/*27`ba:*P)*)*H6:ea `4, Q)-r)*H6:D;i)?=2 \4 1* 23) &#O [47 )K0:Kt7K72&Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Gi¸o viªn:...
 • 24
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 7 ckt knsgiao an lop 4 tuan 20 cktgiao an lop 4 tuan 20 cktkn kns bvmtgiao an lop 4 tuan 20 cktkn knstài liệu giao an tuan 20 21 22 lop 5tài liệu soạn bài tieng viet lop 4 tuần 20tai lieu ga lop 5 tuan 29 co knsgiao an lop 4 tuan 20 knstai lieu boi duong tuan 4giáo án tiếng việt 4 tuần 20bài giảng tiếng việt 4 tuần 20tài liệu toán 4tài liệu vbulletin 4tài liệu lớp 4tài liệu hàm số tuần hoànBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ