0

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

36 621 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 06:12

Ngày soạn : 07/ 01/ 2011. Ngày daïy : 10/ 01/ 2011. TẬP ĐỌC BỐN ANH TÀI (tt) I.Mục tiêu 1. Đọc thành tiếng: - Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương: thò đầu, lè lưỡi, tối sầm, khoét máng, quy hàng, núc nác … - Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung câu chuyện. 2. Đọc - hiểu: - Hiểu nghĩa các từ ngữ : núc nác, núng thế,… - Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. (trả lời được các câu hỏi trong SGK) II. KNS - Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân. - Hợp tác - Đảm nhận trách nhiệm III. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc . IV. Hoạt động dạy học: Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 30’ 1. KTBC: - Gọi 7 HS lên bảng tiếp nối nhau đọc thuộc lòng bài " Chuyện cổ tích loài người " và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Gọi 1 HS đọc toàn bài. - Nhận xét và cho điểm HS . 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: - Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài (3 lượt HS đọc).GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS (nếu có) - Gọi HS đọc phần chú giải. - Gọi HS đọc cả bài. - GV đọc mẫu. - Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trao đổi và -7 HS lên bảng thực hiện yêu cầu. -2 HS nối tiếp nhau đọc theo trình tự. +Đoạn 1: Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở . đến bắt yêu tinh đấy . + Đoạn 2: Cẩu Khây hé cửa … đến từ đấy bản làng lại đông 237 5’ trả lời câu hỏi. + Tới nơi yêu tinh ở anh em Cẩu Khây gặp ai và được giúp đỡ như thế nào ? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt ? +Đoạn 1 cho em biết điều gì? - Ghi ý chính đoạn 1. - Yêu cầu HS đọc đoạn 2 trao đổi và trả lời câu hỏi. + Hãy thuật lại cuộc chiến đấu giữa bốn anh em Cẩu Khây chống yêu tinh ? +Vì sao anh em Cẩu Khây thắng được yêu tinh ? + Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì ? - Ghi bảng ý chính đoạn 2 . -Ý nghĩa của câu truyện nói lên điều gì? - Ghi nội dung chính của bài. * ĐỌC DIỄN CẢM: - Yêu cầu 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay. - Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. - Yêu cầu HS luyện đọc. - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm đoạn văn. Cẩu Khây mở .ầm ầm , đất trời tối sầm lại . - Nhận xét về giọng đọc và cho điểm HS . - Tổ chức cho HS thi đọc toàn bài. - Nhận xét và cho điểm học sinh. 3. Củng cố – dặn dò: - Hỏi: Câu truyện giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài. vui . -1 HS đọc thành tiếng. -2 HS đọc toàn bài -1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm, 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, trả lời câu hỏi. -2 HS nhắc lại. -2 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi. + Nói lên cuộc chiến đấu ác liệt , sự hiệp sức chống yêu tinh của bốn anh em Cẩu Khây . + Một HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Nội dung : Ca ngợi sức khoẻ , tài năng , tinh thần đoàn kết hiệp lực chiến đấu qui phục yêu tinh , cứu dân bản của 4 anh em Cẩu Khây - Một HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm -2 HS tiếp nối nhau đọc và tìm cách đọc (như đã hướng dẫn). -1 HS đọc thành tiếng. - HS luyện đọc theo cặp. -3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm. -3 HS thi đọc toàn bài. - HS cả lớp . 238 Ngày soạn : 07/ 01/ 2011. Ngày daïy : 10/ 01/ 2011. TOÁN : PHÂN SỐ . I/ Mục tiêu : - Bước đầu nhận biết về phân số; biết phân số có tử số, mẫu số; biết đọc, viết phân số. - GD HS tình cẩn thận trong học toán. II/ Đồ dùng dạy học : Các mô hình hoặc các hình vẽ trong SGK. II/ Các hoạt động dạy học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 30 ’ 1 Kiểm tra bài cũ: - + Gọi HS sửa bài tập 4 về nhà . + Gọi 2 HS đứng tại chỗ nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành . Nhận xét , ghi điểm từng học sinh 2.Bài mới: a) Giới thiệu phân số : -- GV vẽ lên bảng hình chữ nhật và chia ra các phần bằng nhau như hình vẽ trong SGK . + Nêu câu hỏi : + Hình chữ nhật được chia thành mấy phần bằng nhau ? + Trong số các phần đó có mấy phần đã được tô màu ? + GV nêu : Chia hình chữ nhật thành 6 phần bằng nhau tô màu năm phần . Ta nói tô màu năm phần sáu hình chữ nhật Bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu về điều này . + Năm phần sáu viết thành 6 5 ( viết số 5 , viết gạch ngang , viết số 6 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 5) + GV chỉ vào 6 5 yêu cầu HS đọc . + Ta gọi 6 5 là phân số . -1HS lên bảng chữa bài . + 2 HS nêu . - Vẽ hình chữ nhật vào vở như gợi ý + Thành 6 phần bằng nhau . + Có 5 phần được tô màu . + Lắng nghe . -Quan sát . + Tiếp nối nhau đọc : Năm phần sáu . + 2 HS nhắc lại . + 2 HS nhắc lại . 239 5’ + Phân số 6 5 có tử số là 5 , mẫu số là 6 . + GV nêu : - Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang . - Tử số viết trên dấu gạch ngang . + Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số ở mỗi phân số trên ? b/ Thực hành : Bài 1 - Gọi học sinh nêu đề bài xác định nội dung - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở . - Gọi hai em lên bảng sửa bài. - Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn. - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh . Bài 2 : - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu lớp làm vào vở. - Gọi một em lên bảng làm bài - Gọi em khác nhận xét bài bạn - Nhận xét ghi điểm học sinh . Bài 3 . HS giỏi + Yêu cầu học sinh nêu đề bài - GV nêu yêu cầu viết các phân số như sách giáo khoa - Gọi 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở . - Yêu cầu 2 HS đọc tên các phân số vừa viết . Bài 4 . HS giỏi + Yêu cầu học sinh nêu đề bài . + Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi . + HS A đọc phân số thứ nhất 9 5 . Nếu đọc đúng thì HS A chỉ định HSB đọc tiếp ,cứ như thế đọc cho hết các phân số . + Nếu HS nào đọc sai thì GV sửa . d) Củng cố - Dặn dò: - Hãy nêu cách đọc và cách viết các phân số ? -Phân số có những phần nào ? Cho ví - Hai HS đọc thành tiếng , cả lớp đọc thầm . - Hai em lên bảng sửa bài . - Một em đọc đề bài và xác định yêu cầu đề . - Một em lên bảng sửa bài + 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm trao đổi + Thực hiện vào vở , một HS lên bảng viết các phân số . + Đọc chữa bài . + 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm. + Nối tiếp nhau đọc tên các phân số . - Năm phần chín . - Tám phần mười . - Bốn phần sáu . - Hai em nêu lại cách đọc phân số và nêu cấu tạo phân số . 240 dụ ?. - Nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn học sinh về nhà học và làm bài. - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại và xem trước bài “ Phân số và phép chia số tự nhiên” ……………………………………… . 241 Ngày soạn : 07/ 01/ 2011. Ngày daïy : 11/ 01/ 2011. CHÍNH TẢ CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP I. Mục tiêu - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi ; không mắc quá năm lỗi trong bài. - Làm đúng BT CT phương ngữ (2) b, hoặc (3) b. - GD HS ngồi đúng tư thế khi viết. II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết nội dung bài tập2 , BT3 . III. Hoạt động dạy học: Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 30 ’ 1. KTBC: - Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết vào vở nháp: thân thiết , nhiệt tình , quyết liệt ,xanh biếc , luyến tiếc , chiếc xe - Nhận xét về chữ viết trên bảng và vở 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn viết chính tả: * Trao đổi về nội dung đoạn văn: - Gọi HS đọc đoạn văn. - Hỏi: + Đoạn văn nói lên điều gì ? * Hướng dẫn viết chữ khó: - Yêu cầu các HS tìm các từ khó, đễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết. * Nghe viết chính tả: + GV đọc lại toàn bài và đọc cho học sinh viết vào vở . * Soát lỗi chấm bài: + Đọc lại toàn bài một lượt để HS soát lỗi tự bắt lỗi . c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 2: b/ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. -Phát giấy và bút dạ cho nhóm HS . Yêu cầu HS thực hiện trong nhóm, nhóm nào làm xong trước dán phiếu lên bảng. - Gọi các nhóm khác bổ sung từ mà các nhóm khác chưa có. - HS thực hiện theo yêu cầu. - Lắng nghe. -1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm . - Các từ : Đân - lớp , nước Anh , nẹp sắt , rất xóc , cao su , suýt ngã , lốp , săm , . + Viết bài vào vở . + Từng cặp soát lỗi cho nhau và ghi số lỗi ra ngoài lề tập . -1 HS đọc thành tiếng. - Trao đổi, thảo luận và tìm từ, ghi vào phiếu. -Bổ sung. -1 HS đọc các từ vừa tìm được 242 5’ - Nhận xét và kết luận các từ đúng. Bài 3: a/ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. - Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm và tìm từ. - Gọi 3 HS lên bảng thi làm bài . - Gọi HS nhận xét và kết luận từ đúng. 3. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà viết lại các từ vừa tìm được và chuẩn bị bài sau. trên phiếu: + Thứ tự các từ cần chọn để điền là : b/ Cày sâu cuốc bẫm - Mua dây buộc mình - Thuốc hay tay đảm - Chuột gặm chân mèo . -1 HS đọc thành tiếng. - HS ngồi cùng bàn trao đổi và tìm từ. -3 HS lên bảng thi tìm từ. - 1 HS đọc từ tìm được. - Đoạn a : đãng trí - chẳng thấy xuất trình . ……………………………………… . 243 Ngày soạn : 07/ 01/ 2011. Ngày dạy : 12/ 01/ 2011. LỊCH SỬ: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG I. Mục tiêu: - Nắm được một số sự kiện vè khởi nghĩa Lam Sơn (tập trung vào trận Chi Lăng): + Lê Lợi chiêu binh sĩ xây dựng lực lượng tiến hành khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh (khởi nghĩa Lam Sơn). Trận Chi Lăng là một trong những trận quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. + Diễn biến trận Chi Lăng: quân địch do Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng; kị binh ta nghênh chiến, nhử Liễu Thăng và kị binh giặc vào ải, quân ta tấn công, Liễu Thăng bị giết, quân giặc hoảng loạn và rút chạy. + Ý nghĩa: Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đông Quan của quân Minh, quân Minh phải xin hàng và rút về nước. - Nắm được việc nhà Hậu Lê được thành lập: + Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh ohaie đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (năm 1428), mở đầu thời Hậu Lê. - Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi (kể chuyện Lê Lợi trả gươm cho Rùa thần …). II. Chuẩn bị: Hình trong SGK phóng to./ PHT của HS./ GV sưu tầm những mẩu chuyện về anh hùng Lê Lợi. III. Hoạt động dạy học: Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 30 ’ 1. Ổn định: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 2. KTBC: + Em hãy trình bày hoàn cảnh nước ta cuối thời Trần? + Vì sao nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược? - GV ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV treo tranh minh hoạ và giới thiệu. b. Phát triển bài: * Hoạt động cả lớp: - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng: Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta . * Hoạt động cả lớp: - HS đọc bài và trả lời câu hỏi. - HS nhận xét. - HS cả lớp lắng nghe GV trình bày. 244 - GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh của ải Chi Lăng. GV hỏi: - Thung lũng Chi Lăng ở tỉnh nào của nước ta? - Thung lũng này có hình như thế nào? - Hai bên thung lũng là gì? - Lòng thung lũng có gì đặc biệt? - Theo em với địa hình như thế Chi Lăng có lợi gì cho quân ta và có hại gì cho quân địch. - GV nhận xét và cho HS mô tả ải Chi Lăng. Sau đó GV kết ý. * Hoạt động nhóm: Để giúp HS thuật lại trận Chi Lăng, GV đưa ra các câu hỏi cho các em thảo luận nhóm: + Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta đã hành động như thế nào? + Kị binh của nhà Minh đã phản ứng thế nào trước hành động của quân ta? + Kị binh của nhà Minh đã bị thua trận ra sao? + Bộ binh của nhà Minh bị thua trận như thế nào? - GV cho 1 HS khá trình bày lại diễn biến của trận Chi Lăng. - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động cả lớp: - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận để HS nắm được tài thao lược của quân ta và kết quả, ý nghĩa của trận Chi Lăng. + Trong trận Chi Lăng, nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào? + Sau trận chi Lăng, thái độ của quân Minh ra sao? - GV tổ chức cho HS trao đổi để thống nhất và kết luận như trong SGK. - HS quan sát lược đồ và đọc SGK. - Tỉnh Lạng sơn. - Hẹp có hình bầu dục. - Núi đá và núi đất. - Có sông lại có 5 ngọn núi nhỏ. - Có lợi cho quân ta mai phục đánh giặc, còn giặc vào ải Chi Lăng thì khó mà có đường ra. - HS mô tả. - HS dựa vào dàn ý trên để thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm thuật lại diễn biến chính của trận Chi Lăng. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS trình bày. - HS cả lớp thảo luận và trả lời. - Biết dựa vào địa hình để bày binh, bố trận, dụ địch có đường vào ải mà không có đường ra khiến chúng đại bại. 245 5’ 4. Củng cố - Dặn dò: - GV tổ chức cho HS cả lớp giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm được về anh hùng Lê Lợi. - Cho HS đọc bài ở trong khung. - Nêu chiến thắng lừng lẫy nhất của nghĩa quân Lam Sơn và nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng đó? - Nhận xét tiết học. - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau: “Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. - HS kể. - 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi. - HS cả lớp lắng nghe ……………………………………… . 246 [...]... Đọc chữa bài - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại và xem trước bài “ Luyện tập ” ……………………………………… Ngày soạn : 07/ 01/ 201 1 Ngày dạy : 13/ 01/ 201 1 260 TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT ( Kiểm tra viết ) I Mục tiêu - Biết viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật đúng yêu cầu của đề bài, có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) , diễn đạt thành câu rõ ý - GD HS có ý thức viết bài II Đồ dùng dạy học -Bảng lớp viết... và 72 : 12 = 6 + Ta có 6 = 6 b/ 81 : 9 và ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 ) 9 và 27 : 3 = 9 + Ta có 9 = 9 + Nhận xét bài bạn và chữa bài + 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm + HS tự làm bài vào vở + 1 HS làm bài trên bảng 50 10 2 = = 75 15 3 ; 3 6 9 12 = = = 5 10 15 20 - Học sinh khác nhận xét bài - Hai em nhắc lại nội dung bài học - Về nhà học bài và làm lại các bài tập còn lại ... sinh về nhà học và làm bài *Tính chất : Khi ta nhân (hoặc chia ) cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho + 2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm - Lớp làm vào vở + 2 HS sửa bài trên bảng - Học sinh khác nhận xét bài bạn - Một em đọc nội dung đề bài -2 HS lên bảng sửa bài a/ 18 : 3( 18 x 4 ) : ( 3 x 4 ) 6 và 72 : 12 = 6 +... : 4 = 2 ( quả cam) + Đây là phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 , thương tìm được là một số tự nhiên + Ta phải thực hiện phép tính chia 3 :4 + Ta không thể thực hiện được phép chia 3 : 4 248 dung - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở - Gọi hai em lên bảng sửa bài + Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh Bài 2 : - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu lớp. .. xét so sánh hai phân số 3 4 và *GV giới thiệu phân số số 6 8 6 8 3 4 ? và phân là hai phân số bằng nhau + Từ phân số được p/s 6 8 3 4 làm thế nào để ? 6 8 + Ngược lại từ phân số nào để được phân số 3 4 ? làm thế - Quan sát + Hai băng giấy như nhau +Vẽ hình chữ nhật và chia ra 4 phần tô màu 3 phần theo GV + Là phân số 3 4 + Là phân số 6 8 *Quan sát hai băng giấy và nêu : 3 4 băng giấy bằng 6 8 băng... lấy 3 4 6 8 = = 3x 2 4 x2 6:2 8:2 = = 6 8 3 4 272 + Để có một phân số mới bằng phân số đã cho ta làm cách nào ? - Giáo viên ghi bảng Tính chất - Gọi hai em nhắc lại *Tính chất c) Luyện tập: Bài 1 : + Gọi 1 em nêu nội dung đề bài - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Gọi HS lên bảng sửa bài + Yêu cầu HS tìm các phân số còn lại - Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn - Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh Bài. .. + GV hướng dẫn HS thực hiện chia như SGK 3 :4= 3 4 ( cái bánh ) + GV giải thích : Ta chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn , thì mỗi bạn sẽ nhận được 3 4 cái bánh + Trường hợp này là phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 , thương tìm được là một phân số b/ Thực hành : Bài 1 - Gọi học sinh nêu đề bài xác định nội Hoạt động của trò -1HS lên bảng chữa bài + 2 HS nêu + Lắng nghe + 1 HS đọc thành... 5 8 1 :3= 1 3 - Một em đọc đề bài và xác định yêu cầu đề -2 em lên bảng sửa bài : 36 : 9 = 88 11 36 9 =4 ; 88 : 11 = =8 0:5= 0 5 =0 ; 7:7= 7 7 = 1 + 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm trao đổi + Thực hiện vào vở , một HS lên bảng viết các phân số + Đọc chữa bài 6 = 6 1 ;1= 1 1 ; d) Củng cố - Dặn dò: 27 0 3 27 = 1 0 = 1 ; 3= 1 - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn học sinh về nhà học và làm bài - Về... xét ghi điểm học sinh Bài 3 + Thao tác trên đồ dùng học tập để rút kết luận phân số 4 4 có tử số 4 bằng mẫu số 4 nên phân số 4 4 =1 + Phân số 1 4 có tử số 1 bé hơn mẫu số 4 nên phân số 1 4 . -3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm. -3 HS thi đọc toàn bài. - HS cả lớp . 238 Ngày soạn : 07/ 01/ 201 1. Ngày daïy : 10/ 01/ 201 1. TOÁN : PHÂN SỐ . I/ Mục tiêu. CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi ; không mắc quá năm lỗi trong bài. - Làm đúng BT CT phương ngữ (2 ) b, hoặc (3 ) b. - GD HS ngồi đúng tư thế khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột ), Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột ),

Hình ảnh liên quan

-Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bảng ph.

ụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

reo.

bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc Xem tại trang 2 của tài liệu.
Các mơ hình hoặc các hình vẽ trong SGK. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

c.

mơ hình hoặc các hình vẽ trong SGK Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuơi ; khơng mắc quá năm lỗi trong bài. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

ghe.

viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuơi ; khơng mắc quá năm lỗi trong bài Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Gọi 3 HS lên bảng thi làm bài. - Gọi HS nhận xét và kết luận từ đúng. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

3 HS lên bảng thi làm bài. - Gọi HS nhận xét và kết luận từ đúng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình trong SGK phĩng to./ PHT của HS./ GV sưu tầm những mẩu chuyện về anh hùng Lê Lợi - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Hình trong.

SGK phĩng to./ PHT của HS./ GV sưu tầm những mẩu chuyện về anh hùng Lê Lợi Xem tại trang 8 của tài liệu.
-GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thơng tin trong bài để thấy được khung cảnh của ải Chi Lăng - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

h.

ướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và đọc các thơng tin trong bài để thấy được khung cảnh của ải Chi Lăng Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Các mơ hình hoặc các hình vẽ trong SGK. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

c.

mơ hình hoặc các hình vẽ trong SGK Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở . - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Bảng nhĩm. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bảng nh.

ĩm Xem tại trang 13 của tài liệu.
trên bảng. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

tr.

ên bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
hỏi về đặc điểm, hình dạng, cấu tạo, cách sử dụng thường dùng để gieo trồng, chăm sĩc rau, hoa. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

h.

ỏi về đặc điểm, hình dạng, cấu tạo, cách sử dụng thường dùng để gieo trồng, chăm sĩc rau, hoa Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bảng ph.

ụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc Xem tại trang 19 của tài liệu.
-1HS lên bảng chữa bài. + 2 HS nêu . - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

1.

HS lên bảng chữa bài. + 2 HS nêu Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Hai em lên bảng sửa bài.   9 : 7 = - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

ai.

em lên bảng sửa bài. 9 : 7 = Xem tại trang 22 của tài liệu.
-Bảng lớp viết sẵn nội dung dàn bài và dàn ý của bài văn tả đồ vật. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bảng l.

ớp viết sẵn nội dung dàn bài và dàn ý của bài văn tả đồ vật Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng viết các phân số. + Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét và chữa bài . - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

HS lên bảng viết các phân số. + Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét và chữa bài Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Gọi HS lên bảng viết các phân số sau khi so sánh . - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

HS lên bảng viết các phân số sau khi so sánh . Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Gọi 3 HS lên bảng đọc đoạn văn kể về cơng việc làm trực nhật lớp , chỉ rõ các câu : Ai làm gì ? trong đoạn văn viết . - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

3 HS lên bảng đọc đoạn văn kể về cơng việc làm trực nhật lớp , chỉ rõ các câu : Ai làm gì ? trong đoạn văn viết Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu địa hình, đất đai, sơng ngịi của ĐBNB. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

u.

được một số đặc điểm tiêu biểu địa hình, đất đai, sơng ngịi của ĐBNB Xem tại trang 29 của tài liệu.
-GV treo bảng phụ, gợi ý cho HS biết dàn ý chính. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

treo.

bảng phụ, gợi ý cho HS biết dàn ý chính Xem tại trang 34 của tài liệu.
- Gọi hai em lên bảng sửa bài tập số 5 về nhà. - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

hai em lên bảng sửa bài tập số 5 về nhà Xem tại trang 35 của tài liệu.
- Giáo viên ghi bảng Tính chất - Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

i.

áo viên ghi bảng Tính chất Xem tại trang 36 của tài liệu.