0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 20 CKT- KNS ( 3 cột )

... đọc thầm - Lớp làm vào vở .+ 2 HS sửa bài trên bảng.- Học sinh khác nhận xét bài bạn.- Một em đọc nội dung đề bài -2 HS lên bảng sửa bài .a/ 18 : 3 ( 18 x 4 ) : ( 3 x 4 ) 6 và 72 : ... 9 và ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 ) 9 và 27 : 3 = 9+ Ta có 9 = 9 + Nhận xét bài bạn và chữa bài .+ 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm + HS tự làm bài vào vở .+ 1 HS làm bài trên bảng . 3 215107550== ... số 4 3 + Là phân số 86*Quan sát hai băng giấy và nêu : 4 3 băng giấy bằng 86 băng giấy.+ 2 HS nêu .+ Ta lấy 4 3 = 24 23 xx = 86+ Ta lấy 86 = 2:82:6 = 4 3 271 Ngày soạn...
 • 36
 • 621
 • 3
Bài soạn lớp 4 tuần 22 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 22 CKT- KNS ( 3 cột )

... kiến (c) , (d) là đúng .+ Các ý kiến (a) , (b) , ( ) là sai .c - Hoạt động 3 : Đóng vai (Bài tập 4 SGK)- Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảoluận và chuẩn bò đóng vai tình huống (a) bài ... sửa bài ở bảng phụ. 3/ Củng cố – dặn dò:-Làm lại bài tập 4 vào vở nhà.-Chuẩn bò bài: Dấu gạch ngang. -Nhận xét tiết học.- HS đọc bài tập 4. - Cả lớp đọc thầm.- Sửa bài. Học sinh lắng nghe 20 4 Giáo ... sinh1’ 4 304 1/Khởi động 2/Kiểm tra bài cũ: 3 /Bài mới Giới thiệu: Luyện tập Bài 1: Cho HS làm lần lượt rồi chữa bài. Khichữa bài cần cho HS nêu các bước thực hiện sosánh hai phân số . Bài...
 • 34
 • 685
 • 4
Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

... lớp 1 Tuần 20 Năm học: 201 0 - 201 1Giáo viên: Lơng Thanh SỹA.Mc tiờu: Giỳp HS. Bit lm tớnh cng( khụng nh) trong phm vi 20 ; bit cng nhm dng 14+ 3 . BT cn lm :Bi 1( ct 1, 2, 3 ) ; bi 2 ( ... tranh th nht khỏc gỡ vi ng tranh th hai (trang 43 SGK)? + Ngi b tranh th nht (trang 43 SGK) i v trớ no trờn ng? + Ngi b tranh th hai (trang 43 SGK) i v trớ no trờn ng? - CV gi HS tr ... khin.1 L2 x 4 nh 3 - 4 L2 x 4 nh1L2 x 4 nh1 - 2 L6 - 4 ph1 - 2 L2.Phn c bn :a) ễn 2 ng tỏc vn th v tay.b) ng tỏc chõn.Nhp 5, 6, 7, 8 nh nhp 1, 2, 3, 4 nhng i sang bờn phi.* Tp 3 ng tỏc...
 • 20
 • 254
 • 0
Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

... lao (3 ) + Bài 3 : BàiToán - Đọc đề bài - Hướng dẫn : Đề bài cho biết gì ? đề bài hỏi gì?- Thực hiện phép tính gì ?Hs đếm từ 0 … 20 Hs làm VBTHs làm VBTThi đua thực hiện B lớp 2 – 3 Hs ... lại.-HS: viết ( theo mẫu)-HS làm bài - 2 HS-HS: viết số tròn chục-HS làm bài -2 HS-HS: điền dấu -HS làm bài - 3 HS sửa - 2 HS27Ngày soạn : 31 /01 /201 1Ngày dạy : 11/02 /201 1Môn : Toán Bài : Các ... trên26Ngày soạn : 31 /01 /201 1Ngày dạy : 10/02 /201 1Môn : Toán Bài : Luyện tập chungI. Mục tiêu :- Có kĩ năng đọc, viết, đếm các số đến 20; biết cộng (không nh ) các số trong phạm vi 20; biết giải bài...
 • 27
 • 343
 • 0
Bài giảng lớp 4 tuần 23 CKT - KNS( 3 cột )

Bài giảng lớp 4 tuần 23 CKT - KNS( 3 cột )

... làm rồi chữa bài. Số HS của cả lớp là: 14 + 17 = 31 (HS) a) ; b) Bài 3: HS tự làm bài và chữa bài HS phải rút gọn phân số đến tối giản sau đómới kết luận. Bài 4: Viết các phân số theo thứ tự ... dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 trong một số trường hợp đơn giản.-Làm được Bt 1( đầu trang 1 2 3) ; Bt 2( đầu trang 1 2 3) ; Bt1a,c(ở cuối trang 1 2 3) (a chỉcần tìm một chữ s ) -Hs khá giỏi: Làm hết ... tra bài cũ:Chữa bài tập số 3 Nhận xét 3 /Bài mới Giới thiệu: Luyện tập chung. Bài 1: Cho HS làm bài. Khi chữa bài GV choHS nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2 ,3, 5,9. Bài 2: HS tự làm rồi chữa bài. Số...
 • 36
 • 498
 • 3
Bài soạn lớp 2 tuần 23 CKT-KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 2 tuần 23 CKT-KNS ( 3 cột )

... chữa bài theo cách tiếp sứcSố bò chia12 21 27 3 0 3 15 24 18Số chia 3 3 3 3 3 3 3 3Thương 4 7 9 10 1 5 8 6 14 ToánTIẾT 1 13 MỘT PHẦN 3 A/ Mục tiêu:- Nhận biết ( bằng hình ảnh trực quan ) “ ... x 6 = 3 6 : 2 = 3 Bài 3: Qua ví dụ (mẫu) ở SGK cần nêu lại:8 : 2 = 4 2 x 4 = 88 : 4 = 2- Từ một phép nhân (2 x 4 = 8) có thể lặp lại hai phép chia tương ứng ( 8 : 2 = 4 và 8 : 4 = 2). - ... tiết học 4. dặn dò:-Dặn về nhà hoàn thành nốt bài viết trong vở .- T ( cỡ vừa : cao 5 li)- T(cỡ nhỏ :cao 2,5 li)- Thẳng (cỡ vừa)- Thẳng(cỡ nh ) -Thẳng như ruột ngựa ( cỡ nh ) 32 3: Ngựa...
 • 43
 • 215
 • 0
Bài soạn LOP 5 -TUAN 20 - CKT-KNS

Bài soạn LOP 5 -TUAN 20 - CKT-KNS

... + 0 ,3 = 1 (m)Diện tích miệng giếng và thành giếng là:1 x 1 x 3, 14 = 3, 14 (m2 ) Diện tích thành giếng là: 3, 14 – 1, 538 6 = 1,60 14 (m2 ) Đáp số: 1,6014m2 4. Củng cố – Dặn dò : ( 2 -3 phút ) -Yêu ... kính r: a) r = 6cm =>S = 6 x 6 x 3, 14 = 1 13, 04 (cm2 ) b) r = 0 ,35 dm =>S = 0 ,35 x 0 ,35 x 3, 14 = 0 ,3 846 5 (dm2 ) -Yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn.HĐ2 . Làm bài tập 2.-Yêu ... xét bài HS làm và chốt lại cách làm, chấm điểm. Bài giải:Chu vi bánh xe là:0,65 x 3, 14 = 2, 041 (m)Bánh xe lăn 10 vòng được:2, 041 x 10 = 20 ,41 (m) Đáp số: a) 2, 041 m.H 4. Làm bài tập 4. (Híng...
 • 23
 • 435
 • 0
Bài soạn lớp 4 tuần 24 CKT-KNS-BVMT ( 3 cột )

Bài soạn lớp 4 tuần 24 CKT-KNS-BVMT ( 3 cột )

... , cả lớp làm vào vở b) 2 3 1827181518 42 65 3 7==−=−c) 1+ 3 5 3 2 3 3 3 2=+= - 3 hs phát biểu trước lớp - Tự làm bài a) 5 4 +x = 2 3 b) x - 4 112 3 = x = 1075 4 2 3 =− ... 3) Hình thành phép trừ hai phân số cùng mẫu - 2 hs lên bảng thực hiện 62 3 1;6 3 21== cộng hai phân số: 65626 3 3121=+=+ 20 15 4 3 ; 20 165 4 ==cộng hai phân số: 20 31 20 15 20 16=+- ... phân số cùng mẫu b) 40 69 40 45 40 24 895 3 =+=+ c) 28 13 288282172 4 3 =−=−- Ta viết 1, 3 dưới dạng phân số rồi thực hiện qui đồng mẫu số, sau đó cộng (tr ) các phân số cùng mẫu -...
 • 51
 • 632
 • 3
Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 201 0 - 201 1 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 18- 3c ly my ln ? -3 chm trũn c ly 1 ln bng 3 chm trũn -3 c ly mt ln bng 3 . Vit thnh : 3 x 1= 3 c l 3 nhõn 1 bng 3. - a ... 5 x 4 -C lp lm vo vo v bi tp .-Mt hc sinh lờn bng gii bi GiiS ngy m i lm trong 4 tun l :5 x 4 = 20 (ngy ) / S :20 ngy21Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 201 0 - 201 1 ... thuc lũng bng nhõn 4. - Da bng nhõn 4 va hc nhm .- 3 hc sinh nờu ming kt qu .- Ln lt tng hc sinh nờu ming kt qu in cú bng nhõn 3 4 x 1 = 4; 4 x 2 = 8 ;4 x 3 = 12 ;4 x 4 = 16-Hai hc sinh...
 • 23
 • 302
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... nghe.=======================================================================Th 3 ngy 11 thỏng 01 nm 201 1TH DC5 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ngH 3 luyện tập. Bài 2:Phiếu Bài 3: Vở3Củng cố dặn ... VĂNBÀI DẠY: LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG 24 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 20 – N¨m häc 201 0 - 201 1 Gi¸o viªn: L« V¨n H»ngH 3 Luyện tập. Bài 1:Miệng Bài 2:Phiếu Bài 3 Vở 3. Củngcố, ... mớiHĐ1GTBHĐ2luyện tập Bài 1:Miệng Bài 2:Bảng con `Bài 3: phiếu Bài 4: 5’ 35 ’- Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:7 : 4 18 : 12 3 : 7 9:11 23 : 24. - Nhận xét , ghi điểm...
 • 26
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 7 ckt knsgiao an lop 4 tuan 20 cktgiao an lop 4 tuan 20 cktkn kns bvmtgiao an lop 4 tuan 20 cktkn knsbài soạn lớp 4 tuần 23bài giảng lớp 4 tuần 20bài giảng bài soạn lớp 4 tuần 24tài liệu soạn bài tieng viet lop 4 tuần 20giao an lop 4 tuan 20 knsbài giảng giáo án mĩ thuật lớp 4 tuần 20bai giang giao an lop 4 tuan 20 mon luyen tu va caubai giang giao an lop 4 tuan 20soan bai van lop 4 tuan 26giáo án điện tử lớp 4 tuần 20giáo án tiếng việt lớp 4 tuần 20Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015