0

Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

27 355 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 12:11

Ngày soạn : 31/01/2011 Ngày dạy : 08/02/2011 Môn : Đạo đức Bài : Đi bộ đúng quy định (t1) I. Mục tiêu : - Nêu được một số qui định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương. - Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng qui định. - Thực hiện đi bộ đúng qui định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. *Kns: --Kĩ năng an toàn khi đi bộ. -Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ đúng quy định. II. Chuẩn bị : - Tranh , đèn tín hiệu III. Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 5’ 8’ 1. Khởi động : Hát 2. Bài cũ: - Để cư xử tốt với bạn em cần làm gì? - Với bạn bè em cần tránh điều gì? - Nhận xét 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Tiết này các em học bài : Đi bộ đúng quy định (Tiết 1) a. Hoạt động 1: Phân tích tranh BT1 - Yêu cầu HS quan sát tranh BT1 + Tranh 1: - Hai người đi bộ đang đi ở phần đường nào? - Khi đó tín hiệu đèn giao thông có màu gì? - Khi đi bộ trên đường cần tuân theo những quy định nào? + Tranh 2 : - Đường ở tranh 2 có gì khác so với tranh 1? - Khi đi bộ cần đi theo phần đường nào? * Chốt : Ở thành phố cần đi bộ trên vỉa hè, khi lưu thông qua đường cần tuân theo tín hiệu đèn giao thông, đi trên HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm Đại diện HS trình bày Hs nhận xét HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm Hs thực hiện 1 12’ 1’ vạch sơn trắng. Ở nông thôn đi theo lề đường phía tay phải Nghỉ giữa tiết (3’) b. Hoạt động 2: Làm BT2 theo cặp - Yêu cầu HS quan sát BT2 - Những ai đi bộ đúng quy định ? Vì sao ? - Đi bộ như thế có an toàn không ? * Chốt : Cần tuân theo những quy về an toàn giao thông khi tham gia lưu thông trên đường bộ c. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế - Yêu cầu Hs thảo luận theo nhóm, nêu tình huống và tự sắm vai - Nhận xét – Tuyên dương 5. Dặn dò: - Chuẩn bị: Đi bộ đúng quy định (Tiết 2) - Nhận xét tiết học. Hs nhận xét 2 Ngày soạn : 31/01/2011 Ngày dạy : 08/02/2011 Môn : Học vần Bài : Oanh – oach I. Mục tiêu : - Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ và câu ứng dụng. - Viết được : oanh, oach, doanh trại, thu hoạch. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Nhà máy, cửa hàng, doanh trại. II. Chuẩn bị : Gv : Tranh minh họa, tranh luyện nói. Hs : B con, VTV III. Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 5’ 8’ 10’ 1. Khởi động Hát 2. Bài cũ Viết B : oang oang, áo choàng,dài ngoẵng Đọc SGK trang trái, trang phải Nhận xét,ghi điểm 3. Bài mới: Tiết này, chúng ta học vần oan - oăn Hoạt động 1 : Dạy vần oanh Gv ghi: oanh Đánh vần và đọc trơn - Nêu cấu tạo vần oanh Đánh vần và đọc trơn - Phân tích : doanh GV treo tranh , giới thiệu; doanh trại Đánh vần và đọc trơn Đọc : oanh –doanh – doanh trại Hoạt động 2: Dạy vần oach So sánh oanh – oach Đánh vần và đọc trơn - Nêu cấu tạo vần oach Yêu cầu Hs thêm htrước để được tiếng mới Đánh vần và đọc trơn - Phân tích hoạch GV treo tranh : tranh vẽ gì? CN-ĐT: o- a- nhờ - oanh Oa trước nh sau CN- ĐT 2- 3 Hs CN, ĐT Giống: o, a khác : nh và ch CN- ĐT 2- 3 Hs hs viết bảng con 3 5’ 5’ 10’ 10’ 3’ 1’ Ghi B : thu hoạch Đánh vần và đọc trơn Đọc : oach – hoạch – thu hoạch Gv viết mẫu - nêu quy trình Nhận xét Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng Gv giới thiệu từ ứng dụng: Gv giải thích từ bằng vật thật và bằng hành động Gv đọc mẫu - Chỉnh sửa- nhận xét Tiết 2 Hoạt động 1 : Luyện đọc Yêu cầu hs đọc trang trái Gv treo tranh : Tranh vẽ gì? Giới thiệu câu ứng dụng: Yêu cầu HS đọc thầm tìm tiếng mới Hướng dẫn HS đọc từng câu – cả đoạn GV đọc mẫu – chỉnh sửa Đọc trang trái, câu ứng dụng - Nhận xét Hoạt động 2 : Luyện viết GV gắn chữ mẫu : oanh – oach –doanh trại, thu hoạch Nêu khoảng cách giữa các chữ + tư thế ngồi viết Gv viết mẫu + nêu quy trình, hướng dẫn viết từng dòng Nhận xét Nghỉ giải lao(3’) Hoạt động 3: luyện nói Gv treo tranh : tranh vẽ gì? Giới thiệu chủ đề luyện nói: -Bé trong tranh đang làm gì? Gv: nhận xét,khen Nhận xét 4. Củng cố: Cho hs đọc bài. Nhận xét – tuyên dương 5. Dặn dò Chuẩn bị : oat– oăt Nhận xét tiết học. HS nêu CN – ĐT 3 – 4 cá nhân Tranh vẽ đàn gà đang chống lại diều hâu Hs đọc bài Hs nêu HS viết vở HS nêu Hs tự nói hs đọc bài Hoïc sinh laéng nghe 4 Ngày soạn : 31/01/2011 Ngày dạy : 08/02/2011 Môn : Thủ công Bài : Kẻ các đoạn thẳng cách đều I. Mục tiêu : - Biết cách kẻ đoạn thẳng. - Kẻ được ít nhất ba đoạn thẳng cách đều. đường kẻ rõ và tương đối thẳng. II. Chuẩn bị : GV: hình mẫu vẽ đoạn thẳng HS : giấy, bút, thước III. Hoạt động dạy và học : 5 6 Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 5’ 5’ 7’ 12’ 1’ 1. Khởi động : Hát 2. Bài cũ : Nêu lại cách sử dụng kéo thước , bút chì ? 2 hs lên bảng vẽ đoạn thẳng – nhận xét 3. Bài mới : Tiết này các em học : Kẻ các đoạn thẳng cách đều Hoạt động 1 : GV hướng dẫn hs quan sát và nhận xét GV đính hình mẫu trên bảng : - Nhận xét đoạn thẳng AB ? - Đoạn thẳng AB và CD cách đều nhau mấy ô ? - Kể tên các đoạn thẳng cách đều nhau ? Chốt : hai đoạn thẳng có hai đầu cách đều nhau gọi là hai đoạn thẳng cách đều nhau Hoạt động 2 : GV hướng dẫn vẽ - GV hướng dẫn kẻ đoạn thẳng : lấy 2 điểm A ,B bất kì trên một dòng kẻ .Đặt thước kẻ qua 2 điểm của A , B .Ta có đoạn thẳng AB - GV hướng dẫn vẽ đoạn thẳng cách đều : kẻ đoạn thẳng AB .Từ điểm A và điẩm B cùng đếm xuống 2 hoặc 3 ô đánh điểm C, D . Nối C và D ta được đoạn thẳng CD cách đều AB Nghỉ giải lao 3’ Hoạt động 3 : hs thực hành GV yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng và cách vẽ đoạn thẳng cách đều nhau. Quan sát nhận xét 5. Dặn dò : Chuẩn bị : cắt dán hình chữ nhật Nhận xét tiết học . Quan sát Hs nêu Cách đều nhau 2 ô Quan sát và thực hành vẽ trên giấy nháp Hs thực hành vẽ vào vở nháp Hoïc sinh laéng nghe A B C D Ngày soạn : 31/01/2011 Ngày dạy : 09/02/2011 Môn : Học vần Bài : Oat– oăt I. Mục tiêu : - Đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; từ và các câu ứng dụng. - Viết được : oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Phim hoạt hình. II. Chuẩn bị : Gv : Tranh minh họa, tranh luyện nói. Hs : B con, VTV III. Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 5’ 8’ 10’ 1. Khởi động Hát 2. Bài cũ Viết B : thu hoạch, tung hoành , chim oanh Đọc SGK trang trái, trang phải Nhận xét,ghi điểm 3. Bài mới:Tiết này, chúng ta học vần oan - oăn Hoạt động 1 : Dạy vần oat Gv ghi:oat Đánh vần và đọc trơn - Nêu cấu tạo vần oat Đánh vần và đọc trơn - Phân tích : hoạt GV treo tranh , giới thiệu; hoạt hinh Đánh vần và đọc trơn Đọc : oat –hoạt – hoạt hinh Hoạt động 2: Dạy vần oăt So sánh oat – oăt Đánh vần và đọc trơn - Nêu cấu tạo vần oăt Yêu cầu Hs thêm ch trước để được tiếng mới Đánh vần và đọc trơn - Phân tích choắt GV treo tranh : tranh vẽ gì? Ghi B : loắt choắt Hs viết Hs đọc CN-ĐT: o- a- tờ - oat Oa trước t sau CN- ĐT 2- 3 Hs CN, ĐT Giống: o, t khác : a và ă CN- ĐT 2- 3 Hs 7 5’ 5’ 10’ 10’ 3’ 1’ Đánh vần và đọc trơn Đọc : oăt– choăt – loắt choắt Gv viết mẫu - nêu quy trình Nhận xét Hoạt động 3 : Đọc từ ngữ ứng dụng Gv giới thiệu từ ứng dụng: Gv giải thích từ bằng vật thật và bằng hành động Gv đọc mẫu - Chỉnh sửa- nhận xét Tiết 2 Hoạt động 1 : Luyện đọc Yêu cầu hs đọc trang trái Gv treo tranh : Tranh vẽ gì? Giới thiệu câu ứng dụng: Yêu cầu HS đọc thầm tìm tiếng mới Hướng dẫn HS đọc từng câu – cả đoạn GV đọc mẫu – chỉnh sửa Đọc trang trái, câu ứng dụng - Nhận xét Hoạt động 2 : Luyện viết GV gắn chữ mẫu : oat – oăt –hoạt hình, loắt choắt Nêu khoảng cách giữa các chữ + tư thế ngồi viết Gv viết mẫu + nêu quy trình, hướng dẫn viết từng dòng Nhận xét Nghỉ giải lao(3’) Hoạt động 3: luyện nói Gv treo tranh : tranh vẽ gì? Giới thiệu chủ đề luyện nói: -Bé trong tranh đang làm gì? Gv: nhận xét,khen Nhận xét 4. Củng cố: hs đọc bài Nhận xét – tuyên dương 5. Dặn dò Chuẩn bị : ôn tập Nhận xét tiết học. hs viết bảng con HS nêu CN – ĐT 3 – 4 cá nhân Tranh vẽ con Sóc…. Hs đọc bài Hs nêu HS viết vở HS nêu Hs tự nói Hoïc sinh laéng nghe 8 Ngày soạn : 31/01/2011 Ngày dạy : 09/02/2011 Môn : Toán Bài : Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước I. Mục tiêu : Biết dùng thước có chia vạch xăng-ti-mét vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10cm. II. Chuẩn bị : Thước có vạch chia cm III. Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 5’ 15’ 14’ 1. Khởi đông :Hát 2. Bài cũ: Sửa BT3 Số bạn có tất cả là: 10 + 8 = 18 ( bạn ) Đáp số : 18 bạn - Nhận xét 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Tiết này các em tập đo độ dài a. Hoạt động 1:Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Gv nêu độ dài đoạn thẳng : 4 cm - Gv đặt thước cm lên tờ giấy trắng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút chấm 1 điểm trùng với vạch 0, chấm tiếp điểm thứ hai trùng với vạch 4, dùng bút chì nối từ vạch 0 đến vạch 4, viết A, B ở mỗi điểm Cho HS vẽ ra giấy nháp đoạn thẳng BD: 5 cm; AC : 10 cm Nhận xét Nghỉ giải lao (3’) b. Hoạt động 2: Thực hành + Bài 1: - Nêu yêu cầu của bài - Hướng dẫn : Nêu lại cách vẽ đoạn Hs Sửa BT3 HS quan sát Hs thực hành Hs vẽ trên VBT HS neu HS đọc đề bài 9 A B 4’ 5’ 1’ thẳng - Nhận xét + Bài 2: - Nêu đề bài - Hướng dẫn bài a - Đề bài cho biết gì? Đề bài hỏi gì? - Đặt lời giải như thế nào? Nêu phép tính tương ứng? Tóm tắt Đoạn thẳng AB : 5 cm Đoạn thẳng BC : 3 cm Cả hai đoạn thẳng : ……… cm ? - Nhận xét + Bài 3: - Nêu yêu cầu đề bài - Hướng dẫn : Vẽ 2 đoạn thẳng có chung điểm B tạo thành 1 đoạn thẳng có chứa điểm B, tên là đoạn thẳng AB - Nhận xét,khen. 4. Củng cố: - Thi đua thả cá vào bể theo tóm tắt Tóm tắt Đoạn thẳng AB : 12 cm Đoạn thẳng BC : 7 cm Cả 2 đoạn thẳng : ……… cm ? - Nhận xét 5. Dặn dò : Chuẩn bị : Luyện tập chung Nhận xét tiết học. HS nêu HS làm VBT Thi đua thực hiện theo tổ Bài giải Cả hai đoạn thẳng dài là: 5 + 3 = 8 (cm) Đáp số: 8 cm. Hs thi đua thực hiện trên B Hs thi đua thực hiện trên B 10 [...]... AC bằng tổng độ dài của đoạn thẳng AB và BC Đọc đó có bài giải như sau : Bài giải : Độ dài đoạn thẳng AC là : 3 + 6 = 9 ( cm ) Đáp số : 9 cm 4 Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh ngoan - Xem lại bài học Làm bài tập vở Bài tập toán - Chuẩn bị bài : Các số tròn chục 22 Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 11 /02/2 011 Môn: Học vần Bài : Uơ - Uya I Mục tiêu : - Đọc được: uơ, uya, huơ... … 20 Hs làm VBT Hs làm VBT Thi đua thực hiện B lớp 1 Nghỉ giải lao (3 ) 1 + Bài 3 : BàiToán - Đọc đề bài 2 – 3 Hs đọc đề bài - Hướng dẫn : Đề bài cho biết gì ? đề bài Hs viết tóm tắt hỏi gì? HS làm VBT + B lớp - Thực hiện phép tính gì ? Số cái bút có là: 12 + 3 = 15 (bút) 16 Đáp số : 15 bút 5’ 1 + Bài 4 : - Nêu yêu cầu đề bài - Hướng dẫn : - Nhận xét 4 Củng cố: - Thi đua ai nhanh , ai đúng - Nhận... động của thầy 1 1 Khởi động: Hát 5’ 2 Kiểm tra bài cũ : -GV cho H làm phiếu bài tập -GV thu bài ,nhận xét 3 Bài mới: ’ 2 Giới thiệu bài: GV hỏi HS: + hai mươi còn gọi là bao nhiêu? +Vậy còn có những số nào là số tròn chục nữa?Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.GV ghi đầu bài Hoạt động 1: Giới thiệu các số tròn ’ 10 chục ( từ 10 đến 90 ) Giới thiệu 1 chục: -GV yêu cầu H lấy 11 chục que... các bạn khác nêu tên loại hoa đó - GV nhận xét 5 Dặn dò : - Chuẩn bị : Cây gỗ - Nhận xét tiết học 12 Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 10 /02/2 011 Môn : Học vần Bài 97 : Ôn tập I Mục tiêu : - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 91 đến bài 97 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Chú Gà Trống khôn ngoan II Chuẩn... giải bài toán có nội dung hình học II Chuẩn bị : - Vở BT III Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy 1 1 Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 5’ 2 Kiểm tra bài cũ : + Sửa bài 3/ Vở Bài tập : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại bài toán Gọi 2 em lên bảng 1 em ghi tóm tắt bài toán, 1 em trình bày bài giải + Học sinh nhận xét, sửa sai chung + Nhận xét bài cũ–KTCB bài mới 3 Bài mới : Hoạt động 1. .. theo cặp Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 10 /02/2 011 Môn : Toán Bài : Luyện tập chung I Mục tiêu : - Có kĩ năng đọc, viết, đếm các số đến 20; biết cộng (không nh ) các số trong phạm vi 20; biết giải bài toán II Chuẩn bị : - Vở BT III Hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy 1 1 Khởi động : Hát 5’ 2 Bài cũ : Sửa BT2 Cả hai đoạn thẳng dài là: 5 + 3 = 8 (cm) Đáp số : 8 cm 3 Giới thiệu và nêu vấn đề... : huy (C/n,ĐT) + Tranh vẽ huy hiệu sẵn sàng + huy hiệu - HS đọc trơn (C/n,ĐT) HS đọc vần, tiếng, từ khoá(c/n, đt) HS đọc từng từ (CN, ĐT ) HS: tuế,xuê, thuỷ, khuy Tổ 1, 2 tìm tiếng có vần uê, tổ 3 ,4 tìm tiếng có vần uy 10 ’ 10 ’ 3 -Đọc câu ứng dụng -GV treo tranh hỏi: tranh vẽ gì? -Tgắn câu ứng dụng -GV: tìm tiếng nào có chứa vần mới học? -GV chỉnh sửa phát âm cho H Hoạt động 2: Luyện viết vở Bài viết... về nhà ôn lại bài - Chuẩn bị : uân – uyên 25 HS đọc CN – ĐT Khuya Các tổ thi đọc 2 HS đọc HS tự nêu HS viết bài vào vở Hs tự nói HS lên B chỉ vào tranh HS tự nói Đại diện các tổ thi đua Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 11 /02/2 011 Môn : Toán Bài : Các số tròn chục I Mục tiêu : Nhận biết các số tròn chục Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục II Chuẩn bị : - GV: các bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính,... qua bài luyện tập chung a Hoạt động 1 : Luyện tập 20’ + Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống - Nêu yêu cầu đề bài - Hướng dẫn: viết số vào ô trống theo thứ tự từ 0…20 - Nhận xét + Bài 2 : số ? - Nêu yêu cầu đề bài - Hướng dẫn : Thực hiện phép tính theo dấu mũi tên - Viết kết quả vào ô trống + 2 + 3 Hoạt động của trò Hs đếm từ 0 … 20 Hs làm VBT Hs làm VBT Thi đua thực hiện B lớp 1 Nghỉ giải lao (3 ) 1. .. mở SGK - Bài 1 : -Khuyến khích học sinh tính nhẩm -Khi sửa bài nên cho học sinh đọc các phép tính và kết quả tính Chẳng hạn : 11 + 4 + 2 = 17 - Bài 2 : -Yêu cầu học sinh nêu nhiệm vụ phải làm Hoạt động của trò -Học sinh mở sách -Học sinh nêu yêu cầu : “ Tính “ Học sinh tự làm bài -1 học sinh lên bảng chữa bài -Học sinh tự nêu nhiệm vụ rồi làm và chữa bài -Khi chữa bài học sinh khoanh vào a) Số lớn . học. 12 Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 10 /02/2 011 Môn : Học vần Bài 97 : Ôn tập I. Mục tiêu : - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài. – 3 Hs đọc đề bài Hs viết tóm tắt HS làm VBT + B lớp Số cái bút có là: 12 + 3 = 15 (bút) 16 1 1 +2 +3 5’ 1 + Bài 4 : - Nêu yêu cầu đề bài - Hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột ), Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột ),

Hình ảnh liên quan

- H: ĐD học Tiếng Việ t: bảng cài, bộ chữ III. Hoạt động dạy và học : - Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

h.

ọc Tiếng Việ t: bảng cài, bộ chữ III. Hoạt động dạy và học : Xem tại trang 17 của tài liệu.
-1 học sinh lên bảng chữa bài . - Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

1.

học sinh lên bảng chữa bài Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Vì bài toán được tóm tắt bằng hình vẽ, nên theo hình vẽ của SGK thì độ  dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài  của đoạn thẳng AB và BC  - Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

b.

ài toán được tóm tắt bằng hình vẽ, nên theo hình vẽ của SGK thì độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng độ dài của đoạn thẳng AB và BC Xem tại trang 21 của tài liệu.
-GV: các bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính, bảng gài, thanh thẻ , bảng phụ. - Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

c.

ác bó que tính, mỗi bó 1 chục que tính, bảng gài, thanh thẻ , bảng phụ Xem tại trang 25 của tài liệu.