0

NGHIÊN cứu về CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI CON SO tại KHOA sản, BỆNH VIỆN sản NHI bắc NINH năm 2018

67 124 1
  • NGHIÊN cứu về CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI CON SO tại KHOA sản, BỆNH VIỆN sản NHI bắc NINH năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU VỀ CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO TẠI KHOA SẢN, BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH NĂM 2018 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU VỀ CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO TẠI KHOA SẢN, BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH NĂM 2018 Chuyên ngành : Sản phụ khoa Mã số : … ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Du HÀ NỘI - 2019 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BV BVBMTSS BVPSTW CCTC ĐTĐ GTNN GTLN HA MLT RTĐ TSG TSM UXTC SG : : : : : : : : : : : : : : Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơn co tử cung Đái tháo đường Giá trị nhỏ Giá trị lớn Huyết áp Mổ lấy thai Rau tiền đạo Tiền sản giật Tầng sinh môn U xơ tử cung Sản giật MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược lịch sử MLT 1.2 Sơ lược tình hình MLT giới Việt Nam .5 1.3 Tình hình MLT so Thế giới Việt Nam 1.3.1 MLT so giới 1.3.2 MLT so Việt Nam 1.4 Giải phẫu tử cung liên quan đến MLT .8 1.4.1 Giải phẫu tử cung chưa có thai 1.4.2 Thay đổi sinh lý thân tử cung mang thai 1.5 Thái độ xử trí thai phụ đẻ so .10 1.5.1 Khái niệm đẻ thường 10 1.5.2 Chỉ định MLT 11 1.6 Kỹ thuật MLT 16 1.6.1 Mổ ngang đoạn tử cung lấy thai 16 1.6.2 Mổ dọc thân tử cung lấy thai 17 1.6.3 Mổ lấy thai cắt tử cung 17 1.6.4 Mổ lấy thai u xơ tử cung .18 1.6.5 Mổ lấy thai phúc mạc .18 1.6.6 Mổ lấy thai thắt động mạch tử cung 18 1.6.7 Mổ lấy thai thắt động mạch hạ vị 19 1.6.8 Mổ lấy thai khâu mũi B-Lynch 19 1.7 Phương pháp vô cảm mổ lấy thai 20 1.7.1 Gây mê nội khí quản 20 1.7.2 Gây tê tuỷ sống 20 1.8 Biến chứng .21 1.8.1 Biến chứng phẫu thuật .21 1.8.2 Biến chứng sau phẫu thuật .21 1.9 Một số thông tin chung địa điểm nghiên cứu 22 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 24 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .24 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 24 2.1.3 Thời gian nghiên cứu .24 2.2 Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu 25 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .25 2.2.2 Cỡ mẫu phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .25 2.2.3 Công cụ thu thập số liệu 25 2.2.4 Các biến số nghiên cứu 25 2.2.5 Kỹ thuật thu thập thông tin .26 2.3 Xử lý số liệu 27 2.4 Đạo đức nghiên cứu .27 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Tỷ lệ đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 .29 3.1.1 Tỷ lệ MLT bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 29 3.1.2 Đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 30 3.2 Nhận xét định mổ lấy thai sản phụ so khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 2018 34 3.2.1 Các định mổ lấy thai 34 3.2.1.5 Chỉ định MLT nguyên nhân xã hội số vấn đề khác 39 3.2.2 Đặc điểm phương pháp vô cảm, phẫu thuật .40 3.2.3 Đánh giá mổ sau mổ 41 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 45 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 46 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình MLT so giới Bảng 1.2 Tỷ lệ MLT so Việt Nam Bảng 3.1 Tỷ lệ MLT chung tháng đầu năm 2018tại khoa Phụ Sản .29 Bảng 3.2 Tỷ lệ MLT so, rạ nhóm MLT 29' Bảng 3.3 Tuổi đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.4 Phân bố nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu .30 Bảng 3.5 Phân bố nơi đối tượng nghiên cứu 31 Bảng 3.6 Thể trạng trung bình nhóm sản phụ 31 Bảng 3.7 Tỷ lệ bệnh lý mẹ .31 Bảng 3.8 Phân bố tình trạng ối ngơi thai trước mổ 32 Bảng 3.9 Đặc điểm vị trí bánh rau, tim thai bất thường chuyển 33 Bảng 3.10 Tiền sử sản phụ khoa có liên quan định mổ lấy thai .33 Bảng 3.11 Phân bố định mổ lấy thai 34 Bảng 3.12 Tỉ lệ định MLT sản phụ so 34 Bảng 3.13 Thời điểm MLT .36 Bảng 3.14 Tỷ lệ định mổ lấy thai tử cung đường sinh dục 36 Bảng 3.15 Tỷ lệ định mổ lấy thai thai bất thường 36 Bảng 3.16 Tỷ lệ định mổ lấy thai thai 37 Bảng 3.17 Dấu hiệu trước mổ để chẩn đoán suy thai 37 Bảng 3.18 Nguyên nhân kèm với đầu không lọt 38 Bảng 3.19 Các định mổ lấy thai phần phụ thai .38 Bảng 3.20 Các định mổ lấy thai bệnh lý mẹ 39 Bảng 3.21 Tỷ lệ định mổ lấy thai nguyên nhân xã hội số vấn đề khác 39 Bảng 3.22 Phương pháp vô cảm 40 Bảng 3.23 Phương pháp mổ vào thành bụng 40 Bảng 3.24 Đặc điểm khâu tử cung phủ phúc mạc 40 Bảng 3.25 Các phẫu thuật kết hợp MLT .41 Bảng 3.26 Tỉ lệ tai biến mổ sản phụ 41 Bảng 3.27 Tỉ lệ tai biến mổ sản phụ 42 Bảng 3.28 Tình trạng sản phụ sau mổ lấy thai .42 Bảng 3.29 Tình trạng trẻ sau mổ lấy thai .42 Bảng 3.30 Bảng Apgar sau mổ TSS phút thứ phút thứ 43 Bảng 3.31 Sử dụng thuốc kháng sinh 43 Bảng 3.32 Thời gian nằm viện sau mổ lấy thai 44 Bảng 3.33 Kết điều trị chung 44 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ nghiên cứu 28 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Phương pháp mổ lấy thai ngang đoạn tử cung 17 Hình 1.2 Hình ảnh khâu TC sau lấy thai rau 17 Hình 1.3 Sơ đồ kỹ thuật khâu mũi B-Lynch 19 ĐẶT VẤN ĐỀ Mổ lấy thai (MLT) thai phần phụ thai lấy khỏi buồng tử cung qua đường rạch thành bụng đường rạch thành tử cung [18] Kỹ thuật MLT phẫu thuật có lịch sử lâu đời Cùng với phát triển không ngừng ngành Y học, đời kháng sinh kỹ thuật gây mê hồi sức, … phẫu thuật MLT ngày hồn thiện đóng phần vai trị quan trọng việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tinh thần cho bà mẹ trẻ sơ sinh Tỉ lệ mổ lấy thai nhiều nước giới tăng nhanh vòng 20 năm trở lại đây, đặc biệt nước phát triển Nghiên cứu Quinlan JD cs (2015) thống kê thấy tỉ lệ mổ lấy thai nước phát triển: Italy 38,2%, Mexico 37,8%, Australia 30,3%, Hoa Kỳ 30,3%, Đức 27,8%, Canada 26,3%, Tây Ban Nha 25,9% Vương Quốc Anh 22,0% [26] Nghiên cứu Begum T cs (2017) Bangladesh cho tỉ lệ mổ lấy thai 35,0% [25] Cùng với phát triển khoa học kĩ thuật, trình độ, tỷ lệ MLT tăng cách đáng kể so với trước Tuy vậy, MLT khơng thể thay hồn tồn vai trị đẻ tự nhiên theo đường âm đạo thực đắn trường hợp sinh theo đường âm đạo MLT biện pháp an toàn tuyệt đối tai biến xảy phẫu thuật như: tử vong gây mê, chảy máu, nhiễm trùng… Mặc dù xảy tai biến ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ đứa trẻ Thêm vào thời gian điều trị nằm viện sau mổ bà mẹ MLT nhiều so với đẻ thường phí cho lần sinh tốn Đặc biệt, sản phụ so, nguy MLT đưa đến lần sinh sau tai biến vỡ tử cung, nứt sẹo mổ cũ… lớn khiến cho sản phụ có khả phải mổ lại 44 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN - So sánh với kết nghiên cứu Thế giới Việt Nam - Bàn luận theo 02 mục tiêu nghiên cứu 4.1 Tỉ lệ đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 4.2 Nhận xét định mổ lấy thai sản phụ so khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 2018 45 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Dựa kết đạt được, kết luận viết theo hai nội dung sau: Tỉ lệ đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 Nhận xét định mổ lấy thai sản phụ so khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 2018 46 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ Dựa Kết nghiên cứu đạt Chúng dự kiến Khuyến nghị đối với:  Bệnh viện  Nhân viên y tế, nhà nghiên cứu  Sản ph  ụTÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Môn Sản - Trường Đại học Y Hà Nội (2004), "Rau tiền đạo", Bài giảng Sản phụ khoa, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 199 Bộ Môn Sản - Trường Đại học Y Hà Nội (2006), "Gây mê, gây tê cho mổ lấy thai - Bài giảng Sản phụ Khoa tập II", Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 251-269 Bùi Quang Trung (2010), Nghiên cứu mổ lấy thai so bệnh viện Phụ sản trung ương sáu tháng cuối năm 2004-2009 Luận văn Thạc sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Đặng Thị Hà (2010), "Tình hình mổ lấy thai Bệnh viện Đại học Y Dược sở 2", Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14(4) Đỗ Quang Mai (2007), Nghiên cứu tình hình mổ lấy thai sản phụ so bệnh viện Phụ sản trung ương năm 1996 2006, Luận văn thạc sĩ Y khoa, Trường đại học Y Hà Nội, Hà Nội Dương Thị Cương cộng (2013), Bài giảng sản phụ khoa tập 1, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 306 Lê Thanh Bình (1993), Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân định mổ lấy thai so, Trường đại học Y Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Đức Hinh (2006), "Bài giảng sản phụ khoa dùng cho sau đại học", Nhà xuất Y học Hà Nội Nguyễn Đức Hinh (2006), "Chỉ định, kĩ thuật tai biến mổ lấy thai," Nhà xuất Y học, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Vy (1998), "Nhận xét tình hính mổ lấy thai khoa sản viện Hải Dương năm 1994-1997", Nội san phụ sản, 1, tr 53-57 11 Nguyễn Thị Bình (2013), Nghiên cứu định kỹ thuật mổ lấy thai Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2002 2012, Luận văn Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 12 Nguyễn Thị Minh An (2014), Nghiên cứu định mổ lấy thai sản phụ so khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai năm 2013 Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Thúy Văn (2017), Nhận xét trường hợp sản phụ từ 35 tuổi trở lên đẻ so Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 14 Ninh Văn Minh (2013), "Tình hình mổ lấy thai Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình năm 2012", Tạp chí Y học thực hành, 874(6), tr 78-79 15 Phạm Bá Nha (2009), "Nghiên cứu định mổ lấy thai khoa sản Bệnh viện Bạch Mai năm 2008", Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở- Trường Đại học Y Hà Nội 16 Phạm Bá Nha cộng (2018), "Thủ thuật sản phụ khoa", Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 194 17 Phan Trường Duyệt (2003), "Phần sản khoa, lâm sàng sàng sản phụ khoa", Phẫu thuật sản phụ khoa, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 97, 106, 142, 168 18 Phan Trường Duyệt (2003), Phẫu thuật sản phụ khoa, Nhà xuất Y học, Hà Nội 19 Tơ Thị Thu Hằng (2001), Nghiên cứu tình hình bà mẹ lớn tuổi đẻ so viện BV BMTSS từ năm 1996-2000, Luận văn Thac sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 20 Touch Bunlong (2001), Nhận xét định mổ lấy thai so BV BMVTSS năm 1999, 2000, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 21 Trịnh Văn Minh (2013), Giải phẫu người tập 2, Nhà xuất Y học, Hà Nội 22 UBND tỉnh Bắc Ninh (2016), "Quyết định số 1480/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2016-2020" 23 Vũ Cơng Khanh (1997), Tình hình định số yếu tố liên quan đến định phẫu thuật lấy thai Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh năm 1997, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 24 Vương Tiến Hòa (2004), "Nghiên cứu định mổ lấy thai người đẻ so bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2002", Tạp chí Nghiên cứu Y học, 21(5), tr 79-84 25 T Begum, A Rahman, H Nababan cộng (2017), "Indications and determinants of caesarean section delivery: Evidence from a population-based study in Matlab, Bangladesh", PLoS One, 12(11), tr e0188074 26 Quinlan JD Murphy NJ (2015), "Cesarean delivery: counseling issues and complication management", Am Fam Physician, 91(3), tr 178-184 27 B-Lynch C (2006), "Conservative surgical management", A text book of postpartum hemorrhage, tr 287-297 28 Francis F (1994), "Cesarean section delivery in 1980s: international comparison by indication", Am J Obstetric gynecology, 19, tr 495-504 29 Hsu CY, Lo JC, Chang JH cộng (2007), "Cesarean births in Taiwan", Int J Gynaecol Obstet, 96(1), tr 57-61 30 Hure A, Powers J, Chojenta C cộng (2017), "Rates and Predictors of Caesarean Section for First and Second Births: A Prospective Cohort of Australian Women", Matern Child Health J., 21(5), tr 1175-1184 31 Hyattsville MD (2004), "Preliminary birth for 2004: infant and Maternal health", National center for health statistics, 32, tr 35-42 32 Kjerulff KH, Zhu J, Weisman CS cộng (2013), "First birth Caesarean section and subsequent fertility: a population-based study in the USA, 2000–2008", Hum Reprod, 28(12), tr 3349–3357 33 Koc I (2003), "Increased cesaren section rates in Turkey", Eur J Contracept Reprod Health Care, 8(1), tr 1-10 34 Kyoko Yoshioka-Maeda, Erika Ota, Togoobaatar Ganchimeg cộng (2016), "Caesarean section by maternal age group among singleton deliveries and primiparous Japanese women: a secondary analysis of the WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health", BMC Pregnancy Childbirth, 16(39), tr 1-6 35 Mark Hill (2006), "The national sentiel cesarean section audit report (us)", Normal Development-birth-cesaren delivery, 16, tr 167-175 36 Olivares Morales AS, Santiago Ramirez JA Cortes Ramirez P (1996), "Incidence and indication for cesarean section at central military hospital of Mexico", Ginecol Obstet Mex, 64, tr 79-84 37 Tampakoudis P, Assimakopoulos E, Grimbizis G cộng (2004), "Cesarean section rates and indications in Greece: data from a 24-year period in a teaching hospital", Clin Exp Obstet Gynecol, 31(4), tr 289-92 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã lưu trữ:………………………….Mã nghiên cứu:……………………… - Ngày vào viện: ngày……….tháng……… năm 2018 - Ngày viện: ngày……….tháng……….năm………… Họ tên:……………………………… Tuổi:………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp Nông dân □ Văn phịng, viên chức □ Cơng nhân □ Tự do, nội trợ □ Khác: Ghi rõ………………………………………………………………… Nơi Thành thị □ Nông thôn □ Lý vào viện Đau bung □ Ra nước □ Ra máu □ Khác (ghi rõ)………… □ - PARA:…………………… - Tiền sử sản khoa đặc biệt………… - Chiều cao:…………….cm Cân nặng………………….kg Cách thức có thai Tự nhiên □ IUI □ IVF □ Bệnh lý mang thai TSG Vô sinh U xơ tử cung U nang buồng trứng Thiếu máu /GTC □ □ □ □ □ Rau tiền đạo Viêm gan Đái tháo đường Viêm phế quản Hội chứng Hellps □ □ □ □ □ Khẻ mạnh □ Khác: Ghi rõ………………………………………………………………… Tình trạng ối vào viện A B Cịn □ Đa ối □ Vỡ sớm □ Thiểu ối □ Vỡ non, rị ối □ Bình thường □ Tình trạng co tử cung nhập viện Chưa có co □ Cơn co thưa □ Cơn co tần số ≥ □ 10 Biến chứng gặp sau đẻ Băng huyết □ Rách TSM phức tạp □ Vỡ tử cung □ Viêm gan □ Nhiễm trùng □ Không □ Khác: Ghi rõ………………………………………………………………… 11 Thời điểm MLT Chủ động □ 12 Chỉ định mổ lấy thai A Do đường sinh dục Trong chuyển □ Khung chậu Hẹp tuyệt đối □ Hẹp tương đối □ Méo □ Tử cung Có sẹo □ Dọa vỡ TC, vỡ TC □ ĐM TC bệnh lý □ TC dị dạng □ Rối loạn CCTC □ Cổ tử cung khơng tiến triển Đóng kín □ Mở □ Khối u tiền đạo Có □ Không □ Âm hộ, Âm đạo, Tầng sinh môn Viêm nhiễm ÂĐ □ ÂH, ÂĐ sẹo cũ □ ÂĐ, TSM rắn □ Khác………………… □ B Do thai Ngôi thai Ngôi ngược □ Ngôi ngang □ Ngôi mặt □ Ngôi trán □ Thai to < 3500 gr □ 3500-3800 gr □ > 3800 gr □ Thai suy Ối bẩn □ DIP 1, □ Nhịp tim thai nhanh chậm □ Chỉ số ối 40-60 mm □ Thai ngày Có □ Không □ Đầu không lọt Đầu chờm vệ □ Kiểu sau □ Dây rau ngắn □ Khác………………… □ Đa thai Hai thai □ Ba thai □ C Do phần phụ thai Rau tiền đạo □ Sa dây rau □ OVN, OVS □ Rau bong non □ Cạn ối, thiểu ối □ D Do bệnh lý mẹ ĐTĐ, Basedown □ UXTC □ Bệnh tim mạch □ TSSNN □ Khác…………………………………………………………………………… E Do nguyên nhân xã hội Vô sinh □ Gia đình xin mổ □ Mẹ lớn tuổi □ Mẹ chuyển kéo dài, □ chịu đựng Khác…………………………………………………………………………… 13 Chỉ số Apgar phút sau sinh:…………………điểm 14 Chỉ số Apgar phút sau sinh:…………………điểm 15 Cân nặng trẻ:…………………….(Gram) 16 Dị tật sơ sinh Có □ Khơng □ Bắc Ninh, ngày… tháng… năm 201… Người thu thập số liệu Sơ đồ GANTT thể kế hoạch nghiên cứu ST T Côngviệc 10 11 12 13 14 lực Lập kế hoạch xây Học dựng đề cương Hoàn chỉnh viên Học bảo vệ đề cương Sửa chữa, hoàn viên Học thiện đề cương Thử nghiệm viên Học bệnh án mẫu Thống cách viên Học thứ thu thập Thu thập số liệu viên Học Nhân viênNhập làm ĐTV Học số liệu Phân tích số liệu viên Học Viết luận văn viên Học viên Xin ý kiến GVHD GVH Chỉnh sửa luận D Học văn Bảo vệ viên Học Trình bày BV viên Học nơi NC Theo dõi thực viên Học NC viên 0 Thời gian (06/2019-06/2020) 1 0 0 2 0 ... lấy thai so khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018? ?? với 02 mục tiêu: Tỉ lệ đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 Nhận xét định mổ lấy. .. Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 30 3.2 Nhận xét định mổ lấy thai sản phụ so khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh 2018 34 3.2.1 Các định mổ lấy thai 34 3.2.1.5 Chỉ. .. nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 .29 3.1.1 Tỷ lệ MLT bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh năm 2018 29 3.1.2 Đặc điểm liên quan nhóm thai phụ so mổ lấy thai khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu về CHỈ ĐỊNH mổ lấy THAI CON SO tại KHOA sản, BỆNH VIỆN sản NHI bắc NINH năm 2018 ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm