0

NGHIÊN cứu đặc điểm BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ lỗ THỨ HAI có PHÌNH VÁCH LIÊN NHĨ và kết QUẢ sớm CAN THIỆP bít lỗ THÔNG BẰNG DỤNG cụ QUA DA

107 67 0
  • NGHIÊN cứu đặc điểm BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ lỗ THỨ HAI có PHÌNH VÁCH LIÊN NHĨ và kết QUẢ sớm CAN THIỆP bít lỗ THÔNG BẰNG DỤNG cụ QUA DA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - B Y T TRN TIN ANH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĩ Lỗ THứ HAI Có PHìNH VáCH LIÊN NHĩ Và KếT QUả SớM CAN THIệP BíT Lỗ THÔNG BằNG DụNG Cụ QUA DA LUN VN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - B Y T TRN TIN ANH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĩ Lỗ THứ HAI Có PHìNH VáCH LIÊN NHĩ Và KếT QUả SớM CAN THIệP BíT Lỗ THÔNG BằNG DụNG Cụ QUA DA Chuyờn ngnh : Tim mạch Mã số : 62722025 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ Giáo viên hướng dẫn: PGS TS BS Nguyễn Lân Hiếu HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp luận văn tốt nghiệp hoàn thành kết thúc năm học Bác sĩ Nội trú, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tồn thể thầy nhà trường, dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho suốt năm học tập rèn luyện nhà trường PGS TS BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó trưởng mơn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội Thầy người trực tiếp hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi q trình tiến hành nghiên cứu, hoàn thành luận văn Thầy gương y đức chuyên môn để nỗ lực cố gắng không ngừng Các thầy cô Hội đồng khoa học thơng qua đề cương đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Toàn thể bác sĩ, điều dưỡng Viện Tim mạch Việt Nam, đặc biệt phòng Q2, phòng Siêu âm tim phòng Tim mạch can thiệp, giúp đỡ tơi q trình tiến hành nghiên cứu thu thập số liệu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ điều dưỡng Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bảo động viên tơi q trình học tập hồn thành luận văn, đặc biệt Ths BS Nguyễn Thị Minh Lý, Ths BS Trịnh Xuân Cường, ThS BS Đoàn Đức Dũng, Ths BS Bùi Quang Thắng, Ths BS Hoàng Văn Kỳ… Cảm ơn người bạn tôi, đặc biệt bạn, em: Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thị Thu Hường, Phạm Thị Kim Khuyên, Phạm Đình Vụ, Trần Hồng Quân, Nguyễn Quốc Hưng giúp đỡ, cho lời khun hữu ích q trình làm luận văn Xin cảm ơn tất bệnh nhân gặp có hội điều trị năm tháng học Bác sĩ Nội trú Các bệnh nhân người thầy “lâm sàng”, cho tơi hội thực tập chuyên môn ứng xử, động lực để cố gắng học tập tu dưỡng thân Cuối sâu sắc nhất, xin bày tỏ lịng biết ơn vơ hạn tới bố mẹ người thân gia đình, người có cơng sinh thành, giáo dưỡng tơi khơn lớn, ln bên động viên khích lệ tơi khơng q trình thực luận văn mà cịn suốt trình học tập tu dưỡng Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Trần Tiến Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Tiến Anh, học viên Bác sĩ Nội trú khoá 39, trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Tim mạch, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy Nguyễn Lân Hiếu, giảng viên Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2017 Người viết cam đoan: Trần Tiến Anh MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu thông liên nhĩ 1.1.1 Quá trình hình thành vách liên nhĩ giai đoạn bào thai [16] .3 1.1.2 Phân loại giải phẫu thông liên nhĩ [6] 1.2 Cơ chế bệnh sinh thông liên nhĩ 1.3 Lâm sàng [6] 1.7 Thơng liên nhĩ có phình vách liên nhĩ 21 CHƯƠNG II 26 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 26 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu: Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai 26 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 05 năm 2017 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 26 2.3.2 Cách chọn mẫu 26 2.3.3 Cách thu thập số liệu: Dựa theo mẫu bệnh án kèm (phụ lục) 26 2.5 Các biến số nghiên cứu 28 2.5.1 Các biến số đặc điểm nhân trắc 28 Thời điểm thu thập : lúc bệnh nhân vào viện 28 Bảng 2.1 Các biến số đặc điểm nhân trắc 28 2.5.3 Các biến số điện tâm đồ 29 Thời điểm thu thập: lúc bệnh nhân vào viện lúc khám lại sau tháng viện 29 Phương tiện: điện tâm đồ bề mặt 12 chuyển đạo 29 Các tiêu chuẩn đánh giá: 29 Trục điện tâm đồ: phương pháp sử dụng góc vng đơn giản dựa chuyển đạo DI aVF .29 Bảng 2.3 Phân loại trục điện tâm đồ 29 Trục điện tâm đồ 29 Độ 29 DI 29 aVF 29 Trục trung gian 29 đến +90° 29 (+) 29 (+) 29 Trục trái 29 đến -90° 29 (+) 29 (-) 29 Trục phải 29 +90° đến +/- 180° 29 (-) 29 (+) 29 Trục vô định 29 -90° đến +/- 180° 29 (-) 29 (-) 29 Block nhánh phải: dựa vào chuyển đạo V1 V6 29 Chuyển đạo V1: phức QRS có dạng rsR, khoảng QRS dài 0,12 giây 29 Chuyển đạo V6: phức QRS dạng S sâu, rộng 29 Tăng gánh thất phải: RV1 ≥ mm RV1+ SV5 > 11 mm 29 Bảng 2.4 Các biến số điện tâm đồ 29 Các biến số 29 Đơn vị / Phân loại 29 Đặc điểm 29 Nhịp xoang 29 Có/ Khơng 29 Biến phân loại 29 Trục điện tâm đồ 29 Trục trái 29 Trục vô định 29 Biến phân loại 29 Block nhánh phải 29 Có/ Không 29 Biến phân loại 29 Tăng gánh thất phải 29 Có/ Khơng 29 Biến phân loại 29 2.5.5 Các biến số siêu âm tim qua thành ngực siêu âm tim qua thực quản 30 Biến số 33 Mặt cắt 33 Đơn vị 33 Siêu âm tim qua thành ngực 33 Mặt cắt trục ngắn mũi ức 33 mm 33 Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái 33 mm 33 Áp lực ĐMP tâm thu đo qua phổ hở van ba 33 Mặt cắt bốn buồng từ mỏm 33 mmHg 33 Đường kính thất trái cuối tâm trương (Dd) 33 Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái 33 mm 33 Đường kính thất trái cuối tâm thu (Ds) 33 Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái 33 mm 33 Phân suất tống máu thất trái (EF) 33 Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái 33 % 33 Tình trạng hở van hai 33 Mặt cắt trục dọc cạnh ức trái 33 nhẹ/vừa/nhiều 33 Tình trạng hở van ba 33 Mặt cắt bốn buồng từ mỏm 33 nhẹ/vừa/nhiều 33 Siêu âm tim qua thực quản 33 Kích thước lỗ TLN 33 Mặt cắt hai TMC 33 mm 33 Gờ van nhĩ thất 33 Mặt cắt thực quản buồng tim 33 mm 33 Gờ tĩnh mạch chủ 33 Mặt cắt hai TMC 33 mm 33 Mặt cắt hai TMC 33 mm 33 Mặt cắt ngang van ĐMC góc 30° 33 mm 33 Mặt cắt hai TMC 33 mm 33 Mặt cắt hai TMC 33 mm 33 2.6 Xử lý số liệu 36 2.7 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 37 Mọi số liệu nghiên cứu phục vụ cho mục đích nghiên cứu .38 CHƯƠNG III 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 3.1 Đặc điểm chung 39 3.2 Đặc điểm lâm sàng 40 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng 41 CHƯƠNG IV 59 BÀN LUẬN 59 4.1 Đặc điểm nhân trắc bệnh nhân nghiên cứu 59 4.2 Đặc điểm lâm sàng 60 4.3 Đặc điểm cận lâm sàng 62 CHƯƠNG V 79 KẾT LUẬN .79 23 Đỗ Dỗn Lợi, Nguyễn Lân Việt, Nguyễn Thị Thu Hồi cộng (2012) Siêu âm Doppler tim, Nhà xuất Y học; trang 311-320 24 Nguyễn Anh Vũ (2010) Đại cương siêu âm tim: Siêu âm tim cập nhật chẩn đoán, Nhà xuất Đại học Y Huế; trang 11-29 25 Judy Hung, Roberto Lang, et al (2007) 3D Echocardiography: A review of the current status future directions J Am Soc Echocardiography; 20: 213-233 26 Takahiro Shiota (2007) Congenital heart diseases Three dimension echocardiography; 127-141 27 Warnes C, Ammash NM, Broberg CS, et al (2009) Adult congenital heart diseases Wiley-Blackwell; 38-49 28 Jürgen Haase, Hans-Joachim Schäfers, Horst Sievert, et al (2010) Cardiovascular Intervention in clinical practice Wiley-Blackwell; 38-49 29 Murphy JG, Gersh BJ, McGoon MD, et al.(1990) Long term outcome after surgical repair of isolated atrial septal defect Follow-up at 27 to 32 years Nengl J Med; 323(24): 1645-1650 30 Lewis FJ, Roufle M (1953) Closure of atrial septal defects with aid of hypothermia: experimental a accomplishments and the report of one succesful case Surgery; 33: 52-59 31 STS Congenital Heart Surgery Data Summary Available at: http://www.sts.org 32 Butera G, Carminati M, Chessa M, et al (2006) Percutaneous versus surgical closure of secundum atrial septal defect: comparison of early results and complications Am Heart J; 151: 228-234 33 Berger F, Vogel M, Alexi-Meskishvili V, et al (1999) Comparison of results and complications of surgical and Amplatzer device closure of atrial septal defects J Thorac Cardiovasc Surg; 118: 674-678 34 Lê Ngọc Thành, Ngô Phi Long (2005) Đánh giá kết điều trị phẫu thuật thông liên nhĩ người lớn bệnh viện Việt Đức Tạp chí Ngoại khoa; số 2: 19-23 35 King TD, Mills NL (1976) Secundum atrial septal defects: non-operative closure during cardiac catheterization JAMA; 235: 2506-2509 36 King TD, Thompson SI, Mills NL (1978) Measurement of atrial septal defect during cardiac catheterization: experimental and clinical results Am J Cardiol; 41: 537-542 37 Moore Philip, Huynh Tan Khanh, Zhang Shuang Chuan, et al (2003) Percutaneous interventions in adults with congenital heart diseases Advance Interventional cardiology Futura; 591-640 38 Chessa M, Carrozza M, Butera G, et al (2006) The impact of interventional cardiology for the management of adults with congenital heart defects Catheterization and Cardiovascular Interventions; 67: 258-264 39 Rashkind WJ, Cuaso CE (1977) Transcatheter closure of atrial septal defects in children Eur J Cardiol; 8: 119–120 40 Lock JE et al (1989) Transcatheter closure of atrial septal septum defect: experimental studies Circulation; 79: 1091-1099 41 Sideris EB, Sideris SE, Fowlkes JP, et al (1990) Transvenous atrial septal defect occlusion in piglets with a “buttoned” double-disk device Circulation; 81: 312-318 42 Sievert H, Babic UU, Ensslen R, et al (1995) Transcatheter closure of large atrial septal defects with the Babic system Cathet Cardiovasc Diagn; 36: 232-240 43 Rao PS, Kern MJ, et al (2003) Device occlusion of atrial septal defect Catheter based devices Lippincott Williams and Wilkins; 3-145 44 Masura J, Gavora P, Formanek A, et al (1997) Transcatheter closure of seduncum atrial septal defects using the new self-centering Amplatzer septal occluder: inital human experience Cathet Cardiovasc Diagn; 42: 388-393 45 Hamdan MA, Cao QL, Hijazi ZM (2003) Amplatzer septal occluder In: Rao PS, Kern MJ, editors In Catheter Based Devices for the Treatment of Non-Coronary Cardiovascular Disease in Adults and Children Williams and Wilkins; 51-59 46 Lertsapcharoen P, Khongphatthanayothin A, Srimanachota S, et al (2008) Self-expanding platinum-coated nitinol devices for transcatheter closure of atrial septal defect: Prevention of nickel release J Invasive Cardiol; 20: 279-83 47 Horst Sievert, Shakeel A Qureshi, Neil Wilson, et al (2015) Interventions in Structural, Valvular and Congenita Heart Disease CRC Press; 469-473 48 Martina N, Mohammad A, Berto JB, et al (2016) Historical developments of atrial septal defect closure devices: what we learn from the past Expert Review of Medical Devices; 13:6: 555-568 49 Walsh KP, Tofeig M, et al (1999) Comparison of the Sideris and Amplatzer Septal Occlusion Devices Am J Cardiol; 83: 933-936 50 Butera G, Carminati M, et al (2004) Cardio SEAL/STARflex versus Amplatzer devices for percutaneous closure of small to moderate (up to 18 mm) atrial septal defects American Heart Journal September; 148 (3): 507-510 51 Shimpo H, Hojo R, Ryo M, Konuma T, et al (2013) Transcatheter closure of secundum atrial septal defect Gen Thorac Cardiovasc Surg; 2013 Jun 52 Moore J, Hegde S, El-Said H, et al (2013) Transcatheter device closure of atrial septal defects: a safety review.; ACC IMPACT Steering Committee JACC Cardiovasc Interv; 6(5): 433-442 53 Kazmouz S, Kenny D, Cao QL, et al (2013) Transcatheter closure of secundum atrial septal defects J Invasive Cardiol; 25(5): 257-264 54 Phạm Gia Khải, Phạm Nguyễn Vinh, Phạm Mạnh Hùng cộng (2017) Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch, Nhà xuất Y học, Hà Nội, trang 53-57 55 Amin Z, Hijazi ZM, Bass JL, et al (2004) Erosion of Amplatzer septal occluder device after closure of secundum atrial septal defects: Review of registry of complications and recommendations to minimize future risk Catheter Cardiovasc Interv; 63: 495-502 56 Rokitansky C (1856) Lehrbuch der pathologischen Anatomie Aufl Bd Wilhelm Braunmuller Wien 239-262 57 Pearson AC, Nagelhout D, Castello R, et al (1991) Atrial septal aneurysm and stroke: a transesophageal echocardiographic study J Am Coll Cardiol; 18(5):1223-1229 58 Cabanes L, Mas JL, Cohen A, et al (1993) Atrial septal aneurysm and patent foramen ovale as risk factors for cryptogenic stroke in patients less than 55 years of age A study using transesophageal echocardiography Stroke; 24(12):1865-1873 59 Belkin RN, Kisslo J (1990) Atrial septal aneurysm: recognition and clinical relevance Am Heart J; 120(4):948-957 60 Mügge A, Daniel WG, Angermann C, et al (1995) Atrial septal aneurysm in adult patients A multicenter study using transthoracic and transesophageal echocardiography Circulation; 91(11): 2785-2792 61 Agmon Y, Khandheria BK, Meissner I, et al (1999) Frequency of atrial septal aneurysms in patients with cerebral ischemic events Circulation; 99(15):1942-1944 62 Burger AJ, Sherman HB, Charlamb MJ (2000) Low incidence of embolic strokes with atrial septal aneurysms: A prospective, long-term study Am Heart J; 139:149-152 63 http://circ.ahajournals.org/content/circulationaha/99/15/1942/F1.medium.gif 64 Mattioli AV, Aquilina M, Oldani A, et al (2001) Atrial septal aneurysm as a cardioembolic source in adult patients with stroke and normal carotid arteries A multicentre study Eur Heart J; 22: 261-268 65 Ewert P, Berger F, Vogel M, et al (2000) Morphology of perforated atrial septal aneurysm suitable for closure by transcatheter device placement Heart; 84: 327-331 66 Mas JL, Arquizan C, Lamy C, et al (2001) Recurrent cerebrovascular events associated with patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, or both N Engl J Med; 345: 1740-1746 67 Manuel P, Jose SL, Alfonso M, et al (2005) Percutaneous treatment of atrial septal aneurysm Rev Esp Cardiol; 58(2): 222-226 68 Suarez LJ, Medina A, Pan M, et al (2000) Transcatheter occlusion of complex atrial septal defects Cathet and Cardiovasc Intervent; 51: 33-41 69 Humenberger M, Rosenhek M, Gabriel H, et al (2011), Benefit of atrial septal defect closure in adults: impact of age Eur Heart J; 32(5): 553-560 70 Lindsey, J.B and L.D Hillis (2007), Clinical update: atrial septal defect in adults Lancet; 369(9569): 1244-1246 71 Guo JJ, Luo YK, Chen ZY, et al (2012) Long-term outcomes of device closure of very large secundum atrial septal defects: A comparison of transcatheter vs intraoperative approaches Clin Cardiol; 35: 626-631 72 Behjati M, Rafiei M, Soltani MH, et al (2010) Transcatheter closure of atrial septal defects with Amplatzer septal occluder in adults: immediate, short and intermediate-term results J The Univ Heart Ctr; 6(2): 79-84 73 Lopez K, Dalvi BV, Balzer D, et al (2005) Transcatheter closure of large secundum atrial septal defects using 40 mm Amplatzer Septal Occluder: results of an international registry Catheter Cardiovasc Interv; 66 (4): 580-584 74 Berger F, Vogel M, Alexi-Meskishvili V, et al (1999) Comparison of results and complications of surgical and Amplatzer device closure of atrial septal defects J Thorac Cardiovasc Surg; 118: 674-678 75 Nguyễn Lân Hiếu (2008) Nghiên cứu áp dụng phương pháp bít lỗ thông liên nhĩ qua da dụng cụ Amplatzer, Luận văn tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 76 Phạm Mạnh Hùng (2012) Nghiên cứu kết trung hạn phương pháp bít lỗ thơng liên nhĩ qua da dụng cụ kích thước lớn, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 77 Bùi Thị Ánh Ngọc (2012) Nghiên cứu ứng dụng phương pháp siêu âm 3D Real time (RT3D) đánh giá kích thước hình thái lỗ thông liên nhĩ bệnh nhân trước bít lỗ thơng, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 78 Majunke N, Wilson N, Szkutnik M, et al (2009), Closure of atrial septal defect with the Amplatzer septal occluder in adults Am J Cardiol; 103(4): 550-554 79 Dave KS, Pakrashi BC, Wooler GH, et al (1993) Atrial septal defect in adults, clinical and hemodynamic results of surgery J Am Cardiol; 31: 7-13 80 Gatzoulis M.A, Redington AN, Someville J, et al (1996) Should atrial septal defect in adults be closed? Ann Thorac Surg; 61: 657-657 81 Vũ Quỳnh Nga (1998) Góp phần chẩn đốn, đánh giá biến đổi hình thái huyết động thông liên nhĩ kiểu lỗ thứ hai siêu âm Doppler tim siêu âm cản âm, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 82 Nguyễn Thế May (2012) Đánh giá kết điều trị phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ qua đường mở ngực bên phải Trung tâm tim mạch Bệnh viện E, Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 83 Masura J, Gavora P, Podnar T (2005) Long-term outcome of transcatheter secundum-type atrial septal defect closure using Amplatzer septal occluders JACC; 45(4): 505-507 84 Hijazi ZM, Cao Q, Patel HT, et al (2000) Transesophageal echocardiographic results of catheter closure of atrial septal defect in children and adults using the Amplatzer device Am J Cardiol; 85:1387-1390 85 Dhillon R, Thanopoulos B, Tsaousis G, et al (1999) Transcatheter closure of atrial septal defects in adults with the Amplatzer septal occluder Heart; 82: 559-562 86 Fischer G, Stieh J, A Uebing, et al (2003) Experience with transcatheter closure of secundum atrial septal defects using the Amplatzer septal occluder: a single centre study in 236 consecutive patients Heart; 89: 199-204 87 Giardini A, Moore P, Brook M, et al (2005) Effect of transcatheter atrial septal defect closure in children on left ventricular diastolic function Am J Cardiol; 95: 1255-1257 88 Kort HW, Balzer DT, Johnson MC (2001) Resolution of right heart enlargement after closure of secundum atrial septal defect with transcatheter technique J Am Coll Cardiol; 38: 1528- 1532 89 O’Loughlin A, Keogh A, Muller DM (2006) Insertion of a fenestrated Amplatzer atrial septostomy device for severe pulmonary hypertension Heart, Lung and Circulation; 15: 275-277 90 Krumsdorf U, Keppeler P, Horvath K, et al (2001) Catheter closure of atrial septal defects and patent foramen ovale in patients with an atrial septal aneurysm using different devices J Interv Cardiol; 14: 49-55 91 Chessa M, Carminati M, Butera G, et al (2002) Early and late complications associated with transcatheter occlusion of secundum atrial septal defect JACC; 39: 1061-1065 92 Giardini A, Donti A, Formigari R, et al (2004), Determinants of cardiopulmonary functional improvement after transcatheter atrial septal defect closure in asymptomatic adults J Am Coll Cardiol; 43(10): 1886-1891 93 Santoro G, Pascotto M, Caputo S, et al (2006) Similar cardiac remodelling after transcatheter atrial septal defect closure in children and young adults Heart; 92(7): 958-962 94 Balci KG, Balci MM, Aksoy MM, et al (2015) Remodeling process in right and left ventricle after percutaneous atrial septal defect closure in adult patients Turk Kardiyol Dern Ars; 43(3): 250-258 95 Veldtman GR, Razack V, Siu S, et al (2001) Right ventricular form and function after percutaneous atrial septal defect device closure.J Am Coll Cardiol; 37(8): 2108-2113 96 Teo K.S, Dundon BK, Monlaee P, et al (2008), Percutaneous closure of atrial septal defects leads to normalisation of atrial and ventricular volumes J Cardiovasc Magn Reson, 10: 55 97 Schussler JM, Anwar A, Phillips SD, et al (2005) Effect on right ventricular volume of percutaneous Amplatzer closure of atrial septal defect in adults Am J Cardiol; 95(8): 993-995 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Kính gửi: Ơng/Bà 10 Chúng tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết điều trị theo dõi bệnh TLN sau can thiệp bít TLN Viện Tim mạch Việt Nam- Bệnh viện Bạch Mai Rất mong ông/bà hợp tác tham gia vào nghiên cứu Xin cảm ơn! Nếu đồng ý, xin ông/bà trả lời câu hỏi sau: I − − − − II  − − − − − − − − − − Hành chính: STT: Họ tên: Tuổi: Giới: Nam/Nữ Mã bệnh án Điện thoại: Chuyên môn: Tiền sử: Bản thân Đái tháo đường, Suy thận: có/khơng Triệu chứng năng: Khó thở gắng sức: có/khơng NYHA: Ngất thỉu: có/khơng Hồi hộp trống ngực: có/khơng Đau đầu: có/khơng Đau tức ngực: có/khơng Triệu chứng thực thể: Nhịp tim (ck/ph): Huyết áp (mmHg): / Tím: có/khơng Tiếng thổi tâm thu ổ van ĐMP: có/khơng T2 tách đơi, mạnh ổ van ĐMP: có/khơng Triệu chứng Khó thở gắng sức (có/khơng) Đau tức ngực (có/khơng) Hồi hộp trống ngực (có/khơng) Đau đầu (có/khơng) Nhịp tim (ck/ph) Huyết áp (mmHg) Thổi tâm thu (có/khơng) T2 tách đơi, mạnh (có/khơng) Cận lâm sàng:  Điện tâm đồ Trước can thiệp Sau can thiệp tháng 11 Đặc điểm Nhịp tim (xoang/rối loạn nhịp) Trục điện tâm đồ Tăng gánh thất phải Block nhánh phải Trước can thiệp Sau can thiệp tháng  Siêu âm tim qua thành ngực: Đặc điểm Trước can thiệp Đường kính lỗ thơng (mm) Đường kính thất phải (mm) Áp lực ĐM phổi tâm thu(mmHg) Hở van HL (mức độ) Hở van BL (mức độ) Dd/ Ds/ EF / /  Siêu âm tim qua thực quản: Đường kính lỗ thơng (mm) Các gờ (VNT/TMCT/TMCD/ĐMC/TMP) Phình vách liên nhĩ (có/khơng) Đường kính phình vách (mm) / Sau can thiệp tháng / / / / /  Xét nghiệm máu Chỉ số Hemoglobin BC/TC PT-INR APTT b/c Kết Chỉ số Ure/creatinin Glucose AST/ALT Na/K/Cl  Thơng tim can thiệp: Đường kính lỗ TLN đo bóng (mm) Áp lực ĐMP (mmHg) Sự khác kích thước lỗ TLN với SA Kích thước dụng cụ bít TLN Tên dụng cụ bít TLN Thành cơng sau can thiệp (có/khơng) Shunt tồn lưu siêu âm sau tháng (có/khơng) Biến chứng Kết 12 DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Họ tên Nguyễn Thị Q Cao Thị H Nguyễn Văn H Lê Thị K Đỗ Thị V Phạm Thị V Trần Thị O Đỗ Văn Đ Nguyễn Xn G Hồng Thị T Ngơ Thị H Trần Thị L Nguyễn Thị Yến N Tạ Thanh T Đỗ Thị H Hoàng Thị Hải Y Nguyễn Thị T Đoàn Thị T Đặng Thị N Phạm Thị P Lê Văn H Nguyễn Thị T Lê Thị H Nguyễn Thị D Nguyễn Thị T Lê Hồng M Ngô Hồng L Trần Đăng C Phạm Thị P Tạ Văn X Quách Thị Ngọc M Nguyễn Thị K Nguyễn Quang P Nguyễn Hương L Lê Thị M Đỗ Thị G Tuổi 62 66 35 58 56 76 66 61 33 55 40 51 22 34 53 25 63 59 56 45 26 40 47 30 57 24 65 23 39 63 33 55 50 40 46 49 Giới Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Mã bệnh án 160036160BM 160229760BM 170012719BM 160024078BM 160046409BM 160036594BM 160044604BM 160042294BM 170015006BM 160048114BM 170010945BM 160034474BM 160034569BM 160041891BM 170006657BM 160024806BM 162001100BM 160044549BM 160033534BM 170221018BM 160035731BM 170021422BM 160030851BM 160035964BM 160229362BM 160047816BM 170203623BM 160025961BM 160041016BM 160027768BM 160025371BM 160038138BM 160029576BM 170020740BM 160026217BM 170003775BM 13 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Lã Văn T Lê Thị V Lê Thị L Nguyễn Chí C Lê Vũ X Đỗ Thị Kim T Nguyễn Thị L Ngô Thị N Trần Thị V Phạm Quang H Vũ Thị V Nguyễn Thị L Dương Thị H Đỗ Quốc D Ngô Thị M Nguyễn Thị Diệu H Mai Thị X Trần Thị T Lê Thị M Trần Thị H Lê Thị H Hà Thị G Nguyễn Minh P Dương Văn T Đàm Thế Q Trần Thị L Nguyễn Thị L Trần Văn Q Mai Thị Thu H Vũ Thị M Nguyễn Hương T Nguyễn Văn L Phạm Trọng T Lê Thị B Nguyễn Thanh T Nguyễn Thị T Nguyễn Thị X Phạm Thị H Nguyễn Duy T 40 66 53 31 60 45 29 44 22 58 44 58 37 22 52 42 23 65 16 29 31 41 17 29 43 36 46 30 42 30 34 33 23 56 34 51 63 42 43 Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam 170021345BM 160039984BM 170001731BM 160047229BM 160037361BM 160041232BM 160025022BM 170015653BM 170017440BM 160025725BM 160044408BM 160044967BM 170016510BM 170021789BM 160040759BM 160041459BM 170019898BM 160026955BM 160027721BM 160026841BM 160026842BM 160027714BM 160028785BM 162001831BM 160034885BM 170009461BM 172000883BM 161602302BM 161602295BM 160039325BM 160040713BM 160041194BM 170002121BM 170007680BM 170017908BM 160224368BM 160035802BM 160041460BM 160223052BM 14 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Bùi Thị L Lê Thị L Nguyễn Thị T Nguyễn Thị M Trần Thị H Thái Thị G Ngô Thị D Lê Văn N Lê Xuân Đ Đỗ Thị D Ngô Thị H Lê Thị H Phạm Thị Q Vũ Ngọc Y Lê Khắc H La Thị T Hoàng Thị T Phạm Thị T Lị Văn S Phạm Thị H Ngơ Thị T Nguyễn Thị L Trần Thị N Trương Thị D Ngô Thị T Bùi Thị T Tống Thị H Ngô Văn Đ Nguyễn Thị H Nguyễn Thị N Lê Thị T Lê Thị Q Nguyễn Thị V Tàng Văn D Nguyễn Thị H Lê Thị T Nguyễn Thị T Phạm Thị H Trần Thị Ngọc L 56 33 18 60 58 33 23 44 68 20 27 40 45 63 35 45 47 51 40 47 63 34 61 57 37 65 21 23 41 39 42 51 34 23 38 38 57 36 50 Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 170212492BM 170018348BM 160026179BM 160030609BM 160033705BM 160039980BM 160040963BM 160047754BM 170008742BM 161601213BM 160032452BM 160038662BM 160039144BM 160039750BM 162002191BM 160044607BM 160046903BM 170005121BM 170013759BM 170014507BM 161601570BM 160037641BM 160300246BM 160037227BM 161602138BM 160042444BM 160042283BM 160046328BM 170007675BM 170015388BM 170018758BM 160028069BM 160033460BM 160035232BM 160044854BM 171600791BM 170009556BM 170210429BM 160025203BM 15 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Đỗ Thị T Đỗ Thị L Phạm Thị L Đào Thị H Hoàng Thị Y Lê Thị T Lê Thị Đ Đinh Thị B Hoàng Thị H Nguyễn Văn L Phùng Minh H Nguyễn Văn T Nguyễn Thị H Trần Văn H Trần Thị T Đinh Thị L Nguyễn Thị Thu T Phạm Thị T Nguyễn Thị H Phạm Đình D Lại Ngọc T Vũ Thị Thu H Đặng Thị P Trương Thị D Lê Thị B Vũ Văn H Hoàng Thị C Tạ Thị T Bùi Thị S Trần Thị C Nguyễn Thị Thu T Hà Thị H Nguyễn Thị Hải Y Trần Thị N Nguyễn Thị T Phạm Thị H Lê Thị B Nguyễn Thị T Nguyễn Thị L 50 50 37 66 44 38 35 52 33 57 21 50 34 16 18 52 30 59 35 56 34 28 56 66 71 29 65 35 39 71 19 54 24 74 26 43 50 62 29 Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ 160029742BM 160031552BM 162002112BM 160231569BM 171600756BM 170017582BM 160025509BM 160025860BM 160031896BM 160034182BM 160034673BM 160037358BM 160041088BM 170003797BM 160032458BM 160038107BM 160035677BM 160225893BM 160048146BM 160047797BM 170007646BM 170013312BM 170016513BM 160028029BM 160029394BM 160038268BM 160035664BM 160043038BM 160044322BM 171600395BM 161601204BM 160033730BM 160041062BM 161602754BM 162002223BM 170003940BM 160034915BM 160040687BM 160041814BM 16 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Chu Quang Đ Vương Văn N Phạm Thị L Vũ Thị N Đặng Thị L Nguyễn An Đ An Thị H Dương Thị L Lê Thị Thanh H Chu Thị H Đặng Thanh H Nguyễn Thị H Nguyễn Thị R Vũ Thị X Hoàng Thị L Đặng Thị K Cao Thị H Phạm Văn S Phạm Thị V Hà Anh P Trần Thị Ngọc H Phạm Văn T Lương Văn K Hà Thị T Nguyễn Cơng Q Nghiêm Đình L Phùng Văn P Nguyễn Thị O Mẫn Thị M Lê Văn H Nguyễn Khoa H Nguyễn Thị M Đặng Thị X 30 26 31 47 57 26 53 63 29 25 18 28 68 38 61 47 47 56 66 52 34 63 36 22 52 24 70 21 57 25 28 47 19 Xác nhận Viện Tim mạch Việt Nam Phó Viện trưởng: Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ 161602814BM 160024593BM 160026230BM 160028384BM 160041392BM 160045014BM 160025472BM 160032052BM 160031423BM 160032471BM 160034458BM 160040042BM 160041173BM 160044960BM 170004409BM 170006116BM 160024978BM 160026358BM 160031555BM 160045500BM 171600538BM 170005936BM 160030550BM 160040827BM 170005782BM 160036916BM 160038664BM 160031310BM 160031838BM 160025754BM 160028389BM 160236195BM 170006123BM Xác nhận Thầy hướng dẫn: 17 PGS TS Phạm Mạnh Hùng PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu ... liên nhĩ lỗ thứ hai có phình vách liên nhĩ Đánh giá kết sớm phương pháp can thiệp bít thơng liên nhĩ lỗ thứ hai có phình vách liên nhĩ dụng cụ qua da CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu thông. .. ? ?Nghiên cứu đặc điểm thông liên nhĩ lỗ thứ hai có phình vách liên nhĩ kết sớm can thiệp bít lỗ thơng dụng cụ qua da? ?? nhằm mục tiêu nghiên cứu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thông liên. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - B Y T TRN TIN ANH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM BệNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĩ Lỗ THứ HAI Có PHìNH VáCH LIÊN NHĩ Và KếT QUả SớM CAN THIệP BíT Lỗ THÔNG BằNG DụNG
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm BỆNH NHÂN THÔNG LIÊN NHĨ lỗ THỨ HAI có PHÌNH VÁCH LIÊN NHĨ và kết QUẢ sớm CAN THIỆP bít lỗ THÔNG BẰNG DỤNG cụ QUA DA ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm