0

XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

49 344 4
  • XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ LOAN XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA BẨM SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015 - 2019 HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ THỊ LOAN XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA BẨM SINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015 - 2019 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1.TS Trần Thị Chi Mai 2.CN.Trịnh Thị Phương Dung HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Chi Mai – Trưởng khoa Kỹ thuật Y học, trường Đại học Y Hà Nội cô Trịnh Thị Phương Dung giảng viên môn Hóa sinh lâm sàng – khoa kỹ thuật y học, trường Đại học Y Hà Nội ln tận tình hướng dẫn nghiên cứu, giảng giải kiến thức tạo điều kiện tốt giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô, anh chị nhân viên khoa Xét nghiệm Sinh hóa Bệnh viện Nhi Trung ương nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc để em thực tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, Phòng Quản lý đào tạo đại học, Bộ mơn Sinh Hóa, Khoa Kỹ thuật y học, trường Đại Học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian em học tập trường Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng em, người thân, bạn bè bên động viên, chia sẻ, giúp đỡ em q trình học tập hồn thành khóa luận Dù cố gắng để thực khóa luận cách hồn chỉnh nhất, lần thực nghiên cứu kiến thức cịn hạn chế nên khóa luận em hẳn cịn có thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Đỗ Thị Loan LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan tất số liệu khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn cam kết Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Đỗ Thị Loan MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Danh mục hình vẽ Danh mục bảng ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh .3 1.1.1 Nguyên nhân 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Các triệu chứng lâm sàng rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 1.1.4 Chẩn đoán .6 1.1.5 Điều trị 1.2.Thiết lập khoảng tham chiếu 1.2.1 Khoảng tham chiếu thuật ngữ liên quan 1.2.2 Xác định khoảng tham chiếu 1.2.3 Lựa chọn đối tượng tham chiếu 10 1.2.4 Kiểm tra giá trị tham chiếu loại bỏ giá trị ngoại lai 12 1.2.5 Xử lý thống kê liệu 13 1.2.6 Xác nhận khoảng tham chiếu 14 1.3.Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 15 1.3.1 Trên giới 15 1.3.2.Tại Việt Nam 16 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.2 Hóa chất, thuốc thử, trang thiết bị dùng nghiên cứu 17 2.2.1 Hóa chất thuốc thử .17 2.2.2 Trang thiết bị 17 2.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 2.4 Phương pháp .18 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 18 2.4.2 Nguyên lý kỹ thuật khối phổ kép 18 2.5 Nội dung nghiên cứu 19 2.5.1 Sơ đồ nghiên cứu 19 2.5.4 Kết luận lập hồ sơ 22 2.3 Đạo đức nghiên cứu 23 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ .24 3.1 Kết khoảng tham chiếu acid amin 24 3.2 Kết khoảng tham chiếu acylcarnitine 27 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 30 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ala Arg Asp C0 C10 C10:1 C10:2 C12 C12:1 C14 C14:1 C14:2 C14OH C16 C16:1 C16:1OH C16:OH C18 C18 C18 C18:1 C18:1OH C2 C3 C4 C5 C5:1 C6 C6DC C8 C8:1 CI Cit Glu Gly KTC Alanine Arginine Acid aspartic Free carnitine Decanoylcarnitine Decenoylcarnitine Decadienoylcarnitine Dodecanoylcarnitine Dodecenoylcarnitine Tetradecanoylcarnitine Tetradecenoylcarnitine Tetradecadienoylcarnitine 3-Hydroxy-tetradecanoylcarnitine Hexadecanoylcarnitine Hexadecenoylcarnitine 3-Hydroxy-hexadecenoylcarnitine 3-Hydroxy-hexadecanoylcarnitine Octadecanoylcarnitine Octadecadienoylcarnitine 3-Hydroxy-octadecanoylcarnitine Octadecenoylcarnitine 3-Hydroxy-octadecenoylcarnitine Acetylcarnitine Propionylcarnitine Butyrylcarnitine Isovalerylcarnitine Tyglylcarnitine Hexanoylcarnitine Adipylcarnitine Octanoylcarnitine Octenoylcarnitine Khoảng tin cậy Citruline Acid Glutamic Glycine Khoảng tham chiếu Leu Lys Met MS/MS Orn Phe Pro Ser Tyr Val Leucine Lysine Methionine Máy khối phổ đôi Ornithine Phenylalanine Proline Serine Tyrosine Valine DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1: Sự phân bố mức độ Alanin 24 Hình 3.2: Giá trị - tần số Ala 25 Hình 3.3: Sự phân bố mức độ C14 27 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kiểm nghiệm tính chuẩn Alanin .25 Bảng 3.2: Kết khoảng tham chiếu acid amin 26 Bảng 3.3: Kiểm nghiệm tính chuẩn C14 27 Bảng 3.4: Giá trị - tần số C14 28 Bảng 3.5: Kết khoảng tham chiếu acylcarnitine 29 Bảng 4.1: So sánh nồng độ acid amin trẻ sơ sinh Việt Nam nghiên cứu nghiên cứu Colombia 32 Bảng 4.2: So sánh nồng độ acylcarnitine trẻ sơ sinh Việt Nam nghiên cứu với nghiên cứu Colombia 33 25 Nhận xét: Hình dạng tổng thể phân phối lệch sang phải Sau loại bỏ ngoại lệ, n = 5481 nên kiểm nghiệm Kolmogorov-Smirnov sử dụng để kiểm tra tính chuẩn liệu Bảng 3.1: Kiểm nghiệm tính chuẩn Alanin Kolmogorov-Smirnov Thống kê Df P 0.071 5481 0.000 Nhận xét: Bảng 3.1 cho thấy giá trị không tuân theo phân phối xác suất chuẩn (p
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH ,

Hình ảnh liên quan

2. Cắt hình tròn đường kính 3 mm của ba mẫu QC ba mức vào các giếng tương ứng trên khay có đáy chữ U, lặp lại mỗi  mức QC hai giếng - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

2..

Cắt hình tròn đường kính 3 mm của ba mẫu QC ba mức vào các giếng tương ứng trên khay có đáy chữ U, lặp lại mỗi mức QC hai giếng Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3.1: Sự phân bố mức độ Alanin. - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Hình 3.1.

Sự phân bố mức độ Alanin Xem tại trang 34 của tài liệu.
Nhận xét: Hình dạng tổng thể của phân phối này lệch sang phải. Sau khi đã loại bỏ các ngoại lệ, n = 5481 nên kiểm nghiệm Kolmogorov-Smirnov được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

h.

ận xét: Hình dạng tổng thể của phân phối này lệch sang phải. Sau khi đã loại bỏ các ngoại lệ, n = 5481 nên kiểm nghiệm Kolmogorov-Smirnov được sử dụng để kiểm tra tính chuẩn của dữ liệu Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 3.2: Kết quả khoảng tham chiếu của các acid amin. - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Bảng 3.2.

Kết quả khoảng tham chiếu của các acid amin Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 3.3: Sự phân bố mức độ C14 - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Hình 3.3.

Sự phân bố mức độ C14 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 3.4: Giá trị - tần số của C14 - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Bảng 3.4.

Giá trị - tần số của C14 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 3.5: Kết quả khoảng tham chiếu của các acylcarnitine. - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Bảng 3.5.

Kết quả khoảng tham chiếu của các acylcarnitine Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 4.5: So sánh nồng độ acid amin của trẻ sơ sinh Việt Nam trong nghiên cứu này và nghiên cứu của Colombia [36] - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Bảng 4.5.

So sánh nồng độ acid amin của trẻ sơ sinh Việt Nam trong nghiên cứu này và nghiên cứu của Colombia [36] Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 4.6: So sánh nồng độ acylcarnitine của trẻ sơ sinh Việt Nam trong nghiên cứu này với nghiên cứu của Colombia [36] - XÂY DỰNG GIÁ THỊ THAM CHIẾU CHO xét NGHIỆM SÀNG lọc rối LOẠN CHUYỂN hóa bẩm SINH

Bảng 4.6.

So sánh nồng độ acylcarnitine của trẻ sơ sinh Việt Nam trong nghiên cứu này với nghiên cứu của Colombia [36] Xem tại trang 43 của tài liệu.

Từ khóa liên quan