0

Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 12_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

27 389 15
  • Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 12_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2020, 19:35

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN 12 BÀI 56: ep eep ip up I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ep, êp, ip, up đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ep, êp, ip, up (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ep, êp, ip, up có học - Phát triển kĩ nói cách ứng xử nhà có khách - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh hoạt động người loài vật Thái độ: - Cảm nhận tình cảm âm áp gia đình người thân quen thể qua tranh tình nói theo tranh, từ gắn bó với gia đình người thân quen Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thương gia đình người thân quen II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần ep, êp, ip, up - Hiểu khác biệt từ ngữ vùng miền: cá chép (miền Bắc) cá gáy (một số vùng miền Trung miền Nam); rán cá (miền Bắc) chiên cá (miền Nam) - Có hiểu biết khác biệt vùng miền văn hóa ứng xử tiếp khách nhà Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 122 - Gọi HS kể lại câu chuyện Mật ong gấu - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : ep, êp, ip, up Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV giới thiệu nội dung tranh, vừa chỉ, vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Trong bếp, lũ cún múp míp nép vào bên mẹ." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ep, êp, ip, up Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần + ep: e- pờ - ép + ếp: ê - pờ - ếp + ip: i- pờ - íp + up: u - pờ - úp - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần ep - Gọi HS phân tích vần ep Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc từ ngữ, đoạn - 1-2 HS lên bảng kể - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bếp chó mẹ cún - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Trong bếp, / lũ cún /múp míp /nép vào bên mẹ." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm p đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm p e, ê, i, u - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần ep, êp, ip, up (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần ep có âm e đứng trước, âm p đứng sau https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Đang có vần ep muốn có vần êp + Thay âm e âm ê, để nguyên âm p phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần êp - HS ghép vần bảng cài vần êp - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ip, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ê âm i giữ nguyên âm p - Yêu cầu HS ghép vần up, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm i âm u giữ nguyên âm p - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ep rồi, làm để có + thêm âm n trước vần ep, dấu sắc tiếng nép? âm e - GV đưa mơ hình tiếng vẹt, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: nờ - en - nep sắc - nép (CN, nhóm, lớp) n ep nép * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: kẹp, nẹp, nếp, xếp, kịp, nhịp, búp, giúp + Tiếng chứa vần ep? + Tiếng chứa vần êp? + Tiếng chứa vần ip? + Tiếng chứa vần up? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng nép ta thêm chữ ghi âm n trước vần ep dấu sắc âm e Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ep, êp, ip, up - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ep (êp, ip, up)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … kẹp, nẹp + … nếp, xếp + … kịp, nhịp + … búp, giúp - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ep, êp, ip, up bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh đơi dép, đầu bếp, bìm bịp, búp sen đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ep, êp, ip, up phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 2, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ đơi dép + Từ đơi dép có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng dép, đọc trơn từ đôi dép - Thực tương tự với từ đầu bếp, bìm bịp, búp sen - GV giải thích từ đầu bếp - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ (phần trang 124) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ep, ep, ip, up + Các vần ep, êp, ip, up có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần ep, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ e, từ điểm dừng bút chữ e đưa bút viết tiếp chữ p Ta vần ep + Viết vần êp nào? - GV viết mẫu vần ip, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết chữ i Từ điểm dừng bút chữ i viết tiếp chữ p Ta vần ip - Yêu cầu HS viết bảng vần ep, êp, ip, up - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + đôi dép + tiếng dép chứa vần ep + … tiếng dép có âm d đứng trước, vần ep đứng sau, dấu sắc âm e Dờ - ep - dep - sắc - dép Đôi dép (CN , nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS quan sát, trả lời + … giống có âm p cuối, khác âm thứ e, ê, i, u - Quan sát, lắng nghe +… viết vần ep trước thêm dấu mũ đầu chữ e - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ep, êp, ip, up - HS quan sát, nhận xét viết bạn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Viết tiếng bếp, bịp, búp - GV đưa tiếng bếp, yêu cầu HS phân + Tiếng bếp có âm b đứng trước, vần êp tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm ê Bờ - êpbếp - sắc - bếp + Khi viết tiếng bếp ta viết nào? + Viết âm b trước, vần êp sau, dấu sắc - GV viết mẫu tiếng bếp, vừa viết vừa âm ê mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm b, viết nét xoắn sâu xuống chút từ điểm dừng bút chữ b đưa bút viết tiếp vần êp, đánh dấu sắc âm ê Ta chữ bếp - GV đưa tiếng bịp, yêu cầu HS phân + Tiếng bịp có âm b đứng trước, vần ip tích, đánh vần đứng sau, dấu nặng âm i Bờ - ip bip - nặng - bịp + Khi viết tiếng bịp ta viết nào? + Viết âm b trước, vần ip sau, dấu nặng âm i - Yêu cầu HS nêu cách viết tiếng búp - HS nêu: Viết âm b trước, vần up sau, dấu sắc âm u - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng bếp, bịp, búp bếp, bịp, búp vần ep, êp, ip, up - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ p phải nối liền chữ e, ê, i, u - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ep, dòng vần êp, dòng ip, dịng up, dịng bếp, dịng bìm bip, dòng búp sen - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … dịp, chép, xếp, dẹp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ học ep (êp, ip, up) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Dịp nghỉ lễ, nhà hà có đến chơi? + Mẹ Hà nấu gì? + Hà giúp mẹ làm gì? + Bố Hà làm gì? HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Khi nhà có khách - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + Mọi người làm gì? + Khi nhà có khách, em nên làm gì? * Liên hệ, giáo dục + Nhà em hay có khách đến thăm khơng? Đó ai? + Khi có khách đến, em thường làm gì? - Yêu cầu HS nói cho bạn nghe nhà có khách em thường làm gì? - GV nhận xét, đánh giá, giáo dục HS biết tỏ thái độ lịch sự, lễ phép khách đến nhà Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầu HS tìm từ có vần ep, ếp, ip, up đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: dịp, chép, xếp, dẹp - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + … Tư cô Lan đến chơi + … súp gà, cơm nếp rán cá chép + … rửa rau xếp bát đĩa + … dọn dẹp nhà cửa - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … Hà bố mẹ Hà, cô lan Tư + … ăn cơm nói chuyện vui vẻ + … chào hỏi khách, vui vẻ niềm nở với khách; giúp bố mẹ tiếp khách; … - HS nói nhóm - 2,3 HS nói trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - Lắng nghe + … vần ep, ếp, ip, up - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - 2-3 HS đọc - Lắng nghe -6 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 57: anh ênh inh I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vần anh, ênh, inh đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần anh, ênh, inh (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần anh, ênh, inh có học - Phát triển kĩ nói hoạt động luyện tập để tăng cường sức khỏe người - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh cảnh vật thiên nhiên tranh hoạt động người loài vật Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên đời sống hàng ngày Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần anh, ênh, inh - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 124, 125 - Kiểm tra viết vần ep, êp, ip, up, bếp, búp, bịp - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần anh, ênh, inh Bài mới: Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em nhìn thấy tranh? + … dịng sơng, cánh đồng, hàng cây, - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc … câu thuyết minh (nhận biết) tranh - HS lắng nghe "Con kênh xinh xinh chảy qua cánh đồng." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu "Con theo kênh xinh xinh /chảy qua cánh đồng." - HS quan sát - GV giới thiệu vần mới: anh, ênh, inh Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm nh đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm nh a,ê, i - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần anh, ênh, inh yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình anh: a - nhờ - anh ênh: ê - nhờ - ênh inh: I - nhờ - inh - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần anh, ênh, inh (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần anh - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần anh + Vần anh có âm a đứng trước, âm nh đứng sau + Đang có vần anh muốn có vần ênh + Thay âm a âm ê, để nguyên âm phải làm nào? nh - Yêu cầu HS ghép vần ênh - HS ghép vần bảng cài vần ênh - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần inh, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ê âm i giữ nguyên âm nh - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Có vần anh rồi, làm để có + thêm âm c trước anh, dấu sắc tiếng cánh? âm a - GV đưa mơ hình tiếng cánh, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: Cờ - anh canh - sắc - cánh (CN, nhóm, lớp) c anh cánh * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: chanh, mảnh, cạnh, kênh, ghềnh, lệnh, kính, chỉnh, thịnh + Tiếng chứa vần anh? + Tiếng chứa vần ênh? + Tiếng chứa vần inh? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng cánh ta thêm chữ ghi âm c trước vần anh dấu sắc âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần anh, ênh, inh - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần anh (ênh, inh)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh chanh, bờ kênh, kính râm đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần anh, ênh, inh phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ chanh + Từ chanh có tiếng chứa vần - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … chanh, mảnh, cạnh + … kênh, ghềnh, lệnh + … kính, chỉnh, thịnh - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần anh, ênh, inhtrên bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + chanh + tiếng chanhchứa vần anh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng chanh có âm ch đứng trước, tiếng chanh, đọc trơn từ chanh vần anh đứng sau - Thực tương tự với từ bờ Chờ - anh - chanh Quả chanh (CN , kênh, kính râm nhóm, lớp) - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 126) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần anh, ênh, inh - HS quan sát, trả lời + Các vần anh, ênh, inh có giống + … giống có âm nh cuối, khác khác nhau? âm thứ a, ê, i - GV viết mẫu vần anh, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a đưa bút viết tiếpcon chữ n chữ h Ta vần anh + Viết vần ênh nào? +… đặt bút ĐK chút, viết co chữ ê , từ điểm dừng bút chữ ê - GV viết mẫu vần ênh, vừa viết vừa viết tiếp chữ nh mơ tả quy trình viết - Viết vần inh tương tự - Yêu cầu HS viết bảng vần anh, - Quan sát, lắng nghe ênh, inh - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS viết bảng vần anh, ênh, inh chữ viết bảng bạn, sửa cho HS - HS quan sát, nhận xét viết bạn * Viết tiếng chanh, kênh, kính - GV đưa tiếng chanh, yêu cầu HS + Tiếng chanh có âm ch đứng trước, phân tích, đánh vần vần anh đứng sau + Khi viết tiếng chanh ta viết nào? + Viết âm ch trước, vần anh sau - GV viết mẫu tiếng chanh vừa viết - Quan sát, lắng nghe vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK chút viết âm ch, từ điểm dừng bút chữ h lia bút lên ĐK viết vần anh Ta chữ chanh - GV đưa tiếng kính, u cầu HS phân + Tiếng kính có âm k đứng trước, vần tích, đánh vần inh đứng sau, dấu sắc âm i Cờ inh - kinh - sắc - kính + Khi viết tiếng kính ta viết nào? + Viết âm k trước, vần inh sau, dấu sắc âm i - Hướng dẫn HS viết tiếng kênh tương tự 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thái độ: - Cảm nhận nét đáng yêu đời sống người loài vật thể qua tranh phần thực hành nói Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần ach, êch, ich - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 126, 127 - Kiểm tra viết vần ep, êp, ip, up, bếp, búp, bịp - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ach, êch, ich Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Ếch thích đọc sách." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ach, êch, ich Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … ếch ngồi đọc sách - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Ếch /thích đọc sách." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm ch đứng cuối 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giống khác + Khác: âm đứng trước âm ch a,ê, i - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần ach, êch, ich yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình ach: a - chờ - ach êch: ê - chờ - êch ich: i - chờ - ich - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần ach, êch, ich (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần ach - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần ach + Vần ach có âm a đứng trước, âm ch đứng sau + Đang có vần ach muốn có vần êch + Thay âm a âm ê, để nguyên âm phải làm nào? ch - Yêu cầu HS ghép vần êch - HS ghép vần bảng cài vần êch - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ich, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ê âm i giữ nguyên âm ch - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ach rồi, làm để có + thêm âm s trước vần ach, dấu sắc tiếng sách? âm a - GV đưa mơ hình tiếng sách, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: Sờ - ach - sach - sắc - sách (CN, nhóm, lớp) s ach sách * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: vách, tách, sạch, chếch, mếch, lệch, bích, xích, kịch + Tiếng chứa vần ach? + Tiếng chứa vần êch? + Tiếng chứa vần ich? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … vách, tách, + … chếch, mếch, lệch + … bích, xích, kịch - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng sách ta thêm chữ ghi âm s trước vần ach dấu sắc âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ach, êch, ich - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần ach, êch, cho bạn bên cạnh nghe ich bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, + Trong tiếng bạn ghép đọc trơn tiếng bạn ghép tiếng có vần ach (êch, ich)? - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh sách vở, chênh lệch, tờ lịch đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ach, êch, ich phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 3, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + tờ lịch - GV đưa từ tờ lịch + Từ tờ lịch có tiếng chứa vần + tiếng lịchchứa vần ich học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng lịch có âm l đứng trước, vần tiếng lịch, đọc trơn từ tờ lịch ich đứng sau Lờ - ich - lich - nặng - Thực tương tự với từ chênh lịch Tờ lịch (CN , nhóm, lớp) lệch, sách - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 126) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ach, êch, ich - HS quan sát, trả lời + Các vần ach, êch, ich có giống + … giống có âm ch cuối, khác khác nhau? âm thứ a, ê, i - GV viết mẫu vần ach, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a lia bút lên ĐK chút viết chữ ch Ta vần ach + Viết vần êch nào? +… đặt bút ĐK chút, viết co chữ ê , từ điểm dừng bút chữ ê lia bút lên ĐK chút viết chữ ch Ta vần êch - GV viết mẫu vần cnh, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết - Quan sát, lắng nghe - Viết vần ich tương tự - Yêu cầu HS viết bảng vần ach, - HS viết bảng vần ach, êch, ich êch, ich - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng sách, lệch, lịch - GV đưa tiếng sách, yêu cầu HS phân + Tiếng sách có âm s đứng trước, vần tích, đánh vần ach đứng sau + Khi viết tiếng sách ta viết nào? + Viết âm s trước, vần ach sau - GV viết mẫu tiếng sách vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm s, từ điểm dừng bút chữ s lia bút lên ĐK viết vần ach Từ điểm dừng bút chữ h lia bút lên ĐK viết dấu sắc Ta chữ sách - GV đưa tiếng lệch, yêu cầu HS phân + Tiếng lệch có âm l đứng trước, vần tích, đánh vần êch đứng sau, dấu nặng âm ê Lờ êch - lêch - nặng - lệch + Khi viết tiếng lệch ta viết nào? + Viết âm l trước, vần êch sau, dấu nặng âm ê - Hướng dẫn HS viết tiếng lịch tương tự - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng sách, lịch sách, lịch - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu cầu viết Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ach, dòng vần êch, dòng ich, dòng sách, 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở dòng chênh lệch, dòng lịch bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung - HS viết viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ ch phải sát với điểm dừng bút nối liền chữ a, ê, i - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết - HS vận động HĐ4 Đọc thơ:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc - HS quan sát, trả lời + thơ có dịng thơ? + … dịng thơ + Tìm tiếng có chứa vần + … ếch, nghịch, sách học ach (ich, êch) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm tiếng lớp) tiếng: ếch, nghịch, sách - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu đoạn - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Tổ chức cho HS thi đọc trước - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + Ếch cốm để quên sách đâu? + … bờ cỏ + Vì ếch cốm để quên sách? + tnh nghịch nấp bờ ao, bắt cào cào + Ếch nói cô giáo hỏi sách + … xin lỗi ếch đâu? * Liên hệ, giáo dục + Em thấy ếch nào? - HS nối tiếp trả lời - GDHD cần chăm học, không nô - Lắng nghe nghịch học tập HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Lớp học em - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Tranh vè cảnh gì? Ở đâu? + … lớp học lớpi + Các bạn làm gì? + Học theo nhóm - u cầu HS nói cho nghe lớp - HS nói nhóm cho nghe học em - 2,3 HS nói trước lớp - GV nhận xét, đánh giá, tóm tắt nội - Lắng nghe 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ dung * Liên hệ, giáo dục + Khi ngồi học lớp em cần lưu ý + … giữ trật tự, hăng hái phát biểu ý điều gì? kiến xây dựng - GV nhận xét, nhắc nhở HS - Lắng nghe Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần ach, êch, ich - Yêu cầu HS tìm từ có vần ach, êch, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp ich đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 59: ang ăng âng I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ang, ăng, âng đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ang, ăng, âng (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ang, ăng, âng có học - Phát triển kĩ nói theo chủ điểm thiên nhiên (mặt trăng mặt trời) - Phát triển kĩ quan sát, nhận xtes chi tiết tranh cảnh vật thiên nhiên (ánh trăng, mặt trăng mặt trời) tranh hoạt động lồi vật (được nhân hóa) Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý thiên nhiên cảnh vật xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần ang, ăng, âng - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 128, 129 - Kiểm tra viết vần ach, êch, ich, sách, lịch - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ang, ăng, âng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh " Vầng trăng sáng lấp ló sau rặng tre." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ang, ăng, âng Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần ang, ăng, âng yêu cầu HS quan sát hình ang: a - ngờ - ang ăng: ă - ngờ - ăng âng: â- ngờ - âng - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần ang Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … vầng trăng sáng lấp ló sau rặng tre - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu " Vầng trăng sáng /lấp ló /sau rặng tre." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm ng đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm ng a, ă, â - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần ang, ăng, âng (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS phân tích vần ang + Vần ang có âm a đứng trước, âm ng đứng sau + Đang có vần ang muốn có vần ăng + Thay âm a âm ă, để nguyên âm phải làm nào? ng - Yêu cầu HS ghép vần ăng - HS ghép vần bảng cài vần ăng - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần âng, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ă âm â giữ nguyên âm ng - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ang rồi, làm để có + thêm âm s trước vần ang, dấu sắc tiếng sáng? âm a - GV đưa mơ hình tiếng sáng, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: Sờ - ang - sang - sắc - sáng (CN, nhóm, lớp) s sng sáng * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: làng, rạng, sáng, bằng, rặng, vẳng, hẫng, tầng, + Tiếng chứa vần ang? + Tiếng chứa vần ăng? + Tiếng chứa vần âng? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng sáng ta thêm chữ ghi âm s trước vần ang dấu sắc âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ang, ăng, âng - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ang (ăng, âng)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … làng, rạng, sáng + … bằng, rặng, vẳng + … hẫng, tầng, - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ang, ăng, âng bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS vừa hát vừa vận động * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh cá vàng, măng tre, nhà tầng đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ang, ăng, âng phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ cá vàng + Từ cá vàng có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng đạp, đọc trơn từ xe đạp - Thực tương tự với từ măng tre, nhà tầng - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ (phần trang 130) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ang, ăng, âng + Các vần ang, ăng, âng có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần ang, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a đưa bút viết tiếp chữ n Từ điểm dừng bút chữ n lia bút lên ĐK chút viết chữ g Ta vần ang + Viết vần ăng nào? + Viết vần âng nào? - GV viết mẫu vần âng, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần ang Có vần ang ta thêm dấu mũ cho chữ a Ta vần âng - Yêu cầu HS viết bảng vần ang, ăng, âng - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + cá vàng + tiếng vàng chứa vần ang + … tiếng vàng có âm v đứng trước, vần ang đứng sau, dấu huyền âm a Vờ - ang - vang - huyền - vàng Cá vàng (CN , nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS quan sát, trả lời + … giống có âm ng cuối, khác âm thứ a, ă, â - Quan sát, lắng nghe +… viết vần ang trước thêm nét cong nhỏ đầu chữ a +… viết vần ang trước thêm dấu mũ đầu chữ a - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ang, ăng, âng 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng măng, tầng - GV đưa tiếng măng, yêu cầu HS phân + Tiếng măng có âm m đứng trước, vần tích, đánh vần ăng đứng sau Mờ - ăng - măng + Khi viết tiếng măng ta viết nào? + Viết âm m trước, vần ăng sau - GV viết mẫu tiếng măng vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm m, từ điểm dừng bút chữ m lia bút lên ĐK viết vần ăng Ta chữ măng - GV đưa tiếng tầng, yêu cầu HS phân + Tiếng tầng có âm t đứng trước, vần tích, đánh vần âng đứng sau, dấu huyền âm â Tờ - âng - tâng - huyền - tầng + Khi viết tiếng tầng ta viết nào? + Viết âm t trước, vần âng sau, dấu huyền âm â - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng măng, tầng măng, tầng vần ang, ăng, âng - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc thơ:(10 phút) - GV đưa thơ + Có dịng thơ? + Tìm tiếng có chứa vần học ang (ăng, âng) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ang, dòng vần ăng, dòng âng, dòng măng tre, dòng nhà tầng - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … nắng, chang, chẳng, mang - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: nắng, chang, chẳng, 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mang - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu thơ (HD đọc dịng đầu đọc đầu bài) - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - Tổ chức cho HS thi đọc trước - 4-5 HS thi đọc trước lớp lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + Bài thơ nói nhân vật nào? + … mèo + Thời tiết hôm nào? + … nắng chang chang + Mèo học mang theo + … bút chì mẩu bánh mì gì? con * Liên hệ, giáo dục + Em hiểu trời nắng chang chang nào? + Theo em, mèo học trời nắng cần phải mang gì? - GDHS mang trang phục phù hợp với thời tiết để đảm bảo sức khỏe HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Mặt trăng mặt trời - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Tranh vẽ mặt trăng, tranh vẽ mặt trời? + Mặt trăng xuất nào? + Mặt trăng tròn vào ngày tháng? + Bầu trời ánh trăng nào? + Mặt trời xuất nào? + Em nhìn thấy mặt trời rõ nào? + Giữa trưa nắng em có nhìn thấy mặt trời khơng? - GV nhận xét, đánh giá, tóm tắt nội dung * Liên hệ, giáo dục - GDHS khơng nhìn mặt trời trưa nắng tránh ảnh hưởng mắt Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + ….rất nắng + …ô, mũ che nắng - Lắng nghe - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … tranh vẽ mặt trăng, tranh vẽ mặt trời + … vào buổi tối + … ngày tháng + … sáng, mát mẻ + … vào ngày khơng có mưa +… buổi sáng + … khơng, chói mắt - Lắng nghe + … vần ang, ăng, âng 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - u cầu HS tìm từ có vần ang, ăng, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp âng đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 60 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh, ach, êch, ich, ang, ăng, âng cách đọc tiếng , từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thơng qua viết câu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Quạ đàn bồ câu, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Thái độ: - Có ý thức giữ gìn phẩm giá khơng đánh lợi ích vật chất Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý thân phẩm giá II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh, ach, êch, ich, ang, ăng, âng - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học tuần Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi, nhắc lại vần học ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh, ach, êch, ich, ang, ăng, âng 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, - Lắng nghe ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng: - GV đưa tiếng, gọi HS đọc - Đọc trơn (CN, nhóm, lớp) Đẹp, xếp, kịp, cúp, rãnh, ghềnh, đình, - 3-5 HS thi đọc trơn trước lớp vách, chếch, đích, sáng, thẳng, - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV đưa thêm tiếng khác, gọi HS đọc * Đọc từ ngữ - GV đưa từ sách giáo khoa, gọi HS đọc: xinh đẹp, sách sẽ, kịp thời, thếp giấy, nhanh nhẹn, thẳng hàng, chênh chếch, thích thú, lời, giúp đỡ - Yêu cầu HS đọc trơn từ ngữ - Đọc trơn (CN, nhóm, lớp) phân tích số tiếng có vần học - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 3-5 HS thi đọc trơn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: nhanh - Lắng nghe nhẹn, thếp giấy * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + Đoạn văn có câu? + …5 câu + Tiếng có vần học tuần? - HS nối tiếp nêu: sáng, chẳng, tỉnh, thích - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS đọc (CN, nhóm, lớp) trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Lắng nghe - Gọi HS đọc nối tiếp câu - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn - HS đọc (CN, nhóm, lớp) Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá, bình chọn đạn đọc tốt * Tìm hiểu nội dung: - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Hà dậy sớm làm gì? + chờ gà gáy ị ó o + Một hơm tỉnh giấc, Hà nghe thấy gì? + … nghe gà cục ta cục tác + Vì gà Hà chẳng gáy? + … gà mái - Tóm tắt nội dung đoạn đọc - HS lắng nghe * Liên hệ, giáo dục + Nhà em có ni gà khơng? - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Gà gáy ị ó o? + … gà trống 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Gà kêu cục ta cục tác? +… gà mái + Ni gà có lợi ích gì? + … cho thịt ăn, cho trứng - GD HS biết chăm sóc vật ni - Lắng nghe gia đình HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu - 1-2 HS nêu: viết dòng Em vẽ vầng cầu viết trăng sáng - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh - 2-3 HS đọc vần tiếng vầng, trăng, sáng + Trong câu viết chữ ghi âm + … chữ E từ Em viết hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ E - HS quan sát, lắng nghe - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý vần nét - HS viết nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Quạ bồ câu - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "vào chuồng bồ câu." + Quạ bôi trắng lông để làm gì? + Vì quạ làm vậy? Đoạn Tiếp đến "cho vào chuồng." + Vì đàn bồ câu cho quạ vào chuồng? Đoạn 3: Tiếp đến "đuổi đi." + Khi phát quạ, đàn bồ câu làm gì? Đoạn 4: Cịn lại + Vì họ nhà quạ đuổi đi? * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + … để vào chuồng bồ câu + thấy bồ câu ni ăn đầy đủ + … tưởng bồ câu + … đuổi + ….sợ hãi trắng tốt 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Quạ bơi trắng lơng để luận vào chuồng bồ câu + Tranh 2: Bồ câu cho quạ vào chuồng tưởng quạ bồ câu + Tranh 3: Khi phát quạ bồ câu, đàn bồ câu đuổi quạ + Tranh 4: Đàn quạ đuổi quạ thấy quạ không giống quạ khác - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tranh trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Em thấy quạ vật nào? + … tham lam, dối trá - GDHS khơng tham lam vật chất mà - Lắng nghe đánh phẩm giá Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe, chuẩn bị sau lỗi -HẾT TUẦN 12 - 27 ... dấu sắc tiếng cánh? âm a - GV đưa mơ hình tiếng cánh, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: Cờ - anh canh - sắc - cánh (CN, nhóm, lớp) c anh cánh * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng. .. giúp + Tiếng chứa vần ep? + Tiếng chứa vần êp? + Tiếng chứa vần ip? + Tiếng chứa vần up? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng. .. chỉnh, thịnh + Tiếng chứa vần anh? + Tiếng chứa vần ênh? + Tiếng chứa vần inh? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng cánh ta thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 12_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 12_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương