0

Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 11_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

27 233 11
  • Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 11_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2020, 19:35

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN 11 BÀI 51: et êt it I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm et, êt it đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần et, êt it (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần et, êt it có học - Phát triển kĩ nói thời tiết (nóng, lạnh) thể qua trang phục cảnh sắc thiên nhiên - Rèn luyện tự tin phải trình bày (nói, hát, ) trước đám đơng - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết lồi lơng vũ nhỏ, gần gũi với người vịt, vẹt, én, …hay nhận biết cảnh sắc mùa xuân với tín hiệu sinh học từ lồi đặc trưng cho mùa (cây đào) suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm bạn bè thơng qua hình ảnh lồi chim ríu rít bên Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, yêu bạn bè II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần et, êt,it - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 112 - Gọi HS kể lại câu chuyện Bài học thỏ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : et, êt, it Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV giới thiệu nội dung tranh, giới thiệu chim vẹt vừa chỉ, vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Đơi vẹt ríu rít không hết chuyện." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: et, êt, it Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần et, êt, it - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần et - Gọi HS phân tích vần et + Đang có vần et muốn có vần êt phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần êt - GV quan sát, nhắc nhở Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc từ ngữ, đoạn - 1-2 HS lên bảng kể - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … chim đậu cành - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Đơi vẹt /ríu rít /khơng hết chuyện." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm t đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm t e, ê, i - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần et, êt, it (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần et có âm e đứng trước, âm t đứng sau + Thay âm e âm ê, để nguyên âm t - HS ghép vần bảng cài vần êt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS ghép vần it, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ê âm i giữ nguyên âm t - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần et rồi, làm để có + thêm âm v trước vần et, dấu nặng tiếng vẹt? âm e - GV đưa mơ hình tiếng vẹt, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: vờ - et- vet nặng - vẹt (CN, nhóm, lớp) v et vẹt * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: két, sét, vẹt, dệt, nết, tết, lít, mít, vịt + Tiếng chứa vần et? + Tiếng chứa vần êt? + Tiếng chứa vần it? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng vẹt ta thêm chữ ghi âm v trước vần et dấu nặng âm e Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần et, êt, it - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … két, sét, vẹt + … dệt, nết, tết + … lít, mít, vịt - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần et, êt, it bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần et (êt, it)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh vẹt, bồ kết, mít đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần et, êt, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ it phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 2, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + vẹt - GV đưa từ vẹt + Từ vẹt có tiếng chứa vần + tiếng vẹt chứa vần et học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng vẹt có âm v đứng trước, vần tiếng vẹt, đọc trơn từ vẹt et đứng sau, dấu nặng âm e Vờ et - vet - nặng - vẹt Con vẹt (CN , - Thực tương tự với từ bồ nhóm, lớp) kết, mít - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 114) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần et, êt, it - HS quan sát, trả lời + Các vần et, êt, it có giống khác + … giống có âm t cuối, khác nhau? âm thứ e, ê, i - GV viết mẫu vần et, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ e, từ điểm dừng bút chữ e đưa bút viết tiếp chữ t Ta vần et + Viết vần êt nào? +… viết vần et trước thêm dấu mũ đầu chữ e - GV viết mẫu vần it, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết chữ i Từ điểm dừng bút chữ i viết tiếp - Quan sát, lắng nghe chữ t Ta vần it - Yêu cầu HS viết bảng vần et, êt, - HS viết bảng vần et, êt, it it - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng kết, mít - GV đưa tiếng kết, yêu cầu HS phân + Tiếng kết có âm k đứng trước, vần êt tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm ê Ca - êt kết - sắc - kết + Khi viết tiếng kết ta viết nào? + Viết âm k trước, vần êt sau, dấu sắc - GV viết mẫu tiếng kết, vừa viết vừa âm ê mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm k, từ điểm dừng bút chữ k https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đưa bút viết tiếp vần êt, đánh dấu sắc âm ê Ta chữ kết - GV đưa tiếng mít, yêu cầu HS phân + Tiếng mit có âm m đứng trước, vần it tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm i Mờ - it mit - sắc - mít + Khi viết tiếng mít ta viết nào? + Viết âm m trước, vần it sau, dấu sắc âm i - Yêu cầu HS viết bảng tiếng kết, - HS viết bảng tiếng kết, mit mít vần et, êt, it - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 32 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ t phải nối liền chữ e, ê, i - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học et (êt, it) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần et, dòng vần êt, dòng it, dòng bồ kết, dòng mít - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … Tết, rét, chít, rít - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: Tết, rét, chít, rít - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Thời tiết gân Tết nào? + … rét đậm + Mấy đào miêu tả + … vài nụ tròn đỏ thắm nở nào? + Khi trời ấm, điều xảy ra? +… đàn én nhỏ lại tíu rít bay về, náo nức chào năm HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Thời tiết - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Bạn Nam + Trang phục bạn nào? + … hình bạn mặc quần đùi, áo cộc Hình 2, bạn mặc quần dài, áo khoác, đội mũ len, giày, găng tay, quàng khăn.' + Trang phục bạn cho thấy thời + Hình 1: Thời tiết mùa hè, nóng tiết nào? + Hình 2: thời tiết mùa đơng, trời rét - GV chia nhóm, yêu cầu HS nói - HS nói nhóm thời tiết nóng lạnh - 2,3 HS nói trước lớp - Nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Trời ấm, hoa đào nở, chim én bay về, …như vậy,, không người mà động vật, thực vật thay đổi để - Lắng nghe phù hợp với thời tiết Để giữ gìn sức khỏe, em phải mang trang phục phù hợp với thời tiết Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần et, êt, it - u cầu HS tìm từ có vần et, êt, it đặt - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 52: ut ưt I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ut, ưt đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ut, ưt (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ut, ưt có học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh hoạt động người (một trận bóng đá) suy đốn nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tinh thần đồng đội thể thao thông qua đoạn văn đọc hình ảnh bài, ứng dụng tinh thần hoạt độngnhóm hay hoạt động tập thể Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thương người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ut, ưt - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: cầu thủ, chân sút, đội nhà, sân nhà, khán giả nhà, đội bạn, Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 114, 115 - Kiểm tra viết vần et, êt, it, bồ kết, mít - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ut, ưt Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Cầu thủ số thu hút khán giả cú sút dứt điểm." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ut, ưt Chỉ vào vần tô màu đỏ Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc -2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bạn chơi đá bóng - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Cầu thủ số /thu hút khán giả /bằng cú sút dứt điểm." - HS quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *Đọc vần ut: - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ut, yêu cầu HS quan sát hình "u - t -ut - ut." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép vần ut, nêu cách ghép - GV quan sát, nhận xét * Đọc vần ưt - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ưt, yêu cầu HS quan sát hình "ư - t -ưt - ưt." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép vần ưt, nêu cách ghép - GV quan sát, nhận xét *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ut rồi, làm để có tiếng sút? - GV đưa mơ hình tiếng túi, u vầu HS đánh vần, đọc trơn s ut sút - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu * Đọc tiếng SGK chứa vần ut - GV đưa tiếng SGK chứa vần ut: bụt, hụt, lụt, sụt + Các tiếng có điểm giống nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Đọc tiếng SGK chứa vần ưt - HS quan sát, lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: Vần ut có âm u đứng trước, âm t đứng sau - HS quan sát, lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: Vần ưt có âm đứng trước, âm t đứng sau - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm t đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm t u, - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) + thêm âm s trước vần ut dấu sắc âm u - HS đánh vần, đọc trơn: Sờ - ut - sut sắc - sút sút (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS đọc trước lớp - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … chứa vần ut - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa tiếng SGK - HS quan sát, trả lời câu hỏi chứa vần ưt: dứt, mứt, nứt, sứt + Các tiếng có điểm giống + … chứa vần ưt nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Đọc lại tiếng SGK - HS đọc trơn lại tiếng chưa vần ưi, ui SGK (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng sút ta thêm chữ ghi âm s trước vần ut dấu sắc âm u Hãy vận dụng cách để tạo tiếng khác có vần ut, ưt - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần ut, ưt cho bạn bên cạnh nghe bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép + Trong tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi tiếng có vần ut (ưt)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh bút chì, mứt dừa, nứt nẻ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ut, ưt, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + bút chì - GV đưa từ bút chì + Từ bút chì tiếng chứa vần + tiếng bút chứa vần ut học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng bút có âm b đứng trước, vần tiếng bút, đọc trơn từ bút chì ut đứng sau, dấu sắc âm u Bờ -ut - Thực tương tự với từ mứt bút - sắc - bút Bút Bút chì (CN , nhóm, dừa, nứt nẻ lớp) - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc trơn lại từ (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (phần trang 94) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ut, ưt + Các vần ut, ưt có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần ut, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết chữ u, từ điểm dừng bút chữ u viết nét nối tiếp chữ t Ta vần ut + Có vần ut rồi, muốn có vần ưt ta làm nào? - GV viết mẫu vần ưt, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết vần ut Khi có vần ut lia bút lên, đánh dấu râu cho chữ u ta vần ưt - Yêu cầu HS viết bảng vần ut, ưt - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng bút, mứt - GV đưa tiếng bút, yêu cầu HS phân tích, đánh vần + Khi viết tiếng bút ta viết nào? - GV viết mẫu tiếng bút, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm b, từ điểm dừng bút chữ b đưa nét nối viết tiếp vần ut Từ điểm dừng bút chữ t, lia bút lên đầu chữ u đánh dấu sắc Ta chữ bút - GV đưa tiếng mứt, yêu cầu HS phân tích, đánh vần + Khi viết tiếng mứt ta viết nào? - GV viết mẫu tiếng mứt, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK chút, viết âm m, từ điểm dừng bút chữ m đưa nét nối viết tiếp vần ưt Từ điểm dừng bút chữ t, lia bút lên đầu chữ đánh dấu sắc Ta chữ mứt - HS quan sát, trả lời + … giống có âm t cuối, khác âm thứ u, - Quan sát, lắng nghe + muốn có vần ưt ta viết thêm nét râu cho chữ u - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ut, ưt - HS quan sát, nhận xét viết bạn + Tiếng bút có âm b đứng trước, vần ut đứng sau, dấu sắc âm u Bờ - ut but - sắc - bút + Viết âm b trước, vần ut sau, dấu sắc âm u - Quan sát, lắng nghe + Tiếng mứt có âm m đứng trước, vần ưt đứng sau, dấu sắc âm Mờ - ưt - mứt - sắc - mứt + Viết âm m trước, vần ưt sau, dấu sắc âm - Quan sát, lắng nghe 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS nhận biết đọc vầm ap, ăp, âp đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ap, ăp, âp (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ap, ăp, âp có học - Phát triển kĩ nói đồ vật quen thuộc, mieu tả chúng nói cơng dụng chúng Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình thơng qua hình ảnh mẹ đưa học Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu lớp học gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần ap, ăp, âp - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 116, 117 - Kiểm tra viết vần ut, ưt, bút chì, mứt dừa - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ap, ăp, âp Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Mẹ đạp xe đưa Hà đến lớp Khắp phố Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … mẹ đưa Hà học xe đạp - HS lắng nghe 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tấp lập." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ap, ăp, âp Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần ap, ăp, âp yêu cầu HS quan sát hình ap: a - pờ - ap ăp: ă - pờ - ăp âp: â- pờ - âp - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần ap - Gọi HS phân tích vần ap + Đang có vần ap muốn có vần ăp phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ăp - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần âp, nêu cách ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ap rồi, làm để có tiếng đạp? - GV đưa mơ hình tiếng đạp, u vầu HS đánh vần, đọc trơn đ ap - HS đọc theo cụm từ, câu "Mẹ đạp xe đưa Hà đến lớp Khắp phố tấp lập." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm p đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm p a, ă, â - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần ap, ăp, âp (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần ap có âm a đứng trước, âm p đứng sau + Thay âm a âm ă, để nguyên âm p - HS ghép vần bảng cài vần ăp - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay âm ă âm â giữ nguyên âm p - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) + thêm âm đ trước ap, dấu nặng âm a - HS đánh vần, đọc trơn: đờ - ap- đap nặng - đạp (CN, nhóm, lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đạp * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: rạp, sạp, tháp, bắp, cặp, gặp, đập, mập, nấp + Tiếng chứa vần ap? + Tiếng chứa vần ăp? + Tiếng chứa vần âp? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng đạp ta thêm chữ ghi âm đ trước vần ap dấu nặng âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ap, ăp, âp - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ap (ăp, âp)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh xe đạp, ặp da, cá mập đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ap, ăp, âp phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ xe đạp + Từ xe đạp có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng đạp, đọc trơn từ xe đạp - Thực tương tự với từ bãi cát, bật lửa - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … rạp, sạp, tháp + … bắp, cặp, gặp + … đập, mập, nấp - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ap, ăp, âp bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + xe đạp + tiếng đạp chứa vần ap + … tiếng đạp có âm đ đứng trước, vần ap đứng sau, dấu nặng âm a Đờ ap - đap - nặng - đạp Xe đạp (CN , nhóm, lớp) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 118) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ap, ăp, âp - HS quan sát, trả lời + Các vần ap, ăp, âp có giống + … giống có âm p cuối, khác khác nhau? âm thứ a, ă, â - GV viết mẫu vần ap, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a đưa bút viết tiếp chữ p Ta vần ap + Viết vần ăp nào? +… viết vần ap trước thêm nét cong nhỏ đầu chữ a + Viết vần âp nào? +… viết vần ap trước thêm dấu mũ đầu chữ a - GV viết mẫu vần âp, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần ap Có vần ap ta thêm dấu mũ cho - Quan sát, lắng nghe chữ a Ta vần âp - Yêu cầu HS viết bảng vần ap, - HS viết bảng vần ap, ăp, âp ăp, âp - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng cặp, mập - GV đưa tiếng mập, yêu cầu HS phân + Tiếng mập có âm m đứng trước, vần tích, đánh vần âp đứng sau, dấu nặng âm â Mờ âp - mâp - nặng - mập + Khi viết tiếng mập ta viết nào? + Viết âm m trước, vần âp sau, dấu - GV viết mẫu tiếng mập vừa viết vừa nặng âm â mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm m, từ điểm dừng bút chữ m lia bút lên ĐK viết vần âp, đánh dấu nặng âm â Ta chữ mập - GV đưa tiếng cặp, yêu cầu HS phân + Tiếng cặp có âm c đứng trước, vần ăp tích, đánh vần đứng sau, dấu nặng âm ă Cờ - ăp căp - nặng - cặp + Khi viết tiếng cặp ta viết nào? + Viết âm c trước, vần ăp sau, dấu nặng âm ă - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng mập, cặp mập, cặp vần ap, ăp, âp - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ p phải nối liền chữ a, ă, â - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học ap (ăp, âp) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Khi ngủ, "tơi" nào? + Thức dậy, "tơi" làm gì? + Bạn làm có "tơi"? + "Tơi" ai? * Liên hệ, giáo dục + Nhà bạn có ti vi? + Em thường xem chương trình ti vi? + Em thường xem vào thời gian nào? Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ap, dòng vần ăp, dòng âp, dòng cặp da, dòng cá mập - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … khắp, hấp, ắp, áp - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: khắp, hấp, ắp, áp - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + … nằm im, mặt đen thẫm + … đưa bạn chu du khắp nơi, khám phá giới + … xem phim, nghe nhạc + … ti vi - HS nối tiếp trả lời 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GDHS xem chương trình dành - Lắng nghe cho thiếu nhi, không nên xem nhiều ngồi xem cần giữ khoảng cách vừa đủ tránh ảnh hưởng đến mắt HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Đồ vật quen thuộc - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … cặp sách, ô, mũ vải, mũ bảo hiểm + Mỗi đồ vật có tác dụng gì? - HS nối tiếp nói: Cặp đẻ đựng sách học; Ơ để che nắng, mưa; mũ vải đẻ che nắng; Mũ bảo hiểm để che nắng, mưa đảm bảo an toàn xe máy + Khi học, em cần mang theo - HS nối tiếp nói đồ vật gì? Tác dụng nó? - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV nhận xét, đánh giá, tóm tắt nội dung * Liên hệ, giáo dục + Đồ vật quen thuộc xung quanh em có nhiều lợi ích, sử dụng đồ vật +… giữ gìn cẩn thận em cần lưu ý điều gì? - Lắng nghe - Nhận xét, giáo dục HS biết giữ gìn bảo vệ đồ vật xung quanh em Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần ap, ăp, âp - u cầu HS tìm từ có vần ap, ăp, âp - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 54: op ôp ơp I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm op, ôp, ơp đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần op, ôp, ơp (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần op, ôp, ơp có học 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết số loài vật sống ao hồ tượng thời tiết - Phát triển kĩ nhận biết nói ao hồ Thái độ: - Hiểu biết giới xung quanh có ứng xử phù hợp Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần op, ôp, ơp - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ này: lộp độp, tụ họp, đớp Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 118, 119 - Kiểm tra viết vần ap, ăp, âp, cặp da, cá mập - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần op, ôp, ơp Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Mưa rào lộp độp, ếch nhái tụ họp thi hát, cá cờ há miệng đớp mưa." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: op, ôp, ơp Chỉ vào vần tô màu đỏ Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … trời mưa, nhiều ếch - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Mưa rào lộp độp/, ếch nhái tụ họp /thi hát, cá cờ /há miệng /đớp mưa." - HS quan sát 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần op, ôp, ơp yêu cầu HS quan sát hình op: o - pờ - op ơp: - pờ - ôp ơp: ơ- pờ - ơp - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần op - Gọi HS phân tích vần op + Đang có vần op muốn có vần ơp phải làm nào? - u cầu HS ghép vần ôp - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ơp, nêu cách ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần op rồi, làm để có tiếng họp? - GV đưa mơ hình tiếng họp, u vầu HS đánh vần, đọc trơn h op họp * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: cọp, góp, họp, hộp, tốp, xốp, hợp, lớp, lợp - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm p đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm p o, ô, - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần op, ôp, ơp (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần op có âm o đứng trước, âm p đứng sau + Thay âm o âm ô, để nguyên âm p - HS ghép vần bảng cài vần ôp - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay âm ô âm giữ nguyên âm p - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) + thêm âm h trước op, dấu nặng âm o - HS đánh vần, đọc trơn: hờ - op- hop nặng - họp (CN, nhóm, lớp) - Quan sát, trả lời câu hỏi; 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tiếng chứa vần op? + … cọp, góp, họp + Tiếng chứa vần ôp? + … hộp, tốp, xốp + Tiếng chứa vần ơp? + ….hợp, lớp, lợp - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng họp ta thêm chữ ghi âm h trước vần op dấu nặng âm o Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần op, ơp, ơp - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần op, ơp, ơp cho bạn bên cạnh nghe bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép + Trong tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi tiếng có vần op (ôp, ơp)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh cọp, lốp xe, tia chớp đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần op, ơp, ơp phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + hổ - GV giải thích hổ cịn gọi cọp Đưa từ cọp + Từ cọp có tiếng chứa vần học, vần nào? + tiếng cọp chứa vần op - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng cọp, đọc trơn từ cọp + … tiếng cọp có âm c đứng trước, vần - Thực tương tự với từ bãi op đứng sau, dấu nặng âm o Cờ cát, bật lửa op - cop - nặng - cọp Con cọp (CN , nhóm, lớp) - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 120) 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần op, ôp, ơp + Các vần op, ơp, ơp có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần op, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ o, từ điểm dừng bút chữ o viết nét xoắn nhỏ nối tiếp chữ p Ta vần op + Viết vần ôp nào? + Viết vần ơp nào? - GV viết mẫu vần ôp, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần op Có vần op ta thêm dấu mũ cho chữ o Ta vần ôp - Yêu cầu HS viết bảng vần op,ôp, ơp - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng lốp, chớp - GV đưa tiếng lốp, yêu cầu HS phân tích, đánh vần + Khi viết tiếng lốp ta viết nào? - GV viết mẫu tiếng lốp vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm l, từ điểm dừng bút chữ l lia bút lên ĐK viết vần ôp, đánh dấu sắc âm ô Ta chữ lốp - GV đưa tiếng chớp, yêu cầu HS phân tích, đánh vần - HS quan sát, trả lời + … giống có âm p cuối, khác âm thứ o, ô, - Quan sát, lắng nghe +… viết vần op trước thêm dấu mũ đầu chữ o +… viết vần op trước thêm nét râu nhỏ đầu chữ o - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần op, ôp, ơp - HS quan sát, nhận xét viết bạn + Tiếng lốp có âm l đứng trước, vần ôp đứng sau, dấu sắc âm ô Lờ - ôp lốp - sắc - lốp + Viết âm l trước, vần ôp sau, dấu sắc âm ô - Quan sát, lắng nghe + Tiếng chớp có âm ch đứng trước, vần ơp đứng sau, dấu sắc âm Chờ ơp - chớp- sắc - chớp + Khi viết tiếng chớp ta viết nào? + Viết âm ch trước, vần ơp sau, dấu sắc âm - Yêu cầu HS viết bảng tiếng lốp, - HS viết bảng tiếng lốp, chớp chớp vần op, ôp, ơp - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ p phải nối liền chữ o, ô, - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học op (ơp, ơp) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Trong mưa, họ nhà nhái làm gì? + Mặt ao nào? + Đàn cá cờ làm gì? HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Ao hồ - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ ao? Tranh vẽ hồ? + Em thấy ao hồ đâu? + Ao hồ có giống khác nhau? - 1-2 HS nêu: viết dòng vần op, dịng vần ơp, dịng ơp, dịng lốp xe, dòng tia chớp - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … lộp độp, họp, ọp, lóp ngóp, đớp - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: lộp độp, họp, ọp, lóp ngóp, đớp - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + … tụ họp thi hát đón mưa + … ran ran ca ì ọp + … lóp ngóp bơi đến, lại ngoi lên đớp mưa - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … cảnh ao, hồ + tranh vẽ ao, tranh vẽ hồ + … ao thường có làng quê, hồ có vùng trung du + … ao hồ có nước, có nhiều 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lồi vật sống nước cá, ếch, nhái, … ao nhỏ hồ - Yêu cầu HS nói điều em biết - HS nói nhóm ao (hồ) cho bạn nghe - 2,3 HS nói trước lớp - GV nhận xét, đánh giá, tóm tắt nội - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá dung * Liên hệ, giáo dục + Em có nên tắm ao (hồ) khơng? Vì sao? - HS nối tiếp trả lời + Em làm để giữ vệ sinh mơi trường nước ao, hồ? - Nhận xét, giáo dục HS không nên - Lắng nghe chơi gần cạnh ao hồ, không tắm ao hồ để tránh tai nạn đuối nước không vứt rác xuống ao, hồ Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần op, ơp, ơp - u cầu HS tìm từ có vần op, ơp, ơp - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 55 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp cách đọc tiếng , từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thơng qua viết câu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Mật ong gấu con, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Thái độ: - Cảm nhận tình cảm, quan tâm chia sẻ người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ này: mưa rào mùa hạ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng: - GV đưa tiếng, gọi HS đọc Nét, tết, thịt, sút, mứt, tháp, sắp, lấp, chóp, lốp, lớp - GV đưa thêm tiếng khác, gọi HS đọc * Đọc từ ngữ - GV đưa từ sách giáo khoa, gọi HS đọc: nét chữ, nết na, gặp gỡ, tấp nập, xe đạp, hồi hộp, gom góp, chút ít, mứt sen, tia chớp - u cầu HS đọc trơn từ ngữ phân tích số tiếng có vần học - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: nết na, tấp nập, hồi hộp * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu? + Tiếng có vần học tuần? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp câu Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi, nhắc lại vần học et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp - Lắng nghe - Đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc trơn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - Đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc trơn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - Lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …6 câu - HS nối tiếp nêu: sập, rạp, lộp độp, ắp - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn - HS đọc (CN, nhóm, lớp) Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá, bình chọn đạn đọc tốt * Tìm hiểu nội dung: - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Trời mưa miêu tả nào? + trời xám xịt, mưa sầm sập trút + Tiếng sấm sét nào? + … ì ầm xa xa + Khi mưa dứt, mặt trời nào? + …mặt trời ló khỏi chân mây + Sau mưa, vạn vật nào? + … vạn vật thức dậy, đầy ắp sắc - Tóm tắt nội dung đoạn đọc màu - HS lắng nghe HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang nêu - 1-2 HS nêu: viết dòng Gần hồ có yêu cầu viết tháp cao vút - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh - 2-3 HS đọc vần tiếng ngọn, tháp + Trong câu viết chữ ghi âm + … chữ G từ Gần viết hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ G - HS quan sát, lắng nghe - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý vần nét - HS viết nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Mật ong gấu - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "chia cho bạn ăn nhé." + Gấu mẹ chuẩn bị cho gấu chơi? + Gấu mẹ dặn gấu điều gì? Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + … lọ mật ong + … nhớ chia cho bạn ăn 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đoạn Tiếp đến "dấu lọ mật ong đi." + Vì gấu dấu lọ mật ong đi? + … tiếc phải chia cho bạn Đoạn 3: Tiếp đến "thẹn đỏ mặt." + Khi thấy gấu không mang theo đồ + … bạn an ủi: "Không đâu, ăn, bạn nói gì? bọn tớ chia thức ăn cho cậu." + Vì gấu thẹn đỏ mặt? + nghĩ đến việc giấu lọ mật Đoạn 4: Tiếp đến "rất nhiều nấm." + Vì thức ăn bị rơi mất? + … sơ ý + Đồ ăn bị rơi mất, bạn làm gì? + ….các bạn kiếm thức ăn Đoạn 5: Còn lại + Nhớ lọ mật ong, gấu làm + ….chạy đến chỗ giấu lọ mật ong đem gì? chia cho bạn + Chia mật ong cho bạn, gấu + … từ khơng gấu nghĩ gì? ích kỉ * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Gấu mẹ chuẩn bị cho gấu luận lọ mật ong trước chơi dặn nhớ chia cho bạn ăn + Tranh 2: Gấu nghĩ chia cho bạn tiếc nên đem giấu lọ mật ong + Tranh 3: Đồ ăn bị mất, bạn chia tìm thức ăn + Tranh 4: Gấu chia mật ong cho bạn - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tranh trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Câu chuyện muốn nói với em điều gì? + … khơng sống ích kỉ, phải biết chia sẻ với người xung quanh Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe, chuẩn bị sau lỗi -HẾT TUẦN 11 27 ... lít, mít, vịt + Tiếng chứa vần et? + Tiếng chứa vần êt? + Tiếng chứa vần it? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng vẹt ta thêm... xốp + Tiếng chứa vần ơp? + ….hợp, lớp, lợp - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng. .. đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần op rồi, làm để có tiếng họp? - GV đưa mơ hình tiếng họp, u vầu HS đánh vần, đọc trơn h op họp * Đọc tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 11_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 11_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương