0

Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 3_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

27 257 12
  • Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 3_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 09:27

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 11: I i K k I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /i/, /k/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /i/, /k/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /i/, /k/; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /i/, /k/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /i/, /k/ có học - Phát triển kĩ nói lời giới thiệu, làm quen - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm bạn bè học, chơi, trị chuyện Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /i/, /k/ - Nắm vững cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /i/, /k/; - Nắm vững nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Hiểu loài động vật giới thiệu Ki đà lồi bị sát, thường sống vùng rừng rậm gần sông, suối, khe lạch, đầm lầy, cù lao, khu rừng ẩm thấp miền nhiệt đới Phần lớn chúng làm tổ hốc cây, kẽ đá Chúng thường bắt chuột, bọ, ếch, nhái, cá làm thức ăn Kì đà leo trèo giỏi, đăch biệt leo đá, Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 32 - Gọi HS kể lại chuyện Đàn kiến ngoan ngoãn - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? + Bạn vẽ gì? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Nam vẽ kì đà." - GV giới thiệu kì đà - GV đọc cụm từ, Yêu cầuHS đọc theo - Gọi HS lên bảng tiếng có âm /i/, tiếng có âm /k/ - GV KL: Trong câu tiếng /kì/ chứa âm /i/ âm /k/ Âm /i/ âm /k/ in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm /i/, /k/ - Gắn thẻ chữ /I/ /i/, giới thiệu chữ /I/ in hoa chữ /i/ in thường - GV đọc mẫu /i/ - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ /K/ /k/, giới thiệu chữ /K/ in hoa chữ /k/ in thường - GV đọc mẫu /k/ - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm /k/ gắn lên bảng cài, lấy âm /i/ gắn bên phải cạnh âm /k/ + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng /ki/ Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng kể - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh , trả lời câu hỏi + Bạn Nam vẽ + kì đà - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu (Nam vẽ/ kì đà.) - -2 HS lên bảng âm /i/, /k/ - HS quan sát - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS thực hành + … tiếng /ki/ - Quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ k i ki - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /ki/ có âm Âm /k/ đứng trước, âm /i/ đứng sau cờ - i - ki - ki (CN nhóm - lớp) HS đánh vần: ca - i - ki - Yêu cầu HS thêm huyền + … /kì/ + Ta tiếng gì? - HS đọc: cờ - i - ki - huyền - kì (CN - Đưa mơ hình tiếng /kì/, u cầu HS nhóm - lớp) ca - I - ki - huyền - kì phân tích, đánh vần, đọc trơn k i kì - GV lưu ý luật tả: /k/ đọc "cờ" Âm "cờ" viết /k/ đứng trước âm /i/, /e/, /ê/, viết /c/ đứng trước âm cịn lại - u cầuHS đọc trơn /ki/, /kì/ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /i/, /k/ đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /kè, kẻ, kệ, kí, kỉ, kĩ/ Gọi HS đọc trơn + Những tiếng có điểm giống nhau? + Những tiếng chứa âm /i/ âm /k/? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm /i/ /k/ sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - Lắng nghe - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: /kỉ/, /ke/, /kẻ/, /kê/, /kể/,… - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc + … có âm /k/ + … /kí, kỉ, kĩ/ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bí đỏ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa từ /bí đỏ/ , yêu cầu HS phân + Tiếng bí gồm có âm, âm bờ đứng tích, đánh vần tiếng /bí/, đọc trơn trước âm I đứng sau, dấu sắc đầu từ /bí đỏ/ âm i bờ - i - bi - sắc - bí (CN- nhóm lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang lớp) 34 Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm /i/ - GV đưa mẫu chữ /i/, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /i/ gồm nét? nét + … gồm 3: N1- nét hất; N2- móc nào? ngược phải; N3- nét chấm (dấu chấm) + Chữ /i/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - N1: Đặt bút ĐK2, viết nét hất; tới ĐK dừng lại - N2: Từ điểm dừng bút N1, chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút ĐK - N3: Đặt dấu chấm đầu nét móc (khoảng ĐK ĐK 4) tạo thành chữ /i/ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết 2-3 lần chữ /i/ - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa - HS quan sát, lắng nghe lỗi - Quan sát * Viết chữ ghi âm /k/ - GV đưa mẫu chữ /k/, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /k/ gồm nét? nét + … gồm nét: N1- Nét khuyết trên; nào? N2- nét móc đầu có vịng xoắn nhỏ + Chữ /k/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - N1: Đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu nét khuyết chạm ĐK 6); dừng bút ĐK - N2: Từ điềm dừng bút N1, rê bút lên gần ĐK để viết tiếp nét móc hai đầu có vịng xoắn nhỏ khoảng giữa; dừng bút ĐK Chú ý: Đầu nét móc chạm ĐK - Yêu cầuHS viết bảng - HS viết 2-3 lần chữ /k/ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa - HS quan sát, lắng nghe lỗi * Viết chữ ghi từ /kì đà/ - GV đưa từ /kì đà/, gọi HS đọc - 2-3 HS đọc + kì đà/ gồm tiếng? +… tiếng ?kì/ /đà/ - GV đưa tiếng /kì/, yêu cầu HS phân - HS đánh vần, phân tích (CN, lớp) tích, đánh vần + … Tiếng /kì/ có âm Âm /k/ đứng trước, âm /i/ đứng sau, dấu huyền đầu âm /i/ + Khi viết ta viết âm trước, âm + … viết âm k trước âm i sau sau? - GV viết mẫu chữ /kì/, vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết chữ /k/; từ điểm dừng bút chữ /k/ nối tiếp viết chữ /i/, từ điểm dừng bút chữ /i/ lia bút lên ĐK viết dấu huyền đầu chữ /i/ ta chữ /kì/; - Viết chữ /đà/: Đặt bút ĐK viết chữ /đà/ cho chữ /đ/ cách chữ /i/ khoảng thân chữ /o/ - Lưu ý: chữ /a/ phải sát vào điểm dừng bút chữ /đ/ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết (tiếp): b Viết vở:(10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 11, nêu yêu cầu viết Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ /i/,1 dòng chữ /k/ viết dòng chữ /i/, dịng chữ /k/ dịng chữ /kì đà/ - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung - HS viết viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ /a/ phải sát điểm dừng bút chữ /đ/ dấu huyền đầu chữ /a/ không chạm vào chữ /a/ Chữ /đà/ cách chữ /kì/ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khoảng thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết - HS vận động HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa câu cần luyện đọc - Đọc thầm câu "Kì đà bị kẽ đá." + Tìm tiếng có âm /i/, tiếng có âm /k/ + … /kì/, /kẽ/ - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc + Tiếng kì có âm, âm k đứng trước, trơn /kì/, /kẽ/ âm I đứng sau, dấu huyền dầu âm i cờ - I- ki - huyền - kì (CN, lớp) - GV đọc mẫu "Kì đà bò kẽ đá." - Lắng nghe - Giọi HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Tìm hiểu nội dung tranh - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? +… kì đà + Con kì đà làm gì? +… bị kẽ đá + Em có biết kì đà - HS nói theo ý hiểu khơng? - GV giải thích cho HS biết thêm - Lắng nghe kì đà HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Giới thiệu - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: - Đưa tranh 1, hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn Nam bạn nam khác + Các bạn đâu? + … hành lang lớp học + Các bạn làm gì? + … nói chuyện làm quen với - Gọi HS tóm tắt nội dung tranh - 1-2 HS nói trước lớp - Đưa tranh 2, hỏi tương tự - HS quan sát,trả lời - Gọi HS tóm tắt nội dung tranh - 1-2 HS nói trước lớp - GV chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai - Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình dựa theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá VD: - Nam: Chào bạn Bạn tên gì? Bạn học lớp nào? - Hồng: Chào bạn Mình tên Hồng, học lớp 1A Cịn bạn… * Liên hệ, giáo dục - GV nêu câu hỏi gợi mở cho HS để HS nói tình cần nói lời Giới - HS nối tiếp trả lời câu hỏi: thiệu + Những ngày đầu đến trường, em +… chào bạn hỏi tên, lớp bạn chưa quen biết nhiều bạn, muốn làm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ quen với bạn, em nói nào? + Khi có người hỏi thông tin + … tên, lớp, trường, nơi ở, … mình, em giới thiệu nào? - GV: Cần giới thiệu thông tin cần thiết mà người làm quen muốn - Lắng nghe biết - GVKL, giáo dục HS thường xuyên chào hỏi làm quen người xung quanh em để tình cảm thêm gần gũi, thân mật gắn kết hơn… Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm /i/, /k/ - Yêu cầuHS tìm từ có âm /i/, /k/, đặt câu với từ ngữ vừa tìm - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Nhận xét học, khen ngợi, động - 2-3 HS đọc viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà - Lắng nghe -BÀI 12: H h L l I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /h/, /l/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /h/, /l/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /h/, /l/; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /h/, /l/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /h/, /l/ có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm cối - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình (qua tình u chăm sóc bà mẹ với bé), tình yêu cỏ, thiên nhiên Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngơn ngữ - Phẩm chất: u q gia đình, thiên nhiên xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /l/, /h/; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /h/, /l/; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Chú ý cách phát âm âm /l/, tránh lẫn với âm /n/ - Hiểu công dụng hẹ loại chữa ho cho bé (theo kinh nghiệm dân gian) - Con le le loài chim sống thành bầy nơi chúng ưa thích Mơi trường sống hồ nước ngọt, với nhiều thực vật, thức ăn chúng hạt loại thực vật khác - Cá hố: loài cá xương, sống biển thuộc họ cá Trichiuridae Cá thuộc loại cá dữ, lên tầng kiếm ăn vào ban ngày, trở lại tầng đáy ban đêm, ăn động vật tơm, cá mực Cá hố có giá trị dinh dưỡng cao nguyên liệu cho nhiều ăn ưa chuộng giới Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung2,4 trang 34, 35 - Viết chữ /i/, /k/, /kì đà/ - GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương HS Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Em thấy tranh? - GV giới thiệu le le, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Le le /bơi hồ." - GV đọc cụm từ, yêu cầuHS đọc theo + Những tiếng chứa âm /l/, tiếng chưa âm /h/? - GV KL: Trong câu tiếng /le/ chứa âm /l/ tiếng /hồ/ chưa âm /h/ Âm /l/ âm /h/ in màu đỏ; HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm /l/, /h/ - Gắn thẻ chữ /L/ /l/, giới thiệu chữ /L/ in hoa chữ /l/ in thường - GV đọc mẫu "lờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + … bơi hồ - HS đọc theo cụm từ, câu "Le le /bơi hồ." - -2 HS lên bảng âm /l/, /h/ - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Lưu ý HS phát âm: uốn cong lưỡi chạm vào ngạc sau bật cho - HS lắng nghe luồng tự - Gắn thẻ chữ /H/ /l/, giới thiệu chữ /H/ in hoa chữ /h/ in thường - Quan sát, lắng nghe - GV đọc mẫu "hờ" - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm /h/ gắn lên bảng cài, - HS thực hành lấy âm /ô/ gắn bên phải cạnh âm /h/ dấu huyền âm /ô/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /hồ/ - GV đưa mơ hình tiếng /hồ/ h hồ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /hồ/ có âm Âm /h/ đứng trước, âm /ô/ đứng sau, dấu huyền đầu âm /ô/ hờ - - hơ - huyền hồ (CN - nhóm - lớp) - Thực hành, nêu cách ghép - Yêu cầu HS ghép tiếng /le/ Nêu cách ghép - Đưa mơ hình tiếng /le/, u cầu HS phân + Tiếng /le/ có âm Âm /l/ đứng tích, đánh vần, đọc trơn trước, âm /e/ đứng sau lờ - e -le (CNnhóm - lớp) l e le - Đọc lại âm tiếng: /h/, /l/, /hồ/, /le/ - Đánh vần, đọc trơn (CN-nhóm - lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /l/, /h/ đọc cho bạn bên cạnh nghe - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, đọc cho bạn nghe VD: /hồ/, /hè/, /hổ/, /lê/, /lể/,… - 3-5 HS trình bày trước lớp Nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /hé, ho, hổ, li, lọ, lỡ/ + Những tiếng có âm đầu /h/? + Những tiếng có âm đầu /l/? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích c Đọc từ ngữ: - HS đọc + … hé, ho, hổ + … li, lọ, lỡ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm /h/ /l/ sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + … đỏ - GV đưa từ /lá đỏ/, yêu cầu HS phân + Tiếng gồm có âm, âm lờ đứng tích, đánh vần tiếng /lá/, đọc trơn từ trước âm a đứng sau, dấu sắc /lá đỏ/ đầu âm a lờ - a -la - sắc - (CNnhóm - lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 36 - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) Vận động HĐ3 Tơ viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ /h/ - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /h/ gồm nét? nét + … gồm nét: N1- nét khuyết; N2nào? nét móc hai đầu + Chữ /h/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy - Quan sát, lắng nghe trình viết: - N1: Đặt bút ĐK2, viết nét khuyết xuôi (đầu nét khuyết chạm ĐK 6); dừng bút ĐK - N2: Từ điểm dừng bút N1, rê bút lên gần ĐK để viết tiếp nét móc đầu (chạm ĐK 3); dừng bút ĐK - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết lần chữ /h/, lần chữ /l/ - GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi - GV đưa mẫu chữ /l/ - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /l/ gồm nét? nét + … kết hợp nét cơ: nét khuyết nào? xi nét móc ngược (phải) + Chữ /l/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy - Quan sát, lắng nghe trình viết: - Đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu nét khuyết chạm ĐK 6); đến gần ĐK viết tiếp nét móc ngược (phải); dừng bút ĐK - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết lần chữ /h/, lần chữ /l/ - GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ngày, lấy gỗ làm nhà, tạo bóng mát, làm cảnh, lọc khơng khí… Vì phải bảo vệ chăm sóc thường xun, khơng bẻ cành bứt lá, … Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm /h/, /l/ - u cầu HS tìm từ có âm /h/ /l/ - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp Đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 13: U u Ư I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /u/, /ư/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /u/, /ư/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /u/, /ư/; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /u/, /ư/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /u/, /ư/ có học - Phát triển kĩ nói lời giới thiệu (giới thiệu thân với chị đỏ sinh hoạt sao) - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm bạn bè người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /u/, /ư/; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /u/, /ư/; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Hiểu Sao nhi đồng hình thức tập hợp nhi đồng từ 6-8 tuổi (tương đương lơp đến lớp 3) để giáo dục nhi đồng theo Năm điều Bác Hồ dạy, hướng dẫn nhi đồng làm quen với phương thức sinh hoạt tập thể, phấn đấu trở thành đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Cách tổ chức sa: từ đến 10 em họp thành (trong không 15 em) Phụ trách sao: đội viên Đội TNTPHCM (thường anh chị lớp trên) 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 36, 37 - GV đọc cho HS viết bảng: /h/, /l/, /hồ/, /le le/ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết:(5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu nhận biết tranh "Đu đủ chín lừ." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo + Tiếng chứa âm /u/? + Tiếng chứa âm /ư/? - GV vào âm /u/ âm /ư/ tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm * Đọc âm /u/ - Gắn thẻ chữ U u lên bảng, giới thiệu chữ U in hoa chữ u in thường - GV đọc mẫu "u" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi * Đọc âm /ư/ - Gắn thẻ chữ Ư lên bảng, giới thiệu chữ Ư in hoa chữ in thường - GV đọc mẫu "ư" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu /đủ/, /lừ/ - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh Trả lời câu hỏi + bạn gái cầm miếng du đủ - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Đu đủ chín lừ." - HS lên bảng - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS lấy âm /u/ gắn lên bảng - Thực hành cài , lấy âm /đ/ gắn bên trái cạnh âm /u/ dấu hỏi, đặt đầu chữ /u/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /đủ/ - GV đưa mơ hình tiếng /đủ/ đ u đủ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép tiếng /lừ/, nêu cách ghép - GV đưa mô hình tiếng /lừ/ u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn l lừ - GV lưu ý HS phát âm âm /l/ - Yêu cầuHS đọc trơn /đủ/, /lừ/ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /u/, /ư/ đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /dù, đủ, hũ, cử, dự, lữ/ + Những tiếng có chưa âm /u/? + Những tiếng chứa âm /ư/? - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh vần c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm /u/ /ư/ sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? - GV đưa từ /bố/, yêu cầu HS phân tích, + Tiếng /đủ/ có âm Âm /đ/ đứng trước, âm /u/ đứng sau, dấu hỏi đặt đầu âm /u/ đờ - u - đu - hỏi - đủ - HS đọc CN - nhóm - lớp - 1-2 HS nêu cách ghép + Tiếng /lừ/ có âm Âm /l/ đứng trước, âm /ư/ đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm /ư/ lờ - - lư - huyền - lừ - HS đọc CN - nhóm - lớp - Lắng nghe - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe - 3-5 HS trình bày trước lớp - Nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc trước lớp + … / dù, đủ, hũ / + … / cử, dự, lữ / - HS đọc (CN- nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bố cho em bé tập + … Tiếng /bố/ gồm có âm, âm /b/ 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đánh vần, đọc trơn /bố/ đứng trước, âm /ô/ đứng sau, dấu sắc đặt chữ /ô/ bờ -ô-bô-sắc-bố - HS đọc(CN- nhóm - lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 38 lớp) Vận động HĐ3 Tơ viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ /u/, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /u/ gồm nét? nét + … gồm nét: N1- nét hất; N2: Móc nào? ngược phải; N3: Móc ngược phải + Chữ /u/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li - Cho HS quan sát chữ /ư/, hỏi: + Chữ /ư/ giống khác chữ /u/ + … giống N1,2,3 Khác chữ /ư/ có thêm điểm nào? nét râu - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết chữ /ư/: - N1: Đặt bút ĐK2, viết nét hất; - Quan sát, lắng nghe đến ĐK dừng lại - N2: Từ điểm dừng bút N1, chuyển hướng bút để viết nét móc ngược thứ - N3: Từ điểm cuối N2 (owe ĐK 2), rê bút lên tới ĐK chuyển hướng bút ngược lại viết tiếp nét móc ngược thứ Dừng bút ĐK Tư chữ /u/ - N4: Từ điểm dừng bút N3, lia bút lên phía ĐK chút (gần đầu N3) viết nét râu; Dừng bút chạm vào N3 Lưu ý: Nét râu không to nhỏ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết 2lần chữ /u/, lần chữ /ư/ - GV quan sát, nhận xét, uốn nắn, sửa - HS quan sát, nhận xét lỗi * Viết chữ ghi tiếng /dù/, /dữ/ - GV đưa tiếng /dù/, yêu cầu HS phân + … Tiếng /dù/ gồm âm Âm /d/ đứng tích, đánh vần trước, âm /u/ đứng sau, dấu huyền đặt đầu âm /u/ hờ - u - du - huyền - dù (Lớp) + Khi viết tiếng /dù/ ta viết âm + … âm /d/ trước, âm /u/ sau trước, âm sau? 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV viết mẫu chữ /dù/, vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết chữ /d/; từ điểm dừng bút chữ /d/ nối tiếp chữ /u/ Từ điểm dừng bút chữ /u/ lia bút lên đầu chữ /u/ viết dấu huyền Ta chữ /dù/ + Chữ /dữ/ giống khác chữ /dù/ + … giống : âm đầu /d/ điểm nào? + khác: Chữ /dù/ âm /u/ viết sau âm /d/, - GV viết mẫu chữ /dữ/, vừa viết vừa …… mơ tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS viết bảng /dù/, /dữ/, GV - HS viết bảng chữ /dù/, /dữ/ quan sát uốn nắn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ /ô/ phải sát điểm dừng bút chữ /h/ dấu hỏi đầu chữ /ô/ không chạm vào chữ /ô/ Chữ /dữ/ cách chữ /hổ/ khoảng thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm câu cần luyện đọc + Tìm tiếng có âm /ư/? - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn /dữ/ Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ /u/,1 dòng chữ /ư/ viết dòng chữ /u/, dòng chữ /ư/ , dòng chữ /dù/ dòng chữ /hổ dữ/ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Cá hổ cá dữ." + … /dữ/ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc mẫu "Cá hổ/ cá dữ." - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích, đánh - HS đọc (CN - nhóm - lớp) vần - Nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung tranh Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ gì? +… cá hổ + Cá hổ cá nào? +… cá - GV giới thiệu cá hổ: Cá hổ có tên - Lắng nghe khoa học Tigerfish, thực chất cá hổ tên gọi chung cho nhiều dòng cá khơng áp đích danh lồi cá Cá hổ có nguồn gốc từ Châu Phi loài cá bậc quốc gia Hiện chúng lan sang quốc gia Đơng Nam Á có mặt hơn 60 quốc gia toàn giới HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh có + … chị phụ trách bạn nhi ai? đồng + Những người đâu? + … sân trường + Họ làm gì? + … sinh hoạt - GV hướng dẫn HS nói hoạt động sinh hoạt trường TH - GV chia nhóm, đóng vai: HS đóng vai Nam, HS đóng vai chị đỏ Chị đỏ hỏi (VD: Em tên gì? E - HS nói nhóm tuổi?), Nam trả lời (tự giới thiệu - 2-3 nhóm thể trước lớp thân) - Lớp nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Chúng ta vừa học gì? + … âm /u/, /ư/ - Yêu cầu HS tìm từ có âm /u/, /ư/ - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp nói câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao tiếp nhà 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 14: Ch ch Kh kh I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /ch/, /kh/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /ch/, /kh/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /ch/, /kh/; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /ch/, /kh/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /ch/, /kh/ có học - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết số lồi vật ăn gần gũi, quen thuộc khỉ, cá, cá kho, chè kho, ….kĩ nhận biết suy đốn tranh minh họa - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm cá cảnh với mơi trường sống lợi ích chúng Thái độ: - Có tình cảm với lồi vật xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /ch/, /kh/; cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /ch/, /kh/; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ - Nắm lỗi chữ viết dễ mắc cách phát âm giống /ch/ /tr/ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động:(3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 38, 39 - Viết chữ /u/, /ư/, /hổ dữ/ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Hoạt động HS - 4-5 HS đọc trước lớp - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu nhận biết tranh " Mấy khỉ ăn chuối." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo + Tiếng chứa âm /ch/? + Tiếng chứa âm /kh/? - GV KL: Trong câu tiếng /chú, chuối/ chứa âm /ch/ tiếng /khỉ/ chứa âm /kh/ Âm /ch/ âm /kh/ in màu đỏ; HĐ2 Đọc: (20 phút) a Đọc âm: Đọc âm /ch/, /kh/ - Gắn thẻ chữ /Ch/ /ch/, giới chữ /Ch/ in hoa chữ /ch/ in thường - GV đọc mẫu "chờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm phân biết /ch/ với /tr/ - Gắn thẻ chữ /Kh/ /kh/, giới chữ /Kh/ in hoa chữ /kh/ in thường - GV đọc mẫu "khờ" - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu /chú/, /khỉ/ + Âm /ch/ gồm âm ghép lại? Âm đứng trước, âm đứng sau? - Yêu cầu HS ghép âm /ch/ gắn lên bảng cài, lấy âm /u/ gắn bên phải cạnh âm /ch/ dấu sắc đầu âm /u/ + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng /chú/ - HS quan sát tranh trả lời + khỉ ăn chuối - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu " Mấy khỉ /đang/ ăn chuối." - HS lên bảng tiếng có âm /ch/, tiếng có âm /kh/ - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát, lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + âm , âm /c/ đứng trước, âm /h/ đứng sau - Thực hành + … tiếng /chú/ ch u - Yêu cầuHS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /chú/ có âm Âm /ch/ đứng trước, âm /u/ đứng sau, dấu sắc đặt đầu âm /u/ chờ - u - chu - sắc - (CN - nhóm - lớp) 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Âm /kh/ giống khác âm /ch/ điểm + giống: có âm , âm /h/ đứng nào? sau + khác: âm /kh/ có âm /k/ đứng trước âm /ch/ có âm /c/ đứng trước - Yêu cầu HS ghép âm /kh/ gắn lên - Thực hành bảng cài, lấy âm /i/ gắn bên phải cạnh âm /kh/ dấu hỏi đầu âm /i/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /khỉ/ - GV đưa mơ hình tiếng /khỉ/ - u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc + Tiếng /khỉ/ có âm Âm /kh/ đứng trơn trước, âm /i/ đứng sau, dấu hỏi đặt đầu âm /i/ khờ - i - khi- hỏi - khỉ kh i (CN - nhóm - lớp) khỉ - Yêu cầu HS đọc trơn /chú khỉ/ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /ch/, /kh/ đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK, gọi HS đọc + Những tiếng có âm đầu /ch/? + Những tiếng có âm đầu /kh/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh - GV đưa từ tranh, HS phân tích, đánh vần tiếng có âm /ch/ /kh/ sau đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ /khơ/, u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn /khơ/ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe - 3-5 HS trình bày trước lớp, nêu cách ghép tiếng - Lớp phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - HS đọc trơn: /chê, chỉ, chợ, khế, kho, khô/ + … chê, chỉ, chợ + … khế, kho, khô/ - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng /chê, chỉ, chợ, khế, kho, khơ/ ( CN - nhóm - lớp) - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … khô + … Tiếng /khô/ gồm có âm, âm /kh/ đứng trước, âm /ơ/ đứng sau khờ -ơkhơ 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS đọc(CN- nhóm - lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung trang - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, 40 lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm /ch/, /kh/ - GV đưa mẫu chữ /ch/, hỏi: - HS quan sát, trả lời câu hỏi + Chữ /ch/ gồm âm? âm + … gồm âm, âm /c/ đứng trước, nào? âm/h/ đứng sau - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết chữ /ch/: Đặt bút ĐK2, viết chữ c, từ điểm - Quan sát, lắng nghe dừng bút chữ /c/ đưa bút viết tiếp chữ h dừng bút đường kẻ Ta chữ ch + Chữ /ch/ giống khác chữ /kh/ + … giống: có âm /h/ điểm nào? + khác: chữ /ch/ có âm /c/ đứng trước - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy Chữ /kh/ có âm /k/ đứng trước trình viết chữ /kh/: Đặt bút ĐK2, viết chữ k, từ điểm - Quan sát, lắng nghe dừng bút chữ /k/ đưa bút viết tiếp chữ h dừng bút đường kẻ Ta chữ kh - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết 2lần chữ /ch/, lần chữ /kh/ - Cho HS trình bày viết - GV lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét * Viết chữ ghi tiếng /chú/, /khỉ/ - GV đưa từ /chú khỉ/, yêu cầu HS - HS đánh vần, phân tích (CN, lớp) đánh vần, phân tích tiếng + … Tiếng /chú/ có âm Âm /ch/ đứng trước, âm /u/ đứng sau, dấu sắc đầu âm /u/ + Tiếng khỉ có âm, âm /kh/ đứng trước, âm i đứng sau, dấu hỏi đầu - GV viết mẫu chữ /chú/, vừa viết vừa âm i mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết chữ /ch/; từ điểm dừng bút chữ /ch/ nối tiếp chữ /u/ Từ - Quan sát, lắng nghe điểm dừng bút chữ /u/ lia bút lên đầu chữ /u/ viết dấu sắc Ta chữ /chú/ - GV viết mẫu chữ /khỉ/, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết tương tự chữ /chú/ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ /chú khỉ/ 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ /u/ phải sát điểm dừng bút chữ /h/ dấu sắc đầu chữ /u/ không chạm vào chữ /u/ Chữ /khỉ/ cách chữ /chú/ khoảng thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu: (10 phút) - GV đưa câu cần luyện đọc + Tìm tiếng có âm /ch/, /kh/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng /chị/, /kho/, /khế/ - GV đọc mẫu câu " Chị có cá kho khế." - Gọi HS đọc trơn câu, phân tích tiếng /chị/, /kho/, /khế/ - GV nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu nội dung tranh - GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời + Tranh vẽ ai? + Chị làm gì? + Trong nồi cá có nữa? - GV giới thiệu ăn "Cá kho khế" HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Cá cảnh - Đưa tranh , hỏi: Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ /ch/,1 dịng chữ /kh/ viết dòng chữ /ch/, dòng chữ /kh/ dòng chữ /chú khỉ/ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Chị có cá kho khế." + … /chị/, /kho/, /khế/ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: +… hai chị em +… gắp cá từ xoong đĩa + có khế - Lắng nghe - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Em thấy tranh có ai? + … bạn Nam + Nam làm gì? + … đứng cạnh bể cá cảnh ngắm nhìn cá cảnh + Theo em cá cảnh cá làm thức ăn có + cá cảnh nhỏ cá làm thức ăn khác nhau? có màu sắc sặc sỡ + Em có thích ni cá cảnh khơng? Vì + … sao? + Em biết loại cá cảnh nào? - HS kể + Ni cá cảnh có tác dụng gì? + … làm đẹp, diệt bọ gậy - YC HS dựa vào tranh, nói cá cảnh - HS nói nhóm - Gọi HS nói trước lớp - 2-3 HS thể trước lớp - GV lớp nhận xét, - Lớp nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm /ch/, /kh/ - u cầu HS tìm từ có âm /ch/, /kh/ nói câu với từ ngữ vừa tìm - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Lớp nhận xét, đánh giá - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - 2-3 HS đọc - Nhắc HS nhà học bài, thực hành - Lắng nghe giao tiếp nhà -BÀI 15 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc âm /i, k, l, h, u, ư, ch, kh/; cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có âm /i, k, l, h, u, ư, ch, kh/; - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thông qua viết cụm từ chứa số âm - chữ học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Con quạ thông minh, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Qua câu chuyện Thái độ: - Biết ứng xử tình giải tình có vấn đề hợp lý Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè, thầy cô người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm i, k, l, h, u, ư, ch, kh/; cấu tạo cách viết chữ i, k, l, h, u, ư, ch, kh/; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Những lỗi chữ viết dễ mắc không phân biệt ch/ tr - Lỗi phát âm lẫn lộn l/n Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi "Ai nhanh - Ai đúng" GV đưa số tiếng, Yêu cầu HS tiếng có âm / i, k, l, h, u, ư, ch, kh/, đọc phân tích tiếng - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - GV đưa bảng SGK, yêu cầu HS: + Ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng có ngang (theo mẫu) đọc tiếng tạo + Thêm dấu để tiếng - Gọi HS đọc tiếng thêm dấu - GV nhận xét, đánh giá * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: hề, chợ cá, che ô, khô, bờ hồ, cá dữ, hẹ.(trang 42 SGK) - Yêu cầu HS đọc trơn từ, phân tích số tiếng có âm đầu /ch/, /kh/, /l/, /h/, - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: * Đọc câu - GV đưa câu cần luyện đọc thứ nhất, hỏi: + Tiếng có chứa âm /ch/? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn /chị/, /cho/ - GV đọc mẫu câu - HS tham gia trò chơi - Lăng nghe - HS ghép đọc (CN- nhóm - lớp) e ê i u k ke h l ch kh - HS thêm dấu thanh, nối tiếp đọc - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Lăng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi "Chị cho bé cá cờ" + … chị, cho - Lắng nghe 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + Chị cho bé gì? +… cá cờ + Cá cờ loại cá nào? + loại cá cảnh có nhiều màu sắc màu cờ - GV đưa câu cần luyện đọc thứ hai, hỏi: - HS đọc thầm trả lời câu hỏi "Dì Kha cho Hà chợ" + Tiếng có chứa âm /kh/? + … /kha/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn /kha/ - GV đọc mẫu câu - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc trơn câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) + Dì Kha cho Hà đâu? + … chợ - Yêu cầu HS đọc lại câu - HS đọc (CN - nhóm - lớp) HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 14, - 1-2 HS nếu: nêu yêu cầu viết + Viết: dòng /cá kho khế/ - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý cách nối - HS viết chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Con quạ thông minh - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "dưới gốc cây" + Quạ thấy gốc cây? Đoạn 2: Tiếp đến "không thể tới được." + Quạ có uống nước bình khơng? Vì sao? Đoạn 3: Tiếp đến "vào bình" + Quạ nghĩ điều gì? Đoạn 4: Cịn lại + Cuối quạ có uống nước khơng? Vì sao? Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + thấy bình gốc + khơng Vì bình nước, mỏ khơng thể tới + … gắp viên sỏi bỏ vào bình để nước dâng lên + có Vì nước dâng lên đến miệng bình 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Con quạ khát nước, nhìn luận thấy gốc bình nước + Tranh 2: Nước bình q quạ khơng uống + Tranh 3: Nó gắp viên sỏi thả vào bình + Tranh 4:Nước bình dâng lên tận miệng lọ Quạ uống - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Em thấy quạ nào? + … thông minh, ứng xử tốt + Em học tập điều quạ? + … phải suy nghĩ để tìm cách xử lý - GV giáo dục HS gặp tình tình huống có vấn đề cần bình tĩnh, suy nghĩ - HS nối tiếp kể tìm cách giải - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 27 ... ghép tiếng - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /hé, ho, hổ, li, lọ, lỡ/ + Những tiếng. .. gọi HS đọc - 2-3 HS đọc + kì đà/ gồm tiếng? +… tiếng ?kì/ /đà/ - GV đưa tiếng /kì/, yêu cầu HS phân - HS đánh vần, phân tích (CN, lớp) tích, đánh vần + … Tiếng /kì/ có âm Âm /k/ đứng trước, âm... chữ /u/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /đủ/ - GV đưa mơ hình tiếng /đủ/ đ u đủ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép tiếng /lừ/, nêu cách ghép - GV đưa mơ hình tiếng /lừ/ u cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 3_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 3_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương