0

Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 2_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

26 226 10
  • Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 2_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 09:27

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 6: O o , I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /o/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /o/, hỏi - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /o/, dấu hỏi; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /o/, dấu hỏi Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /o/, hỏi có học - Phát triển kĩ nói lời chào hỏi - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật; suy đoán nội dung tranh minh họa: (chào mẹ mẹ đón lúc tan học chào ông, bà học về) Thái độ: - Cảm nhận tình cảm, mối quan hệ với người gia đình Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /o/, hỏi - Nắm vững cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /o/, dấu hỏi; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc nội dung 1trang 22 - 4-5 HS đọc trước lớp - GV đọc cho HS viết bảng: /b/, /bé/, /bà/ - HS viết bảng - GV nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + đàn bị gặm cỏ - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Đàn bò gặm cỏ." - HS lắng nghe - GV đọc cụm từ, Yêu cầuHS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu theo (Đàn bò/gặm cỏ.) + Những tiếng chứa âm /o/? - -2 HS lên bảng âm /o/ + Tiếng có hỏi? - 1-2 HS đọc - GV KL: Trong câu tiếng /bò/ - HS quan sát SGK tiếng /cỏ/ chứa âm /o/ Âm /o/ in màu đỏ; tiếng /cỏ/ có hỏi HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm /o/ - Gắn thẻ chữ O o, giới thiệu chữ O in hoa chữ o in thường - Quan sát, lắng nghe - GV đọc mẫu /o/ - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi Lưu ý HS phát âm: làm trịn mơi cho luồng tự - HS lắng nghe b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - Yêu cầu HS lấy âm /o/ gắn lên bảng cài, - HS thực hành lấy âm /b/ gắn bên trái cạnh âm /o/ dấu huyền âm /o/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /bị/ - GV đưa mơ hình tiếng /bò/ - Quan sát, Trả lời câu hỏi b o bị - u cầuHS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /bị/ có âm Âm /b/ đứng trước, âm /o/ đứng sau, dấu huyền đầu âm /o/ bờ - o - bo - huyền bò (CN - nhóm - lớp) - Quan sát - GV giới thiệu dấu hỏi - Yêu cầu HS tìm dấu hỏi đồ dùng, ghép tiếng /cỏ/ Nêu cách ghép - Đưa mơ hình tiếng /cỏ/, u cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Thực hành, nêu cách ghép nhanh: Thay âm /b/ âm /c/, thay dấu huyền dấu hỏi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tiếng /cỏ/ có âm Âm /c/ đứng c o trước, âm /o/ đứng sau, dấu hỏi cỏ đầu âm /o/ cờ-o-co-hỏi-cỏ (CNnhóm - lớp) - Đọc lại âm tiếng: /o/, /bò/, /cỏ/ - Đánh vần, đọc trơn (CN-nhóm - lớp) * Ghép chữ tạo tiếng + Chúng ta học âm nào? + … âm /a/ , /b/,/c/,/e/, /ê/, /o/ + Đã học dấu nào? +… huyền, sắc hỏi - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /o/ - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe - Gọi HS trình bày trước lớp VD: /co/, /cị/, /có/, /bo/, bị/, - 3-5 HS trình bày trước lớp Nêu cách ghép tiếng - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /bị, bó, bỏ/ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) + Những tiếng có điểm giống + … có âm /b/ âm /o/ nhau? - GV đưa tiếng: /cị, có, cỏ/ - Yêu cầuHS đọc trơn, phân tích - HS đọc (CN- nhóm - lớp) + Những tiếng có điểm giống + … có âm /c/ âm /o/ nhau? c Đọc từ ngữ: - GV đưa từn tranh, ranh cho HS q/ sát + Tranh vẽ gì? + … bị - GV đưa từ /bị/ , u cầu HS phân tích, + … bờ - o - bo - huyền - bò (CNđánh vần - đọc trơn tiếng /bị/ nhóm - lớp) - Đưa tranh 2: + Em biết gì? + … cò - GV đưa từ /cò/, yêu cầu HS phân tích, + ….cờ - o - co - huyền - cò (CNđánh vần - đọc trơn tiếng /cò/ nhóm - lớp) - Đưa tranh 3: + Tranh vẽ gì? + …cỏ - GV đưa từ /cỏ/ yêu cầu HS phân tích, + ….cờ - o - co - hỏi - cỏ (CN- nhóm đánh vần - đọc trơn tiếng /cỏ/ lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầu HS đọc lại nội dung trang 24 - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ /o/ - HS quan sát, trả lời câu hỏi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chữ /o/ gồm nét? nét + … gồm nét cong kin nào? + Chữ /o/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy - Quan sát, lắng nghe trình viết: - Đặt bút ĐK3 chút, viết nét congkín (từ phải sang trái); dừng bút điểm xuất phát Ta chữ /o/ Lưu ý: Nét cong kín cần cân đối - Yêu cầuHS viết bảng - HS viết 2-3 lần chữ /o/ - GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi - HS quan sát, lắng nghe - GV đưa dấu hỏi cho HS quan sát - Quan sát + Dấu hỏi viết nào? + … nét cong hở trái nhỏ nằm nửa dòng li - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả: Đặt - Quan sát, lắng nghe bút ĐK chút, viết nét cong hở trái nhỏ cao gần li - Yêu cầuHS viết dấu hỏi - HS viết bảng - GV theo dõi, uốn nắn * Viết chữ ghi tiếng /bò/, /cỏ/ - GV đưa tiếng /cỏ/, yêu cầu HS đánh - HS đánh vần, phân tích (CN, lớp) vần, phân tích + Khi viết ta viết âm trước, âm + … Tiếng /cỏ/ có âm Âm /c/ đứng sau? trước, âm /o/ đứng sau, dấu hỏi - GV viết mẫu chữ /cỏ/, vừa viết vừa mơ đầu âm /o/ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ /c/, từ điểm dừng bút chữ /c/, lia bút sang phải ĐK 3, viết - Quan sát, lắng nghe chữ /o/ Từ điểm dừng bút chữ /o/, lia bút lên ĐK 4, viết dấu hỏi.Ta chữ /cỏ/ - Lưu ý: chữ /o/ phải sát vào điểm dừng bút chữ /c/ - GV viết mẫu chữ /bò/: Đặt bút ĐK23, viết chữ /o/, từ điểm dừng bút chữ /b/, lia bút sang phải ĐK chút, viết chữ /o/ Từ điểm dừng bút chữ /o/, lia bút lên ĐK 4, viết dấu huyền.Ta chữ /bò/ - Lưu ý: chữ /o/ phải sát vào điểm dừng bút chữ /b/ - Yêu cầu HS viết bảng - HS viết bảng chữ /bò, cỏ/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở:(10 phút - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu Yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ /o/ phải sát điểm dừng bút chữ /c/ dấu huyền dấu hỏi đầu chữ /o/ không chạm vào chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung *Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - GV đưa câu cần luyện đọc , Yêu cầu HS đọc thầm + Tìm tiếng có âm /o/ , tiếng có dấu hỏi - Yêu cầuHS đánh vần, đọc trơn /có/, /cỏ/ - GV đọc mẫu "Bê có cỏ." - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích đánh vần tiếng /có/, /cỏ/ * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho quan sát tranh + Tranh vẽ gì? + Bê làm gì? + Em có biết bê khơng? - GV: Tranh vẽ bê bảo vệ chuồng ăn cỏ HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV đưa tranh 1, hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + Bạn Nam đâu? + Theo em, Nam nói vớ mẹ Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tô dòng chữ /o/, viết dòng chữ /o/, dòng chữ /bò/ dòng chữ /cỏ/ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Bê có cỏ." + … tiếng có âm /o/ có, cỏ Tiếng có dấu hỏi /cỏ/ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) +… bê +… ăn cỏ + … bò - Lắng nghe - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … mẹ bạn Nam bạn Nam + … cổng trường + … chào mẹ: "Con chào mẹ ạ!" https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mẹ đến đón? - GV đưa tranh 2, hỏi: + Tranh vẽ cảnh đâu? + Trong tranh có ai? + Bạn Nam làm gì? + Theo em, Nam nói với ông bà học về? - GV chia nhóm, Yêu cầu HS đóng vai dựa theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục - GV nêu câu hỏi gợi mở cho HS để HS nói tình cần chào hỏi + Hàng ngày đưa em học? + Trước khỏi nhà e làm gì? + Ai đón em? + Khi thấy bố (mẹ, … ) đến đón, em làm gì? + Về nhà em gặp em chào nào? - GVKL, giáo dục HS thường xuyên chào hỏi người xung quanh em để tình cảm thêm gần gũi, thân mật gắn kết hơn… Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầu HS tìm từ có âm /o/ hỏi Đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà - Quan sát tranh , Trả lời câu hỏi: + … nhà + ông bà, mẹ Nam Nam + … khoanh tay chào ông bà + … "Cháu chào ơng bà ạ" - Mỗi nhóm HS thực tình em vai dẫn chuyện, em vai Nam, em đóng vai mẹ, em đóng vai ơng em đóng vai bà - nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - HS nối tiếp trả lời câu hỏi: +… mẹ em (bố em, anh, chị,…) + … em chào ông bà, bố mẹ, + … mẹ em (bố em, anh, chị,…) + … em chào: "Con chào bố ạ!" + … gặp ông bà, ….em chào… - Lắng nghe + … âm /o/, dấu hỏi - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - 2-3 HS đọc - Lắng nghe -BÀI 7: Ơ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /ô/; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /ơ/ nặng; Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /ô/ dấu nặng; viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /ô/ dấu nặng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /ơ/ nặng có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm xe cộ - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật bố Hà Hà; suy đoán nội dung tranh minh họa phương tiện giao thông Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /ô/ - Nắm vững cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /ơ/ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 24, 25 - GV đọc cho HS viết bảng: /o/, /bò/, /cỏ/ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết:(5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu nhận biết tranh " Bố Hà hè phố." - GV đọc cụm từ, yêu cầuHS đọc theo + Tiếng chứa âm /ô/? + Tiếng chứa nặng? - GV vào âm /ô/ tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc âm: * Đọc âm /ô/ - Gắn thẻ chữ Ơ lên bảng, giới - 4-5 HS đọc trước lớp - HS viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh Trả lời câu hỏi + Bố Hà hè phố - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu (Bố Hà/ bộ/ hè phố.) - HS lên bảng - - HS phát âm (bộ) - HS quan sát SGK - Quan sát, lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thiệu chữ Ơ in hoa chữ in thường - GV đọc mẫu /ô/ - Lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi - Lưu ý HS phát âm âm /ô/ b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu /bố/, /bộ/ - Yêu cầu HS lấy âm /ô/ gắn lên bảng - Thực hành cài , lấy âm /b/ gắn bên trái cạnh âm /ô/ dấu sắc, đặt đầu chữ /ô/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /bố/ - GV đưa mơ hình tiếng /bố/ b bố - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /bố/ có âm Âm /b/ đứng trước, âm /ô/ đứng sau, dấu sắc đặt đầu chữ /ơ/ (bờ-ơ-bơ-sắc-bố) - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát - HS tìm thực hành ghép tiếng /bộ/ - 2-3 HS nêu cách ghép: Thay dấu sắc dấu nặng đặt chữ /ô/ - Giới thiệu dấu nặng - Yêu cầuHS tìm dấu nặng đồ dùng, ghép tiếng /bộ/ + Nêu cách ghép? - GV đưa mơ hình tiếng /bộ/ - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + … Tiếng /bộ/ có âm Âm /b/ đứng trước, âm /ơ/ đứng sau, dấu nặng đặt b ô chữ /ơ/ (bờ-ơ-bơ-sắc-bố) - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Ghép chữ tạo tiếng + Chúng ta học âm nào? + … âm /a/ , âm /b/, âm /c/, âm /e/ , /ê/ âm /ô/ + Đã học dấu nào? +… huyền, sắc, hỏi nặng - Yêu cầuHS ghép tiếng có chứa âm /ơ/ - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn bên cạnh nghe đọc cho bạn nghe VD: /bô/, /bố/, /bổ/, /bộ/,/cơ/, /cố/, … - Gọi HS trình bày trước lớp - 5-7 HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Nêu cách ghép tiếng - Yêu cầuHS đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng HS tìm - Lớp đọc đồng * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK, yêu - HS đọc (CN - lớp) cầuHS đọc tìm điểm chung + nhóm thứ nhất: có âm đầu /b/ tiếng theo nhóm (nhóm có âm đầu âm /ơ/ /b/ nhóm có âm đầu /c/ +… nhóm thứ 2: có âm /c/ âm /ơ/ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh cho HS q/ sát + Tranh vẽ cảnh gì? + … bố cho em bé tập - GV đưa từ /bố/, yêu cầu HS phân tích, + … Tiếng /bố/ gồm có âm, âm /b/ đánh vần, đọc trơn /bố/ đứng trước, âm /ô/ đứng sau, dấu sắc đặt chữ /ơ/ bờ -ơ-bơ-sắc-bố (CN- nhóm - lớp) - Đưa tranh 2: + Tranh vẽ ai? + … em bé - GV đưa từ /cô bé/, yêu cầu HS phân - HS thực yêu cầu (CN- nhóm tích, đánh vần, đọc trơn Lớp) - Đưa tranh 3: + Em thấy tranh? + … cò, cổ cò - GV đưa từ /cổ cò/ yêu cầu HS phân - HS thực yêu cầu (CN- nhóm tích, đánh vần, đọc trơn Lớp) - Đọc trơn tất từ: - HS nối tiếp đọc trơn /bố/, /cơ bé/, /cổ cị/ (CN - nhóm, lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung 2: phân - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, tích, đánh vần, đọc trơn lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ /ô/, Yêu cầuHS - HS quan sát quan sát + Chữ /ô/ gồm nét? nét +HS trả lời theo ý hiểu nào? + Chữ /ô/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi - GVKL: Chữ /ô/ gồm nét, nét : nét cong kín (như chữ o); nét xiên ngắn - Quan sát, lắng nghe trái, nét xiên ngắn phải - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: - Đặt bút ĐK3 chút, viết chữ o chuyển hướng bút lên đầu chữ o ĐK viết nét xiên trái ngắn nối - HS quan sát, lắng nghe với nét xiên phải ngắn tạo thành dấu mũ đặt cân đối đầu chữ, dấu mũ nằm Đk ĐK - Yêu cầu HS viết bảng chữ /ô/ - HS viết bảng lần chữ /ô/ - Cho HS quan sát dấu nặng, quan sát - HS quan sát, nêu cách viết mo hình chữ /bộ/ + Dấu nặng viết nào? + Một nét chấm viết ĐK1 - Yêu cầu HS viết dấu nặng - HS viết dấu nặng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Viết chữ ghi tiếng /cổ/, /cò/ - GV đưa tiếng /cổ/, yêu cầu HS đánh + … Tiếng /cổ/ gồm âm Âm /c/ đứng vần, phân tích tiếng /cổ/ trước, âm /ơ/ đứng sau, dấu hỏi đặt đầu âm /ô/ cờ - ô - cô - hỏi - cổ (Lớp) - GV viết mẫu chữ /cổ/, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 3, viết chữ /c/, từ điểm dừng bút chữ /c/, lia bút sang phải, ĐK viết chữ ô Từ điểm dừng bút chữ ô, lia bút lên đầu chữ ô, ĐK chút, viết dấu hỏi Ta chữ /cổ/ - HDHS viết chữ /cò/ tương tự - Yêu cầu HS viết bảng /cổ cò/, GV quan sát uốn nắn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng chữ /cổ cò/ - Nhận xét chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: dấu mũ chữ /ô/, dấu hỏi dấu sắc không sát - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu:(10 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm câu cần luyện đọc + Tìm tiếng có âm /ơ/? - GV giải thích "bể cá": làm thủy tinh để nuôi cá cảnh thường để nhà - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn /bố/ Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tô dịng chữ /ơ/, viết dịng chữ /ơ/, viết dòng chữ /cổ cò/ - HS mở vở, giơ bút để GV kiểm tra - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Bố bê bể cá." + … /bố/ - Lắng nghe - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 8: D d Đ đ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /d/, /đ/, đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /d/, /đ/; Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /d/, /đ/ (kiểu chữ thường); viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /d/, /đ/ Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /d/, /đ/có học - Phát triển ngơn ngữ nói lời chào hỏi; phát triển kĩ nói theo chủ điểm chào hỏi - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật khách đến nhà chơi bạn bố mẹ suy đoán nội dung tranh minh họa, biết nói lời chào gặp người quen bố mẹ gia đình Thái độ: - Cảm nhận tình cảm, mối quan hệ với người xã hội Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè, thầy cô người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /d/,/đ/ - Nắm vững cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /d/, /đ/; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động:(3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 26, 27 - GV đọc cho HS viết bảng: /ơ/, /cổ cị/ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - 4-5 HS đọc trước lớp - HS viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời theo ý hiểu 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu nhận biết tranh "Dưới gốc đa, bạn chơi dung dăng dung dẻ." - HS lắng nghe - GV giải thích trị chơi "Dung dăng dung dẻ" trò chơi dân gian… - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu theo (Dưới gốc đa,/ bạn /chơi dung dăng dung dẻ.) - Gọi HS lên bảng tiếng chó chưa - HS lên bảng tiếng có âm /d/, tiếng âm /d/ tiếng chưa âm /đ/ có âm /đ/ - GV vào âm /d/ âm /đ/ - HS quan sát SGK lưu ý HS âm /d/ /đ/ tô màu đỏ HĐ2 Đọc: (20 phút) a Đọc âm: Đọc âm /d/, /đ/ - Gắn thẻ chữ D d lên bảng, giới thiệu chữ D in hoa chữ d in thường - GV đọc mẫu /d/ "dờ" - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi - Gắn thẻ chữ Đ đ lên bảng, giới thiệu chữ Đ in hoa chữ đ in thường - GV đọc mẫu /đ/ - "đờ" - Quan sát, lắng nghe - Yêu cầu HS đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu /dẻ/, /đa/ - Yêu cầu HS lấy âm /d/ gắn lên bảng cài, sau lấy âm /e/ gắn bên phải - HS thực hành cạnh âm /d/ dấu hỏi, đặt đầu chữ /e/ + Ta tiếng gì? + … tiếng /dẻ/ - GV đưa mơ hình tiếng /dẻ/ - Quan sát d e dẻ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /dẻ/ có âm Âm /d/ đứng trước, âm /e/ đứng sau, dấu hỏi đặt đầu chữ e.(dờ-e-de-hỏi-dẻ) (CN nhóm - lớp) - Yêu cầu HS lấy âm /đ/, lấy âm /a/ gắn bên phải cạnh âm /đ/ - HS thực hành + Ta tiếng gì? + … tiếng /đa/ - GV đưa mơ hình tiếng /đa/ - Quan sát, Trả lời câu hỏi đ a 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đa - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn - Đọc lại âm tiếng: /d/, /đ/, /dẻ/, /đa/ * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /d/ âm /đ/ đọc cho bạn bên cạnh nghe - Gọi HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Yêu cầu HS đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng HS tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK, gọi HS đọc + Những tiếng có âm đầu /d/? + Những tiếng có âm đầu /đ/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh cho HS q/ sát + Tranh vẽ gì? + Hai đế làm gì? - GV đưa từ /đá dế/ giải nghĩa: Đá dế hay gọi Chọi dế Đây trò thi đấu dế đực (dế chọi) với Dế chọi nhỏ dế thường thân đen bóng nâu sẫm, đầu cánh có chấm vàng (gọi dế trũi) - Yêu cầuHS đọc trơn /đá dế/, phân tích tiếng - Đưa tranh 2: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ /đa đa/, giải thích: Đa đa, cịn gọi gà gơ, lồi chim thuộc họ Trĩ Lồi chim đa đa phân bố Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanma, Philippin, Thái Lan Việt Nam Môi trường sống tự nhiên chim đa đa khu rừng khô cận nhiệt đới nhiệt đới rừng nhiệt đới ẩm thấp - Yêu cầu HS đọc trơn /đa đa/, phân tích tiếng - Đưa tranh 3: + Tiếng /đa/ có âm Âm /đ/ đứng trước, âm /a/ đứng sau (Đờ - a - đa) - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng , đọc cho bạn nghe VD: /da/, /dẻ/, /dế/, /đá/,/đa/, /đò/, … - 5-7 HS trình bày trước lớp - Nêu cách ghép tiếng - Lớp đọc đồng - HS đọc trơn: da, dẻ, dế, đá, đò, đổ + … da, dẻ, dế + … đá, đị, đổ - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng da, dẻ, dế, đá, đị, đổ đọc CN nhóm - lớp + … dế + chọi - Lắng nghe - HS thực Yêu cầu (CN- nhóm lớp) - HS trả lời theo hiểu biết - Lắng nghe - HS thực Yêu cầu (CN- nhóm Lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Em thấy tranh? + + màu gì? + … màu đỏ + Cái dùng để làm gì? + …che nắng, mưa… - GV đưa từ /ô đỏ/ yêu cầu HS đọc - HS thực u cầu (CN- nhóm trơn, phân tích, đánh vần tiếng đỏ Lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung 2: đọc - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, trơn , phân tích, đánh vần lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - Cho HS quan sát mẫu chữ /d/ - HS quan sát + Chữ /d/ gồm nét? nét +… nét: nét cong kín nét móc nào? ngược phải + Chữ /d/ cao li? Rộng ô li? +… cao li, rộng li rưỡi - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: N1: Đặt bút ĐK3 chút, viết - Quan sát, lắng nghe nét cong (từ phải sang trái) N2: Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên ĐK viết nét móc ngược phải sát nét cong kín đến ĐK dừng lại Chú ý: Nét móc ngược phải sát nét cong kín - GV cho HS quan sát chữ /đ/ - Quan sát , trả lời câu hỏi: + Chữ /đ/ gồm nét? + …3 nét + Chữ /đ/ chữ /d/ giống khác + giống: nét nét điểm nào? + Khác: Chữ /đ/ có thêm nét ngang - GV viết mẫu chữ /đ/, vừa viết vừa mô - Quan sát, lắng nghe tả quy trình: Nét nét viết chữ d N3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên ĐK viết nét thẳng ngang ngắn (trùng với ĐK).Ta chữ đ - Yêu cầu HS viết bảng chữ /d/ - HS viết bảng lần chữ /d/, lần chữ /đ/ chữ /đ/ - GV quan sát, nhận xét, sửa lỗi * Viết chữ ghi tiếng /đá dế/ - GV đưa từ /đá dế/, yêu cầu HS đánh - HS đánh vần (CN, lớp) vần, phân tích tiếng /đá/ + Tiếng /đá/ gồm âm? Âm + … Tiếng /đá/ gồm âm Âm /đ/ đứng đứng trước, âm đứng sau? trước, âm /a/ đứng sau, dấu sắc đặt - GV viết mẫu chữ /đá/, vừa viết vừa đầu âm /a/ mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chút, viết chữ /đ/, từ điểm dừng - Quan sát, lắng nghe bút chữ /đ/ lia bút sang phải khoảng ô li rưỡi, đặt bút ĐK viết chữ /a/, lia bút lên đầu chữ /a/ ĐK viết dấu sắc Ta chữ /đá/ - Hướng dẫn chữ /dế/ tương tự - Yêu cầu HS viết bảng, GV quan sát - HS viết bảng chữ /đá dế/ uốn nắn Lưu ý HS khoảng cách từ chữ /đá/ chữ /dế/ thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữ viết bạn viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Tô viết: (Tiếp) b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét móc chữ /d/ chữ /đ/ phải sát với nét cong kín Dấu mũ chữ /ê/ khơng sát q - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu: (10 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm câu cần luyện đọc Tìm tiếng có âm /đ/ - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn /đỏ/ - GV đọc mẫu câu - Yêu cầu HS đọc trơn * Tìm hiểu nội dung tranh - GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời + Tranh vẽ ai? + Em bé có gì? + Cái màu gì? + Lưng em bé có gì? Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: Tơ dòng chữ /d/, dòng chữ /đ/, viết dòng chữ /d/, dòng chữ /đ/, dòng chữ /đá dế/ - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Bé có đỏ." + … /đỏ/ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: +… em bé + …cái ô + … màu đỏ +… cặp 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Em bé đâu? + học + Vẻ mặt em bé nào? + …tươi cười vui vẻ - GV tóm tắt nội dung tranh - Yêu cầu HS đọc lại nội dung - 1-2 HS đọc - Lớp đọc đồng - GV dẫn dắt, giới thiệu chủ đề luyện nói: "Chào hỏi" HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … bạn Hà, bố bạn Hà … + Khi có khách đến nhà, Hà làm gì? + … chào + Theo em, Hà chào khách + … cháu chào bác ạ! nào? - HS nói nhóm - Yêu cầu HS nói tóm tắt nội dung tranh - 2-3 nói trước lớp - Gọi HS nói trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: - GV đưa tranh 2, hỏi: + … bạn Nạm bố mẹ đưa đến + Tranh vẽ cảnh gì? nhà Tư chơi + Theo em Nam nói đến nhà +… chào Tư "Cháu chào ạ!" Tư - HS nói nhóm - Yêu cầu HS nói tóm tắt nội dung tranh - 2-3 nói trước lớp - Gọi HS nói trước lớp - nhóm thể tình trước - Tổ chức cho HS đóng vai thể tình lớp trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Hàng ngày khách đến nhà em chào - HS nối tiếp trình bày trước lớp hỏi nào? - Lắng nghe - GV giáo dục HS thường xuyên chào hỏi khách đến nhà đến chơi nhà khác Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … âm /d/, /đ/ - u cầu HS tìm từ có âm /d/, /đ/ nói câu với từ ngữ vừa tìm - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Lớp nhận xét, đánh giá - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - 2-3 HS đọc - Nhắc HS nhà học bài, thực hành - Lắng nghe giao tiếp nhà -BÀI 9: Ơ dấu ngã 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc âm /ơ/, ngã; đọc tiếng, từ ngữ, câu có âm /ơ/ ngã; Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết chữ /ơ/ dấu ngã (kiểu chữ thường); viết tiếng, từ ngữ chứa chữ /ơ/ dấu ngã Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa âm /ơ/ ngã có học - Phát triển vốn từ phương tiện giao thông - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân suy đoán nội dung tranh minh họa Tàu dỡ hàng cảng; Bố đỡ bé; Phương tiện giao thông Thái độ: - Cảm nhận tình cảm yêu thương người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /ơ/, ngã - Nắm vững cấu tạo, quy trình cách viết chữ ghi âm /ơ/ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Gọi HS đọc nội dung trang 28, 29 - GV đọc cho HS viết bảng: /d/, /đ/, /đá dế/ - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV vừa vừa đọc câu nhận biết tranh " Tàu dỡ hàng cảng." - GV đọc lại cụm từ, HS đọc theo + Tiếng chứa âm /ơ/? + Tiếng chứa ngã? - GV vào âm /ơ/ tô màu 18 - 4-5 HS đọc trước lớp - HS viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh trả lời câu hỏi + tàu dỡ hàng cảng - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu (Tàu dỡ hàng/ cảng.) - HS lên bảng (dỡ, ở) - - HS phát âm (dỡ) - HS quan sát SGK https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đỏ HĐ2 Đọc: (20 phút) a Đọc âm: Đọc âm /ơ/ - Gắn thẻ chữ Ơ lên bảng, giới thiệu chữ Ơ in hoa chữ in thường - GV đọc mẫu /ơ/ - Yêu cầu HS đọc - GV lắng nghe, sửa lỗi b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu /bờ/, /dỡ/ - Yêu cầu HS lấy âm /ơ/ gắn lên bảng cài, lấy âm /b/ gắn bên trái cạnh âm /ơ/ dấu huyền, đặt đầu chữ /ơ/ + Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng /bờ/ b - Quan sát, lắng nghe - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS thực hành, Trả lời câu hỏi: + … tiếng /bờ/ - Quan sát bờ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn + Tiếng /bờ/ có âm Âm /b/ đứng trước, âm /ơ/ đứng sau, dấu huyền đặt đầu chữ /ơ/.(bờ-ơ-bơ-huyềnbờ) - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Giới thiệu dấu ngã Yêu cầu HS tìm dấu - HS tìm dấu ngã; thực hành ghép ngã đồ dùng, ghép tiếng /dỡ/ tiếng /dỡ/ + Nêu cách ghép? - 2-3 HS nêu cách ghép: Thay âm /b/ - GV đưa mơ hình tiếng /dỡ/ âm /d/, thay dấu sắc dấu - Gọi HS phân tích, đánh vần, đọc trơn ngã đặt chữ /ơ/ + … Tiếng /dỡ/ có âm Âm /d/ đứng d trước, âm /ơ/ đứng sau, dấu ngã đặt dỡ đầu chữ /ơ/ (dờ-ơ-dơ-ngã dỡ) - HS đọc (CN - nhóm - lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - Yêu cầu HS ghép tiếng có chứa âm /ơ/, - HS thực hành ghép chữ tạo tiếng, tiếng có ngã đọc cho bạn đọc cho bạn nghe bên cạnh nghe VD: /bơ/, /bờ/, /bở/, /cơ/,/cờ/, /cỡ/, /dơ/, /dỡ/,… - Gọi HS trình bày trước lớp - 5-7 HS trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Nêu cách ghép tiếng - Yêu cầu HS đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng HS tìm - Lớp đọc đồng * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK, gọi HS - HS đọc bờ, bở, cờ, cỡ, dỡ, đỡ đọc 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Các tiếng có giống nhau? + … có âm - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS đọc (CN - nhóm - lớp) trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV đưa tranh cho HS q/ sát + Tranh vẽ cảnh gì? + … bờ đê - GV đưa từ /bờ đê/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS đọc (CN- nhóm - lớp) trơn /bờ đê/ - Đưa tranh 2: + Tranh vẽ gì? + … cá + Em biết loại cá gì? - HS trả lời theo ý hiểu + Em biết cá cờ loại cá nào? + … có nhiều màu sắc màu cờ - GV đưa từ /cá cờ/, yêu cầu HS phân - HS thực yêu cầu (CN- nhóm tích, đánh vần, đọc trơn Lớp) - Đưa tranh 3: + Em thấy tranh? + … mẹ đỡ em bé - GV đưa từ /đỡ bé/ - Yêu cầuHS phân tích, đánh vần, đọc - HS thực Yêu cầu (CN- nhóm trơn Lớp) - Đọc trơn tất từ - HS nối tiếp đọc trơn /bờ đê/, /cá cờ/, /đỡ bé/ (CN - nhóm, lớp) d Đọc lại tiếng, từ ngữ - Yêu cầuHS đọc lại nội dung 2: phân - HS nối tiếp đọc (CN - nhóm, tích, đánh vần, đọc trơn lớp) Vận động HĐ3 Tô viết: a Viết bảng: (7 phút) * Viết chữ ghi âm - GV đưa mẫu chữ /ơ/, Yêu cầuHS quan - HS quan sát sát + Chữ /ơ/ gồm nét? nét +… gồm nét: nét cong kín nét nào? râu + Chữ /ơ/ cao li? Rộng ô li? + cao li, rộng li rưỡi - GV viết mẫu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: - Quan sát, lắng nghe - N1 Đặt bút ĐK3 chút, viết chữ o - N2 Đặt bút ĐK viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ o (điỉnh nét râu cao ĐK chút) - Yêu cầu HS viết bảng chữ /ơ/ - HS quan sát, lắng nghe - Cho HS quan sát dấu ngã, quan sát mô - HS viết bảng lần chữ /ơ/ hình chữ /dỡ/ - HS quan sát, nêu cách viết 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Dấu ngã viết nào? - Yêu cầu HS viết bảng - Viết bảng dấu ngã * Viết chữ ghi từ /dỡ bé/ - GV đưa từ /đỡ bé/, yêu cầu HS phân + Từ /đỡ bé/ gồm tiếng, tiếng /đỡ/ tích, đánh vần tiếng tiếng /bé/ - HS phân tích, đánh vần tiếng /đỡ/ (CN, lớp) - GV viết mẫu vừa viết vừa mô tả quy - Quan sát, lắng nghe trình viết - Yêu cầuHS viết bảng, GV quan sát uốn - HS viết bảng /đỡ bé/ nắn, lưu ý HS khoảng cách chữ /đỡ/ chữ /bé/ thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - Nhận xét chữ viết bạn - GV nhận xét, sửa lỗi TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ3 Tô viết: b Viết vở: (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết tập 1, nêu yêu cầu viết - 1-2 HS nêu: Tơ dịng chữ /ơ/, viết dòng chữ /ơ/, viết dòng chữ /đỡ bé/ - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết), nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cách cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: khoảng cách chữ /đỡ/ chữ /bé/ thân chữ /o/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc câu: (10 phút) - Yêu cầu HS đọc thầm câu cần luyện đọc Tìm tiếng có âm /ơ/? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng /đỡ/ - GV đọc mẫu câu - Yêu cầu HS đọc trơn câu * Tìm hiểu nội dung tranh 21 - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - Đọc thầm câu "Bố đỡ bé." + … /đỡ/ + Tiếng đỡ gồm có âm, âm đ đứng trước, âm đứng sau, ngã đầu âm đờ - - đư- ngã - đỡ - HS đánh vần - đọc trơn (CN, lớp) - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? +… bố, mẹ chơi với em bé + Ai đỡ bé? + bố + Em thấy nét mặt bố, mẹ em bé + … tươi cười vui vẻ nào? + Khơng khí gia đình nào? + … vui vẻ, đầm ấm - GV nhận xét, tóm tắt nội dung - Yêu cầu HS đọc lại nội dung - 1-2 HS đọc - Lớp đọc đồng HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV đưa tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em thấy tranh? + … ô tô, tàu thủy, máy bay + phương tiện giao thơng có điểm + …giống: phương tiện giao giống khác nhau? thông + Khác: Về hình thức, kiểu dáng Máy bay bay trời, tàu thủy di chuyển nước, ô tô lại + Em thích lại phương tiện nào? đường + Kể tên phương tiện giao thông - HS nối tiếp trả lời mà em biết - Yêu cầu HS dựa vào tranh nói cho bạn nghe phương tiện giao thơng - HS nói nhóm - Gọi HS thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 2-3 nói trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Hàng ngày em đến trường - HS nối tiếp trả lời câu hỏi: phương tiện nào? VD: Em bố đưa xe máy (ô tô, xe đạp…) + Em tham gia giao thông máy + … chấp hành tốt hướng dẫn bay (tàu thủy) chưa? Khi tham tiếp viên hàng không; mặc áo phao; gia giao thông phương tiện …., … em cần lưu ý điều gì? - GV giáo dục HS tham gia giao - Lắng nghe thông để đảm bảo ATGT Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Chúng ta vừa học gì? + … âm /ơ/, nặng - u cầu HS tìm từ có âm /ơ/, ngã - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp nói câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên - 2-3 HS đọc HS - Nhắc HS nhà học bài, thực hành giao - Lắng nghe tiếp nhà 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 10 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc âm /o,ô, ơ, d, đ/, hỏi, ngã, nặng; cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có âm /o,ơ, ơ, d, đ/, /, hỏi, ngã, nặng; - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thông qua viết từ ngữ chưa số âm - chữ học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Đàn kiến ngoan ngoãn, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Qua câu chuyện Thái độ: - Biết quan tâm, giúp đỡ người khác Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè, thầy cô người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm âm /o,ô, ơ, d, đ/, hỏi, ngã, nặng ; - Nắm cấu tạo cách viết chữ /o,ô, ơ, d, đ/, hỏi, ngã, nặng; nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi "Ai nhanh - Ai đúng" GV đưa số tiếng, Yêu cầu HS tiếng có âm /o, ơ, ơ/ âm/b, c, d, đ/ sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, đọc phân tích tiếng - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: - HS tham gia trò chơi - Lăng nghe 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - GV đưa bảng SGK, yêu cầu HS: + Ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng có ngang (theo mẫu) đọc tiếng tạo + Thêm dấu để tiếng - Gọi HS đọc tiếng thêm dấu * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: bó cỏ, cá cờ, cờ đỏ, bờ đê, đỡ bà, đỗ đỏ, dỗ bé.(trang 32 SGK) - Yêu cầu HS đọc trơn, phân tích số tiếng có chứa âm o, ô, ơ, d, đ - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: cá cờ, đỗ đỏ * Đọc câu - GV đưa câu cần luyện đọc thứ nhất, hỏi: + Tiếng có chứa âm /d/? + Tiếng chưa âm /đ/? + Tiếng chưa âm /ơ/? - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS đọc trước lớp - GV đưa câu cần luyện đọc thứ hai, hỏi: + Tiếng có chứa âm /đ/? + Tiếng chưa âm /ô/? - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS đọc trước lớp - Yêu cầuHS đọc lại câu + Bờ đê có gì? + Bà có gì? - HS ghép đọc (CN- nhóm - lớp) o ơ d đ - HS thêm dấu để tiếng - HS nối tiếp đọc - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Lăng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi "Bờ đê có dế" + … dế +… đe +… bờ - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS đọc thầm trả lời câu hỏi "Bà có đỗ đỏ" + … /đỗ đỏ/ + … /đỗ/ - Lắng nghe - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - HS đọc (CN - nhóm - lớp), trả lời câu hỏi + bờ đê có dế + … bà có đỗ đỏ 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 11, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý cách nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá - 1-2 HS nếu: + Viết: dòng /đỗ đỏ/ - HS chuẩn bị vở, bút - HS viết - Quan sát, nhận xét đánh giá viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: (Từ đầu đến "rên hừ") + Bà kiến sống đâu? + Sức khỏe bà kiến nào? Đoạn 2: Tiếp đến "đất cao ráo." + Đàn kiến dùng vật để khiêng bà kiến? + Đàn kiến đưa bà Kiến đâu? Đoạn 3: Còn lại + Được nhà mới, bà kiến nói với đàn kiến con? * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo luận - GV nhận xét, chốt - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + …ở tổ ẩm ướt + … đau ốm +… đa rụng + đưa bà đến ụ đất cao + … cảm ơn đàn kiến - HS thảo luận, nêu nội dung tranh + Tranh 1: bà kiến sống tổ ẩm ướt + Tranh 2: Đàn kiến tha đa rụng dìu bà ngồi lên khiêng bà + Tranh 3: Chúng đưa bà đến ụ đất cao ráo, thoáng mát đầy ánh sáng + Tranh Bà kiến cảm ơn đàn kiến - HS kể nhóm - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Em thấy đàn kiến nào? + … tốt bụng, biết giúp đỡ người khác gặp khó khăn + Em học tập điều đàn kiến? + … quan tâm giúp đỡ người xung quanh + … biết cảm ơn người khác giúp đỡ + Hãy kể việc em làm để giúp - HS nối tiếp kể đỡ người khác - HS lắng nghe - GV giáo dục HS biết quan tâm, giúp dỡ người khác Biết cảm ơn người khác giúp đỡ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 26 ... Nêu cách ghép tiếng - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp phân tích, đọc đánh vần, đọc trơn tiếng bạn tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng: /bị, bó, bỏ/ - HS đọc (CN- nhóm - lớp) + Những tiếng có điểm... bé/ - GV đưa từ /đỡ bé/, yêu cầu HS phân + Từ /đỡ bé/ gồm tiếng, tiếng /đỡ/ tích, đánh vần tiếng tiếng /bé/ - HS phân tích, đánh vần tiếng /đỡ/ (CN, lớp) - GV viết mẫu vừa viết vừa mơ tả quy... đọc trơn tiếng HS tìm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK, gọi HS đọc + Những tiếng có âm đầu /d/? + Những tiếng có âm đầu /đ/ - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng c Đọc từ ngữ: - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 2_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 2_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương