0

Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 10_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

28 181 8
  • Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 10_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2020, 20:33

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN 10 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN 10 BÀI 46: ac ăc âc I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ac, ăc âc đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ac, ăc âc (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ac, ăc âc có học - Phát triển kĩ nói lời xin phép - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh vẽ phong cảnh Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp vùng đất Tổ Quốc Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ac, ăc âc - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ này: ruộng bậc thang, Tây Bắc, Thác Bạc Cầu Mây, Tả Phìn, Sin Chải Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kiểm tra đọc nội dung trang 102, 103 - 2- HS lên bảng đọc - Gọi HS kể lại câu chuyện Sự tích hoc - HS kể tồn chuyện cúc trắng - Lớp nhận xét, đánh giá - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ac, ăc âc Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? + … cảnh đồi núi - GV tóm tắt nội dung, giải thích ruộng - HS lắng nghe bậc thang, Tây Bắc, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Tây Bắc có ruộng bậc thang, có thác nước." - HS đọc theo cụm từ, câu "Tây - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc Bắc /có ruộng bậc thang, /có thác theo nước." - GV giới thiệu vần mới: ac, ăc, âc - HS quan sát Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm c đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm c a, ă, â - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần ac, ăc, âc yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình ac: a - cờ - ac ăc: ă - cờ - ăc âc: â- cờ - âc - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần ac, ăc, âc(CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần ac - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần ac + Vần ac có âm a đứng trước, âm c đứng sau + Đang có vần ac muốn có vần ăc + Thay âm a âm ă, để nguyên âmc phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ăc - HS ghép vần bảng cài vần ăc - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần âc, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ghép âm ă âm â giữ nguyên âm c - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ac rồi, làm để có + thêm âm th trước ac tiếng thác? - GV đưa mô hình tiếng thác, yêu vầu - HS đánh vần, đọc trơn: thờ - ac- thac HS đánh vần, đọc trơn sắc - thác Thác (CN, nhóm, lớp) th ac thác * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: lạc, nhạc, mặc, nhắc, gấc, giấc + Tiếng chứa vần ac? + Tiếng chứa vần ăc? + Tiếng chứa vần âc? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng thác ta thêm chữ ghi âm th trước vần ac dấu sắc âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ac, ăc, âc - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … lạc, nhạc + … mặc, nhắc + … gấc, giấc - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ac, ăc, âc bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ac (ăc, âc)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh bác sĩ, mắc áo, gấc đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ac, ăc, âc phân tích, đánh vần tiếng có vần https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ ai? - GV đưa từ bác sĩ + Từ bác sĩ có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng bac, đọc trơn từ bác sĩ - Thực tương tự với từ mắc áo, gấc - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ (phần trang 104) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ac, ăc, âc + Các vần ac, ăc, âc có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần ac, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a lia bút lên ĐK viết tiếp chữ c cho chữ c sát với điểm dừng but chữ a Ta vần ac + Viết vần ăc nào? + Viết vần âc nào? - GV viết mẫu vần âc, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần ac Có vần ac ta thêm dấu mũ cho chữ a Ta vần âc - Yêu cầu HS viết bảng vần ac, ăc, âc - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng mắc, gấc - GV đưa tiếng măc, yêu cầu HS phân tích, đánh vần + Khi viết tiếng mắc ta viết nào? - GV viết mẫu tiếng mắc, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + bác sĩ + tiếng bác chứa vần ac + … tiếng bác có âm b đứng trước, vần ac đứng sau Bờ - ac - bac - sắc - bác Bác sĩ (CN , nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS quan sát, trả lời + … giống có âm c cuối, khác âm thứ a, ă, â - Quan sát, lắng nghe +… viết vần ac trước thêm nét cong nhỏ đầu chữ a +… viết vần ac trước thêm dấu mũ đầu chữ a - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ac, ăc, âc - HS quan sát, nhận xét viết bạn + Tiếng mắc có âm m đứng trước, vần ăc đứng sau Mờ - ăc - mắc - sắc - mắc + Viết âm m trước, vần ăc sau, dấu sắc âm ă - Quan sát, lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ âm m, từ điểm dừng bút chữ m lia bút lên ĐK viết vần ăc, đánh dấu sắc âm ă Ta chữ mắc - GV đưa tiếng gấc, yêu cầu HS phân + Tiếng gấc có âm g đứng trước, vần âc tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm â Gờ - âc gấc - sắc - gấc + Khi viết tiếng gấc ta viết nào? + Viết âm g trước, vần âc sau, dấu sắc âm â - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng mắc, gấc mắc, gấc vần ac, ăc, âc - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 31 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ c phải sát điểm dừng bút chữ a, ă, â chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học ac (ăc, âc) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ac, dòng vần ăc, dòng âc, dòng mắc áo, dòng gấc - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … Bắc, thác, bạc, - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: Bắc, thác, bạc, - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Tổ chức cho HS thi đọc trước https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Sa Pa đâu? - GV giải thích từ Tây Bắc + Vào mùa hè, Sa Pa có đặc biệt? + Sa Pa có gì? - GV giải nghĩa Thác Bạc, Cầu Mây, Tả Van, Sin Chải điểm du lịch tiếng Sa Pa * Liên hệ, giáo dục + Em đến Sa Pa chưa? + Em thấy Sa Pa nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung, giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên quê hương đất nước HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin phép - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + Bố, mẹ Hà làm gì? + Hà làm gì? + Theo em Hà làm nào? + Hà nói nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung tranh , chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai dựa theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Trong bố mẹ (người khác) làm việc, muốn làm ảnh hưởng đến tập trung ý người khác, em phải làm gì? - GV nêu số tình cho HS nói lời xin phép - Nhận xét, giáo dục HS nói lời xin phép phải lễ phép ông bà, bố mẹ đồng ý làm Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầu HS tìm từ có vần ac, ăc, âc - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + … Tây Bắc + … có mùa + Thác Bạc, Cầu Mây, Tả Van, Sin Chải - HS nối tiếp trả lời - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … Hà bố , mẹ + Bố đọc báo, mẹ thêu + … Hà muốn xem ti vi + … xin phép bố mẹ cho mở ti vi - HS nối tiếp nói lời xin phép - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ: Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình - nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá +… nói lời xin phép - HS nối tiếp nói lời xin phép - Lớp lắng nghe, nhận xét - Lắng nghe + … vần ac, ăc, âc - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 47: oc ôc uc ưc I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm oc, ôc, uc, ưc đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần oc, ôc, uc, ưc (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần oc, ơc, uc, ưc có học - Phát triển kĩ nói niềm vui, sở thích - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh cảnh vật tranh vẽ hoạt động người Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp cảnh vật thiên nhiên Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên yêu sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần aoc, ôc, uc, ưc - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: máy xúc, mực Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 104, 105 - 2- HS lên bảng đọc - Kiểm tra viết vần ac, ăc, âc, mắc áo, - HS lên bảng viết, lớp viết bảng gấc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần oc, ôc, uc, ưc Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … bạn Hà + Bạn làm gì? +… ngắm hoa cúc + Hoa cúc màu gì? + … vàng rực - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc - HS lắng nghe câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Ở góc vườn, cạnh gốc rau, khóm cục nở hoa vằng rực." - HS đọc theo cụm từ, câu "Ở - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc góc vườn, /cạnh gốc rau, /khóm cúc nở theo hoa vàng rực." - GV giới thiệu vần mới: oc,ôc, uc, - HS quan sát ưc Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm c đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm c o, ô, u, - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần oc, ôc, uc, ưc yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần oc, ôc, uc, ưc (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần oc - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần oc + Vần oc có âm o đứng trước, âm c đứng sau + Đang có vần oc muốn có vần ơc + Thay âm o âm ô, để nguyên âmc phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ôc - HS ghép vần bảng cài vần ôc - GV quan sát, nhắc nhở + Đang có vần ơc muốn có vần uc + Thay âm âm u, để nguyên âmc phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần uc - HS ghép bảng cài - Yêu cầu HS ghép vần ưc, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm u âm giữ nguyên âm c https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần oc rồi, làm để có + thêm âm g trước vần oc, dấu sắc tiếng góc? âm o - GV đưa mơ hình tiếng góc, yêu vầu - HS đánh vần, đọc trơn: gờ - oc- góc HS đánh vần, đọc trơn sắc - góc góc (CN, nhóm, lớp) g oc góc * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: học, sóc, cốc, lộc, chục, cúc, đức, mực + Tiếng chứa vần oc? + Tiếng chứa vần ôc? + Tiếng chứa vần uc? + Tiếng chứa vần ưc? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng góc ta thêm chữ ghi âm g trước vần oc dấu sắc âm o Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ơc, uc, ưc - u cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần oc (ơc, uc, ưc)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh sóc, cốc, máy xúc, mực đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần oc, ôc, uc, ưc phân tích, đánh - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … học, sóc + … cốc, lộc + … chục, cúc + … đức, mực - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ơc, uc, ưc bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ ai? + sóc - GV đưa từ sóc + Từ sóc có tiếng chứa vần + tiếng sóc chứa vần oc học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng sóc có âm s đứng trước, vần tiếng sóc, đọc trơn từ sóc oc đứng sau Sờ - oc - soc - sắc - sóc - Thực tương tự với từ Con sóc (CN , nhóm, lớp) cốc, máy xúc, mực - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 106) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần oc, ôc, uc, ưc - HS quan sát, trả lời + Các vần oc, ơc, uc, ưc có giống + … giống có âm c cuối, khác khác nhau? âm thứ o, ô, u, - GV viết mẫu vần oc, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ o, đưa thêm nét xoắn nhỏ lia bút sang phải ĐK viết tiếp chữ c cho chữ c sát với điểm dừng bút nét xoắn chữ o Ta vần oc + Viết vần ôc nào? +… viết vần oc trước thêm dấu mũ cho chữ o - GV viết mẫu vần uc, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết chữ u Từ điểm dừng bút chữ u lia bút sang phải ĐK viết tiếp chữ c cho chữ c sát với điểm dừng bút chữ u Ta vần uc + Viết vần ưc nào? +… viết vần uc trước thêm nét râu cho chữ u - Yêu cầu HS viết bảng vần oc,ôc, - HS viết bảng vần oc, ôc, uc, ưc uc, ưc - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng cốc, xúc, mực - GV đưa tiếng cốc, yêu cầu HS phân + Tiếng cốc có âm c đứng trước, vần ơc tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm ô Cờ - ốc cốc - sắc - cốc 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em nhìn thấy tranh? + … giáo bạn + Cô giáo bạn làm gì? + … bạn hát bảng - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc - HS lắng nghe câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Nam bắt nhịp cho tất bạn hát." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu theo "Nam bắt nhịp /cho tất bạn hát." - GV giới thiệu vần mới: at, ăt, ât - HS quan sát Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm t đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm t a, ă, â - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần at, ăt, âc yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình at: a - tờ - at ăt: ă - tờ - ăt ât: â- tờ - ât - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần at, ăt, ât(CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần at - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần at + Vần at có âm a đứng trước, âm t đứng sau + Đang có vần at muốn có vần ăt + Thay âm a âm ă, để nguyên âm t phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ăt - HS ghép vần bảng cài vần ăt - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ât, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ă âm â giữ nguyên âm t - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần at rồi, làm để có + thêm âm h trước at, dấu sắc 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng hát? âm a - GV đưa mơ hình tiếng hát, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: hờ - at- hat sắc - hát hát (CN, nhóm, lớp) h at hát * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: bát, lạt, sắt, gặt, đất, gật + Tiếng chứa vần at? + Tiếng chứa vần ăt? + Tiếng chứa vần ât? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng hát ta thêm chữ ghi âm h trước vần at dấu sắc âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần at, ăt, ât - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần at (ăt, ât)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh bãi cát, mặt trời, bật lửa đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần at, ăt, ât phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 2, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ mặt trời + Từ mặt trời có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … bát, lạt + … sắt, gặt + … đất, gật - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần at, ăt, ât bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + mặt trời + tiếng mặt chứa vần ăt + … tiếng mặt có âm m đứng trước, vần 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng mặt, đọc trơn từ mặt trời ăt đứng sau Mờ - ăt - măt - nặng - mặt - Thực tương tự với từ bãi Mặt trời (CN , nhóm, lớp) cát, bật lửa - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 108) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần at, ăt, ât - HS quan sát, trả lời + Các vần at, ăt, ât có giống + … giống có âm t cuối, khác khác nhau? âm thứ a, ă, â - GV viết mẫu vần at, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a đưa bút viết tiếp chữ t Ta vần at + Viết vần ăt nào? +… viết vần at trước thêm nét cong nhỏ đầu chữ a + Viết vần ât nào? +… viết vần at trước thêm dấu mũ đầu chữ a - GV viết mẫu vần ât, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần at Có vần at ta thêm dấu mũ cho - Quan sát, lắng nghe chữ a Ta vần ât - Yêu cầu HS viết bảng vần at, ăt, - HS viết bảng vần at, ăt, ât ât - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng mặt, bật - GV đưa tiếng mặt, yêu cầu HS phân + Tiếng mặt có âm m đứng trước, vần ăt tích, đánh vần đứng sau, dấu nặng âm ă Mờ - ăt mắt - nặng - mặt + Khi viết tiếng mặt ta viết nào? + Viết âm m trước, vần ăt sau, dấu nặng - GV viết mẫu tiếng mặt, vừa viết vừa âm ă mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm m, từ điểm dừng bút chữ m lia bút lên ĐK viết vần ăt, đánh dấu nặng âm ă Ta chữ mặt - GV đưa tiếng bật, yêu cầu HS phân + Tiếng bật có âm b đứng trước, vần ât tích, đánh vần đứng sau, dấu nặng âm â Bờ - ât bât - nặng - bật + Khi viết tiếng bật ta viết nào? + Viết âm b trước, vần ât sau, dấu nặng âm â 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng mặt, bật mặt, bật vần at, ăt, ât - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 32 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ t phải nối liền chữ a, ă, â - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học at (ăt, ât) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Hè đến, gia đình Nam đâu? + Mẹ Nam chuẩn bị gì? + Vì Nam vui? - GV giải nghĩa Cát Bà , giới thiệu Cát Bà điểm du lịch tiếng nước ta Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần at, dòng vần ăt, dòng ât, dòng mặt trời, dòng bật lửa - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … mát, Cát - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: mát, Cát - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + … Cát Bà +… áo bơi, bàn chải, khăn mặt + … chơi xa nhà 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Liên hệ, giáo dục + Em Cát Bà chưa? + Em thấy Cát Bà nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung, giới thiệu cảnh đẹp Cát Bà, giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên quê hương đất nước HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin phép - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + Mọi người làm gì? + Nam làm gì? + Theo em Nam nói với bác chủ nhà? + Nam nói nào? - HS nối tiếp trả lời - Lắng nghe - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … Bà cho Nam sang nhà bác hàng xóm chơi + … người ngồi uống nước + … Nam nhìn thấy đồ chơi (ơ tơ điện), Nam muốn chơi + xin phép bác cho chơi đồ chơi - HS nối tiếp nói lời xin phép (Thưa bác, bác cho cháu chơi tơ chút khơng ạ?)… 3-5 HS nói trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Khi muốn sử dụng đồ dùng người khác, em phải nói nào? +… nói lời xin phép - GV nêu số tình cho HS nói lời xin phép - HS nối tiếp nói lời xin phép, lớp - Nhận xét, giáo dục HS nói lời xin lắng nghe, nhận xét phép phải lễ phép người khác đồng ý làm - Lắng nghe Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần at, ăt, ât - u cầu HS tìm từ có vần at, ăt, ât - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 49: ot ôt ơt I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ot, ôt ơt đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ot, ôt, ơt (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ot, ơt, ơt có học - Phát triển kĩ nói chủ điểm giới trẻ thơ (các hoạt động vui chơi, giải trí) - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh cảnh vật Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên sống Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần ot, ôt,ơt - Hiểu nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ này: Hớn hở, nhảy nhót Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 106, 107 - Kiểm tra viết vần ot, ăt, ât, mặt trời, bật lửa - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ot, ôt, ơt Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em nhìn thấy tranh? Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … tranh vẽ cảnh vườn rau, có rau ngót, ớt cà rốt - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc - HS lắng nghe câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Vườn nhà bà có ớt, rau ngót cà rốt" - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu theo "Vườn nhà bà /có ớt,/ rau ngót /và cà 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV giới thiệu vần mới: ot, ôt, ơt rốt" Chỉ vào vần tô màu đỏ - HS quan sát HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm t đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm t o, ô, - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần ot, ôt, ơt yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình ot: o - tờ - ot ôt: ô - tờ - ôt ơt: ơ- tờ - ơt - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần ot, ơt, ơt(CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần ot - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần ơt + Vần ot có âm o đứng trước, âm t đứng sau + Đang có vần ot muốn có vần ơt + Thay âm o âm ơ, để nguyên âm t phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ôt - HS ghép vần bảng cài vần ôt - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ơt, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ô âm giữ nguyên âm t - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ot rồi, làm để có + thêm âm ng trước ot, dấu sắc tiếng ngót? âm o - GV đưa mơ hình tiếng ngót, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: ngờ - ot- ngót sắc- ngót.ngót (CN, nhóm, lớp) ng ot ngót * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: ngọt, vót, cột, tốt, thớt, vợt - Quan sát, trả lời câu hỏi; 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tiếng chứa vần ot? + … ngọt, vót + Tiếng chứa vần ôt? +… cột, tốt + Tiếng chứa vần ơt? + … thớt, vợt - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng ngót ta thêm chữ ghi âm ng trước vần ot dấu sắc âm o Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ot, ơt, ơt - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần ot, ơt, ơt cho bạn bên cạnh nghe bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép + Trong tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi tiếng có vần ot (ôt, ơt)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh nhót, lốt, ớt đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ot, ôt, ơt phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + nhót + Em ăn nhót chưa? - HS trả lời - GV đưa từ nhót + Từ nhót có tiếng chứa vần + tiếng nhót chứa vần ot học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng nhót có âm nh đứng trước, tiếng mặt, đọc trơn từ mặt trời vần ot đứng sau nhờ - ot - nhot - sắc - Thực tương tự với từ lốt, nhót Quả nhót (CN , nhóm, lớp) ớt - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 110) HĐ3 Viết 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ot, ôt, ơt + Các vần ot, ơt, ơt có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần ot, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ o, từ điểm dừng bút chữ o đưa bút viết vòng xoắn nhỏ nối tiếp chữ t Ta vần ot + Viết vần ôt nào? + Viết vần ơt nào? - GV viết mẫu vần ôt, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần ot Có vần ot ta thêm dấu mũ cho chữ o Ta vần ôt - Yêu cầu HS viết bảng vần ot,ôt, ơt - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng lốt, ớt - GV đưa tiếng lốt, yêu cầu HS phân tích, đánh vần + Khi viết tiếng lốt ta viết nào? - GV viết mẫu tiếng lốt, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm l, từ điểm dừng bút chữ l lia bút lên ĐK viết vần ôt, đánh dấu sắc âm ô Ta chữ lốt - GV đưa tiếng ớt, yêu cầu HS phân tích, đánh vần - GV viết mẫu, vừa viết vừa mô tả quy trình viết - Yêu cầu HS viết bảng tiếng lốt, ớt - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, sửa chữa chữ viết bạn - HS quan sát, trả lời + … giống có âm t cuối, khác âm thứ o, ô, - Quan sát, lắng nghe +… viết vần ot trước thêm dấu mữ cho đầu chữ a +… viết vần ot trước thêm nét râu cho chữ a - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ot, ôt, ơt - HS quan sát, nhận xét viết bạn + Tiếng lốt có âm l đứng trước, vần ơt đứng sau, dấu sắc âm âm ô Lờ - ôt - lôt - sắc - lốt + Viết âm l trước, vần ôt sau, dấu sắc âm ô - Quan sát, lắng nghe + Tiếng ớt có âm đứng trước, âm t đứng sau, dấu sắc âm Ơ - tờ - ớt - sắc - ớt - HS lăng nghe - HS viết bảng tiếng lốt, ớt vần ot, ôt, ơt - HS quan sát, nhận xét viết bạn TIẾT 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 32, 33 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ t phải nối liền chữ o, ô, - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học ot (ơt, ơt) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Đoạn đọc nhắc đến nhân vât? + Buổi sáng thức dậy, Nam nhìn thấy gì? + Chú chim sâu thấy Nam thể thái độ nào? + Sau đó, chim sâu làm gì? đâu? - GVKL, dẫn dắt chuyển ý: bạn Nam yêu thiên nhiên nên chim sâu coi bạn Nam gần gũi thân thiết với mình, HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ot, dịng vần ơt, dịng ơt, dịng lốt, dòng ớt - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … chợt, một, nhót - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: chợt, một, nhót - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - HS theo dõi, nhận xét, đánh giá - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + nhân vật: bạn Nam chim sâu + thấy chim sâu + hớn hở + nhảy nhót, bay qua bay lại, tìm bắt sâu bọ cho - Lắng nghe 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS quan sát tranh, YCHS thảo - HS quan sát tranh, thảo luận cặp đơi luận theo nhóm bàn nội dung nội dung tranh tranh - Đại diện nhóm báo cáo kết thảo luận: + Bức tranh 1: bạn nhỏ xem ti vi giới động vật + Tranh2: bạn nhỏ chơi trốn tìm vui vẻ + Bạn thích xem chương trình - HS nối tiếp kể: phim hoạt hình, giới động vật Ngồi chương trình ra, ti vi cịn có chương trình khác? + Xem chương trình tivi + Thơng minh mang lại cho ích lợi gì? + Ngồi chương trình ti vi, em - HS nối tiếp kể: bịt mắt bắt dê, tham gia trị chơi ngồi trời cảnh sát bắt kẻ trộm, đuổi bắt nào? + Những trò chơi vận động mang + bớt căng thẳng lại lợi ích gì? - GV đưa tên chủ đề, gọi HS đọc: Thế - HS đọc: Thế giới em giới em * Liên hệ, giáo dục - GVKL: Ngoài việc học tập trẻ em cịn có thời gian vui chơi, thư giãn bổ - Lắng nghe ích để thể trí óc phát triển khơng nên xem q nhiều ảnh hưởng đến mắt trí óc căng thẳng Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần ot, ơt, ơt - u cầu HS tìm từ có vần ot, ôt, ơt - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 50 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt cách đọc tiếng , từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thơng qua viết câu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Bài học thỏ con, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học cách giải thích nghĩa từ ngữ Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc vần - GV đưa bảng SGK, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn vần - Tổ chức cho HS đọc thi trước lớp Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi, nhắc lại vần học ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt - Lắng nghe - HS đánh vần vần (CN, nhóm, lớp) c t a ac ă â o ô 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ u - Đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc trơn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: bật lwaar, lọ mực, cột mốc, hạt thóc, xúc xắc, gót chân, đơi mắt, lác đác, giấc mơ, ớt - Yêu cầu HS đọc trơn từ ngữ phân tích số tiếng có vần học - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: cột móc, lác đác, gót chân hình ảnh trực quan * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu? + Tiếng có vần học tuần? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp câu - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung: + Gà mẹ dẫn đàn già đâu? + Tìm thấy mồi, gà mẹ làm gì? + Gà mẹ làm cho đàn con? + Theo em, gà mẹ giống người mẹ hiền điểm nào? - Tóm tắt nội dung đoạn đọc - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - 4-5 HS đọc to trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - Quan sát, lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …4 câu - HS nối tiếp nêu: tục, chúc, rúc, - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá, bình chọn đạn đọc tốt - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + ăn + …tục…tuc gọi + …ủ ấm cho + … quan tâm, chăm sóc - HS lắng nghe 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 33, nêu yêu cầu viết - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh vần tiếng thóc, nảy + Trong câu viết chữ ghi âm viết hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ H - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý vần nét nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá - 1-2 HS nêu: viết dịng Hạt thóc nảy mầm - 2-3 HS đọc + … chữ H từ Hạt - HS quan sát, lắng nghe - HS chuẩn bị vở, bút - HS viết - Quan sát, nhận xét đánh giá viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Bài học thỏ - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "chạy vào rừng." + Thỏ chơi đâu? + Trước thỏ chơi, thỏ mẹ dặn điều gì? Đoạn Tiếp đến "rồi tiếp." + Vì thỏ va phải anh sóc? + Thỏ nói với anh sóc? + Vì anh sóc ngạc nhiên? Đoạn 3: Tiếp đến "cám ơn chứ." + Chuyện xảy thỏ mải nhìn khỉ mẹ ngồi chải lơng cho khỉ con? + Ai cứu thỏ con? + Được bác voi cứu, thỏ nói với bác voi? + Vì bác voi ngạc nhiên? Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + … vào rừng chơi + … Nếu làm sai phải xin lỗi Được giúp đỡ phải cảm ơn! + …mải lắng nghe chim sơn ca hót + … cảm ơn anh sóc + thỏ phải xin lỗi thỏ lại nói cảm ơn! + … thỏ bị trượt chân, roi xuống hố sâu + … bác voi + … cháu xin lỗi bác voi + thỏ phải cảm ơn bác thỏ lại nói lời xin lỗi Đoạn 4: Cịn lại 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Thỏ hiểu điều gì? + … làm sai phải xin lỗi Được giúp + Em ghi nhớ điều sau nghe câu phải cảm ơn! chuyện này? + … biết xin lỗi cảm ơn! * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Thỏ chơi, thỏ mẹ dặn luận phải biết nói lời cảm ơn xin lỗi + Tranh 2: Thỏ va vào anh sóc, thỏ nói lời cảm ơn anh sóc + Tranh 3: Được bác voi cứu, thỏ nói lời xin lỗi bác voi + Tranh 4: Thỏ nhà kể lại chuyện cho mẹ nghe nhận điều làm sai nói lời xin lỗi, giúp đỡ nói lời cảm ơn! - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Qua câu chuyện, em học tập + … phải biết nói lời xin lỗi làm sai điều gì? điều phải nói lời cảm ơn giúp đỡ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe, thực hành nói lời cảm ơn xin lỗi -HẾT TUẦN 10 - 28 ... mực + Tiếng chứa vần oc? + Tiếng chứa vần ôc? + Tiếng chứa vần uc? + Tiếng chứa vần ưc? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng. .. nhắc, gấc, giấc + Tiếng chứa vần ac? + Tiếng chứa vần ăc? + Tiếng chứa vần âc? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng thác ta thêm... gặt, đất, gật + Tiếng chứa vần at? + Tiếng chứa vần ăt? + Tiếng chứa vần ât? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng hát ta thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 10_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_ Tuần 10_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương