0

Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

61 4,359 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 10:10

TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Ngày soạn 15/8/09 Ngày dạy;17/8/09 Tuần:1 Môn :ÂM NHẠC Tiết : 1 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 I Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca cùa 3 bài hát đã học ở lớp 3:Quốc ca,Việt nam,Bài ca đi học,Cùng múa hát dưới trăng -Biết hát và kết hợp vỗ tay (gõ đệm)hoạc vận động theo bài hát -Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học II .Đồ dùng dạy học : - GV: - Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… - HS: - SGK,Nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học : 1. Khởi động: Luyện giọng : Mi ,Mê ,Ma ,Mô,Mu. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểãm Bài mới: Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 10 p 8 P Hoạt động 1 : Ôn tập 3 bài hát. Mục tiêu : Ôn các bài hát đã học. CTH: - Quốc ca Việt Nam. - Bài ca đi học. -Cùng múa hát dưới trăng. - GV. Nhắc lại bài tên bài hát ,tên tác giả cho HS nắm. -Từng tổ ,nhóm,cá nhân sau đó cả lớp thực hiện.kết hợp gõ đệm theo phách… GV quan sát sửa saiế thục hiện Hoạt động 2: n tập các kí hiệu ghi nhạc. Khuông nhạc Khoá nhạc -HS thưc hiện theo hướng dẫn. -Hát Kết hợp gõ đệm. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 1 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Khóa sol Tên 7 nốt nhạc trên khuông Đô,rê.mi,pha,sol,la,si. Mục tiêu : Ôn các bài hát đã học. CTH: -GV dùng bảng phụ kẻ sẳn củng cố lại cho HS nhớ. -HS quan sát theo dõi bài. 4. Củng cố : - Cho cả lớp hát lại các bài hát đã ôn tập kết hợp gõ đệm. - GV hỏi một vai câu hỏi về nhạc lí đã ôn. IV Hoạt động nối tiếp - GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . Giáo viên tự rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:23/8/09 Ngày dạy:24/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 2 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Tuần: 2 Môn :m nhạc Tiết 2 Học hát bài :Em yêu hòa bình Nhạc: Nguyễn Đức Toàn I MỤC TIÊU: -HS biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Thông qua bài hát giáo dục cho các em lòng yêu hòa bình ,yêu quê hương đất nước. II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh phong cảnh quê hương đất nước… 2.HS: -SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2/ KT Bài cũ:GV gọi 2,3 em lên trả bài GV nhận xét 3/ Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15p 15p -GV đàn âm mẫu * Hoạt động 1 : -Học hát bài:Em yêu hòa bình: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu: -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân * Hoạt động 2 : -Gõ đệm theo tiết tấu lời ca: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -Cả lớp thực hiện vài lần Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 3 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn CTH:: -Gõ đệm theo nhòp 2: -GV gợi ý ở bảng phụ -GV kiểm tra sửa sai -GV giới thiệu -GV chỉ đònh 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS biết hòa bình. -GV đệm đàn -HS thực hiện vài lần 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . BHGD :bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình yêu tổ Quốc ,tự hào và gằn bó với quê hương theo tấm gương đạo đức Bác Hồ * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:28/8/09 Ngày dạy:31/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 4 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Tuần ; 3 Môn : m nhạc Tiết 3 Ôn tập bài hát:Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấu I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa -Tập được bài tập cao độ và bài tập tiết tấu II / CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… -Chuẩn bò động tác phụ họa -Chép sẳn bài tập cao độ,bài tập tiết tấu. 2.HS:-SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -Học sinh hát vui bài yêu thích 2 /KT Bài cũ: Kiểm tra 1-2 Học sinh,nhân xét…. 3 /Bài mới: -Giới thiệu tiết học THỜI LƯNG Hoạt động GV Hoạt động HS 15p 15P -GV đàn âm mẫu *Hoạt đông1 -Ôn tập bài hát Em yêu hòa bình *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu -GV giới thiệu tranh -Hát kết hợp vận động: -GV đàn -GV chia lớp ra 2 nhóm -Hát kết hợp vận động: -GV giới thiệu -GV hướng dẫn động tác -GV kiểm tra sửa sai *Hoạt động 2:Bài tập cao độ và tiết tấu -HS Luyện giọng Ma na ma na ma -HS xem tranh nhận ra tranh bài hát Em yêu hòa bình -Cả lớp hát vài lần -Nhóm1 hát lời ca, nhóm 2 gõ tiết tấu và ngược lại -HS quan sát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 5 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn +Nhận biết nốt nhạc trên khuông + Bài tập tiết *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV đính bài tập cao độ và giới thiệu -GV đàn+Luyện tập cao độ và tiết tấu -GV thò phạm,giới thiệu -GV thực hiện mẫu -GV hướng dẫn GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV hướng dẫn -GV kiểm tra tổ, cá nhân -HS thực hiện nhiều lần -Tổ ,cá nhân trình diển trước lớp. -HS quan sát xác đònh tên nốt,hình nốt -HS đọc cao độ vài lần -Cả lớp thực hiện -Cả lớp thực hiện -Tổ cá nhân thực hiện. -HS nhắc lại tựa bài đã học -Cả lớp hát lại bài hát vài lần. 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . -Học sinh đọc lại TĐN số 5-6 IVHoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn: 5/9/09 Ngày dạy: 7/9/09 Tuần :4 Môn :m nhạc Tiết 4 Học hát bài :Bạn ơi lắng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 6 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Kể chuyện âm nhạc I.MỤC TIÊU: -Biết đây là bài dân ca -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ II / GV CHUẨN BỊ 1.GV: Nhạc cụ,Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh dân tộc Ba Na Tây Nguyên 2.HS: -SGK,Nhạc cụ gõ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15 phút 5P -GV đàn âm mẫu * Hoạt động 1: -Học hát bài: Bạn ơi lắng nghe: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH Dạy hát từng câu -GV giới thiệu tranh -GV hát mẫu,băng nhạc -GV hướng dẩn đọc lời ca theo tiết tấu. -GV đệm đàn hướng dẩn từng câu theo lối móc xích -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV gợi ý ở bảng phụ -GV nhận xét -GV giới thiệu -GV hướng dẫn Kết luận:HS hát đúng giai điệu và lời ca -HS Luyện giọng Mà na ma na mà -HS xem tranh và lắng nghe -HS phát biểu ý kiến sau khi nghe -cả lơp đọc lời ca -Lớp hát nhiều lần từng câu và cả bài. -Cả lớp thực hiện vài lần. -HS nhận xét sự giống và khác nhau của 2 đoạn nhạc -HS nhận xét -Cả lớp thực hiện vài lần -Tổ, cá nhân thực hiện -HS quan sát Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 7 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 10p * Hoạt động 2:-Gõ đệm theo phách *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV giới thiệu -GV hướng dẫn Hoạt động 3 Kể chuyện âm nhạc “ Ca só đào thò Huệ” *Mục tiêu: Học sinh nắm được cốt truyện CTH: -GV giới thiệu tranh -GV kể sơ tóm câu chuyện. -GV đặt câu hỏi -GV nhận xét -GV giáo dục hs -GV chỉ đònh 1hs -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn Kết luân: HS nắm được cốt truyện sau khi nghe -HS thực hiện vài lần -HS lắng nghe -HS trả lời câu hỏi -HS kể lại câu chuyện theo tranh 4.Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày soạn:12/9/09 Ngày dạy:14/9/09 Tuần:5 Môn:m nhạc Tiết 5 Ôn tập hát bài :Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 8 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Bài tập tiết tấu I.MỤC TIÊU: -HS biế hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng -Tập biểu diễn bài hát II / GV CHUẨN BỊ : -Nhạc cụ, Băng nhạc,máy nghe,tranh ảnh… - Chuẩn bò vài động tác phụ họa - Chép sẳn bài tiết tấu vào bảng phụ. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: : GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời lượng Hoạt Động GV Hoạt Động HS 15P -GV đàn âm mẫu *Hoạt động 1: -Ôn bài hát Bạn ơi lắng nghe kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -Vận động phụ họa -GV giới thiệu: -GV đệm đàn -GV giới thiệu -GV hướng dẩn động tác phụ họa -GV kiểm tra tổ, cá nhân -GV chỉ đònh -GV nhận xét tuyên dương. -GV chỉ đònh -HS Luyện giọng Mà na ma na mà HS xem tranh -Cả lớp hát vài lần kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp. -Cả lớp thực hiện -Tổ, nhóm thực hiện -Tổ, cá nhân trình diển trước lớp Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 9 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 10P -GV nhận xét Kết luận:HS hát đúng giai điệu và lời ca * Hoạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng *Mục tiêu: Nhận biết nốt trắng CTH -GV giới thiệu hướng dẫn -GV sửa sai -GV chỉ đònh -GV giáo dục thái độ cho HS. -GV đệm đàn Kết luận:HS nắm đựoc các hình nốt -HS nhận xét -HS lắng nghe và ghi vở -Cá nhân nhắc lại bài -HS nhận xét -Cả lớp thực hiện 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát . IVHoạt động nối tiếp: - GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt -Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre . * Giáo viên tự rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyệt Khối Trưởng Người soạn Ngày dạy:20/9/09 Ngày soạn:21/9/09 Tuần:6 Môn:m nhạc Tiết 6 Tập đọc nhạc số 1 Giới thiệu nhạc cụ dân tộc I/ MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học -Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc như: đàn nhò, tam ,tứ, tì bà. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 10 [...]... duyệt Khối Trưởng Ngày soạn: 14/ 11/09 Tuần :13 Ngươì soạn Ngày dạy: 16/11/09 Môn :Âm nhạc Tiết 13 Ôn tập hát bài :Cò lả Tập đọc nhạc: TĐN số 4 I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạphụ hoạ - Biết đọc bài TĐN số 4 II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh… -Chép sẳn bài TĐN số 4 2/ HS: -SGK ,nhạc cụ gõ… III/ TIẾN TRÌNH DẠY... Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -HS xác đònh tên các nhạc cụ đã được giới thiệu -HS nhận xét -GV nhận xét -GV mở nhạc -GV nhận xét -GV giáo dục thái độ cho HS -GV chỉ đònh -GV mở nhạc -HS nghe trích đoạn trình diển của các nhạc cụ -HS nhận xét -Cả lớp đọc vài lần bài TĐN -HS xem tranh xác đònh tên các nhạc cụ -HS nghe lại 1 lần 4. Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát IVHoạt động nối tiếp -GV nhận... :20/11/09 Tuần 14 Ngươì soạn Ngày dạy:23/11/09 Môn : Âm nhạc Tiết 14 -Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em,Cò lả -Nghe nhạc I.MỤC TIÊU: -HS hát đúng cao độ ,trường độ 3 bài hát Hát thuộc lời ca,hát diển cảm -HS hăn hái tham gia các hoạt động kết hợp với bài hát và mạnh dạng trình diển trước lớp II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc, máy nghe,tranh ảnh… 2.HS -SGK ,Nhạc cụ... thang âm -HS tập đọc từng câu theo đàn -HS hát cả bài vài lần -HS tập ghép lời ca kết hợp gõ theo phách -Tổ cá nhân thực hiện *Hoạt động2:Giới thiệu nhạc cụ dân tộ *Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các nhạc cụ CTH: -GV đính tranh giới thiệu từng loại nhạc -HS quan sát lắng nghe cụ -HS phát biểu cảm -GV đàn âm sắc giả của các loại nhạc nghó sau khi nghe cụ nhạc -GV nhận xét Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 11... Ngươì soạn Ngày dạy: 14/ 12/09 Môn ÂM Nhạc Tiết : 17 Ôn tập 2 TĐN Số 2 và Số 3 I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca một số bài hát đã học -Biết đọc nhạc ,ghép lời cavà kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 2 và số 3 -Tập biểu diễn bài hát II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc, máy nghe,tranh ảnh… 2.HS:-SGK ,Nhạc cụ gõ III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 32 TrÇn Xu©n Trêng... -Nhạc cụ, Băng nhạc, máy nghe,tranh ảnh các nhạc cụ… 2.HS -SGK ,Nhạc cụ gõ III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1/ Ổn đònh: -HS Luyện giọng Mà na ma na mà 2 /KT Bài cũ: : GV gọi 3,4em lean trả bài GV nhận xét 3 /Bài mới: Thời Hoạt Động GV Hoạt Động HS Lượng 15p -GV đàn âm mẫu *Hoạt động1:-TĐN số 1: *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -GV đính bài TĐN và giới thiệu -GV chỉ đònh -GV hướng dẩn -GV đệm đàn thang âm. .. soạn Ngày soạn:3/10/09 Ngày dạy:5/10/09 Tuần 8 Môn:m nhạc Tiết 8 Học hát bài :Trên ngựa ta phi nhanh I.MỤC TIÊU: -HS hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết tác giả bài hát là nhạc só Phong Nhã II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc, máy nghe,tranh ảnh… 2.HS -SGK ,Nhạc cụ gõ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 14 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn III/... mở nhacï -HS trả lời câu hỏi -GV đặt câu hỏi -Nhóm Xung phong trình -GV giáo dục thái độ cho HS diễn bài hát kết hợp gõ đệm -GV có thể trình diễn bài hát -GV chỉ đònh 1hs Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 23 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -GV giáo dục thái độ cho HS -GV đệm đàn Kết luận:HS cảm thụ Âm nhạc 4 Củng cố: -Cho cả lớp hát lại các bài hát 5Hoạt động nối tiếp -GV nhận xét tiết học ưu... soạn Ngày soạn: Tuần 11 Ngày dạy: Môn :Âm nhạc Tiết 11 Ôn tập hát bài : Khăn quàng thắm mãi vai em Tập đọc nhạc: TĐN số 3 I.MỤC TIÊU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 20 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn - Biết đọc bài TĐN số 3 II / CHUẨN BỊ : 1/ GV: -Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng nhạc , tranh ảnh… -Chuẩn bò vài động... trình ôn Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 24 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 3 /Bài mới: -Giới thiệu tiết họcÔntập bài CÒ LÃ,và TĐN số 4 THỜI Hoạt Động GV Hoạt Động HS LƯNG 15 -GV đàn âm mẫu -HS Luyện giọng Mà na ma phút na mà *Hoạt động 1:-Ôn bài hát Cò lả *Mục tiêu: Học sinh hát diễn cảm CTH: -HS xem tranh -GV giới thiệu: -Cả lớp nghe lại bài hát -GV tấu đàn -Cả lớp hát vài lần -GV đệm đanø . Tuần :4 Môn :m nhạc Tiết 4 Học hát bài :Bạn ơi lắng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 6 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Kể chuyện âm nhạc I.MỤC. bài hát là nhạc só Phong Nhã II / GV CHUẨN BỊ : 1.GV: -Nhạc cụ, Băng nhạc, máy nghe,tranh ảnh… 2.HS -SGK ,Nhạc cụ gõ. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 14 TrÇn Xu©n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm), Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm),

Hình ảnh liên quan

Giới thiệu hình nốt trắng - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

i.

ới thiệu hình nốt trắng Xem tại trang 8 của tài liệu.
-Biết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

i.

ết và thể hiện độ dài nốt trắng.Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen vànốt trắng Xem tại trang 9 của tài liệu.
*Hoạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

o.

ạt động 1:-Giới thiệu hình nốt trắng Xem tại trang 10 của tài liệu.
-HS xác định tên nốt,hình nốt -HS nhận xét bạn - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

x.

ác định tên nốt,hình nốt -HS nhận xét bạn Xem tại trang 17 của tài liệu.
-GV giới thiệu một số hình thức trình diễn  - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

gi.

ới thiệu một số hình thức trình diễn Xem tại trang 38 của tài liệu.
-HS xác định tên nốt,hình nốt - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

x.

ác định tên nốt,hình nốt Xem tại trang 54 của tài liệu.
HS xác định tên nốt,hình nốt -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

x.

ác định tên nốt,hình nốt -HS tập thể hiện tiết tấu Vài lần Xem tại trang 58 của tài liệu.
-Tổ, trình diển trước lớp hình thức đối đáp,lĩnh xướng - Giáo án Âm nhạc lớp 4 (cả năm)

tr.

ình diển trước lớp hình thức đối đáp,lĩnh xướng Xem tại trang 60 của tài liệu.