0

GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

58 3,163 55

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 19:10

Ngy son: Ngy dy: LP 4 Tun 1: BI 1: ễN TP 3 BI HT V Kí HIU GHI NHC HC LP 3 I. MC TIấU CN T: - Hc sinh ụn tp, nh li mt s bi hỏt ó hc lp 3. - Nh mt s ký hiu ghi nhc ó hc. II. CHUN B: - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, nhc c, bng ghi cỏc ký hiu nhc. - Hc sinh: Thanh phỏch, sỏch giỏo khoa, bng con, phn. III. CC HOT NG DY HC CH YU: 1. n định tổ chức (1) 2. Kiểm tra bài cũ (4) - Kiểm tra nhạc cụ thanh phách của học sinh. 3. Bài mới (25) a. Giới thiệu bài: Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ ôn lại 3 bài hát đã học ở lớp 3 và b. Nội dung: - Giáo viên chọn 3 bài hát đã học ở lớp 3 cho học sinh ôn lại. Yêu cầu học sinh kể tên những bài hát đã học ở lớp 3. - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh ôn lần lợt từng bài và sửa sai cho học sinh. - Cho học sinh hát kết hợp một số hoạt động nh gõ đệm, vận động kết hợp múa một số động tác. - Cho học sinh ôn lại một số ký hiệu ghi nhạc ? ở lớp 3 các em đã đợc học những ký hiệu ghi nhạc nào ? Em biết những hình - Cả lớp hát - Học sinh lắng nghe - Quốc ca Việt Nam - Bài ca đi học - Cùng múa hát dới trăng - Học sinh nêu tên các ký hiệu và tên nốt khuông nhạc Khóa son: Nốt nhạc 1 nốt nhạc nào - Cho học sinh trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo khoa âm nhạc: - Giáo viên cho học sinh nhìn lên bảng đã viết sẵn BT1, BT2 và yêu cầu học sinh làm. - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng học sinh. Bài 2 gọi học sinh lên bảng viết - Giáo viên nhận xét, chữa và tuyên d- ơng học sinh. 4. Củng cố dặn dò (4) - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát bài Bài ca đi học. - Nhận xét tinh thần giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn lại các bài hát đã ôn - Hình nốt nhạc: Bài 1: - Cả lớp hát lại bài hát này 1 lần Ngày soạn: Ngày dạy: Tun 2: BI 2: HC HT BI EM YấU HềA BèNH I. MC TIấU CN T: - Hc sinh hỏt ỳng v thuc bi: Em yờu hũa bỡnh. - Qua bi hỏt giỏo dc cỏc em lũng yờu hũa bỡnh, yờu quờ hng t nc. II. CHUN B: - Giỏo viờn: Chộp sn ni dung bi hỏt lờn bng, nhc c (thanh phỏch). - Hc sinh: Thanh phỏch. III. CC HOT NG DY HC CH YU: 1. n định tổ chức (1) 2. Kiểm tra bài cũ (4) 2 - Gọi 3 em lên bảng hát lại 1 trong 3 bài hát đã học ở tiết trớc. - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới (25) a. Giới thiệu bài: Giờ học hôm nay cô sẽ dạy các em hát 1 bài hát nói về chủ đề hòa bình b. Nội dung: - Giáo viên giới thiệu về nội dung ý nghĩa của bài hát và giới thiệu tên tác giả. - Giáo viên hát mẫu cho cả lớp nghe. - Trớc khi vào học hát giáo viên cho học sinh luyện cao độ: Đồ - Rê - Mi - Pha - Son - La - Xi - Đô - Dạy học sinh hát từng câu: Em yêu hòa bình, yêu đất nớc Việt Nam Yêu từng gốc đa bờ tre đờng làng Em yêu xóm lòng nơi mà em khôn lớn Yêu những mái trờng rộn rã lời ca Em yêu có đàn cò trắng bay xa - Tổ chức cho học sinh hát cả bài nhiều lần cho thuộc. - Lu ý: Đảo phách Dòng sông hai bên bờ xanh thắm - Giáo viên hớng dẫn và cho học sinh hát đúng giai điệu chỗ đảo phách này. - Tổ chức cho học sinh hát dới nhiều hình thức. - Cho cả lớp hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp 2 và theo tiết tấu lời ca. 4. Củng cố dặn dò (4) - Giáo viên bắt nhịp cho cả lớp hát lại - 3 em lên bảng hát - Học sinh lắng nghe - Cả lớp nghe giáo viên hát mẫu - Học sinh luyện cao độ - Học sinh hát từng câu theo lối móc xích cho đến hến bài. - Học sinh hát kết hợp cả bài nhiều lần cho thuộc. - Bàn - tổ - dãy. - Hát kết hợp gõ đệm bằng thanh phách theo nhịp 2 và theo tiết tấu lời ca. 3 bài hát này 1 lần kết hợp với gõ đệm theo nhịp 2. - Gọi 2 - 3 em lên hát trớc lớp. - Giáo viên nhận xét tinh thần giờ học. - Dặn dò: Về nhà ôn lại nội dung bài hát và cách gõ đệm. - Cả lớp hát lại 1 lần. - 2 - 3 nhân học sinh hát trớc lớp. Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 3: BI 3: ễN BI HT EM YấU HềA BèNH BI TP CAO V TIT TU I. MC TIấU CN T: - Hc sinh thuc bi hỏt, tp biu din tng nhúm trc lp kt hp ng tỏc ph ha. - c c bi tp cao v th hin tt bi tp tit tu. II. CHUN B: - Giỏo viờn: Nghiờn cu mt vi ng tỏc ph ha, chộp sn bi tp cao , bi tp tit tu, thanh phỏch. - Hc sinh: Thanh phỏch. III. PHNG PHP: - Lm mu, ging gii, phõn tớch, thc hnh, lý thuyt. IV. CC HOT NG DY HC CH YU: 1. n nh t chc (1) 2. Kim tra bi c (4) - Gi 2 - 3 em lờn bng hỏt bi em yờu hũa bỡnh. - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ. 3. Bi mi (25) a. Gii thiu bi: - C lp hỏt - Hc sinh lờn bng hỏt - C lp chỳ ý lng nghe 4 - Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ học ôn lại bài hát em yêu hòa bình và đọc bài tập cao độ và tiết tấu. b. Nội dung: * Ôn lại bài hát “Em yêu hòa bình” - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát dưới nhiều hình thức: cả lớp, dãy, bàn, tổ. - Giáo viên nghe sửa sai cho học sinh * Bài tập cao độ và tiết tấu: - Cho học sinh nhìn lên bảng đọc tên các nốt nhạc trên khuông. Nêu vị trí của từng nốt trên khuông nhạc: Cho học sinh luyện tập tiết tấu * Luyện cao độ và tiết tấu: - Cho học sinh luyện đọc cao độ trước, tiết tấu sau. 4. Củng cố dặn dò (4’) - Cho cả lớp đọc cao độ và tiết tấu lại 1 lần. - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát lại 1 lần nữa bài “Em yêu hòa bình”. - Gọi 1 - 2 em hát nhân cho cả lớp nghe. - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài hát và bài tập cao độ và tiết tấu. - Học sinh hát ôn lại bài hát theo cả lớp, bàn, dãy, tổ - Học sinh đọc tên nốt trên khuông. - Đô, mi, son, la - Học sinh tập gõ tiết tấu - Học sinh luyện đọc cao độ và tiết tấu theo hướng dẫn của nhân. - Đọc cao độ và tiết tấu. 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TuÇn 4: BÀI 4: HỌC HÁT BÀI BẠN ƠI LẮNG NGHE KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Học sinh hát đúng và thuộc bài bạn ơi lắng nghe. - Biết bài bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Ba-na (Tây Nguyên). II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chép bài hát lên bảng, thanh phách. - Học sinh: Thanh phách. III. PHƯƠNG PHÁP: - Làm mẫu, giảng giải, đàm thoại, phân tích, thực hành, lý thuyết, kể chuyện. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 2 em hát bài “Em yêu hòa bình” - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: - Tiết học hôm nay các em sẽ được học hát 1 bài dân ca của dân tộc Ba-na và nghe kể chuyện âm nhạc. b. Nội dung: - Giáo viên hát mẫu bài hát 1 lần, giới thiệu tác giả, tác phẩm. - Trước khi vào học hát nhân cho học sinh luyện thanh âm: o, a. - Giáo viên dạy học sinh hát từng câu: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe. Tiếng dòng suối ngòai xa thì thào. Tiếng đàn vui đùa đáy cát, tiếng làn sóng trôi - 2 em lên bảng hát - Học sinh chú ý lắng nghe. - Học sinh lắng nghe - Học sinh luyện thanh: ò o o ó, ó o o ò … - Học sinh học hát từng câu theo lối móc xích cho đến hết bài. 6 xuôi ào ào. Hỡi bạn ơi dừng chân chút đi. Có nhìn thấy đàn chim câu xanh. Lánh gọi nắng bay về rầy lúa. Lúa mừng nắng lúa reo rì rào. - Cho học sinh hát kết hợp cả bài hát nhiều lần với nhiều hình thức cả lớp, bàn, tổ. * Kể chuyện âm nhạc: - Giáo viên kể cho học sinh nghe câu chuyện “Tiếng hát Đào Thị Huệ” ? Câu chuyện này kể về giọng hát hay của ai ? ? Cô Đào Thị Huệ đã lấy giọng hát của mình làm gì giúp nước ? Để ghi nhớ công ơn của cô nhân dân ta đã làm gì - Gọi 1 - 2 em kể lại chuyện 4. Củng cố dặn dò - Bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát 1 lần. - Nhận xét tinh thần giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài hát chuẩn bị nhạc cụ cho giờ sau. - Hát cả bài theo dãy, bàn, tổ, cả lớp - Học sinh nghe kể chuyện - Tiếng hát của cô Đào Thị Huệ. - Cô lấy giọng hát của mình làm cho giặc si mê và đã trả thù được một phần nào cho quê hương của mình. - Đã lập đền thời tại xã Trung Nghĩa và sau đổi tên thành thôn Đào. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TuÇn 5: BÀI 5: ÔN TẬP BÀI HÁT BẠN ƠI LẮNG NGHE GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG BÀI TẬP TIẾT TẤU I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 7 - Học sinh hát thuộc và từng nhóm trình diễn bài hát với một số động tác phụ họa trước lớp. - Biết và thể hiện giá trị độ dài của nốt trắng. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị một số động tác phụ họa, chép sẵn bài tập tiết tấu lên bảng, thanh phách. - Học sinh: Thanh phách. III. PHƯƠNG PHÁP: - Giảng giải, đàm thoại, làm mẫu, lý thuyết, thực hành. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) - Gọi 3 em lên bảng hát bài “bạn ơi lắng nghe”. - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3. Bài mới (25’) a. Giới thiệu bài: - Tiết học hôm nay các em sẽ ôn lại bài hát … và làm quen với nốt trắng và tập tiết tấu. b. Nội dung: * Ôn lại bài hát “Bạn ơi lắng nghe” - Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát dưới nhiều hình thức: cả lớp, dãy, bàn, tổ. - Giáo viên nghe sửa sai cho học sinh - Gọi 1 - 2 nhóm lên biểu diễn trước lớp. * Tập múa 1 số động tác phụ họa: - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó phân tích hướng dẫn học sinh tập luyện từng động tác. - Học sinh đứng tại chỗ và múa. - Gọi 1 - 2 bàn lên bảng biểu diễn - 3 em lên bảng hát - Học sinh lắng nghe. - Học sinh ôn lại bài hát cả lớp, dãy, bàn, tổ - Học sinh tập múa phụ họa 8 trước lớp * Giới thiệu hình nốt trắng: - Giáo viên giới thiệu: Hình nốt trắng (thân nốt hình quả trứng nằm nghiêng) - Độ dài của nốt trắng bằng 2 nốt đen: - Hướng dẫn học sinh thể hiện hình nốt trắng. * Bài tập tiết tấu: - Giáo viên đọc mẫu bài tiết tấu ? Trong bài tiết tấu có những hình nốt gì - Hướng dẫn học sinh đọc và gõ tiết tấu 4. Củng cố dặn dò (4’) - Cả lớp vỗ tay (hoặc gõ) mỗi hình tiết tấu 1 lần giáo viên làm mẫu trước, học sinh thực hiện theo. - Về nhà ôn lại bài hát và bài tập tiết tấu. - Học sinh đọc: 1 nốt trắng = 2 nốt đen - Học sinh tập thể hiện hình nốt trắng - Nốt đen, nốt trắng, móc đơn. - Học sinh đọc tên nốt và gõ tiết tấu bằng thanh phách. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TuÇn 6: BÀI 6: TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC 9 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Học sinh đọc được bài TĐN số 1, thể hiện đúng độ dài các nốt đen, nốt trắng. - Phân biệt được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc và gợi ý đúng tên: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chép sẵn bài tập cao độ, tiết tấu, TĐN số 1 lên bảng. - Học sinh: Thanh phách, vở nhạc. III. PHƯƠNG PHÁP: - Tổng quát - giảng giải, đàm thoại, làm mẫu, thực hành, lý thuyết. IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn định tổ chức (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (4’) - Gọi học sinh lên bảng hát bài “Bạn ơi lắng nghe”. - Giáo viên nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới (25’) a. Giới thiệu bài: - Tiết học hôm nay các em sẽ TĐN bài số 1 và tìm hiểu về một số nhạc cụ dân tộc. b. Nội dung: 1. Tập đọc nhạc: - Cho học sinh luyện đọc cao độ. - Cho học sinh luyện tập tiết tấu ? ở hình luyện tập tiết tấu có những nét gì - Hướng dẫn học sinh luyện tập tiết tấu bằng tay và thanh phách. * Chuyển sang bài TĐN số 1: Son la son - 3 em lªn b¶ng h¸t - Häc sinh luyÖn cao ®é - Nèt ®en vµ nèt tr¾ng 10 [...]... phần xớng - Học sinh luyện đọc cao độ Đ-R-M-P-S-S-P-M-R-Đ - Học sinh đọc và gõ tiết tấu - Cho hc sinh luyn tp c v gừ tit tu - Giỏo viờn gii thiu bi TN s 4 trờn bng - Đọc nốt nhạc trên khuông - B1: Cho học sinh tập đọc từng nốt ở - Ghép cao độ, trờng độ - Ghép lời ca từng câu - B2: Cho học sinh phép cao độ với trờng độ - B3: Đọc nốt nhạc và ghép lời ca 24 4 Củng cố dặn dò (4) - Giáo viên tổng kết bài cho... dãy - 3 em lên bảng - Học sinh lắng nghe - Học sinh theo dõi, quan sát trên bản đồ - Cả lớp nghe - Học sinh đọc cao độ - Học sinh học hát theo hớng dẫn của giáo viên - Dân ca Ba-na, dân ca Nam Bộ - Luyện tập theo bàn - tổ - dãy 22 - Luyện tập hát nhân - Luyện tập nhân 4 Củng cố dặn dò (4) ? Tiết hôm nay các em đợc học hát bài dân ca gì - Gọi 2 em hát trớc lớp - Dặn dò: Về nhà học bài chuẩn bị... BI HT Cề L TP C NHC: TN S 4 I MC TIấU CN T: - Hc sinh hỏt ỳng giai iu v li ca bi cũ l th hin tớnh cht mm mi ca bi dõn ca - c ỳng cao , trng bi TN s 4 con chim ri v ghộp li II CHUN B: - Giỏo viờn: Nhc c, chộp sn bi TN s 4 lờn bng - Hc sinh: Nhc c III PHNG PHP: - Lm mu, ging gii, m thoi, lý thuyt, thc hnh IV CC HOT NG DY HC CH YU: 1 n nh t chc (1) - Cả lớp hát 2 Kim tra bi c (4) - Gi 3 em lờn bng hỏt... ghép lời ca - Đọc nhạc kết hợp với ghép lời ca, tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 hát lời ca và ngợc lại 4 Củng cố dặn dò (4) - Giáo viên tổng kết bài, nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài tiết sau Ngày soạn:26/11/06 Ngày dạy:29/11/06 Tuần 12: BI 12: HC HT BI Cề L I MC TIấU CN T: - Hc sinh cm nhn c tớnh cht õm nhc vui ti, trong sỏng, mt m ca bi cũ l dõn ca ng bng Bc B v tinh thn lao ng lc quan, yờu... sinh luyện cao độ rồi học hát - Hát cả bài theo hình thức cả lớp - dãy tổ - Bài hát gợi lên hình ảnh những cậu bé phi ngựa băng quan các miền quê của 14 đợc điều đó đất nớc, hiên ngang vợt lên phía trớc 4 Củng cố dặn dò (4) - Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần - Dặn dò: Về nhà các em ôn lại bài hát, giáo viên nhận xét tiết học Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 9: BI 9: ễN TP BI HT TRấN NGA TA PHI NHANH TP C NHC:... li ca, bit th hin tỡnh cm ca bi hỏt - Hc sinh bit va hỏt, va gừ m theo tit tu, phỏch, nhp v biu din bi hỏt - Bit c ỳng cao , trng v ghộp li ca bi TN s 3 cựng bc u II CHUN B: - Giỏo viờn: Nhc c (thanh phỏch) chộp sn bi TN s 3 lờn bng - Hc sinh: Thanh phỏch III PHNG PHP: - Lm mu, phõn tớch, m thoi, ging gii, thc hnh, lý thuyt IV CC HOT NG DY HC CH YU: 1 n nh t chc (1) - Cả lớp hát 19 2 Kim tra bi c (4) ... viên tổng kết bài cho cả lớp đọc nhạc và lời của bài TĐN số 4 - Dặn dò: Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài cho giờ sau Ngày soạn:10/12/06 Ngày dạy:13/12/06 Tuần 14: BI 14: ễN BA BI HT TRấN NGA TA PHI NHANH - KHN QUNG THM MI VAI EM V BI Cề L - NGHE NHC I MC TIấU CN T: - Hc sinh hỏt ỳng cao trng 3 bi hỏt Hc thuc li ca, tp hỏt din cm - Hc sinh hng hỏi tham gia cỏc hot ng kt hp vi bi hỏt v mnh dn lờn biu din trc... sinh luyn cao - Cả lớp hát - 3 em lên bảng hát - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh luyện cao độ Đ-R-M-P-S-L-S-Đ 27 - Dạy hát từng câu Trời thu trong xanh, xanh ngòai cửa sổ Bé nằm bé ngủ, sao đôi môi mỉm cời Phải chăng trong mơ em đang mơ thấy Bao trò chơi mới đều dành cho em Con voi đánh trống, con gấu thổi kèn, - Học sinh hát theo sự điều khiển của bóng bay xanh đỏ, bay đầy quanh em,... hát từng câu theo lối móc xích - Trớc khi hát cho học sinh luyện cao độ âm o, a Trên đờng gập ghềnh ngựa phi nhanh3 Trên đờng gập ghềnh ngựa phi nhanh Vó câu nhẹ tênh, lắc l nhịp nhàng Biển bạc, rừng vàng đồng xanh mở rộng Bao la, ta phi khắp chốn thăm các bạn bè yêu mến, tổ quốc mẹ hiền chắp cánh cho đoàn đội ta phi nhanh3 (ta phi nhanh3)3 - Cho học sinh hát kết hợp toàn bài với nhiều hình thức cả... theo phách 4 Củng cố dặn dò (4) - Cho cả lớp hát lại 2 bài ôn mỗi bài 1 lần - Giáo viên nhận xét tinh thần giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài tiết sau Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 8: BI 8: HC HT BI TRấN NGA TA PHI NHANH I MC TIấU CN T: - Hc sinh bit ni dung bi hỏt, cm nhn tớnh cht vui ti v nhng hỡnh nh p sinh ng th hin trong li ca - Hỏt ỳng giai iu v li ca, bit th hin tỡnh cm ca bi hỏt . tập tiết tấu * Luyện cao độ và tiết tấu: - Cho học sinh luyện đọc cao độ trước, tiết tấu sau. 4. Củng cố dặn dò (4 ) - Cho cả lớp đọc cao độ và tiết tấu. - Học sinh luyện đọc cao độ và tiết tấu theo hướng dẫn của cá nhân. - Đọc cao độ và tiết tấu. 5 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TuÇn 4: BÀI 4: HỌC HÁT BÀI BẠN ƠI
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM, GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM,

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên cho học sinh nhìn lên bảng đã viết sẵn BT1, BT2 và yêu cầu học sinh làm. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

áo viên cho học sinh nhìn lên bảng đã viết sẵn BT1, BT2 và yêu cầu học sinh làm Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Gọi học sinh lờn bảng hỏt bài “Trờn ngựa ta phi nhanh”. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

học sinh lờn bảng hỏt bài “Trờn ngựa ta phi nhanh” Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Gọi -3 em lờn bảng hỏt bài “Khăn quàng thắm mói vai em” - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

3 em lờn bảng hỏt bài “Khăn quàng thắm mói vai em” Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Gọi 3 em lên bảng đọc bài TĐN số 3 cùng bớc đều. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

3 em lên bảng đọc bài TĐN số 3 cùng bớc đều Xem tại trang 22 của tài liệu.
- Gọi học sinh lên bảng hát bài “Cò lả” - Giáo viên nhận xét, đánh giá. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

học sinh lên bảng hát bài “Cò lả” - Giáo viên nhận xét, đánh giá Xem tại trang 25 của tài liệu.
- Gọi 2 học sinh lờn bảng hỏt bài “Giấc mơ của bộ”. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

2 học sinh lờn bảng hỏt bài “Giấc mơ của bộ” Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Cho học sinh ôn tập các hình tiết tấu của bài TĐN 1, 2, 3 - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

ho.

học sinh ôn tập các hình tiết tấu của bài TĐN 1, 2, 3 Xem tại trang 31 của tài liệu.
- Gọi 3 em lờn bảng hỏt bài “Bàn tay mẹ”. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

3 em lờn bảng hỏt bài “Bàn tay mẹ” Xem tại trang 38 của tài liệu.
- Gọi cá nhân, 1 vài nhóm lên bảng hát lại bài TĐN số 6. - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

cá nhân, 1 vài nhóm lên bảng hát lại bài TĐN số 6 Xem tại trang 39 của tài liệu.
- Gọi -3 em lờn bảng hỏt bài “Chỳ voi con” - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

3 em lờn bảng hỏt bài “Chỳ voi con” Xem tại trang 47 của tài liệu.
- Gọi 2 em lờn bảng hỏt bài “Thiếu nhi thế giới liờn hoan” - GIAO AN AM NHAC LOP 4 CA NĂM

i.

2 em lờn bảng hỏt bài “Thiếu nhi thế giới liờn hoan” Xem tại trang 52 của tài liệu.