0

giao an am nhac lop 3 vnen

2 1,057 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 06:00

Giáo án Âm nhạc lớp 3 Tiết 11 ÔN TẬP BÀI HÁT : Lớp chúng ta đoàn kết I . MỤC TIÊU - Thể hiện tốt BH Lớp chúng ta đoàn kết. - Nhận biết được bài hát khi nghe tiết tấu - Giáo dục tình đoàn kết yêu thương bạn bè. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1. Giáo viên chuẩn bị. - Nhạc cụ gõ phách , song loan. - Đàn. - Bài hát: Hoa lá mùa xuân ( lớp 2). III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt dộng của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động cơ bản - Kiểm tra đồ dùng của học sinh. - Kiểm tra bài cũ: BH lớp chúng ta đoàn kết do ai sáng tác? Trình bày BH. - Giảng bài mới: Ôn BH lớp chúng ta đoàn kết. - GV hát mẫu hoặc cho HS nghe lại BH sau đó bắt nhịp cho HS hát. - Ôn luyện theo nhóm. - HD hát kết hợp gõ nhịp theo phách và theo tiết tấu - GV nhận xét – đánh giá. 2. Hoạt động thực hành. • Nghe tiết tấu đoán bài hát. - GV bắt nhịp cho HS hát lại bài Hoa lá mùa xuân. - GV gõ tiết tấu cho HS đoán bài hát. + Lớp chúng| mình rất rất| vui anh em| ta … x x x x x x x x x + Tôi là | lá tôi là | hoa tôi là | hoa… x x x x x x x x x - HS thực hiện - Hát theo hướng dẫn. - Thực hiện theo nhóm - Thực hiện theo hướng dẫn. - HS hát - HS hát bài hát Hoa lá mùa xuân - HS lắng nghe để tìm câu trả lời • Tập biểu diễn bài hát. - GV hướng dẫn HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 2/4. Nhịp một đá chân sang trái nhịp hai đá chân sang phải. - Mời một số nhóm lên biểu diễn trước lớp. - Gv nhận xét – đánh giá. 3. Hoạt động ứng dụng. - Cho HS hát lại bài hát Lớp chúng ta đoàn kết và vỗ theo phách. - Về nhà hát lại cho người thân nghe. - Tham gia hát cùng bạn bè trong những dip sinh hoạt tập thể. - HS chú ý theo dõi để thực hiện - Các nhóm thực hiện - Cả lớp hát lại bài hát. . vỗ tay theo nhịp 2/4. Nhịp một đá chân sang trái nhịp hai đá chân sang phải. - Mời một số nhóm lên biểu diễn trước lớp. - Gv nhận xét – đánh giá. 3. Hoạt động ứng dụng. - Cho HS hát lại bài. yêu thương bạn bè. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1. Giáo viên chuẩn bị. - Nhạc cụ gõ phách , song loan. - Đàn. - Bài hát: Hoa lá mùa xuân ( lớp 2). III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt dộng của. lại bài Hoa lá mùa xuân. - GV gõ tiết tấu cho HS đoán bài hát. + Lớp chúng| mình rất rất| vui anh em| ta … x x x x x x x x x + Tôi là | lá tôi là | hoa tôi là | hoa… x x x x x x x x x - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an am nhac lop 3 vnen, giao an am nhac lop 3 vnen,